OFFÍCIUMOK, LAMENTÁCIÓK (OFF)

 

Áttekintés  398

0.1. A nagyheti zsolozsmarend változatai a római rítusban  398

0.2. A nagyheti zsolozsma a magyar protestáns graduálokban  410

0.2.1. Lamentációk  410

0.2.2. Kyrie puerorum    410

0.2.3. A Passió  410

0.2.4. Himnuszok  411

0.2.5. Nagyheti és húsvéti antifonák  412

0.2.6. A graduálokban a nagyhéthez társított zsoltárok  414

0.2.7. További, a nagyhéten alkalmazható tételek  414

0.3. „A vezeklők visszafogadása” – Közös bűnbánati liturgia  415

 

1. NAGYCSÜTÖRTÖK   421

1.1. A Matutinum és Laudes  421

1.1.1. Az Esztergomi Rítus (STR) szerint421

1.1.2. A Tridenti Rítus szerint (a Liber Usualis alapján)426

1.1.3. A Liturgia Horarum szerint427

1.1.4. A Népzsolozsma szerint (PK)429

1.1.5. Lamentáció a graduálokban  438

1.1.6. Kyrie puerorum a graduálokban  438

1.2. A Kishórák  440

1.2.1. Az Esztergomi Ritus (STR) szerint440

1.2.2. A Tridenti Rítus szerint440

1.2.3. A Liturgia Horarum szerint440

1.2.4. A Népzsolozsma szerint (PK)440

1.3. A Vesperás  444

1.3.1. Az Esztergomi Rítus (STR) szerint444

1.3.2. A Tridenti Rítus szerint445

1.3.3. A Liturgia Horarum szerint445

1.3.4. A Népzsolozsma szerint  (PK)446

1.4. A Completorium    447

1.4.1. Az Esztergomi Rítus (STR) szerint447

1.4.2. A Tridenti Rítus szerint (vö. LU)447

1.4.3. A Liturgia Horarum (LH) szerint447

1.4.4. A Népzsolozsma (PK) szerint448

1.5. A protestáns graduálok nagycsütörtöki antifonáiból450

1.5.1. A te hiveidnek szerelme

1.5.2. Áldott Úristen segíts meg

1.5.3. A hamis embertől

1.5.4. Én Istenem, szabadíts ki

 

2. NAGYPÉNTEK   451

2.1. A Matutinum és a Laudes  451

2.1.1. Az Esztergomi Rítus (STR) szerint451

2.1.2. A Tridenti Rítus szerint (LU alapján)455

2.1.3. A Liturgia Horarum (LH) szerint456

2.1.4. A Népzsolozsma (PK) szerint458

2.2. A Kishórák  470

2.2.1. Az Esztergomi Rítus (STR) szerint470

2.2.2. A Tridenti Rítus szerint470

2.2.3. A Liturgia Horarum (LH) szerint470

2.2.4. A Népzsolozsma (PK) szerint472

2.3. A Vesperás  475

2.3.1. Az Esztergomi Rítus (STR) szerint475

2.3.2. A Tridenti Rítus szerint (vö. LU)475

2.3.3. A Liturgia Horarum (LH) szerint475

2.3.4. A Népzsolozsma (PK) szerint475

2.4. A Completorium    476

2.4.1. Az Esztergomi Rítus (STR) szerint476

2.4.2. A Tridenti Rítus szerint (vö. LU)476

2.4.3. A Liturgia Horarum (LH) szerint476

2.4.4. A Népzsolozsma (PK) szerint476

2.5. A nagypénteki zsolozsma-hórák rendje a német evangélikus rítusban  477

2.6. A protestáns graduálok nagypénteki antifonáiból478

 

3. NAGYSZOMBAT   479

3.1. A Matutinum és a Laudes  479

3.1.2. A Tridenti Rítus szerint (a Liber Usualis alapján)482

3.1.3. A Liturgia Horarum szerint483

3.1.4. A Népzsolozsma szerint (PK)486

3.2. A Kishórák  497

3.2.1. Az Esztergomi Ritus (STR) szerint497

3.2.2. A Tridenti Rítus szerint497

3.2.3. A Liturgia Horarum szerint497

3.2.4. A Népzsolozsma szerint (PK)498

3.3. Vesperás  501

3.3.1. Az Esztergomi Ritus (STR) szerint501

3.3.2. A Tridenti Rítus szerint501

3.3.3. XII. Pius reformja szerint501

3.3.4. A Liturgia Horarum szerint502

3.3.5. A Népzsolozsma szerint (PK)504

3.4. A nagyszombati zsolozsma-hórák rendje a német evangélikus rítusban  506

3.5. A protestáns graduálok nagyszombati antifonáiból507

3.5.1. Nagy békességgel kimúlom

3.5.2. Az én testem feltámadásnak reménységében

 

4. A HÚSVÉTI NAGYVECSERNYE   508

4.1. Az Esztergomi Ritus (STR) szerint511

4.2. A Tridenti Rítus szerint515

4.3. A Liturgia Horarum szerint516

4.4. A Népzsolozsma szerint (PK)517

4.5. Húsvéti antifonák a protestáns graduálokban

4.5.1. Feltámadt a mi Urunk
4.5.2. A szombatnak estvéjén
4.5.3. Feltámada a Jézus
4.5.4. Az angyalnak tekintete
4.5.5. Az angyaltól való féltükben
4.5.6. A kegyelmes Jézus
4.5.7. Az Istennek angyala mondá
4.5.8. Másnap reggel
4.5.9. Alleluja, a mi húsvéti Bárányunk
4.5.10. Feltámadt a Krisztus
4.5.11. Feltámadván a Krisztus
4.5.12. A mi Urunk Jézus Krisztus meghala

 

 

Áttekintés

0.1. A nagyheti zsolozsmarend változatai a római rítusban

 

A szent háromnap matutinum–laudes zsolozsmája (melyet régebben hívtak így is: „Officium tenebrarum”, vagyis sötét zsolozsma, a köznyelven pedig így: „lamentáció”) a római liturgia legrégibb hagyatékához tartozik. Mint a liturgia tudósai megállapították, a későbbi nemzedékek is őrizkedtek attól, hogy a kiváltságos szent idők, elsősorban a nagyhét liturgiáján változtassanak („lex Baumstark”). Így ezt a zsolozsmát is lényegében változatlanul végezték egészen 1970-ig.

Nincs zsolozsma, melyben ennyi rendhagyó elem lenne. Ezek a római zsolozsma régebbi állapotának emlékei, habár később már a résztvevők a gyász, megilletődöttség, komoly visszafogottság kifejezésének érezték őket.

A korai állapot magyarázza mindenek előtt azt, hogy a matutinum (vagy más néven: vigília) és a laudes elválaszthatatlanul összekapcsolódott. Régen ugyanis a kiváltságos napokon hosszú virrasztást tartottak, s az a hajnali dicsérettel, a laudessel fejeződött be. A két hórát akkor sem választották szét, amikor később némileg lerövidült, s az előző délutánra vagy estére hozták előre.

Ugyancsak a korai állapot őrződött meg abban is, hogy néhány szokásos elem elmarad. A zsoltárokat doxológia (Dicsőség) nélkül fejezzük be, mert azt a Szentháromságot érintő 5-6. századi eretnekségek ellensúlyozására vezették be, a nagyheti zsolozsma kialakulása után. Hasonlóképpen hiányzik a kezdő és záró fohász, az invitatorium, a himnusz, a laudesben a capitulum, mert ezek a részek csak 6. században kerültek be a zsolozsmába. Elmarad az olvasó megáldása, az olvasmányok szokásos befejezése. Természetesen a Matutinum végén nincs Te Deum.

A zsolozsmához tartozik egy rendkívüli vizuális elem is: a triangulum, vagyis a nagy háromszög alakú gyertyatartó, melyen 15 gyertya világít, s minden zsoltár végén azokból egyet kioltanak (jámbor magyarázat szerint: Jézust elhagyják tanítványai). A Benedictus után elrejtik a középső gyertyát is (a magyarázat szerint: Jézus halálának és eltemetésének emlékére), s azt csak a zárókönyörgés előtt vagy után hozzák vissza.

A másfél évezred különféle zsolozsma-családjai kivételes egységek e zsolozsma szerkezetét is, zsoltárválogatását, antifona- és responzórium-anyagát tekintve is. E napokon még a bencések is elhagyták saját zsolozsma-rendjüket (a „monasztikus kurzust”), és kivételesen a székesegyházak liturgiájához alkalmazkodtak. Ezt tanúsítja a következő táblázat is (klikkeljen az ikonra):

 

 

 

0.2. A nagyheti zsolozsma a magyar protestáns graduálokban

 

0.2.1. Lamentációk

 

A Siralmakat számos protestáns graduál tartalmazza, használatuk az unitáriusoknál a 19. századig követhető. Az olvasmány-választás az Öreg Graduál szerint:

 

 

1. olvasmány

2. olvasmány

3. olvasmány

Nagycsütörtök

1, 1-5

1, 6-9

1, 10-14

Nagypéntek

2, 8-11

2, 12-15

3, 1-9

Nagyszombat

3, 22-30

4, 1-6

5, 1-11

 

Incipitek és források:

1. Kezdődnek... Minekutána

2. Zsidóknak vagy Sionnak útai

3. Megemlékezék Jeruzsálem

4. Miképpen alázta meg

5. Megvoná ívét vagy Megvoná az Úr az ő íját

6. Elhányá az Úr Isten

7. Miképpen homályosodott

8. A szoptató gyermekeknek

Jeremiás Prófétának imádsága (Oratio Jeremiae Prophetae).

 

Eperjesi Graduál: 143-158/259., 154-158/260.

Ráday Graduál: 198-210/175., 210-214/176.

Öreg Graduál (új kiadásban nem hozzáférhető): 249-264, 265-270. oldal.

Az Oratio Jeremiae: Protestáns Graduál: 86. sz.

 

Költött lamentáció-szöveg Krisztus szenvedéséről (Lamentatio devota de morte Domini nostri Jesu Christi): Ez a szomorúságnak napja, keserves kínoknak ő órája. Eperjesi Graduál 158-163/260.

 

0.2.2. Kyrie puerorum

Hasonlóképpen általános használatban volt a Kyrie puerorum.

Források: RáG: 218/179; EpG: 107/225; itt felirata: Responsorium in die Parasceve). ÖG: 271. o.; SpáG: 254. o. (itt a Minister és a Chorus váltakozva énekli!). Praktikus kiadás: PG 84. sz.

A Kyrie puerorum a népénekes könyvekbe is (ÖDÉ 205.; ÚZMK) átkerült.

 

A dallam a jelen kiadványban: Off/1.1.5.

 

0.2.3. A Passió

A graduálokban a passiók nem a főistentisztelethez, hanem a lamentációkhoz kapcsolódva jelennek meg. Tartalmazzák a Máté- és János-passiót, továbbá egy, a négy evangéliumból összeállított „passió-harmóniát” (secundum quatuor Evangelistas).

Máté-passió: EpG, 165-197/262. (dúr tónus, négyszólamú turbákkal);

Moll tónusban: ÖG, 273. old.; SpáG, 445. old.; BaG, 283-319/277. (Lásd Ferenczi I.: Graduale Ráday saeculi XVII)

János passió: EpG 199-222/263. (dúr tónus, négyszólamú turbákkal); ÖG 273-322. oldal (moll tónus).

Passió-harmónia: ÖG (moll tónus), 324-442. oldal.

 

0.2.4. Himnuszok

A graduálok a nagyböjti és nagyheti himnuszok nagy részét fordításokban is, új költeményekkel kombinálva is használják.

Általános nagyböjti és passiós himnuszok:[1]

 

A „Vexilla Regis”-hez kapcsolódóak:

Keresztények örvendezzünk (vagy: Örvendezzünk keresztyének): ÖG 83, RáG 136/20, EpG 96/197, SpáG 97, PG 82. sz.. Lásd Mel/3.5.7.

Ó kegyelmes Jézus Krisztus: HG 236b, ÖG 80, RáG 134/18, EpG 95/195, SpáG 89, PG 82. sz.

A Krisztusnak szenvedése: EpG 96/196, SpáG 104.

A Krisztusnak diadalma: EpG 97/198.

Ó üdvösséges áldozat (a szöveg a „Verbum supernum” divíziója): ÖG 244; SpáG 215 („Prosa ad sacram cenam”). PG: 32. sz. 

A „Crux fidelis / Pange lingua gloriosi lauream certaminis” fordítása:

Jer hirdessük mi Urunknak nagy dicső bajvívását: ÖG 81, RáG 135/19, EpG 97/199, SpáG 95. Lásd Mel/3.5.3 és Cant/3.2.6

A „Gloria laus et honor” fordítása:

HG 239b, ÖG 75, SpáG 92 (mindkettőben introitusként), EpG 99/200, „Prosa”. Lásd Mel/1.1.10.

A „Magno salutis gaudio” fordítása:

RáG 133/17, SpáG 85. Lásd Mel/1.1.1.

 

Húsvéti himnuszok:

„Aurora lucis rutilat”:

a) Fénylik a nap fényességgel: ÖG 89, RáG 137/21, EpG 234/272, SpáG 101. PG 98. sz. Lásd Cant/4.2.8.

b) E világnak fényessége: ÖG 90, RáG 139/23, EpG 235/273, SpáG 108. PG 97. sz.

„Chorus novae Jerusalem”:

Keresztyéneknek serege: ÖG 90, RáG 138/22, EpG 235/274, SpáG 106. Más dallammal: ÖG 91. Lásd. Cant/4.2.9.

Ad cenam Agni providi”:

Úrnak végvacsorájára: HG 287a, ÖG 237 (Cenae administrationis tempore canendi), BaG 248/236, SpáG 213. PG 99. sz.

„Vita sanctorum”:

a) Szenteknek te vagy, Krisztus, ékessége: ÖG 92, RáG 141/25, EpG 236/275. Lásd Cant/4.2.10.

b) Örüljünk mi most mindnyájan: ÖG 93.

c) Üdvözlégy Krisztus, ez világnak ura: RáG 140/24.

 

0.2.5. Nagyheti és húsvéti antifonák

 

A graduálok számos nagyheti antifonát tartalmaznak magyarra átültetve, vagy átszövegezve. Az általános nagyheti témájúakat és a virágvasárnapiakat itt, az egyes napokhoz tartozókat azok végén közöljük. A dallamokat – amennyiben egy általunk latinul is közölt tétellel azonosíthatók – a dallam-fejezetben szétosztva adjuk, ha a tétel latin mintával nem azonosítható, vagy ha a mintadallam nem szerepel gyűjteményünkben, az egyes napok végére csatoljuk őket.

 

Általános nagyheti tematika:

Miképpen Jónás volt (Sicut fuit Jonas): ÖG 465.;

Könyörülj rajtam, Uram (Miserere mihi; a hét bűnbánati zsoltárhoz): EpG 102/216;

Simon, aluszol? (Simon dormis): ÖG 463.

 

Virágvasárnap:

Dicsőség Dávidnak Fiának (Hosanna Filio David): ÖG 77, EpG 100/202. Lásd Mel/1.1.2.

Zsidóknak serege (Pueri Hebraeorum tollentes): ÖG 77, EpG 99/201. Lásd Mel/1.1.8.

Zsidóságnak serege ruhájukat / A zsidó seregek ruhájukat (Pueri Hebraeorum vestimenta): ÖG 77, 462, EpG 100/203 és 116/240. Lásd Mel/1.1.9.

A Jézus nevében minden térd meghajoljon (önálló alkotás a napi epistolából): ÖG 460, SpáG 80.

 

Nagycsütörtök:

A te házadnak/híveidnek szerelme (Zelus domus tuae): HG 241a, ÖG 464, 88, RáG (a 13., 3. és 57. zsoltárral) 183/129, EpG 101/210, SpáG 308. Lásd Off/1.4.1.

Áldott Úr Isten segíts meg minket (ad notam: Zelus domus tuae): HG 241a, ÖG 462, RáG 182/126, EpG 100/204, SpáG 307. Lásd Off/1.4.2.

A hamis embertől szabadíts meg (Ab hominibus iniquis). HG 1574: 291. ÖG 462. EpG 94/193. Lásd Off/1.4.3.

Mi Istenünk/Én Istenem, szabadíts meg (Deus meus eripe me): ÖG 87, BaG (a 27. és 31. zsoltárral) 251/246, EpG 102/213, SpáG 308. Lásd Off/1.4.4.

Úr Isten, a mi könyörgésünket (cf. Captabant in animam): HG 242a, ÖG 214, EpG 91/183, SpáG 309.

Zsidóknak Júdás ilyen jelet (Traditor autem): ÖG 463, BaG 252/248, EpG 100/107, SpáG 311,
PG 77. sz.

 

Nagypéntek:

Előállának a földi királyok (Astiterunt reges): ÖG 87, 463, BaG (a 2. és 52. zsoltárral) 251/247, EpG 102/214 SpáG 311, PG 77. sz. Lásd Off/2.6.1.

Hátra térjenek és megszégyenüljenek (Avertantur retrorsum): ÖG 87, BaG 251/245, EpG  101/212,  SpáG 309.

Ments meg minket Úr Isten (cf. Insurrexerunt in me): HG 241a, ÖG 462, 85, RáG 184/132,  EpG 91/184, SpáG 308, PG 75. sz. Lásd Off/2.6.2.

Megoszták őközöttük (Diviserunt sibi): ÖG 86, 464, RáG 183/131, EpG 100/205, SpáG 310, PG 78. sz.

Nagy sok hamis tanúk (Insurrexerunt in me): ÖG 86, 464, RáG (a 7. és 69. zsoltárral), 183/130, EpG 100/206, SpáG 310.

Megfeszítvén Atya Istennek szent Fiát / Feltevék az ő halálának (Posuerunt super caput ejus): HG 246b, ÖG 87, 464, 465, RáG (az 52. és 110. zsoltárral, valamint a Magnificattal) 184/134, EpG 101/208, SpáG 311, PG 79. sz.

Urunk Jézus halálának idején (ad notam: Posuerunt super caput ejus): ÖG 88, 467, EpG 101/211, SpáG 311, PG 80.

 

Nagyszombat:

Nagy békességgel kimúlom (In pace in idipsum): ÖG 88, 465, RáG 184/135, EpG 102/215, SpáG 312. Lásd Off/3.5.1.

Az én testem feltámadásnak reménységében (Caro me requiescet): RáG 184/133, SpáG 309. Lásd Off/3.5.2.

Az asszonyállatok ülvén (Mulieres sedentes): ÖG 87, 113, RáG 186/141, EpG 101/209,  PG 81. sz.

 

Húsvétvasárnap:

Feltámadt a mi Urunk (ad notam: Alleluja): EpG 239/286. Lásd Off/5.3.1.

Feltámadott Királyt Jézus Krisztust (Invitatorium: alleluja): ÖG 104, BaG 257/263, EpG 232/271 – mindkét kiadásban az Invitatorium-zsoltárral együtt. Lásd Mel/5.3.2.

A szombatnak estéjén (Vespere autem sabbati): ÖG 466, EpG 250/320. Lásd Off/4.5.2.

Alleluja, a mi húsvéti Bárányunk (Alleluja Pascha nostrum): ÖG 466. Lásd Off/4.5.9.

Én vagyok ki vagyok / Én vagyok az Úr Isten / Én vagyok a Krisztus (Ego sum qui sum): HG 251b, ÖG 466, 112, EpG 251/321.

Kérém az én szent Atyámtól (Postulavi Patrem meum): ÖG 112.

Én eltemettettem vala / Én elaludtam vala (Ego dormivi): ÖG 111, 467, 113, BaG 187. old. (kiadás: a RáG függelékeként: 252. old.) SpáG 317.

Feltámada a Krisztus/Jézus (ad notam: Ego dormivi): ÖG 112, BaG 253/253, SpáG 317. Lásd Off/4.5.3.

Az Istennek angyala leszálla / Az Úr Istennek angyala leszálla (Angelus autem Domini): ÖG 108, BaG (a 110. és 114. zsoltárral) 252/249, EpG 238/279, SpáG 313.

Az angyalnak tekintete / Vala pedig az ő tekintete (Erat autem aspectus ejus): ÖG 110, 469. Lásd Off/4.5.4.

Az angyaloktól való féltükben / Őtőle való féltükben (Prae timore autem): ÖG 109, 469, EpG 239/282. Lásd Off/4.5.5.

A kegyelmes Jézus Krisztus (ad notem: Prae timore autem): HG 292a, ÖG 108, 470. BaG 253/252. Lásd Off/4.5.6.

Az Istennek angyala mondá / Felelvén az Úrnak angyala / Felelvén pedig az angyal (Respondens autem): HG 265a, ÖG 108, 469, RáG (az 1. és 119. zsoltárral) 185/137, SpáG 314, 315. old. Lásd Off/4.5.7.

Hamar menjetek el (Cito euntes): SpáG 314.

Húsvét napján hajnalban (Et valde mane): HG 255b, ÖG 108, RáG (a 114. és 33. zsoltár) 185/136, EpG 237/277, SpáG: 315.

Hollal/Holval reggel húsvét napján (ad notam: Et valde mane): HG 256a, ÖG 109, 467, RáG (a 4. és 130. zsoltárral) 186/140, EpG 238/281, SpáG 313. Lásd Off/4.5.8.

Mondták vala az asszonyállatok (Et dicebant ad invicem): ÖG 111.

Feltámadván a Krisztus megjelenék (ad notam: Pax vobis ego sum): HG 285b, ÖG 109, 470, RáG (a 130 vagy 146. zsoltárral vagy a Magnificattal) 185/138, EpG 239/283, SpáG 316. Lásd Off/4.5.11.

Örülj és örvendezz keresztyéneknek (Regina caeli laetare): antifonaként: HG 249b; introitusként: ÖG 94, EpG 230/269, SpáG 257. Lásd Mel/5.3.1.

 

Húsvét hetére és a húsvéti időre:

Feltámadt a Krisztus halottaiból (Surrexit Dominus): ÖG 471, EpG 239/285.

Megismerték az Urat (Cognoverunt Dominum): ÖG 470.

A jó Pásztor (Pastor bonus): EpG 240/287.

A mi Urunk Jézus Krisztus meghala (ad notam: Ille me clarificabit): ÖG 110, 467, RáG 185./139, EpG 239/284, SpáG 316. Lásd Off/5.3.12.

Győzedelmes Krisztus, irgalmazz nékünk (önálló alkotás): ÖG 110.

Az idő betelvén (önálló alkotás): ÖG 110.

 

0.2.6. A graduálokban a nagyhéthez társított zsoltárok:

 

Az alábbi összeállításban a protestáns zsoltárszámozást használjuk!

 

Nagycsütörtök (– nagypéntek – nagyszombat):

    Huszár Gál: Ps. 22. a Laudeshez, hozzá imádság a zsoltár szavaiból);

    Batthyány, Ráday, Óvári graduál: Ps. 2, 3, 7, 13, 27, 31, 52, 57, 69, 110.

    EpG: a 7 bűnbánati zsoltár (részben Vulgata szerint idézve): 6, 31/32,

             37/38, 50/51, 102/103, 129/130, 142/143.

Húsvétvasárnap 

    Huszár Gál: a Laudeshez Ps. 2, 57, 111 (hozzá imádságok a zsoltár szavaiból)

    Huszár Gál: a Vesperáshoz Ps. 114-115, (imádság nélkül; itt a Vulgata-számozással él)

    Batthyány, Ráday, Óvári graduál: Ps. 1, 4, 33, 110, 114, 119, 130, 146.

    EpG: Ps. 96/97, 23/24, 113/114 (a zsoltárok számozása a Vulgatát követi).

 

0.2.7. További, a nagyhéten alkalmazható tételek

 

Úr Isten, irgalmazz nekünk (Litania maior): ÖG 53, RáG 122/12, EpG (Pueri és Chorus váltakozásával) 129/254, SpáG 41, PG 161. sz.

Kyrie eleison (Litania minor): EpG (Pueri és Chorus váltakozva) 138/256, PG 162. sz.

Ó mennyei Atyánk (Litania super Pater noster): EpG (Pueri és többszólamú Chorus váltakozva): EpG 141/258, PG 162.

A mi életünknek közepette (Media vita): EpG 137/255.

Nagy siralommal („Prosa poenitentialis”: Postquam Jesus): ÖG 69, SpáG 231, BaG 277/275.

Megalázza önnönmagát (Humiliavit semetipsum; introitus „qui et loco responsorii haberi potest”): ÖG 95. Lásd Mel/1.2.2.

 

0.3. „A vezeklők visszafogadása” – Közös bűnbánati liturgia

 

Mivel a liturgiában nincs rögzített helye, ide iktatjuk be a szent háromnapra felkészítő bűnbánati szertartást.

A régi Egyház a böjtidő kezdetén és végén (Hamvazószerdán és Nagycsütörtökön), tartott ilyen liturgiát a nyilvános vétkekért vezeklők fölött, akikhez önkéntesen csatlakoztak bűnbánatuk jeléül a többi hívek is. Mi úgy végezzük el Nagycsütörtök reggelén (vagy a nagyhét valamely korábbi napján) , mint a tisztulás szertartását a szent háromnap kezdetén. A régi szertartás leírását lásd Cel/2.2. A „Nagyhét” (Piros Könyv) alábbi bűnbánati liturgiája szerzetesrendi (premontrei) beosztást is figyelembe vesz.

 

Kezdőének: Ne szállj perbe énvelem (ÉE 70.)

 

A pap könyörgést mond (az alábbiakat, vagy azokból választva):

 

Könyörögjünk! Hallgasd meg, Urunk, esdeklésünket és könyörülj azokon kik előtted bűnvallást tesznek, hogy bár lelkiismeretük vádoló szava elítéli őket, a te kegyelmed megbocsátó irgalma nyújtson feloldozást. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. – Amen. Vagy:

Könyörögjünk! Add meg kérünk, Urunk, nekünk, szolgáidnak az igaz bűnbánattartás gyümölcsét, hogy az Egyház kegyelmi közösségébe - melynek épségétől vétkezve elszakadtunk - most bocsánatot nyerve visszakerüljünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. – Amen. Vagy:

Könyörögjünk! Isten, kinek tulajdona a könyörület és az irgalom, fogadd könyörgésünket, hogy bennünket, és minden szolgádat, akiket a vétkek lánca nyűgöz, kegyesen feloldozzon könyörületességed. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. – Amen. Vagy:

Könyörögjünk! Mindenható és irgalmas Isten, ki szomjazó népednek a sziklából élő vízforrást fakasztottál, fakaszd kemény szívünkből is a töredelem könnyeit, hogy bűneinket megsirassuk, és a te irgalmadból a bűnbocsánatot elnyerhessük. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. – Amen.

 

Szentlecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből (2,1-11) (vagy más alkalmas szentírási szakasz)

Testvérek! Nincs tehát mentség számodra, bárki légy, te ember, aki ítélkezel: mert azáltal, amivel mást elítélsz, önmagadat ítéled el, mivel te, aki ítélkezel, hasonlókat cselekszel. Márpedig tudjuk, hogy az Isten ítélete igazság szerint éri azokat, akik ilyeneket tesznek. Vagy azt véled, te ember, hogy megmenekülsz az Isten ítélete elől, amikor megteszed azokat, amikért elítélsz másokat, kik ilyeneket cselekszenek? Avagy megveted jóságának, türelmének és hosszantűrésének gazdagságát s nem veszed észbe, hogy az Isten kegyessége a bűnbánatra vezérel? Pedig konokságod és töredelmetlen szíved által haragot halmozol magadra, a haragnak és az Isten igazságos ítélete megnyilvánulásának a napjára, s ő majd megfizet kinek-kinek a cselekedetei szerint: örök élettel azoknak, kik a jócselekedetekben való kitartásukkal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek, haraggal és bosszúval a viszálykodóknak és azoknak, akik nem engedelmeskednek az igazságnak, hanem hisznek a gonoszságnak. Gyötrelem és szorongatás minden emberi léleknek, aki gonoszat cselekszik elsősorban a zsidóknak, azután a görögöknek; viszont tisztesség, dicsőség és béke mindenkinek, aki jót cselekszik, elsősorban a zsidóknak azután a görögöknek. Mert nincs személyválogatás az Istennél. Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.

 

A hét bűnbánati zsoltár (részletek)

A zsoltárokat prózában olvassuk, felváltva (például: pap és ministránsok a páratlan verseket, a hívek a páros verseket).

 

Antifona: NE EMLÉKEZZÉL MEG, URAM, BŰNEINKRŐL, ÉS NE BÜNTESS MINKET VÉTKEINK MIATT; TÉRÍTS MEG MINKET, SZABADÍTÓ ISTENÜNK, ÉS FORDÍTSD EL RÓLUNK HARAGODAT!

 

6. zsoltár

Uram, ne büntess engem haragodban, * ne sújtsál engem felindulásodban.

Könyörülj rajtam, Uram, mert erőtlen vagyok, * gyógyíts meg Uram, mert megrendült az én lelkem.

Térj hozzám Uram, és mentsd ki lelkemet, * szabadíts meg engem irgalmasságodért.

Mert nincs, aki a holtak közt megemlékeznék rólad, * a sírban pedig ki ad néked hálát? ANT.

(Rövid csendet tartunk.)

 

31. zsoltár

Boldogok, akiknek az Úr megbocsátja bűneit, *

akiknek elfödi gonoszságát.

Vétkeimet föltárom, Uram, neked, *

és gonoszságomat nem rejtegetem előtted.

Vádolom magamat gonoszságomért az Úr előtt, *

mert ő az, ki elengedi bűneim gyalázatát.

Ezért imádkoznak, Uram, hozzád a szentek, *

hozzád kiáltanak a kellő időben.

Bizony, ha úgy vannak is, mint a vízözönben, *         

nem éri el annak árja.

Az Úr csapásai lesújtanak a bűnösökre, *

de irgalmasság veszi körül azokat, kik az Úrban bíznak. ANT.

(Rövid csendet tartunk.)

 

37. zsoltár

Uram, ne büntess engem haragodban, * ne sújtsál engem felindulásodban.

Mert a te nyilaid átvertek engem, * reám nehezedett a te kezed.

Nincs már semmi épség tagjaimban a te haragod miatt, * bűneimnek tudatában nem lelnek már csontjaim sem békét.

Nyomorult vagyok én, végsőkig megalázott, * mind egész nap szomorúan járok.

Uram, teelőtted van minden óhajtásom, * előtted nincsen rejtve szívbeli sóhajtásom.

Ne hagyj el engem, én Uram, Istenem, * és ne távozz el tőlem! ANT.

(Rövid csendet tartunk.)

 

50. zsoltár

Könyörülj rajtam, Isten, * a te nagy irgalmasságod szerint.

És a te könyörületednek sokasága szerint * töröld el az én gonoszságomat.

Moss meg engem teljességgel az én gonoszságomból, * és bűnömből tisztíts meg engem.

Mert ismerem az én gonoszságomat, * és szemem előtt van az én bűnöm mindenkor.

Ellened csak teellened vétkeztem, * és gonoszat cselekedtem a te színed előtt.

Hogy igaznak találtassál beszédedben, * és győzedelmesnek ítéletedben.

Mert íme, már gonoszságban fogantattam, * és bűnben fogadott engem anyám.

Pedig te a szívnek igazságát szereted, * és bölcsességednek titkait kinyilatkoztattad nékem.

Hints meg engem izsóppal és megtisztulok, * moss meg engem, és a hónál fehérebb leszek.

Engedd, hogy örömet és vigasságot halljak, * hogy örvendezzenek megalázott csontjaim.

Fordítsd el orcádat bűneimtől * és töröld el minden gonoszságomat.

Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten * és az igaz lelket újítsd meg bensőmben!

Ne vess el engem orcád elől * és szent lelkedet ne vond meg tőlem.

Add vissza nekem a te üdvösségednek örömét * és készséges lélekkel erősíts meg engem!

Hadd tanítsam meg a bűnösöket a te utaidra, * és az istentelenek majd megtérnek hozzád.

Szabadíts meg engem a vértől, Isten, én üdvösségemnek Istene * és nyelvem magasztalni fogja igazságodat.

Uram, nyisd meg ajkamat, * és szám a te dicséretedet hirdeti.

Mert nem az áldozatban gyönyörködöl * és hiába hozok égőáldozatot, nincsen az tetszésedre.

A töredelmes lélek Istennek tetsző áldozat, * a megtört és alázatos szívet, ó, Isten, meg nem veted.

Cselekedj kegyesen, Uram, Sionnal jóakaratod szerint, * hogy megépüljenek Jeruzsálemnek falai.

Akkor elfogadod az igazság áldozatát, + az ajándékokat és az égőáldozatot, * akkor visznek majd az oltárodra áldozati állatot. ANT.

(Rövid csendet tartunk.)

 

101. zsoltár

Uram, hallgasd meg az én könyörgésemet, * és kiáltásom jusson eléd.

Ne rejtsd el orcádat előlem, * szorongatásom napján hajtsd hozzám füledet.

Lehanyatlottak napjaim, mint az árnyék, * s én, mint a széna elszáradtam.

De te, Uram, örökké megmaradsz, * és a te emlékezeted nemzedékről nemzedékre.

Te fölkelvén könyörülsz Sionon, * mert ideje, hogy rajta könyörülj, mert eljött az idő.

Mert fölépíti az Úr Siont, * és megjelenik dicsőségében.

Az alázatosak imájára az Úr letekint * és meg nem utálja azok könyörgését.

Írassék föl mindez a jövendő nemzedéknek * hogy a nép, amely majd születik, dicsérje az Istent! ANT.

(Rövid csendet tartunk.)

 

129. zsoltár

A mélységből kiáltok hozzád, ó, Uram, * Uram hallgasd meg az én szómat.

Legyen a te füled figyelmes * az én könyörgésemnek szavára.

Ha a gonoszságokat számon tartod, Uram, * Uram, ki áll meg akkor teelőtted?

De nálad kegyelem vagyon, * és a te törvényed miatt reménykedem benned, Uram.

Reménykedik az én lelkem az ő igéjében, * az én lelkem az Úrra várakozik.

Miként virrasztó a hajnal jöttére, * várakozzék az Úrra Izrael!

Mert az Úrnál az irgalmasság, * és bőséges őnála a szabadítás!

És ő szabadítja meg Izraelt * mind az ő gonoszságaiból. ANT.

(Rövid csendet tartunk.)

 

142. zsoltár

Uram, hallgasd meg imádságomat, * figyelmezz könyörgésemre a te hűséged szerint.

Add, hogy meglássam irgalmasságodat, * mert benned bizakodom.

Mutasd meg nekem az utat, amelyen járjak, * mert hozzád emelem az én lelkemet.

Taníts meg, hogy akaratodat cselekedjem, * a te jó lelked vezessen engem az igaz földre! ANT.

 

Ezután lelkiismeretvizsgálatot végzünk

 

Esedezés (letérdelve végezzük):

 

Előimádkozó, majd hívek: Uram, irgalmazz nekünk!

E –H: Krisztus, kegyelmezz nekünk!

E –H: Uram, irgalmazz nekünk!

 

E –H: Krisztus, hallgass minket!

E –H: Krisztus, hallgass meg minket!

 

E.: Mennyei Atyaisten: – H.: Irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten: Irgalmazz nekünk!

Szentlélek Úristen: Irgalmazz nekünk!

Szentháromság egy Isten: Irgalmazz nekünk!

Szűz Mária, Isten Anyja: H.: Könyörögj értünk!

Szent Mihály főangyal: Könyörögj értünk!

Keresztelő Szent János: Könyörögj értünk!

Szent Péter és Pál apostol: Könyörögj értünk!

Istennek minden szentjei: H.: Könyörögjetek értünk!

 

E.: Légy irgalmas hozzánk: H.: Ments meg, Uram, minket!

Megtestesülésed titka által: Ments meg, Uram, minket!

Szent halálod és feltámadásod által: Ments meg, Uram, minket!

Az ítélet napján: Ments meg, Uram, minket!

 

E.: Mi bűnösök: H.: Kérünk téged hallgass meg!

Hogy irgalmasságod védelmezzen: Kérünk téged hallgass meg!

Hogy minket az igaz töredelemre indíts: Kérünk téged hallgass meg!

Hogy a bűnbánóknak a bocsánat ajándékát juttasd: Kérünk téged...

Hogy minket a jóban megtarts: Kérünk téged...

Hogy Egyházadat a bűnbánat által a szeretetben erősítsd: Kérünk...

Hogy a bűnösöket és a hitetleneket a megtérésre elvezesd: Kérünk...

 

Istennek Báránya, ki elveszed a világ bűneit: H: Kegyelmezz nekünk!

Istennek Báránya, ki elveszed a világ bűneit: H.: Hallgass meg minket!

Istennek Báránya, ki elveszed a világ bűneit: Irgalmazz nékünk!

 

P.: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint merészelünk így imádkozni: H.: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe; de szabadíts meg a gonosztól.

 

A pap ünnepélyes könyörgést mond a térdelő hívek fölé kiterjesztett karral:

P.: Isten, az emberi nemnek jóságos Alkotója és irgalmas Megújítója! Ki a Sátán irigysége folytán az örök élet reménységéből kivetett embert egyszülött Fiad vére árán visszaváltottad, keltsd életre most bűnbánó szolgáidat! Mert te nem akarod halálukat, és nem hagyod el azokat sem, akik elhagytak téged.

Fogadd hát magadhoz a megtérőket! Indítsanak irgalomra, Urunk, a bűnbánat könnyei és sóhajai! Te gyógyítsd sebeiket, te nyújtsd ki segítő kezedet az elesetteknek! Ne engedd, hogy Egyházad testének egyetlen tagját is elveszítse, ne engedd, hogy nyájad fogyatkozást szenvedjen, ne örvendhessen a gonosz Ellenség családodnak vesztesége fölött, ne vehesse birtokba a második halál azokat, kik az üdvösség fürdőjéből már újjászülettek!

