ORDO (ORD)

 

E fejezetben az egyes liturgikus cselekmények szerkezetét jelezzük a benne szereplő tételek incipitjével és a helyszínre, énekesekre, cselekményekre vonatkozó rubrikával.

A fejezet élén álló tartalomjegyzék egyes soraira kattintva közvetlenül megnyithatók az egyes tételek.

A táblázatokban adott tétel címére (incipitjére) kattintva megjelenik az Index, melyből a tétel szövegéhez, dallamához stb. mehetünk tovább. A gyorsabb tájékoztatás érdekében az Ordo táblázataiban megjelenítettük az adott tétel legfontosabb előfordulását, mely kattintással közvetlenül is megnyitható.

Az Ordo sorait számoztuk, s e sorokra az Indexben visszautalunk.

A szertartások bővebb leírását a következő fejezet (Celebrációk) tartalmazza. Ezek az illető nap címére kattintva azonnal megtekinthetők.

A zsolozsmák rendje (lamentációk, húsvéti keresztségi zsolozsma) nem itt, hanem külön fejezetben olvasható.

Az alábbi táblázatokban a szövegeket normál betűtípus, az énekeket vastagbetű jelöli. Maguk a tételek a kívánt oszlopban lévő számokra kattintva megtekinthetők.

 

A műfaj-rövidítések:

All. = alleluia; Akklam. = akklamáció; ant (vagy csak a.) = antifona; Comm. = communio; Compl. = complenda; evang. = evangélium; Exorc. = exorcizmus; Grad. = graduale; hy. = himnusz; Intr. = introitus; Offert. = offertorium; olv. = olvasmány; Or. = oráció; Postcomm. = postcommunio; Ps. allel. = psalmus alleluiaticus; Pref. = prefáció; Ps. = zsoltár; Ps. resp. = psalmus responsorius; R. = responzórium; r. breve = responsorium breve; Sequ. = sequentia; Superobl. = superoblata; Tract. = tractus; V. = verzikulus, VV. = verzusok.

 

Szerettük volna beilleszteni táblázataink közé a református és evangélikus agendákat is. Két ok miatt most mégis mellőzni kellett őket: egyrészt mindkét felekezetben átmeneti állapot van, az evangélikusok most dolgoznak új agendájukon, a reformátusoknál több agenda van párhuzamos használatban, de egy megújult agenda megszerkesztése még várat magára. Másik ok az, hogy a jelenleg elérhető agendák szoros szertartásrendet nem tartalmaznak, az énekeknek pedig csak helyét jelölik ki. A hiány némi enyhítésére közöljük az Öreg Graduál somorjai példányába bejegyzett énekrendet („Somorjai Rendtartás”, lásd (Fekete Csaba: Graduál és református istentisztelet. Liturgiatörténeti áttekintés az Öreg Graduál somorjai példányának kéziratos pótlékai alapján. In: Egyház és művelődés. Fejezetek a reformátusság és a művelődés XVI-XIX. századi történetéből. Debrecen 2000. 207–355.), továbbá a német luteránusok egyik mintául vehető liturgikus rendszerét. Mivel a Somorjai rendtartás az anyag lezárása után került az Ordóba, tételei – a már meglévő számok és utalások megkímélése érdekében – nem kaptak sorszámot.

 

1. DOMINICA PALMARUM, VIRÁGVASÁRNAP 

1.1. Órómai Graduale 

1.2. Esztergomi rítus 

1.3. Tridenti rítus 

1.4. XII. Pius revíziója 

1.5. VI. Pál Missaléja 

1.6. Ordo Cantus Missae 

1.7. Graduale Simplex 

1.8.  „NAGYHÉT” 

1.9. Somorjai rendtartás

 

2 NAGYCSÜTÖRTÖK  

2.1. Órómai Graduale 

2.2. Esztergomi rítus 

2.3. Tridenti rítus 

2.4. XII. Pius revíziója 

2.5. VI. Pál Misszáléja 

2.6. Ordo Cantus Missae 

2.7. Graduale Simplex 

2.8. „NAGYHÉT” 

2.9. Német luteránus liturgikus rend 

 

3 NAGYPÉNTEK  

3.1. Órómai Graduále 

3.2. Esztergomi rítus 

3.3. Tridenti rítus 

3.4. XII. PIUS revíziója 

3.5. VI. Pál misszáléja 

3.6. Ordo Cantus Missae 

3.7  Graduale Simplex 

3.8. „NAGYHÉT” 

3.9. Somorjai rendtartás 

3.10. Német luteránus liturgikus rend

 

4 HÚSVÉT VIGÍLIÁJA  

4.1. Órómai Graduale 

4.2. Esztergomi rítus 

4.3. Tridenti rítus 

4.4. XII. Pius revíziója 

4.5. VI. Pál Misszáléja 

4.6. Ordo Cantus Missae 

4.7. Graduale Simplex 

4.8. „NAGYHÉT” 

4.9. Német luteránus liturgikus rend 

 

5 HÚSVÉT  

5.1. Órómai Graduále 

5.2. Esztergomi rítus

5.3. Tridenti rítus 

5.4. XII. Pius revíziója 

5.5. VI. Pál Misszáléja 

5.6. Ordo Cantus Missae 

5.7. Graduale Simplex 

5.8. „NAGYHÉT” 

5.9. Somorjai rendtartás

5.10. A protestáns graduálok húsvéti énekrendje 

 

 

1. DOMINICA PALMARUM, VIRÁGVASÁRNAP

Stációs templom: A lateráni Keresztelő Szent János bazilika

 

 

 

 

1.1. Órómai Graduale (ÓR)

 

 

 

 

 

I. Körmenet

Text

Mel

1

a.

