LITUGIKUS ÉNEKTÁR (MEL)

 

E fejezetben kapja az olvasó a liturgiához szorosan hozzákapcsolódó énekek dallamait, latin vagy/és magyar nyelven. A liturgikus tételt tekintjük egységnek, tehát egy szám alatt következnek a különféle nyelvű vagy dallamú (nehezebb „eredeti” ill. alkalmazott „könnyebb”) változatok. A tételek funkciójára, helyére utalunk, de a tétel címére kattintva az általános Indexen keresztül átmehetünk az Ordo-táblázatokba, ahol a liturgikus összefüggés kiviláglik.

Az egységeket az alábbi jegyzék tartalmazza, a címekre kattintva azonnal megnyithatók az egyes tételek.

 

 

1. VIRÁGVASÁRNAP 

1.1. Körmeneti énekek 

1.1.1. Magnum salutis gaudium / Üdvünknek boldog ünnepe (himnusz)

1.1.2.  Hosanna Filio (antifona)

1.1.3. Circumdederunt (responzórium)

1.1.4. In monte Oliveti

1.1.5. Collegerunt pontifices (processziós antifona)

1.1.6. Ante sex dies (processziós antifona)

1.1.7. Cum audisset populus (processziós antifona)

1.1.8. Pueri Hebraeorum tollentes / portantes (antifona)

1.1.9. Pueri Hebraeorum vestimenta (antifona)

1.1.10. Gloria laus (processziós himnusz)

1.1.11. Cum angelis et pueris (antifona)

1.1.12. Fulgentibus palmis (antifona)

1.1.13. Occurrunt turbae (antifona)

1.1.14. Scriptum est (antifona)

1.1.15. Turba multa (antifona)

1.1.16. Ceperunt omnes (antifona)

1.1.17. Cum appropinquaret (processziós antifona)

1.1.18. Ingrediente Domino (responzórium)

 

1.2. A mise énekei

1.2.1. Domine ne longe (introitus)

1.2.2. Megalázá önnönmagát

1.2.3. Tenuisti manum dexteram (graduale)

1.2.4. Deus, Deus meus, respice (tractus)

1.2.5. Máté-passió 

1.2.6. Improperium (offertorium)

1.2.7. Pater si non potest (communio)

 

2. NAGYCSÜTÖRTÖK  

2.1. A mise énekei

2.1.1. Nos autem gloriari (introitus)

2.1.2. Christus factus est (graduále)

2.1.3. Tractus 

2.1.4. Dextera Domini (Offertorium)

2.1.5. Dominus Jesus postquam (Communio)

2.1.6. Hoc corpus (Communio)

2.1.7. Pange lingua (himnusz az Oltáriszentség átvitele alatt)

 

2.2. A Mandatum énekei

2.2.1. Szomorú az én lelkem (antifona az átvezetéshez)

2.2.2. Tellus ac aethra (himnusz a lábmosás előtt vagy után)

2.2.3. Ante diem festum (nagy antifona lábmosás alatt)

2.2.4. Mandatum novum (antifona)

2.2.5. Ubi caritas et amor (himnusz)

2.2.6. Maneat in vobis (antifona)

2.2.7. Si ego Dominus (antifona)

2.2.8. Diligamus nos 

2.2.9. Vos vocatis me (antifona)

2.2.10. Deus caritas est (antifona)

2.2.11. Ubi est caritas (antifona)

2.2.12. Congregasti nos (antifona)

2.2.13. Ignem tui amoris (antifona)

2.2.14. Postquam surrexit

2.2.15. Domine tu mihi lavas (antifona)

2.2.16. In hoc cognoscent (antifona)

2.2.17. Benedicta sit sancta Trinitas (antifona)

2.2.18. Ecce quam bonum (antifona/responsorium breve)

2.2.19. Búcsúbeszéd I. rész 

2.2.20. A Búcsúbeszéd II. része 

 

3. NAGYPÉNTEK  

3.1. Tractusok 

3.1.1. Domine audivi (Habakuk éneke)

3.1.2. Eripe Me

3.1.3. Christus factus est (alternatív rövid tractus)

 

3.2. A János-Passió 

3.2.1. Tonus regularis 

3.2.2. A János-Passió: Tonus simplex 

 

3.3. Orationes sollemnes – Ünnepélyes könyörgések 

 

3.4. Az Impropériák (Krisztus panaszai – a Kereszt behozatala közben)

3.4.1. Improperiák I.

3.4.2. Impropériák - II.

 

3.5. Az Adoratio Crucis énekei

3.5.1. Ecce lignum crucis 

3.5.2. Dum fabricator mundi

3.5.3. Crux fidelis (himnusz)

3.5.4. Laudes Crucis attollamus (sequentia-részlet)

3.5.5. Crucem tuam adoramus (antifona)

3.5.6. Adoramus te Christe (antifona)

3.5.7. Vexilla Regis (himnusz)

 

3.6. Laudes omnipotens (himnusz az Oltáriszentség oltárra hozatala alatt)

 

3.7. Recessit Pastor (responzórium a szentsír megnyitására)

 

3.8. Ómagyar Mária-siralom (alkalmazott sirató-dallammal; a szertartás után)

 

4. HÚSVÉTI NAGYVIGÍLIA  

4.1. Inventor rutili (Prudentius himnusza)

 

4.2. Az Exsultet

4.2.1. Az esztergomi változat

4.2.2. A tridenti változat

4.2.3. A tridenti változat magyarul

4.2.4. Tonus simplex 

 

4.3. Tractusok 

4.3.1. Jubilate (A Teremtés könyvéből vett olvasmány után)

4.3.2. Qui confidunt (Az Ábrahámról szóló olvasmány után)

4.3.3. Cantemus (A kivonulásról szóló olvasmány után)

4.3.4. Laudate Dominum (Izaiás 54, 5-14 után)

4.3.5. Vinea (A szőlőről szóló olvasmány után)

4.3.6. Attende (Mózes tanító éneke)

4.3.7.Sicut cervus (A keresztkúthoz menet – MP: Az Ezekiel-olvasmány után)

 

4.4. A Litánia 

4.4.1. Az esztergomi litánia-dallam   

4.4.2. A tridenti litánia-dallam   

4.4.3. Esztergomi verses litánia (Rex sanctorum angelorum)

4.4.4. Krisztus Király, kérünk téged (vö. Rex sanctorum angelorum)

 

4.5. Keresztkút-szentelés 

4.5.1. A szentelési prefáció 

4.5.2. Akklamációk 

4.5.3. Vidi aquam (Láttam, hogy víz tör elő)

 

4.6. A mise énekei

4.6.1. A Gloria-tropus (Sacerdos Dei excelsi)

4.6.2. Az Alleluja-tropus és az Alleluja 

4.6.3. Laudate Dominum omnes gentes (tractus)

 

4.7. Evangéliumok 

4.7.1. Márk szerint

4.7.2. Máté szerint

4.7.3. János szerint

 

4.8. Pro laudibus 

 

5. HÚSVÉTI VASÁRNAP 

5.1. A körmenet

5.1.1. A húsvéti játék latinul („Visitatio sepulchri”, „Ludus Paschalis”)

5.1.2. A húsvéti játék magyarul, saját dallamával

5.1.3. A húsvéti játék magyarul, könnyebb (alkalmazott) dallammal

5.1.4. Vidi aquam (szenteltvíz-hintés a húsvéti időben)

5.1.5. Cum Rex gloriae (körmeneti nagyantifona)

5.1.6. Salve festa dies (körmeneti himnusz – visszatérés közben)

5.1.7. Sedit angelus (körmeneti nagyantifona; a templomhoz visszaérkezve)

 

5. 2. A mise énekei

5.2.1. Resurrexi (introitus)

5.2.2. Haec dies (Graduale)

5.2.3. Alleluja Pascha nostrum   

5.2.4. Victimae paschali (sequentia)

5.2.5. Terra tremuit (offertorium)

5.2.6. Pascha nostrum (communio)

5.2.7. Omnes qui in Christo (communio húsvét hetére)

 

5.3. Húsvéti énekek a protestáns graduálokból

5.3.1. Örülj és örvendezz, keresztyéneknek 

5.3.2. Húsvéti Invitatorium 

5.3.3. Prefáció 

5.3.4. Benedicamen: Áldjuk mindnyájan az Úr Istent

 

 


 

1. VIRÁGVASÁRNAP

1.1. Körmeneti énekek

1.1.1. Magnum salutis gaudium / Üdvünknek boldog ünnepe (himnusz)

(Dallam: Királyi zászló jár elől; Éneklő Egyház 801).

 

1. Magnum salutis gaudium,

laetetur omne saeculum!

Jesus, redemptor gentium

sanavit orbem languidum.

 

2. Sex ante Paschae ferias

advenit in Bethaniam,

ubi pie post triduum

resuscitavit Lazarum.

 

3. Nardi Maria pistici

sumpsit hibram mox optimi,

unxit beatos Domini

pedes rigando lacrimis.

 

4. Post haec jugalis asinae

Jesus, supernus arbiter,

pullo sedebat, inclitam

pergebat Hierosolymam.

 

5. O quam stupenda pietas,

mira dei clementia!

sessor aselli fieri

dignatur auctor saeculi.

 

6. Olim propheta praescius

praedixit almo spiritu:

„Exsulta”, dicens, „filia

Sion, sait et jubila;

 

7. Rex, ecce, tuus humilis,

noli timere, veniet,

pullo jugalis residens,

tibi benignus patiens.”

 

8. Ramos virentes sumpserat

palma recisos tenera

turba, processit obviam

Regi perenni plurima.

 

 

9. Coetus sequens et praevius

sanctoque plenus spiritu

clamabat: „in altissimis

Hosanna David filio.”

 

10. Quidam salutis propriis

viam tegebant vestibus,

pluresque flores candidum

iter parabant Domino,

 

11. Ad cujus omnis civitas

commota ingressum tremuit,

Hebraea proles aurea

laudes ferebat debitas.

 

12. Nos ergo tanto Judici

curramus omnes obviam,

palmas gerentes gloriae

mente canamus sobria.

1. Üdvünknek boldog ünnepe!

Ujjongnak mind a századok:

Jézus, megváltó Istennünk

világnak gyógyulást hozott.

.

2. Hat nap, hogy Húsvét eljövend,

Betániába látogat,

hol Lázárt sírból kelti fel,

ki negyednapja volthalott.

 

3. Drága kenettel gazdagon

siet az Úrhoz Mária,

Krisztusnak lábát megkeni,

s könnyekkel bőven öntözi.

 

4. S hogy megtörténtek mindezek,

Jézus, ki legfőbb Mesterünk,

szamárcsikóra ülve fel

Jeruzsálembe érkezik.

 

5. Isten kegyelme mily csodás!

jósága hozzánk végtelen!

kicsiny szamáron jön közénk,

ki a világot alkotá!

 

6. Így szólt Lélekkel ihletett

próféta ősi szózata:

„Sion leánya, vigadozz,

ujjongó szívvel várakozz!

 

7. Urad, királyod íme jő,

nézd, mily szerény, mily egyszerű,

szamáron ülve trónol Ő:

türelmes és kegyes király!”

 

8. A pálmafák friss ágait,

zöld fák levágott lombjait

lengetve mennek mind elé,

s köszöntik az örök Királyt.

 

 

9. Ujjong körötte nagy tömeg,

s Lélekkel telve így kiált:

„hozsanna néki, üdv legyen

Dávid Fiának szüntelen!”

 

10. Levetvén íme köntösük

elé a földre fektetik,

mások, hogy díszes út legyen,

hintik virágok szirmait.

 

11. Forrong a város nyugtalan,

mert hallja hírét jöttinek,

de méltón zengik énekét

seregben mind a gyermekek.

 

12. Ha majd Bíróként újra jő,

menjünk mi is az Úr elé,

az üdv pálmáját lengetvén

szívünkben zengjük énekét.

 

(G. M. Dreves – C. Blume: Ein Jahrtausend Lateinischer Hymnendichtung. II. 58. – Csanád Béla fordítása)

 

 

Református népénekváltozata: Református Énekeskönyv

Vö. ÖDÉ 202. „Virágvasárnapi dicséretek”.

 

<X---0----4----4----4----2---3---1---0----,--0---4-----4----4----5---3--4---4---,

          Ör- ven-dez-zen  már  e   vi- lág,       lé-gyen min-den-ben ví-gas-ság.

<X---4-----5-----7---7----6----5---4----3---,---5---6---7---4---5----6---5---4----.

        mert Krisz- tus min-den-ért vált-ság,       vi- lág bű-né-  ért  or-vos- ság.

 

6. Zakariás szent próféta, már ezt régen megmondotta,

Örvendezz Sion leánya, és örülj nagy vígasságba’!

 

7. Ne félj, mert íme örömed, a te királyod jő neked,

szamár vemhén telepedett, mutatván nagy szelídséget.

 

8. Véle vagyon istensége, mondhatatlan nagy kegyelme,

jóvolta, idvözítése, mert ő mindeneknek feje.

 

9. Elől  s utól nagy serege Szentlélek teljességében

Hozsannát kiált a mennybe, Dávid fiának örömben.

 

10. Némelyek ruházatjukkal, Krisztus útját méltósággal,

másik hintik zöld ágakkal, Királyt tisztelnek azokkal.