Eléd öntjük, Urunk, az esdeklő imákat, a te elődbe szívünknek sírását: légy kegyelmes a bűneiket megvallók iránt! Add, hogy úgy sirassák meg még halandó földi életükben vétküket, hogy az ítélet félelmetes napján az örök kárhozatra szóló ítéletet majd elkerüljék! Ne ismerjék meg a sötétség rettenetét, ne ismerjék meg a lángok sistergését, a tévelygés útjairól a megigazultság ösvényére visszatérve többé ne sebezze őket a bűn, hanem sértetlen maradjon az, amit kegyelmed alkotott és amit irgalmad megújított bennük. A mi Urunk, Jézus Krisztus által.   

H.: Amen.

 

Bűnvallás

A pap figyelmezteti a híveket, hogy a jelen közös bűnbánati ájtatosság nem helyettesíti a súlyos bűnök esetén kötelező egyéni gyónást. Azután közös bűnvallást tesznek.

 

P. és H.: Gyónom a mindenható Istennek - és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, - gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem! Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, - az összes angyalokat és szenteket, - és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz!

P.: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, - és vezessen el az örök életre. – Amen.

P.: Bűneink elengedését, feloldozását és bocsánatát adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten. – Amen.

 

Hálaadó ének: Az Úristent magasztalom (ÉE 190).

 

 

Elbocsátó áldás

A pap a nép fölé kiterjesztett karral imádkozza:

P.: Urunk, Jézus Krisztus, aki megadta Péternek a bűnök feloldozásának hatalmát, vezessen el benneteket az Egyház szentségi szolgálata által a kegyelem teljességéhez. – Amen.

P.: Ő javítsa ki bennetek azt, amit a bűn elrontott, s őrizze meg azt, amit a kegyelem bennetek létrehozott. – Amen.

P.: Adja meg végtelen irgalmával, hogy ítélőszéke előtt majd tisztán jelenjetek meg s elnyerjétek az örök életet. – Amen.

P.: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: Az Atya, a Fiú + és a Szentlélek. –Amen.

P.: Menjetek békével.

H.: Istennek legyen hála.

 


 


1. NAGYCSÜTÖRTÖK

1.1. A Matutinum és Laudes

1.1.1. Az Esztergomi Rítus (STR) szerint[2]

 

A zsolozsma azonnal az antifonával kezdődik.

 

I. Nocturnus

1. antifona:

<---7---7----7---7---7i--7iI7--:--5----7---7----4---,--3---5----7----7--4t---3----5----7----8---6---

        Ze- lus do-mus  tu- ae      com- e- dit  me,      et   op-pro-bri-   a    ex-pro-bran- ti-  um,

<--7---5---:--5---4---5u---5----5---3----4---.

        ti- bi       ce- ci-  de- runt  su- per me.  Ps. 68. 8C t.

 

2. antifona:

<--7---7--7i---8---8---8---iI7--:--7--uU6--5u--7iI7---4---,---7---7iI7---tT4--3----uj5--zZ5---4---4--.

       A- ver-tan-tur re-tror-sum   et  e -  ru-  be- scant,   qui  co-  gi-  tant mi- hi   ma- la.

                                                                                                                            Ps. 69. 8C t.

 

3. antifona:

<---7---7----7--uU6Z5--7--7--4t---4---,---7i---7---7iI7----5---3---4---4----.

       De-  us me- us    e- ri- pe  me        de  ma- nu    pec-ca-  to- ris.  Ps. 70. 8C t.

 

Verzikulus:

<---333--------------------------------------2--1---1----.

V)    Homo pacis meae in quo                 spe- ra-bam.

R)    Ampliavit adversum me supplanta-  ti-  o- nem.

 

 

II. Nocturnus:

1. antifona:

<--8--

-6--89õÁ8--8--:--8---7--zZ5---7----7---zZ5----6---5----4---4--,--4---5--rR3---4----3---5----5-----

       Li- be- ra-   vit   Do-mi-nus pau-pe- rem   a   pot- en- te      et   in-o-   pem cu-  i    non

<---tT4--5u---7---4---4----.

         e-   rat   ad- ju- tor.  Ps. 71. 7C t.

 

2. antifona:

<---7--7iI7--tg3--4t---5----4---3r--4--:--4---4---5---4---5----uU6---5---4t--5---,--4--4---4---4---eE2--

      Co- gi-   ta- ve-  runt  im- pi- i       et  lo- cu-  ti  sunt ne- qui-  ti-  am     in  in-  i-qui-  ta-

<---3--:--1---4----4!---5---7---4---3r---4----.

       tem    in  ex- cel-  so   lo- cu-   ti   sunt.  Ps. 72.  8C t.

 

3. antifona:

<--3----5----4---5---3r---4--:--1---3---2---3r---3---2-----1---1-----.

        Ex-sur- ge Do- mi-  ne,    et  ju-  di-  ca  cau-sam me- am. Ps. 73. 1G t.

 

Verzikulus:

V) Deus meus eripe me de manu peccatoris.

R) Et de manu contra legem agentis et iniqui.

 

 

III. Nocturnus:

1. antifona:

<---8--6--8---8oO8--7--:---5--7--7---4t---5---,---7----7---7---4t---5--:--rR3---4t---5----4---4----.

       Di- xi  in-  i-  quis:   no- li- te   lo- qui        ad-ver-sus  De- um    in-   i-   qui-  ta- tem.

                                                                                                                              Ps . 74. 7C t.

 

2. antifona:

<--7---7---7---7---4--:--5---7---7iI7--7--,---7----5---7---8---7--:---7---5---6u--5--5---4---4----.

      Ter-ra  tre-mu- it      et qui-  e-   vit     dum re- sur-ge-ret      in  ju-  di- ci- o   De- us.

                                                                                                                              Ps. 75. 8C t.

 

3. antifona:

<--4---67i--8--:--7---ö---9---iI7--8o---9---8---8---,---8---7----7----7---5u---7---:---7---5u----7----

        In  di-    e     tri- bu- la-  ti-   o-  nis  me- ae      De- um  ex- qui- si-   vi       ma-  ni-  bus

 

 <--4----4----.

        me-  is.   Ps. 76.  7A t.

 

Verzikulus:

V) Exsurge Domine.

R) Et judica causam meam.

 

Laudes:

 

1. antifona:

<--4---4--4---5--4---4----5---4--:---3---5---7----6---5---7---6-:--5---4---5----rR3+--4t--5---4---4-.

      Ju- sti- fi-  ce-ris  Do- mi- ne      in  ser-mo- ni- bus tu- is    et  vin- cas cum ju- di- ca- ris.

                                                                                                                                   Ps. 50. 8G t. 

 

2. antifona:

<--12e---1---1----1-----1-----1e--1--:--1----qQ0---1---3-----3----3---0--,--2e---4----ed1--3---3---3--

        Do- mi- nus tam-quam  o- vis     ad  vi-   cti-mam du-ctus  est     et   non  a- pe-  ru-  it

<--rR3---1---1---.

        os   su-  um.   Ps. 89. 2. t.

 

3. antifona:

<--5----2---3----4----4---5----4--:--4----5---4---3--4tT4--5--,---5---7-----4--5---4----4---eE2---1---

      Con-tri- tum  est cor me-  um   in  me- di-  o   me-  i       con-tre-mu- e- runt  o- mni-  a

<---2---3----4---4---.

         os- sa   me- a.   Ps. 62 + 66. 8G t.

 

4. antifona:

<--1----2---4---4t--5--:--4---5---6---tT4--5--5--,--5---2---5-Ï-3---4---wW1--wW1--:---0----1---2---4---

        Ex-hor-ta- tus  est    in  vir- tu- te   tu- a      et   in  re-  fe- cti-  o-   ne      san-cta  tu-   a

<---2---1w---2---.

        Do- mi- ne.    Cantemus (Canticum Moysi). 4. t.

 

5. antifona:

<--3----3---3eE2W1--1--:---1---0---1---3---3---3rR3--3--,--3tT4t---4---3r---3---3r----3--:--3---0---0e----

        Ob- la- tus     est   qui-  a    i-  pse  vo- lu-    it      et      pec-ca-  ta  no- stra      i- pse  por-

<--1---1-----.

       ta-  vit.  Ps. 148–149–150. 2. t.

 

Verzikulus:

<--7777-----------------------------------7uU6Z5T4-56uj5--.

V)   Christus factus est pro nobis obedi- ens. 

R)    Usque ad mor-                                 tem.

 

 

Benedictus-antifona:

<---3---0--1---1t---5u----5---4--2--3---4---eE2-----1---1---,---1---eE2---1---3---3---4t---4---3---:-

      Tra- di- tor  au- tem de- dit  e-  is  si- gnum di- cens: quem o-  scu- la- tus   fu-  e-  ro

<---3r---3---3eE2s0--:--1--3---eE2--1--1---.

          i-  pse   est,      te- ne - te   e- um.  Benedictus. 1G t.

 

 

„Kyrie puerorum” (litania):[3]

Pueri:

<--1t---4--5tT4R3--4--2---2--,---1tT4---5tT4R3--4---2---2--,---1t---4---5tT4R3--4--2---2--,

       Ky- ri-  e-     le-  i-  son.   Chris- te-     le-   i- son.     Ky-  ri-  e-      le-  i- son.

Diaconi:

<---2----1---1w---ed1---qQ0---1--1w----2---2--.

       Do- mi-  ne   mi-   se-  re-  re    no- bis.

Sacerdotes:

<--2--1ed1Q0---1w---2--:---4--4t---5--rR3---4---4tT4--23r--eE2---1----1----2---.

       Je- su   Chri- ste    qui  pas-su-rus   ad- ve-  ni-   sti  pro-pter  nos.

Chorus:

<--2--1ed1Q0---1---1w---2--:---4--4t---5----rR3--4---2--2----wW1---0----1---1w----2---.

  Chri- stus   Do- mi- nus    fa- ctus est   ob- e- di-  ens  us- que   ad mor- tem.

 

<--1t--4----------------.---2---1---1w------------.

    Kyrie, Christe, Kyrie.     Domine miserere.

<--2--1w----3----1--0--:-2e-----4---eE2--:---4--4t---5----rR3---wW1Q0---1w----2---.---2---1ed1Q0---.

    Qui  pro-phe- ti- ce  prom-psi- sti:        e- ro  mors  tu-  a        o    mors.   Christus.

 

<--1t--4----------------.---2---1---1w------------.

    Kyrie, Christe, Kyrie.     Domine miserere.

<--2--1w---2----1---2--wW1--0---1w----2---2--:--4t---5---rR3---4-----2--2---wW1--0---1w---2---2--.

    Qui  ex- pan-sis   in cru-ce  ma- ni- bus    tra- xi-  sti     o- mni- a    ad  te  sae- cu-  la.

<--2---1ed1Q0---.

      Christus Dominus.

 

<--1t--4----------------.---2---1---1w------------.

    Kyrie, Christe, Kyrie.     Domine miserere.

<---2--1--2--wW1---0--1w----2--2--:--4----5---4---3----4---2---wW1--0---1w---2---2--.--2---1ed1Q0--.

       Vi- ta  in  li- gno mo- ri- tur,    in- fer-nus ex mor-su  de- spo- li-   a-  tur.     Christus.

<--1t--4-----------------.

      Kyrie, Christe, Kyrie.

 

„His finito a clero et populo fit processio istum hymnum cantando: Rex Christe factor omnium. Et cum pervenerint ad locum destinatum legatur psalmus Miserere mei Deus et Pater noster et oratio Respice quaesumus, totum sub silentio. In reditu vero cantetur hymnus Hymnum dicamus Domino. Hoc finito legatur (in choro) sub silentio psalmus Deus misereatur nostri et Pater noster, oratio Respice.” – Ennek végeztével a papság és a nép részvételével megkezdődik a körmenet, ezt a himnuszt énekelve: Rex Christe factor omnium. És amikor megérkeznek az előre meghatározott helyre, a Miserere mei Deus zsoltárt (50. zsoltár), a Miatyánkot  és a Respice quaesumus orációt mondják, az egészet csendesen (= nem énekelve). Visszaúton pedig a Hymnum dicamus Domino himnuszt éneklik. Annak végén a kórusban csendesen elmondják a Deus misereatur nostri (66.) zsoltárt, a Miatyánkot és a Respice orációt. (Breviarium Strigoniense)

 


1.1.2. A Tridenti Rítus szerint (a Liber Usualis alapján)

 

      

      

     

   


1.1.3. A Liturgia Horarum szerint

 

Ad Officium Lectionis

 

Invitatorium. Christum Dóminum pro nobis tentátum et passum, veníte, adorémus.

Hymnus. Pange, lingua, gloriósi proélium certáminis (1-5 + doxologia).

Ant. 1. Laborávi clamans, dum spero in deum meum. Ps. 68, 2-22. 30-37. (div. in 3)

Ant. 2. Dedérunt in escam meam fel, et in siti mea potavérunt me acéto.

Ant. 3. Quaérite Dóminum, et vivet ánima vestra.

Versiculus: Cum exaltátus fúero a terra. R) Omnia traham ad meípsum.

Lectio Prior: De Epístola ad Hebraéos 4, 14 – 5, 10.

Responsorium (Hebr. 5, 8. 9. 7): Christus, cum esset Fílius Dei, dídicit ex iis quae passus est oboediéntiam; * Et factus est ómnibus obtemperántibus sibi causa salútis aetérnae. V) In diébus carnis suae preces cum clamóre válido ófferens, exaudítus est pro sua reveréntia. * Et.

Lectio altera: Ex Homilia Melitónis Sardiáni epíscopi in Pascha (Nn. 63-71; SC 123, 95-101). Agnus immolatus nos eripuit de morte ad vitam.

Multa a prophétis praedícta sunt in Pascae mystérium quod est Christus, cui glória in saécula saeculórum, amen. Ipse venit e caelis in terram propter patiéntem hóminem; eúndem índuit per Vírginis ventrem et pródiit ut homo; suscépit patiéntis hóminis passiónes per corpus passióni obnóxium et destrúxit carnis passiónes, spíritu autem qui mori non pótuit occídit homicídam mortem.

Ipse enim addúctus est ut agnus et occísus ut
ovis, véluti ab Aegypto nos a mundi cultu redémit
et servávit nos de servitúte diáboli quasi de manu
Pharaónis; et consignávit ánimas nostras próprio
Spírítu, et membra córporis nostri suo sánguine.

Hic est qui confusióne mortem índuit et diábo-
lum in planctu constítuit, sicut Móyses Pharaónem.
Hic est qui iniquitátem percússit et iniustítiam, sicut
Móyses Aegyptum, sterilitáte damnávit.

Hic est qui nos erípuit de servitúte ad libertá-
tem, de ténebris ad lucem, de morte ad vitam, a
tyránnide in regnum perpétuum, et fecit nos sacer-
dótium novum et pópulum eléctum, aetérnum. Hic
est Pascha salútis nostrae.

Hic est qui in multis multa sustínuit; hic est
qui in Abel occísus est, et in Isaac pédibus colligá-
tus est, et in Iacob peregrinátus est, et in Ioseph
venúmdatus est, et in Móyse expósitus, et in agno
iugulátus, et in David persecútus, et in prophétis
exhonorátus est.

Hic est qui in Vírgine incarnátus, super lignum
suspénsus, in terra sepúltus est, et resúrgens a mór-
tuis ad caelórum excélsa conscéndit.

Hic est agnus sine voce; hic est agnus occísus;
hic est natus ex María pulchra agna; hic est qui de
grege assúmptus et ad mactatiónem tractus et vé-
spere immolátus et nocte sepúltus est; qui super
lignum non fractus, et subter terram non solútus
est; qui resurréxit a mórtuis et de inferióre sepúl-
cro hóminem resuscitávit.

Responsorium (Rom 3, 23-25; lo 1, 29). R) Omnes peccavérunt et egent glória Dei, iusti-
ficáti gratis per grátiam ipsíus, per redemptiónem quae est in Christo Iesu, * Quem propósuit Deus propitiatiónem per fidem in sánguine ipsius. V) Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccáta mundi. * Quem.

Oratio, ut ad Laudes matutinas.

 

Ad Laudes matutinas

 

Hymnus. En acétum, fel, arúndo (= Pange, lingua, gloriósi, 6-9 + doxologia).

Ant. 1. Vide, Dómine, et consídera, quóniam tríbulor; velóciter exáudi me. Ps. 79.

Ant. 2. Ecce Deus salvátor meus; fiduciáliter agam, et non timébo. Canticum Is 12, 1-6.

Ant. 3. Cibávit nos Dóminus ex ádipe fruménti, et de petra melle saturávit nos. Ps. 80.

Lectio brevis. Hebr. 2, 9b-10.

Responsorium breve. Redemísti nos, Dómine, * In sánguine tuo. Redemísti. V) Ex omni tribu et lingua et pópulo et natióne. * In sánguine tuo. Glória Patri. Redemísti.

Ad Benedictus ant. Desidério desiderávi hoc Pascha manducáre vobíscum, ántequam pátiar.

Preces. V) Christo, sacerdóti aetérno, quem Pater Sancto Spíritu unxit, ut praedicáret captívis indulgéntiam, humíliter supplicémus: R) Dómine, miserére nostri. V) Qui Ierúsalem ascendísti ad passiónem subeúndam, ut intráres in glóriam, R) perduc Ecclésiam tuam in Pascha aeternitátis. V) Qui, in cruce exaltátus, láncea mílitis transfígi voluísti, R) sana vúlnera nostra. V) Qui crucem tuam árborem vitae constituísti, V) fructus eiúsdem baptísmate renátis largíre. V) Qui, in ligno pendens, latróni paeniténti pepercísti, R) nobis peccatóribus ignósce.

Pater noster.

Oratio. Deus, quem dilígere et amáre iustítia est, ineffábilis grátiae tuae in nobis dona multíplica, et, qui fecísti nos in morte Fílii tui speráre quae crédimus, fac nos, eódem resurgénte, perveníre quo téndimus. Qui tecum.

 


1.1.4. A Népzsolozsma szerint (PK)

Bevonulás

Előkészítendő: A szentély lépcsőjén vagy előterében háromszög alakú gyertyatartó (triangulum) 15 égő gyertyával; ennek közelében székek és gyertyaoltó(k) a ministránsok számára. A korátorok széke és állványa. Egy üres gyertyatartó az oltár mögött vagy a sekrestyében. Ha szükséges, kis kézi gyertyák a Kyrie puerorum verzikuláriusai számára.

Az officiáns vörös palástot ölt, az előénekesek (korátorok) és olvasók albában, a ministránsok (és ha külön személyek: a verzikuláriusok is) karingben.

Valamennyien csendben az oltárhoz vonulnak, előtte tiszteletet adnak, majd a korátorok elkészített helyükhöz, a pap kíséretével a székekhez, a ministránsok a triangulumhoz mennek.

 

Zsoltározás

Az antifónát a korátorok kezdik, közösen folytatjuk (vagy: a korátorok végigéneklik, s közösen megismételjük). A zsoltárokat versenként váltakozva éneklik a korátorok és a közösség. Az antifónát minden zsoltárrész végén megismételjük, eközben a ministránsok a triangulumon jobbról-balról szimmetrikusan kioltanak egy-egy gyertyát (a zsoltárok végéig összesen hatot).

 

Antifona:

<--1---1---1---3----1---0---3---4t---5--:--X6----5---4-----4---3t---4---,----4---4---4---2---4------

        A há- za- dért va- ló  buz-gó -ság    meg-e-mész- tett  en-gem, s gya- lá- zó-  id- nak

<---5---4---3--:---2----3---4---eE2----1---1---.---3-4-555-4-3-,---555-4-3-4t--4--.

         át- ka-  i      rám-hul-lot- tak,  U- ram.      1G tónus.

 

68. zsoltár

 

Szabadíts meg engem, /Isten, * mert a torkomig hatoltak a /vizek.

Belesüllyedtem a mélységes /sárba, * és nem találok szilárd /helyet.

A tenger mélységére /jutottam, * és az áradat elborított /engem.

Elfáradtam a kiáltásban, és berekedt a /torkom, * megfogyatkoztak szemeim, míg az Úr után ese/dezem.

Többen vannak, mint hajszálak a /fejemen * azok, akik ok nélkül gyűlölnek /engem.

Megerősödtek az én ellenségeim, akik hamisan üldöztek /engem, * meg kell fizetnem azért, amit nem vé/tettem.

Isten az én esztelenségemet te /ismered, * és nincsenek előtted rejtve /vétkeim.

Ne kelljen pirulniuk miattam azoknak, akik téged /várnak, *  Uram, seregeknek /Ura!

És meg ne szégyenüljenek /érettem, * akik téged keresnek, Izrael /Istene.

Mert éretted szenvedtem a gyalá/zatot, * és elborítja a szégyen /arcomat.

Idegenné lettem testvére/imnek, * és anyám fiainál, mint a /jövevény.

Mert a te házadért való buzgóság megemésztett /engem, * és a te szidalmazóidnak gyalázásai reám /hullottak.

Elrejtettem a lelkemet a böjtö/lésbe * és gyalázatommá lett az is /nékem.

Öltözetemet szőrzsákra /cseréltem, * és szóbeszéd lettem mindnyá/juknál.

Ellenem beszéltek, akik a kapuban /ültek, * énrólam énekeltek, akik borukat /itták.

Én pedig tehozzád imádkoztam, /Uram, * mert ideje a megkegyelmezésnek, ó, /Istenem! ANT.

 

A te irgalmad nagyságában hallgass meg /engem, * kegyelmednek hűsége /szerint.

Ments ki engem a sárból, hogy belé ne süllyedjek + szabadíts meg engem azoktól, akik engem /gyűlölnek, * szabadíts ki a vizek /mélyéből.

El ne borítson a vizek árja, + el ne nyeljen engem a /mélység, * s ne rekesszen be az örvény /szája.

Hallgass meg engem, Uram, mert szelíd a te /irgalmad, * könyörületednek sokasága szerint tekints /reám.

És el ne fordítsd gyermekedtől a te /arcodat, * háborgatnak engem, azért sietve hallgass meg /engem!

Fordítsd figyelmedet az én lelkemre, mentsd /meg azt * ellenségeim közül ragadj ki /engem!

Te tudod szégyenemet és gyaláza/tomat, * és megszégyenülésemet /látod.

Színed előtt vannak mind, akik gyötörnek /engem, * a gyalázat megtörte szívemet és /lankadok.

Kerestem, aki velem együtt szenvedjen, és /nem volt, * s ki megvigasztalna, és nem ta/láltam.

És epét adtak nekem ele/delül, * és szomjúságomban ecettel itattak /engem.

   ANT.

 

Én szegény vagyok és tele fájda/lommal, * de a te szabadításod, Isten, fölemel /engem.

Dicsérem az Isten nevét /énekkel, * és magasztalom őt dicsé/rettel.

És kedvesebb lesz ez Istennek, mint az állat/áldozat, * kedvesebb, mint a borjak és ökrök feláldo/zása.

Lássák a szegények és vigad/janak, * keressétek Istent, és él a ti /lelketek.

Mert meghallgatta az Úr a szegé/nyeket, * és nem utálta meg az ő /foglyait.

Dicsérjék őt az ég és /a föld, * a tenger és mindaz, ami bennük /mozog.

Mert az Isten megszabadítja Siont, + és felépül Juda minden /városa, * benne lakik a nép és birto/kolja.

Megöröklik azt az ő szolgáinak ivadé/kai, *  és akik szeretik az Úr nevét, azok laknak /benne.

   ANT.

 

Verzikulus:

<----444-----------------------5---4---3-3--3--.

     V)  Az ember, aki kenye- re- met  ette.

     R)  Fölemelte                    sar- kát  ellenem.

 

Olvasmány (Lamentáció)

Jeremiás próféta Siralma a szent város pusztulásáról. Benne az Egyház gyásza és az emberiség bukása fölötti fájdalma jut kifejezésre. Az olvasmány címe után leülünk, majd énekkel felelünk. Az olvasmányokat követő három responzórium éneklése közben a ministránsok ismét eloltanak mindkét oldalról egy-egy gyertyát a triangulumon.

 

<X-3-----4----5---555----------------4--3----rR3--3-.---1w--3---333---------------------------------

       Kez-dőd-nek Jeremiás próféta si-ral- ma-   i.      És  lőn, minekutána fogsága jutott Izra-

<X-3-:-333------------------------1-:--333------------------2--1---3---3-:---333---------------------

        el,  és Jeruzsálem elpusztu-la,    leült Jeremiás pró-fé-ta  sír-ván,   és siratta Jeruzsále-

<X--3----3-----2--1---3---3--:--333---------------------2---1----3----3--:--345zZ5T4---rR3--.----5----

       met  nagy si- ra- tás-sal,    és fohászkodván ke-ser-ves  szív-vel,   mon -   dá:          A-

<X--5tT4R3-rR3-.---3---4--555----------------------------------------6---5----4---5--,---555----------

        LEF.       Mint ül özvegyként egymagában az egykor /né-pes /vá- ros, *  és adófizető-

<X-555--------------------4----3----4tT4--rR3--.---5tT4R3-rR3--.---3----4--555------

        vé lett a tartomá-/nyok -nak  fe-   je.        BETH.         Sír-  va  sír éjjel…

 

BETH. Sírva sírt éjjel, és orcáján /folynak /könnyei, * nincs, aki megvigasztalja őt, és barátai ellensé/gekké lettek.

GHIMEL. Kivándorolt Júda a nyomorgatás és a /robot /miatt, * a pogányok között lakik, és nem talál /nyugo-dalmat.

DALETH. Gyászolnak Sion ösvényei, mert nincs ki az /ünnepre /jönne, * rommá lettek kapui, és pap/jai sírnak.

HETH. Nagy volt Jeruzsálem vétke, azért lett /bujdo/sóvá, * akik dicsérték, most megvetik, és ő el/fordul sírván.

LAMED. Ó, ti mindnyájan, akik átmentek az úton, figyeljetek /ide és /lássátok, * van-e még olyan fájdalom, mint az /én fáj-dalmam.

ALEF. Jaj, mint meghomályosodott az arany, és megváltozott /fénylő /színe, * szétszórva hevernek a szentély kövei /minden utcán.

HETH. Elhatározta az Úr, hogy rommá teszi /Sion /falait, * leomlottak kőfalai, és bás/tyái sírnak.

TETH. Földre omlottak kapui, elpusztultak zárjai, és főembereit a pogányok /elhur/colták, * nincs már törvény, és prófétái nem kapnak láto-/mást az Úrtól.

NUN. Mivel prófétáid ámítottak téged, és hazug /igéket /szóltak, * nem tárták föl vétkeidet, és nem intettek /megté-résre.

VAU. Nagyobb volt népem fiainak vétke, mint /Szodoma /bűne, * melyet egy pillantás alatt semmivé tett az Úrnak /bünte-se.

<X--3--4--555------5---zZ5---4t---5----,---555-----------------------4---3---rR3----3---.

     Je-ru-zsálem, Je- ru-  zsá-  lem, *    térj meg a te Uradhoz, Is- te- ned-  hez.

 

1. Responzórium (-helyettesítő népének): In monte Oliveti

<---4---5--Ï3-----4-:--5---5----6--7---6----7--,--7--7---X6---5--:---4-----3----4-------5----6--5---,

      Ma-gas  he-gyén,  ím, az  O-laj- fák-nak    i-mád-sá-got    mon-dott  szent   Aty-já-nak:

<--4------4---4----4-:--5--5---4---3--2----1---,--1------2--Ï3---4--:--5--X6----7----6---5----4----.

      hogy- ha  vol- na   le-het-sé- ge  an-nak,   hogy  po- ha- ra     tá- voz-zék  kí-nom-nak.

 

E.: Bár a lélek készen a halálra, / de a testnek nagy a gyarlósága.

H.: Legyen, Atyám, ahogy te akarod, / teljesedjék Te szent akaratod.

E.: Barátaim, velem virrasszatok, / kísértésbe hogy ti ne jussatok.

H.: Legyen, Atyám, ahogy te akarod, / teljesedjék Te szent akaratod

 

Olvasmány Aranyszájú Szent János nagycsütörtöki beszédeiből.[4]

Akkor Júdás elment hozzájuk  – mondja az evangélista. Nem azért ment el, mert a főpapok hívták, hanem elment saját akaratából. Kicsoda? Egy a tizenkettő közül. Hetven tanítvány volt, de azokra nem bízta Jézus ennyire legbensőbb dolgait. Az apostolok testülete: mintegy a király legbizalmasabb embereinek csapata. Ebből a közösségből ment el Júdás. Júdás, az iskarióti –  folytatja az evangélium. De minek mondod nekem hazáját? Ó, bár ő magáról sem kellene tudnom!

És Júdás így szólt a főpapokhoz: "mennyit akartok nekem adni, hogy átadjam nektek őt?" Ó, e bűnös szavak pökhendisége! Így tanított téged a Mester a gazdagság megvetésére?! Ó, vérszomjas szavak! Mondj legalább valami mentséget az árulásra! Elszemtelenedtél, mert hatalmat adott neked a démonok fölött, hatalmat, hogy betegeket gyógyíts és hogy halottakat életre támassz? Ó, felülmúlhatatlan kevélység szavai! Elárulod azt, aki mindent megőriz, aki a démonoknak parancsol, akinek a tenger is engedelmeskedik, akinek hatalma alá van vetve minden hatalom.

S miközben Júdás az árulásról tárgyal, az apostolok Jézustól azt kérdezik: Hol akarod, hogy elkészítsük neked a húsvéti lakomát? Nézd a tanítványokat – és nézd amazt a tanítványt! Emezek a lakoma elkészítésében szorgoskodnak, amaz pedig az Úr testével kereskedik.

A tanítványok elkészítették a húsvéti lakomát a zsidók szokása szerint. Azt a húsvéti lakomát viszont, amely a miénk, maga Krisztus készítette el. Azt mondja nekik: ez az én testem, mely értetek adatik. Ez az én vérem, mely sokakért kiontatik. Ó Krisztus irgalmassága – ó Júdás őrültsége! Krisztus táplálja Júdást, hogy Júdás eladja Krisztust! Krisztus neki nyújtja vérét, a vért, melyet Júdás áruba bocsát! Krisztus felajánlja neki e vért a bűnök bocsánatára, ha Júdás mégsem akarna bűneiben megmaradni. Hiszen Júdás is részesedett az áldozat közösségében, neki is megmosta lábait Jézus – nincsen mentsége tehát gonosz indulatára.

*

Most tehát hív minket az elrendelt idő, hogy illő tisztelettel, kellő éberséggel közeledjünk a félelmetesen szent asztalhoz. Ne legyen köztünk egy Júdás sem ennél az asztalnál! Ne járuljon ide senki gonosz akaratú! Ne lappangjon a szívben semmi álnokság! Senki színlelő ne közelítsen ide, senki ne jöjjön képmutató szívvel! Legyen tiszta a lélek, tiszta a gondolat, mert tiszta az áldozat is!

A mi Urunk, aki földi testet öltött, most, mikor a földi testet szemünk elől elvenni és a mennyekbe fölvinni készült, e napon testének és vérének szentségét megszentelte, hogy ennek az örök áldozatnak emléke szüntelen köztünk éljen, kegyelem szerint pedig mindig jelenlevő maradjon. Amikor tehát e tisztelendő oltárhoz járulsz, a te Istenednek szent testét és vérét hittel nézzed, tisztelettel csodáld, lelkeddel érintsd, szíved kezével vegyed és egyed belső ízleléssel.

2. Responzórium: Tristis est anima mea (az előző dallamra)

E.: Mindhalálig szomorú én lelkem,

félelemmel küszködik én szívem,

Legyetek itt, s velem virrasszatok,

a sereget mindjárt meglátjátok.

 

Körülvesznek s elfognak, mint latrot,

ti hűtlenül engem mind elhagytok.

H.: Én pediglen megyek a halálra,

e világért örök áldozatra.

 

E.: Itt az idő, eljött már az óra,

Júdás csókja Krisztust elárulja.

H.: Én pediglen megyek a halálra

e világért örök áldozatra.

 

Olvasmány a Zsidókhoz írt levélből (4,14-5,10)[5]

Olvasmánytónus:   <--555------3-:----555---4--3----5--5--:-----555---3---4----1---.

Mivel oly nagy főpapunk van, ki az egeken áthatolt,/ Jézus, az Istennek fia,// legyünk állhatatosak a hitvallásban. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne szánakodhatnék erőtlenségeinken,/ hanem olyan, aki kísértést szenvedett,//  mindenben hasonló lett hozzánk a bűnön kívül. Járuljunk azért bizalommal a kegyelemnek trónusához,/ hogy irgalmasságot nyerjünk,// és kegyelmet találjunk a szükséges időben. Mert minden főpap az emberek közül választatik,/ és az emberekért rendeltetik az Istenhez tartozó ügyekben,// hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bűnökért. Aki képes együtt érezni a tudatlanokkal és tévelygőkkel,// mert maga is körül van véve gyengeséggel. És azért kell miképpen a népért, úgy önmagáért is áldozatot bemutatnia a bűnökért. És senki sem veszi magának e tisztet,/ csak az, akit Isten meghív,// mint egykor Áront. Úgy Krisztus sem maga dicsőítette meg önmagát azzal, hogy főpap legyen, hanem az, aki így szólt hozzá:// "Én fiam vagy te, én ma szültelek téged." Miként más helyen is mondja:// "Pap vagy te mindörökké, Melkizedek rendje szerint." Ő testének napjaiban nagy kiáltással és könnyhullatásokkal könyörgött, – bemutatván esedezéseit annak,/ aki megszabadíthatta őt a haláltól,// és meghallgattatott az ő istentisztelete miatt. Ámbár ő Isten fia volt, – megtanulta az engedelmességet abból, amit szenvedett,/ és beteljesítve művét,// örök üdvösségnek oka lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki.

 

3. Responzórium: Ecce vidimus (az előző dallamra):

E.: Íme, látjuk ő drága személyét, 

elveszítve minden ékességét,

sok sebekkel csúfított szent testét, 

bűnösöknek nagy kegyetlenségét.

 

E.: Ez a Jézus, ki a bűnt viseli, 

megkínzatik, helyettünk szenvedi.

H.: Betegsége a mi gyógyulásunk, 

rút halála legyőzi halálunk.

 

E.: Fájdalmunkat helyettünk hordozza, 

adósságunk testében lerója.

H.: Betegsége a mi gyógyulásunk, 

rút halála legyőzi halálunk

 

Ezután a pap két-három perces dogmatikus bevezető elmélkedést mondhat a Laudes antifónájához és zsoltárához.

 

PRO LAUDIBUS

Antifona

<--3---3---3---eE2--1--:---0-----1---3----3--3rR3--3--,--5---4---5----4--3r---3--:--3---0---0e----1--.

      Föl- ál-doz-ta- tott,   mert  Ő   így  a- kar- ta,    a   mi  bű- ne- in-  ket   Ő  hor-doz-  ta.

<--0-1--333--4-1-,-333-0q---1--.

        2. tónus.

 

50. zsoltár

Könyörülj rajtam, /Isten * a te nagy irgalmasságod /szerint.

És a te könyörületednek sokasága /szerint * töröld el az én gonoszsá/gomat!

Moss meg engem teljességgel az én gonoszsá/gomból, * bűnömből tisztíts meg /engem.

Mert ismerem az én gonoszsá/gomat, * és szemem előtt van az én bűnöm min/denkor.

Ellened, csak teellened /vétkeztem, * és gonoszat cselekedtem a te színed /előtt.

Hogy igaznak találtassál beszé/dedben, * és győzedelmesnek ítéle/tedben.

Mert íme, már gonoszságban fogan/tattam, * és bűnben fogadott engem /anyám.

Pedig te a szívnek igazságát /szereted, * és bölcsességednek titkait kinyilatkoztattad /nékem.

Hints meg engem izsóppal és megtisz/tulok, * moss meg engem, és a hónál fehérebb /leszek.

Engedd, hogy örömet és vigasságot /halljak, * hogy örvendezzenek megalázott csont/jaim.

Fordítsd el orcádat bűne/imtől, * és töröld el minden gonoszsá/gomat.

Tiszta szívet teremts bennem, ó, /Isten, * és az igaz lelket újítsd meg ben/sőmben.

Ne vess el engem orcád /elől, * és Szentlelkedet ne vond meg /tőlem.

Add vissza nekem a te üdvösséged /örömét, * és készséges lélekkel erősíts meg /engem.

Hadd tanítsam meg a bűnösöket a te uta/idra, * és az istentelenek majd megtérnek /hozzád.

Szabadíts meg engem a vértől, Isten, én üdvösségemnek /Istene,* és nyelvem magasztalni fogja igazsá/godat.

Uram, nyisd meg ajka/imat, * és szám a te dicséretedet hir/deti.

Mert nem az áldozatban gyönyör/ködöl, * és hiába hozok égőáldozatot, nincsen az tetszé/sedre.

A töredelmes lélek az Istennek tetsző /áldozat, * a megtört és alázatos szívet, ó, Isten, meg nem /veted.

Cselekedj kegyesen, Uram, Sionnal jóakaratod /szerint, * hogy megépüljenek Jeruzsálemnek fa/lai.

Akkor elfogadod az igazság áldozatát, + az ajándékokat és az égő  áldo/zatot,  * akkor visznek majd oltárodra áldozati ál/latot. ANT.

Az antifóna éneklése közben kioltják a l3-l4. gyertyát is.

 

Verzikulus

<--444------------------------------------5---4---3---3---.

V)   Saját Fiát nem kímél-                      te   az   Is- ten.

R)   De értünk mindnyájunkért kínha- lál- ra   ad- ta.

 

Benedictus (Zakariás éneke):

A Benedictus éneklése közben a ministránsok eloltják a templom oltárain lévő gyertyákat is, majd egyikük a triangulumról leemeli a 15. gyertyát, s az ének végéig a nép felé fordulva kezében tartja. – A canticumot keresztvetéssel kezdjük, minden vers iníciummal.