Hosanna Filio David + 66. zsoltár

 

1.1.2

2

R.

In monte Oliveti

 

1.1.4

3

a.

Pueri Hebraeorum portantes

 

1.1.8

4

a.

Pueri Hebraeorum vestimenta

 

1.1.9

5

a.

Occurrunt turbae

 

1.1.13

6

hy.

Gloria laus et honor („laus”)

 

1.1.10

 

 

II. Mise

 

 

7

Intr.

Domine ne longe

 

1.2.1

8

Grad.

Tenuisti manum

 

1.2.3

9

Tract.

Deus Deus meus

 

1.2.4

10

Offert.

Improperium exspectavi

 

1.2.6

11

Comm.

Pater si non potest

 

1.2.7

 

 

 

1.2. Esztergomi rítus(STR)

vö. Cel/1.2 és Cel/1.3

 

 

 

 

 

I. Kivonulás az ágakhoz:

 

 

12

R.

Ingressus Pilatus

 

 

13

R.

Circumdederunt

 

1.1.3

14

V.

Or.

Ne perdas. 

Adjuve Domine fragilitatem

 

1.1.1

 

 

 

II.  Az ágak megáldása

 

 

15

Or.

Deus qui hodierna die ad insinu-

1.1.7

 

16

Lecke

Ex/Kiv. 15, 27 és 16, 1-7.

 

 

17

R.

Collegerunt pontifices

 

1.1.5

18

evang.

Cum appropinquasset (Máté 21, 1-9)

 

 

19

a.

Ante sex dies

 

1.1.6

20

Exorc.

Exorcizo te creatura florum

1.1.13

 

21

Or.

Benedic quaesumus… hos palma-

1.1.4

 

22

a.

Cum audisset populus

 

1.1.7

23

Or.1

Deus cujus Filius pro salute

1.1.5

 

24

Or.2

Deus qui per olivae ramum

1.1.11

 

25

Or.3

Omnipotens... hodierna die super

1.1.14

 

26

Or.4

Deus qui Filium… pro redempti-

1.1.8

 

27

Or.5

Deus qui dispersa congregas

1.1.8

 

28

Pref.

Vere... mundi conditor

1.1.18

 

29

 

a.

(Ágak meghintése:)

Fulgentibus palmis

 

 

 

1.1.12

30

 

Or.

(Ágak kiosztása után:)

Omnipotens... qui Christi Filii tui beata

 

1.1.16

 

 

 

 

III. A visszaúton:

 

 

31

a.

Cum appropinquaret Dominus

 

1.1.17

32

 

hy.

(Stáció a templom előtt:)

 (gyermekek:) Gloria laus et honor

 

1.1.10

33

 

a.

(ágakat vetnek a kereszt elé:)

Pueri Hebraeorum tollentes

 

 

1.1.8

34

 

a.

(Gyermekek ruhákat terítenek:) 

Pueri Hebraeorum vestimenta

 

 

1.1.9

35

 

(Leborulás a kereszt előtt:)

Scriptum est enim

 

1.1.14

36

Or.

Auge fidem

1.1.3

 

37

Or.

Deus qui miro ordine dispositionis

1.1.10

 

 

 

IV. A templomba lépve:

 

 

38

R.

Ingrediente Domino

 

1.1.18

39

 

a.

(Megállás a templomhajóban:)

Turba multa + Benedictus

 

 

1.1.15

40

 

V.

Or.

(az oltár előtt:)

Ne perdas

Adjuva nos Deus salutaris

 

 

1.1.2

 

 

 

V. Mise

 

 

41

Intr.

Domine ne longe

 

1.2.1

42

Or.

Omnipotens... qui humano generi

1.2.1

 

43

Lecke

Hoc enim sentite (Fil 2, 5-11)

 

 

44

Grad.

Tenuisti manum

 

1.2.3

45

Tract.

Deus Deus meus

(Ps. 21/2-9, 18, 19, 22, 24, 32)

 

1.2.4

46

evang.

Máté-Passió (26, 1-75 és 27, 1-66)

 

1.2.5

47

Offert.

Improperium exspectavit

 

1.2.6

48

Secreta

Concede... ut oculis tuae

1.2.2

 

49

Pref.

(De sancta Cruce)

1.2.4

 

50

Comm.

Pater si non potest

 

1.2.7

51

Complenda

Per hujus Domine operationem

1.2.6

 

 

 

 

1.3. Tridenti rítus (TRID)

(vö. GrR, OHM, LU, SzXF)

vö. Cel/1.4

 

 

 

 

 

I. Bevezető Ige-liturgia

 

 

52

a.

Hosanna Filio David

 

1.1.2

53

Or.

Deus quem diligere

1.1.6

 

54

Lecke

Kiv. 15, 27; 16, 1-7.

 

 

55

R.

Collegerunt pontifices

 

1.1.5

56

R.

In monte Oliveti  

 

1.1.4

57

evang.

Cum appropinquasset (Máté 21, 1-9)

 

 

 

 

II. Az ágak megszentelése

 

 

58

Or.

Auge fidem

1.1.3

 

59

Pref.

Vere… Qui gloriaris in consilio; SANCTUS

1.1.19

 

60

 

Or.1

Szentelési orációk:      

Petimus … ut hanc creaturam

 

1.1.17

 

61

Or.2

Deus qui dispersa congregas

1.1.8

 

62

Or.3

Deus qui miro dispositionis

1.1.10

 

63

Or.4

Deus qui per olivae ramum

1.1.11

 

64

Or.5

Benedic quaesumus… Domine hos palmarum

1.1.4

 

65

 

 

Or.