 

12. Mi is azért királyunknak, menjünk elébe Urunknak,

vigyünk szép pálmaágakat, hitünk győzedelmes voltát.

 

13. Dicsőség Atyának mennyben, mi Királyunknak aképpen,

Szentlélekkel egyetemben, mostan és minden időben.

 

A Református énekeskönyv a Batthyány-graduál alapján közli. Megtalálható a RáG (17) és SpáG (85) graduálokban is. Az énekeskönyvből hiányzó versszakok (kis igazítással):

 

2. Halála előtt hatodnap, felméne Bethániába,

hogy Lázárt feltámasztaná, ki negyed nap halott vala.

 

3. Ott a szent asszony, Mária, drága kenettel járula,

Krisztus lábát mosogatta, és hajával szárogatta.

 

4. Onnan fel Jeruzsálembe indula nagy szelídséggel,

szamárt vemhével egyetemben, hozatá ő elejébe.

 

5. Ó, mely nagy alázatosság, Istentől nagy irgalmasság,

szamáron ül, ki méltóság, kié mind e széles világ.

 

11. Az ő bemenetelében, a város lőn zendülésben,

zsidó gyermekek ékesen, üdvözlik Krisztust jöttében.

 

1.1.2.  Hosanna Filio (antifona)

Breviarium Notatum Strigoniense

<--4--4-----8-(--8--7---7---7---8oO8---:--7---7---8oO8--7iI7---7---uU6---5---7----uj5---7---5u----4--

     Ho- san-na    Fi- li-   o  Da-  vid,     be- ne-  di-   ctus qui  ve-  nit   in   no- mi-   ne  Do-

<--3r---4---,--7----7---5uiI7--7---:--5---5----i7UuU6Z5---7---7----4-x--4-x--.

      mi - ni,      Rex   Is- ra-     el!      O - san- na        in   ex- cel - sis.

 

Graduale Romanum

Éneklő Egyház 802; PK

<--4---4i----8-(---8---6----7---8o--8---:---8oO8--77----7--7---7---7----7---5----6----4---,

      Ho-zsan- na   Dá- vid  Fi-   á-  nak,     ál-   dott,  a- ki   az   Úr  ne- vé- ben  jő,

<--3---5---7---7---7---7i---7UuU6--:--4---4i----88---7----5---6----4-x---4-x--.

        Iz- ra - el- nek Ki- rá-  lya;     Ho- zsan- na    a   ma- gas- ság- ban.

 

Graduál-változata

                                                                                                                          Öreg Graduál 77

<--4--4i---8----8---7---6----7--8oO8--7---:--7--8oO8-(---7iI7--uU6--tT4---5u---5u---tT43---3t---4---4---.

      Di-cső-ség  Dá-vid-nak   Fi- á -  nak,   ál-dott,     a  -  ki   jött   az   Úr - nak   ne- vé- ben.

(Vö. EpG 100/202.)

 

1.1.3. Circumdederunt (responzórium)[1]

Breviarium Notatum Strigoniense

<-X---4---rR3d1---1rR3--44uik6zZ5g3---5z-----4----456uU-6iI7ik6Z5g3---45z----7uU6Z5z--4zh4---4---,--4iI778ppé8I7-

           Cir-cum - de - de      -      runt  me    vi           -         ri     men  -  da  -  ces;    si-

<X---7iI7U6----56uU6u---zZ5----3r----667iI7ik6u---7uU6Z5----3---4z-----6---7uU6Z5T4t---4---,---4----rR3d1w--

           ne        cau  -   sa       fla -  gel     -       lis       ce-  ci -    de-  runt        me.     Sed  tu

<X---qQ0---3zH3r---zh4---7---6uJ3---4zzh4R3--3+56u-6iI7ik6zZ5T4-3zH3r-4!56u-6iI7ik6zZ5g3---5z--7uU6Z5zh4-----4---.

         Do - mi  -   ne    de - fen -  sor     vin-                                                 di -  ca           me.

<X------4iI7-78ppé8I7---7iI7U6----56uU6uuU6Z5-----3---4z--667iI7iI7--6u---7uU6Z5----3----4z---7uU6Z5zh4---4----,

          V. Quo     -      ni    -      am            tri-  bu - la  -         ti  -  o        pro-  xi -  ma          est

<X---1----1rR34z----4-----7-----6uJ3----4zzh4R3----3---.-------4----rR3d1w-----.

            et    non       est   qui      ad  -   iu   -    vet.            Sed   tu

 

 

Fordítás: Körülvettek engem a hamis férfiak, ok nélkül csapásokkal ütlegeltek. * De te Uram, védelmezőm, megfizetsz értem. V) Mert a szorongatás közel vagyon, és nincs ki megsegítsen engem. * De te, Uram.

 


1.1.4. In monte Oliveti

Graduale Romanum

Fordítás: Az Olajfák hegyén az Atyához imádkozott: Atyám! ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár. * A lélek ugyan kész, de a test gyönge: legyen meg a te akaratod. V) Ébren legyetek és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. * A lélek. (SzXF)


1.1.5. Collegerunt pontifices (processziós antifona)

Graduale Strigoniense („Bakócz Graduále”)

<-X--rF10q-3rR3r---456uU6Z5T445zZ5T4---rR3zH3rF10q-3rR3r56u---6zZ5T4-:--1---1---3---3---3---4---5---4---5--

           Col-           le-                   ge-                         runt   pon- ti-  fi- ces   et pha- ri-  se-  i

<X----567iI7j556uU6Z5--4--rf1--4rR3E2W1w---ed1---rR3---6zZ54zh4--34t---zh4---,---7i---iK4--5u--7iK4zZ5-:-3---4-

            con-             ci- li-               um,   et     di-         ce-   bant :    quid  fa-  ci- mus,  qui-  a

<X-----6---uU6h4--zZ5g3r---6----4---3---34zH3d1--0q-3rR3456u--6zZ5T4---,---3----4----6---zZ5--4---45zZ5T43-

              hic ho-  mo    mul- ta   si-  gna     fa-               cit,            si    di-  mit- ti-  mus  e-

<X----45zZ5--4-:--5uj5u8pÉ7--6---zZ5g3---4---zZ5--45zZ54t--zh4---,---rR3--6---7i--ik6iI76-4zuU6h4-zZ5g3r32--3r-

             um   sic,  o-     mnes cre-  dent in   e-         um.       Ne for-te   ve-                           ni-

<X---45zh4--3r---45zZ5T4t---zh4-:-45zZ5T4--45zZ5T4--45zZ5T4--rF1---3---45zZ54t---zh4--:--3t-B6iol7-zh43t-7iI7U6-

           ant   Ro-   ma-       ni,    et        tol-     lant   no-strum lo-      cum      et  gen- 

<X----tT4--.----3---4----rR3456u--6zZ5T4---4---6uU6---tT4---4---rR3--ed1---3r---45zZ5T4t--zh4---,--2---3r-

          tem.        U- nus  au-       tem     ex   i-   psis,   Ca-  i-  phas  no-  mi-      ne,       cum es-<X----4---6---4---rR3---4t---5---45z--3-A12eE210q0-:--1---4---rR3--6zZ54zh4--34t--zh4---,--6---7i-----

           set pon-ti-  fex   an-  ni   il-    li-  us,           pro-phe-ta-  vit        di-   cens:     ex- pe-

<X----8---89pP9O8o--pé8--:--6--7---8----6---zZ5--4---zZ5---4z---rR3---zZ5---4z4--34t--zh4--:--rR3--345zh4

           dit  vo-       bis,     ut  u- nus  mo- ri-  a-  tur    ho- mo   pro  po-  pu-  lo  ,   et     non  

<X---4---5z---uU6u---4zh4R3--34t---zh4--,---ik6iI7U6-4zuU6h4-zZ5g3rR3EE23r-456uJ4--4---rR3--4---zZ5--6uJ3--rR3--:-

           to- ta   gens    per-   e-     at;        ab                                           il-  lo   er- go  di-    e  

<X---3---4---zZ5--6uJJ3---rR3----3---4---6---zZ5--4---45zZ5g3--4----zZ5--4z---44--.----rR3---6---7i--.

          co- gi-   ta-  ve-  runt    in- ter- fi- ce-  re    e-        um  di- cen- tes:    *  Ne  for- te...

 

Fordítás: Egybegyűjték a főpapok és farizeusok a főtanácsot és mondák: Mit csináljunk? mert ez az ember sok csodajelt művel. Ha tovább is így hagyjuk őt, mindnyájan hinni fognak benne: * És eljönnek a rómaiak, és elveszik helyünket és nemzetünket. V) Egyik pedig közülük, Kaifás nevű, ki abban az esztendőben főpap vala, jövendölve, mondá nekik: Jobb nektek, hogy egy ember haljon meg a népért, mintsem az egész nemzet elvesszen. Attól a naptól tehát elhatározták, hogy megölik őt, mondván: * És eljönnek. (SzXF)

 

Graduale Romanum

  


1.1.6. Ante sex dies (processziós antifona)

Graduale Strigoniense („Bakócz Graduále”)

<---1----1---3r---4---4tg3E2W1ed1---1t---5----5uj556uU6Z5u---45u----tT4--Ö---4---5u---7uU6Z5T4---3r--4---4t--

         An- te   sex  di-   es           so -  le - mnis            Pa -  sche,    qui - a     ve   -    ni - et  Do-

<---4---4----4---1eE2--3r--4---4tT4---3tu---7---7---7iI7U6Z5-:-3----5----4u--7----7iI7U6--7i---tT4--3r--4-,

       mi- nus   in  ci -  vi -  ta-  tem   Je -  ru - sa-  lem      oc-cur - re- runt  e    -   i    pu-  e-  ri,

<--1---3---4t----4---4-----4---5---4-----5----4-----3----rR3r---1-----1----3---4t----4-----4----4---

        et   in  ma- ni- bus   por- ta- bant  ra- mos   pal - ma  - rum,  et  cla- ma - bant   vo - ce

<----4---tT4----3---4---5--Ö---3---5---7uU6Z5T4-3tuU6Z5T4-35uiI7U6Z5T4---3t---tT4--56uU6---tT4---,---1----3----

        ma- gna   di- cen-tes :   O - san -na                                  in    ex- cel-    sis,          be- ne-   <---4t----4----4---4----4---4t---tT4-----4---5---56uU6---tT4---4----4---4---4t---tT4---3r---4---Ö---3--

         di- ctus  qui  ve-  ni -  sti    in    mul- ti - tu -    di  - ne   mi-  se - ri -  cor-  di -  ae.       O-

<--5------7uU6Z5T4-R3tuU6Z5T4-R3tuU6Z5T4---3t----tT4----56uU6----tT4---.

       san  -  na                                 in     ex -   cel  -    sis.

 

Fordítás: Hat nappal húsvét ünnepe előtt, midőn az Úr Jeruzsálem városába jött, gyermekek jövének eléje és kezükben pálmaágakat vivének és kiáltának nagy szóval, mondván: Hozsánna a magasságban, áldott vagy, ki irgalmasságod bőségében jöttél: Hozsánna  a magasságban. (SzXF)

 

Graduale Romanum


1.1.7. Cum audisset populus (processziós antifona)[2]

Graduale Strigoniense („Bakócz Graduále”)

<Ï---0----2---1rtT4----4----45zZ5----45zZ5T45z---5----Ö---1---2----4---5-----4rR3E2---4-----2----4-----

        Cum  au- dis  -   set    po -     pu   -      lus       qui-  a     Je- sus     ve  -   nit     Je - ro-

<Ï--2rF1wW1--0q---1----,---1---1---4---4-----5----6----4----tT4---rF12r4tT4R3-rf2---Ö--2----3--4---5--5---

         so    -   li  -mam,     ac-ce- pe -runt  ra- mos   pal- ma-  rum                   et    e- xi-  e- runt

<Ï--6--4t---tT4ik6Ztg3---4tT4R3---3---Ö---1----2----4---3----2z---6zZ5T4---5---tT4---3---3---,--2t6ik6Z5iK5z--

          e - i      ob     -    vi  -    am,     et  cla - ma-bant  pu - e  -     ri   di - cen- tes:    hic

<Ï--5zZ5T4---4----5---zh4--tT4---rF1-2rtT42rf2---2---2z--6zZ5T445zZ5T4---5----3----4tg3r---rR3--,--2t6ik6Z5iK5z-

         est      qui  ven-tu-  rus   est                in   sa - lu     -       tem  po - pu   -   li;      hic

<Ï--5zZ5T4---4---5z----zh4tT4f2r---4tT4R3-rf2--Ö--5----6i----8----zZ5---tT45zZ5--3---4tg3r----rR3--,---56i--ik6-

          est     sa - lus   no   -      stra             et    re - dem-pti -  o          I  - sra -     el;      quan-tus

<Ï--6---5iK5z--5zZ5T4---Ö--4---5z----zZ4tT4F1--2r--4tT4R3rf2---2----2---2---2z---6zZ5T4---5----tT4---3---3---,

          est  i   -   ste,        cu - i      thro  -   ni   et         do- mi-  na  - ti  -  o    -  nes    oc - cu-runt;

<Ï--1w---4---4----5--6----5---4--5z---tT4---3--Ö---1---2----4-----4rR3E2---2-----23rR3---2----1---1----

         no - li    ti- me- re,   fi -  li - a    Sy -  on      ec- ce    rex   tu  -     us     ve -    nit    ti - bi

<Ï--12r45zZ5T4---tT4-----3---4----5---tT4----4---rF12r---4tT4R3-rf2-----2---2z-----6zZ5T45zZ5g3----4tT4R3---3--

         se    -      dens     su- per  pul-lum   a - si  -     ne,             si - cut     scri       -     ptum   est,

<Ï--12r45zZ5T4--tT4---4-----3----4---5---5-----4----2r4tT4R3-rf2----2---3r---5---5tT4R3E2W1---2---rR34tT4R3---

         sal  -       ve     rex,   fa- bri - ca- tor  mun- di,              qui  ve  - ni-  sti          re- di-       

<Ï---2r---qQ0wW1----1---.

          me-  re        nos.