 

Antifona:

<-0q---11t---5u--5-:--555--------tT45uj5T4--4--:--34t---rR3r---1---,--1----3-----2----1--2e----4tT4---3-:  

       Az  á  -    ru-ló    jelt adott  né-       kik,   így   szól-ván:    kit  meg-csó- ko- lok,   Ő     az,

<--2----3---4---eE2--1--.---3-4-555-5-4--3--,-555-4-3-rR3--1--.

       fog- já- tok  el   őt.    1D tónus

 

Áldott az Úr, Izraelnek /Istene, * mert meglátogatta és megváltotta az ő /népét.

És fölemelte nekünk az üdvösség /erejét, * Dávidnak, az ő szolgájának /házában.

Miképpen megmondotta szentjeinek ajka /által, * prófétái által, kik kezdettől fogva /voltak.

Hogy szabadulást ad a mi ellensége/inktől, * és mindazok kezéből, kik gyűlölnek /minket.

Hogy irgalmasságot cselekszik atyá/inkkal, * és megemlékezik szent szövetsé/géről.

Az esküvésről, mellyel megesküdött atyánknak, Ábra/hámnak, * hogy megadja /nékünk,

Hogy megszabadulván az ellenség /kezéből, * félelem nélkül szolgáljunk /néki.

Szentségben és igazságban az ő színe /előtt, * életünknek minden /napján.

És te, gyermek, a Magasságbelinek prófétája /leszel, * mert az Úr orcája előtt mégy elkészíteni az ő /utait.

Hogy az üdvösség ismeretét megadjad az ő /népének, * bűneiknek bocsána/tára.

A mi Istenünk irgalmának mélységei /által, * mivel meglátogatott minket a magasságból /támadó.

Hogy megvilágosítsa azokat, kik a sötétségben és a halál  árnyékában /ülnek, * és lépteinket a békességnek útjára iga/zítsa. ANT.

 

Az antifóna megismétlése közben a templom teljes világítását eloltják. A ministránsok a triangulum utolsó gyertyájával megindulnak az oltár felé. A szentélybe érve a gyertyát egy félreeső helyen – égve – elrejtik, majd az oltárt körbevéve letérdelnek. Eközben három "verzikulárius" (lehetnek azonosak a lektorokkal) előrelép a szentély bejáratáig, és ott megállnak. Az összes többiek letérdelnek!

 

Kyrie Puerorum: Litánia a Keresztre feszítetthez:

I. Gyermekek (az oltárnál):

<---1t--4--5---4----2--:---1t----4---5--4---2--:---1t---4--5---4---2---.

        Ky- ri- e - lei- son,  Chr i- ste   e- lei- son,   Ky - ri- e-  lei- son.

Szólisták vagy lektorok (a szentély bejáratánál):

<--2---qQ0----1w-----2--:---2---2---4t---55----5-----4---3---wW1Q0----1w----2---.

       Jé - zus  Krisz- tus,    ki    el- jöt-  tél,   hogy  é - ret- tünk  szen-vedj:

Együtt:

<--2---1----3---1----0------1w---2---.

       U- ram, ir- gal -mazz  né- künk!

Korátorok (előénekesek):

<--333------------------------------------------3rR3---3---.

        Krisztus engedelmes volt egészen a ha - lá  -   lig.

II. Gyermekek: Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

 

Szólisták:

<--222-------------------------1---0---1w---2---:--2---2r--4t---55---4---3----wW1Q0---1w---2----.

       Ki prófétai szóval kinyi - lat-koz-tat-tad:    ha- lá- lod- dá    le-szek, ó,     Ha - lál:

Együtt: Uram, irgalmazz nékünk!

Korátorok: Krisztus engedelmes volt egészen a halálig.

 

III. Gyermekek: Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

Szólisták:

<--222------------------1---0----1w---2--:----2----4----55------------4----3---wW1Q0---1w---2----.

       Ki a kereszten ki - tárt ka- rok- kal    min-den  századokat  ma-gad-hoz   von-tál:

Együtt: Uram, irgalmazz nékünk!

Korátorok: Krisztus engedelmes volt egészen a halálig.                      (Vagy a következő dallamon:)

<--33r---3---3--3--3--3----3-----4tg3E2W1-rf23r--3---:---3tg34t-77iI7i-7uU6u-tT4---4---5---7uj533-Xzh4-tT4t--          Krisz-tus  engedelmes volt    ér-             tünk    mind                          a   ha-  lá-

<--3rR3--3--.,  (vagy latinul:)  <-33r----3-----3r---3---3----3----4tg3E2W1-rf23r--3--:-3-----tg34t-77iI7i--

        -      lig.                             Chri- stus     fa- ctus  est  pro  no    -        bis    ob-   e     -

<--uU6u--tT4---5uuj5---3----X3zZ5T4t---3rR3----3---.

      di -   ens   us -   que     ad       mor -  tem.

 

A pap mélyebb hangon, prózában hozzáteszi:

 

Éspedig a keresztnek haláláig!

(Mortem autem crucis.)

 

A szólisták is letérdelnek (gyertyáikat, ha eddig égtek volna, eloltják). Egy-két perces teljes sötétségben néma elmélkedő imádság.

Ezután az officiáns könyvére ütve jelt ad, mire a ministránsok menetben előhozzák a gyertyát. Az officiánshoz viszik, ott letérdelnek és világítanak neki a könyörgés olvasásához. Az officiáns feláll, köszöntés és felszólítás nélkül olvassa a Könyörgést:

 

Tekints le kérünk, Urunk, házadnak népére melyért a mi Urunk, Jézus Krisztus nem habozott magát az ártóknak kezébe adni, s a keresztnek kínzó eszközét magára venni. (Magában folytatja:) Ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.

 

A ministránsok visszahelyezik a gyertyát a triangulum csúcsára. A pap és kísérete az oltárhoz megy, s tiszteletadás után csendben kivonulnak.


1.1.5. Lamentációk a graduálokban

 

I.

  ÖG

<X-1----3-----333--------------------------------------------2--1--2-:---1--3----------------------

        Mi-nek - utána a zsidóság Babilóniának fogságába vi-te-ték    és Je-ru-zsá-lem

<X-3--2---1----2--:--1--333--------------3--2--1--2---2--:--1--333---------------------------------

        el-ha-gya-ték   Je-remiás próféta  le- ü- le sír-ván,   és Jeruzsálem városának szörnyű

<X-333--------------------------------------3---4t----tT4----3----3---,

        pusztulásán szomorkodván keserű  szív-vel   ezt   mon-dá.

<X-3--3356uU6543E1-3434tg3--,--3---5z--777------------------------------------5z--7---7--:--777--------

       A-LEF.                          Mi -kép-pen áll pusztán csak önnönmaga  a   vá-ros,  mely egy-

<X-777--------------iI7--tT4t--zZ543r--3-:---3---5z----777------:------------------------iI7--tT4t--zZ543r

       kor sok néppel va- la      tel  -   jes.  Öz-vegy-gyé tették, pogány népeknek asz-szo- nyá-

<X-3-:--3r--555------6--tT4--5--:--555-----------tT4--5z----tT4---3---rR34tT3---3---,-3356uU654313r34tg3--,

        vá,   és  adófize-tő-vé  lett    a tartomá-nyok-nak  fe - je - del  -   me.   BETH.                   

<X--3----5z--7---7---7--5z--7-:--777--------------------iI7--tT4t--zZ543r--3--:---3----4-----555------

     Szün- te- len sír éj- sza-ka   és könynyei az orcá-ján  le -  fut  -  nak.   Nin-csen  barátai       

<X--6---tT4--5----5--:-5--5--5-----tT45z--tT43---rR34tT3-3--,--3---5z---777------------iI7--tT4t--zZ543r--

         kö-zül  sen-ki,    a-ki meg-ví-     gasz- tal -   ná.  Min-den barátai meg-ú -  tál - ták      

<X-3:--3r--5--5---tT4--5z--tT4---3--rR34tT3--3---,--3-----3356uU654313r34tg3--,---3-----5--6--777---------

        őt, és  el-len- sé- ge- i  -  vé   let   -  tek.  GHI- MEL.                       Szám-ki-ve-tésre kény-

<X--777-------------------5---5z--7--:--777------------------------------iI7---tT4t--zZ543r---3--:-----

      szeríttetett menni  a  zsi-dó- ság    a nagy nyomorúság és szol- ga-  ság  mi   -    att.   

<X--3---4----5---5----6---tT4---5--5--:---5---5---5--tT4--5z---tT43--rR34tT3--3--,--3356uU654313r34tg3-,

      Po-gány né-pek  kö- zött  la-kik    és nem le -li   nyu -go- dal  -   mát.   HETH.                 

<X-3--5z---777---------------------iI7--tT4t--zZ543r--3--:--3--4---tT4---5z---tT43--rR34tT3--3--,--3---5z-

        I - gen vétkezett Jeruzsálem Is -ten    el   -   len,   e-zért  lett  buj-do - só   -  vá.  Min-de-

<X-7----777------------------------:--7-----iI7--tT4t--zZ543r--3--:--3r----5---5---5---6--tT4---5--5--:-

      nek, akik eddig tisztelték vala,  most szi- dal- maz - zák, mert lát-ják  ék-te-len-sé-gét,  

<X-555------------------------tT4---5z---tT43---rR34tT3---3---,--3-5z---7---7--:---iI7--tT4t--zZ543r--3-:-

        ő pedig elfordul fohász-kod-ván  és     sír   -   ván.    Je-ru-zsá- lem,  Je-  ru -   zsá  -  lem,   

<X--3---4--555-----------------------------------tT4----5z----tT4--3---rR34tT3--3---.

         mi-ért hogy még-sem térsz meg a te U - rad - hoz,  Is- te - ned  - hez.

 

 

II.

  ÖG

<X-3---3356uU6543-13r34tg3--,--3--5z---7----7--iI7--tT4t---6-----tT43r--3--:---3--4---555--------------

      DA-LETH.                      Si- on - nak ú- ta - i     mind  sír-    nak,  mi-vel senki már fel

<X--555------tT4--5z---tT43--rR34tT3--3--,---3----5z----7----7---7---7---5z-----7--:---777--------iI7-

         nem jő  az   ün- nep- nap -   ra.     Min-den  ka- pu- ja   el-  pusz- tult,    és papja- i  

<X-tT4t--zZ5---tT43r--3---,--3r--555---------------------6---tT4---5--:--555------------------------tT4t-

        szo- mor-kod- nak.    A   szű-zek is igen meg-her-vad-tak    és egyedül van a nagy ke-

é<X--6--tT4--3---rR34tT3--3--,--3356uU6543-13r34tg3--,--3--5z---777----------------iI7---tT4t--zZ543--rR3--

         se- rű- sé- gé-     ben.   HETH.                    Az el - lenség az ő fején győ-ze - del -  met

<X--3-:--3r--555-------------------6---tT4---5---5--:--555--------------tT4t---zT54---3---rR34tT3---3----,

        vett,  és  háborgatói gazda-gok-ká   let-tek:   mert az Úr Is- ten    meg- ve- ré         őt.

<X--3---5z---777-----------------------------iI7--tT4t--zZ543r---3----:---3----4---5---5---555---------

      Bi- zony  az Úr verte meg őt az ő sok bű- ne    mi   -    att;  s gyer-me-ke-  i     rabságra

<X--555----------------tT4t--zZ543r---3---,--3356uU6543-13r34tg3--,--3--5z--777-----------------------

       mentek az elnyo- mó   e    -    lőtt.   VAU.                        És el - hagyta Sion leányát

<X--777---------iI7-tT4t---zZ543r--3--,--3--5z--777------------------------------5z---7---7--:--777----

        minden ő  é -  kes - sé   -  ge;     fe- je- delmei olyanok lettek, mint a szar-va- sok, melyek

<X--7----7---iI7---tT4t--6---t43r--3--,--3r--555------6---tT4---5--:--5---tT4---5z---tT43--rR34tT3---3-----,

         nem ta-lál-  nak   e-   le  -  delt,   és  erőtele-nül fut- nak   az  ül -  dö-  ző    e   -     lött.    

<X--3--5z---7--7------

         Je-ru - zsálem... 

 

 

III.

  Protestáns graduál 86.

<-2---4t--5---5--5----5--rR3--wW1--4---456uU6Z5T4--5z---5--,--2---4t--555---------------------------------

      Je- re- mi-ás  pró-fé- tá- nak  i-  mád   -   sá- ga.    Em-lé- kez-zél  meg, Uram, Isten, hogy

<--6--4---5z----uU6Z5--4--:---uU6Z5T4t--5-%--555-------------------------------4---2eE2W1--456uU6Z5T4E2r---5-,

      mi  tör-tént  raj - tunk, néz -  zed  és te-kintsd meg a mi  gyaláz-ta - tá  -   sun      -    kat.

<-5--7i---888--------------------6u---iI7U6Z5--4-:--7---uU6Z5---45z---5-%---5---5---5----tT4R2eE2--1-------

      A  mi  örökségünket idege- nek bír -  ják,  és  há -  zunk-ban   kí-vül-ről   jöt  -   tek

<-4---456u--zZ5T4R2r--5----,--2---4t---5---5---5-----5z---4---5z---7---zZ5---4-:---7---uU6Z5--4t---5----5--

      u - ral  - kod -  nak.    Ár-vák- ká  ma-rad- tunk a- tyá- ink  nél-kül,  mi  a  -  nyá- ink o-

<-tT4R2eE2--1--:---4-----4---456u--zZ5T4R2r---5--,----5--6u--8---8---8----6----7----iI7U6Z5--4---:--777-------

      lya  -  nok,  mint  az  öz  -  ve   -   gyek.   A  mi  vi-zün-ket  pén-zért  isz - szuk,   és a mi

<-uU6Z5--4t--5---:--5-----tT4R2eE2--1---456uU6Z5T4E2r---5----,--2----4t----5---4--5z---uU6Z5---4-:--7---7---7-

      fá -  in- kat    nagy  á   -   ron  vesz    -     szük.  Nya-kun-kon  u- ral- kod-nak,  a  meg-fá-

<-uU6Z5--45z--5--:--5----5---tT4R2eE2--1---4----456u--zZ5T4R2r---5--,--5---6u--888-----------------------6u-

      rad- tak-nak  nem  a- da  -    tik  nyu-go -  da   -   lom.  Az  e-gyiptomiaknak szolgála-tot

<-iI7U6Z5--4---:--7---7--7---uU6Z5--4t---5-%---5-----5---tT4R2eE2--1---4---456uU6Z5T4E2r---5---,--2--4t--5--5--

      tet -  tünk,  és az asz-szí - rok-nak, hogy  ke-nye -   ret  e-   hes    -      sünk.  A  mi   a-tyá-

<--5----5----5---5z---4--5z--uU6Z5--4-:--uU6Z5--4t--555----------------------tT4R2eE2--1---456uU6Z5T4E2r--5--,

       ink  vét-kez-tek  és  el- múl-tak,  és   mi  viseljük az ő gonoszsá-guk -  nak ter-          hét.

<--5---6u----8---8---8---8----8---6u---iI7U6Z5--4---:----7---7----uU6Z5--4t---5--:--555-------------------

      Szol-gá-  ink ha-tal-mat  vet-tek  raj -  tunk,    és  sen- ki     sin-csen,  ki megszabadítana

<--5----5---tT4R2eE21---4---456uzZ5T4R2r--5--,--2---4t----5-----5---5----5z---4---5z----uU6TZ5--4-:----7-----

      min-ket  a           ke- zük-          ből.  Ke- zünk-ben  hor-doz-zuk ke-nye- rün- ket    az 

<-777-------uU6Z5T45z--5-%---5--tT4R2eE2W1--456uU6Z5T4E2r--5---,--5---6u---888--------------------------------

      ellenség  mi-       att    a  pusz  -  tá      -      ban.   A   mi   tes-tünk, mint a mész-kemence,

<-8--6u---iI7U6Z5-4--:---7--7--uU6TZ5--4t---5-%--5--5---5-----tT4R2eE2--1----456uU6Z5T4E2r--5--,--2---4t---555---

     ki- szá- ra-  dott,   a  há-bo-  rú- ság   és a  nagy  éh  -    ség  mi     -       att.    Az  asz-szo-

<----------------------4-----5z--uU6TZ5--4-:--7--7--uU6Z5T45z--5---5-%--555--------------tT4R2eE2--1----4--4--

      nyokat Si-on-ban meg-gya-láz-ták  és  a  szű-      ze-ket   megronták Jú-dá -     nak vá-ro-

<--456u-zZ5T4R2r---5--,---5--6u--8--888-----------------------6u--iI7U6Z5--4--:--7---7---7----zZ5T45z--5-%--

        sa-   i    -    ban.    A  fe-  je-delmek hatalmasságát  el- vet - ték,     és   a   vé - nek -  nek 

<--5---5----tT4R2eE2W1--4---456u---zZ5T4R2r--5--,---2----4t--555-------------------------5z--4---5z--uU6TZ5---

       or- cá -  i           meg-pi   -  rul   -  tak.  Meg-fo-gyatkozott a mi szívünk- nek vi-gas-sá-

<--4--:--7--7---7---uU6Z5T45z--5---5--%---5---5---tT4R2eE2--1---456uU6Z5T4E2r--5--,--5--6u---8--888----------

       ga,    és  a  mi   ö   -     rö-münk  si- ra-   lom  - ra   for    -      dult. Le- e-  sett a mi fe-jünk-

<--8--8---6u--iI7U6Z5--4-:--7uU6Z5T4--5z--5---5--:----5----5--5---tT4R2eE2W1--456uU6Z5T4E2r---5---,--2--4t---555-

      nek é- kes- sé -   ge,   jaj      mi-ne-künk, mert  i-gen  vé-        tet     -      tünk.  A-zért  szo-

<--------------------------5z--4---5z--uU6TZ5--4--:---7---7----7--7----uU6TZ5--4t---5-%----5--tT4R2eE2W1-----  

      mo-rú lett  bá-nat mi- att  a   mi  szí-vünk,  és meg-ho-má- lyo-  so- dott     a  mi       

<--456uU6Z5T4R2r--5----,---2--4t--5---555---------------------4---5z---uU6TZ5--4---:---uU6TZ5--4t--555--------        sze-         münk.  Te  pe- dig, Úristen, mindörök- ké meg-ma- radsz,  és      a    te biro-

<--555---------------tT4R2eE2--1---4----4---456uU6Z5T4R2r--5--,---5--6u---888---------------------------6u-

      dalmad nemze- dék -  ről  nem-ze- dék -        re.      Mi-ért   hogy mindörökké harag -szol

<--iI7U6Z5--4---:--uU6Z5--Tt4--555----------------------------tT4R2eE2--1---456uU6Z5T4E2r--5---,--2---4t--------

       re -    ánk?   és    el- hagytál minket nagy sok i- dő  -    től    fog     -    va?    Té- ríts

<--555------------------------4---5----6----uU6TZ5--4---:---uU6TZ5---4t----5---%--555----------------------

       meg minket Úristen, és  te- hoz-zád  té - rünk,   ú  -    jítsd meg    a mi i-dőn-ket, mint

<--5----4---2eE2W1--456uU6Z5T4E2r--5--,--5---6u--888-----------------6u---iI7U6Z5----4-:---7----uU6TZ5--4t--5---

       kez-det- ben   va     -      la.    De  te   elvetettél minket ma- gad -  tól,   mert   fe -    let- te

<--5--5----5---tT4R2eE2W1--4---4--456uU6Z5T4E2r---5---,--2---4t---5---5----4---5z--uU6TZ5---4---:--7---7---7---

        i-  gen re- ánk      ha-ra-gud-          tál.     Je-  ru- zsá-lem,  Je- ru- zsá -lem,   mi-ért  hogy 

<--7----uU6TZ5---4t-----5---%---5--5---5---tT4R2eE2--1----4---4----456uU6Z5T4E2r---5------.

      még- sem  térsz  meg    a   te  U-  rad  - hoz,  Is- te - ned    -       hez?! 

 

 

1.1.6. Kyrie puerorum a graduálokban

Protestáns graduál 84. sz.

<-1t--4----5------2----3-----4---3---2---,----1t----4----5---2----3-------4---3----2-----,      

      Ir- gal- mazz ne- künk, Úr- is- ten,      Krisz-tus,  ir- gal- mazz  mi- ne- künk,    

<--1t---4-----5------2----3------4---3---2---.--3---1---1w----3---1----0------1w----2---2----.

        ir-  gal- mazz   ne- künk,  Úr- is- ten.     Úr- is-  ten,   ir- gal- mazz  mi-  ne- künk.

<--3-------1eE2--1w----2--:---4---4t---5----4----3----4----2-----wW1-----0---1w----2--.

V/1. Krisz - tus   U - runk   en- ge- del- mes  lett   ér- tünk  mind- ha-  lá-   lig. 

 

IRGALMAZZ NEKÜNK… ÚRISTEN…

<---2--1w---3-----2---1----0----1w------2------2--:---4---4t----5---4---eE21--0----1w----2---2--.

V/2.  Ki  jö- ven- dő- kép- pen  meg- mond- tad:    le-  szek te  ha- lá  - lod,  ó,    Ha- lál. 

 

IRGALMAZZ NEKÜNK… ÚRISTEN…

<---2---1w----2---2------3----2---1---0----1---1w----2--:---4-----4t---5---4---3-----2----1-----0---

V/3.  Ki   a     ke- reszt- fán  ke- ze- det   ki-  tár- ván,  mind   ez   vi- lá- got   ma- gad- hoz  

<--1w----2----.

       von- tad.    

 

IRGALMAZZ NEKÜK… ÚRISTEN…

<---2---1w--2---3---2---1-----0----1w----2---2--:--4--4t---5-----4---3----wW1--0---1w----2----2----.

V/4.  Az  é - let   a  ke-reszt- fán  meg- ha- la,    a   Po- kol  pe- dig   ot - tan  le - rom- la.

 

A Protestáns Graduál középkori minták alapján javasolja, hogy a Kyrie Puerorumot a Dicsőítünk, Krisztus, aki szenvedtél  (Evangélikus Énekeskönyv 199. sz. = Laus tibi Christe qui pateris) népénekkel fejezzük be.

 

Gyülekezeti énekeskönyvben:                                                         

ÖDÉ 205.

<--3---1----0------0----1-----2----1---2---,---3-------1---0----1----2------1---2------,

       Ir- gal- mazz  ne- künk, Úr-  Is- ten!     Krisz- tus,  ir-  gal- mazz ne- künk!

<--3---1----0----1---0-----1------2---3---2----.

       Úr- Is-  ten,   ir- gal- mazz  mi-ne- künk!

<--3-------1---1---0------1----0----3----2----2---3---1----0--:-----1-----0---3----2----2---,

V.   Krisz- tus   U- runk   en- ge- del- mes  lett  é - ret- tünk   mind  ha-  lá-   lig- lan.

R. Irgalmazz nékünk, Úristen...

<---3---1---3-----1---1-----0-----3-----2------2--:--4---5----4---3---1--0----3-----2---2---,

V.    Ki   jö- ven- dő- kép- pen  meg- mon- dád:   lé- szek te  ha- lá- lod,  ó    Ha- lál!

R. Irgalmazz nékünk, Úristen...

<--3--1---2----1-----0----1----0---ñ------0---1--3---2---2---:--4-----5-X6---5---4----3----2----0---

V.   Ki  el- ter- jeszt- vén   a   ke- reszt- fán ke-ze-  i- det,    mind  e  vi-  lá- got   te- hoz- zád

<---3---2---2----.

       fog- la- lád.

R. Irgalmazz nékünk, Úristen...

<--3---1---1--1---0---ñ------0-----3----2--2-:--4----5--X6----5---4---3----2---0----3------2---2--.

V.   Az  É- let  a   ke- reszt- fán  meg-ha-la,    a   Po- kol   pe-dig-len  ot- tan  meg- rom- la.

R. Irgalmazz nékünk, Úristen...

 

A tétel alkalmazása: Énekelhető lamentációs vagy passiós istentisztelet végén, de más nagyheti istentiszteletek is zárhatók vele.

Ajánlott előadás: A Spáczay Graduál szerint a Minister és a Chorus felváltva énekli. Mivel a források megtartják a „Gyermekek Kyriéje” (=Kyrie puerorum) elnevezést, s mivel a tétel jelenléte a gyülekezeti énekkönyvekben arra utal, hogy benne résztvett a gyülekezet is, a régi hagyomány alapján a következő felosztás  ajánlható:

 

Irgalmazz nekünk: gyermekek az úrasztalán túl

Úristen irgalmazz: gyülekezet

Verzusok: férfi szólista/szólisták a gyülekezet elején állva, arccal az úrasztala felé

Befejezés: Kyrie puerorum - Irgalmazz nekünk Úr Isten

 

Az „Úristen…” szakasz áttehető a verzusok végére, mint válasz a szólók szövegére. A Ráday Graduál szerint az „Irgalmazz… Úristen…” szakasz a 4. vers után is visszatér, mint a tétel lezárása.                       

 

Vö. EpG 107/225, („Responsorium in die Parasceve”), ÖG 271, RáG 218/179, SpáG 254, ÖDÉ 205., ÚZMK 1770: Nr 127.


1.2. A Kishórák

1.2.1. Az Esztergomi Ritus (STR) szerint

 

Minden hórában Bevezetés és antifona nélkül a 118. zsoltár a szokásos módon felosztva a hórák között, majd

V) Christus factus est.

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Pater noster.

Oráció: Respice quaersumus, és azzal vége.

 

1.2.2. A Tridenti Rítus szerint

 

Ugyanúgy, mint a STR-ben.

 

1.2.3. A Liturgia Horarum szerint

 

Ad Horam mediam

Ps. 118, 65-72; 55, 2-7b. 9-14; 56.

Ad Tertiam. Ant. Ante diem festum Paschae, sciens Jesus quia venit hora eius, cum dilexísset suos, in finem diléxit eos.

Lectio brevis. Hebr. 4, 14-15.

Versiculus. V) Oblátus est, quia ipse vóluit. R) Et non apéruit os suum.

Ad Sextam. Ant. Sicut novit me Pater, et ego agnósco Patrem, et ánimam meam pono pro óvibus meis.

Lectio brevis. Hebr. 7, 26-27.

Versiculus. V) Vere languores nostros ipse tulit. R) Et iniquitátes nostras ipse portávit.

Ad Nonam.  Ant. Mihi vívere Christus est, et mori lucrum; gloriári me opórtet in cruce Dómini mei Iesu Christi.

Lectio brevis. Hebr. 9, 11-12.

Versiculus. V) Adorémus crucis signáculum. V) Per quod salútis súmpsimus sacraméntum.

 

1.2.4. A Népzsolozsma szerint (PK)

 

Ezeket a hórákat "recto tono" recitáljuk, s minden bevezetés nélkül a zsoltárokkal kezdjük. Mindhárom nap a 118. zsoltárt imádkozzuk, utána responzóriumot és verzikulust recitálunk, majd a napi Laudes-könyörgéssel  – "Tekints le, kérünk, Urunk..." – zárjuk.

 

Tertia

118/I. szakasz

1. Boldogok, kik szeplőtelenek az ő útjukon, * és az Úr törvénye szerint járnak. 2. Boldogok, kik az ő bizonyságaira figyelnek, * teljes szívükből keresik őt. 3. Akik nem cselekszenek gonoszságot, * hanem az ő útjaiban járnak. 4. Te rendelted, * hogy parancsolataidat híven megőrizzük. 5. Bár igazíttatnának arra útaim, * hogy megtartsam a te igazságaidat. 6. Meg nem szégyenülök akkor, * ha minden parancsolatodat szemem előtt tartom. 7. Hálát adok néked egyenes szívvel, * mert megtanultam a te igaz-voltodnak ítéleteit. 8. A te igazságaidat megőrizem, * ne hagyj el soha engemet!

 

118/II. szakasz

9. Hogyan tisztítja meg az ifjú az ő útját? * A te szavaidnak megtartása által. 10. Én teljes szívemből kereslek téged, * ne hagyj eltérni engem parancsolataidtól! 11. Szívembe elrejtettem a te beszédedet, * hogy ne vétsek ellened. 12. Áldott vagy, Uram, * taníts meg engem a te igazságaidra! 13. Én ajkaimmal hirdetem * a te szádnak minden ítéleteit. 14. Gyönyörködöm az útban, mit bizonyságaid kijelöltek nekem, * jobban, mint bármi gazdagságban. 15. A te parancsolataidban gyakorlom magam, * és vigyázom a te utaidat. 16. A te igazságaidon elmélkedem, * el nem felejtem szavaidat.

 

118/III. szakasz

17. Tégy jót a te szolgáddal, eleveníts meg engem, * és megőrizem a te szavaidat. 18. Vedd le a homályt szememről, * hogy meglássam csodálatos dolgaidat. 19. Jövevény vagyok én a földön, * a te parancsolataidat ne rejtsd el tőlem. 20. Vágyva vágyik lelkem a te igazságaid után * minden időben. 21. Megfenyíted a kevélyeket, * átkozottak, akik parancsolataidtól elhajolnak. 22. Vedd el rólam a szégyent és a megvetést, * mert a te bizonyságaidat keresem. 23. Főemberek ülnek össze bár, és ellenem szólnak, * szolgád mégis a te igazságaidban gyakorolja magát. 24. Mert a te bizonyságaid nekem gyönyörűségem '*' és igazságaid az én tanácsadóm.

 

Responzórium:

Előimádkozó: Szomorú az én lelkem mindhalálig, / maradjatok itt, és virrasszatok velem! * Hívek: Nem látjátok-e a sereget, mely körülvesz engem?  Ti elfuttok, én meg megyek, hogy feláldoztassam értetek.

E: Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek.

H: * Nem látjátok-e a sereget...

 

Verzikulus:

V) Hamis tanúk támadtak ellenem.

R) Hazudott a gonoszság önmaga ellen.

 

Tekints le kérünk, Urunk, házadnak népére, melyért a mi Urunk Jézus Krisztus nem habozott magát az ártóknak kezébe adni, s a keresztnek kínzóeszközét magára venni. (Magában folytatja:) Ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.

Sexta

118/IV. szakasz

25. A földhöz tapadott az én lelkem, * eleveníts meg engem a te igéd szerint. 26. Az én utaimat föltártam előtted, és meghallgattál engem, * taníts meg engem igazságaidra! 27. A te igazságaid útját értesd meg velem, * és csodálatos dolgaidban gyakorolni fogom magam. 28. Elernyedt a lelkem kedvetlenségemben, * erősíts meg engem igéd szerint. 29 A gonoszság útját távoztasd el tőlem, * könyörületedben adj törvényt nekem. 30. A valóságnak útját választottam, * a te ítéleteidet el nem feledtem. 31. A te bizonyságaidhoz ragaszkodom, Uram, * ne hagyj megszégyenülni engem. 32. A te parancsolataid útján futok, * ha kitágítod a szívemet.

 

118/V. szakasz

33. Adj törvényt nekem, Uram: a te igazságaid útját, * és megtartom azt mindenkor. 34. Tégy értelmessé, hogy kutassam a te törvényedet, * és megőrizzem azt teljes szívemből. 35. Vezess engem a te parancsolataid ösvényén, * mert arra kívánkozom. 36. Hajtsd az én szívemet a te bizonyságaidhoz, * és ne engedd hajlani telhetetlenségre. 37. Fordítsd el szemeimet, hogy hiábavalóságra ne nézzenek, * a te utadon éltess engem. 38. Állítsd szolgád elé a te szavadat, * hogy féljelek téged. 39. Vedd el a gyalázatomat, amelytől rettegek, * mert ítéleteid kedvesek. 40. Íme, kívánkozom a te parancsolataid után, * kegyes igazságodban eleveníts meg engem.

 

118/VI. szakasz

41. És szálljon reám, Uram, a te irgalmasságod, * te üdvösséged, miképpen megmondottad. 42. És akkor megfelelek valóban az engem gyalázóknak, * mert bizodalmam van a te beszédedben. 43. És ne vedd el soha számból az igazság igéjét, * mert ítéleteidben igen bíztam. 44. És megőrizem törvényedet mindenkor, * minden időben és örökkön örökké. 45. És tágas téren járok, * mert a te parancsolataidat keresem. 46. És beszélek bizonyságaidról még királyok előtt is, * és meg nem szégyenülök. 47. És parancsolataidon gondolkodom, * mert megszerettem őket. 48. És kitárom kezemet parancsolataid felé, miket szeretek '*' és gyakorlom magam igazságaidban.

 

Responzórium:

E: Egy a tanítványaim közül ma elárul engem, / jaj annak, aki miatt a kezükre adatok;

H: * jobb volna neki, ha meg sem született volna.

V: Aki kezét velem együtt mártja a tálba, az ad engem a bűnösök kezére.

H: * Jobb volna neki...

 

Verzikulus:

V. Én Istenem, ments meg engem a bűnös kezéből!

R. A törvényszegő és gonosz ember kezéből.

 

Könyörgés, mint előbb.

 

Nona

118/VII. szakasz

49. Emlékezzél meg igédről, mit a te szolgádnak mondottál, * melyben nékem reménységet adtál. 50. Megaláztatásomban az vígasztalt engem, * hogy a te beszéded éltetett. 51. A kevélyek gúnyolódtak rajtam mindenfelől, * de én nem hajlottam el a te törvényedtől. 52. Megemlékeztem a te örök ítéleteidről, Uram, * és megvigasztalódtam. 53. Felindulás fogott el engem * a bűnösök miatt, kik elhagyták törvényedet. 54. Énekemmé lettek a te igazságaid * zarándokságomnak helyén. 55. Megemlékezem éjszaka is a te nevedről, Uram, * és megőrizem törvényedet. 56. Ez adatott nékem, * mert parancsolataidat követtem.

 

118/VIII. szakasz

57. Az én osztályrészem te vagy, ó Uram, * kimondtad, hogy törvényedet megőrizzem. 58. Könyörgök a te orcád előtt teljes szívemből, * könyörülj rajtam beszéded szerint. 59. Meggondoltam az én utaimat, * és lábaimat a te bizonyságaid felé térítem. 60 Kész vagyok és nem halasztom, * hogy parancsolataidat teljesítsem. 61. A bűnösök kötelei körülfontak engem, * de törvényedről én el nem feledkeztem. 62. Az éj közepén is felkelek neked hálát adni * a te igaz-voltodnak ítéleteiért. 63. Társa vagyok én mindazoknak, kik téged félnek, * s a te parancsolataidat megőrizik. 64. A te irgalmasságoddal, Uram, teljes a föld, * taníts meg engem igazságaidra.

 

118/IX. szakasz

65. Jót cselekedtél a te szolgáddal, Uram, * a te igéd szerint. 66. A jóra és a fegyelemre és a tudományra taníts engem, * mert hiszek a te parancsolataidnak. 67. Tévelyegtem én, míg meg nem aláztattam, * de immár megőrizem beszédedet. 68. Jóságos vagy te, * jóvoltodban taníts engem igazságaidra. 69. Álnokságot gondoltak a kevélyek ellenem, * én azonban követem parancsolataidat teljes szívemből. 70. Megalvadt, mint a tej, az ő szívük, * én pedig a te törvényeddel gyönyörködtetem magam. 71. Jó nekem, hogy megaláztál engem, * hogy megtanuljam igazságaidat. 72. Többet ér nekem a te szádnak törvénye, '*' mint ezernyi arany és ezüst.

 

Responzórium:

E: A nép vénei tanácsot tartottak, / hogy Jézust csellel megfogják és megöljék.

H: * Kardokkal és dorongokkal mentek ki ellene, mint a rablóra.

E: Álnokságot gyűjtöttek össze maguknak, s kimentek a terekre.

H: * Kardokkal és dorongokkal...

 

Verzikulus:

V. Az ember, kivel békességben voltam, akiben bíztam.

R. ki kenyeremet ette, ő is csalárdságot művel ellenem.

 

Könyörgés, mint előbb.

 

1.3. A Vesperás

1.3.1. Az Esztergomi Rítus (STR) szerint

 

A hóra a bevezető fohász nélkül, azonnal az antifonával kezdődik:

 

1. antifona:

<--12e--1---1--:--1---1---qQ0---1---3---3---3--0---,--2e---4---ed1----3----3--3---4---eE2---1---1--.

       Ca-  li- cem  sa-  lu-  ta-  ris   ac- ci- pi- am,    et   no-men  Do-mi- ni   in- vo - ca- bo.

                                                                                                                               Ps. 115. 2. t.

2. antifona:

<--4----4u--7---5----rR3--4t---5----4---4--:--7---8----uj5--7---7---7---,--8-----8---7----7----8oO8--

     Cum  hi- is  qui   o-   de- runt pa-cem   e- ram  pa- ci-  fi- cus,    cum  lo- que- bar   il-

<--uU67iI7--:--5----5----5-----7-----7----4---4---.

        lis           im- pu- gna- bant me gra-  tis.    Ps. 119. 8G t.

 

3. antifona:

<--4----4----4---4---5---5---4---rR3---:--5---7---7---7----5z----5---4----.

       Ab  ho- mi- ni- bus  in-  i- quis       li- be-  ra  me   Do- mi- ne.   Ps. 139. 8G t.

 

4. antifona:

<--4---6---7---8---:--8--8---7---7---7-----uU6--5---uj5--zZ5----4---4--,--rR3--4---3----2---1-:---2---3-

      Cu-sto- di  me      a  la-que- o quem sta- tu- e-  runt  mi- hi      et   a  scan-da- lis     o-  pe-

<--4---4---4---3--4t---5---4---4---.

      ran- ti- um  in- i-  qui- ta- tem.  Ps. 140. 7A t.

 

5. antifona:

<--4---6---7---8---8---:--8-----8---7---7-----7--8o---8---7---,---7---7---8oO8--uU67iI7---:---5----5---

     Con-si- de- ra- bam    ad  dex- te- ram   et  vi- de- bam,    et  non  e-   rat           qui   co- 

<---5----7---7----4----.

      gno- sce- ret  me.     Ps. 141. 7A t.

 

A zsoltárok után azonnal a Magnificatot énekeljük.