(Az ágak megtömjénezése és szenteltvízzel való meghintése után:) Deus qui Filium… pro salute nostra

 

 

1.1.9

 

66

 

a.

(Az ágak kiosztása közben:)

Pueri Hebraeorum portantes

 

 

1.1.8

67

a.

Pueri Hebraeorum vestimenta          

 

1.1.9

68

Or.

Omnipotens… super pullum

1.1.14

 

 

 

III. Körmenet

 

 

69

Moníció

Procedamus in pace

 

 

70

 

a.

(Körmenet alatt:)

Cum appropinquaret Dominus

 

1.1.17

71

a.

Cum audisset populus

 

1.1.7

72

a.

Ante sex dies

 

1.1.6

73

a.

Occurrunt turbae

 

1.1.13

74

a.

Cum Angelis et pueris

 

1.1.11

75

a.

Turba multa quae convenerat

 

1.1.15

76

 

 

hy.

(A templom bezárt ajtaja előtt,

felváltva a bent lévő négy énekessel:)

Gloria laus et honor

 

 

 

1.1.10

77

 

R.

(A kaput a kereszttel megütik, belépve:)Ingrediente Domino

 

 

1.1.18

 

 

IV. Mise

 

 

78

Intr.

Domine ne longe

 

1.2.1

79

Or.

Omnipotens… qui humano generi

1.2.1

 

80

Lecke

Hoc enim sentite (Fil 2, 5-11)

 

 

81

Grad.

Tenuisti manum

 

1.2.3

82

Tract.

Deus Deus meus

(Ps. 21/2-9, 18, 19, 22, 24, 32)

 

1.2.4

83

evang.

Máté-passió (Máté 26, 1-75 és 27, 1-66)

 

1.2.5

84

Offert.

Improperium exspectavit

 

1.2.6

85

Secreta

Concede… ut oculis tuae

1.2.2

 

86

Pref.

de Sancta Cruce

1.2.4

 

87

Comm.

Pater si non potest

 

1.2.7

88

Postcomm.

Per hujus Domine operationem

1.2.6

 

89

 

(Utolsó evangélium azokban a misékben, melyekben nem volt körmenet:)

Cum  appropinquasset Jesus (Máté 21, 1-9)

 

 

 

 

 

1.4. XII. Pius revíziója (XIIP)

 

 

 

 

 

I. Bevezető Ige-liturgia

 

 

90

a.

Hosanna Filio David

 

1.1.2

91

Or.

Benedic quaesumus… hos palmarum

1.1.4

 

 

 

II. Az ágak megszentelése

 

 

92

 

Az ágak megtömjénezése és szenteltvízzel való meghintése

 

 

93

 

a.

(Az ágak kiosztása közben:)

Pueri Hebraeorum portantes

 

 

1.1.8

94

a.

Pueri Hebraeorum vestimenta          

 

1.1.9

95

evang.

Cum appropinquasset (Máté 21, 1-9.)

 

 

 

 

III. Körmenet

 

 

96

Moníció

Procedamus in pace

 

 

97

 

a.

(Körmenet alatt:)

Occurrunt turbae

 

1.1.13

98

a.

Cum Angelis et pueris

 

1.1.11

99

a.

Turba multa quae convenerat

 

1.1.15

100

a.

Ceperunt omnes

 

1.1.16

101

hy.

Gloria laus et honor

 

1.1.10

102

a.

Omnes collaudant nomen + Ps. 147.

 

 

103

a.

Fulgentibus palmis

 

1.1.12

104

a.

Ave, Rex noster

 

 

105

R.

(A templomba belépve:)

Ingrediente Domino

 

1.1.18

106

Or.

Domine Jesu Christe Rex ac Redemptor

1.1.12

 

 

 

IV. Mise

 

 

107

Intr.

Domine ne longe

 

1.2.1

108

Or.

Omnipotens… qui humano generi

1.2.1

 

109

Lecke

Hoc enim sentite (Fil 2, 5-11)

 

 

110

Grad.

Tenuisti manum

 

1.2.3

111

Tract.

Deus Deus meus

(Ps. 21/2-9, 18, 19, 22, 24, 32)

 

1.2.4

112

evang.

Máté-passió (Máté 26, 1-75 és 27, 1-66)

 

1.2.5

113

Offert.

Improperium exspectavit

 

1.2.6

114

Secreta

Concede… ut oculis tuae

1.2.2

 

115

Pref.

de Sancta Cruce

1.2.4

 

116

Comm.

Pater si non potest

 

1.2.7

117

Postcomm.

Per hujus Domine operationem

1.2.6

 

118

 

(Utolsó evangélium, ha nem volt körmenet:)

Cum  appropinquasset Jesus (Máté 21, 1-9)

 

 

 

 

 

1.5. VI. Pál Missaléja (MP)

vö. Cel/1.5

 

 

 

 

 

I. forma: Processzió

 

 

 

 

I. Ágak megáldása

 

 

119

a.

Hosanna Filio David

 

1.1.2

120

 

Intelem

 

 

121

Or.

Omnipotens... hos palmites

1.1.15

 

122

Vagy Or.

Auge fidem

1.1.3

 

123

 

(ágak meghintése szenteltvízzel, majd:)

 

 

124

evang.

B-év:

C-év::

Máté 2, 1-11

Márk 11, 1-10 vagy János 12, 12-16;

Lukács 19, 28-40.

 

 

 

 

II. Körmenet

 

 

125

 

Intelem

 

 

126

a.

Pueri Hebraeorum portantes

(+ 23. zsoltár)

 

1.1.8

127

a.

Pueri Hebraeorum vestimenta

(+ 46. zsoltár)

 

1.1.9

128

hy.