 

Fordítás: Midőn a nép meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat vőn és elébe méne, s a gyermekek kiáltozának, mondván: Ez az, ki a nép üdvösségére jött. Itt a mi üdvösségünk és Izrael megváltása. Milyen hatalmas Ő, kinek elébe mennek a trónok és uralkodók! Ne félj, Sion leánya: íme a te Királyod jön hozzád szamárvemhén ülve, miként írva van. Üdvözlégy Király, világ alkotója, ki megváltani jöttél minket! (SzXF)

 

Graduale Romanum

 


1.1.8. Pueri Hebraeorum tollentes / portantes (antifona)

 

Breviarium Notatum Strigoniense

<--1---3---qQ0----3----4----3t----5---Ö--5----5----7----5-----4---5---3---4t---5----:---3---5--4---

      Pu-  e-  ri     He- brae -  o-   rum    tol- len - tes   ra-  mos   o-  li -  va-  rum *   ob-vi - a-             

<---5---3----4----eE2--1---,---3----eE2----qQ0--0---1---3r---3--Ö--3----4----5tT4R3----3---2----1---1--.

        ve-runt  Do- mi- no     Cla- man - tes   et  di- cen- tes:   O-  san - na        in   ex- cel - sis.

 

Graduale Romanum

 

Éneklő Egyház 803; PK

<--1--3---1---0-----3----4----3t---5---:--5----5---5u----5----5---4--3---4t----5----,--5---4----5---

       Je- ru-zsá-lem gyer-mek-né- pe      pál- ma- fák- nak   á- ga-  it   hoz- ván       e-  lé-  be

<--3-----4---eE2---1----,---3---eE2--1---0---0----1----3r---3--:--3---4t----5tT4--2---3---2---1----1-.

     ment   az  Úr - nak,   s ki - ál - tot- ta  han-gos szó -val:  Ho-zsan- na      a  ma-gas-ság-ban!

 

Graduál-változata                                                                       Eperjesi Graduál 99/201. sz.

<--1---3----qQ0----3---4--3t--:--3---5---7---5---4---5--3---4t--:--3--5--4---5----3---4--ed1----3-----

     Zsi- dók- nak   se- re- gi      vi- vén  o- laj- fa - á- ga - kat,    e- le- i - be  me- né- nek   U-

<--ed1----qQ0----1e----3r------3--:---3---4t----tT4R3E2---3---2----1----1---.

       runk-nak,   ezt   mond-ván:  Di- cső -  ség     ma- gas- ság- ban.

 

 

1.1.9. Pueri Hebraeorum vestimenta (antifona)

 

Breviarium Notatum Strigoniense

<---1---3---qQ0---3----4----3t---5--:--5----5---5u----5---5----4----5----4-----4----3r----4--:---5--

        Pu- e -  ri    He- brae- o-   rum   ve- sti- men- ta   pro-ster- na - bant   in   vi  -   a   *    et

<--3----4---3-----2---3---1---,---1---3---1----3--3--4----3---4--:--3---3---3r---3----3---3r---3-:--

      cla- ma- bant di - cen-tes:      O- san-na   Fi- li - o   Da-vid    be-ne- di- ctus  qui  ve - nit

<--3---2e----4---eE2----1---0q---1---.

        in  no-  mi - ne   Do - mi- ni.

Graduale Romanum

Éneklő Egyház 804; PK

<--1--3---1---0-----3----4----3t---5--:---5--5--5u---5----5---5---4--3--4t---5---,---5-----4----5---

       Je- ru-zsá-lem gyer-mek-né - pe      le- te- rít- vén  ru- há- it  az  út- ra,      nagy  szó- val

<--3----4---eE2---1---,--3---eE2---1qQ0-§---0--1----3--3r--3--:--3----4----5---5tT4--2--3---2---1--1--.

        így  ki - á l- tott:   Ho-zsan-na     Dá- vid  Fi- á-  nak,  ál- dott,  ki   jő     az Úr ne-vé-ben.

 

Graduál-változata                                                       

                                                                                                          Eperjesi Graduál 100/203. sz.

<--1---3----qQ0----3--4--34t--:--5---4---5---3---3--2---3---2--1--1---1e--1---3-----2e-----1---,--1--

     Zsi -dók- nak  se-re- gi       ru -há- ju- kat  te- rí- tik  va-la  az  út- ra   ezt  mond -ván:   di-

<---3---1----2---3---3t----rR3--2---1--:---3---5----3---4---3--+--3---2e----4----eE2---1---1--.

      cső- ség  Dá-vid- nak   Fi-  á - nak,    ál-dott   a- ki   jött    az  Úr- nak   ne - vé- ben.

(Vö. ÖG: 77.)

 

1.1.10. Gloria laus (processziós himnusz)

Vö. Komm/2.4

Graduale Strigoniense („Bakócz Graduále”)

<---5---rR3--4t----5----rR3---4---4t----3---2---1----Ö---4------4----1-----4----4------3------,

R)  Glo - ri -  a,    laus   et   ho-  nor   ti - bi   sit,        rex  Chri- ste,    re-   dem- ptor

<---3t---5-----5---5tT4R3--4----4t---eE2---1r-----Ö---3-----eE2----1---0----eE2----1---1--------.

*       Cu -  i      pu - e   -   ri -  le    de -  cus        prom- sit      o- san - na     pi - um

<---1---1t--5---5---56u---4----Ö---5---7----8---7--6----5--4---5----5--,---7----5---4---5----5-----

V/1.  Is- ra - el   es    tu     rex       Da-vi - dis   et  in- cli- ta  pro- les,    no- mi- ne  qui   in

<---56u---6----4---Ö--5----7---uU6---5---2----4---5---.---3t--5----.-------1--1t--5---5---56u---4---Ö

         Do-  mi- ni       rex  be- ne-  di-  cte   ve- nis.   *  Cu - i...   V/2. Coe- tus  in  ex- cel - sis   

<---5---7---8-----7---6---4----5---5----,--7----5----5---7----7----4-Ö---5---7-----7----uU6---5---2--

         te  lau-dant  ce - li-  tus   o-mnis      et   mor- ta- lis   ho- mo     et  cun- cta  cre  -  a-   ta

<--4----5--.-----5--rR3--4t---5----.-------1-----1----1t---5---56u--4--Ö--5-----7----8----7---6--4--

       si- mul.  R) Glo-ri  - a,  laus...   V/3. Plebs He - brae- a   ti-    bi    cum  pal- mis  ob-vi - a

<--5---5---,---7----5---4---5---56u---7----4-Ö---5---7----uU6----5---2---4---5---.---3t---5---5----.

       ve-nit,      cum pre-ce,  vo- to,   hym- nis   as- su- mus   ec- ce   ti - bi.    *   Cu -  i    pu-...

<---1----1---1t--5--5--56u--4--Ö---5---7---8---7---6--5--4---5---5---,---7---5---4---5----56u---4--:

V/4. Hi   pla- cu- e- re  ti -  bi     pla- ce- at   de-vo- ti- o   no- stra,    rex  pi - e,  rex  cle- mens

<---5--5---7---uU6---5-----2----4----5----.-----5---tT4--4t-.-------1---1t--5---5----56u--4---Ö---5--

        cu- i   bo- na   cun-  cta  pla - cent.  R)  Glo- ri -   a...  V/5. Hi   ti - bi   pas- su-   ro      sol-

<---7---8----7----6---4---5----5--,--7----5--4---5---56u----4--Ö---5----7---uU6---5----2---4----5--.

        ve-bant mu- ni -  a   lau-dis,    nos   ti- bi   re- gnan- ti      pan-gi- mus   ec- ce   me- los.

<---3t---5------.-----5---rR3---4t----5------.

*       Cu -  i...       R) Glo-  ri  -   a,    laus... 

 

Graduale Romanum

 

 

 

Éneklő Egyház6 805; PK

<----5---rR3---44---3---4---4---5---3----2---1--:-----4----4---11----4---4----3----,

R)    Di-  cső - ség   és  di- csé-ret  Te- né- ked,     Meg-vál- tó    Ki-  rá- lyunk!

<---3t---55-----5----4---3----4---5---5---:----3-----2----1---0----eE2----1---1----.

         ki - nek  gyer-me- ki   szép se- reg     mon- dott   é- kes   é-      ne- ket.

<---1---5---555------------5u-----4---:---7-----7----8----7----6----5----4-----5---5--,

V/1.  Iz- ra-   el- nek Ki-     rá-     lya,  s Dá -  vid-  nak  rég-től    í-   gért    sar- ja

V/2. An-gyal-seregek a   menny- ben  mind- nyá- jan  ma-gasz-tal-nak    Té- ged,

V/3. A    zsi-  dóknak           né-    pe      pál- mák- kal  jött az     ú-   ton    e-  léd;

V/4. Mi-dőn  szenvedni     men-  tél      hó- dol-    va   di-csér-   tek ők     Té- ged;

V/5. Tet-szett seregük         né-    ked,   tes- sék     ma  ne- ked szen-telt    né- ped

<---555------------------------5u---4---:----7-----7----8------7-----6----5----4-----5----55-----.

V/1.  ki az Úr nak ne-               vé- ben      jössz hoz-zánk, mind- ö-   rök- ké     Ál- dott!    R)

V/2. s velük a halandó              em-ber,     és     min-den    te-    remt-mé-nyed   di- csér.    R)

V/3. mi  is  könyörgé-              sek-kel      el-     jöt-   tünk,  í-     me,    é-    nek-   szó- val.   R)

V/4. most, midőn mennyben  tró-nolsz,  mi  zeng- jük      e-     lőt-  ted    a     him-nuszt.  R)

V/5. mert kegyelmes ki-          rály vagy, s minden  jót      tet-  szé-  sed- del      fo- gadsz.  R)

 

 


Graduál-változata

                                                                                                              Protestáns Graduál 74. sz.

<----5---rR3--4t--%--5----rR3---4---4t----3--2---1--:----4-----4---1----4---4----3-----:--3t---5-----

         Di- cső- ség     és   di - csé- ret    te-né-ked,    meg- vál- tó    Ki- rá- lyunk,     ki - nek 

<---5-----4---rR3----3-----2---1r--:----2------3---1---0----eE2---1---1---.

       gyer- me- ki    szép   se - reg      mon - da    é -kes    é -  ne- ket.  

 

<-1---------1t-----5-----5------5-----5-----5---56u---4---:----5--------7------8-----7-----6---

1.    Iz-          ra   -   el  -  nek     te     vagy  ki - rá  -  lya   s Dá     -    vid      ki - rály - nak 

2.    Menny- or -  szág - nak    szent  se   -      -re   -  ge      menny -  ég   - ben   di   - csér-

3.    Zsi-      dók -  nak   se  -      re            -      ge  -   i          pál   -    mák -  kal   jöt -   tek

4.    Ők       né   -  ked   szen -   ve            -      dő  -  nek       a       - dák        a    di   - csé-

5.    Ők      ked -   ve  -  sek       vol -  tak         né  -  ked      tes   -   sék      mi    di  -  csé-

<--5-----4----5--------5--:-----7---5-----5----5-----------5----5------5------56u------4------:-

       mag - za  - ta,                    ki   A   -  tya    Is         -    ten - nek    ne  -   vé     -  ben,    

       nek    té  - ged,                   e    föl -  dön   va        -   ló       em        -      be     -  rek   

       e      - lőd - be,                    a-   zért  mi     is             di -  csé -     re  -    tek    -  kel      

       ret      je   - lét,                 mi    im - már,  menny  -  bé   - li        ki -     rá      -  lyunk,  

       re    - tünk hang - ja,         ó,   ke -  gyel- mes           ki   - rály,            Krisz -    tus,      

<--4------5------7--------6--------5------4------5----5----.

        ál    - dott    Ki     -   rály,      hoz -  zánk    jöt - tél.

   s min  - den     te      -  remt -   mé  -  nyed    di  - csér.

       je     - len      va     -  gyunk   most     e -     lőt - ted.

     mon - dunk    é       - kes        di     - csé   -   re  - tet.

       ki    - nek     min   - den        jók      ked -  ve   - sek.

 

           Vö. H.G. 239b. (Himnusz) ÖG 75. (Introitus) Ep 99/200. (Prosa)

 

 

Protestáns népének-változat                                                     

                                                                                               Öreg Debreceni Énekeskönyv 201.