Magnificat-antifona:

<--1---1---3---4----3t---5--:--3---5---7---5---rR3--4t---4--,---4----4---4---2---4---tT4---3--:---4---

     Ce- nan- ti- bus  au- tem   ac- ce-pit  Je- sus  pa- nem    be- ne- di-  xit   ac fre- git,     de-

<--3---eD0---1e---2---3---1--1----.

      dit   di-  sci-  pu- lis  su- is.   Magnificat 1G t.

 

Ha a vesperást közösen végzik (a misében áldoztatás után), akkor a Magnificat után a Postcommunio következik. Aki magában imádkozza, az a Magnificat után a Respice quaesumus Domine orációval zárja.

 

1.3.2. A Tridenti Rítus szerint

 

1. antifona: Calicem salutaris. 115. zsoltár.

2. antifona: Cum his qui oderunt. 119. zsoltár.

3. antifona: Ab hominibus iniquis. 139. zsoltár.

4. antifona: Custodi me a laqueo. 140. zsoltár.

5. antifona: Considerebam ad dexteram. 141. zsoltár.

Antifona a Magnificathoz: Cenantibus autem illis. Magnificat.

Graduale: Christus factus est

Miatyánk, 50. zsoltár.

Oráció: Respice quaesumus Domine super hanc familiam tuam.

 

1.3.3. A Liturgia Horarum szerint

 

Hymnus. O memoriále mortis Dómini (= Adoro te devote Str. 5-7.)

Ant. 1. Fecit nos Deo et Patri suo regnum, primogénitus mortuórum et princeps regum terrae. Ps. 71/I.

Ant. 2. Liberábit Dóminus páuperem a poténte, et ínopem cui non erat adiútor. Ps. 71/II.

Ant. 3.Sancti vicérunt proper sánguinem Agni et propter verbum testimónii sui. Canticum Ap. 11, 17-18; 12. 10b-12a.

Lectio brevis. Hebr. 13, 12-15.

Loco responsorii dicitur Ant. Christus factus est pro nobis oboediens usque ad mortem.

Ad Magnificat ant. Ceántibus illis, accépit Iesus panem, et benedíxit, ac fregit, dedítque discípulis suis.

Preces. V) Salvatórem nostrum adorémus, qui Ecclésiae in Cena novíssima, qua nocte tradebátur, mortis et resurrectiónis suae memoriále commendávit perénniter celebrándum. Orémus, dicéntes: R) Sanctífica pópulum, quem sánguine tuo redemísti. V) Redémptor noster, da nos passióni tuae per paeniténtiam plénius adhaerére, R) ut resurrectiónis glóriam consequámur. V) Praesta, ut Matris tuae, solatrícis afflictórum, protectiónem assequámur, R) maerentésque confortémur ea consolatióne, qua et ipsi a te confortámur. V) Fidélibus concéde passiónis tuae in aerúmnis suis esse partícipes, R) ut salutáre tuum in seípsis maniféstent. V) Qui humiliásti teípsum, factus oboédiens usque ad mortem, mortem autem crucis, R) da servis tuis oboediéntiam et patiéntiam.  V) Córpori claritátis tuae defúnctos configuráre dignéris, R) nosque aliquándo eórum redde consórtes.

Pater noster etc.

Oratio. Deus, qui ad glóriam tuam et géneris humáni salútem Christum esse voluísti summum aeternúmque sacerdótem, praesta ut pópulus, quem sánguine suo tibi acquisívit, ex eius memoriális participatióne, virtútem crucis ipsíus cápiat et resurrectiónis. Per Dóminum.

 

1.3.4. A Népzsolozsma szerint  (PK)

 

Ma nem végeznek vecsernyét azok, akik az esti ünnepi szentmisén résztvesznek.

 

1.4. A Completorium

1.4.1. Az Esztergomi Rítus (STR) szerint

 

Bevezető fohász és antifona nélkül: 4, 30 (1-6. vers), 90, 133. zsoltár.

Utána azonnal: Nunc dimittis.

Christus factus est.

Kyrie. Pater noster. Oráció (Respice quaesumus).

 

1.4.2. A Tridenti Rítus szerint (vö. LU)

 

Lectio brevis, V) Adjutorium, Confiteor.

4, 90, 133. zsoltár.

Nunc dimittis.

Grad. Christus factus est pro nobis obediens usque ad mortem.

50. zsoltár. Oráció (Respice quaesumus).

 

1.4.3. A Liturgia Horarum (LH) szerint

 

Az évközi vasárnap rendje szerint, de a responzórium helyett:

Ant. Christus factus est.


1.4.4. A Népzsolozsma (PK) szerint

 

Először csendes lelkiismeretvizsgálatot tartunk.

 

Antifona:

<--4--4----4----4----4t--tT4--3----3---5---5u----7----4--3r----4---,---5----7-----

       A Ma- gas-ság- be- li-  nek   ol- tal- má- ban  la- ko-  zik,    s a   Min-

<--7---6u---55---5-----4---3---4t-----4---4---.---4-5--777-6-7-8-7--,-777-6-7-5-4-.

     den- ha-  tó    ár- nyé- ká- ban  ma- rad.       8G tónus.

 

90. zsoltár: Aki a Magasságbelinek oltal/mában lakozik * a Mindenható árnyé/kában marad.

Mondja az Úrnak: menedékem /vagy és váram * Istenem, /kiben bízom én.

Mert ő szabadít meg a va/dászok tőrétől, * és a rossza/karó beszédtől.

Vállaival beár/nyékoz téged, * és biztos helyed lesz az ő szár/nyai alatt.

Pajzs és páncél az /Úrnak hűsége * ne félj hát attól ami éj/szaka rettent.

Sem a nappal repülő nyíltól, + sem a sötétben /járó gonosztól * sem a délidőben pusz/tító ragálytól.

Ezren hulljanak el bár oldalad mellől, + és tízezren jobb /kezed felől * tehozzád pedig /nem közelget!

Bizony meg fogod látni /szemeiddel, * meglátod a bűnösök /fizetségét.

Mivelhogy az Úr a te /menedéked * és a Magasságbelit választottad /oltalmadul.

Azért veszedelem nem /érhet téged, * és csapás nem közelíthet a te /hajlékodhoz.

Mert angyalainak pa/rancsolt felőled, * hogy megőrizzenek téged minden /utaidon.

Kezükben hor/doznak téged, * hogy netalán kőbe ne üssed /lábaidat.

Kígyón és skor/pión járhatsz, * eltiprod az oroszlánt /és a sárkányt.

Mivel hozzám ragaszkodik /megmentem őt * fölemelem őt, mert ismeri /az én nevemet.

Hozzám kiált és én meghallgatom őt + vele vagyok a szo/rongatásban, * megmentem őt és megdi/csőítem őt.

Hosszú napokkal /betöltöm őt, * és megmutatom neki az én Üd/vösségemet.

Gloria Patri nincs! Megismételjük az antifónát.

 

Canticum:

<X--1-----3----1---0-----3----4----3----4t-----5--:---6---5-----4---4---4----3t----                  

       Tarts meg, U- ram  vir- rasz- tá- sunk- ban, s ő- rizz meg  al- vá- sunk-

<X---4--,--4-----4----4----2---4---5----4------3--:----3---2---3----4----eE2-----1---

        ban,  hogy  a  Krisz-tus-sal  vir- rasz-szunk,   és  bé- kes- ség- ben nyu-

<X---0q----1---.--3-4-555--6-5-4-5--,--555--4-3-4t--4---.

          god- junk.   Most bocsátod el…

 

Most bocsátod el /szolgádat /Uram, * a te igéd szerint /békességben.

Mert /látták /szemeim * a te üd/vösségedet.

/Akit /rendeltél * minden népek /színe előtt.

Világosságul a pogányok megvilágo/sítá/sára, * és dicsőségére népednek, /Izraelnek.

 

Befejezés:

Mindenki letérdel és énekli:

 

Christus factus est pro nobis obediens usque ad mortem. Nagypénteken folytatjuk: Mortem autem crucis. (Dallammal lásd: Mel. 2.1.2)

P: Tekints le, kérünk, Urunk, házadnak népére, melyért a mi Urunk, Jézus Krisztus nem habozott magát az ártóknak kezébe adni, s a keresztnek kínzóeszközét magára venni. (Magában folytatja:) Ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.

 

Majd némán elhagyjuk a templomot. Innentől kezdve silentium van a holnapi zsolozsma kezdetéig.

 


1.5. A protestáns graduálok nagycsütörtöki antifonáiból

1.5.1. A te hiveidnek szerelme (Zelus domus tuae)

Öreg Graduál 310.

<--7--7---7--7--7---7-----7---6---7---8---7---7iI7--:--5----5---5----7---7---5---4---,

       A  te  hí-ve-id- nek sze- rel-me  Úr  Is-  ten     meg- e-mész-te  en-ge-met 

<--3--5--7---7----6----5--3---5-----3----5---7---zZ5-:--4--5u---5----4---3r----4----.

       és  a  te  ká- rom- ló- id- nak  ká- rom-lá- si       e- sé-  nek  én- raj-  tam.

(Vö. ÖG 88)

 

1.5.2. Áldott Úristen segíts meg (Vö. Zelus domus Domini)

                                                                                                               Ráday Graduál 126/182.

<--7----7----7---7iI7--7--:---5--7----7-----4----4--,--3--5----7---7---4t----3---5----7---8--6-------

       Ál- dott  Úr- Is - ten     se-gíts meg  min-ket    a   te   ne-ved- nek  di-cső-  sé-gé- ért 

<---7---5---4-----3----5u----5----5---3r----4---.

      sza- ba-díts  meg min- den go- nosz -tól.

Vö. ÖG. 462, 86; EpG. 100/204; H.G. 1574: 291.

 

1.5.3. A hamis embertől (Ab hominibus iniquis)

Huszár Gál 1574: 291.

<--7--uU6---5---7---uU6---tT4-:---5---7----7-----7----zZ5---4---4---.

       A  ha-mis  em-ber-től     sza-ba- díts  meg   en - ge-met.

Vö. ÖG 462, EpG 193. Dallamát vö.: Deus meus eripe me Off/1.4.4.

 

1.5.4. Én Istenem, szabadíts ki (Deus meus eripe)

Batthyány Graduál 251/246.

<--7---7--7--uU65--:---7---7----7---7---4t---4---:--7--7---7--7i--7iI7---5---3r---4--.

       Én  Is-te-nem,   sza- ba-díts  ki   en-gem     a  hi- tet-le- nek   ke- zé-  ből.

Vö. ÖG 219, EpG 102/213.


2. NAGYPÉNTEK

2.1. A Matutinum és a Laudes

2.1.1. Az Esztergomi Rítus (STR) szerint

 

Nagypéntek („In Parasceve”):

 

I. Nocturnus:

1. antifona:

<X--4---4---4---4----4---4----6----4--:---3----4----6---4----4---3----4---6----6---6----3---,---5---

         A- sti-  te- runt re- ges  ter- rae,     et  prin- ci-  pes  con-ve- ne- runt  in  u- num      ad-

<X---3----5----7----7---7---:---4-™-6u----5---rR3---4t-----5----4---4----.

         ver-  sus Do- mi- num     et    ad- ver- sus  Chri-stum  e-  jus.  Ps. 2. 8G t.

 

2. antifona:

<---4--4---5---5----4--4--:---7---5---7---7----5---5--,---7---7---7---7i----5-----5---4--:---tT4R3----

       Di- vi- se- runt si- bi      ve-sti-men-ta  me-  a,       et  su- per  ve- stem me-  am    mi-

<---4t---5----4----4-----.

         se- runt  sor-tem.  Ps. 21. 8G t.

 

3. antifona:

<--4---4---4---5---5----4---4--:--7---5----7---uU6---5--,---7i--6u---5--5---4--:---3---3---4t----5----

        In-sur-re- xe-runt  in me     te- stes  in-  i-   qui,     et   men-ti- ta  est      in-  i- qui-   tas

<---4---4---.

         si- bi      Ps. 26. 8G t.

 

Verzikulus:

V) Diviserunt sibi vestimenta mea.

R) Et super vestem meam miserunt sortem.

 

II. Nocturnus:

1. antifona:

<---4---5---5--4---4--:---3t----uU6---5u---zZ5---4---5---5-----4----4----.

      Vim fa- ci-  e- bant    qui quae- re-  bant a- ni-mam me- am.   Ps. 37. 8G t.

 

2. antifona:

<--1----2---4t---5--:---4---5---6---tT4--5---5--,---5---2-----5--Ï3---4----2-----wW1---wW1--:---0---1---

     Con- fun-dan-tur     et  re- ve-  re- an- tur, qui quae- runt a-  ni- mam me- am      ut  au-

<---2---4----2--2---.

        fe- rant  e- am.      Ps. 39. 4. t.

 

3. antifona:

<--1--2--4t--5--:--5----4---5---6---tT4---5---5--,--5--2---5--Ï-3----4---wW1--wW1--:---0q---2---4----

       A- li- e-  ni      in- sur- re- xe- runt  in me,    et for-tes quae-si-  e-   runt     a-   ni- mam

<---2----2---.

        me- am.      Ps. 53.

 

Verzikulus:

V) Insurrexerunt in me testes iniqui.

R) Et mentita est iniquitas sibi.

 

III. Nocturnus:

1. antifona:

<--1---1---qQ0---3---4---3---4---5--:--X6---5---4---4----5----eE2---1--,---4---4---4----5---4----3----        Ab in- sur-gen-ti- bus  in me       li- be- ra  me,  Do- mi-  ne,    qui- a    oc- cu- pa-  ve-

<---3--:---3r---2---eE2----1----1----.

        runt    a-   ni- mam me-  am.    Ps. 58.  1G t.

 

2. antifona:

<--4----5---5---4---4--:--7---5---7---6---5----5---,--7i---6u---5----4---:---4---4----3---4t----5----      Lon-ge  fe- ci- sti     no-tos  me- os   a   me,      tra- di-  tus   sum,    et  non  e-  gre-  di-

<---4----4---.

         e-    bar.      Ps. 87. 8G t.

 

3. antifona:

<--4---7---7----6---7--5---4-----tT4--3---,-3t---7-----7---7---6----7---5---rR3--4t----5-----4---4--.

     Ca- pta-bant in  a- ni- mam ju- sti,     et    san-gui-nem in- no-cen-tem con-de-mna-bant.

                                                                                                                                     Ps. 93. 8G t.

Verzikulus:

V) Locuti sunt adversum me lingua dolosa.

R) Et sermonibus odii circumdederunt me et expugnaverunt me gratis.

 

Laudes:

1. antifona:

<--8----6--89õÁ8--:--8--7--7---7---zZ5---4----5----7---7----4---4--,---7---5---7----7---4---4t----5--:

    Pro- pri-  o         Fi- li-  o   su-  o    non  pe- per-cit  De-  us,    sed pro no- bis   o-  mni-bus

<---5---7---7---4--4---.

       tra- di- dit  il- lum.  Ps. 50. 7C t.

 

2. antifona:

<--3----1--2---3---4---3---3--:--eD0--1e---2----1--1---,--3---5---4!---4---4----4----tT4----2--2---.

       An- xi-  a- tus  est  in me    spi- ri-  tus me- us      in me  tur-ba-tum  est  cor  me- um.

                                                                                                                               Ps. 142.  4. t.

3. antifona:

<--1--3---1--qQ0--3---4--3t----5--:---3---5----7----5---4---5---4----rF1--3r--5---4--:---tg3---4---3---

        A- it  la- tro  ad la- tro- nem: nos qui-dem di-gna  fa-ctis   re-  ce- pi- mus,  hic   au- tem

<--2---3---1---,--1----3---1---3---3--4t----4---3---:--3----3r---3---3---2e---4---eE2------1---1--.

     quid fe- cit?  me- men-to  me- i   Do- mi- ne,    dum ve-  ne- ris   in   re-  gnum tu-  um.

                                                                                                                         Ps. 62 + 66. 1G  t.

4. antifona:

<---1----1----qQ0§---3---4---3---4t---5--:-X6---5---4----4---4---5---eE2---1---,---4---2---4---5----4---

       Dum con-tur- ba- ta   fu-  e-    rit      a- ni- ma  me-  a, Do- mi- ne,      mi- se-  ri- cor-  di-

<--3r--:---eD0---1e---2---1-----.

        ae      me- mor  e-  ris.   Domine audivi (Canticum Habacuc) 1D. t.

 

5. antifona:

<--4---5----3---4--4--:--5----7---6---7---5---:---4----4---5uJ4--5--:--4---4t----5-----4---4---.

     Me-men-to me- i     Do- mi- ne  De- us      dum ve- ne-  ris      in  re- gnum  tu- um.

                                                                                                     Ps. 148–149–150.  8G t.       

 

Verzikulus:

V) Proprio Filio non pepercit Deus.

R) Sed pro nobis omnibus tradidit illum.

 

Benedictus-antifona:

<--0---1--1tu--5--:---5---5---5---5---5--tT45uj5T4--:--3---4---5---4--3-----4-----1----,---1---1rR3r----

      Po- su- e-  runt   su- per ca-put  e-  jus         cau-sam i- psi- us  scri-  ptam:     Je-  sus

<---5---4--3r---3--:---3----4t---eE2---1---1-----.

       Na- za- re- nus    rex   Ju- dae-  o- rum.   Benedictus. 1D t.

     

Kyrie puerorum és befejezés: mint csütörtökön.


2.1.2. A Tridenti Rítus szerint (LU alapján)

 


2.1.3. A Liturgia Horarum (LH) szerint

 

Ad Officium Lectionis

Invitatorium. Christum, Dei Fílium, qui suo nos redémit sánguine, veníte, adorémus.

Hymnus. Pange lingua.

Ant. 1. Astitérunt reges terrae, et príncipes convenérunt in unum, advérsus Dóminum et advérsus Christum eius. Ps. 2.

Ant. 2. Divisérunt sibi vestiménta mea, et super vestem meam misérunt sortem. Ps. 21, 2-23.

Ant. 3. Vim faciébant, qui quaerébant ánimam meam. Ps. 37.

Versiculus: V) Insurrexérunt in me testes iníqui. R) Et mentíta est iníquitas sibi.

Lectio prior. De Epístola ad Hebraéos 9, 11-28.

Responsorium (cf. Is 53, 7. 12). Sicut ovis ad occisiónem ductus est, et dum male tractarétur, non apéruit os suum; tráditus est ad mortem, * Ut vivificáret pópulum suum. V) Trádidit in mortem ánimam suam, et inter scelerátos reputátus est. * Ut vivificáret pópulum suum.

Lectio altera. Ex Catechésibus sancti Ioánnis Chrysóstomi epíscopi (Cat. 3, 13-19; SC 50, 174-177) Virtus sanguinis Christi. Vis Christi sánguinis audire virtutem? Redeámus ad eius exémplum et priórem typum recordémur et pristinam scripturam narrémus. Occidite, inquit Moyses, agnum anniculum et sánguine eius linite iánuas. Quid ais, Moyses? Sanguis ovis rationábilem hóminem liberáre consuévit? Valde, inquit, non eo quod sanguis est, sed quia dominici sánguinis per eum demonstrátur exémplum. Nunc ergo si viderit inimicus non póstibus impositum sánguinem typi, sed fidélium ore lucéntem sánguinem veritátis, Christi templi póstibus dedicátum, multo magis se subtrahit.

Vis et aliam huius sánguinis scrutári virtutem? Volo unde primum cucurrit inspicias et de quo fonte manávit. De ipsa primum cruce procéssit, latus illud dominicum initium fuit. Mórtuo enim, ait, Iesu et adhuc in cruce pendénte, appróximat miles, latus láncea percussit et exinde aqua fluxit et sanguis. Unum baptismatis symbolum, áliud sacraménti. Latus miles apéruit et templi sancti parietem patefécit et ego thesáurum praeclárum invéni et fulgéntes divitias me grátulor reperire. Sic et de illo agno factum est. Iudáei ovem occidérunt et ego fructum de sacrificio cognóvi.

„De látere sanguis et aqua.” Nolo tam fácile, auditor, tránseas tanti secréta mystérii. Restat enim mihi mystica atque secretális orátio. Dixi baptismatis symbolum et mysteriórum aquam illam et sánguinem demonstrári. Ex his enim sancta fundáta est Ecclésia, per lavácri regeneratiónem et renovatiónem Spíritus Sancti, per baptísma, inquam, et mystéría quae ex látere vidéntur esse proláta. Ex látere igitur suo Christus aedificávit Ecclésiam, sicut de látere Adam eius coniux Eva proláta est.

Nam hac de causa Paulus quoque testátur dicens: De córpore eius et de óssibus sumus, latus signíficans. Nam sicut de illo látere Deus fecit féminam procreári, sic et de suo látere Christus aquam nobis et sánguinem dedit, unde reparerétur Ecclésia. Et sicut in sopóre quiescéntis Adae, Deus láteris membra patefécit, sic modo post mortem aquam nobis donávit et sánguinem.

Vidéte quemádmodum sponsam sibi Christus coniúnxit, vidéte quo nos cibo enútrit. Eódem cibo náscimur et nutrímur. Nam sicut múlier affectiónís natúrae cogénte génitum álere lacte suo et sánguine festínat, sic et Christus quos ipse regénerat suo sánguine semper enútrit.


Responsorium (1 Petr 1, 18-19; Eph 2, 18; 1 Io 1, 7). R) Non corruptibilibus auro vel argénto redémpti estis, sed pretióso sánguine quasi Agni immaculáti Christi. * Per ipsum habémus accéssum omnes in uno Spíritu ad Patrem. V) Sanguis Iesu Christi Filii Dei emúndat nos ab omni peccáto. * Per ipsum.

Oratio. Réspice, quaesumus, Dómine, super hanc famíliam tuam, pro qua Dóminus noster Iesus Christus non dubitávit mánibus tradi nocéntium et crucis subíre torméntum. Qui tecum.

 

Ad Laudes matutinas

 

Hymnus. En acétum, fel, arúndo.

Ant. 1. Próprio Fílio suo non pepércit Deus, sed pro nobis ómnibus trádidit illum. Ps. 50.

Ant. 2. Jesus Christus diléxit nos, et lavit nos a peccátis nostris in sánguine suo. Canticum Hab 3, 2-4. 13a. 15-19.

Ant. 3. Crucem tuam adorámus, Dómine, et sanctam resurrectiónem tuam laudámus et glorificámus: ecce enim propter lignum venit gáudium in univérso mundo. Ps. 147.

Lectio brevis. Is 52, 13-15.

Loco responsorii dicitur ant. Christus factus est pro nobis oboédiens usque ad mortem, mortem autem crucis.

Ad Benedcitus, ant. Posuérunt super caput eius causam ipsíus scriptam: Iesus Nazarénus, rex Iudaeórum.

Preces. V) Redemptórem nostrum, qui pro nobis passus et sepúltus est, ut resúrgeret, sincéra pietáte adorémus eúmque súpplices implorémus: R) Miserére nostri, Dómine. V) O Dómine et Magíster noster, pro nobis usque ad mortem factus es oboédiens, R) doce nos voluntáti Patris semper oboedíre. V) Tu, vita nostra, qui, in ligno móriens, inférnum et mortem destruxísti, R) da nos tecum cómmori, ut tecum in glória resuscitémur. V) O Rex noster, qui es oppróbrium hóminum factus et tamquam vermis calcátus, R) doce nos tuam humilitátem indúere salutárem. V) Salus nostra, qui vitam tuam pro diléctis frátribus tradidísti, R)  praesta, ut eádem caritáte nos ínvicem diligámus. V) Salvátor noster, qui, expánsis in cruce mánibus, traxísti ad te ómnia saécula, V) in regno salútis tuae univérsos cóngrega fílios Dei dispérsos.

Pater noster, etc.

Oratio. Respice, quaésumus, Dómine.

 


2.1.4. A Népzsolozsma (PK) szerint

 

Ezt a zsolozsmát csütörtök este (éjszaka) vagy pénteken  hajnalban imádkozzuk. A 21. zsoltár messiási jövendölés a kereszten szenvedő Üdvözítőről. (Maga Krisztus is ezt imádkozta a kereszten.) A Lamentációban Jeremiás próféta az emberiség bűneiért szenvedő Jézus nevében beszél. A három olvasmány után a Laudest imádkozzuk, majd a zsolozsma végén ősi szertartás szerint drámai litániában fohászkodik az Egyház a kereszten függő Üdvözítőhöz.

 

Előkészítendő: a triangulum, a korátorok helye és egy üres gyertyatartó az oltár mögött, mindenben úgy, mint nagycsütörtökön.

 

Bevonulás: Az officiáns vörös palástot ölt, az előénekesek (korátorok) és olvasók albában, a ministránsok karingben vannak. Valamennyien csendben az oltárhoz vonulnak, előtte tiszteletet adnak, majd a korátorok elkészített helyükhöz, a pap kíséretével a székekhez, a ministránsok a triangulumhoz mennek.

 

Zsoltározás

 

Az antifónát a korátorok kezdik, közösen folytatjuk (vagy: a korátorok végigéneklik, s közösen megismételjük). A zsoltárokat versenként váltakozva éneklik a korátorok és a közösség. Az első zsoltárvers intonálása után leülünk. Az antifónát minden zsoltárrész végén megismételjük, eközben a ministránsok a triangulumon jobbról-balról szimmetrikusan kioltanak egy-egy gyertyát (a zsoltárok végéig  összesen hatot).

 

 

Antifóna:

<--4---4----4---4----5----5----4---4--:--7----5---UuU6---5---,---7---7---7i----5--:----5----4----

       El-  osz-tot-ták ma- guk kö-zött    ru- há-  i-   mat,  s kön-tö- söm- re       sor-  sot

<---3--4Tt---4--.----4-5--777--6-7-8-7-,---777--6-7-5-4-.

   ve- tet- tek.       8G tónus.

21. zsoltár:

 

I.

Istenem, Istenem miért hagy/tál el engem, * miért vagy messze kiál/tásom szavától?

Én Istenem, napestig kiáltok, és / meg nem hallgatsz, * és éjjel, és nem / figyelsz reám?!

Pedig te a szent /helyen lakol * Izraelnek /dicsősége.

Tebenned /bíztak atyáink, * bíztak és megszabadí/tottad őket.

Hozzád kiáltottak és meg/szabadultak * tebenned bíztak, és meg nem /szégyenültek.

Én pedig féreg vagyok már, és /nem is ember, * emberek gyalázata és a nép /megvetettje.

Mindnyájan akik látnak engem, megcsú/folnak engem * ajkukkal megszólanak, és fejüket /hajtogatják.

"Az Úrban bízott, /mentse meg őt, * szabadítsa meg, ha /kedveli őt!"

De te vagy Uram, aki kihoztál engem a/nyámnak méhéből * én reménységem, mióta emlő/jére vett anyám.

Átadattam neked, mihelyt /megszülettem, * anyám méhétől fogva Te /vagy én Istenem.

Ne távozzál messze tőlem + mert a szorongatás /közel vagyon, * és nincs, ki nékem segít/séggel legyen. ANT.

 

II.

Körülvett engem /ökrök serege * erős bikák megkörnyé/keztek engem.

Rám tátot/ták a szájukat, * mint ragadozó és or/dító oroszlán.

Mint a víz /kiöntettem ,* és elszakadoztak egymástól /minden csontjaim.

Az én szívem, mint az ol/vadott viasz * testemnek /bensejében.

Kiszáradt, mint a cserép az én torkom + nyelvem az í/nyemhez tapadt, * a halál porába ve/tettél engem.

Mert körülvettek en/gem az ebek * a gonoszok gyülekezete /reám szállott.

Átlyuggatták kezeimet és /lábaimat,* és megszámlálták /minden csontomat.

Csak néznek és szem/lélnek engem, * elosztották maguk között ruháimat és köntösömre /sorsot vetettek.

De te, Uram, ne légy /messze tőlem, * én erősségem, az én segítsé/gemre siess!

Ragadd el a kard élétől, ó Isten, /az én lelkemet, * s mi bennem a legdrágább, az ebek /hatalmából!

Szabadíts meg engem az o/roszlán szájából, * és a vadak támadásától engem, meg/alázottat!

És én hirdetem a te nevedet atyám/fiainak, * az egyháznak közepette di/csérlek téged. ANT.

 

III.

Akik félitek az Urat, /dicsérjétek őt, * Jákobnak ivadékai, dicső/ítsétek őt!

Félje őt Izrael minden /ivadéka, * mert nem utálta meg, és nem nézte le a szegénynek /könyörgését.

És nem fordította el az or/cáját tőle, * s midőn kiáltott hozzá, /meghallgatta.

Tiéd az én dicséretem a nagy gyü/lekezetben, * fogadásaimat beteljesítem az istenfélők /színe előtt.

Esznek a szegények és megelégednek, + és dicsérik az Urat, akik /keresik őt, * él az ő szívük ö/rökkön örökké.

Emlékeznek, és az Úrhoz térnek a föld minden /határai * és hódolnak előtte a népek /családjai.

Mert az Ú/ré az ország, * és ő uralkodik a /nemzeteken.

Őt imádják a földnek minden /gazdagjai, * színe előtt meghajolnak a /sírba szállók.

És az én lelkem /őneki él, * és az én magzatom /néki szolgál.

És hirdettetik az Úr a jövendő nemzedéknek + hirdetik az egek az ő igazságát a népnek, mely egykor /megszületik,* melyet maj/dan az Úr teremt. ANT.

 

Verzikulus:

<--444---------------5-----4-----3---3---.

V)   A fejedelmek     egy-  be-gyűl-tek.

R)   Az Úrnak Föl - kent- je       el- len.

 

Olvasmány (Lamentáció)

 

Jeremiás próféta Siralma a szenvedő Messiásról; az olvasmány címe után leülünk. Énekelhető az egyszerűbb dallamon, mint a nagycsütörtöki lamentációban, vagy a következő, díszesebb magyarországi dallamán.

 

Tonus simplex:

<X--3---4----5---555----------------4--3---rR3--3-.---1w--3----333----------------------------------

      Kez-dőd-nek Jeremiás próféta si-ral- ma- i.      És  lőn, minekutána fogsága jutott

<X--333----:--333------------------------1-:--333------------------2--1---3---3--:---333-------------

         Izrael,     és Jeruzsálem elpusztu-la,   leült Jeremiás pró-fé- ta  sír-ván,    és siratta

<X--333-------------3-----2--1---3---3--:--333---------------------2---1-----3---3---:---345zZ5T4-----

         Jeruzsálemet  nagy si- ra- tás-sal,    és fohászkodván ke-ser-ves  szív-vel,      mon- 

<X---rR3-.--5----5tT4R3-rR3--.--3---4---555--------------6--5---4---5---,---555---4--3----4tT4--rR3--.

          dá.     A-   LEF.            Én va-gyok a férfi…,

 

ALEF. Én vagyok a férfi, aki nyomorú/ságot /látott * az Úr haragjának vesz-/szeje miatt.

ALEF. Elvitt engem, és a sötét/ségbe /vezetett,  * és nem a vi/lágos-ságra.

ALEF. Csak ellenem fordí/totta /kezét, * és csapásaival sújtott /egész napon.

BETH. Megfonnyasztotta az én bőrömet  /és a /húsomat, * és megrontotta az én /csontja-imat.

BETH. Körülke/rített /engem, * körülvett engem kínnal és /gyötrődéssel.

BETH. Sötét hely/re vitt /engem, * mint a rég elfe/ledett hol-takat.               

GHIMEL. Körül épített engem, hogy /ki ne menjek, * megnehezítette az én /béklyó-imat.

GHIMEL. Hiába kiáltottam és /könyö/rögtem, * elvetette az én i/mádsá-gomat.     

GHIMEL. Elrekesztette utaimat /négyszögű /kövekkel, * és ösvényeimet /felfor-gatta.

TETH. De  jó az Úr az /őbenne bízókhoz,  * és az Őt ke/reső lel-kekhez.

TETH. hallgatással /vára/kozni, * mígnem megszaba/dít az Isten.

TETH. Jó a /férfi/únak, * ha az igát ifjúságától /fogva vi-seli.                  

JOD. Leül egye/dül, és /hallgat, * mert ezt ma/gára vette.

JOD. A porba /teszi a /száját, * „talán valamiképpen még re/ménység lenne?” 

JOD. Orcáját  odafordítja az /őt ve/rőknek, * és betelik /gyalá-zattal.

KAF. Mert nem űz el örökre az Úr, és ha már /elve-/tett is, * megkönyörül irgalmának soka/sága miatt.

Befejezés:

<X--3--4--555-------5---zZ5--4t----5---,---555-----------------------4---3---rR3---3---.

      Je-ru-zsálem,  Je- ru-  zsá- lem, *   térj meg a te Uradhoz, Is- te- ned- hez.

 

Tonus solemnior:

<--tT4--4t---555---------------------------4-:--555------------------------4-:---555-----------------

   És  lőn,  hogy fogságba jutott Izra-el,    és Jeruzsálem elpusztu-la,     leült Jeremiás

<--tT4---4z--6--5z---5--:---tg3--4t---555-------------------tT4----4z---6---5z----5--:--tg3---4t--------

       pró - fé- ta  sír- ván,   és    si-   ratta Jeruzsálemet  nagy  si-  ra-  tás-  sal,    és     fo-

<--555-----------------------------Xtg34z----rR3--.---2---22rtT43ed1-334t-rf2--.---2----4----5---------

   hászkodván keserves szívvel, mon-   dá.       A-  LEF.                           Én  va- gyok

<--555-----------------------6----uU6u--5-:---555-----------------------------rf2r--5---,--2----4----

   a férfi, aki nyomorúsá-got  lá -  tott    az Úr haragjának vesszeje   mi-  att.     El - vitt

<--555---------------------6---7----uU6u---5---:--555-----------5z---7----tT4tT4--2--,-----0q----2----

       engem, és a sötétség- be  ve-  ze-    tett,     és nem a vi- lá- gos-  ság-   ra,        csak  el-

<--222-----------------1---2--:---222---------------------1---0----1----11334t-rf2--.---22rtT4r------        lenem fordította  ke- zét,    és csapásaival sújtott  e- gész na-  pon.                BETH.

<--3ed1-334t-rf2--.----2----4-----555---------------------------5z----7-----6u----5------:----5-------

                              Meg-fony-nyasztotta az én bőrömet    és    hú-   so- mat,            és

<--555----------------------------rf2r---5---,---555--------6----uU6u---5---:---555-------------------

   megrontotta az én csontja-  i -   mat,     körülkerí-tett   en- gem,     körülvett kín-

<--5z---uU6u----5---tT4---tT4--2---,--0---1----2----2---1---2----2--:---222----------------------1-----

   nal  és   gyöt- rő-  dés- sel,     sö- tét  hely-re  vitt  en-gem,   mint a rég elfeledett   hol-

<--0---11334t-rf2--.---2-----22rtT4r-3ed1--334t-rf2--.----2---4---555------------------------6--------

   ta- kat.               GHI-  MEL.                             Kö- rül- épített engem, hogy ki  ne

<--uU6u---5--:--2-----4----555-----------------------rf2r---5---,---2--4---555------------------------

   men-jek,  meg- ne-  hezítette az én béklyó- i-     mat,     hi- á-  ba kiáltottam és kö-

<---6----uU6u---5--:---555----------5z--7---uU6u---tT4--tT4----2----,---222-----------------------------

   nyö- rög- tem,   elvetette az  én  i-  mád- sá- go - mat,       elrekesztette utaimat

<--3-----2----2---1---2-----2--:--222----------------1----0----1----11334t-rf2--.----22rtT4r---------

      négy-szö-gű  kö- vek- kel,    és ösvényeimet  fel - for- gat-   ta.                   TETH.

<---3ed1--334t-rf2--.---2r--5--5---555--------------5z---uU6u----5--:--555----------------5----rf2r----

                               De   jó az   Úr az őbenne  bí-  zók - hoz,   és az Őt kereső   lel-  kek-

<--5--,--2r--555---------------5z---uU6u---5-:--555-----------------------tT4--tT4---2----,---0---1----

      hez,    jó   hallgatással vá- ra-  koz- ni    mígnem megszabadít  az  Is -  ten,       jó    a

<--222----------------------------------------1---0---11334t-rf2--.---22rtT4r-3ed1--334t-rf2-----.----

        férfiúnak, ha az igát ifjúságától fogva vi- se - li.                    JOD.

<--2--4--55---------5z--uU6u---5-:--555-----------------rf2r--5--,--555-------------6---uU6u---5--:----

 Le- ül  egyedül,  és  hall-gat,  mert ezt magára  vet - te,    a  porba teszi  a   szá-  ját,

<--555---------------------5z----7---uU6u-----tT4---tT4---2---,--0----1---2---222--------------3---2--

 „talán valamiképpen  még  re- mény- ség  len-  ne?”   or- cá-  ját  odafordítja az  őt  ve-

<--1----2--:--2222---------1---0---1----11334t-rf2--.---22rtT4r-3ed1-334t-rf2---.---2r----555----------

 rők- nek,   és betelik  gya-lá -zat- tal.                  KAF.                             Mert  nem űz

<--555--------5z---uU6u--5--:---5555------------tT4--tT4---2---,---222---------------------------------

        el örökre  az   Is -  ten,    és ha már el-  ve- tett    is,     megkönyörül irgalmának soka-

<--1---0---1----11334t-rf2--.---2--4-----5---5z-----uU6u---tT4--tT4---2---:--2222----------------------

       sá- ga  mi-  att.                 Je- ru - zsá-  lem,   Je-    ru- zsá- lem,   térj meg a te Urad-

<--2------1---0---1----11334t-rf2---.

       hoz,    Is- te- ned-  hez.

 

A responzórium (és ugyanúgy a következő olvasmányokat követő responzóriumok) éneklése közben a ministránsok ismét eloltanak mindkét oldalról egy-egy gyertyát a triangulumon.


1. Responzórium (helyett népének): Omnes amici mei.

 

<--4---5-Ï3----4--:--5---5---6----7--6---7---,---7---7--X6---5--:--4-----3----4---5----6---5----,

     Rég-től fog-va    kik  ve-lem va-lá- nak,     jó -ba- rá- tim    en- gem  el- ha-gyá-nak

<--4----4---4---4-:---5----5----4---3---2---1--,---1---2---Ï3---4-:---5--X6---7----6----5--4--.

       kit  sze-ret-tem,  en-gem   el-  á - ru- la,     bű-nös  Jú- dás    el-  le -nem  in- du-la.