Gloria laus et honor

 

1.1.10

129

 

R.

(a templomba belépve:)

Ingrediente Domino

 

 

1.1.18

 

 

III. Mise

 

 

130

Intr.

(olvasott misében) Ante sex dies

1.2.8

 

131

Or.

Omnipotens... qui humano generi

1.2.1

 

132

olv.

Iz. 50, 4-7.

 

 

133

Ps.

21, 2a. 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24.

 

 

134

Lecke

Fil 2, 5-11.                    

 

 

135

Verzus

(evangélium előtt) Fil 2, 8-9.

 

 

136

evang.

B-év

C-év

Máté 26, 14- 27 + 66;

Márk 14, 1-15 + 47;

Lukács 22, 14-23 + 56.

 

1.2.5

137

Offert.

 

 

138

Superobl.

Per Unigeniti tui passionem

1.2.3

 

139

Pref.

Qui pati pro impiis

1.2.5

 

140

Comm.

Pater si non potest

 

1.2.7

141

Postcomm.

Sacro munere satiati

1.2.7

 

 

 

II. forma: ünnepélyes bevonulás

 

 

 

142

a.

Hosanna Filio David

„vagy más alkalmas ének”

 

1.1.2

143

 

Ágak megáldása és evangélium

 

 

 

 

III. forma: Egyszerű bevonulás

 

 

144

 

A pap az Introitussal az oltárhoz vonul, és a mise a maga rendjében folyik

 

 

 

 

 

1.6. Ordo Cantus Missae (OCM)

 

 

 

 

 

I. Commemoratio ingressus Domini in Jerusalem

 

 

145

a.

Hosanna Filio David

 

1.1.2

146

 

a.

(A körmenetre:)

Pueri Hebraeorum portantes (ps. 23.)

 

 

1.1.8

147

a.

Pueri Hebraeorum vestimenta (ps. 46.)

 

1.1.9

148

hy.

Gloria laus et honor

 

1.1.10

149

 

R.

(A visszaérkezéskor:)

Ingrediente Domino

 

 

1.1.18

 

 

II. Mise

 

 

150

Intr.

 

 

151

Tractus(!)

Deus Deus meus

(Ps. 21/2-9, 18, 19, 22, 24, 32)

 

1.2.4

152

Grad.(!)

Christus factus est

 

2.1.2

153

Offert.

Improperium exspectavi

 

1.2.6

154

Comm.

Pater si non potest

 

1.2.7

 

 

 

1.7. Graduale Simplex (GrS)

 

 

 

 

 

I. Körmenet

 

 

155

a.

(Az ágak megáldása:)

Hosanna Filio David

 

1.1.2

156

a.

(Az ágak szétosztása:)

Pueri Hebraeorum portantes + ps. 23.

 

1.1.8

157

Moníció

Procedamus in pace

 

 

158

hy.

(A körmenet alatt:)

Gloria laus et honor

 

1.1.10

159

a.

Pueri Hebraeorum vestimenta + ps. 46.

 

1.1.9

160

a.

Hosanna in excelsis

 

 

 

 

II. Mise:

 

 

161

Intr.

Deus meus eripe me

 

 

162

Ps. resp. 1

Tu autem Domine ne elongaveris

 

 

163

Ps. resp. 2

Saepe expugnaverunt me

 

 

164

Verzus

Amen amen dico vobis

 

 

165

Vagy Tract.

Saepe expugnaverunt me

 

 

166

Offert.

Judica causam meam

 

 

167

Comm.

Pater si non potest (+ 115. zsoltár)

 

1.2.7

 

 

 

1.8.  „NAGYHÉT” (PK)

vö. Éneklő Egyház (ÉE)

vö. Cel/1.6

 

 

 

 

 

I. Ágak megáldása:

 

 

168

 

hy.

(Bevonulásra:)

Üdvünknek boldog… (1-5. vsz.)

 

1.1.1

169

 

Moníció

 

 

170

Or.

Omnipotens... hos palmites

1.1.15

 

171

Vagy Or.

Auge fidem

1.1.3

 

172

 

a.

(Ágak meghintése, kiosztása:)

Hosanna Filio / Hozsanna Dávid

 

 

1.1.2

173

evang.

Máté 21, 1-9.

 

 

 

 

II. Körmenet:

 

 

174

hy.

Üdvünknek boldog… (6-8. vsz.)

 

1.1.1

175

 

a.

(Stáció: ágak leterítése:)

Jeruzsálem gyermeknépe pálma-

 

 

1.1.8

176

 

hy.

(Menet:)

Üdvünknek boldog… (9-10. vsz.)

 

 

1.1.1

177

 

a.

(Stáció: ruhák leterítése)

Jeruzsálem gyermeknépe leterítvén

 

 

1.1.9

178

 

hy.

(Menet:)

Üdvünknek boldog… (11-12. vsz.)

 

 

1.1.1

179

 

hy.

(Stáció: hódolat a kereszt előtt:)

Dicsőség és dicséret

 

 

1.1.10

180

 

Or.

Zárkókönyörgés:

Adjuva nos Deus salutaris noster

 

1.1.2

 

 

 

III. Mise

 

 

181

Intr.

Mi pedig dicsekedjünk

 

2.1.1

182

Grad.

Te tartottad az én jobbomat

 

1.2.3

183

Vagy Grad.

Krisztus engedelmes volt

 

2.1.2

184

Tract.

Istenem, Istenem, tekints reám

 

1.2.4

185

evang.

Máté-passió

 

1.2.5

186

Offert.

 

 

187

Comm.