<---7----5---5---5----6---7---4---:---6---7----8------9-----8---7----6---7----5------:---7----5-----

        Di-cső - ség  és   di- csé- ret       te- né- ked,  meg - vál- tó   Ki - rá- lyunk,       ki  - nek 

<---5----5---4---5z----7---4---:----4-----5---6---7----zZ5---6---5----.

     gyer- me- ki  szép  se - reg      mon- da   é - kes   é  -  ne- ket.  

                                                                                                                      Vö. RMDT I. 149. sz.

A verzusok a fenti szerint (az énekeskönyvben néhány csekély variáns).

 

Katolikus népének-változat                                                     

                                                                                                  Cantus Catholici 1651, 65-66. old.

<---5----rR3--4t5---5---rR3---4---4t---3---2----1--:---4----4---1----4---4---3------,--3t---5-----

R.    Di- cső - ség    és  di - csé-  ret   te- né- ked,   meg-vál- tó  Ki-  rá- lyunk,     ki-  nek

<---5----5---4----3----4---4t---:---3-----2----1---0----Ee2---1---1---.

      gyer-me- ki  szép  se-  reg      mon- da     é-  kes   é -  ne - ket.  

<---1---1---555------------------5UUu---4--:----6----7---88---7---6----5-----4----5----5---,

1.      Iz- ra-   elnek  te vagy ki-   rá-  lya,  s Dá - vid- nak  te  ne- mes  mag- zat- ja,

<--7---5----4----5----6---7----5---:--4--------5----6------7---6---5---4t----5-----.

       ki    az   Úr- nak ne- vé - ben     jössz    hoz- zánk  di- cső- sé- ged - ben.

 

2. Mennyei seregek – mindnyájan tégedet dicsérnek,

dícsér emberi szózat – és minden teremtett állat. R.

3. Zsidóknak serege  – pálmákkal jövének elődbe,

mi is könyörgésekkel – jöttünk hozzád, s énekekkel. R.

4. Idején szenvedésednek, – ím ezek téged dícsértenek,

mert midőn mennyben lakol, – mi elménk énekkel hódol. R.

5. Tetszék zsidóknak éneke, – ím tessék mi nyelvünk zengése,

ki vagy kegyelmes király, – ki minden jót kedvesen hall. R.

 

Katolikus népének-változat (Erdély)                                             

                                                                                                            Gyimesközléplok (Csík)[3]

 

 

 

1.1.11. Cum angelis et pueris (antifona)

Breviarium Notatum Strigoniense

<--4i----8----7--7---7---8oO8--7i--8---:---5--8o---8---7---uU6---5u---7---4----,--4---4-----5----7---

      Cum  an- ge- lis   et  pu-   e-  ris       fi-  de- les   in-  ve-  ni-   a- mur,    tri-  um- pha-  to-

<--5----7----5----5---5u----5--:---5---5----iI7uU6Z5---7---7----4---4---.

       ri    mor- tis  cla-  man-tes:   Ho- san- na         in   ex- cel- sis.

 

Fordítás: Az angyalokkal s a gyermekekkel egyesüljünk, mi is, hívek, és kiáltsuk a halál legyőzőjének: Hozsánna a magasságban. (SzXF)

 

Graduale Romanum


1.1.12. Fulgentibus palmis (antifona)

Antiphonale Strigoniense (Pozsony, Knauz 4)

<--1----4tg3---2----3---1----3-----3----5---3r---4uj5T4--:--3-----5---7---5---3r----rR3----tT4---4----,

      Ful - gen  - ti - bus pal- mis  pro- ster- ni -  mur      ad-  ve-  ni-  en-  ti     Do-   mi-  no,

<--4u---7---88-----7----uU6---5u--7----4---:--5----5-----4---5---5---rR3---3--,---5---5--4--5----4---

       hu -  ic   o- mnes    oc-  cur-ra-mus    cum hy-mnis  et  can- ti-   cis    glo- ri- fi- can- tes

<--5----4t---4----3---:---5---7---tT4---3---rR3---tT4---4---.

        et    di- cen- tes:      Be- ne- di- ctus  Do- mi - nus.

 

Fordítás: Tündöklő pálmákkal borulunk le a bevonuló Úr elé; siessünk mindnyájan elébe himnuszokkal és énekekkel, dicsőítvén őt és mondván: Áldott az Úr.


1.1.13. Occurrunt turbae (antifona)

Antiphonale Strigoniense (Pozsony, Knauz 2)

<--5----4---3----4t---4-!---3t----7---8---7---55---5---4---:---5----7---tT4---3--5u---tT4--4---,--4---

       Oc-cur-runt  tur-bae   cum flo- ri- bus  et   pal-mis    Red- em-pto- ri   ob- vi-  am,     et

<---5--4u---7--7---8----8----7-=---8---8o---uU6----5u---7i---uU6--4---,---7---6---5----5--4---3---5---

        vi- cto- ri  tri- um-phan-ti    di- gna  dant  ob-  se-  qui-  a,       Fi-   li-  um  De-i    o- lim

<---7---4----5----4--3---:--4--4---3---5---7i---7-:---7---8---6---7----5---4t---eE2--1--2---3---4--.

        gen-tes prae-di-cant    et  in lau-de Chri-sti    vo-ces  to-nant  per nu- bi-  la  ho-san-na.

 

Fordítás: A sereg virágokkal és pálmákkal jön a Megváltó elé: s a diadalmas győztesnek illő hódolatot mutat be: a népek az Isten Fiát ajkukkal dicsöítik: és Krisztus dícséretére az egekig felhangzanak e szavak: Hozsánna a magasságban. (SzXF)

 

Graduale Romanum


1.1.14. Scriptum est (antifona)

Antiphonale Strigoniense (Pozsony, Knauz 2)

<---2----3r---4----4t---4-!---4---4t---rR3---4---4t---3----3----,--3---4---5-----uU6---tT4---5u--5----

     Scri- ptum  est   e - nim  per- cu - ti  -  am   pa- sto- rem,  *  et  di- sper- gen - tur     o - vis

<--4---4---,---3----5------78o---8-----8o---8---6u----5-%--4---4t---4-----4---5---56uU6--5---4---4--,

      gre- gis.    Post-quam  au -  tem   sur- re- xe -   ro  prae-ce- dam vos   in  Ga-    li- lae- am,

<--4t---eE2---1---4---3---2e--1----2---3---4T----3r---4----.

         i -  bi   me  vi- de - bi-  tis   di- cit  Do - mi- nus.

 


1.1.15. Turba multa (antifona)

Breviarium Notatum Strigoniense, f 152

<--3----4----3r---3-+---2----3----4---4---4----4!---4--3----4t---4-----2e----4----3-----2---1w----2---, 

      Tur- ba   mul- ta  quae  con-ve- ne- rat   ad  di- em   fe- stum  cla - ma - bat   Do- mi-  no

<--3---3---4---3tT4t---4---2e---4---3---1e----3---1e----0----ñ]---0--:--3---eE2---qQ0--1---1r--2---2----.

      be- ne- di-  ctus    qui  ve- nit   in   no- mi- ne    Do - mi - ni,     o- san-  na   in  ex- cel- sis.

 

Fordítás: A nagy sokaság, mely az ünnepre egybegyült, az Úrnak kiálta: Áldott, aki az Úr nevében jő: Hozsánna a magasságban. (SzXF)

 

Graduale Romanum


1.1.16. Ceperunt omnes (antifona)

    Breviarium Notatum Strigoniense

<--0---0q---1----1------1---3----qQ0q-:--0----1----3----eE2--qQ0qQ0---3---XrR3-45zZ5%--tT4-:--5---4---eE2--

      Ce- pe-  runt  o- mnes  tur - bae   de- scen-den- ti -  um     gau- den    -   tes   lau-da-  re

<--1---3----4t---eE2---1ed1---1---,--5---5---tT456uj5---XtT445zZ5z---zZ5--:--tT4----5---4---3-----3---3---

       De- um  vo- ce     ma - gna    su-per   o -          mni     -   bus   quas  vi- de- rant   vir-tu-

<---3---4t---eE2---1e----1---:--eE2--qQ0---1---3----3r---rR3---2e---1--:--0----1-----3---3---4-----eE2--

         ti - bus  di -  cen- tes:     be- ne - di- ctus  qui   ve - nit   rex    in   no-  mi- ne  Do - mi-

<--qQ0qQ0--:--0----1---3---3----rR3+---4t---eE2--qQ0---1---eE2---1---1---.

        ni        pax  de  cae- lis    et    glo-   ri-  a      in   ex- cel- sis.

 

Fordítás: Az (úton) alájövők egész serege elkezdte örvendezve és nagy hanggal dícsérni az Istent, erejének mindazon jelei miatt, melyeket láttak, mondván: Áldott, a király, aki az Úr nevében jő, békesség a mennyből és dicsőség a magasságban!


1.1.17. Cum appropinquaret (processziós antifona)

Graduale Strigoniense („Bakócz Graduále”)

<---45uJ4---4----4---5u----7----7---7iI7U6Z5T4---3r---4----5---uU6---5iI7iK4---tT4---4----,---4uj5T4---tT4---

        Cum    ap- pro-pin- qua- ret  Do  -     mi - nus  Je -ro -  so   -     li -  mam,     mi -   sit

<---ed1rR3--3---1----4---4---4---3---5---5uj5u--4tT4---4----,--Xzh4R3zZ5T4--tT4----3----4----5----4--------

         du-    os   ex   di- sci- pu- lis  su-  is      di-   cens        i    -     te        in   ca-  stel- lum

<---3----4tT4t---3----3---3rR3d1ed1Q0--0---,----3---1---2---3r---rR3tT4---4---5u----7----7i---tT4---rR3----

      quod   e  -   con- tra  vos         est,        et   in- ve- ni-    e    -   tis  pul - lum   a -  si  -  ne

<---5---5uj5uj5--4--23rR3rf1Q0-:---0---1----3------4---rR3---56uU6Z5---4---tT4t----3--3---,--4---3tg34t-----

          a-   li  -   ga- tum,          su- per quem  nul- lus  ho  -    mi- num  se-dit;      sol-  vi-     

<---4---3---5----7iI7U6Z5--7--5u--4tT4---4----,--4u---7----8pP9O8---5---8----8--oO8o---7iI7j5--7----78oO8---

         te   et    ad- du   -  ci - te  mi -  hi;        si   quis  vos      in- ter- ro- ga -   ve  -  rit,    di-

<--7i---ikK4--Ö--3---5---7ol7i---7iI7j5---uj5T4---4---,--3t--5uJ4t--5uJ4t--3rR3E2--1---2--3-----4---eE2---1--Ö-

        ci-  te:       o- pus  Do-    mi-    ni        est;    sol- ven-  tes    ad  - du- xe-runt  ad  Je - sum

<--1---1----4---5u--7---7----67iI7U6Z5T4---tT4---5---uU67i---5-----4--Ö--3----5--4----5---7---4---4-----,

        et   im- po-su-  e- runt  si  -     -   bi     ve- sti -    men- ta,     et   se-dit   su- per  e-  um;

<---8--7ol7iI7U6Z556u--5----6u----8---8-----8---8---8---8---7---ö---7----7pP9O8---oO8--,--89pP9---iI7---8--

          a-lii                 ex- pan- de- bant  ve-sti-men-ta   su - a    in   vi  -     a ,       a   -    lii     ra-

<----7----5----8---7----6--5----5---5i----7---6--Ö---5uU6Z5u---5---6---7----8----7----8o---7----6----,

         mos  de    ar- bo- ri- bus   ex-ster- ne-bant,   et        qui  se- que-ban-tur,  cla- ma- bant:

<---5---5---8----7---7---ö---ö----ö---ö---9---8---9---8---7----ö---öpP9O8---oO8--,---7---7--8o---8----

         O- san-na,  be- ne- di- ctus qui ve- nit  in  no-mi- ne   Do- mi -   ni,       be- ne- di-ctum

<---9---7-----8---7----uU6---5---5iI7---6---,---5---5----8----7---8----8pP9O8--oO8---,---8---8---8o---8-

       re-gnum  pa- tris  no- stri  Da-  vid,       O- san- na    in   ex - cel -  sis,        mi- se-  re -  re

<--7i----iK4----5u----7iI7U6Z5----56uU6Z56uU6Z5---tT44------.

        no-  bis,     fi   -  li           Da   -          vid.