 

Tanítványim tőlem távozának,

álnok zsidók reám rohanának.

Nép: Kegyetlenül reám támadának,

ütésekkel, sebbel borítának.

 

E: Gonoszaknak közébe vetének,

életemnek nem kegyelmezének.

N: Kegyetlenül reám támadának,

ütésekkel, sebbel borítának.

 

II. Olvasmány[6]

 

Lektor.: Olvasmány Nagy Szent Leó pápa beszédéből.

 

Így szólt az Úr: „Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár, de mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint Te!”

Midőn ezen igéivel az Úr világossá tette, hogy nagyon és teljesen megvan benne mind az emberi, mind az isteni természet; megmutatván így, honnét van az, hogy szenvedni nem akar, és honnét van az, hogy szenvedni akar; – miután elűzte a gyöngeség reszketését, és miután megerősítette önfeláldozó bátorságát: – örök elrendelésének határozatához most visszatér. A kegyetlenkedő ördögnek, aki Júdást és társait eszközként használta, odaveti a szolga alakját, kiben semmi bűn nincsen, – hogy az viselje mindenek ügyét, akiben mindenek természete egyedül van meg bűn nélkül.

Rárohantak a Világosságra a sötétség fiai, és bár fáklyákat és lámpásokat használtak, hitetlenségük éjsötétjéből ki nem jutottak. Elfogják azt, – aki megfogatni akar. Hurcolják azt, – aki hurcoltatni akar. Mert ha ellen akart volna szegülni, az istentelenek kezei mire sem lettek volna képesek! Ámde akkor a világ megváltása is halasztást szenvedett volna, ha bántatlanul marad Az, ki mindenek üdvösségéért halni készült.

 

2. Responzórium: Velum templi scissum est (az előbbi dallamon)

 

E: Mikor Jézus keresztfán függ vala,

mind az ég s föld ottan megindula,

Megszakadott a templom kárpitja,

egész földön sötétség támada.

 

A jobb lator keresztfán függ vala,

Úr Jézushoz nagy szóval kiálta:

Nép: Midőn bemégy, Uram, országodba,

emlékezzél rólam jóvoltodba'.

 

E: A kősziklák meghasadozának,

régi szentek megmutatkozának.

N: Midőn bemégy, Uram, országodba,

emlékezzél rólam jóvoltodba'.

 

Szent Leó beszédének folytatása

 

Tehát Annáshoz, Kaifás apósához vezetik, azután magához Kaifáshoz, és a rágalmazók esztelen hangoskodása után kihallgatásra Pilátushoz átviszik. Ezek megvetvén az Isten szerint való jogot, mintha Róma törvényei alá lennének vetve, inkább a kegyetlen ítélet végrehajtóját keresték, mintsem egy perben az ítéletmondót. Odavezették ugyanis Jézust – szoros kötelékekkel kötözve, – gyakorta verve és arcul csapdosva, –  összekötözve és összeköpdösve:  kiáltozásukkal fölötte már előre ítéletet mondottak, hogy oly sok kimondott ítélet között szorítva Pilátus ne merészelje felmenteni azt, kit mindenek elveszteni akartak.

De végül a bírótól azt tudjuk meg, hogy a vádlottban vétséget nem talált. Ítéletében azonban nincs állhatatosság, mikor ártatlannak hirdeti őt. Mikor ugyanis fel akarta menteni, mind azt kiáltozták: "Ha ezt elbocsátod, a császár barátja nem vagy! Mert mindaz, aki magát királlyá teszi, ellene mond a császárnak."

Nem volt okos, ó Pilátus, hogy megfélemledtél! Ám a királyi nevezet félelmet akkor keltett volna, ha az uralomra törés szándékát a hatalom birtoklásához szükséges felkészülés néked elárulta volna; ha a fegyverek szerzése, ha a költséget szolgáló vagyon, vagy a katonák táborba szállása fölfedeztetett volna. Miért tűröd, ó Pilátus, hogy azt terhelje a hatalomra törés vádja, akinek különös, saját tanítása volt az alázatosságról? Róma törvényének ellent nem mondott; az összeírást vállalta; az adót megfizette; a közteherviselést nem akadályozta; úgy rendelte, hogy ami a császáré, azt a császárnak megadják. A szegénységet választotta, az engedelmességet ajánlotta, a szelíd türelmet hirdette. Ez valójában nem az, hogy a császárt támadja, hanem hogy segítse!

Mindazonáltal nehogy teljesen hiábavalónak látszódjék a vádlók ellenvetése, vedd vizsgálat alá, ó Helytartó, mi volt valóban ismeretes az Úr Jézus műveiből. A vakoknak látást, a süketeknek hallást, a sántáknak járást, a némáknak szólást ajándékozott. Elűzte a lázt, oldotta a fájdalmakat, kivetette az ördögöt, halottakat életre keltett. Ezt a hatalmát vessék ellene vádlói! És azt ejtsék ki ajkukon, amit szívükben Róla tartanak! Miért hoznak fel rágalmakat a földi dolgok miatt, mikor igazából a mennyei dolgok miatt üldözik?!

 

3. Responzórium: Vinea mea electa (az előbbi dallamon)

 

E: Én tégedet, én szerelmes szőlőm,

plántáltalak, gyenge szőlővesszőm,

Gondoztalak, kerítést emeltem,

őrzésedre szép tornyot tétettem.

 

De te immár kedvemtől eltértél,

gyümölcs helyett vad tövist termettél.

N: Mért, hogy nékem keserűvé lettél?

Gyalázatos halálra vetettél!

 

E: Barrabásnál kisebbre becsültél,

törvény ellen fára függesztettél.

N: Mért hogy nékem keserűvé lettél?

Gyalázatos halálra vetettél!

 

Olvasmány a Zsidókhoz írt levélből (4,14-5,10)[7]

Olvasmánytónus:    <--555------3-:----555---4--3----5--5--:-----555---3---4----1---.

L.: Olvasmány a Zsidókhoz írt levélből (Zsid 9,11-28)

 

Krisztus pedig megjelenvén, mint az eljövendő javak főpapja, –  nagyobb és tökéletesebb sátoron át, mely nem kézzel csinált és nem evilágból való,/ és nem a bakok vagy borjak vére által, –  hanem tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe,// örök váltságot szerezve. Mert ha a bakok és a tulkok vére, meg az üszőnek elhintett hamva  – a tisztátalanokat megszenteli a testi tisztulásra,/ mennyivel inkább Krisztus vére, ki az örök Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek,// megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetekből az élő Istennek szolgálatára! És ezért az új szövetségnek közbenjárója ő,/ hogy meghalván az előbbi szövetség alatt történt bűnökért,// a meghívottak elnyerjék az örökkévaló örökségnek ígéretét. Mert ahol testamentum van, – szükséges, hogy bekövetkezzék a testamentum-tévőnek halála. A végrendelet ugyanis a halál által lesz érvényes,// és nincs ereje addig, amíg él a testamentum-tévő. Innen van, hogy az első szövetség sem szenteltetett meg vér nélkül. Mert amikor Mózes elolvasta a törvénynek minden parancsolatát az egész népnek, – akkor vette a borjak és a bakok vérét, vízzel és vöröses gyapjúval meg izsóppal együtt,/ és meghintette magát, a könyvet is és az egész népet, mondván:// Ez a szövetségnek vére, melyet veletek az Isten szerzett. Hasonlóképpen vérrel hintette meg a sátort is,// és a szolgálatnak minden edényét. És csaknem minden vérrel tisztíttatik meg a törvény szerint,// és vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. Szükséges azért, hogy amint így tisztulnak meg a mennyei dolgoknak előképei,// annál kiválóbb áldozattal maguk a mennyeiek. Mert Jézus nem a kézzel csinált szentélybe ment be, mely csak előképe a valóságosnak,/ hanem magába a mennybe,// hogy jelen legyen az Isten színe előtt miérettünk. Nem is azért, hogy gyakorta feláldozza magát,// amint a főpap minden esztendőben idegen vérrel bemegy a szentélybe. Hiszen akkor sokszor kellett volna már szenvednie a világ kezdetétől fogva,/ holott csak egyszer jelent meg a világnak utolsó korszakában,// hogy eltörölje a bűnt önnön áldozata által. És amint elvégeztetett, – hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig jön az ítélet,// úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokaknak bűnét eltörölje. Másodszor pedig bűn nélkül jelenik meg,// hogy az őt várókat üdvözítse.

 

Responzórium: Vinea mea (Én tégedet, én szerelmes szőlőm; lásd fent)

 

A pap itt két-három perces dogmatikai elmélkedést tarthat a következő antifónáról és zsoltárról.

  

PRO LAUDIBUS

Antifona:

<--1---2---4t--5--:--4----5----6---5---4---5--5---,--5---2---5------4-----Ï3----wW1----2wW1--:--

      Sa-  ját  Fi- át    nem kí- mél- te   az  Is-ten,    de  ér-tünk, mind- nyá - jun-   kért

<--0---1----2---4---2---2---.----2-4-555--4-5-6-5-,--555-4-5-4-2--.

      kín- ha- lál- ra   ad- ta.           4. tónus.

 

50. zsoltár

 

Könyörülj rajtam, /Isten * a te nagy irgalmasságod /szerint.

És a te könyörületednek sokasága /szerint * töröld el az én gonoszsá/gomat!

Moss meg engem teljességgel az én gonoszsá/gomból, * bűnömből tisztíts meg /engem.

Mert ismerem az én gonoszsá/gomat, * és szemem előtt van az én bűnöm /mindenkor.

Ellened, csak teellened /vétkeztem, * és gonoszat cselekedtem a te színed /előtt.

Hogy igaznak találtassál beszé/dedben, * és győzedelmesnek ítéle/tedben.

Mert íme, már gonoszságban fogan/tattam, * és bűnben fogadott engem /anyám.

Pedig te a szívnek igazságát /szereted, * és bölcsességednek titkait kinyilatkoztattad /nékem.

Hints meg engem izsóppal és megtisz/tulok, * moss meg engem, és a hónál fehérebb /leszek.

Engedd, hogy örömet és vigasságot /halljak, * hogy örvendezzenek megalázott /csontjaim.

Fordítsd el orcádat bűne/imtől, * és töröld el minden gonoszsá/gomat.

Tiszta szívet teremts bennem, ó, /Isten, * és az igaz lelket újítsd meg /bensőmben.

Ne vess el engem orcád /elől, * és Szentlelkedet ne vond meg /tőlem.

Add vissza nekem a te üdvösséged /örömét, * és készséges lélekkel erősíts meg /engem.

Hadd tanítsam meg a bűnösöket a te uta/idra, * és az istentelenek majd megtérnek /hozzád.

Szabadíts meg engem a vértől, Isten, én üdvösségemnek /Istene,* és nyelvem magasztalni fogja igazsá/godat.

Uram, nyisd meg ajka/imat, * és szám a te dicséretedet /hirdeti.

Mert nem az áldozatban gyönyör/ködöl, * és hiába hozok égőáldozatot, nincsen az tetszé/sedre.

A töredelmes lélek az Istennek tetsző /áldozat, * a megtört és alázatos szívet, ó, Isten, meg nem /veted.

Cselekedj kegyesen, Uram, Sionnal jóakaratod /szerint, * hogy megépüljenek Jeruzsálemnek /falai.

Akkor elfogadod az igazság áldozatát, + az ajándékokat és az égő  áldo/zatot,  * akkor visznek majd oltárodra áldozati /állatot. ANT.

 

Az antifóna éneklése közben kioltják a l3.-l4. gyertyát is.

 

Verzikulus:

<--444----------------5--4-----3--3-3---.

V)    A sötétségbe      ve-tett    engem.

R)    Mint a rég elfe-  le-dett   holtakat.

 

Benedictus (Zakariás éneke):

 

A Benedictus éneklése közben a ministránsok eloltják a templom oltárain lévő gyertyákat is, majd egyikük a triangulumról leemeli a 15. gyertyát, s az ének végéig a nép felé fordulva kezében tartja. – A canticumot keresztvetéssel kezdjük, minden vers iníciummal.

 

Antifona:

<--0--1---1tu---5-:--555------------tT45uj5T4--:--3--4---5---rR3r---1--,--3----2---1----1---2--3---

      Fe- je    fö-   lé    táblát helyez- tek          rá- ír- va  vét-  két:    ím,  a   Ná- zá- re- ti  

<--4tT4---3--:--3---2---3r----eE2---1---0q---1--.--3-4-555--4-3-,--555--4-3-rR3--1--.-

        Jé-  zus,    a   zsi- dók- nak  ki-  rá-  lya.   1D tónus

 

Áldott az Úr, Izraelnek /Istene, * mert meglátogatta és megváltotta az ő /népét.

És fölemelte nekünk az üdvösség /erejét, * Dávidnak, az ő szolgájának /házában.

Miképpen megmondotta szentjeinek ajka /által, * prófétái által, kik kezdettől fogva /voltak.

Hogy szabadulást ad a mi ellensége/inktől, * és mindazok kezéből, kik gyűlölnek /minket.

Hogy irgalmasságot cselekszik atyá/inkkal, * és megemlékezik szent szövetsé/géről.

Az esküvésről, mellyel megesküdött atyánknak, Ábra/hámnak, * hogy megadja /nékünk,

Hogy megszabadulván az ellenség /kezéből, * félelem nélkül szolgáljunk /néki.

Szentségben és igazságban az ő színe /előtt, * életünknek minden /napján.

És te, gyermek, a Magasságbelinek prófétája /leszel, * mert az Úr orcája előtt mégy elkészíteni az ő /utait.

Hogy az üdvösség ismeretét megadjad az ő /népének, * bűneiknek bocsána/tára.

A mi Istenünk irgalmának mélységei /által, * mivel meglátogatott minket a magasságból /támadó.

Hogy megvilágosítsa azokat, kik a sötétségben és a halál  árnyékában /ülnek, * és lépteinket a békességnek útjára iga/zítsa. ANT.

 

Az antifóna megismétlése közben a templom teljes világítását eloltják. A ministránsok a triangulum utolsó gyertyájával megindulnak az oltár felé. A szentélybe érve a gyertyát egy félreeső helyen – égve – elrejtik, majd az oltárt körbevéve letérdelnek. Eközben három "verzikulárius" (lehetnek azonosak a lektorokkal) előrelép a szentély bejáratáig, és ott megállnak. Az összes többiek letérdelnek!

 

Kyrie Puerorum: Litánia a Keresztre feszítetthez:

I. Gyermekek (az oltárnál):

<---1t--4--5---4---2--:---1t----4--5--4---2--:---1t---4--5---4---2----.

        Ky- ri- e- lei- son,  Chri- ste  e- lei- son,   Ky- ri-  e-  lei- son.

Szólisták vagy lektorok (a szentély bejáratánál):

<--2---qQ0---1w----2--:---2---2---4t---55----5----4---3---wW1Q0---1w----2---.

       Jé- zus  Krisz-tus,    ki   el- jöt-  tél,  hogy  é - ret- tünk szen-vedj:

Együtt:

<--2---1----3---1----0-----1w---2---.

       U- ram, ir- gal-mazz né- künk!

Korátorok (előénekesek):

<---333----------------------------------------3rR3--3---.

        Krisztus engedelmes volt egészen a ha- lá-   lig.

 

II. Gyermekek: Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

Szólisták:

<--222-------------------------1---0---1w---2--:--2---2r---4t---55---4---3-----wW1Q0---1w---2--.

       Ki prófétai szóval kinyi- lat-koz-tat- tad:   ha- lá - lod- dá    le-szek,  ó,      Ha- lál:

Együtt: Uram, irgalmazz nékünk!

Korátorok: Krisztus engedelmes volt egészen a halálig.

 

III. Gyermekek: Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

Szólisták:

<--222-----------------1----0---1w----2--:--2----4----55------------4----3----wW1Q0---1w---2--.

       Ki a kereszten ki- tárt ka- rok- kal   min-den századokat  ma-gad- hoz   von-tál:.

Együtt: Uram, irgalmazz nékünk!

Korátorok: Krisztus engedelmes volt egészen a halálig.                      (Vagy a következő dallamon:)

<--33r---3-:---3--3--3--3----3----4tg3E2W1-rf23r--3--:---3tg34t-77iI7i-7uU6u-tT4-:---4---5---uuj533-Xzh4-tT4t-

     Krisz-tus    engedelmes volt   ér-             tünk   mind                           a   ha- lá-

<--3rR3--3--., (vagy latinul:) <--33r---3-:--3r----3---3----3---4tg3E2W1-rf23r--3--:--3---tg34t-77iI7i---

        -      lig.                              Chri-  stus   fa- ctus  est  pro no    -         bis    ob- e     -

<--uU6u--tT4---5uuj5---3----X3zZ5T4t--3rR3---3---.

       di -  ens   us -   que     ad      mor- tem.

 

A pap mélyebb hangon, prózában hozzáteszi:

 

Éspedig a keresztnek haláláig!

(Mortem autem crucis.)

 

A szólisták is letérdelnek (gyertyáikat, ha eddig égtek volna, eloltják). Egy-két perces teljes sötétségben néma elmélkedő imádság.

Ezután az officiáns könyvére ütve jelt ad, mire a ministránsok menetben előhozzák a gyertyát. Az officiánshoz viszik, ott letérdelnek és világítanak neki a könyörgés olvasásához. Az officiáns feláll, köszöntés és felszólítás nélkül olvassa a Könyörgést:

 

Tekints le kérünk, Urunk, házadnak népére melyért a mi Urunk, Jézus Krisztus nem habozott magát az ártóknak kezébe adni, s a keresztnek kínzó eszközét magára venni. (Magában folytatja:) Ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.

 

A ministránsok visszahelyezik a gyertyát a triangulum csúcsára. A pap és kísérete az oltárhoz megy, s tiszteletadás után csendben kivonulnak.


2.2. A Kishórák

2.2.1. Az Esztergomi Rítus (STR) szerint

 

Ugyanúgy, mint nagycsütörtökön.

 

2.2.2. A Tridenti Rítus szerint

 

Ugyanúgy, mint nagycsütörtökön.

2.2.3. A Liturgia Horarum (LH) szerint

 

Ad Horam mediam

 

Ps. 39, 2-14. 17-.18; 53, 1-6. 8-9; 87.

 

Ad Tertiam

Hymnus. Salva Redemptor plasma tuum nobile
signatum sancto vultus tui lumine,
ne lacerári sinas fraude daémonum,
propter quod mortis exsolvísti prétium.

Dole captívos esse tuos sérvulos,
absólve reos, compedítos érige,
et quos cruóre redemísti próprio,
rex bone, tecum fac gaudére pérpetim. Amen.

Ant. Erat hora tértia, et crucifixérunt Iesum.

 

Lectio brevis. Is 53, 2-3.

Versiculus. V) Adorámnus te, Christe, et benedícimus tibi. R) Quia per curcem tuam redemísti mundum.

 

Ad Sextam

Hymnus.

Crux, mundi benedíctio,
spes cértaque redémptio,
olim gehénnae báiula,
nunc clara caeli iánua,

In te levátur hóstia,
ad se qui traxit ómnia,
quam mundi princeps ímpetit
suúmque nihil ínvenit.

Patri, tibi, Paráclito
sit aequa, Iesu, glória,
qui nos crucis victória
concédis usque pérfrui. Amen.

Ant. Hora sexta ténebrae factae sunt per totam terram usque in horam nonam.

Lectio brevis. Is 53, 4-5.

Versiculus: V) Meménto mei, Dómine. R) Dum véneris in regnum tuum.

 

Ad Nonam

Hymnus. Per crucem, Christe, quaesumus,
ad vítae transfer praémium
quos ligni fixus stipite
dignátus es redímere.

Tuae legis artículus
vetus cassat chirógraphum;
antíqua perit sérvitus,
vera libértas rédditur.

Patri, tibi, Paráclito
sit aequa, Iesu, glória,
qui nos crucis victória
concédis usque pérfrui. Amen.

 

Ant. Hora nona exclamávit Iesus voce magna, dicens: Deus meus, Deus meus, ut quid dereliquísti me?

Lectio brevis. Is 53, 6-7.

Versiculus. V) Collocávit me in obscúris. R) Sicut mórtuos saéculi.


2.2.4. A Népzsolozsma (PK) szerint

 

Tertia

 

118/X. szakasz                                  
73. A te kezed teremtett és formált engem * tégy értelmessé, hogy megtanuljam parancsolataidat. 74. Akik félnek téged, látnak engem és örvendeznek, * mert a te igéidben igen bíztam. 75. Megismertem, Uram, hogy méltányos a te ítéleted, * és igazságosan aláztál meg engem. 76. Legyen a te irgalmad vigasztalásomra * szolgádnak adott szavad szerint. 77. Szálljon reám a te könyörületességed, hogy éljek, * mert a te törvényedet örömmel szemlélem. 78. Szégyenüljenek meg a kevélyek, kik álnokul háborogatnak engem * én pedig parancsolataidban gyakorlom  magamat. 79. Forduljanak hozzám, akik téged félnek * és bizonyságaidat megismerték. 80. Legyen a szívem szeplőtelen a te igazságaidban * hogy meg ne szégyenüljek.

 

118/XI. szakasz                                 
81. A te üdvözítésedért emésztődik a lelkem, * és a te igédben igen bízom. 82. Szemeim a te szavadért sóvárognak * mondván: mikor vigasztalsz meg engem? 83. Mert mint a bőr a füstben, olyanná lettem, * de a te igazságaidat el nem felejtettem. 84. Mily számosra méred szolgádnak napjait? * mikor ítéled meg üldözőimet? 85. Mondtak nekem szép szavakat a hamisak, * de nem olyan az, mint a te törvényed! 86. Minden parancsolatod igazság, * igaztalanul üldöznek, segíts meg engem. 87. Csaknem végeztek velem e földön, * de parancsolataidat én mégsem hagytam el. 88. Irgalmasságod szerint eleveníts meg engem, * és majd megőrizem a te szádnak bizonyságait.

 

118/XII. szakasz                                
89. Mindörökké, ó Uram * megmarad a te igéd a mennyben. 90. Nemzedékről nemzedékre a te igazságod; * megszilárdítottad a földet és megmarad. 91. Rendelkezésedhez igazodnak a napok, * mert neked szolgálnak mindezek. 92. Ha törvényed nem lett volna én gyönyörűségem * megalázottságomban talán már elvesztem volna. 93. Soha el nem felejtem a te igazságaidat, * mert azokban elevenítettél meg engem. 94. Tiéd vagyok én, szabadíts meg engem, * mert a te igazságaidat keresem. 95. Vártak rám a bűnösök, hogy elvesztenének engem, * de én megértettem a te bizonyságaidat. 96. Minden tökéletességnek látom véges voltát, * de a te parancsolatod határtalan!

 

Responzórium:

E: Átadtak engem az istentelenek kezébe, /a gonoszok közé löktek engem, /és nem kegyelmeztek életemnek. * N: Összegyűltek ellenem a hatalmasok, /s óriások gyanánt álltak elibém. E: Fölkeltek a föld királyai, /s a fejedelmek egybegyűltek. * N: Összegyűltek ellenem...

 

Verzikulus:        

V) Elosztották maguk között ruháimat.

R) És köntösömre sorsot vetettek.

 

Könyörgés:

Tekints le kérünk, Urunk, házadnak népére, melyért a mi Urunk, Jézus Krisztus nem habozott magát az ártóknak kezébe adni, s a keresztnek kínzóeszközét  magára venni (magában folytatja:) Ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.

 

Sexta

 

118/XIII. szakasz                              
97. Mely igen szeretem a te törvényedet, Uram * azon jár egész nap az én gondolatom. 98. Ellenségeimnél bölcsebbé tett a te parancsolatod, * mert enyém az örökké. 99. Minden tanítómnál okosabbá lettem, * mert a te bizonyságaidban elmélkedem. 100. Többet értettem meg, mint a vének, * mert a te parancsolataidat kutattam. 101. Minden gonosz úttól eltiltottam lábamat, * hogy megőrizzem igéidet. 102. Ítéleteidtől el nem hajlottam, * mert te adtad nékem a törvényt. 103. Mily édes ínyemnek a te szavad, * méznél édesebb az ajkaimnak. 104. A te parancsolataidból nyertem értelmet, * azért gyűlölöm a hazugságnak minden útját.

 

118/XIV. szakasz                              
105. Lámpás a te igéd az én lépteimnek, * ösvényeimen világosság. 106. Megesküdtem, és állni akarom, * hogy teljesítem igazvoltodnak ítéleteit. 107. Megaláztattam, Uram, szerfölött, * eleveníts meg engem a te igéd szerint! 108. Az én számnak önkéntes áldozatait vedd kedvesen, Uram, * és a te ítéleteidre taníts meg engem. 109. Kezemben van a lelkem mindenkor, * de a te törvényedet el nem feledem. 110. A bűnösök tőrt vetettek nékem, * de a te parancsolataidtól el nem tévelyedtem. 111. Örökségemmé lettek a te bizonyságaid mindörökre, * mert bennük van az én szívemnek vigassága. 112. Szívemet arra hajlítottam, hogy igazságaidat megtegyem * az örökkévaló jutalomért.

 

118/XV. szakasz                               
113. Gyűlölöm a megosztott szívűeket * és szeretem a te törvényedet. 114. Te vagy nékem pajzsom s menedékem, * és a te igédben igen bízom. 115. Távozzatok el tőlem, ti rosszakarók, * én Istenem parancsolatait vizsgálom. 116. Végy föl engem ígéreted szerint, és akkor élek, * és ne szégyeníts meg engem várakozásomban. 117. Segíts rajtam, és megszabadulok, * és a te igazságaiddal foglalkozom mindenkor. 118. Elveted mindazokat, akik eltávoztak a te igazságaidtól, * mert igaztalan az ő szándékuk. 119. Félredobod, mint a salakot, a földnek minden bűnösét, * azért szeretem a te rendeléseidet. 120. Szegezd át félelmeddel az én testemet, * mert megrettentem a te ítéleteidtől.

 

Responzórium:

E: Ó, választott szőlőm, akit én plántáltam, / * N: hogyan változhattál ily keserűvé? /Engem keresztre feszítesz,/ és Barrabást engeded szabadon. E: Kerítést fontam köréd, és válogatott kövekből őrtornyot építettem. * N: Hogyan változhattál...

 

Verzikulus:    

V) Epét adtak nékem eledelül.

R) És szomjúságomban ecettel itattak engem.

 

Könyörgés mint a Tertiában

 

Nona

 

118/XVI. szakasz                              
121. Jog és igazság szerint cselekedtem, * elnyomóimnak ne adj át engem. 122. Légy kezes a te szolgádért, * hogy el ne nyomjanak engem a kevélyek. 123. Szemeim sóvárognak a te szabadításodért * és igaz voltodnak megszólalásáért. 124. Cselekedjél szolgáddal a te irgalmasságod szerint, * és a te igazságaidra taníts meg engem. 125. Szolgád vagyok én, adj értelmet nekem, * hogy tudjam a te bizonyságaidat. 126. Ideje a cselekvésnek, Uram, * kiforgatják a te törvényedet! 127. Azért a te parancsolataidat szeretem, * jobban az aranynál, színaranynál. 128. Azért mindenben parancsolataidhoz igazodom * és gyűlölök minden gonosz utat.

 

118/XVII. szakasz                             
129. Csodálatosak a te bizonyságaid, * azért megtartja azokat a lelkem. 130. A te beszédeidnek feltárulása megvilágosít * és értelmet ád a kicsinyeknek. 131. Megnyitom a számat, hogy lélegzetet vegyek: * a te parancsolataid után kívánkozom. 132. Tekints reám és könyörülj rajtam * ítéleted szerint, mely azokat illeti, kik nevedet szeretik. 133. Lépéseimet igazgasd a te beszéded szerint * és ne uralkodjék rajtam semmi gonoszság. 134. Ments meg engem az emberek rágalmazásától, * hogy a te parancsolataidat megőrizzem. 135. Ragyogtasd fel arcodat a te szolgád fölött * és taníts meg engem igazságaidra. 136. Szememből a könnyek patakként omlanak, * mert nem tartják meg a te törvényedet.

 

118/XVIII. szakasz                            
137. Igaz vagy, Uram! * és igaz a te ítéleted! 138. Bizonyságaidat igazságban rendelted el * és igen nagy hűségben. 139. A buzgóság emészt el engem, * mert ellenségeim elfeledték a te igéidet. 140. A te szavad tűzben kipróbált ige * és a te szolgád szereti azt. 141. Gyermek vagyok még és megvetett, * de igazságaidról el nem feledkezem. 142. A te igazságod örökkévaló igazság, * és a te törvényed valóság. 143. Zaklatás és szomorúság jut ki részemül, * a te parancsolataidban van örömem. 144. Egyenesek a te bizonyságaid örökké, * értelmet adj nekem és élek.

 

Responzórium:

E: A templom kárpitja kettéhasadt /és megremegett az egész föld, /a lator a kereszten kiáltva azt mondotta: / * N: Emlékezzél meg rólam, Uram, midőn bemész a te országodba. E: Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. * N: Emlékezzél meg rólam...

 

Verzikulus:      

V) A te kezedbe ajánlom az én lelkemet.

R) Megváltottál minket Urunk, igazság Istene.

 

Könyörgés mint a Tertiában

 


2.3. A Vesperás

 

2.3.1. Az Esztergomi Rítus (STR) szerint

Bevezetés és antifona nélkül 137, 138, 139, 140, 141. zsoltár, majd a Magnificat.

 

Antifona a Magnificathoz:

<--1----1---qQ0--3----4--3t---5--:--3---5---7-----5---4----3t---4-----3---rR3---3---,---4--4---2---

     Cum  ac-ce- pis- set  Je-  sus    a-  ce- tum, di-  xit:  con-sum-ma- tum est,     et  in- cli-

<--4---tT4--3r--eE2--qQ0--:--2e--4---2---eE2---1---1---.

       na- to   ca- pi-  te        e- mi- sit  spi-  ri-  tum.  Magnificat. 1G t.

 

„Finito psalmo et antiphona, sub silentio a presbytero dicatur haec oratio: Respice quaesumus Domine.”

 

V) Christus factus est. Kyrie. Pater noster. Oráció: Respice quaesumus.

 

2.3.2. A Tridenti Rítus szerint (vö. LU)

 

Mindenben mint csütörtökön; Antifona a Magnificathoz: Cum accepisset.

 

 2.3.3. A Liturgia Horarum (LH) szerint

 

Hymnus. Vexilla regis pródeunt.

Ant. 1. Atténdite, univérsi pópuli, et vidéte dolórem meum. Ps. 115.

Ant. 2. Anxiátus est in me spíritus meus; in me turbátum est cor meum. Ps. 142, 1-11.

Ant. 3. Cum accepísset Iesus acétum, dixit: Consummátum est; et inclináto cápite trádidit spíritum. Canticum Phil 2, 6-11.

Lectio brevis. 1 Petr 2, 21-24.

Loco responsorii dicitur ant. Ant. Christus factus est pro nobis oboediens usque ad mortem, mortem autem crucis.

Preces. Pro precibus laudabiliter adhibetur oratio universalis, quae invenitur in Missali pro hac die. Tamen ad libitum sumi possunt preces quae hic proponuntur, vel tacita oratio fieri potest secundum intentiones ibi enuntiatas.
V) Dómini nostri Iesu Christi mortem pie commemorántes, ex qua mundo vita proflúxit, Deum Patrem deprecémur, dicéntes: R) Per mortem Fílii tui exáudi nos, Dómine. V) Ecclésiam tuam coadúna. R) V) Papam nostrum N. tuére. R) V) Cunctos órdines et fidéles pópuli tui Spíritu sanctífíca. R) V) Catechumenórum fidem et intelléctum adáuge. R) V) Cóngrega christiános. R) V) Iudáeos ad redemptiónis perduc plenitúdinem. R) V) In Christum non credéntes luce claritátis tuae illústra. R) V) Te negántibus signa tua: pietátis in rebus creátis revéla. R) V) Rempúblicam moderántium mentes et corda dírige. R) V) Omnes tribulátos consoláre. Defúnctis succúrre.
Pater noster, etc.

Oratio. Respice, quaesumus, Domine.

 

2.3.4. A Népzsolozsma (PK) szerint

Azoknak, akik ezen a napon a délutáni ünnepélyes istentiszteleten részt vettek, nem kell elmondaniul a Vesperást.


2.4. A Completorium

 

2.4.1. Az Esztergomi Rítus (STR) szerint

Mint tegnap.

 

2.4.2. A Tridenti Rítus szerint (vö. LU) 

Mint tegnap, kivéve:

Grad. Christus factus est pro nobis obediens usque ad mortem, mortem autem crucis.

 

2.4.3. A Liturgia Horarum (LH) szerint 

Mint tegnap.

 

2.4.4. A Népzsolozsma (PK) szerint 

Mint csütörtökön, de a Christus factus est-et következő szakaszával folytatva (mortem autem crucis).

 


2.5. A nagypénteki zsolozsma-hórák rendje a német evangélikus rítusban

(„Ordnungen für die Gottesdienste”)

 

Reggeli imaóra

 

Moníció

Antifona: Gott hat seines eigenes Sohnes; (Saját Fiát nem kímélte az Isten); 22/21. zsoltár

Ének: Jesu, Deine Passion will ich jetzt bedenken

Szentírási mondat, majd I. olvasmány: 1 Mózes 22, 1-18

A pap responzorium-szövege

Ének: O Lamm Gottes, unschuldig

II. Olvasmány: 1 Péter 2, 19-25.

Ének: Lasset uns mit Jesu sterben

(Graudale:) Christus ist worden für uns (Krisztus engedelmes volt)

Antifona: Er ist um unserer Missetat (A mi bűneink miatt sebesítették meg). Zsoltár: 51 (50). Az antifona éneklése közben kioltják az oltár gyertyáit.

Oráció.

 

Prédikációs istentisztelet

 

Ozeás 5, 15b-6,6.

Kyrie.

Ének: O Lamm Gottes, unschuldig.

Oráció (Gott, von Dir hat Judas die Strafe; vagy: Allmächtiger, ewiger Gott, Du hast für uns Deinen Sohn des Kreuzes Pein lassen leiden)

Olvasmány: Iz 52, 53 – 53, 12.

(Ének: O Haupt voll Blut)

Evangélium: Ján 19, 16-30.

(Hitvallás)

Ének, prédikáció, hirdetések, záróvers, Litániás könyörgések („Fürbitten”), Miatyánk

Benedicamus, áldás.

 

Napközi imaóra

 

Ének: Du großer Schmerzesmann

Antifona nélkül: Zsoltár: 130 (129), 38 (37)

Rövid olvasmány: Iz 53.

Imádságok, ill. (tetszés szerint) litánia

 

Esti olvasás

 

A főszertartás helyettesíti a Vesperást. Az esti órákban azonban olvasható: Ján 19, 38-42 (32-42), mely a Completoriumhoz is csatlakoztatható.


2.6. A protestáns graduálok nagypénteki antifonáiból:

 

2.6.1. Előállának a földi királyok (Astiterunt reges terrae)

                                        Eperjesi Graduál 102/214

<--4--4u--5--5---5----5--5---5---5--6---5--:--6--7---8--6---8----7----uU6----5-----7---7---7-----      

       E- lő - ál-lá- nak  a  föl-di  ki- rá-lyok   és  a  fe- je- del- mek ösz- sze- gyű- lé- nek 

<---5---3-----5----7---uU6--4--:--6---7---5---6------5---5---4----4---.

        U- runk-nak  el-  le-  ne     és   az  ő   Krisz- tu- sa   el-  len.

Vö. ÖG 87.

 

2.6.2. Ments meg minket, Úristen (Vö. Insurrexerunt in me)

Huszár Gál 1574: 242

<--4------4----4----5----5---3---3-:----7-----5----7--7----4---4--:--7i----6u-----5--5---5---4--3---     

    Ments meg  min-ket  Úr  Is- ten    min-den   el-len- ség-től    kik- nek   cse-le- ke- de- tük

<--4t--5----4--.

       ha-mis-ság.

Vö. EpG 91/184, ÖG 85, 462, PG 75. sz.

 


3. NAGYSZOMBAT

3.1. A Matutinum és a Laudes

 

3.1.1 Az Esztergomi Rítus (STR) szerint

 

I. Nocturnus:

1. antifona:

<--4----7---uJ4--6u---tT4--tT4--3t---:---7----7---7---6u---5---5---4----4------.

        In  pa-  ce    in   id-  i-  psum   dor- mi- am  et   re- qui- e- scam.   Ps. 4. 8G t.

 

2. antifona:

<-eE2---1---3--3--:--1---2---3---4----3--2---3r--4---,---4---3----eE2---1--:---3----3----3----3------

      Ha- bi- ta- bit    in  ta- ber-na- cu- lo   tu- o,        re- qui-  e-   scet      in  mon- te   san-

<--2e---4---2-----.

        cto  tu-  o.    Ps. 14. 4. t.

 

3. antifona:

<--7---5---78pÉ7---7--:---7---X6----5---4---tT4----3---.

      Ca- ro   me-     a       re- qui-   e- scet  in    spe.   Ps. 15. 5. t.

 

Verzikulus:

V) In pace in idipsum.

R) Dormiam et requiescam.

 

II. Nocturnus:

1. antifona:

<--7---7---7i----7---4--:--5---4----5--3---5u---7---,---7---4----5---7iI7--X6zZ5g3--:---X56uU6-----

        E-  le-  va- mi-  ni     por-tae  ae-ter- na- les,      et    in- tro-   i-     bit             rex

<----3---3---3----.

         glo- ri- ae.        Ps. 23. 5. t.

 

2. antifona:

<---3---3---1---eD0--1--:---3---3----4----5---4--,---5---3---4---3---2----1w---2-----.

     Cre- do   vi- de-  re      bo- na  Do- mi-  ni       in  ter- ra  vi-  ven- ti-   um.   Ps. 26. 4. t.