Vagy:

Atyám ha el nem múlhat

A Kenyér, amelyet én adok               

 

1.2.7

2.1.6

 

 

 

 

1.9.  Somorjai rendtartás

 

 

 

 

Intr.

Dicsőség és dicséret

 

1.1.10

 

hy.

Örvendezzen már e világ

 

1.1.1

 

Ps.

Én Istenem, én Istenem, miért hagytál

 

 

 

Communis

Üdvözlégy örök Úr Isten

Mindenható Úr Isten (=RÉ 213.)

 

 

 

Prosa

Szent az Atya Isten

 

 

 

Invokáció

Járuljunk mi az Istennek

 

 

 

Finita

Hálát adunk tenéked örök Isten

 

 

 

 

2. NAGYCSÜTÖRTÖK

Stációs templom: A lateráni Keresztelő Szent János bazilika

 

Nagycsütörtökön eredetileg egyetlen mise volt. A székesegyházakban ennek keretében történt a krizmaszentelés. A II. Vatikáni Zsinat utáni rend szerint a püspök egy külön délelőtti misében végzi a krizmaszentelést. A krizmaszentelés szertartásait (és új miseformuláját) az alábbi ordo és későbbi fejezeteink nem tartalmazzák.

 

 

 

 

2.1. Órómai Graduale (ÓR)

 

 

 

 

 

I. A nagycsütörtöki mise

Text

Mel

188

Intr.

Nos autem gloriari

 

2.1.1

189

Grad.

Christus factus est

 

2.1.2

190

Offert.

Dextera Domini

 

2.1.4

191

Comm.

Dominus Jesus

 

2.1.5

 

 

Vesperás (communio után):

 

 

192

a. 1

a. 2

a. 3

a. 4

a. 5

Calicem salutaris (ps. 115.)

Cum his (ps. 119)

Ab hominibus (ps. 139)

Considerabam (ps. 140)
De manu filiorum (ps. 143)

 

Off/1.3.1

193

a.

Accepto pane (Magnificat)

 

 

 

 

 

2.2. Esztergomi rítus (STR)

vö. Cel/2.3

 

 

 

 

 

I. A nagycsütörtöki mise

 

 

194

Intr.

Nos autem gloriari

 

2.1.1

195

Or.

Deus a quo et Judas

2.1.1

 

196

Lecke

Convenientibus vobis (1Kor 11, 20-32.)

2.1.3

 

197

Grad.

Christus factus est

 

2.1.2

198

evang.

Ante diem festum (Ján 13, 1-15.)

2.1.4

 

199

Offert.

Dextera Domini

 

2.1.4

200

Secreta

Ipse tibi quaesumus

2.1.5

 

201

Pref.

De sancta Cruce

saját Communicantes, Hanc igitur

1.2.4,

2.1.7

 

202

Comm.

Dominus Jesus postquam

 

2.1.5

203

 

Vesperás (communio után):

 

 

204

a. 1

a. 2.

a. 3.

a. 4.

a. 5.

Calicem salutaris (ps. 115.)

Cum his (ps. 119)

Ab hominibus (ps. 139)

Custodi me (ps. 140)

Considerabam (ps. 141)

 

Off/1.3.1

205

a.

Cenantibus autem (Magnificat)

 

Off/1.3.1

206

Compl.

Refecti vitalibus           

2.1.8

 

 

 

II. „Mandatum”

Vö. Cel/3.1,  /3.2 és /3.3

 

 

207

Lecke

Convenientibus vobis (1Kor 11, 20-32.)

2.1.3

 

208

evang.

Ante diem festum (Ján 13, 1-15.)

2.1.4

 

209

Or.

Deus cujus sacratissimam

2.2.2

 

210

 

a.

(Lábmosás közben:)

Ante diem festum*

 

 

2.2.3

211

Or.

Adesto Domine nostrae servitutis

2.2.3

 

212

olv.

Búcsúbeszéd I

és II

 

2.2.19

és 2.2.20

213

 

hy.

(A templomba visszatérve:)

Tellus ac aethra

 

 

2.2.2

214

 

a.

Oltárfosztás és oltármosás)

Diviserunt sibi

2.1.10

 

 

215

R.

Jerusalem luge

 

 

 

 

 

2.3. Tridenti rítus (TRID)

(GrR, OHM, LU, SzXF)

 

 

 

 

 

I. A nagycsötörtöki mise

 

 

216

Intr.

Nos autem gloriari

 

2.1.1

217

Or.

Deus a quo et Judas

2.1.1

 

218

Lecke

Convenientibus vobis (1Kor 11, 20-32.)

2.1.3

 

219

Grad.

Christus factus est

 

2.1.2

220

evang.

Ante diem festum (Ján 13, 1-15.)

2.1.4

 

221

Offert.

Dextera Domini

 

2.1.4

222

Secreta

Ipse tibi quaesumus

2.1.5

 

223

Pref.

 

de sancta Cruce

saját Communicantes, Hanc igitur

1.2.4

2.1.7

 

224

Comm.

Dominus Jesus postquam

 

2.1.5

225

Postcomm.

Refecti vitalibus

2.1.8

 

226

 

hy.

(Az Oltáriszentség átvitelekor):.

Pange lingua                                          

 

 

2.1.7

227

 

(Oltárfosztás:)

Diviserunt sibi és ps. 21. (prózában).

2.1.10

 

 

 

II. Mandatum

(a püspöki templomokban)

 

 

228

a.

Mandatum novum do

 

2.2.4

229

a.

Postquam surrexit Dominus

 

2.2.14

230

a.

Dominus Jesus postquam cenavit

 

2.1.5

231

a.

Domine tu mihi lavas

 

2.2.15

232

a.

