BEVEZETŐ

 

Krisztus elsősorban húsvéti misztériuma által váltotta meg az emberiséget és adott az Istennek tökéletes dicsőítést: halálával lerontotta halálunkat, és feltámadásával helyreállította életünket. Így Krisztus szenvedésének és feltámadásának szent háromnapja az egész liturgikus év csúcspontja. Ami a vasárnap a hétnek, az húsvét ünnepe a liturgikus évnek” (a liturgikus év és naptár megújítására vonatkozó „Christi opus salutiferum” kezdetű rendelkezés általános normái).

 

A Nagyhét a liturgikus évnek, és a liturgiára épített keresztény életnek középpontja, egyben az egyházzenei szolgálatot végzők számára is az év legfontosabb feladata. A rendkívüli időhöz és annak eseményeihez illően szertartásrendje eltér az év rendes menetétől. Egy ősi liturgikus énekanyag alkotja a nagyheti zene törzsét, a hozzá csatlakozó többszólamú tételek és népénekek is valamiképpen a liturgikus tételekre utalnak: azokat használják cantus firmusként, vagy annak szövegét zenésítik meg, esetleg azt parafrazeálják, leglazább kapcsolódásként: azok gondolatait fűzik tovább.

 

A Nagyhét szertartásai a római liturgia legrégibb örökségéhez tartoznak, sok elemükben még a jeruzsálemi őskeresztények gyakorlatára mennek vissza. Ez a szertartásanyag – bár új énekekkel, szövegekkel is gyarapodott – évszázadokon át lényegében változatlan maradt. A lényegi állandóságon belül azonban a helyi változatok is kialakulhattak, s különböző utakon tovább élhettek. Sőt a korai protestáns liturgia is sok elemét megőrizte ennek a közös örökségnek. Aki ma el akar igazodni a nagyhét liturgiájában, lelkiségében és zenei anyagában, jól teszi, ha nem csak a pillanatnyilag érvényes könyvekben tájékozódik, hanem legalább fő elemeiben megismeri e hagyomány egészét. Annál inkább, mert a jelenlegi szertartásrend a római hagyományhoz képest sok ponton csökevényesnek mondható, és a rendelkezésünkre álló gregorián és műzenei készletet nem értjük meg pontosan a keretek ismerete nélkül. A gyakorlat sem nélkülözheti ezt a tágasabb ismeretanyagot: a jelenlegi szertartási keretek is megengedik a különféle hagyományok befoglalását, s ha eljön az a „reform reformja”, melyről egyre többen beszélnek, még inkább szükség lesz erre a tudásra.

 

Dobszay László

 

 

ÁTTEKINTÉS: útmutató a CD-ROM használatához.