 

3. antifona:

<---4---4---4---5----5----4---rR3--:--3t---uU6---5u---zZ5--:--4---5---5-----4----4-----.

      Do- mi- ne   abs-tra- xi-  sti       ab    in-   fe-  ris       a- ni- mam  me- am.    Ps. 29. 8G t.

 

Verzikulus:

V) Tu autem Domine, miserere mei.

R) Et resuscita me, et retribuam eis.

 

III. Nocturnus:

1. antifona:

<--4---5---44!---4---5---4--:--4---3----5---7----6---5----7---zZ5--4---5---5----4---4----.

      De- us   ad-  ju-vat me,    et  Do- mi-nus  sus-ce-ptor  est  a- ni- mae me- ae.  Ps. 53. 8G t.

 

2. antifona:

<-4---7---7---8----9---8--:--uU6---5---7i---7--,--7---8---uU6---4--:--5---7--uj5---6---5---4---4--.

      In  pa- ce  fa- ctus  est    lo-  cus   e-  jus,     et   in  Si-  on    ha- bi- ta-   ti-   o   e-  jus.

                                                                                                                             Ps. 75. 7A t. 

3. antifona:

<--4--4t----5--:--4t---zh4--5----5--,--2---5-Ï-3---4---2--1---wW1--:-0---1---2e----4---3---2---2--.

     Fa- ctus  sum  sic- ut   ho- mo    si-  ne   ad- ju- to- ri-  o      in- ter    mor- tu- os   li-  ber.

                                                                                                                                   Ps. 87. 4. t.    

 

Verzikulus:

V) In pace factus est locus ejus.

R) Et in Sion habitatio ejus.

 

Laudes:

1. antifona:

<--4t----5--:--4---5---zh4----5--5--,---2t--Ï-rR3---wW1--wW1--:--0q---2---4----2----2----.

        O  mors,  e-  ro  mors  tu- a,     mor- sus   tu-  us       e-   ro    in-  fer- ne.   Ps. 50. 4. t.

 

2. antifona:

<--1----2----4t---5--:--4----5---6--tT4--5---5---5---,--2t-Ï-rR3--2---1---wW1--:---0----1----2-------

     Plan-gent  e-   um  qua- si   u- ni- ge- ni- tum,  qui-   a    in- no- cens   Do- mi-  nus 

<---4---2---1w---2----.

         oc- ci- sus  est.   Ps. 91. 4. t.

 

3. antifona:

<--4--ik68o--8--8--:--8---6---8o--8---7i--7---4--,--5---7--7iI7---7--:--5---7---7-----4---4----.

       At-ten-  di- te,    u- ni-  ver-si    po-pu- li,      et  vi- de-   te     do- lo- rem  me- um.

                                                                                                                  Ps. 62 + 66. 7C t.

4. antifona:

<--0q---3---1---3---1---qQ0---:--3r--5--4----5----4---3--:-3r---2---eE2------1---1---.

        A   por-ta   in- fe-  ri          e-  ru- e   Do- mi- ne     a-  ni-  mam me-  am.

                                                                   Ego dixi (Canticum Ezechiae). 1D t.

5. antifona:

<--uj5--zZ5--4t----4--:--3---5-----7---uU6---5--7i---7iI7---,--8p---ö---9p---8---7---7---7iI7---4----:--

       O   vos  o- mnes, qui trans- i-   tis  per  vi-   am,      at-  ten- di-  te    et  vi-   de-   te

<--5---7---7iI7---7--:--uU6--5---uj5---zZ5---4---4-----.

        si   est  do-  lor,    sic- ut  do-  lor  me-  us.    Ps. 148–149–150. 8G t.

 

Verzikulus:

V) Attendite universi populi.

R) Et videte dolorem meum.

 

Benedictus-antifona:

<---0----1--1tu---5--:--5---5---5----5----5----5---5----tT45uj5T4-:--3r---5----rR3--4-----12e-:---3-------

         Mu- li-  e-     res   se- den-tes   ad  mo-nu-men-tum         la-  men-ta- ban-  tur    flen-

<--3---4t---eE2----1----.

        tes  Do- mi-  num.     Benedictus. 1G t.

 

Kyrie puerorum és befejezés, mint csütörtökön.


3.1.2. A Tridenti Rítus szerint (a Liber Usualis alapján)

 


3.1.3. A Liturgia Horarum szerint

 

SABBATO SANCTO

Ad Invitatorium

Ant. Christum Dóminum pro nobis passum et sepúltum, veníte, adorémus.

 

Az Officium lectionis

Hymnus. Christe, caelórum Dómine,
mundi salvátor máxime,
qui crucis omnes múnere
mortis solvísti légibus,

 

Te nunc orántes póscimus,
tua consérves múnera,
quae sacra per mystéria
cunctis donásti géntibus.

 

Tu agnus mitis, ínnocens,
oblátus terrae víctima
sanctórum vestes ómnium
tuo lavásti sánguine.

 

Quos redemísti prétio
tui sacráti córporis,
caelo resúrgens ádvehis
ubi te laudant pérpetim.

 

Quorum nos addas número,
te deprecámur Dómine,
qui Patri nos ex ómnibus
fecísti regnum pópulis. Amen.

 

Ant. 1. In pace in idípsum dórmiam et requiéscam. Ps. 4.

Ant. 2. Caro mea requiéscet in spe. Ps. 15.

Ant. 3. Elevámini, portae aeternáles, et introíbit Rex glóriae. Ps. 23.

Versiculus. V) Iúdica causam meam, et rédime me. R) Propter elóquium tuum vivífica me.

Lectio prior. De Epístola asd Hebraéos 4, 1-16.

Responsorium. R) Sepúlto Dómino, signavérunt monuméntum, volvéntes lápidem ad óstium monuménti, * Ponéntes milites, qui custodírent illum. V) Accedéntes principes sacerdótum ad Pilátum, petiérunt illum. * Ponéntes.

 

Lectio altera. Ex antíqua Homilia in sancto et magno Sábbato (PG 43, 439. 453. 462-463). Domini in infernum descensio.

Quid istud rei est? Hódie siléntium magnum in terra; siléntium magnum, et solitúdo deínceps; siléntium magnum, quóniam Rex dormit; terra tímuit et quiévit, quóniam Deus in carne obdormívit, et a sáeculo dormiéntes excitávit. Deus in carne mórtuus est, et infernum concitávit.

Profécto primum paréntem tamquam pérditam ovem quaesítum vadit. Omníno in ténebris et in umbra mortis sedéntes invísere vult; omnino captívum Adam, unáque captívam Evam, ex dolóribus solútum vadit Deus illiúsque Fílius.

Ingréssus est Dóminus ad eos, victrícia arma crucis tenens. Quem ubi vidit Adam primus parens, prae stupóre pectus vérberans, exclamávit ad omnes, dixítque: „Dóminus meus cum ómnibus”. Et respóndens Christus dicit Adámo: „Et cum spíritu tuo”. Et apprehénsa manu éxcitat, dicens: „Expergíscere, qui dormis, et surge a mórtuis, et illucéscet tibi Christus.

Ego Deus tuus, qui propter te factus sum filius tuus; qui propter te, et propter hos, qui a te oriúndi sunt, nunc dico, et per potestátem ímpero iis qui in vínculis erant: Exíte; et qui in ténebris: Illuminámini; et sopítis: Resúrgite. Tibi praecípío: Expergíscere, qui dormis: étenim non ídeo te feci, ut in inférno contineáre vinctus. Surge a mórtuis; ego sum vita mortuórum. Surge, opus mánuum meárum; surge, effígies mea, quae ad imáginem meam facta es. Surge, exeámus hinc; tu enim in me, et ego in te, una et indivísa sumus persóna.

 Propter te ego, Deus tuus, factus sum fílius tuus; propter te, Dóminus, servílem tuam spéciem sumpsi; propter te, qui sum supra caelos, veni in terram, et subtus terram; propter te hóminem factus sum tamquam homo sine adiutório inter mórtuos liber; propter te, qui ex horto egréssus es, ex horto Iudáeis tráditus, et in horto crucifíxus sum. Aspice faciéi mea sputa, quae quidem propter te suscépi, ut te in prístinum illud spiráculum restitúerem. Aspice meárum maxillárum álapas, quas sustínui, ut tuam corrúptam spéciem reformárem, ad imáginem meam.

Aspice mei tergi flagellatiónem, quam suscépi, ut dispérgerem peccatórum tuórum onus, quod tergo tuo impósitum est. Aspice clavis bene ad lignum affíxas manus meas, propter te, qui manum tuam ad lignum male quondam exténderas.

Dormívi in cruce, et romphaéa penetrávit meum latus, propter te, qui in paradíso obdormísti, et Evam ex látere protulísti. Meum latus sanávit dolórem láteris. Meus somnus edúcet te ex inférni somno. Mea romphaéa romphaéam coércuit, quae contra te vertebátur.

Surge, eámus hinc. Edúxit te hostis ex terra paradísi; ego vero te non ámplius in paradíso, sed in caelésti throno cólloco. Prohíbuit te a ligno typico vitae; verum ecce ego, qui vita sum, tibi sum coniúnctus. Constítui chérubim, qui fámuli in morem custodírent te; fácio ut chérubim pro eo ac Deum decet adórent te.

Cherúbicus thronus apparátus est, géruli prompti et paráti, thálamus constrúctus est, paráti cibi, aetérna tabernácula et mansiónes adornátae, thesáuri bonórum apérti sunt, regnúmque caelórum ante saécula parátum est.”

Responsorium. R) Recéssit pastor noster, fons aquae vivae, ad cuius tránsitum sol obscurátus est; nam et ille captus est, qui captívum tenébat primum hóminem. * Hódie portas mortis et seras páriter Salvátor noster disrúpit. V) Destrúxit quidem claustra inférni et subvértit poténtias diáboli. * Hódie.

Oratio. Omnípotens sempitérne Deus, cuius Unigénitus ad inferióra terrae descéndit, unde et gloriósus ascéndit, concéde propítius, ut fidéles tui, cum eo consepúlti in baptísmate, ipso resurgénte, ad vitam proficiant sempitérnam. Qui tecum.

 

Ad Laudes matutinas

Hymnus. Tibi, Redémptor ómnium,
hymnum defléntes cánimus;
ignósce nobis, Dómine,
ignósce confiténtibus.

 

Qui vires hostis véteris
per crucem mortis cónteris,
qua nos vexíllum fídei,
fronte signáti, férimus,

 

Illum a nobis iúgiter
repéllere dignáveris,
ne possit umquam laédere
redémptos tuo sánguine.

 

Qui propter nos ad ínferos
descéndere dignátus es,
ut mortis debitóribus
vitae donáres múnera,

 

Tu es qui certo témpore
datúrus finem saéculo,
iustus cunctórum mérita
remunerátor státues.

 

Te ergo, Christe, quaésumus,
ut nostra cures vúlnera,
qui es cum Patre et Spíritu
laudándus in perpétuum. Amen

 

Ant. 1. Plangent eum quasi unigénitum, quia ínnocens Dóminus occísus est. Ps. 63.

Ant. 2. A porte ínferi érue, Dómine, ánimam meam. Canticum Is. 38, 1,-14. 17-20.

Ant. 3. Ego fui mórtuus, et ecce sum vivens in saécula saeculórum, et hábeo claves mortis et inférni. Ps. 150.

Lectio brevis. Os. 6, 1-3a.

Loco responsorii dicitur ant. Christus factus est pro nobis oboédiens usque
ad mortem, mortem autem crucis. Propter quod et Deus exaltávit illum, et dedit illi nomen, quod est super omne nomen.
Ad Benedictus ant. Salvátor mundi, salva nos; qui per crucem et sánguinem tuum redemísti nos, auxiliáre nobis, te deprecámur, Deus noster.

 

Preces. V) Redemptórem nostrum, qui pro nobis passus et sepúltus est, ut resúrgeret, sincéra pietáte adorémus eúmque súpplices implorémus: R) Miserére nostri, Dómine. V) Christe salvátor, maeréntem Matrem tuam cruci et sepultúrae tibi próxime astáre voluísti: R) ita nos in afflictiónibus nostris fac passiónis tuae partícipes. V) Christe Dómine, sicut granum in terram cadens, divína: vitae nobis fructum attulísti: R) fac ut, peccáto mórtui, Deo vivámus. Pastor noster, iacens sepúltus, ómnibus abscónditus permansísti: R) vitam nostram tecum in Patre abscónditam amáre nos doce. V) Novus Adam, in regnum mortuórum descendísti, ut de mortis cárcere iustos ab orígine mundi ibi deténtos liberáres: R) fac ut omnes, in sepúlcro scélerum iacéntes, áudiant vocem tuam et vivant. V) Christe, Fili Dei vivi, nos tecum per baptísmum consepelíri tribuísti: R) fac ut, resurrectióni tuae configuráti, in novitáte vitae ambulémus.

Pater noster, etc.

Oratio. Omnipotens sempiterne Deus, cuius Unigenitus.

 


3.1.4. A Népzsolozsma szerint (PK)

 

Ezt a zsolozsmát péntek este (éjszaka) vagy szombaton hajnalban imádkozzuk. A zsoltárok a sírban nyugvó, az alvilágba alászálló Messiásról énekelnek, de már előre vetítik az ő húsvéti győzelmét. A három olvasmány után "Pro Laudibus", vagyis a hajnali imádság lerövidített formájaként a "Miserere" zsoltárt és a megváltást megjövendölő Hálaéneket énekeljük, majd a zsolozsma végén ősi szertartás szerint drámai litániában fohászkodik az Egyház a megváltást beteljesítő Üdvözítőhöz.

 

Előkészítendő: a triangulum, a korátorok helye és egy üres gyertyatartó az oltár mögött, mindenben úgy, mint nagycsütörtökön.

 

Bevonulás: Az officiáns vörös palástot ölt, az előénekesek (korátorok) és olvasók albában, a ministránsok karingben vannak. Valamennyien csendben az oltárhoz vonulnak, előtte tiszteletet adnak, majd a korátorok elkészített helyükhöz, a pap kíséretével a székekhez, a ministránsok a triangulumhoz mennek.

 

Zsoltározás

 

Az antifónát a korátorok kezdik, közösen folytatjuk (vagy: a korátorok végigéneklik, s közösen megismételjük). A zsoltárokat versenként váltakozva éneklik a korátorok és a közösség. Az első zsoltárvers intonálása után leülünk. Az antifónát minden zsoltárrész végén megismételjük, eközben a ministránsok a triangulumon jobbról-balról szimmetrikusan kioltanak egy-egy gyertyát (a zsoltárok végéig  összesen hatot).

 

Antifóna:

<--4---4--:--5--5---4---4--:--3t--7---6--5u---zZ5---4---5---5---4----4---.

       U- ram, te ki-hoz-tad    az  al-vi- lág- ból    az én  lel- ke- met.

<---4-5-777--6-7-8-7-,---777-6-7-5-4-.

    8G tónus.

4. zsoltár

Midőn segítségül hívlak, hallgass meg engem, én igaz/ságom Istene * ki a szorongatásból tágasságra ve/zettél engem.

Kö/nyörülj rajtam * és hallgasd meg i/mádságomat!

Emberek fiai, meddig lesztek /keményszívűek * miért szeretitek a hiúságot és keresitek a /hazugságot?

Tudjátok meg, hogy csodát művel az Úr /az ő Szentjével, * az Úr  meghallgat engem, mikor /hozzá kiáltok.

Haragudjatok bár, de ne /vétkezzetek, * szálljatok magatokba nyugvóhelyeteken és el/csöndesedjetek.

Áldozzátok az igazság /áldozatát, * és bízza/tok az Úrban.

Sokan mondják: valami jót ki mutat /immár nekünk? * Jelként ragyogtasd fölöttünk Uram, orcád vi/lágosságát!

Ki vigasságot ad/tál a szívembe, * nagyobbat, mint övék, mikor boruk és búzájuk bő/séggel terem.

Így hát békességben al/szom és megnyugszom, * mert ha magam vagyok is, te megtartasz Uram /reménységben. ANT.

 

23. zsoltár

Az Úré a föld, és /benne minden, * a földkerekség, és mind, akik /abban laknak.

Mert ő állította azt a /tengerekre, * és ő szilárdította meg a /folyóvizeken.

Ki mehet föl /az Úr hegyére, * és ki állhat meg az /ő szent helyén?

Az ártatlan kezű és tiszta szívű, + ki lelkét hiábavalóság/ra nem vetette, * sem álnokságot nem szólt feleba/rátja ellen.

Az vesz ál/dást az Úrtól, * és irgalmasságot az ő szabadító /Istenétől.

Ez az a nemzedék, mely /Istent keresi * mely Jákob Istenének or/cáját keresi.

Nyissátok meg a kapukat, + és táruljatok fel, /örök kapuk, * hadd menjen be a dicső/ségnek Királya!

Kicsoda ez a dicső/séges Király? * Az erős és hatalmas Úr, a harcokban /győzedelmes!

Nyissátok meg a kapukat, + és táruljatok fel, /örök kapuk, * hadd menjen be a dicső/ségnek Királya!

Ki ez a dicső/séges Király? *  a seregek Ura, ő a dicső/ségnek Királya!

 

29. zsoltár

Magasztallak téged, Uram, mert föle/meltél engem, * nem engedted, hogy az én ellenségeim örül/jenek rajtam.

Én, Uram, Istenem, hozzád /kiáltottam, * és meggyógyí/tottál engem.

Uram, kihoztad az alvilágból /az én lelkemet, * életre keltettél a sírba /szállók közül.

Dicséretet mondjatok az Úr/nak, ő szentjei, * hálát adjatok az ő szentségének emlé/kezetéért.

Mert egy pillanat /az ő haragja, * de jóakarata vé/gig az életen.

Este még si/ralom vagyon, * de reggel/re már öröm.

Én pedig biztonságomban így /szóltam akkor, * "Nem rendülök meg /mindörökké.

Uram, a te aka/ratod szerint * erőssé tetted /az én hegyemet."

De elfordítottad az or/cádat tőlem * és akkor /megrendültem.

Hozzád kiál/tottam, Uram, * az én Istenemhez /könyörögtem.

Mi haszon /az én véremben, * ha aláme/gyek a romlásba?

Vajon a por /áld-e téged, * és hirdeti-e a te /igazságod?

Meghallgatott az Úr és kö/nyörült rajtam, * az Úr lett /nékem segítőm.

Sírásomat örömre /fordítottad, * elszaggattad gyászruhámat, és körülöveztél /vigassággal.

Hogy énekeljen neked az én dicsőségem, /és ne hallgasson, * én Uram, Istenem, örökké hálát /adok néked. ANT.

 

Verzikulus:

<--444-----------------------------------------5----4------3----3---.

V)   Az én testem remény-                            ség- ben nyug-szik.

R)   Mert nem engeded, hogy a te szented  rom-lást    lás-  son.

 

Olvasmány: Jeremiás próféta imádsága

 

A bűnei miatt a Sátán szolgaságába jutott nép panaszos imádsága. Az olvasmány címe után leülünk. Jeremiás imádságát énekelhetjük az általános egyszerűbb lamentáció-dallamon, vagy az utána következő magyarországi díszes dallamon.

 

Tonus simplex:

<X--3----4---5---555----------------4---3---rR3--3--.---3---4--555----------------6--5---4---5---,-

       Kez-dő- dik   Jeremiás próféta i-mád-sá-ga.       Em-lé-kezzél meg…

<X--555---4-3--4tT4--rR3---.

 

Emlékezzél meg, Uram, /mi történt /rajtunk, * nézzed, és lássad megalá/zottsá-gunkat!

A mi örökrészünk /másokra /szállott, * a mi házaink i/dege-nekre.

Árvákká lettünk, /atya /nélkül, * s anyáink, /mint az öz-vegyek.

Saját vizünket /pénzért /isszuk, * saját fáinkat nagy /áron vesszük.

Nyakunknál fogva /vonat/tatunk, * s a megfáradottnak nem a/datott nyu-galom.

Egyiptomnak /nyújtottuk /kezünket, * és az asszíroknak, hogy jóllak/junk ke-nyérrel.

A mi atyáink vétkeztek, és /nincsenek /többé, * és mi viseljük az ő go/noszsá-gukat.

A szolgák ural/kodnak /rajtunk, * nincs, aki megszabadítson azok/nak ke-ből.

Életünk veszedelmével hozunk /magunknak /kenyeret, * a fegyver miatt /a pusz-ban.

A mi bőrünk, mint a /kemence /izzik * az éhségnek ége/tése miatt.

Az asszonyokat Sionban /mega/lázták, * és a szűzeket Júda vá/rosa-i-ban.

 

Befejezése:

<X--3--4--555----------zZ5---4t---5---,---555------------------------4---3---rR3----3---.

    Je-ru-zsálem, Je- ru-  zsá- lem, *   térj meg a te Uradhoz,   Is- te- ned-  hez.

 

Tonus solemnior:

<--2---4t--555------------------tT4--2ed1w--4----4---456uU6Z5T45z--5--.--2----4t--555------------------

      Kez-dő-dik Jeremiás prófé-tá-  nak    i- mád-sá-           ga.      Em- lé- kezzél meg, Uram,

<--5--5z---4----56uU65--4---,---uU6Z5---4t---5---5---5---5----tT4--2---2ed1w---456uU6Z5T45z--5------5----.

      mi  tör-tént  raj-    tunk,    néz- zed, és   lássad meg-a-  lá-  zott-    sá-           gun-  kat!

<--2--4t--555------------5z----4---5z---uU6Z5---4---,---7---7---uU6Z5--4t---5----tT4--2---2ed1w----------

       A  mi  örökrészünk má- sok- ra   száll-lott,       a mi   há-   za - ink   i-  de-  ge-

<--456uU6Z5T45z--5--.----2---4t----5---5---5zZ5----4--5z---uU6Z5---4---,--uU6Z5---4t---5----tT4-----2ed1w---

        nek-         re.        Ár- vák- ká  let- tünk   a-  tya nél-  kül,   s a-    nyá - ink  mint   az

<--456uU6Z5T45z--5----5---.---5678o---8---888-------------6u---iI7U6Z5T4-Ï5zZ5g3--4--,--7---uU6Z5--4t----5--

       öz-            ve-gyek.      Sa-      ját   vizünket pén-zért isz-             szuk,  sa-  ját   fán- kat

<--5----tT4--2ed1w--456uU6Z5T45z--5--.----2----4t----5----5--5zZ5--4---5z----uU6Z5--4---,----777----------

     nagy á-   ron    vesz-      szük.   Nya-kunk-nál  fog-va  vo- nat-  ta-   tunk,  s a megfára-

<--uU6Z5---4t---5----tT4--2--2ed1w--456uU6Z5T45z--5---5--.---5678o--888--------------------6u------------

       dott- nak nem a- da- tott    nyu-        ga-lom.     E-      gyiptomnak nyujtot-tuk

<--iI7U6Z5T4-Ï5zZ5g3--4--,---uU6Z5--4t---555--------------------tT4---2ed1w---4---456uU6Z5T45z--5--.-----2----

      ke-       zün-  ket,  s az    asz- szíroknak, hogy jól  lak- junk  ke- nyér-        rel.          A

<--4t--555--------------5zZ5---5---5----5--45z--uU6Z5--4---,--7----uU6---5--4t--5---5---tT4--2---2ed1w---

       mi  atyáink vétkez-tek,   és nin-cse-nek töb- bé,      és    mi  vi- sel-jük  az  ő  go- nosz-

<--456uU6Z5T45z--5----5--.--5678o---888------------6u---iI7U6Z5T4-Ï5zZ5g3--4---,---uU6Z5---4t----5--:----5---

        sá-           gu- kat.     Szol-   gák uralkod-nak  raj-              tunk, s nincs  sen- ki,       ki

<--555-------------------tT4---2ed1w---4---456uU6Z5T45z--5--.---2--4t---5-----555-----------5zZ5---5----

       megszabadítana  a-zok- nak   ke- zé-            ből.      É-  le- tünk veszedelmé- vel    ho-

<--5-----4---5-----6----uU6Z5---4---4--,--7---uU6----5----4t---tT4--2ed1w--45z----uU6Z5T45z--5----.---5---

     zunk ma-gunk-nak ke- nye- ret,    a   fegy- ver  mi-  att   a      pusz-  tá-       ban.       A

<--5678o--888--------------------6u---iI7U6Z5T4-Ï5zZ5g3--4--,--7---uU6Z5--4t---5----5---5---tT4--2ed1w------

        bő-     rünk, mint a kemen-ce   iz-                zik    az  éh-  ség- nek  é- ge-   té-  se

<--456uU6Z5T45z---5---.---2---4t----555---------------5zZ5----4----5z--uU6Z5---4----,--7---uU6Z5--4t---5--

         mi-            att.       Az  asz- szonyokat Sion-ban   meg- a-  láz-  ták,      és  a     szű- ze-

<--5---tT4---2ed1w--4t---6---uU6Z5T45z--5---5--.---5678o---888-----------------------------------------

      ket  Jú-  da      vá-  ro-  sa-        i-  ban.      Té-      ríts meg minket, Urunk, és mi megté-

<--6u----iI7U6Z5T4-Ï5zZ5g3---4--,----uU6Z5--4t-----5-----555---------------------tT4---2ed1w---456uU6Z5T45z--

       rünk hoz-             zád,      ú-     jítsd  meg  napjainkat, mint kez- det-  ben     vol-

<--5---.---2--4t----5--5------4--5z---uU6Z5---4---,---uU6Z5---4t----5---5---5---tT4---2ed1w--456uU6Z5--4--

      tak.       Je- ru- zsá-lem,   Je- ru-  zsá-  lem,     térj   meg    a   te   U- rad- hoz,   Is-        te-

<-5z----5---.

      ned- hez.

 

A responzórium (és ugyanúgy a következő olvasmányokat követő responzóriumok) éneklése közben a ministránsok ismét eloltanak mindkét oldalról egy-egy gyertyát a triangulumon.

 

1. Responzórium (helyett népének): Plange quasi virgo

 

<--4---5--Ï3---4--:---5----5----6--7---6----7---,--7---7--X6----5--:---4----3----4---5---6---5---,

       Ó,  én né-pem,    in-dulj   si- ra- lom-ra,      és  zo- kog-jon    szű zek  so- ka- sá- ga,

<--4----4-----4----4--:--5---5---4---3----2--1---,--1---2--Ï3----4--:---5--X6-----7----6----5---4--.

      min-den  ren-dek,   fél-ve  ret- teg- je- tek,    és   Is-  ten- nek   kö-nyör-gést  te- gye-tek.

 

Bűnbánatban gyászruhát öltsetek,

szívetekben Istenhez térjetek,

H: Mert immár jő az Úrnak nagy napja,

melynek súlyát senki nem állhatja.

 

E: A nép vétkét, papjai nézzétek,

oltár előtt kiengeszteljétek.

H: Mert immár jő az Úrnak nagy napja,

melynek súlyát senki nem állhatja.

 

Olvasmány[8]

L.: Olvasmány Nagy Szent Leó pápa nagyszombati beszédeiből

 

Véget ért, Kedveseim, Üdvözítőnk diadalmenete a keresztfára,

s kereszthalála kegyelmi ajándékainak szétosztása befejeződött.

Minderről a szövetség szózatai már előre hírt adtak.

Szomorkodjék tehát a csak test szerint gondolkodó,

örvendezzék viszont az, ki szellemében krisztusi.

S az Ünnep, mely amazoknak éjszakára váltott,

nekünk a villámlás fényével világoljon.

Krisztusnak egyazon keresztje ugyanis a hívőknek dicsőség,

a nem-hívőknek bűnhődés.

 

Mert jóllehet az üldözők őrjöngése mást sem tett az Úr fölsége ellen,

mint durván kegyetlenkedett vele, és könyörtelenül halálra gyötörte őt,

mégis a megváltottak számára az Úr szenvedéséből

tényleg és igazabban

az örvendezésnek támad értelme,

és nem a szomorkodásnak.

Menthető volt akkor a tanítványok rémülete,

midőn egyazon gaztett véghezvitelére

összefutottak az írástudók és a főpapok,

s e kövér ökrök felfuvalkodása,

meg a bika-borjak hetvenkedő orcátlankodása dühöngött,

midőn a juhok szeme láttára

mohó vadállatok vérszomja követelte az igazi Pásztor vérét,

mikor végezetül ő maga,

aki szenvedésre jött,

a mi természetünkkel közösségben azt mondotta:

„Szomorú az én lelkem mindhalálig!”

 

2. Responzórium: Jerusalem surge (dallama mint előbb)

E: Sirasd magad, ó, te Jeruzsálem,

mert reád jő a nagy veszedelem.

Föltámadtál Üdvözítőd ellen,

azért tőled elmúlt a kegyelem.

 

E: Öltözzél fel hamar gyászruhába,

megalázván magad bűnbánatba,

N: Mert tebenned a világ váltsága,

megöleték Izrael királya.

 

E: Éjjel s nappal bűneid sirassad,

könnyeidnek patakját hullassad.

N: Mert tebenned a világ váltsága,

megöleték Izrael királya.

 

Szent Leó beszédének folytatása

De most már,

hogy az erőtlenség magára vállalása által

hatalma az isteni erőnek világossága lett:

a híveknek semminemű bánkódása

a Húsvét ünneplését homályba ne tegye,

s az egykor végbement események sorát

szomorkodva felidézni nem szabad!

Mert az Úr az üldözők rosszindulatát használta fel arra,

hogy valójában a rajtunk könyörülőnek akarata teljesedjék.

És ha Izraelnek Egyiptomból való kimenetelekor

a szabadság ára volt a bárány,

hát akkor mily nagy öröm kell, hogy elfogja a keresztény népeket,

melyekért a mindenható Atya saját Fiát sem kímélte,

hanem értünk, mindnyájunkért kiadta őt?!

 

Hogy így legyen Krisztus megöletése miatt

a Húsvét: igaz és egyedülálló áldozat,

erejében pedig már nem egy nép a Fáraó hatalmából,

hanem kiragadtatik az ördög fogságából mind az egész világ!

 

3. Responzórium Sepulto Domino

E: Krisztus Urunk, hogy megfeszítették,

sok kín által világból kimúlék,

Keresztfáról szent testét levették,

szent kenettel illően megkenék.

 

Tiszta fehér gyolcsba takartaték,

kőbe vágott sírba temetteték.

N: Krisztus sírját ott megpecsételék,

mindenfelől katonák őrizék.

 

E.: Tanítványok elszéledtek vala,

félelmükben csak bujkálnak vala.

N: Krisztus sírját ott megpecsételék,

mindenfelől katonák őrizék.

 

Olvasmány a Zsidókhoz írt levélből[9]

 

Olvasmány a Zsidókhoz írt levélből (Zsid 4,1-13)

Óvakodjunk tehát,/ nehogy amíg megvan az ő nyugodalmába való bemenetelről tett ígéret,// valaki közületek arról lemaradjon. Mert hozzánk is eljutott az örömhír, miként azoknak,/ de nem használt nekik a hallott beszéd,// mert nem járt együtt hitükkel az, amit hallottak. Mert bemegyünk a nyugodalomba mi, akik hiszünk. De megmondotta azt is: "Megesküdtem haragomban, nem mennek be az én nyugodalmamba." Ugyan a világ teremtésével az Úr művei bevégeztettek, – és így szól valahol a hetedik napról:/ "megnyugovék Isten minden munkájától a hetedik napon"//, itt mégis azt mondja: "Nem mennek be az én nyugodalmamba". Hátra van tehát, hogy némelyek bemenjenek abba,// míg azok, akiknek először hirdettetett,  nem mentek be oda hitetlenségük miatt. Azért ismét kijelölt egy napot, egy Má-t,/ amiről sok idővel az előbbi után Dávid által azt mondja:// "Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket." Mert ha Józsue megszerezte volna nekik a nyugodalom helyét,// soha azután más napról nem kellett volna szólani. Azért a szombati nyugodalom megmaradt az Isten népe számára. Aki bemegy az ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott munkáitól, mint Isten is az övéitől. Siessünk azért bemenni abba a nyugodalomba,// nehogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájába essék. Mert az Isten beszéde, élő és hatalmas, - és áthatóbb minden kétélű kardnál,/ és elhat az elmének és léleknek, az ízeknek és velőknek legbelsejéig,// és megítéli a gondolatokat és a szívnek szándékait. És nincs semmi teremtmény, –  mely láthatatlan lenne előtte,/ mindenek mezítelenek és leplezetlenek annak szemei előtt,// akinek számadással tartozunk.

 

A pap itt két-három perces dogmatikai elmélkedést tarthat a következő antifónáról és zsoltárról.

Pro Laudibus

Antifona:

<--4---4t---5--:--4---5---6----tT4---5---5---,--5---2---5----4---Ï3---wW1--2wW1--:--0---1-----2---4----

       Ó,  Ha- lál,   ha- lá- lod- dá    le-szek,    ha- lá- los   ha - ra- pá- sod      le- szek  né- ked, 

<--2----2---.----2-4-555-4-5-6-5-,--555--4-5-4-2-.

       po- kol!           4. tónus.

 

50. zsoltár

Könyörülj rajtam, /Isten * a te nagy irgalmasságod /szerint.

És a te könyörületednek sokasága /szerint * töröld el az én gonoszsá/gomat!

Moss meg engem teljességgel az én gonoszsá/gomból, * bűnömből tisztíts meg /engem.

Mert ismerem az én gonoszsá/gomat, * és szemem előtt van az én bűnöm /mindenkor.

Ellened, csak teellened /vétkeztem, * és gonoszat cselekedtem a te színed /előtt.

Hogy igaznak találtassál beszé/dedben, * és győzedelmesnek ítéle/tedben.

Mert íme, már gonoszságban fogan/tattam, * és bűnben fogadott engem /anyám.

Pedig te a szívnek igazságát /szereted, * és bölcsességednek titkait kinyilatkoztattad /nékem.

Hints meg engem izsóppal és megtisz/tulok, * moss meg engem, és a hónál fehérebb /leszek.

Engedd, hogy örömet és vigasságot /halljak, * hogy örvendezzenek megalázott /csontjaim.

Fordítsd el orcádat bűne/imtől, * és töröld el minden gonoszsá/gomat.

Tiszta szívet teremts bennem, ó, /Isten, * és az igaz lelket újítsd meg /bensőmben.

Ne vess el engem orcád /elől, * és Szentlelkedet ne vond meg /tőlem.

Add vissza nekem a te üdvösséged /örömét, * és készséges lélekkel erősíts meg /engem.

Hadd tanítsam meg a bűnösöket a te uta/idra, * és az istentelenek majd megtérnek /hozzád.

Szabadíts meg engem a vértől, Isten, én üdvösségemnek /Istene,* és nyelvem magasztalni fogja igazsá/godat.

Uram, nyisd meg ajka/imat, * és szám a te dicséretedet /hirdeti.

Mert nem az áldozatban gyönyör/ködöl, * és hiába hozok égőáldozatot, nincsen az tetszé/sedre.

A töredelmes lélek az Istennek tetsző /áldozat, * a megtört és alázatos szívet, ó, Isten, meg nem /veted.

Cselekedj kegyesen, Uram, Sionnal jóakaratod /szerint, * hogy megépüljenek Jeruzsálemnek /falai.

Akkor elfogadod az igazság áldozatát, + az ajándékokat és az égő  áldo/zatot,  * akkor visznek majd oltárodra áldozati /állatot. ANT.

Az antifóna éneklése közben kioltják a l3.-l4. gyertyát is.

 

Verzikulus:

<--444-------------------------------5----4-----3-3-3---.

V)    Hiszem, hogy meglátom az   Úr- nak   javait.

R)    Az élőknek                                or-szá-   gában.

 

Benedictus (Zakariás éneke):

 

A Benedictus éneklése közben a ministránsok eloltják a templom oltárain lévő gyertyákat is, majd egyikük a triangulumról leemeli a 15. gyertyát, s az ének végéig a nép felé fordulva kezében tartja. – A canticumot keresztvetéssel kezdjük, minden vers iníciummal.

 

Antifona:

<--0q---1t---5u----5--:--555----------tT45uj5T4--4--:--55-----rR3r---112e--,---3--3---4t----eE2--1---1--.        Az   asz- szo-nyok  ott ültek a  sír-      nál,   köny- nyez- ve         si- rat- ták   az  U- rat.

<---3-4-555--4-3-,--555--4-3-rR3--1--.

        1D tónus

 

Áldott az Úr, Izraelnek /Istene, * mert meglátogatta és megváltotta az ő /népét.

És fölemelte nekünk az üdvösség /erejét, * Dávidnak, az ő szolgájának /házában.

Miképpen megmondotta szentjeinek ajka /által, * prófétái által, kik kezdettől fogva /voltak.

Hogy szabadulást ad a mi ellensége/inktől, * és mindazok kezéből, kik gyűlölnek /minket.

Hogy irgalmasságot cselekszik atyá/inkkal, * és megemlékezik szent szövetsé/géről.

Az esküvésről, mellyel megesküdött atyánknak, Ábra/hámnak, * hogy megadja /nékünk,

Hogy megszabadulván az ellenség /kezéből, * félelem nélkül szolgáljunk /néki.

Szentségben és igazságban az ő színe /előtt, * életünknek minden /napján.

És te, gyermek, a Magasságbelinek prófétája /leszel, * mert az Úr orcája előtt mégy elkészíteni az ő /utait.

Hogy az üdvösség ismeretét megadjad az ő /népének, * bűneiknek bocsána/tára.

A mi Istenünk irgalmának mélységei /által, * mivel meglátogatott minket a magasságból /támadó.

Hogy megvilágosítsa azokat, kik a sötétségben és a halál  árnyékában /ülnek, * és lépteinket a békességnek útjára iga/zítsa. ANT.

 

Az antifóna megismétlése közben a templom teljes világítását eloltják. A ministránsok a triangulum utolsó gyertyájával megindulnak az oltár felé. A szentélybe érve a gyertyát egy félreeső helyen – égve – elrejtik, majd az oltárt körbevéve letérdelnek. Eközben három "verzikulárius" (lehetnek azonosak a lektorokkal) előrelép a szentély bejáratáig, és ott állnak. Az összes többiek letérdelnek!