Si ego Dominus

 

2.2.7

233

a.

In hoc cognoscent

 

2.2.16

234

a.

Maneant in vobis

 

2.2.6

235

a.

Benedicta sit sancta Trinitas

 

2.2.17

236

a.

Ubi caritas et amor

 

2.2.5

237

VV.

Tu mandasti. Tu lavasti pedes. Domine exaudi.

2.2.3

 

238

Or.

Adesto Domine officio

2.2.3

 

 

 

 

2.4. XII. Pius revíziója (XIIP)

 

 

 

 

 

I. Nagycsütörtöki mise

 

 

239

Intr.

Nos autem gloriari

 

2.1.1

240

Or.

Deus a quo et Judas

2.1.1

 

241

Lecke

Convenientibus vobis (1Kor 11, 20-32.)

2.1.3

 

242

Grad.

Christus factus est

 

2.1.2

243

evang.

Ante diem festum (Ján 13, 1-15.)

2.1.4

 

244

 

(Lábmosás itt! Lásd: Mandatum)

 

 

245

Offert.

Dextera Domini

 

2.1.4

246

Secreta

Ipse tibi quaesumus

2.1.5

 

247

Pref.

de sancta Cruce

saját Communicantes,  Hanc igitur

1.2.4

2.1.7

 

248

Comm.

Dominus Jesus postquam

 

2.1.5

249

Postcomm

Refecti vitalibus

2.1.8

 

250

hy.

(Az Oltáriszentség átvitelekor)

Pange lingua                                          

 

2.1.7

251

a.

(Oltárfosztás):

Diviserunt sibi és ps. 21. (prózában)

2.1.10

 

252

 

 

II. Mandatum

(a misén belül, evangélium után)

 

 

253

a.

Mandatum novum do

 

2.2.4

254

a.

Postquam surrexit Dominus

 

2.2.14

255

a.

Dominus Jesus postquam cenavit

 

2.1.5

256

a.

Domine tu mihi lavas

 

2.2.15

257

a.

Si ego Dominus

 

2.2.7

258

a.

In hoc cognoscent

 

2.2.16

259

a.

Maneant in vobis

 

2.2.6

260

a.

Ubi caritas et amor

 

2.2.5

261

VV.

Tu mandasti. Tu lavasti pedes. Domine exaudi

2.2.3

 

262

Or.

Adesto Domine, quaesumus, officio

2.2.3

 

 

 

2.5. VI. Pál Misszáléja (MP)

vö. Cel/2.4

 

 

 

 

 

I. A nagycsütörtöki mise

 

 

263

Intr.

Nos autem gloriari.

 

2.1.1

264

Or.

Sanctissimam Deus frequentantibus

2.1.2

 

265

olv.

Dixit Dominus ad Moysen

(Exod. 12, 1-8 és 11-14.)

 

 

266

Ps. resp.

Calix benedictionis

(ps. 115, 1Kor 10, 16)

 

 

267

Lecke

Ego accepi (1Kor 11, 23-26)

2.1.3

 

268

Versus

(evangélium előtt): Mandatum novum

 

 

269

evang.

Ante diem festum (Ján 13, 1-5)

2.1.4

 

 

 

(Lábmosás az evangélium után, lásd: Mandatum)

 

 

270

Offert.

Ubi caritas et amor

 

2.2.5

271

Superobl.

Concede... haec digne frequentare

2.1.6

 

272

Pref.

de Ss.ma Eucharistia

saját Communicantes, Hanc igitur

 

2.1.7

 

273

Comm.

Hoc corpus quod pro vobis

 

2.1.6

274

Postcomm.

Concede... ut sicut cena

2.1.9

 

275

hy.

(Az Oltáriszentség átvitelekor):

Pange lingua                                          

 

 

2.1.7

276

 

(Oltárfosztás:) némán

 

 

277

 

II. Mandatum

(a misén belül, evangélium után:)

 

 

278

a.

Postquam surrexit Dominus a cena

 

2.2.14

279

a.

Domine tu mihi lavas

 

2.2.15

280

a.

Si ego Dominus

 

2.2.7

281

a.

In hoc cognoscent

 

2.2.16

282

a.

Mandatum novum

 

2.2.4

283

a.

Maneant in vobis

 

2.2.6

 

 

 

2.6. Ordo Cantus Missae (OCM)

 

 

 

 

 

I. Nagycsütörtöki mise

 

 

284

Intr.

Nos autem gloriari

 

2.1.1

285

Grad.

Oculi omnium

 

 

286

Tract.

Ab ortu solis

 

 

287

 

(Lábmosás az evangélium után,

lásd: Mandatum)

 

 

288

Offert.

Ubi caritas et amor

 

2.2.5

289

Comm.

Hoc corpus quod

 

2.1.6

290

 

hy.

(Az Oltáriszentség átvitelekor):

Pange lingua                                          

 

 

2.1.7

291

 

(Oltárfosztás:) némán

 

 

 

 

II. Mandatum

(evangélium után):

 

 

292

a.

Postquam surrexit Dominus a cena

 

2.2.14

293

a.

Dominus Jesus postquam cenavit

 

2.1.5

294

a.

Domine tu mihi lavas

 

2.2.15

295

a.

Si ego Dominus

 

2.2.7

296

a.

In hoc cognoscent

 

2.2.16

297

a.

Mandatum novum

 

2.2.4

298

a.

Maneant in vobis

 

2.2.6

 

 

 

2.7. Graduale Simplex (GS)

 

 

 

 

 

I. A nagycsütörtöki mise

 

 

299

Intr.

Nos autem gloriari

 

2.1.1

300

Ps. resp.

