FILMFELVÉTELEK

 

A felvételek kizárólag dokumentáció és oktatás céljára készültek a budapesti Krisztinavárosi Plébániatemplom 2002. évi nagyheti szertartásain. Az itt közölt részletek elsősorban a szertartások eseményeinek és szereplőinek a templomtérben való elhelyezkedését, mozgását illusztrálják. Az itt hallható énekrészletek hosszabb szakaszait lásd a „Hangfelvételek” fejezetben. (A filmfelvétel hosszabb keresztmetszetének megjelenése a 2004. évre várható.)

 

 

A felvételek jegyzéke

 

Videofelv.

VIRÁGVASÁRNAP

1.1

Bevonulás – Üdvünknek boldog ünnepe

1.2

A ruhák leterítése

(NB. Az adott szertartásban a cselekmény és ének egymástól kissé elcsúszott; a terítés alatt még a himnuszt éneklik, s csak ez után kezdik az antifonát.)

1.3

Dicsőség és dicséret

1.4

Tractus-éneklés

 

 

NAGYCSÜTÖRTÖK

2.1

Graduale: Christus factus est

2.2

A lábmosás

2.3

A szentmise végén: Szomorú az én lelkem…

 

 

 

LAMENTÁCIÓ

3.1

A zsoltározás

3.2

A zsoltározás vége, a harmadik gyertya-pár kioltása, verzikulus

3.3

A lamentáció-éneklés vége és az első responzórium kezdete

3.4

Lamentáció -- 50. zsoltár

3.5

Beneditus – Kyrie puerorum – zárókönyörgés

 (megszakításokkal)

 

 

NAGYPÉNTEK

4.1

Passió-éneklése

4.2

Letérdelés az ünnepélyes könyörgések alatt

4.3

A kereszt behozatala, Impropériák, „Íme, a keresztnek fája...”, hódolat a kereszt előtt (megszakításokkal)

 

 

HÚSVÉT VIGÍLIÁJA

5.1

Exsultet-éneklés

5.2

Az alleluja visszaadása (A vágyva vágyott éneket)

5.3

Sanctus, fáklyások bevonulása

 

 

 

HÚSVÉTI NAGYVESPERÁS

6.1

Bevonulás (a szent olajok behozatalával)

6.2

Körmenet a keresztkúthoz, a keresztkút és a szent olajok

tisztelete