 

Kyrie Puerorum: Litánia a Keresztre feszítetthez:

I. Gyermekek (az oltárnál):

<---1t--4--5---4---2--:---1t----4---5---4---2--:---1t--4--5---4---2---.

        Ky- ri- e- lei- son,  Chri- ste    e- lei- son,   Ky- ri- e-  lei- son.

 

Szólisták vagy lektorok (a szentély bejáratánál):

<--2---qQ0----1w----2--:---2---2---4t---55----5----4---3----wW1Q0---1w----2---.

       Jé- zus   Krisz-tus,    ki   el- jöt-  tél,   hogy  é - ret-  tünk szen-vedj:

 

Együtt:

<--2---1----3---1----0-----1w---2---.

       U- ram, ir- gal-mazz né- künk!

 

Korátorok (előénekesek):

<---333----------------------------------------3rR3--3---.

        Krisztus engedelmes volt egészen a ha- lá-   lig.

 

II. Gyermekek: Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

Szólisták:

<--222------------------------1---0----1w---2--:--2---2r---4t---55---4---3-----wW1Q0--1w----2--.

       Ki prófétai szóval kinyi- lat-koz- tat-tad:   ha- lá-  lod- dá    le-szek,  ó,      Ha- lál:

Együtt: Uram, irgalmazz nékünk!

Korátorok: Krisztus engedelmes volt egészen a halálig.

 

III. Gyermekek: Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

Szólisták:

<--222-----------------1----0---1w----2--:--2----4----55--------------4---3----wW1Q0---1w---2---.

       Ki a kereszten ki-tárt  ka- rok- kal   min-den  századokat   ma-gad- hoz   von-tál:

Együtt: Uram, irgalmazz nékünk!

Korátorok: Krisztus engedelmes volt egészen a halálig.                      (Vagy a következő dallamon:)

<--33r---3-:--3--3--3---3----3---4tg3E2W1-rf23r--3----:--3tg34t-77iI7i-7uU6u-tT4-:--4---5----uuj533-Xzh4-tT4t-      Krisz-tus  engedelmes volt  ér-             tünk    mind                           a   ha-  lá-

<--3rR3--3--., (vagy latinul:) <-33r---3-:--3r---3---3----3---4tg3E2W1-rf23r--3--:-3----tg34t-77iI7i---

        -      lig.                                Chri- stus  fa- ctus  est  pro  no    -       bis   ob-   e     -

<--uU6u--tT4---5uuj5---3----X3zZ5T4t--3rR3----3---.

       di -   ens   us -   que    ad      mor - tem.

 

A pap mélyebb hangon, prózában hozzáteszi:

 

Éspedig a keresztnek haláláig!

(Mortem autem crucis.)

 

A szólisták is letérdelnek (gyertyáikat, ha eddig égtek volna, eloltják). Egy-két perces teljes sötétségben néma elmélkedő imádság.

Ezután az officiáns könyvére ütve jelt ad, mire a ministránsok menetben előhozzák a gyertyát. Az officiánshoz viszik, ott letérdelnek és világítanak neki a könyörgés olvasásához. Az officiáns feláll, köszöntés és felszólítás nélkül olvassa a Könyörgést:

 

Tekints le kérünk, Urunk, házadnak népére melyért a mi Urunk, Jézus Krisztus nem habozott magát az ártóknak kezébe adni, s a keresztnek kínzó eszközét magára venni. (Magában folytatja:) Ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.

 

A ministránsok visszahelyezik a gyertyát a triangulum csúcsára. A pap és kísérete az oltárhoz megy, s tiszteletadás után csendben kivonulnak.

 


 

3.2. A Kishórák

 

3.2.1. Az Esztergomi Ritus (STR) szerint

 

Teljes egészében a nagycsütörtökkel egyező.

 

3.2.2. A Tridenti Rítus szerint

 

Teljes egészében a nagycsütörtökkel egyező, kivéve:

Grad. Christus factus est pro nobis obediens usque ad mortem, mortem autem crucis. V) Propter quod et Deus exaltavit illum, et dedit illi nomen quod est super omne nomen. (Dallammal: Mel/2.1.2.)

 

3.2.3. A Liturgia Horarum szerint

 

Ad Horam mediam

Hymnus ut heri (= Feria VI)

Ps. 26, 29, 75.

Oratio. Omnipotens sempiterne Deus, cuius Unigenitus.

 

Ad Tertiam

Ant. Credo vidére bona Dómini in terra vivéntium.

Lectio brevis. 1 Io 1, 8-9.

Versiculus: V) Non relínques ánimam meam in inférno. R) Nec dabis sanctum tuum vidére corruptiónem.

 

Ad Sextam

Ant. Dómine abstraxísti ab ínferis ánimam meam.

Lectio brevis. 1 Io 2, 1b-2.

Versiculus. V) Dóminus mortíficat, et vivíficat. R) Dedúcit ad ínferos, et redúcit.

 

Ad nonam

Ant. In pace factus est locus eius, et in Sion habitátio eius.

Lectio brevis. 1 Io 2, 8b-10.

Versiculus. V) Sepúlto Dómino, signavérunt monuméntum.- R) Ponéntes mílites qui custorírent illud.


3.2.4. A Népzsolozsma szerint (PK)

 

Tertia

 

118/XIX. szakasz

145. Kiáltok teljes szívemből, hallgass meg engem, Uram * a te igazságaidat keresem. 146. Hozzád kiáltok, szabadíts meg engem * hogy parancsolataidat megőrizzem. 147. Megelőztem a hajnalt és már kiáltok * mert a te igéidben igen bízom. 148. Még éji őrváltás előtt felnyitom a szemem * hogy beszédedről elmélkedjem. 149. Halljad meg, Uram, hangomat irgalmasságodban * és rendelésed szerint éltess engem. 150. Megközelítettek engem rosszakaró üldözőim * kik törvényedtől messze távoztak. 151. De te, Uram, itt vagy közelemben * és hűséges vagy parancsaidban. 152. Kezdettől fogva tudom bizonyságaidról * hogy örök időkre állítottad őket.

 

118/XX. szakasz                                
153. Lássad megalázottságomat és ragadj ki abból engem * mert törvényedről el nem feledkeztem. 154. Ítéld meg ügyemet, és válts ki engem * a te ígéreted szerint adj életet nekem. 155. Távol az istentelenektől a szabadulás * mert a te igazságaidat nem keresték. 156. Nagy a te irgalmasságod, ó Uram * ítéleted szerint adj életet nekem. 157. Sokan vannak, akik üldöznek engem és háborgatnak * de a te bizonyságaidtól el nem hajlottam. 158. Láttam a törvényszegőket és megundorodtam * mert nem tartották meg a te beszédedet. 159. Lásd, Uram, mert a te parancsolataidat szeretem * irgalmasságodban adj életet nekem. 160. Az igazság a te igéd alapja * örökkévaló a te igaz-voltodnak minden ítélete.

 

118/XXI. szakasz                              
161. A hatalmasok ok nélkül üldöznek engem * de nem fél a szívem, csak a te igéidtől. 162. Örvendezek én a te beszédedben, * mint aki nagy nyereséget talált. 163. Gyűlölöm és utálom a gonoszságot * törvényedet pedig szeretem. 164. Hétszer napjában dicséretet zengek néked * a te igaz-voltodnak ítéleteiről. 165. Nagy a békességük azoknak, kik törvényedet szeretik * és semmi sincs botlásukra. 166. Várom, Uram, a te szabadításodat * és parancsolataidat szeretem. 167. Megőrizte lelkem a te bizonyságaidat * és igen megszerette azokat. 168. Megtartottam parancsolataidat és bizonyságaidat * mert színed előtt van minden utam.

 

Responzórium:

E: Sírjál, Jeruzsálem, és vesd le örömruhádat, / öltözz hamuba és gyászruhába, /  * N: mert megöletett benned / Izrael Üdvözítője. E: V/ Sírván sírsz éjszaka is, és könnyeid a te arcodon. * N: Mert megöletett...

 

Verzikulus:

V. Békességben alszom és megnyugszom.

R. Mert ha magam vagyok is, te megtartasz, Uram, reménységben.

 

Könyörgés:

Tekints le kérünk, Urunk, házadnak népére, melyért a mi Urunk, Jézus Krisztus nem habozott magát az ártóknak kezébe adni, s a keresztnek kínzóeszközét  magá/ra venni. (Magában folytatja:) Ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.

 

Sexta

 

118/XXII szakasz                              
169. Jusson színed elé az én könyörgésem, Uram * a te igéd szerint adj értelmet nekem. 170. Hatoljon fel színed elé az én kérelmem * ígéreted szerint szabadíts meg engem. 171. Ajkaimról a dicséret éneke árad * ha igazságaidra tanítasz engem. 172. Nyelvem a te szavadat hirdeti * mert minden parancsolatod igazság. 173. Legyen a te kezed segítségemre * mert a te parancsolataidat választottam. 174. Vágyódtam a te üdvözítésedre, Uram * és törvényedben van az én gyönyörűségem. 175. Él az én lelkem és dicsér téged * és a te ítéleteid megsegítenek engem. 176. Mint az elveszett juh, eltévelyedtem * keresd meg szolgádat, mert parancsolataidról el nem feledkeztem.

 

118/I. szakasz                                   
Boldogok, kik szeplőtelenek az ő útjukon, * és az Úr törvénye szerint járnak. 2. Boldogok, kik az ő bizonyságaira figyelnek, * teljes szívükből keresik őt. 3. Akik nem cselekszenek gonoszságot, * hanem az ő útjaiban járnak. 4. Te rendelted, * hogy parancsolataidat híven megőrizzük. 5. Bár igazíttatnának arra utaim, * hogy megtartsam a te igazságaidat. 6. Meg nem szégyenülök akkor, * ha minden parancsolatodat szemem előtt tartom. 7. Hálát adok néked egyenes szívvel, * mert megtanultam a te igaz-voltodnak ítéleteit. 8. A te igazságaidat megőrizem, * ne hagyj el soha engemet!

 

118/II. szakasz                                  
9. Hogyan tisztítja meg az ifjú az ő útját? * A te szavaidnak megtartása által. 10. Én teljes szívemből kereslek téged, * ne hagyj eltérni engem parancsolataidtól! 11. Szívembe elrejtettem a te beszédedet, * hogy ne vétsek ellened. 12. Áldott vagy, Uram, * taníts meg engem a te igazságaidra! 13. Én ajkaimmal hirdetem * a te szádnak minden ítéleteit. 14. Gyönyörködöm az útban, mit bizonyságaid kijelöltek nekem, * jobban, mint bármi gazdagságban. 15. A te parancsolataidban gyakorlom magam, * és vigyázom a te utaidat. 16. A te igazságaidon elmélkedem, * el nem felejtem szavaidat.

 

Responzórium:

E: Sírjál, mint a szűz, én népem, / és pásztorai, jajgassatok, hamuban és gyászruhában,/ * N: mert eljött az Úr nagy és igen keserves napja. E:  Övezzétek fel magatokat, ti papok, / és siránkozzatok, az oltár szolgái, / hintsetek hamut magatokra. * N: Mert eljött...

 

Verzikulus     

V. Te pedig, Uram, könyörülj rajtam.

R. Kelts föl engem, és megfizetek nekik.

 

Könyörgés, mint a Laudesben.

Nona

 

118/III. szakasz

17. Tégy jót a te szolgáddal, eleveníts meg engem, * és megőrizem a te szavaidat. 18. Vedd le a homályt szememről, * hogy meglássam csodálatos dolgaidat. 19. Jövevény vagyok én a földön, * a te parancsolataidat ne rejtsd el tőlem. 20. Vágyva vágyik lelkem a te igazságaid után * minden időben. 21. Megfenyíted a kevélyeket, * átkozottak, akik parancsolataidtól elhajolnak. 22. Vedd el rólam a szégyent és a megvetést, * mert a te bizonyságaidat keresem. 23. Főemberek ülnek össze bár, és ellenem szólnak, * szolgád mégis a te igazságaidban gyakorolja magát. 24. Mert a te bizonyságaid nekem gyönyörűségem * és igazságaid az én tanácsadóm.

 

25. A földhöz tapadott az én lelkem, * eleveníts meg engem a te igéd szerint. 26. Az én utaimat föltártam előtted, és meghallgattál engem, * taníts meg engem igazságaidra! 27. A te igazságaid útját értesd meg velem, * és csodálatos dolgaidban gyakorolni fogom magam. 28. Elernyedt a lelkem kedvetlenségemben, * erősíts meg engem igéd szerint. 29 A gonoszság útját távoztasd el tőlem, * könyörületedben adj törvényt nekem. 30. A valóságnak útját választottam, * a te ítéleteidet el nem feledtem. 31. A te bizonyságaidhoz ragaszkodom, Uram, * ne hagyj megszégyenülni engem. 32. A te parancsolataid útján futok, * ha kitágítod a szívemet.

 

118/V. szakasz

33. Adj törvényt nekem, Uram: a te igazságaid útját, * és megtartom azt mindenkor. 34. Tégy értelmessé, hogy kutassam a te törvényedet, * és megőrizzem azt teljes szívemből. 35. Vezess engem a te parancsolataid ösvényén, * mert arra kívánkozom. 36. Hajtsd az én szívemet a te bizonyságaidhoz, * és ne engedd hajlani telhetetlenségre. 37. Fordítsd el szemeimet, hogy hiábavalóságra ne nézzenek, * a te utadon éltess engem. 38. Állítsd szolgád elé a te szavadat, * hogy féljelek téged. 39. Vedd el a gyalázatomat, amelytől rettegek, * mert ítéleteid kedvesek. 40. Íme, kívánkozom a te parancsolataid után, * kegyes igazságodban eleveníts meg engem.

 

Responzórium:

E: Elment tőlünk a mi Pásztorunk, az élő víz kútfeje, / s midőn átment, a nap elsötétedett, / * N: most végre foglyul esett, ki fogságba ejté az első embert. / E napon a halálnak börtönkapuit feltöré a mi Üdvözítőnk. E: Leveré az alvilág zárjait, /és legyőzé a sátán hatalmait. * N: Most végre...

 

Verzikulus:    

V. Békességben alszom és megnyugszom.

R. Mert ha magam vagyok is, te megtartasz, Uram, reménységben.

 

Könyörgés, mint a Laudesben.


3.3. Vesperás

3.3.1. Az Esztergomi Ritus (STR) szerint

A vigília-misébe foglalva (az áldozás után):

Antifona: Alleluja. 116. zsoltár.

Antifona: Vespere autem Sabbati. Magnificat.

Postcommunio.

 

3.3.2. A Tridenti Rítus szerint

A vigília-misébe foglalva (az áldozás után):

Antifona: Alleluja. 116. zsoltár.

Antifona: Vespere autem Sabbati. Magnificat.

Postcommunio.

 

3.3.3. XII. Pius reformja szerint:

A vigília-misébe foglalva (az áldozás után):

Antifona: Alleluja. 150. zsoltár.

Antifona: Et valde mane. Benedictus.

Postcommunio.


3.3.4. A Liturgia Horarum szerint

Ad Vesperas

Hymnus. Auctor salútis únice,
mundi redémptor ínclite,
rex, Christe, nobis ánnue
crucis fecúndae glóriam.

 

Tu morte mortem díruens
vitámque vita lárgiens,
mortis minístrum súbdolum
devíceras diábolum.

 

Piis amóris ártibus
somno sepulchri tráditus,
sedes reclúdis ínferi
patrésque dicis líberos.

 

Nunc in Paréntis déxtera
sacráta fulgens víctima,
audi, precámur, vívido
tuo redémptos sánguine,

 

Quo te diébus ómnibus
puris sequéntes móribus,
advérsus omnes ímpetus
crucis ferámus lábarum.

 

Patri, tibi, Paráclito
sit aequa, Iesu, glória,
qui nos crucis victória
concédis usque pérfrui. Amen.

 

Ant. 1. O mors, ero mors tua; morsus tuus ero, inférne. Ps. 115.

Ant. 2. Sicut fuit Ionas in ventre ceti tribus diébus et tribus nóctibus, ita erit Fílius hóminis in corde terrae. Ps. 142, 1-11.

Ant. 3. Sólvite templum hoc, dicit Dóminus, et post tríduum reaedificábo illud. Hoc autem dicébat de templo córporis sui. Canticum Phil 2, 6-11.

Lectio brevis. 1 Petr 1, 18-21.

Loco responsorii dicitur ant. Christus factus est pro nobis oboédiens usque ad mortem, mortem autem crucis. Propter quod et Deus exaltávit illum, et dedit illi nomen, quod est super omne nomen.

Ad Magnificat, ant. Nunc clarificátus est Fílius hóminis, et Deus clarificátus est in eo, et contínuo clarificábit illum.

Preces. V) Redemptórem nostrum, qui pro nobis passus et sepúltus est, ut resúrgeret, sincéra pietáte adorémus eúmque súpplices implorémus: R) Miserére nostri, Dómine. V) Dómine Iesu, de látere tuo, láncea transfíxo, sánguinem et aquam effudísti, totíus Ecclésiae mirábile sacraméntum: R) per mortem, sepultúram et resurrectiónem Sponsam tuam vivífica. V) Dómine Iesu, eórum meminísti qui resurrectiónis tuae promissiónes erant oblíti: R) meménto eórum, qui resurrectiónem tuam ignórant et sine spe vivunt. V) Agnus Dei, pascha nostrum pro ómnibus immolátus es: R) ad te trahe hómines cunctos. V) Deus mundi univérsi, tu qui omnes fines inclúdis et inclúdi in sepultúra voluísti, R) líbera humánum genus ab inférno eíque immortalitátem glóriae dona. V) Christe, Fili Dei vivi, qui e cruce latróni paradísum aperuísti, R) defúnctos, in morte et sepultúra tibi assimilátos, tuae resurrectióni in glória consócia.

Pater noster, etc.

Oratio. Omnipotens sempiterne Deus, cuius Unigenitus.

 


3.3.5. A Népzsolozsma szerint (PK)

 

Bevezetés és antifóna nélkül.

 

145. zsoltár                                        
Dicsérjed, én lelkem az Urat  egész életemben az Urat dicsérem * éneklek az én Istenemnek, amíg csak vagyok. 2. Ne a fejedelmekben bízzatok * emberek fiaiban, kik rajtatok nem segíthetnek. 3. Ha elszáll a lelkük, porrá válnak ők * ama napon semmivé lesznek terveik. 4. Boldog az, kinek segítője Jákobnak Istene * reménysége az ő urában, Istenében. 5. Benne, ki az eget és földet alkotá * a tengert, és minden élőt. 6. Ki hűséges marad mindörökké  az elnyomottaknak igazságot szolgáltat * és ételt ád az éhezőknek. 7. Az Úr feloldozza a bilincsbe verteket * az Úr látóvá teszi a vakokat. 8. Az Úr fölemeli a letörteket * szereti az Úr az igazakat. 9. Az Úr oltalmazza azt, ki idegenbe került  árvának és özvegynek gondját viseli * a bűnösök útját viszont kárhozatba viszi. 10. Örökké országol az Úr, a te Istened, ó Sion * nemzedékről nemzedékre.

 

146.zsoltár                                         
Dicsérjétek az Urat, mert jó őt zengeni * a mi Istenünknek gyönyörű és ékes dicsérete légyen. 2. Fölépíti az Úr újra Jeruzsálemet, * és a szétszórt Izraelt egybegyűjti. 3. Meggyógyítja azokat, kik megtört szívűek * és bekötözi az ő sebeiket. 4. Ő mondja meg a csillagok számát * és ő hívja mindenikét nevén. 5. Nagy a mi Urunk, és nagy az ő ereje * és bölcsességének nincsen határa. 6. Az Úr fölkarolja a megalázott embert * de porig alázza mind a bűnöst. 7. Énekeljetek az Úrnak hálaadással * és dicséretet mondjatok a mi Istenünknek citera szavával. 8. Ki beborítja az eget felhőkkel * és a földnek esőt készít. 9. Ki a hegyeken szénát teremt * és gyógyító füvet az embernek javára. 10. Ki állatainknak táplálékot juttat * s még a holló-fiaknak is, ha felsírnak hozzá. 11. Nem a lovak erősségében van az ő kedve * sem a férfi erejében az ő tetszése. 12. Inkább azokban gyönyörködik az Úr, kik őt félik * azokban, kik az ő irgalmasságában bíznak.

 

147. zsoltár                                        
Dicsérjed, Jeruzsálem, az Urat * dicsérjed, Sion, a te Istenedet! 2. A te kapuidnak zárját ő tette erőssé * fiaidnak áldást ő adott. 3. A te határaidon békét ő teremt * a gabona javával elégít ki téged. 4. Ő elküldi szavát a földre * sebesen fut az ő beszéde. 5. Ő az, ki mint gyapjút teríti szét a havat * s mint a hamut, hinti  a zúzmarát. 6. Ki darabokban hullatja jegét * ki bírná elviselni annak hidegét?! 7. Kibocsátja az ő igéjét, és megolvasztja azokat * az ő szele fúj, és a vizek újra folynak. 8. Ki az ő igéjét Jákobnak hirdeti * igazságát és ítéleteit Izraelnek. 9. Ezt más néppel ő meg nem tette * és törvényeit velük nem közölte.

 

Ezután a "Christus factus est" gradualét énekeljük végig

 

Magnificat: antifóna nélkül, recto tono recitáljuk

Magasztalja *  az én lelkem az Urat.

És örvendezik az én lelkem *  az én üdvözítő Istenemben.

Mert meglátta az ő szolgálójának alázatosságát *  és íme, mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetek.

Mert nagy dolgot cselekedett énvelem a Hatalmas *  és szent az ő neve.

És az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre *  azokon, kik őt félik.

Hatalmasságot cselekedett az ő karjával *  szétszórta a gőgösöket szívüknek elbízottsága által.

Letette a hatalmasokat a székről *  és fölmagasztalta az alázatosakat.

Az éhezőket betöltötte jókkal *  és a gazdagokat üresen küldte el.

Fölvette Izraelt, az ő szolgáját *  hogy ne felejtse irgalmasságát.

Miképpen megmondotta vala atyáinknak *  Ábrahámnak és az ő maradékának mindörökké. Dicsőség nincs!

 

Könyörgés, mint a Laudesben.

 

Completórium ma nincs, hiszen a vigíliát végezve átvirrasztjuk az éjszakát, és az ünnepi mise végén már húsvét vasárnapi Laudest énekeljük.

 


3.4. A nagyszombati zsolozsma-hórák rendje a német evangélikus rítusban

(„Ordnungen für die Gottesdienste”)

 

Reggeli imaóra

 

Moníció

Antifona: Wir sind mit Christo begraben (Krisztussal együtt eltemettettünk). Zsoltár: 88 (87)

Ének: O Traurigkeit, o Herzeleid!

Szentírási mondat és I. Olvasmány: Mát 267, 57-66.

A pap responzorium-szövege

Ének: So ruhest Du, o meine Ruh

II. olvasmány: Zsidó 9, 33-12 + 24-28 + 10, 19-23.

A pap responzorium-szövege

Ének: Du liegest in der Erde

(Graduale): Christus ist worden für ins… Darum hat ihn Gott… (Krisztus engedelmes volt… Ezért az Isten…)

Antifona: Herr, tue die Gräber auf (Uram, nyisd fel a sírt). Zsoltár 51 (50).

Csend, Miatyánk, oráció, majd néma távozás

 

Déli imaóra

 

Ének: Wir danken Dir, Herr Jesu Christ

Zsoltár: 74 (73) és 75 (74)

Rövid olvasmány: Iz 53.

Papi imádságok (végén litánia ad libitum)

 

Vesperás

 

(Ének: Der Du, herr Jesu,  Ruh und Rast)

Bevezető fohászok, bűnvallás

Antifona: A pokol kapuitól mentsd meg, Uram, az én lelkemet.

Jónás éneke (Ich rief zu dem Herren in meiner Angst)

Szentírási mondat és I. Olvasmány: Dániel 3, 1 + 3-9 + 12-29.

A pap responzorium-szövege

Ének: In Dich hab ich gehoffet, vagy: Ich rief zum Herrn in meiner Not

II. olvasmány: 1 Péter 3, 18-22

A pap responzorium-szövege

Ének: Also heilig ist der Tag

Záró preces és oráció, csend és Miatyánk; Benedicamus és áldás

Ének: Der Du, herr Jesu, Ruh und Rast

 

3.5. A protestáns graduálok nagyszombati antifonáiból

3.5.1. Nagy békességgel kimúlom (In pace in idipsum)

Öreg Graduál 88

<--4-----7---7---4----6---7---5---3---5---4---3r---4--:--3t----7-----7-----5-----7---5---5--4---4--.

     Nagy bé-kes-ség-gel  ki-mú-lom e   vi-  lág- ból    és   meg-nyug-szom  az Úr  Is-ten-nél.

                                                                    

Vö. RáG 184/135, EpG 102/215.

 

3.5.2. Az én testem feltámadásnak reménységében (Caro mea requiescet)

 

Ráday Graduál: 184/133.

<--8----6---89üÁ8---8---:---8---7---6---7----8----8----7-----6---5---6-----5----4---4---.

        Az  én   tes -  tem      fel-tá- ma-dás-nak  re-mény-sé- gé- ben  nyu-go-szik.

 

 

4. A HÚSVÉTI NAGYVECSERNYE

(Vesperae baptismales, „Officium gloriosum”)

 

A római bazilikák ókeresztény liturgiájának legszebb emlékei közé tartozik a húsvét nyolcada alatt napról napra végzett ünnepélyes vesperás, s a tridenti rítusra való áttérésig egész Európa ebben a formában vette át húsvét hetének vesperását.  A vesperás szerkezetének megértéséhez két dolgot kell tudnunk:

Amint a nagyhét általában, úgy e vesperás is a római liturgia számos ősi elemét tartotta meg változatlanul. Ezzel magyarázható, hogy a vesperás elején Kyriét éneklünk, elmarad a kezdő fohász, elmarad a capitulum, responzórium, himnusz, verzikulus, helyükön viszont Graduale és Alleluja van.

Húsvét nyolcada alatt a vesperásban, e jelesen hálaadó zsolozsmaórában naponta átvezették az újonnan keresztelteket a Keresztelő Szent Jánosról elnevezett keresztelőkápolnába, s ott ünnepélyesen megemlékeztek a keresztség szentségéről. Emiatt a vesperás egyúttal hálaadó körmenet formáját ölti.

Az első részben csak három zsoltárt (109-111) énekelnek, majd az Alleluja után a Magnificattal és orációval zárul az első szakasz, magában a főtemplomban.

A második szakasz körmenet a keresztkúthoz, körmeneti antifonával, a vesperáshoz tartozó 112. zsoltárral, ismét egy allelujával, verzikulussal és orációval.

A főtemplomba való visszatérés közben Rómában megálltak a Szent Andrásról elnevezett Szent Kereszt kápolnánál, hogy a győzelmes szent keresztet ünnepeljék. Ehhez a körmenethez processziós antifonát, a vesperás ötödik zsoltárát (113.) énekelték, s ismét orációval zárták. A középkorban e szakasz egy új, nagy méretű processziós antifonát kapott (Christus resurgens), mely győzelmi himnuszként nemcsak a vesperásnak, hanem az egész nagyheti ünneplésnek zeneileg méltó lezárása volt.

A római szertartás hittani és liturgiai értelme, jelentősége nem korlátozódik Róma városára, hiszen a keresztség méltóságát emeli ki, összekötve a feltámadás titkával. Érthető, hogy kisebb módosítással, némi rövidítéssel az Alpokon túli székesegyházak, plébániák, s nagyrészt a szerzetes rendek is átvették. A vesperás formáját illetve formaváltozatait a következő táblázat szemlélteti:

 

 

 

 

4.1. Az Esztergomi Ritus (STR) szerint

 

I. rész:

 

Kyrie („Paschale”):                                                                                      MNotStr f 323

                                                                                                            

<--45u--5--56u--uU6h4-tT4f2--3r---2---2--,-----7iI7---77-5u-5uU6h4--tT4R3-56uU6Z5T4--2e---4---4--------.

       Ky-  ri- e     e-            le-    i- son (iij)  Chri- ste              e-                 le-    i-  son (iij)

<--4---67i--88--8oO8I7-iI7uU6Z5T4---5zZ5--5--4------,---7---tT4--4!--67i-7ol7iI7uU6Z5T4---5zZ5---5---4----.

       Ky- ri-    e    e-                   le-    i- son (ij)  Ky-   ri-   e   e-                       le-     i-  son.         

 

Három zsoltár antifonával:                                                                

                                                                                                                         BrevNotStrig f 165

<--45u--5---5---5----rR3--4tT4---3r--4---:---7----7----8----uj5---7---7---,---7---7---7iI7---7-----7----

1.    An- ge- lus  au- tem Do-  mi- ni       des- cen-dens de   cae- lo,       et   ac- ce-   dens  re-

<--uU6---5---uU6--tT4--4--:---4---4---4---4----3---5---7--7---:---4---6u---5---rR3---5z--5---4---4--.

      vol-  vit  la-  pi- dem    et  se- de- bat  su- per  e- um,     al-  le-  lu-  ja,    al-  le-  lu- ja. 

<--7-7-6-7-5-4-.----7--7----7iI7--4---:--6u---8---7---8--7----uU6--5---7iI7----7--,---7---7-----7-----

  8G (Ps. 109)       2. E- rat  au- tem     a- spe-ctus  e- jus  sic-  ut   ful-  gur      ve- sti-  men-

<--7--zZ5--4--:--7----4---5---5---4---3----4t--5---4---4--.---7-7-5-7-8-7-.-----4---4---7----7---8--

       ta  e-  jus   can- di- da  sic- ut  nix,   al- le-  lu- ja.  8C  (Ps. 110)   3.  Prae  ti- mo-  re  au-

<--7----8o--8--:--8---9---8--6---7i----5----4---4---,--4----5u---7---7----7---6---5----7---zZ5T4---:--

       tem  e-  jus     ex-ter-ri- ti   sunt  cu- sto- des,     et    fa- cti  sunt vel- ut  mor-tu-  i,

<--4t--4t---4---4---.--8-8-9-8-7-zZ5--.

         al-  le-  lu- ja.     7A (Ps. 111)

 

Graduale és Alleluja:                                                                          

                                                                                                                          BrevNotStrig f 165

<-XtT4zZ5T4-tg35u--™-uU6uj5T4-tT4t--5--:---4t-----7---7=-8oL6uj5T4t---uj5u---7---uj55ui--78ol77iI7--,--5----7----

        Haec             di-              es     quam fe-  cit               Do-  mi- nus                        ex- sul-

<-7-6iol77=7=iI7-iI7U6Z5---5uj5T4-5uj57uU6Z5uJ4rRR3-:-3r---tT4t--uj5u--7iI7uU6Z5--4t--uj57i--iI7-8oO8I7--ol7oõÁ8k6uj5T4-5ui-

      te-                        mus                        et    lae-  te-   mur       in   e-     a

<-7oO8oO8o7uU6h4-56uj5--.---5----5--7----8---8---iI778pÉ8I7--78pé8p--öpÉ7-öpÉ7-öpé8-pP9O8-öpP9O8--,--78oO8o--uj5u-

                                 V) Con- fi-  te- mi- ni   Do-        mi-      no,                                 quo-  

<-8ol7j5-4t77i-üõÕ9O8--oO8--8----iI7oO8I7-oO8I7-iK5--5--,---77i---7---7---7---7-6ioL7=7=iI7-iI7U6Z5--5---5uj5T4-----

                                ni-  am  bo-               nus,     quo- ni-  am in sae-                    cu-  lum

<-5uj5uuU6Z5uJ4rR3--:---3---34t--5---5uU6Z5u---4--5---uj57i--8ol7U67i8-45uuoO8I7uU6Z5-6uj5---.

                               mi- se-   ri-  cor-     di-  a   e-       jus.

 

<--4---4---45u-5iI7--88--:--78oO8o-8oO8-7i7uj5T4--8oO8-oO8oO8k6-7iI7iK5T4-88-4tT4tg3-4uj5z-tT4--.----7----7------

        Al- le- lu-         ja.                                                                                           V) Pa-scha  

<--8oO8o---8oO8ol778oO8ol77iI7uU6-:--8----8---8õúüöõöpé8--üúüöõöpé8-öpé8I7uj567i--9õÁ87-iI7uj5T4-4iI7-iI7i-7i7uj5T4-- 

        no-    strum                      im-mo- la-

<--uj5T4---tT4---4---:--45u-5iI7i---iK4---.--4----4----45u----.-----8---8---öpéO8I7uU6uj5T4-uJ47iI7i----------

                 tus   est     Chri-         stus.     ALLELUJA.        V)  E- pu-  le-

<--8pé889pP9O8-pé8--8(-9öõ--üúüúü--õöP9---7i9pé8-:---8p---8õö---9)-öõöõ---8pé8---8--:--4t---7iI7---uj5---7iI7i-

        mur             in        a-      zy-    mis         sin-  ce-   ri-            ta-    tis      et    ve-    ri-    ta-

<--iK4---.----4----4---45u-5iI7i--88---.

       tis.           ALLELUJA.

 

Magnificat:

BrevNotStrig f 165v

<--2---3r---4---4-----3---4t--5---4--?---4u---7---8---7----uU6---5--uU6--tT4---4--:--4t--5---rR3---3---

        Et  di-  ce- bant  ad  in- vi- cem: Quis  re-vol- vet  no-  bis  la- pi- dem   ab  o-  sti-    o 

<---3--4t----tT4tT4--3--,--3t--7--6u--5tT4R3--4t--5---4---4---.----7-7-6-7-5-4---.

      mo- nu-  men-  ti,     al-  le- lu-  ja,     al- le-  lu-  ja.      8G (Magnificat)

 

Oratio: Deus qui hodierna die per Unigenitum tuum aeternitatis nobis aditum devicta morte reserasti, vota nostra quae praeveniendo aspiras, etiam adjuvando prosequere. Per eundem Dominum nostrum…

 

II. rész:

Körmeneti antifona:                                                                           

                                                                                                                       BrevNotStrig f 165

<--4t---tg3tT4--4tT4---4--:---4---4!-56u---uU6--5uj5--tT4----4t--4uU6--tT45uj5--4t--4uU6--5--tT4---5uJ4t---rR3-

        Vi-  di       a-  quam   e-   gre-    di-   en-   tem  de   tem-plo      a    la-   te- re   de-   xtro,

<--4--4tT43r--45uj5z--tT4---,---4t--4!-56u-----7---7-----7---7---7---7---uU6ZZ5--5i---7---7iI76-uj5T4-tT4--:-

       al- le-       lu-      ja,         et    o-      mnes  ad quos per-ve- nit  a-    qua   i-   sta

<--4!-56u-8(--7---78oO8--uU6Z5---5----5---5uJ4t--4--:--4t---5---56u--5---tT4--4!-56uU6Z556u--4tT4---4---.

       sal-        vi    fa-    cti     sunt  et   di-   cent,   al-  le-  lu-   ja,   al-  le-               lu-   ja.

 

Két zsoltár antifonával                                                                            

BrevNotStr f 165

<---4---4u-----5----5%---4----4tT4--3r---4--:---7--7----8---uj5--7--7---7--,---7---7--7--7---zZ5--4---:-

  4.  Re- spon-dens  au- tem  an-  ge- lus     di-xit  mu- li-    e- ri- bus:   No- li- te  ti- me- re

<--7---tT4--5u---5--:----7----7---8o----7-----5---6u---8----5---4---4----.--7-7-6-7-5-4--.----4---7-

     sci-   o     e-  nim,   quod Je- sum quae- ri-   tis,  al-   le-  lu-  ja.      8G (Ps. 112)   5.  Ci-  to

<--7---8o---8--:---8---7---5---8---7---6---4---,---5---4---3---4t---5--:---7----7---6u----8---5------         e-   un- tes     di- ci-  te   di- sci- pu- lis,     qui-   a   sur- re- xit     Do- mi- nus,   al-  le- 

<--4---4---.--8-8-9-8-7-zZ5--.

        lu- ja.      7A (Ps. 113)

 

Versiculus:

V) Quoniam apud te est fons vitae, alleluja.

R) Et in lumine tuo videbimus lumen, alleluja.

 

Oratio: Deus, qui omnes in Christo renatos genus regnum et sacerdotale fecisti, da nobis et velle et posse quae praecipis, ut populo ad aeternitatem vocato una sit fides cordium et pietas actionum. Per ejusdem Dominum…

  

Körmeneti antifona:                                                                           

BrevNotStr f 165v

<X---3----45z--zh4--45zZ5--4---67iI7--zh4z--rR3t--5--:--4iI778pé8I7i--zh4z---3---4z---5%-6uU6h4-zh4R3r--,--4----          Chri- stus re-  sur- gens ex    mor- tu-   is      jam         non mo-  ri-  tur,                 mors

<X---56u--uj5--6uU6Z5h4z--rR3r--34z---6---6---tT4---5zh4--4--,---4!56u---7=-6ik6u--uj56uU6Z54t---zh4--5---34zh4-

           il-    li    ul-       tra    non  do- mi- na-  bi-   tur,    quod   e-         nim          vi-  vit   vi-

<X---6---tT4---4---,---4!-56u--7=-6ik6uj5-6uU6Z5T4z--6---6-:--345z--6---5z---4--.-----6----7-----tT4zZ5-----

          vit  De-  o,         al-      le-                      lu- ja,    al-    le-  lu-   ja.   V)   Di- cant   nunc

<X--3r---45zh4-4--:--4iI7uU6Z5tT4---7i---iK4--zZ5--3r---4---6---7----iI7--7---tT4---zZ5--6u---5zh4-----rR3----

          Ju- dae-  i,     quo-        mo-  do   mi-  li-  tes  cu- sto- di-  en- tes   se-  pul-chrum  per-

<X--3r---rR3--6zZ5T4---3----4---,---8---7uU6Z5---7---8----4---6--uU6--tT4R34t--zh4-:---zZ5--6uU6---5-----3---

         di-   de- runt   Re- gem?    ad   la-    pi-  dis   po- si- ti-   o-      nem  qua- re     non   ser-

<X--4--4-----rR3d13r---rR3----5---6uU6--tT4R34t--zh4--,--6----7i---iI7U6--uU6zZ5T4--3-----4--:---8----6---7i--

        va-bant  pe-      tram  ju-  sti-  ti-        ae?     aut  se-  pul-  tum    red-dant,   aut  re- sur-

<X--B-9oO8I7--zh4---zZ5--4tT4R3--3-----3r---rR3--67iI7---tT4zZ5--rR3---44---.---4t6u------------.

           gen-  tem   ad-  o-    rent   no- bis- cum,  di-    cen-  tes:  *  Quod enim vivit.