Dominus regit me

 

 

301

 

(Lábmosás az evangélium után,

lásd: Mandatum)

 

 

302

Offert.

Dextera Domini

 

2.1.4

303

Comm.

Calicem salutaris

 

 

304

 

hy.

(Az Oltáriszentség átvitelekor):

Pange lingua                                     

 

 

2.1.7

305

 

II. Mandatum

(evangélium után):

 

 

306

a.

Mandatum novum + ps. 118.

 

2.2.4

307

VV.

Tu mandasti. Tu lavasti.

Domine exaudi.

2.2.3

 

308

a.

Ubi caritas et amor

 

2.2.5

 

 

 

2.8. „NAGYHÉT” (PK)

cf. Éneklő Egyház (ÉE)

vö. Cel/3.5, Comm/3.5

 

 

 

 

 

I. A nagycsütörtöki mise

 

 

309

Intr.

Mi pedig dicsekedjünk

 

2.1.1

310

Or.

Sanctissimam Deus frequentatibus

2.1.2

 

311

olv.

Iz 52, 13-53.

 

 

312

Grad.

Christus factus est Krisztus engedelmes volt

 

2.1.2

313

Lecke

Ego accepi (1Kor 11, 23-26)

2.1.3

 

314

Tract.

Arról ismerje meg

 

2.1.3

315

evang.

Ante diem festum (Ján 13, 1-15)

2.1.4

 

316

 

(Lábmosás evangélim után vagy a Mandatum-szertartásban)

 

 

317

Pro Offertorio

Ubi caritas et amor

 

2.2.5

318

Superobl.

Concede... haec digne frequentare

2.1.6

 

319

Pref.

de Ss.ma Eucharistia

saját Communicantes, Hanc igitur

 

2.1.7

 

320

Comm.

Ez az én testem

 

2.1.6

321

Postcomm.

Concede... ut sicut cena

2.1.9

 

322

 

hy.

(Az Oltáriszentség átvitelekor):

Pange lingua                                          

 

 

2.1.7

323

 

a.

(átvezető antifona:)

Szomorú az én lelkem

 

 

2.2.1

324

a.

(Oltárfosztás és -mosás):

Diviserunt sibi / Elosztották maguk között

+ ps. 21.

2.1.10

 

 

 

II. Mandatum

 

 

325

Or.

Actiones nostras / Tetteinket, kérünk

2.2.1

 

326

 

(Beszéd)

 

 

327

 

(Lábmosás)

 

 

328

a.

Ante diem festum

 

2.2.3

329

a.

Si ego Dominus

 

2.2.7

330

Cantio

Tudván Jézus, hogy eljött órája

 

Cant/2.1.1

331

R.

Ecce quam bonum / Íme, mily jó

 

2.2.18

332

Or.

Adesto Domine / Légy jelen, Urunk

2.2.3

 

333

olv.

Búcsúbeszéd 1. rész

 

2.2.19

334

 

olv.

(Átvonulás a templomba, majd:) Búcsúbeszéd 2. rész

 

 

2.2.20

335

a.

Mandatum novum / Új parancsot

 

2.2.4

           

2.9. Német luteránus liturgikus rend

(„Ordnungen für die Gottesdienste”)

 

 

Introitus: 111 (110). zsoltár

Kyrie, Gloria,

Kollekta (Herr Jesu Christe, Du hast befohlen)

Epistola: 1 Kor 11, 20-32.

Graduale: Krisztus engedelmes volt.

Gradual-ének: Jesus Christus unser Heiland

Evangélium: Ján 13, 3-35.

Offertoriumi ének: Ich grüsse dich am Kreuzestamm

Zárókönyörgés (Herr Jesu, Christus, wir loben und preissen dich)

Záróének: Gott geb uns allen Seiner Gnade Segen

 


3. NAGYPÉNTEK

Stációs templom: A „Jeruzsálemi Szent Kereszt bazilika” Rómában

 

 

 

 

3.1. Órómai Graduále (ÓR)

 

 

 

 

 

 

Text

Mel

336   

Tract.

 

Domine audivi

 

3.1.1

337   

Tract.

Qui habitat

 

 

338   

a.

(Adoratio crucis:) Ecce lignum Crucis

+ ps. 66.

 

3.5.1

339   

a.

Crucem tuam  + ps. 50.

 

3.5.5

340   

a.

Salva nos Christe + ps. 118.

 

 

341   

Improperia

Popule meus - Agios o Theos I. és ll.

 

3.4.1 és 3.4.2

 

 

 

3.2. Esztergomi rítus (STR)

vö. Cel/4.2 és 4/3

 

 

 

 

 

I. Igeliturgia

 

 

342   

olv.

Ozeás 6, 1-6.

 

 

343   

Tract.

Domine audivi (Canticum Habacuc)

 

3.1.1

344   

Or.

Deus a quo et Judas

2.1.1

 

345   

olv.

Ex. 12, 1-11.

3.3.2

 

346   

Tract.

Eripe me Domine (Ps. 139, 2-14).

 

3.1.2

347   

evang.

János-passió (18, 1-40 és 19, 1-42)

 

3.2

 

 

II. Orationes sollemnes

 

 

348   

Or.

Ünnepélyes könyörgések

3.4

3.3

 

 

III. Adoratio crucis

 

 

349   

 Improperia

(A kereszt behozatala:) Popule meus I.

 

 3.4.1

350   

 

Beszéd a néphez.

 

 

351   

 a.

(A kereszt leleplezése: Ecce lignum + ps. 118.

 

3.5

352   

 a.

(Hódolat a kereszt előtt:)  Dum fabricator

 

3.5.2

353   

hy.

Crux fidelis

 

3.5.3

354   

Or.