 

Fordítás: (Máté 21, 1-3. 7. 8. 9.) Midőn Jeruzsálemhez közeledett, az Úr elküldte két tanítványát, mondván: Menjetek a helységbe, mely előttetek vagyon, és találtok egy megkötött szamárvemhet, melyen még ember nem ült; oldjátok el és hozzátok ide nekem. És ha valaki nektek szól, mondjátok, hogy az Úrnak szüksége vagyon rá. Eloldván a szamárvemhét, elvezeték Jézushoz, és rája tevén ruháikat, őt ráültették. Némelyek leteríték ruháikat az úton, mások meg gallyakat vagdalának a fákról és az útra szórák. Akik pedig követék, kiáltozának: Hozsánna, áldott, ki az Úr nevében jő. Áldott a mi atyánknak, Dávidnak országa. Hozsánna a magasságban, Dávid fia, könyörülj rajtunk. (SzXF)

 

Graduale Romanum

 


1.1.18. Ingrediente Domino (responzórium)

Breviarium Notatum Strigoniense, f 152

<--1---0---1--1---3---eE2e---1e---qQ0---0----1-----3-----2wW1QQ0q--123rR3E2--12eE2W1w---ed1--:--3----4t----

       In-gre-di- en- te   Do - mi -  no    in  san- ctam    ci  -     vi    -     ta     -    tem   He- brae-

<--tT44f23r--3r----3r---3eE2W1w--ed1-:--1e---1---1e---1---1e---1----1e----1----12eeE2W1QQ0--1-----eE23rR3---

        o-         rum  pu-  e-       ri     re - sur- re-  cti - o-  nem   vi -  tae    pro  -     nun - ti-         

<-3eE2W1e---qQ0--:--0q----3---eE2----1----1erR3E23rR3r--rR3--,--3---3----3---3----wW1Q01e----1--1---ed112eE2--

       an-      tes  *  cum  ra - mis  pal - ma-          rum :  O- san-  na cla-  man  -   tes  in  ex-      

<--12eE21w--ed1--.----0§-12e-4!--3----3---4t----4-!----3---3---3r---3---3----eE2--3r---2e---1---12eE2---

        cel-      sis.  V)  Cum   -  que   au- dis- sent   qui-  a   Je-  sus  ve - nit   Je -  ro-  so - li  -   

<---ed1----,--1---0q--1e--1-----12eE2W1Q0---1---eE23rR3--3eE2W1e--qQ0--.---0q----3--eE2---.

         mam    ex-  i-    e-  runt   ob  -     vi -  am       e  -     i.     *   Cum ra-mis

 

Graduale Romanum

 

 

 

 

Fordítás: Bemenvén az Úr a szent városba, a zsidók gyermekei, az élet feltámadását előre hirdetvén, * pálmaágakkal kezükben kiáltották: Hozsanna a magasságban. V) Amikor meghallották, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, kimentek elébe, *  pálmaágakkal kezükben…


1.2. A mise énekei

1.2.1. Domine ne longe (introitus)

Graduale Strigoniense („Bakócz Graduále”)

<--1e---4--4tT4--:--1---3----4---4----4tT4---4---4---5---tg3tT4--4-----456uj5--5----tg334tT4t----tT4----:

      Do- mi- ne       ne  lon- ge   fa - ci -    as   au- xi-  li  -    um   tu  -    um   a             me,

<--4tT4--rF1--4----5u--7----7-----7----uj5uj5--5io---7--7---,--7---7---uj5---5uU6uj5T4--4t--tg334tT4t---tT4-

        ad   de- fen- si-   o-  nem  me - am      a-  spi- ce,      li- be-  ra    me        de   o-           re

<--5---56uU6Z5--4tT4R3---Ö--3---4t---5----tg334tT4t---tT4---4tT4---rF1---4----5u---5u---rR3---4--5u---7-----

        le- o    -    nis,         et    a    cor- ni      -     bus    u  -  ni -  cor- ni -  um  hu- mi- li-   ta-

<--uj556uU6Z5---45uj5T4t----tT4----.----3---tT4---4u--7---7---7---uU6--7i---8--7i---7---,----uJ4---5u-----

        tem         me    -     am.    Ps. De-us,    De-us  me-us  re-  spi-ce   in  me,       qua- re

<--777-------------------------------------------------uU6--4t---uU6-----5--5---4---.

        me derelinquisti, longe a salute mea verba  de- li-  cto- rum  me -o- rum.

        Domine, ne longe… (A Gloria  elmarad)

 

MStr, MR. Fordítás: (Ps. 21, 20. 22. 2.)Uram, ne vond meg tőlem segítségedet, figyelj reám, és oltalmazz meg engem: szabadíts meg az oroszlán torkából, engem, a megalázottat, a bölény szarvától. Zsoltár: Istenem, Istenem, tekints reám, miért hagytál el engem? Távol van szabadulásomtól hangos jajveszékelésem. Uram, ne vond meg... (SzXF)

 

Graduale Romanum

 

 

<--1er--4tT4--:--1---3---4--4tT4---4-!---4---5---tg3tT4--4----456uj5--tg334tT4t---tT4----:--4tT4--rF1-------

        U-  ram      el  ne  tá- voz- tasd  se- gít-  sé-   ge-   det      tő-          lem,       az    én

<---4---5u----7----uj5uj5--5---5io---7--,----7---7----uj5---5uU6uj5T4-!--4---5---tg334tT4t---tT4-----5----

        vé- del- mem- re      te- kint- sél!    Sza- ba- díts   meg         az  o-  rosz-       lán    szá-

<--56uU6Z5--4tT4R3---Ö----3--5----tg334tT4t---tT4---4tT4--rF1---4---5u---5u7--:--rR3---4------5u-----7------

        já-      tól,           s a  va-  dak-        nak   tá-  ma- dá-  sá-   tól       en- gem,   meg-  a-

<--uj556uU6Z5---45uj5T4t----tT4----.----3---tT4--4u----777---------------------------------uU6---7i---8--

        lá-           zot-         tat.   Zsolt. Is- te-  nem, én Istenem, tekints reám, miért hagy-tál   el

                                                        Én Is-  te-    nem, napestig kiáltok                  és    meg nem     

<--7i-----7---,----uJ4---5u----777--------------uU6--4t---uU6-----5----5---4---.

        en-   gem?      mi- ért   vagy messze ki- ál-   tá-  som    sza- vá- tól.

        hall-gatsz?      és    éj-  jel és                   nem fi- gyelsz  re-         ám.

       (A „Dicsőség” elmarad, azonnal az antifona következik.)

 

Helyette vehető (Éneklő Egyház, PK szerint): Mi pedig dicsekedjünk…: Mel/2.1.1.


1.2.2. Megalázá önnönmagát

Graduál-introitus (vö. Introitus „Humiliavit”). Felirat: „Qui et loco Responsorii haberi potest”.

 

                                                                                                                           Öreg Graduál  95.

<--1e---3--23r--ed1e--ed1--3---23r---rR3-+--3r---4--3--3------1---4---tT45u---5--:---7----tT4-X-45zZ5--4--:

      Meg- a- lá-  zá     ön-nön-ma-  gát    a    mi  U-runk  Jé-zus Krisz- tus   mind ha -  lá  -   lig,

<--4----5---5--™-56uU5---5----4---5---5---56uU5--5---,--5-----4---4---4--4----4---tT4--3---23r---4--:---

     mind  a   ke-   reszt- fá - nak ha- lá-   lá  -   ig,      an-  nak- o- ká-ért   az  Úr   Is- ten    is 

<--4----3---5u---5---4---rR3r--1---:--1---1e--3---2--3t---5---5----rR3---rR3--:---23r----4---45u---5----    

       fel- ma-gasz-ta - lá    ő-    tet,     és   a- da    ő- né- ki    oly  ne- vet,       mely név  va- gyon

<---4---4---4----4----rR3tT4R3--rR3E2--2--.---tT4---4t--555----------------------------4t----5----5----5-

       min-de-nek-nek  fe-      let  -  te.       Az   Úr  Is-ten-nek irgalmasságából  nék-ünk   í- gért

<--tT4--4t---,---rR3--4t----5--555--------3----4t----4-----3---,--tT4---4t---5---555--------------------

       jó - kat        ö -  rök- ké  hirdetni  meg ne   szűn- jünk.   Di- cső- ség  Atyának és Fiúnak 

<---5----4t---5----5---tT4--4t----,--rR3---4t----5----555-----------------------------------------------

      Szent- lé-  lek   Is- ten- nek,   mi -  kép - pen  kezdetben dicsőséges vala most és mind-

<---555------------------3---4t----4--3----.

         ö- rök- kön ö- rök-ké,  úgy  lé-gyen.  MEGALÁZÁ…

 


1.2.3. Tenuisti manum dexteram (graduale)

Graduale Strigoniense („Bakócz Graduále”)

<--0---wW1---1r---4rR3E2ed1Q0---1rR3r----eE2ed1Q0----1e----3---ed11er---ed1e---eE2e-qQ0q-eE2e-qQ0q-0ed1wW1qQ0----,

       Te- nu -  i -  sti              ma -    num      dex - te-  ram     me-    am,

<--0---01e---3---3---3--3tT4R3-1rR3--3rR3E2---1e---3---eE2---qQ0q-3tT4---4tT4t-uj5uJ4---,--23r---4t----23r--

        in  vo -  lun- ta- te  tu     -       a       de - du- xi  - sti            me,                  et     cum glo-

<--ed1rR3--34tT4R3ed1-23rf2ed1Q0-ed1wW1qQQ0--Ö--01e----3-----23r----rR3r---rF11er-34tg33tu-tT4tT4rf2---.----ed1r---

        ri   -   a                                        as  -  sum-  psi-    sti      me.                               V) Quam

<--uj556u----7---6---6---6--zZ5zZ5-uU6h4t-67iI7U6Z5T4uU6Z5--tT4t-zZ5zrf2r-5uj556uj5-rf2--Ö--rf22r55uj5uj5---tT4uj5u---

        bo   -   nus   I- sra- el  De                -              us                                  re-               ctis

<--tg334t-uj5urR3d1-34tg3-4tT4--2---,---5----tT4---4uj5---4-----3----3----23rR334t-uj5uj5---tT4-uj5u---tg34t---

        cor               -             de       me -  i       au -  tem   pe- ne   mo-                 ti            sunt

<--uj5u-rR3d123r---5tT4R3-tT4f2ed1---,--0---1---1---1rt---3----3-----ed1---0q---3tT4---4tT4t-uj5uJ4---Ö----3---

        pe       -      des,                  pe-  ne  ef -  fu  -  si   sunt gres-  sus   me-   i                     qui-

<--3---3--4t---4---4----3tT4---1----1tT4tuJ4R3d1-rf24tg3ed1-rR3E2W11w-3r---4----rR3tT4f2ed1--Ö-qQ0qed1eE2W11w-3r---

        a   ze - la- vi     in   pec-  ca -  to-                                          ri-   bus,          pa- 

<--4-----56u---3---34tT4--rR3tT4f2ed1Q012e--XwW12ed11er34z---zh4zZ5T4zH3-rR3E22---.

       cem  pec-  ca-  to -   rum               vi-                dens.

 

MStr, MR. Fordítás: (Ps. 72, 24. 1-3). Te megfogtad jobbomat, tanácsoddal vezetsz, s aztán dicsőségre emelsz. V). Mily jó az Isten Izraelhez, azokhoz, kik igazszívűek. Az én lábam mégis majdnem megingott,  lépésem majdnem megtántorodott, mert elfogott a gonoszokkal szemben az irígység, amikor láttam a bűnösök jólétét. (SzXF)

 

Graduale Romanum

Éneklő Egyház 807; PK

<Ï--111--------------2---1--1r---4---:--444---------------------------2-----3r---5---,---444--------

         Te tartottad az  én job-bo- mat,   és a te akaratod szerint ve-zetsz  en-gem *    és a te di-

<Ï--444-------------2--1------2r----4---.---111------------------.---------4----5--666-------6i---

       csőségedbe be- fo-gadsz  en -gem.       TE TARTOTTAD...    V/1. Mily  jó   Izrael Is- te-

<Ï--6--:---666-----------------5z---4---,--444---------------------------------------2---3r---5---.

         ne +   az egyenes szívű- ek-  hez *   az én lábaim mégis csaknem megtán- to- rod- tak.

<Ï--111-------------------.-------4t---666-------------------------------5z---4--,--444------------

         TE TARTOTTAD...    V/2.  Mert megbotránkoztam a bűnösök  mi- att, * látván a bűnö-

<Ï--4---4---2---3r--5---.--111------------------.

        sök bé- kes-  sé-  gét.         TE TARTOTTAD...

 

Helyette vehető (Éneklő Egyház 806) szerint: Krisztus engedelmes volt értünk.

 


1.2.4. Deus, Deus meus, respice (tractus)

Graduale Strigoniense („Bakócz Graduále”)

<X-4--3rR3d1-3rR3-4zh4-3rR3-4zh4-34zZ5T4zh4-34zZ5T4-zh4-:-3--4--3z---6---6--6---zZ5--4---34zh4-5zh4-56uJ4rRR3-,-6u-

       De- us,                                                       De- us me-us, re-spi- ce    in  me,                 qua-

<X---6u--6uU6-/-3r---3z--56uU6--6zZ5T4--45zh4--.---4!6uU6-4zZ5zh46uU6Z5-7iI7j5-6uj5zh4--4-:--4--zZ5--6---4---4z--

           re   me   de-  re- li  -   qui  -  sti.     V)  Lon            -                       ge    a  sa-  lu-  te   me-

<X--rR3-5zh4-56uJ4rRR3--,--rR3-r56u---6uU6-/--3---3z---6uU6zH3--4zh4----6-----tT45zh4-6uU6Z56uJ4R36zZ5T4---45zh4---.

          a                         ver      -    ba    de-  li  - cto  -    rum   me-   o  -                           rum.

<X--4z--6---7iI7iUI7iK4--4--:--6--67iI7U6zZ5T4t--zh4---6---zh4z---4----6----7----zZ5--rR3--34zh4-5zh4-56uJ4rRR3--,

 V)   De- us   me    -   us    cla- ma      -    bo   per di  -   em, nec  ex-  au-  di-  es

<X--3---6---4---rR3-r56u--6uU6-/--3----3z--6--6---67ik6--4---45z---6zZ5T4---rR3rR3d1-rR345zh4---.-----3r----

         et  no-cte,  et           non    ad   in- si- pi-  en -   ti-  am    mi-     hi.                       V)  Tu

<X--6uU6h467ik6-uU6h445zZ5z--tT4---4--5z---7--zZ5--rR3--34zh4-5zh4-56uJ4rRR3--,--zZ5g3--4z--6--67ik6-uU6h445zZ5T45zh4-.   

          au              -          tem  in san-cto ha- bi-  tas,                        laus  Is - ra- el.