 

Versiculus:

V) In resurrectione tua Christe, alleluja.

R) Caeli et terra laetentur, alleluja.

 

Oratio: Praesta quaesumus omnipotens Deus, ut qui resurrectionis dominicae sollemnia colimus, ereptionis nostrae suscipere mereamur laetitiam. Per eundem Dominum…

 


4.2. A Tridenti Rítus szerint

 

Bevezető fohászok.

Ant. Angelus autem Domini. Ps. 109.

Ant. Et ecce terraemotus. Ps. 110.

Ant. Erat autem aspectus. Ps. 111.

Ant. Prae timore autem ejus. Ps. 112.

Ant. Respondens autem Angelus. Ps. 113.

(Capitulum, himnusz, verzikulus elmarad, helyette:)

Grad. Haec dies (verzus nélkül!)

Ant. Et respicientes viderunt. Magnificat.

Oratio: Deus qui hodierna die (a nap főkönyörgése)

Benedicamus (kettős allelujával).

 


4.3. A Liturgia Horarum szerint

 

Hymnus. Ad cenam Agni próvidi.

Ant. 1. Venérunt ad monuméntum Maria Magdaléne et áltera Maria vidére sepúlcrum, allelúia. Ps. 109, 1-5. 7.

Ant. 2. Veníte et vidéte locum ubi pósitus erat Dóminus, allelúia. Ps. 113 A.

Ant. 3. Ait Iesus: Nolíte timére; ite, nuntiáte frátribus meis ut eant in Galilaéam; ibi me vidébitis, allelúia. Canticum Cp. Ap 19, 1-7.

Lectio brevis. Hebr. 10, 12-14.

Loco responsorii dicitur ant. Haec dies quam fecit Dóminus: exsultémus et laetémur in ea, allelúia.

Ad Magnificat, ant. Cum esset sero die illo una sabbatórum, et fores essent clausae ubi erant discípuli congregáti, stetit Iesus in médio et dixit eis: Pax vobis, allelúia.

Preces. V) Christum Dóminum, qui mórtuus est, resurréxit et semper interpéllat pro nobis, cum laetítia deprecémur: R) Victor Rex, exáudi nos. V) Christe lux et salus omnium gentium R) ignem Spíritus tui fúnde super nos, resurrectiónem tuam proclamántes. V) Israel in te Christum spei sua agnóscat, R) et omnis terra cognitióne tuae glóriae repleátur. V) Serva nos in communióne sanctórum tuórum, R) et cum eis a labóribus nostris requiéscere concéde. V) Qui inimícam mortem superásti, cóntere in nobis inimícum tuum, R) ut tibi immortáli victóri vivámus. V) Christe salvátor, qui, factus oboédiens usque ad mortem, exaltátus es ad déxteram Patris, R) fratres tuos in regnum glóriae tuae benígnus admítte.

Pater noster, etc.

Oratio. Deus, qui hodiérna die, per Unigénitum tuum, aeternitátis nobis áditum, devícta morte, reserásti, da nobis, quaésumus, ut, qui resurrectiónis dominica sollémnia cólimus, per innovatiónem tui Spíritus in lúmine vitae resurgámus. Per Dóminum.

 


4.4. A Népzsolozsma szerint (PK)

 

ÜNNEPI NAGYVECSERNYE

Húsvét napján és nyolcadának napjain

 

Az új Zsolozsmáskönyv bevezetője tanácsolja, hogy ahol ismeretes a húsvéti ünnepélyes (keresztségi hálaadó) vesperás, azt végezzék nagy buzgalommal. Magyarországon a kereszténység kezdetei óta megtartották e vesperást, melyet hosszabb szünet után a II. vatikáni zsinat szellemében felújítunk. A Nagyvecsernyét imádkozzuk Húsvét egész nyolcada alatt.

A Húsvét heti vesperás az év legkülönlegesebb, szerkezetében is rendkívüli vecsernyéje. Ennek két oka van:

A római liturgia egyik alaptörvénye, hogy a Nagyhét és Húsvét hívebben őrizze az ősibb formákat, érintetlenebb maradjon a változásoktól. A vesperást ezért nem a szokásos fohász kezdi, hanem – mint hajdan minden istentiszteletet – az ünnepélyes Kyrie-hódolat. Nincs a hórában olvasmány, responzórium, himnusz; a zsoltárok és a Magnificat között csupán a misével azonos ősi Graduálé + Alleluja hangzik el.

A másik tényező, hogy e vesperás fő tárgya a keresztségünkért való hálaadás. Egykor az előző éjszaka megkeresztelteket vezették át ünnepi körmenetben a rövidített vesperás végén a keresztelő kápolnába, hogy egész héten át mindennap ujjongó örömben emlékezzenek meg a velük történt nagy eseményről. Így vonulunk mi is a keresztkúthoz, hogy életünk legnagyobb fordulójáról megemlékezzünk.

A 109. zsoltár ma "hatalmának napján" (4. vers) ünnepli a Messiás-Pap-Király húsvéti győzelmét. – A 110. zsoltár minden mondata közvetlenül a Húsvét titkára vonatkoztatható: ezért "adunk hálát teljes szívünkből" (1. vers), ez az Úr "dicsőséges műve" (2. vers), ennek emlékezete az eucharisztikus "eledel" (4. vers), ebben erősítette meg az ő "szövetségét" (5. vers); Húsvétkor adta át az Egyháznak, az új Izraelnek ősi örökrészét (6. vers), Húsvétkor "küldött váltságot az ő népének" (8. vers), s bizonyította, hogy "szent és rettenetes az ő neve" (9. vers). Végül a 111. zsoltár az Úrral együtt meghalt és feltámadt, a keresztségben újjászületett ember jellemvonásait festi le. Ma a Magnificatot is húsvéti győzelmi énekként énekli az Egyház, s "előénekese", Mária.

Miután befejeztük a rövidített vesperást, a  körmenet megindul a keresztkúthoz. (Ha nem lenne a templomban, akkor a szentsírhoz vonulunk, hiszen a keresztségben Krisztus halálába temetkeztünk, s vele együtt feltámadtunk.) A vezér-antifónában (Láttam, hogy víz tör elő...) arra emlékezünk, hogy milyen víznek köszönhetjük megmentésünket: ne feledjük, hogy a "templom" nem más, mint az Úr Krisztusnak a keresztfán megnyitott oldala, melyből "vér és víz tört elő". Menet közben a 113. húsvéti zsoltárt énekeljük. A keresztkút és a szent olajak üdvözlése után a körmenet visszaindul a szentélybe, ezt az Egyház egyik legszebb húsvéti diadaléneke kiséri. A szentélybe lépés előtt még megemlékezünk a szent Kereszt diadaláról, majd a Feltámadt Anyjával együtt örülve (Regina caeli) fejezzük be a nagyhetet méltó módon lezáró fényes Vesperást.

 

 

I. RÉSZ: Húsvéti Vesperás

 

Húsvéti Kyrie

 

Bevonulás közben a Húsvéti Kyriét (Kyrie Paschale) énekeljük, előénekesek, szólisták, gyermekek, felnőttek, a helyi adottságok szerint elosztva. Szükség esetén vehetjük helyette: Éneklő Egyház 416.

 

<--45u--5--5uU6h44--tT4R3--4--4--2--.    --7iI7---zZ5u7-5uU6h4R3t5--56uU6Z5T4--2--3--4--.

      Ky-  ri-  e        e-      le- i- son (háromszor) Chri- ste                  e-          le- i- son (háromszor)

<--467i--7--8oO8k66--iI7U6Z5T4--5zZ5--5--4--.    --6---tT4--4z7iI7-8oO8ik66--iI7U6Z5T4--5zZ5--5---4---.

       Ky-   ri-  e        e-          le-   i- son  (kétszer)   Ky- ri-   e                    e-          le-   i-   son

 

Utána a "Deus in adjutorium" nélkül rögtön az antifónával kezdődik a Vesperás.

 

Zsoltározás

Antifóna

<X--3---4---5--33--4t--4---3---qQ0--:--3--4t--rR3--3---.---3-4-555-4-5-3-,-555-4-3-4-3--.

         Al- le-  lu- ja,  al- le-  lu-  ja,     al- le-  lu- ja.             6. tónus.

 

109. zsoltár:

Mondá az Úr az /én Uramnak: * "Ülj / az én jobbomra!

Míg ellenségedet zsámol/lyá teszem * a te /lábaidnak."

A te erődnek pálcáját kibocsátja az /Úr Sionból, * uralkodjál a te ellenségeid /közepette.

Tenálad van az elsőség a te hatalmadnak napján + a szent/ség fényében, * magamból szültelek téged a hajnali /csillag előtt.

Megesküdött az Úr, és meg /nem bánja; * "Pap vagy te mindörökké Melkizedek /rendje szerint!"

Az Úr áll a te job/bod felől, * haragja napján eltapossa a /királyokat.

Ítéletet tesz a nemzetek között, + a holttesteket halom/ba gyűjti * összezúzza fejüket a /széles harcmezőn.

Útja közben a patak/ból iszik * ezért emeli magasba büsz/kén a fejét.

Dicsőség az Atyának /és Fiúnak * és Szent/lélek Istennek.

Miképpen kezdetben vala, most /és mindenkor * és mindörökkön ö/rökké. Amen.  

ANT.

 

 

110. zsoltár:

Hálát adok néked, Uram, tel/jes szívemből * az igazak tanácsában és gyüle/kezetében.

Nagyok az Úr/nak művei, * ismerjék meg őket mind, /akik szeretik.

Fönség és ékesség az /ő művében, * és igazsága megmarad ö/rökkön örökké.

Emlékezetet szerzett csodatetteinek az irgalmas és könyörü/lő Isten, * eledelt adott az /őt félőknek.

Megemlékezik az ő szövetségé/ről örökké, * cselekedeteinek erősségét hirdeti /az ő népének:

Hogy nekik adja a hitetlenek ö/rökrészét * az ő kezének műve: igazmondás és /igaz ítélet.

Erősek mind az ő végzései + szilárdan állnak min/den időkre, * hűségben és igazságban hajtja /végre őket.

Váltságot küldött az /ő népének, * megparancsolta örökké az ő /szövetségét.

Szent és rettenetes az /ő neve, * a bölcsesség kezdete /az Úr félelme.

Jól gondolkodnak mind, akik eszerint cse/lekednek * az ő dicsérete pedig megmarad ö/rökkön örökké.

Dicsőség az Atyának /és Fiúnak * és Szent/lélek Istennek.

Miképpen kezdetben vala, most /és mindenkor * és mindörökkön ö/rökké. Amen.  

ANT.

 

111. zsoltár:

Boldog ember az, ki az U/rat féli, * az ő parancsolatait /igen kedveli.

Hatalmas lészen magva /a földön, * az igazak nemzetsége /megáldatik.

Dicsőség és gazdagság az /ő házában, * és az ő igazsága megmarad ö/rökkön örökké.

Az igazaknak a sötétségben világos/ság támadt: * Ő, az Irgalmas, Könyörü/lő és Igaz.

Jó lészen annak, ki könyörül és szívesen ád, + az ő dolgait iga/zul rendezi, * meg nem inog az /mindörökké.

Örök emlékezetben lészen /az igaz, * nem fél a gonosz -/hír hallástól.

Erős a szíve, mivelhogy az Úrban bízik, + bátor az /ő szíve, * azért nem retteg, mígnem meglátja ellensége/inek bukását.

Osztogat, adakozik a szegényeknek, + az ő igazsága megmarad örök/kön örökké, * fölemeltetik a feje /dicsőséggel.

A bűnös látja ezt, és harag fogja el, + fogait csikorgatja és irigységben  emész/ti magát, * a gonoszok kívánsága sem/mivé leszen.

Dicsőség az Atyának /és Fiúnak * és Szent/lélek Istennek.

Miképpen kezdetben vala, most /és mindenkor * és mindörökkön ö/rökké. Amen.  

ANT.

 

A zsoltárok után (szentírási olvasmány nélkül) rögtön az alábbi Graduale és Alleluja-tétel, majd a Magnificat következik.

 

    Graduale

<X--3---3---4---3-:--3333------------------2----4---5---?--5---tT4---rR3---3-:------1---3---4-----rR3--

         Ez  az  a  nap,  melyet az Úr szer-zett ne-künk,  ör- ven-dez-zünk, s vi- gad-junk  raj-

<X--3--.--3---3--4---3--.------3---4----555---------5u---5----4t----5-?--444-----------------------

        ta.     Ez  az  a  nap... V) Há- lát   adjatok az Úr-nak, mert jó,   mert az ő irgalmassága  

<X--5---4----3---4t--tT4--.---3---3---4--3------.

          ö- rök-ké-  va- ló.        Ez  az   a  nap...

 

Alleluja (a verzus énekelhető egyszerű 8G tónuson is):

<--2---445zZ44tT4-:--445zh4--44t5--4uj5z--tT4--.---4---tT4--4u---uU6--7i---8--7i-----7--,----7------7-----

        Al- le-             lu-       ja.                  V)    A   mi  hús- vé- ti    Bá- rá- nyunk, Krisz-  tus

<--uU6--4t--uU6---5--44tG1123r4--.---2---445zh4---.----4---tT4---4u----7---7----uU6--7i---8--7i---7----,

       föl- ál- doz- ta- tott.                Alleluja.     V)   Ül- jük  meg  a   hús- vé-  ti    la- ko- mát

<--777------------------------------------------uU6--4t--uU6---5---44tG1123r4--.---2---445zh4---.

        a tisztaságnak és igazságnak kovászta-lan  ke-nye-ré-  vel.                 Alleluja.

 

Magnificat

 

Antifona (a hálaének minden négy verse után megismételjük):

<---7---7--8oO8--7i--:---5---5---5-----4----5----rR3---4--4t--3--3---,---555----------------4----3----

         Al- le- lu-   ja!      föl- tá- ma- dott   az   Úr,   al- le- lu- ja,      miképpen meg-mon-dá

<--4t-----5--:--7---7---iI7--55---5--4tT4--3---3---.---3-5-777-8-7-,-777--8-6-7-5----.

        nék- tek,    al- le-  lu-  ja,    al- le-   lu- ja.                 5. tónus.

 

Magasz/talja * az én /lelkem az Urat.

És örvendezik az én /lelkem * az én üdvözítő /Istenemben.

Mert meglátta az ő szolgálójának alázatos/ságát, * és íme, mostantól fogva boldognak mondanak engem /minden nemzetek.

Mert nagy dolgot cselekedett énvelem a /Hatalmas, * és /szent az ő neve. ANT.

 

És az ő irgalmassága nemzetségről nemzet/ségre, * azokon, /kik őt félik.

Hatalmasságot cselekedett az ő /karjával, * szétszórta a gőgösöket szívüknek elbízott/sága által.

Letette a hatalmasokat a /székről, * és fölmagasztalta az alá/zatosakat.

Az éhezőket betöltötte /jókkal, * és a gazdagokat / üresen küldte el. ANT.

 

Fölvette Izraelt, az ő /szolgáját, * hogy ne felejtse /irgalmasságát.

Miképpen megmondotta vala atyá/inknak, * Ábrahámnak és az ő maradékának

     /mindörökké.

Dicsőség az Atyának és /Fiúnak * és / Szentlélek Istennek.

Miképpen kezdetben vala, most és /mindenkor * és mindörökkön /örökké. Amen. ANT.

 

Könyörgés

P.: Könyörögjünk! Isten, ki a mai napon Egyszülötted által az örökkévalóság kapuját a halál legyőzése árán előttünk kitártad, ébresztő sugallataidból fakadt vágyainkat segítségeddel kísérd. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké. – Amen.

 

P.: Dominus vobiscum.

H.: Et cum spiritu tuo.

E.: Benedicamus Domino, alleluja, alleluja.

H.: Deo gratias, alleluja, alleluja.      VAGY:

P.: Mondjunk áldást az Úrnak, alleluja, alleluja.

H.: Istennek legyen hála, alleluja, alleluja.

 

II. RÉSZ: Keresztségi körmenet

 

NB. A körmenet könnyített énekrendjét lásd a szertartás végén!

 

A „Vidi aquam” vezér-antifona éneklése közben a szentélyben felsorakozik a körmenet: elöl a körmeneti kereszt, utána a gyertyavivők, a tömjén-, és a tűzvivők, a húsvéti gyertya, a szent olajok hordozói (vélummal), majd a pap. 

 

Antifóna

<--4u---5-:---555--------------4--3--4t------5----4---:---7----7---8-----7---5---7---7---,---7-----7-

      Lát- tam, hogy víz tör e- lő  a   temp- lom-ból,     an-nak jobb  ol- da- lá-  ról,   s kik- hez

<--8--8---7--8oO8---u67iI7-:--555--------------4----5---7--7---4---4---?---4---4---eE2--1-:----3-------

       el- ért  e  víz-   ár,         megszabadul- tak,  és  é-ne- kel- ték:     al-  le-  lu-  ja,      al-

<-4t---4---4---.

       le - lu-  ja.

 

A körmenet a keresztkúthoz (vagy ha ez nincs a templomban, a szentsírhoz) indul. Közben a körmeneti zsoltárt éneklik az előénekesek (vagy az előénekesek a néppel váltakozva), az Alleluját kétversenként közösen ismételjük.

 

Antifona

<--0---1--3r--4--:--5--X6---5--rR3---4t--5--4---4---.---7-555---X6-5-4-3--,---444-5-1-eE2-1--.

       Al- le- lu- ja,     al- le-  lu- ja,    al- le- lu- ja.        Tonus peregrinus

 

113. zsoltár

Izrael kijövén / Egyiptomból, * Jákob háza a / barbár nép közül,

Lőn Júdea az / Úrnak szentélye, * Izrael az ő / birodalma. Alleluja.

 

Látta a tenger / és elfutott, * a Jordán vize / visszafordult.

A hegyek ugráltak, / mint a kosok, * és a halmok, mint a juhok / bárányai. Alleluja.

 

Mi lelt téged, / tenger, hogy elfutsz, * és te, Jordán, hogy / visszafordulsz?

Hegyek, ugráltok, / mint a kosok? * És halmok, mint a juhok / bárányai. Alleluja.

 

Rendülj meg, föld az Úr / színe előtt, * Jákob Istenének / orcája előtt.

Ki a kősziklát álló / tóvá tette, * s a kőszálat vizek forrásaivá / változtatta. Alleluja.

 

Dicsőség az Atyának / és Fiúnak * és Szent/lélek Istennek.

Miképpen kezdetben vala, / most és mindenkor * és mindörökkön /örökké  amen. Alleluja.

 

Megérkezve a pap megtömjénezi a keresztkutat (vagy szentsírt), miközben szólisták a következő Alleluját éneklik  Kisebb helyeken énekelhetjük bármelyik ismert gregorián alleluját, a verzust pedig annak megfelelő zsoltár-recitációval.

 

Antifona

<--2---rf2wW1---45u---uU6--:---5zZ5T4-56uU6--5zZ5T45z-uU6-:-Ï-6uU6zZ5T445zZ5T4R3E2wW1-:---1ttT4-5zZ5T4R3E2--3rR3eE2--.

       Al- le-         lu-   ja.

<--2rf2wW1--45zZ5T4--5u--7uU6-:--67i--iI7U6uj5-zZ5T4-5u--7uU6--:-Ï-zZ5T445zZ5T4R3E2wW1--2rf2wW1---1ttT4-5zZ5T4---4t----

V)   Non-                    ne     cor  no-                 strum     ar-                 dens       e-              rat

<--1w--4t-Ï-5zh4rR3E2--1w-Ï-23rR3r--eE2--,--2rf2wW1--456u---7----7----7----67ik6-5zh45z6-:--1r5u7-67ik6-----

        in    no-  bis       de    Je-     su       dum    no-    bis    lo- que-  re-        -         -          -

<--5zh45z6-:--iI7j5z-i7j5z-zZ5T45uuU6--66--,--2rf2wW1--45u--uU6-:-5zZ5T4-56uU6--5zZ5T4-56uU6-:-Ï-6uU6zZ5T445zZ5T4R3E2wW1-:

      —                                          tur     in        vi-   a      —                                  —

<--1ttT45zZ5T4R3E2-3rR3eE2--.----2---rf2wW1---.

         —                                 Alleluja.

 

Ezután a pap a következő (vagy hasonló tartalmú) intelmet mondja a híveknek:

 

P.: Emlékezzünk keresztségünk eszközlőjére, ó, testvérek, azaz a szent keresztkút vizére. Emlékezzetek, hogy ez a víz mosta le bűneiteknek szennyét, s a Szentlélek erejéből ez a víz szült újjá benneteket istengyermekségetek tisztaságára a mi Urunk Jézus Krisztus, e világ Megváltója és Bírája által. Kiáltsuk azért tisztelettel: Üdvözlégy szent keresztkút!

Hívek: ÜDVÖZLÉGY, SZENT KERESZTKÚT!

 

Most a pap megtömjénezi a szent olajakat, s a következő intelmet mondja:

P.: És köszöntsük ma, testvérek, az újonnan szentelt olaj és krizma megérkezését, hálát mondva Istennek, aki ezt a teremtményét a Szentlélek kegyelmi művének eszközévé rendelte. Emlékezzetek, hogy miután a vízből és Szentlélekből újjászülettetek, e szent olajat kaptátok a gyógyulás írjának jeleként, a papokat, királyokat, tanúságtevő prófétákat felkenő krizmát keresztény méltóságotok jelzésére. Kiáltsuk azért tisztelettel: Üdvözlégy, szent olaj!

Hívek: ÜDVÖZLÉGY, SZENT OLAJ!

 

Verzikulus

V) Uram, nálad van az élet forrása, alleluja!

R) És a te világosságodban látjuk meg a világosságot, alleluja!

 

Könyörgés a keresztkútnál:

P.: Könyörögjünk! Isten, aki megtetted, hogy mindazok, akik Krisztusban újjászülettek, választott nép legyenek és királyi papság: add meg híveidnek, hogy amit parancsolsz, azt akarják és meg is tegyék, - hogy az örökkévalóságra meghívott népnek elméjében egy legyen a hit, cselekedeteiben pedig a kegyesség. Krisztus, a mi Urunk által. – Amen.

 

A körmenet visszaindul a szentély felé.

 

A nagy körmeneti antifona (Christus resurgens):

<-2------224tT4-3ed1-334tT4rf2--:---2---4--555-------------------------rf2-----4----5--,--2r---555------

    *Krisz- tus                             ha- lot-taiból feltámadván már meg  nem hal,    a    halál ő-

<-5---6---uU6u---5---5----4---2---4t----5---,---0----1------222----------------------3-----2----1----

      raj- ta  töb- bé  nem  u-  ral- ko- dik;     mert hogy  meghalt a bűn miatt,  egy-szer halt

<--2--:---0---1-----33----3---3---3---4----5----4rf22--,--2---4t---556uU6u--5-:--5---rf2--4t---5--.

      meg,  de hogy  él,   már  az  Is- ten- nek  él.         Al-  le-   lu-       ja,   al-  le-  lu-   ja.

<---------------------2----4----555------------------------------rf2-----4----5----,

* egyszerűbb kezdés:   Krisz-tus  halottaiból feltámadván már  meg  nem hal...

 

A szentélyrácsnál megáll a körmenet. A keresztvivő a néppel szembefordulva magasra emeli a keresztet. Mellette egy-egy gyertyavivő áll. A ministránsok éneklik a verzikulust.

 

Verzikulus

V) Mondjátok el a nemzeteknek, alleluja!

R) Hogy az Úr a Fáról országolt, alleluja!

 

Könyörgés

P.: Könyörögjünk! Isten, aki megtetted, hogy e mai napon a húsvéti ünnepet megüljük, tedd meg, kérünk, hogy mi a mennyországban örvendhessünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké. – Amen.

 

A körmenet belép a szentélybe, miközben az orgonista az előbbi körmeneti éneket játssza.

A pap ezután ünnepélyes áldást ad:

 

Áldás:

P.: Áldjon meg minket a mindenható Isten, aki ingyenes könyörületből minket alkotott, és Egyszülöttének feltámadása által a feltámadás reményégét engedte nekünk. – H.: Amen.

P.: Az támasszon fel minket bűneink sírjából, aki feltámasztotta Krisztust a halottak közül. – H.: Amen.

P.: S azért, hogy vele majd boldogan éljünk, adja meg, hogy igaz lélekkel higgyük az ő feltámadását. – H.: Amen.

P.: Mindezt adja meg nekünk ő maga, kinek országa és birodalma megmarad vég nélkül, minden századokon át. – H.: Amen.

P.: A mindenható Isten, az Atya, + a Fiú és a Szentlélek áldása szálljon reánk, és maradjon rajtunk mindvégig. – H.: Amen.

 

A Benedicamus helyén a következő kibővített tételt énekeljük:

<X--4----6----7---iI7---6----uU6---5----4-,--4---6-----7---iI7---6---uU6---5---4--,---4----4-----5----

E.:     In  hoc  fe-  sto   san- ctis- si- mo     sit  laus  et   ju-  bi-  la-   ti-   o,     BE- NE-  DI-  

H.:    De qui- bus nos  hu- mil- li-  mas   de- vo-  tas   at- que  de-  bi-  tas    DE-  O    DI-

<X--rR3---4----zZ5------4----1--:---5---6--5---4---,---4----4--5---rR3---4----zZ5---4---1--:---5------

      CA- MUS DO-   MI- NO,    al-  le- lu- ja.        Al-  le- lu-  ja,    al-  le-    lu-  ja,       al-

      CA- MUS GRA- TI-  AS,      al-  le- lu- ja.        Al-  le- lu-  ja,    al-  le-    lu-  ja,       al-

<X---6--5---4---.

         le-  lu- ja.

         le-  lu- ja.        

 

Vagy énekelhető magyarul: Éneklő Egyház 109/3-4. versszak:

 

O filii et filiae (Benedicamus-tropus)

 

V) Ezen a szent-szent ünnepen ujjongva csengő éneken

Urunkat áldjuk szüntelen, alleluja. R. Alleluja...

 

R) Illő, mert ily jót tett velünk, átadva néki hű szívünk,

Istennek hálát zengenünk, alleluja. R. Alleluja...

 

P.: Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace. H.: Amen.

 

Kivonulásra: Regina caeli vagy magyarul: Mennynek Királyné Asszonya.

 

***

 

Ha a körmenet fenti énekrendje nem megvalósítható, a következőt tarthatjuk:

 

A körmenet felállása közben orgona szól;

A keresztkútnál az Alleluja helyett énekeljük a "Láttam, hogy víz tör elő..." antifonát, vagy az alleluját bármely egyszerűbb gregorián dallamon és recitált verzussal;

A szentélybe való visszatérés alatt énekelhető a "Feltámadt Krisztus e napon..." népének, vagy a következő himnusz („Salve festa dies”):

 

<---1----5----5-----4---5----6--:---7----5---4---5---rR3----2--,

        Üd-vöz- légy, fé-nyes nap,   tisz- te- let- re   mél-  tó,

<--1----5-----5----4----5-----6--:--7----4---5---7---iI7----7--,

       me- lyen  az   Úr Krisz-tus     le- győ-zi    a   pok- lot,

<---7--8---9----iI7----8--:-----uU6---5---6-----7----5----4t---,

      s ki  a  Fán  füg- gött,    győz- te- sen    or- szá-  gol,  

<---1----5-----5---4---5-------6--:---7---4---5--7---6u--5--.

      most min-den  te- remt-mény   Ő-   e-  lőt-te  hó-dol.

 

2. Az újjászülető természet hirdeti:

Krisztussal visszatér mindenbe az élet,
s a győzedelmes Krisztust, az Alkotót
zöld erdők, ligetek s virágok ünneplik.  (ad libitum: R. Üdvözlégy...)

 

3. Alvilág leláncolt foglyait feloldja,

s mind, ami lent hevert, a magasba hívja,

számtalan pek tömlöce megnyílik,

s az Égbe fölmenőt szabadok követik.    (R. Üdvözlégy...)

 


4.5. Húsvéti antifonák a protestáns graduálokban

 

4.5.1. Feltámadt a mi Urunk (Vö. Alleluja, alleluja)

Eperjesi graduál 239/286.

<--3---4t-----3----:--4t----4---eE2---qQ0--:---3----4------4-----3---.

      Fel-  tá - madt       a    mi   U - runk     Jé - zus  Krisz- tus.

 

4.5.2. A szombatnak estvéjén (Vespere autem Sabbati)

   Öreg graduál: 466.

<--4u----5-----tT4---3----4tT4--3r---4--:---4u---6---8o---8----8o---7---6----7---7----7--,---7---7----

        A   szom- bat- nak  est- vé - jén,    mi- kor Hús-vét  nap- já- ra   vir- rad-na,     jö- ve

<--7---7--6---5------7---uU6--4--:--5---7----4---5-----7----4--5--:---5---7----6---7----5----rR3----:--

     Má- ri-  a  Mag- da-  lé- na      és   a   má- sik   Má- ri-  a       lát- ni    a   ko- por-  sót,   

<--4t---5---4---4---.

        al-  le-   lu - ja.

Vö. EpG 250/320.

 

4.5.3. Feltámada a Jézus (vö. Ego dormivi)                  

Batthyányi graduál  253/253.

<---7---7---7i----7-:--7---uU6--5u----7----4---,---5--3---5---7---4--:--4---4t----3-----5---7----6----

      Fel-  tá-  ma- da     a   Jé- zus Krisz-tus       és  u- ral- ko-dik    az  ő   meny-nye- i   szent 

<---5-----7---6--:---5---3---5---7----5---3----5---4--.

         Aty- já-  val     al-  le-  lu-  ja    al-  le-   lu-  ja.

Vö. Öreg graduál 112.

 

4.5.4. Az angyalnak tekintete (Erat autem aspectus)

Öreg graduál: 110.

<---7---7i---iI7----7----4---5u---8---7---8---7----7----6-----5---7iI7---7--?---7---7---7---7---6----

        Az  an- gyal- nak  te- kin- te-  te  va-  la  mint  egy  vil- lám- lás,      az   ő   ru- há-  i  

<---5---4----7---4---5-----5----4---3-:----4t--5---4---4---.

        pe- dig  fe- hé- rek, mint   a   hó,     al-  le-  lu- ja.

Vö. ÖG 469.

 

4.5.5. Az angyaltól való féltükben (Prae timore autem)

Eperjesi graduál: 239/282.

<---4----5u-----7---7----8---7---7i---9-----8--:---8-----8---9---8---6----7---6-----5-----4-----,

         Az   an- gyal-tól   va- ló    fél-  tük- ben   meg- ret- te- né- nek  az  asz- szo-nyok,   

<--3---5u---7---7----uU6---5----7----7------6----tT4----5z--5u---4---4----.

       és   o- lyan-ná    let- tek mint  egy  meg- holt,  al -  le - lu-  ja.

Vö. ÖG 469.

 

4.5.6. A kegyelmes Jézus (Vö. Prae timore autem) 

Huszár Gál 1574: 292.

<--4---5----7---7-----8--7----8o-----8---:--8----9---8---6---7i---5---4---4---,---3--5u----7----7---

       A   ke-gyel-mes  Jé-zus  Krisz-tus    kö-nyö- rü-  le    em-be- re-ken     ha- tal - mat  vőn

<--7---7---7--:---7---6---5---7---zZ5----4----5z--5u---4---4--.

       ör-dö- gön   mi   el- len-sé- gün- kön   al - le -  lu-  ja.

 

4.5.7. Az Istennek angyala mondá (Respondens autem Angelus)

Protestáns Graduál 92. sz.

<---4----4u--5----4----4tT4--3r---4--:----7----7----8---7---5---7----7---:--7---7----uU6---5-----7----

         Az   Is- ten- nek  an- gya - la      mon-dá   a  Má- ri-  ák- nak:   ne  fél-   je-   tek,  mert

<---tT4--5u---5---:----7-----7---7---8o----8---7---5---6u-----8--5---4---4---.

        jól   tu- dom,     hogy  a  Jé- zust   ke- re-  si-   tek,   al- le-  lu-  ja.

 

4.5.8. Másnap (= ’Holval’) reggel (vö. Et valde mane)                                        

Ráday graduál: 186/140.

<---4----4u----5----4-----3---4t---5----4--:---7-----8---uU6--7---7---:--8----8------7----7-----7----,

      Más- nap  reg- gel  Hús-vét   nap-ján   nagy si-  et-  ség-gel      a   szent   asz-szo-nyok  

<---8o----8----uU6---7iI7-:----5-----4---5-----7----7----4----4---.

          el - me-  né -  nek    Krisz- tus-nak   sír- bolt- já - hoz.

 

Kis igazítással; vö. EpG 238/281, Huszár Gál 1574: 256, ÖG 109, 467.

 

4.5.9. Alleluja, a mi húsvéti Bárányunk (Alleluja Pascha nostrum)

Öreg graduál: 466.

<X---7---7---8oO8--7i--:---7---6---5----4---5----4--3-----4-----4t----3------3----:---

           Al- le- lu-    ja,       a  mi  hús- vé-  ti   Bá- rá- nyunk  a    Krisz- tus,  

<X---5---5---5---4----3---4---5----:---7---7---7i--5---5---tT4t---3--3---.

          ki   ál- do- zék   é- ret- tünk,    al- le-  lu-  ja,   al-  le -   lu- ja.

 

4.5.10. Feltámadt a Krisztus (Surrexit Dominus de sepulchro)

Öreg graduál: 471.

<---5---3r---4---:--4----4------5----5---4---3---4---5---,---3---5---7---uU6---5-------

       Fel-  tá- madt   a  Krisz - tus   ha- lot- ta-  i-  ból,      ki   mi- é-  ret-  tünk

<---4----5-----4----3---4------5---:--3---3---3t---4----.

        füg- gött   a    ke- reszt- fán,     al- le-  lu-   ja.

Vö. EpG 239/285.

 

4.5.11. Feltámadván a Krisztus (Vö. Pax vobis ego sum)

Eperjesi graduál: 239/283.

<--3---3----3-----2---4-----4-----5--:---3----3---1---0---,---3----3---3----2---4----4----5----tT4---

      Fel- tá- mad- ván  a   Krisz- tus    meg- je- le- nék       az   ő    ta-  nít- vá- nyi- nak   ezt  

<--3------3---,---3---3----3---3----2----4----4----5---:--3---eE2--1---0---,---3----3---3---2----4---

     mond- ván    bé- kes- ség  lé- gyen  ti- nék- tek      al -le-  lu-  ja,       ne   fél-  je- tek  sem-

<---5--:---tT4----3-----3-:---1---3r---3----3-----.

        mit,    én    va- gyok,   al-  le -  lu-  ja.

Vö. ÖG 109, 470, HG 1574: 286, RáG 185/138.

 

4.5.12. A mi Urunk Jézus Krisztus meghala (vö. Ille me clarificavit)        

Öreg graduál 110.

<-1---1---1---qQ0----3--4----3t----5--:--5----4---3--2---3---4---eE2---1---1--,--3---1---3---3r---3-:-

      A mi   U- runk Jé-zus Krisz-tus  meg-ha- la   a   mi bű- ne-  in-kért    és  fel- tá- ma-da 

<--3---3---3---4---3---eE2---1----0---:---1---eE2--1---1--.

        a  mi    i- ga- zu-  lá-  sun- kért     al-  le - lu-  ja.[1] Összeállításunkban segítségül vettük Karasszon Dezső tanulmányát is: „Synopsis Gradualis – a gregorián ének és a magyar református istentisztelet” (in: Fejezetek a reformátusság és a művelődés XVI-XIX. századi történetéből. Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár, Debrecen, 2000: 139-204. old.)

 

[2] Az antifonákat a továbbiakban mindenütt a Monumenta Monodica Medii Aevi V. szerint közöljük.

 

[3] A Breviarium Notatum Strigoniense-ből.

 

[4] Rövidebb forma gyanánt az olvasmányt a csillag jelnél kettéoszthatjuk, az első szakasz után énekeljük a "Tristis est anima", a második után az "Ecce vidimus" responzóriumot. Ekkor a Zsidókhoz írt levélből vett szakasz elmarad.

 

[5] Ha Aranyszájú Szent János beszédét egy szakaszként olvastuk.

 

[6] Olvashatjuk két szakaszra bontva, a 2. ill. 3. responzóriummal. Vagy folyamatosan a két szakaszt (2. olvasmány), utána a 2. responzóriummal, majd 3. olvasmányként a Zsidókhoz írt levél szakasza a 3. responzóriummal.

 

[7] Ha Szent Leó pápa beszédét egy végtében olvastuk, harmadik olvasmányként a Zsidókhoz írt levél e szakaszát recitáljuk.

 

[8] Ha Szent Leó beszédét két szakaszban olvassuk (2-3. olvasmány), mindkettő után a megfelelő responzóriumot énekeljük. Ha a két szakaszt összekapcsoljuk, akkor a második után énekeljük a 2. responzóriumot, azután következik a Zsidókhoz írt levél részlete, majd a 3. responzórium.

 

[9] Ha Nagy Szent Leó beszédét egyvégtében olvastuk (utána a "Jerusalem surge" responzóriummal), harmadik olvasmányként vehetjük a Zsidókhoz írt levél szakaszát, utána a "Sepulto Domino" responzóriummal.