(közben:)

Domine Jesu Christe Deus verus

3.5

 

355   

Or.

Deus qui Moysi

3.6

 

356   

Or.

Domine Jesu Christe qui nos per crucis

3.7

 

 

 

IV. Áldozás

 

 

357   

 

hy.

(Az ostya felhozatala az oltárra:)

Laudes omnipotens

 

3.6

358   

Comm.

Hoc corpus quod

 

2.1.6

359   

Or.

Suscipe sancta Trinitas

 

 

360   

 

Pater noster. Libera nos

 

 

361   

 

Áldoztatás

 

 

362   

 

Vesperas: Pss. 137-141, Magnificat (prózában)

Off/2.3.1

 

363   

Or.

Respice quaesumus

Off/2.1.1

 

 

 

A kereszt szentsírba helyezése:

 

 

364   

R.

Jerusalem luge

 

 

365   

R.

Plange quasi virgo

 

 

366   

R.

Recessit pastor

 

3.7

367   

R.

Ecce quomodo moritur

 

 

368   

R.

Sepulto Domino

 

 

369   

a.

Adoramus te Christe

 

3.5.6

370   

Or.

Deus qui pro nobis Filium 

3.8

 

 

 

 

3.3. Tridenti rítus (TRID)

 (vö.GrR, OHM, LU, SzXF)

 

 

 

 

 

I. Igeliturgia

 

 

371   

olv.

Ozeás 6, 1-6.

 

 

372   

Tract.

Domine audivi

 

3.1.1

373   

Or.

Deus a quo et Judas

2.1.1

 

374   

olv.

Ex. 12, 1-11.

3.3.2

 

375   

Tract.

Eripe me Domine(Ps. 139, 2-10, 14)

 

3.1.2

376   

evang.

János-passió(18, 1-40 és 19, 1-42)

 

3.2

 

 

II. Orationes sollemnes

 

 

377   

Or.

Ünnepélyes könyörgések

3.4

3.3

 

 

III. Adoratio crucis

 

 

378   

 

(A kereszt behozatala sub silentio)

 

 

379   

 

a.

(A kereszt leleplezése)

Ecce lignum

 

 

3.5

380   

 

Improperia

(Hódolat a kereszt előtt):

Improperiák I.

 

 

3.4.1

381   

 

Improperiák II.

 

3.4.2

382   

a.

Crucem tuam adoramus + ps. 66.

 

3.5.5

383   

hy.

Crux fidelis

 

3.5.3

 

 

IV. Áldozás

 

 

384   

 

hy.

(Az ostya felhozatala az oltárra:

Vexilla Regis prodeunt

 

 

3.5.7

385   

 

Confiteor – In spiritu humilitatis – Pater noster – Libera  – Perceptio Corporis – Ecce Agnus – Domine non sum (Csak a pap áldozik, utána:)

Quod ore sumpsimus

 

 

386   

 

(Szent sír megnyitása: paraliturgikus.)

 

 

 

 

 

3.4. XII. PIUS revíziója (XIIP)

 

 

 

 

 

I. Igeliturgia

 

 

387   

Or.

Deus qui peccati veteris

3.1

 

388   

olv.

Ozeás 6, 1-6.

 

 

389   

Tract.

Domine audivi

 

3.1.1

390   

Or.

Deus a quo et Judas

2.1.1

 

391   

olv.

Ex. 12, 1-11.

3.3.2

 

392   

Tract.

Eripe me Domine(Ps. 139, 2-10, 14)

 

3.1.2

393   

evang.

János-passió(18, 1-40 és 19, 1-42)

 

3.2

 

 

II. Orationes sollemnes

 

 

394   

Or.

Ünnepélyes könyörgések

3.4

3.3

 

 

III. Adoratio crucis

 

 

 

 

(A kereszt behozatala sub silentio)

 

 

395   

 

a.

(A kereszt leleplezése)

Ecce lignum

 

 

3.5

396   

 

Improperia

(Hódolat a kereszt előtt):

Improperiák I.

 

 

3.4.1

397   

 

Improperiák II.

 

3.4.2

398   

a.

Crucem tuam adoramus+ ps. 66.

 

3.5.5

399   

hy.

Crux fidelis

 

3.5.3

 

 

IV. Áldozás

 

 

400   

 

(Az ostya felhozatala az oltárra:)

 

 

401   

hy.

Vexilla regis

 

3.5.7

402   

 

Pater noster. – Libera – Perceptio Corporis –

a pap áldozása – Confiteor – Ecce Agnus – Domine non sum dignus

(Hívek áldozása:) psalmus 21 (ad libitum)

Quod ore sumpsimus

 

 

403   

Or.

Super populum tuum   

3.10

 

404   

Or.

Omnipotens… qui nos Christi tui

3.9

 

405   

Or.

Reminiscere miserationem tuarum

3.2

 

406   

 

(Szent sír megnyitása: paraliturgikus.)

 

 

 

 

 

3.5. VI. Pál misszáléja (MP)

vö. Cel/4.4

 

 

 

 

 

I. Igeliturgia

 

 

407   

Or.

Reminiscere miserationum

3.2

 

408   

vagy Or.

Deus qui peccati veteris

3.1

 

409   

olv.

Iz 52, 103 – 53, 12.

3.3.1

 

410   

Ps. resp.

Pater in manus tuas (ps. 30)

 

 

411   

olv.

Zsid, 4, 14 – 5, 10.

3.3.3

 

412   

Versus

Christus factus est pro nobis

 

 

413   

evang.

János-Passió(Ján 18, 1 – 19, 42)

 

3.2

 

 

II. Orationes sollemnes

 

 

414   

Or.