<X--3r--6---6---4---4z---45z---6---4----4z---rR3-5zh4-56uJ4rRR3--,---4z---4---rR3-r56u---6uU6-/---6u---zZ5-

V)      In  te spe- ra-  ve-  runt  pa-tres  no- stri,                       spe- ra -  ve   -      runt      et    li-

<X---rR3r---3z---56uU6u--4---45zh4-.---6----7---6uU6---4---4z6iI7U6zZ5T4t---zh4-:---4---5z---7---zZ5---rR3--

           be -   ra -  sti       e -  os.   V)  Ad   te   cla-  ma- ve-              runt,   et  sal  - vi   fa-  cti

<X--34zh4-5zh4-56uJ4rRR3--,--3---6--4z---4--rR3-456u--6uU6-(--6u---6uU6--4zh4---6----6zZ5T4--rR3rR3d1-rR345zh4--.

          sunt,                      in te  spe- ra- ve-         runt   et   non  sunt  con- fu-    si.

<X---3---4--6uU6h467ik6-uU6h445zZ5z--tT4--:--4----4----7i---4---7-----iI77J4-5zh4iiI7U6zZ5T4--rR3-5zh4-56uJ4rRR3---,

V)       E- go   au      -                 tem   sum ver- mis   et  non  ho          -            mo,

<X---3----6---4---4-----rR3-r56u--6u---6uU6-/---7---3---4---6---6----6zZ5T4---rR3rR3d1-rR345zh4---.----6---

           ob-pro-bri-  um  ho    -     mi- num    et   ab- ie- cti - o    ple  -   bis.                  V)   O-

<X----6-----4---zh4z---uU67iI7--7-----6uU6Z5T4zh4-:--4----4----7---iI77J4-5zh4iiI7U6zZ5T4--4---rR3-5zh4-56uJ4rRR3--,

        mnes qui   vi  -   de  -   bant   me             a - sper-na- ban          -        tur   me,

<X---3---6---4---4----rR3-r56u--6uU6--6-/---7---3----4---6----6zZ5T4--rRR3rR3d1-rR345zh4-.----6---7---6uU6h4-

          lo- cu- ti   sunt  la      -    bi -  is     et  mo- ve- runt  ca-    put.                    Spe-  ra-  vit

<X---6---7---6uU6h4--4-:--zZ5--6u---6zZ5T4--6---zh4z--rR3-5zh4-56uJ4RrR3---,--3----3----6---4---4---rR3-r56u--

            in Do-mi -  no,    e  - ri-   pi-     at   e-     um,                     sal- vum fa- ci-  at    e-

<X---6uU6-:--7----6zZ5T4--4----6---6zZ5T4--rR3rR3d1-rR345zh4---.---6----4---6---6---4---4---4---4---6------

           um   quo- ni  -   am vult  e-     um.                        I-  psi   ve-ro   con-si- de-  ra-  ve-

<X---6----4---4---7---zZ5--4-----rR3-5zh4-56uJ4rRR3--,---3---3--6---4-----rR3-r56u--6uU6--:--7----3---4---

          runt  et   in-spe-xe- runt   me,                      di- vi- se- runt  si   -        bi       ve- sti-men-

<X---6---6zZ5T4--45zh4---Ö--4---3---4---6----6-----6---67ik6h4--45zZ5g3--4---456uU6Z5---4---rR3rR3d1-rR345zh4-.

           ta   me-    a           et  su- per  ve-stem  me- am      mi-    se-  runt      sor- tem.

<X---67i--7i--7---7iI78pÉ7U6-iI78pÉ7U6-iI7iI7U6-iI7iI7U6-iI7iI7uJ4-:--6--67i--iI7U6zZ5T4zh4---4u---iI7uJ4-5zh4iiI7U6zZ5T4-

           Li -  be- ra   me                                                     de  o-   re              le-    o-

<X---rR3-5zh4-56uJ4RrRR3--,--3---3---6---67iI7U6zZ5T4t--zh4---4z--4---4---rR3-r56u--6uU6-:--6u---zZ5--rR3r--3z-

          nis,                       et   a   cor- ni  -           bus   u- ni- cor- ni    -     um    hu- mi- li -     ta- 

<X---56uU6u---6zZ5T4---45zh4---.----3--4--6u---4---6u---7uU6Z5T4t--zh4-:--6----6--4---4z--rR3-5zh4-56uJ4rRR3-,

           tem     me -    am.         Qui  ti- me- tis   Do- mi  -    num, lau-da- te   e -   um,

<C----3---3---6----4----4z---4-----rR3-456u--6uU6-:---6u----zZ5---rR3r--3z--56uU6u--4---45zh4---.----4--

             u- ni- ver- sum  se- men   Ja    -    cob,      ma- gni-   fi -   ca-  te        e-   um.           An-

<X----3----4---6---6u---4----6u---7uU6Z5T4t--zh4--:--4---6---6---6zZ5T4--4----4----4z---rR3-5zh4-56uJ4RrR3--,

           nun- ti-   a -  bi-  tur   Do-  mi    -   no    ge- ne- ra -  ti  -    o    ven- tu -  ra,

<X---3----3----3----3---6---4-----rR3-r56u--zZ5u8pÉ7U6--Ö--6u---6u6zH3--4zh4--6-----tT45zh4-6uU6Z56uJ4R36zZ5T4-

            et   an- nun- ti-   a- bunt  cae-        li                iu-   sti-      ti-     am   e-

<X---45zh4--.----3r--rR3---4zZ5zrR3rR3r---3--4--66u---4--:---6u----6uU6H3--4z-----zZ56uU6u---4----rR3r-----

           ius.          Po- pu-    lo,            qui na-sce - tur,   quem fe -    cit      Do  -    mi-   nus.

<X---67iI7U66iI7U6zZ5T45zh4-------.

 

MStr, MR. Fordítás: (Ps. 21, 2-9. 18. 19. 22. 24. 32) Istenem, Istenem, tekints reám: miért hagytál el engem? V) Távol van szabadulásomtól hangos jajveszékelésem. V) Én Istenem, kiáltok nappal, de te nem hallgatsz meg, kiáltok éjjel is és nyugtot nem találok. V) Te pedig ott lakol a szent helyen és Izrael dícsér téged. V) Benned bíztak atyáink: bíztak és te megszabadítottad őket. V) Hozzád kiáltottak, és megszabadultak, benned bíztak és meg nem szégyenültek. V) Én azonban féreg vagyok, nem ember, embereknek csúfja, népnek útálata. V) Aki csak lát, mind gúnyt űz belőlem, félrehúzza ajkát, fejét csóválgatja. V) Az Úrban bízott, mentse meg őt, szabadítsa meg, ha kedvét leli benne. V) Néznek rám, bámulnak engem: szétosztották egymás között ruháimat, és köntösömre sorsot vetettek. V) Szabadíts meg az oroszlán torkából, engem, a megalázottat, a bölény szarvától. V) Ti, kik félitek az Urat, dicsérjétek őt, Jákob minden ivadéka, magasztaljátok őt. V) Az Úrról beszélek az eljövendő nemzedéknek: az ő igazságát fogják hirdetni az egek. V) A születendő népnek, mivel az Úr így cselekedetett. (SzXF)

 

Graduale Romanum

     

PK

<X--3--4--666--------------------------:--------------------7----rR3---,--66------------------7---

         Is-te-nem, Istenem, tekints reám,  miért hagytál el en- gem? *  miért vagy messze ki-

<X--4--uU6---zZ5----4--3r---4---.---666-------------------------------------------7----rR3------,

         ál- tá- som sza- vá- tól. 2.   Én Istenem, napestig kiáltok, és meg nem hall-gatsz? *

<X--4---6---6-/--6---7---4---uU6zZ5T4--3r---4--.---888--------------------6---iI7--7uJ4R3---,---3---4-

          és  éj- jel,  és nem fi- gyelsz  re- ám? 3. Pedig Te a szent he- lyen la-  kol *         Iz- ra-

<X--6----6---7--uJ4uU6zZ5T4--3r---4---.---888-------------6--8---7---7uJ4R3--,---3---4---6---7----7--

          el- nek di- cső-       sé- ge!  4.   Tebenned bíz-tak  a- tyá- ink, *    bíz-tak, és meg-sza-

<X--4---7---6---zZ5T4--3r--4---.---666-----------------------------7---rR3---3---,--666------------

         ba- dí- tot- tad   ő- ket.  5. Hozzád kiáltottak, és megsza-ba- dul- tak, * Tebenned bíz-

<X--6-/--6---5----4-----3---4----ed13r--tT4--.---666------------------------------------7---rR3-----

         tak, és meg nem szé- gye- nül-   tek. 6. Én pedig féreg vagyok már, és nem is  em-

<X--3---,--666---------------------5--4---3-----4---ed13r--tT4--.----5----6---777----------------

        ber, *  emberek gyalázata, és a nép meg-ve- tett-   je. 7.  Mind-nyá- jan, akik látnak

<X---777------------------6----7----rR3---,---666----------------------------------5---4---3r-----

          engem, megcsúfol-nak  en- gem, *   ajkukkal megszólanak, és fejüket haj- to- gat-

<X--4---.----5z--777--------------7--6---7----rR3---,--666-------------/--6---5----4---3r---4----.

         ják:  8. „Az  Úrban bízott, mentse meg őt, *     szabadítsa meg, ha ked- ve- li    őt!”

<X---888------------------------6---iI7---7uUJ4R3--,---666------------------------------------/-------

      9. Csak néznek és szemlél-nek en- gem, *     elosztották maguk között ruháimat, és kön-

<X---666-------uJ4--uU6zZ5--4--3r---4---.-----888------------------------------6---8---7--7uJ4R3---,

           tösömre sor- sot   ve- tet- tek. 10.  Szabadíts meg engem az orosz-lán szá-já- ból, *

<X--666---------------------------------7---4--uU6zZ5T4-3r---4---.---666--------------------------

          és a vadak támadásától engem, meg-a- lá-     zot- tat. 11. Akik félitek az Urat, dicsér-

<X--7--rR3--3----,--666----------------/--7---4---7--6zZ5T4--3r---4----.----666--------------------

         jé- tek Őt, *  Jákobnak ivadékai, di- cső- ít- sé-    tek  Őt!  12. Hirdessétek az Urat a

<X--666-------------7--rR3---3--:--3----4---666-------------------4--6zh4R3-tT456u--rR3---,---4---6---

          jövendő nem-ze-dék-nek, hir- des- sék az egek az Ő i-gaz-sá-             gát, *      a   nép-

<X--66---666-------------------5--B-778ol7--uU6---,--6uU6---zZ5T4R34t4t-%-uU6uU6h4t-----8-----8----7-----

         nek, mely egykor meg- szü-    le-     tik,      me-   lyet                          maj- dan    az

<X--8ik6Z5-4rR34z6--7iI7j5z---5z-iI7U6---zZ5T4---tT4--.

          Úr   —         —        —         te-  remt.

 

Éneklő Egyház 807/B

<--4--5---777---6-7-8-7-,--777----6---7--5---4--.----777--6--7--5--44-tT4R3r4------.

         8G tónus.                                                          Az utolsó vers második fele

 

1. Istenem, Istenem, miért hagytál el /engem? * miért vagy messze kiálsom /szavától? 2. Én Istenem, napestig kiáltok, és meg nem /hallgatsz? * és éjjel, és nem figyelsz /reám? 3. Én pedig féreg vagyok már, nem is /ember, * az emberek gyalázata és a nép megvetettje. 4. Átlyuggatták a kezemet és /lábamat, * és megszámlálták minden /csontomat. 5. Csak néznek és szemlélnek /engem * elosztották maguk között ruháimat és köntösömre sorsot /vetettek. 6. De te, Uram, ne légy messze /tőlem, * én Erősségem, az én védelmemre /siess! 7. És én hirdetem testvéreimnek a te /nevedet, * az egyháznak közepette dicsérlek /téged. 8. És hirdettetik az Úr a jövendő nemzedéknek, + a népnek, mely egykor /születik, * melyet majdan az /Úr teremt!


1.2.5. Máté-passió

Vö. Komm/2.5

Harmat- Werner: Cantus Cantorum; turbák az Eperjesi Graduál nyomán (vö. PK)

<XB--4--666------------------------------5----4---6--6--:--6-----6----3--4---2-----,

           A mi Urunk, Jézus Krisztus kín-szen-ve-dé-se  Szent  Má- té  sze-rint.

 

 

(Vagy kórussal kezdve:)

 S:

<XBY-999--------------------------------8----7---9--9--:--999---------------------------7--8---6--.

           A mi Urunk, Jézus Krisztus kín-szen-ve-dé-se   Szent Máté evangelista írá-sa sze-rint.

 A:  

<XBY-444--------------------------------5----5---4--4--:---444--------------------------5--5---3--.

 

 T:

<XBY-666--------------------------------5----5---6--6--:---666--------------------------7--5--6---.

          A mi Urunk, Jézus Krisztus kín-szen-ve-dé-se   Szent Máté evangelista írá-sa sze-rint.

 B:

}ÍCS-777---------------------------------8----8---7--7--:--777---------------------------ö--8--ü--.

 

 

<XB--4--666----------------------------------------------------------5--4---6---6-:--4---6---YzZ5T4-

   C:   Az időben Jézus tanítványaival a Getszemáni nevezetű ma-jor-ba mé-ne,  és mon-dá 

<XB-3--2--.---2--1--0---2--2--:--0----222-------------1--3--3rR3--2--2--.----4--666----------------

        né-kik. Ül-je-tek le  itt,   míg odébb megyek és i-mádkozom. C: És maga mellé vevén

<XB--666---------------5---4--6--6-:--4--666-----------------3---4---2---2--,--4---666------Y-zZ5T4-

          Pétert és Zebede-us két fi-át,   kezde szomorkodni  és gyötrődni.     Akkor mon-  dá

<XB--3---2----.--0---2--2--1--0---2--22-----2----1---0--0--:--2--1--0---22--0---2--1--3--3rR3---2---

           né-kik:  Szomorú  az én lelkem   mindha-lá-lig.   Várjatok  itt,  és virrassza-tok  vé-

<XB--2--.---4--666-------5---4---6---6--:--4--666-------------------------YzZ5T4----3----2---------,-

          lem. C: És kissé e-lőbbre menvén  orcájára borula, imádkozván  és      mondván:    

<XB--YrR34tT4R3E2--22-----0---222---------------------------wW1--0--0--:--0----222---------------------

             A-         tyám,  ha lehetséges, múljék el tőlem  e  po-hár,  mindazonáltal ne úgy le-

<XB--222----1---0---2-2--222------3--3rR3----2--2---2--.----4--666---------5--4---6---6--:--4--666-

           gyen,  amint  én akarom,  ha-nem   amint te. C:   És tanítványa-i-hoz mé-ne,   és  alva

<XB--666------------------3--4--2--2--.---0---222----------------------------------1--ñ--0q--2----,

           találván őket, mondá Péternek:  Így hát egy órát sem bírtatok virrasz-ta-ni  ve-lem?

<XB--0--222--------------1--0---2--2--2--:---0---222----------wW1--0--0--0---,--0--2--2---1--0------

           Ébren legyetek, és i-mádkozzatok, hogy kísértésbe  ne  es-setek.     A  lélek   u-gyan

<XB--22---1---3--3rR3---2---2---.----4--666---------5--4--6--6--6--:-4--6--6--6-YzZ5T4----3-----2---.

          kész, de  a  test  gyön-ge. C:  Másodszor is  újra  elméne,   és imádko-zék  mond-ván:

<XB--YrR34tT4R3E2--22-----0--222-----------------------------------------1--0--2--2---:---0---2----2--

         A-          tyám,   ha el nem múlhatik e pohár anélkül, hogy ki ne  i-gyam,  legyen meg

<XB--2--1--3--3rR3--2--2--.----4--666------5--4--6--6--:--666-------3--4--2-:----4----666-----------

           a  te   a- ka-  ra-tod. C:  És megint visszatérvén, alva talá-lá ő-ket,    mert szemeik el

<XB--666--------3---4---2--,--4--666-----------------5--4---6---6---6--:--4--666--------------------

           voltak ne-he-zed-ve.   És ott hagyván őket,  ismét el-mé-ne,     és harmadszor imád

<XB--666-------------------------3----4-----2---,---4--666-------------5--4---6--6--:--4--6---YzZ5T4-

           kozék ugyanazon beszé-det mondván.    Akkor tanítványa-i-hoz mé-ne,  és mon-dá

<XB--3--2--.---0--2---1--0---22----0---2----wW1--0---0-:---0--222-----------1--0--2--2--:--0---2----

         né-kik.   A-lud-ja-tok már  és  nyu-god-ja- tok,   í- me elközel-gett az ó- ra,    és   az

<XB--222--------------------------wW1--0--0--0--,--4--4--3r-YtT4---3---2---:--0--222---------------1-

           Emberfia a bűnösök kezé-be   a-da-tik.  Kelje-tek  föl, menjünk:  í-me közeledik, a- ki

<XB--3--3rR3---2--2--2--.-----4---6--6---4-4-!---4--666---------------------------------------------

           en-gem el- á- rul.  C:  Míg ő szól vala,   í-  me Júdás, egy a tizenkettő közül, eljöve és

<XB--6--5---4----6--6--:--4---666-----------------------/-------------------------------------------

           ve-le nagy sereg,    kardokkal és dorongokkal,  küldetve a papi fejedelmektől és a nép

<XB---6--3--4--2--,--4--666----------------------------------3----4---2----.----7---9---9----9-----

           vé-ne- i- től.    A- ki pedig elárulta őt, jelt adott ne-kik, mondván:  S: A-kit  megcsó

<XB--8--7---9--9--:--9--7--8----6---.----4--666-----------------------3----4----2---.---9---9-----

           kolok, Ő az,  fogjá-tok meg!  C:  És azonnal Jézushoz járulván,  mondá:    S: Üdvöz-

<XB---7----8---6---.---4---6---6--3--4--2---,--4--6---6-----6--YzZ5T4--3--2--.---0---2---22----2----

           légy, Rabbi!   C: És megcsókolá  Őt.    Jézus meg mon-dá   né-ki.    Ba-rá-tom,  mi

<XB--1---ñ--0q--2---.---4--666--------------------------------5--4----6--6--6-:--4---6---6--3--4---

          vég-re jöt-tél?   C: Akkor hozzámenének és kezet ve-tének  Jé-zusra,   és megra-gadák

<XB--2----,--4--666-------------------------------------4-4--:--4--666---------------5--4----6--6--,

           Őt.      És íme, egy azok közül, kik Jézussal valának,  kinyújtván kezét,  kardot  ránta,

<XB--4--666-----------------------------------------3---4--2---,--4---666-----------YzZ5T4--3--2---.

           és  rásújtván a főpap szolgájára, levágá an-nak fü-lét.     Er- re mondá ne- ki    Jé-zus:

<XB--0---222------------wW1---0--0--0--:---0----222---------------1----0----2--2--:---0---2---2--wW1-

        Tedd vissza helyébe  kardodat,   mert mindazok, akik fegyvert  fognak, fegyver ál-tal

<XB--0---0----0--,--0----222-------------------1--0-----2--2--2--:--0--222-------------------------

         vesznek  el.   Vagy  azt hiszed, nem kérhetem  Atyámat,   és rögtön adna nekem töb-

<XB--222--------------1----ñ--0q---2---,--0---222-------------------------------------0--0--:---0--

           bet tizenkét ez-red  angyal-nál?    De akkor hogyan teljesednének be az Í-rá-sok, hogy

<XB--2----1---ñ---0q---2---.--4--666---------------------------YzZ5T4--3--2---2---.----0-----222---

           így kell tör-tén -ni? C:  Abban az órában mondá Jézus a     se-reg-nek:    Mint lator-<XB--222----------------------------------------------------------wW1--0--0--0---,--0--222----------

           ra,    úgy jöttetek ki kardokkal és dorongokkal, megfog-ni   engemet.  Naponként ná-<XB--222------------------1--0--2----2-----2---,--0---2-----2--1--3--3rR3--2--2---.----4---666-----

           latok ültem,  tanítván a  templomban,    és  nem fogtatok el    en-gem. C: Mindez pe-

<XB---6--5--4---6--6---,---4---666------------------------------3-4--2--,--4--666-----------------

           dig azért történt,   hogy beteljesedjenek a próféták  í-rá-sa- i.    Ak-kor a tanítványok

<XB--666-------------------------------3--4--2---.---4--666---------------------------------------

           mindnyájan elhagyák Őt, és el-fu-tának.      Amazok pedig fogván Jézust, Kaifás fő-<XB---5---4---6--6--:--4---666--------------------------3---4---2--,--4--666-----------------------

           paphoz vi-vék,  hol az írástudók és vének egy-begyűltek.  Pé-ter pedig messziről kö-<XB--666------------------3--4--2--,--4--666------------------------5---4---6---6--:--4----6--6----

           veté Őt a főpap udva-rá-ig.     És bemenvén oda, leüle a  szolgák kö-zé,   hogy lássa 

<XB--3--4---2--,--4--666---------------------------------------------------------------------------

            a vé-gét.    A papi fejedelmek pedig és az egész gyülekezet hamis tanúságot keresé-<XB--666------------4--:---4---6--6--5--4---6---6--:--4---666---------------------------------------

           nek Jézus el-len,   hogy őt halál-ra  ad-ják,    és  nem találtak, holott sok hamis tanú 

<XB--6--3---4--2--,--4--666-----------------5--4--6--6-(--3--4--2--.----7--999-----------:---7------

           je-lentkezett.  U- toljára előálla két hamis tanú  és szóla:  S:  Ez  azt mondot-ta:   le

<XB--999-----------------8---7---9--9-----9--:---999--------------------------7--8---6---.-----4--

          tudom rontani az  Is- ten  templomát,    és három nap alatt fölépí- te- ni  azt.    C:   És

<XB---666------------------------3--4--2--.----999--------------8---7---9--9---9--:---7---9---9--9-

            fölkelvén a főpap, mon- dá ne-ki:  S:  Semmit sem  felelsz-e  a-zok-ra,    mik-ről  ezek

<XB---8--6--7i---9--.-----4--6---6--6---6---3---4--2--,--4--666-----------3---4--2--.---7---999---

           ta-núskodnak?  C: Jézus  pedig hallgat  va-la.    És a főpap mondá ne-ki: S: Megesket-

<XB--999-----------8--7--9-9--9-:--7----999---------------------------------------------8--6---7i--

           lek téged az  é-lő  Istenre,  hogy valld meg nekünk, te vagy-e a Krisztus, az Isten  Fi-

<XB--9--.---4--6-6--6-YzZ5T4--3---2--.---3rR3--2---2---,--0--222---------------------0--:--0----2----

           a?  C:  Felelé  né-ki     Jé-zus.   Te  mon-dád.  A-zonban mondom nektek:  majd egy-<XB--222------------------------------------------------------1---0-----2--2--:--0--222--------1---

           kor látni fogjátok az Emberfiát az Isten hatalmának jobbján  ül-ni,     és eljönni az ég

<XB--3--3rR3--2--2--.----4---666-------------------------------3----4-----2----.----9--7---8--6---,

          fel-hő-   i- ben. C:  Akkor a főpap megszaggatta ruhá-it,  mondván:   S: Káromkodott;

<XB--7---999----------------8---6--7i--9---,--7--999-------------------------7---8---6--,--8---6---

           mi szükségünk van még tanúk-ra?    Í- me most hallottátok a ká-romkodást. Mit gon-

<XB---7i--9----.---4--666---------------3----4---2---.

           dol-tok?  C:  A-zok pedig felel-vén mondák:

 

 S:

<XBY---9---9--7--8--6--6---.

      T:    Mél-tó  a  ha-lál-ra!

 A:

<XBY---4---4--5--5--3--3---.

 

 T:

<XBY---6---6--7--5--6--6---.

      T:    Mél-tó  a  ha-lál-ra!

 B:

}ÍCS---7---7--ö--8--ü--ü---.

 

<XB--4--666------------------------------------------------4-:--4---6----666-------------3---------

     C: Akkor orcájára köpdösének, és ököllel csapdosák őt,  mások  pedig arculve-rék,

<XB---4------2--.

           mondván:

 

 S:

<XBY---9---9--8---7----9--9---:--999--------------8--6---7i---9---.

      T:   Most prófétálj, Krisztus,  ki az, aki meg- ü- tött  té-ged?

 A:

<XBY---4---4---3--3----4---4--:---555-------------3---4---55---4--.

 

 T:

<XBY---6---6---5--5-----6---6---:--777------------8--8----uj5---6--.

      T:  Most prófétálj, Krisztus,   ki az, aki meg- ü- tött  té-ged?

 B:

}ÍCS---7---7---8--8-----7---7---:--ööö------------ü--ü---pé8----7--.

 

<XB---4-666---------------------5---4---6--6--6-:-4--666---------------------3---4-----2---.---7---

       C: Péter pedig künn az udvarban ül va-la,  és hozzá jöve egy szolgá-ló  mondván:  S: Te

<XB--999-----------------7--8--6--.---4--666---------------------------3----4-----2---.-----9-----

            is a galileai Jézussal  valál.  C: Ő pedig tagadá mindnyájuk előtt, mondván:   S: Nem

<XB--9--7----8---6-----6---.----4--666---------------------------4-:--4---666----------5---4---6---

          értem, mit mondasz.  C: Midőn pedig kiment a kapu a-lá,  meglátá őt egy  másik szol

<XB--6-6-:--666---------------3---4---2---.---7--999--------------7--8---6--.----4---666----------

          gáló,   és mondá az ott le-vők-nek. S:  Ez is a názáreti Jé-zussal volt. C: És  megint

<XB--6-5--4---6--6--6-/--4----666------------------3--4---2--,--4---666-------------------5---4--6--

           tagadá  esküvel,  hogy nem ismerem azt az embert.  Kis-vártatva hozzá menvén az ott

<XB--6--6----6----3---4--2--2--.

           állók, mondák Pé-ternek:

 

 S:  

<XBY---999-------------8--7---9--9---9---:----9---999--------------7---8--6---.

      T:    Bizony te is kö-zü-lük va-ló vagy,  mert beszéded is elá-rul  té-ged.

 A:

<XBY---444-------------5--5---4--4---4---:----4---555---------------5--5--3---.

 

 T:

<XBY---666-------------5--5----6--6--6--:-----6---777---------------7--5--6---.

      T:    Bizony te is kö-zü-lük va-ló vagy,  mert beszéded is alá-rul té-ged.

 B:

}ÍCS---777-------------8--8----7-7---7---:----7---ööö---------------ö--8--ü---.

 

<XB---4--666----------------------5--4--6--6-/--4-----666---------------3---4---2---,--4--666-------

        C: Erre kezde átkozódni és   esküdözni,  hogy nem ismeri azt  az embert.    És azonnal

<XB---666--------3--4---2--,--4--666-------------------------------------------------5-----4----6--

           megszólala a  kakas.   Akkor eszébe jutott Péternek Jézus szava, melyet  mondott  va

<XB---6-/--4--666---------------------------------------3----4---2--,--4---6--5---4---6---6-/---6----

            la:   mi-előtt a kakas szól, háromszor tagadsz meg engem.  És kimenvén onnan,  ke-

<XB---666---------3--4--2---,---4--666------------4---4--:--4--666----------------------------------

           serves sírás-ra fakadt.   Mikor pedig reg-gel  lőn,  tanácsot ülének mindnyájan a

<XB--666--------------------------------5--4--6--6--/---4----6--6--6--3--4--2--,--4---6---6--5------

           papi fejedelmek és a nép vénei  Jézus ellen,    hogy őt halálra  adják.   És megkötöz

<XB---4--6--/--4--666-----------------------------------3--4--2---,--4--666-------------------------

           vén őt,   vivék és átadák Poncius Pilátus  hely-tartónak.    Akkor látván Júdás, ki őt

<XB--666------------------------------5---4---6--6-/----4--666--------------------------------------

           elárulta, hogy elítélték,  meg-bánván tettét,   visszavivé  a harminc ezüstpénzt a papi

<XB--666------------------------3-----4------2--,----9---7---7--:--999--------7--8--6---6---.---6--

          fejedelmeknek és vének-nek, mondván: S: Vétkeztem,  elárulván az i-gaz vért. C: Ám

<XB--6-3-----4----2--.,

           azok   mondák:

 

 S:

<XBY---9---8---6------7i---9--:---7---8----6---.

      T:   Mi  gondunk   vé-  le?     Te   lás- sad!

 A:

<XBY---5---3---4------55---4--:---5---5----3---.

 

 T:

<XBY---7---8---8------uj5--6--:----7---5----6---.

      T:   Mi  gondunk   vé-  le?      Te  lás- sad!

 B:

}ÍCS--ö---ü----ü------pé8--7--:----ö---8----ü---.

 

<XB---4--666-----------------------------------------------------3-------4----2----.

        C: A  papi fejedelmek pedig fölszedvén a harminc ezüstpénzt,  mondák:

 

 

  S:

<XBY--999-----------------------------------8--7---9---9--:---9----7---8--6----.

      T:   Nem szabad azt a templom kincstá-rá-ba ten-ni,    mert vér dí-ja.

 A:

<XBY--444-----------------------------------5--5---4---4--:---4-----5---5--3---.

 

 T:

<XBY---666----------------------------------5--5---6---6---:--6-----7---5--6---.

      T:   Nem szabad azt a templom kincstá-rá-ba ten-ni,    mert vér dí-ja.

 B:

}ÍCS---777----------------------------------8--8---7---7--:---7----ö---8--ü---.

 

<XB--4--6---6---5---4---6--6-:--4---666------------------------------------------------3--4---2---.

     C:  Tanácsot  tartván tehát, megvevék rajta a fazekas földjét az idegenek teme-tő-jé-nek.

<XB---4--666--------------------------------------------5---4---6--6-/---6--3--4--2--2---,--4---6---

            Azért hívják azt a földet Hakeldámának, azaz vérmezőnek   ma-i  napiglan.    Akkor

<XB---666---------------------------------------------5--4--6---6---6---,--4--666------------------

            beteljesedék Jeremiás pró-fé-ta   mondá-sa,   a-ki így szóllott:  „És vevék a harminc

<XB---666--------------------------------4-:--4---666--------------------------5--4--6---6---6--:---

             ezüstpénzt, a megbecsültnek á-rát,  kit ennyire becsültek Izrael fi- a- i   ré-szé- ről,

<XB---4--666-----------------------------------------------------3--4--2----,--4--666--------------

             és a fazekas földjéért adák azt, amint az Úr parancsol-ta nekem.    Jé-zus pedig a

<XB---666-------5--4---6--6--6-:--4--666--------------------3---4-----2---,----7---999----------8--

           helytartó  e-lőtt  áll vala,    és kérdezé őt a helytar-tó, mondván. S: Te vagy-e a zsi-dók 

<XB--6--7i---9--.---4--666---YzZ5T4--3--2---.---3rRR3---2----2----.---4--666-------------------------

           ki- rá- lya? C: Felelé ne-ki    Jé-zus.    Te    mondod.   C: És midőn vádolták őt a papi <XB---666-----5---4---6--6--:--6----6----3---4--2---,--4--666-------------3---4--2--2--.-----7-----

            fejedelmek és  vének,  semmit sem felelt.     Akkor mondá ne-ki  Pi-lá-tus:   S: Nem <XB---999---------------------------------8---6--7i---9---.----4--666------------------5--4--6-6--

           hallod-e mi mindenről tanúskod-nak el- le- ned?   C: És egy szavára sem fe-le-le neki,

<XB---4----666--------------------------------3--4--2---,--6---5---4----6--6-/--4-----666-----------

            úgy, hogy a helytartó szerfölött cso-dál-ko-zék.  Szokás volt pedig, hogy az ünnepna-<XB---666------------------------------------------------------3--4--2--2---,--4-666---------------

            pon a helytartó elbocsásson egy foglyot a népnek, a-kit kívántak.  Vala éppen akkor

<XB---6----5--4---6--6--:--4--666-------3---4--2---2---,-4--666----------5--4---6-6-:---6----3---4--

            egy  híres  foglya,  ki Barrabás-nak hí-va-tott.   Összegyűjtvén azért  őket, mondá  Pi-

<XB--2---2---,---7---999--------------------------------7--:--7---9--9---8---7----9--9--:----7------

           lá-tus.   S: Kit  akartok, hogy elbocsássak nek-tek,  Barrabást-e   vagy Jézust,    kit

<XB----9----9---8----6---7i--9---.-----4----666------------------------------3--4--2--2---,---4----

            Krisztusnak  monda-nak?  C: Mert tudta, hogy irígységből adták őt ke-zé-be.    Mi-

<XB---666-----------5--4----6--6--6--:-4--666-----------------3----4----2---.----7----9---999------

            dőn az ítélő-szé-ken ül vala,    hozzája külde felesé-ge,  mondván. S: Semmi közöd se

<XB---999--------8---7---9--9---9-:---7---999-------------------------------7-----8---6--6--.---4--

            legyen az-zal  az   i-gaz-zal,  mert sokat szenvedtem ma álmom-ban  mi-at-ta. C: De

<XB---666-------------------------------------------------------------5--4----6---6--:--666--------

             a papi fejedelmek és vének rábeszélték a népet, hogy Bar-ra-bást  kérjék,  Jézust pe-<XB----6---6--3--4---2---,---4---6----5---4--6---6--6----6-----3---4--2--.-----7--999--------------

            dig  el-ve-szít-sék.    Szólván hát  a  helytartó,  mon-dá nekik.  S:  Melyiket akarjátok, <XB---999------------------------8----6----7i--9----.----6--6---6--3---4--2--2----,

            hogy a kettő közül elbo-csás-sam nektek?   C:  Azok pedig  fe- le-lék:

 

 S:  

<XBY---9--ol7i----6---6----.

      T:      A  Bar-    ra- bást!

 A:

<XBY---4--555----3---3----.

 

 T:

<XBY---6--uU6Z5----6---6----.

      T:      A  Bar-     ra- bást!

 B:

}ÍCS---7--pP9O8----ü---ü----.

 

<XB--4----6--6--3---4--2--2---.---7--999-----------8--7--9--9--9--:--7---9----9---8----6----7i-----

     C: Mondá nekik Pi-lá-tus:  C: Mit csináljunk  tehát Jézussal,   kit Krisztusnak  mon-da-

<XB--9---.-----4--6--6---3----4----2---2----.

          nak?  C:  Fe-le-lé-nek  mindnyájan:

 

 S:

<XBY--9--9---7---8---6---.

      T:   Keresztre  ve- le!

 A:

<XBY--4--4---5---5---3---.

 

 T:

<XBY--6--6---7---5---6---.

      T:   Keresztre  ve- le!

 B:

}ÍCS--7--7---ö---8---ü---.

 

<XB---4---666-------3---4---2--2--.---7---999--------------8--6---7i---9---.----4--666------------

     C: Mondá nekik  a  helytartó:  S: De  hát mi rosszat  cse-le- ke- dett?  C:  A-zok meg még

<XB---666-------3----4-----2---.

           kiáltozá-nak, mondván:

 

 S:

<XBY--9--9--9---7---8---6---.

      T:     A keresztre  ve- le!

 A:

<XBY--4--4--4---5---5---3---.

 

 T:

<XBY--7--7--7--7----5---6---.

      T:     A keresztre  ve- le!

 B:

}ÍCS--ó--ó--ó---ö---8---ü---.

 

<XB---4---666---------------------------------------4----:--4---666-----------------5--4--6--6--6-:-

        C: Látván tehát Pilátus, hogy semmire sem  megy,  hanem annál inkább nő a  zajongás,

<XB---4--6--666--------------------------------3-----4-----2---,----7--999-------------------------

            vizet vevén, megmosá kezeit a nép e-lőtt, mondván:  S: Én ártatlan vagyok ennek az

<XB--9--8---7----9--9--9-)--9--7---8--6--.----4--666-----------------3-----4----2--.

            i-gaznak  vé-ré-től,   ti lás-sá-tok.  C: És felelvén az egész  nép mon-dá:

 

 S:

<XBY--9--9--8--7--9--9--9--:--9---9---9---7---8---6---.

      T:   Az ő vé-re mirajtunk   és gyerme-ke-in-ken!

 A:

<XBY--4--5--5--5--4--4--4--:--4---5---5---5---5---3---.

 

 T:

<XBY--6--7--5--5--6--6--6--:--6---7---7---7---5---6---.

      T:   Az ő vé-re mirajtunk   és gyerme-ke-in-ken!

 B:

}ÍCS--7--ö--8--8--7--7--7--:--7---ö---ö---ö---8---ü---.

 

<XB---4--666-----------------5---4----6--6--6--:---4--666------------------------------------------

       C:  Er-re elbocsátá ked-vü-kért Barrabást,   Jézust pedig megostorozván átadá nekik, <XB---6-----6--3---4--2---,--4--666----------------------------------------------------------------

          hogy megfe-szítsék.     Akkor a helytartói katonái magukkal vivén Jézust a törvény- <XB---6---4-:--4--666------------------------5--4-----6---6---6-:--4--666---------------------------

            házba    egybegyűjték körülötte az  e-gész  csa-pa-tot,   és levetkőztetvén őt, bíbor-<XB---666----------------------3----4--2--,--4--666---------5---4---6--6--6--:---4-666-------------

            színű köpönyeget adá-nak  rá-ja.     És koszorút  fonván  tövis-ből,  fejére tevék azt és <XB---666----------3--4--2--,--4--6---6---5----4----6--6--6--:--4---6---6---6----3----4-----2---.

            nádat jobb ke-zé-be.    És térdet hajt-ván  e- lőt- te,   ki-csú-fol- ták   őt, mondván:

 

 

 S:

<XBY--9---9---9--:----9--7---8---6---6--.

      T:    Üdvözlégy,   zsidók ki - rá-lya!

 A:

<XBY--4---4---4--:----5--5---5---3---3--.

 

 T:

<XBY---7---7---7--:---7--7---5---6---6--.

      T:    Üdvözlégy,   zsidók ki - rá-lya!

 B:

}ÍCS---ó---ó---ó--:---ö--ö---8---ü---ü--.

 

<XB---4--666---------------------------------------3----4--2---,--4--666---------------------------

      C.  És ráköpdösvén vevék a nádat és fejét ve-rék  ve-le.      Mi-után pedig csúfot űztek

<XB---6-4-4--:--4--666----------------------------------5-4--6--6--6--:-4--666-------------------3--

           belőle,     le-vevék róla a köpenyeget, ráadák  saját ru-há-it,  és elvivék, hogy  meg- fe

<XB---4---2--.--4--666-----------4-!-4-666-----------------------------5--4--6--6---:--4---666-----

            szítsék.   Ki-menvén pe-dig  találának egy Simon nevű cire-ne-i  embert; ezt kénysze-

<XB---666-------------3----4--2---2--,--4--666-----------------------------------------------------

            ríték, hogy vi-gye  keresztjét.    És amikor elérkeztek a helyre,  melyet Golgotának

<XB---6---4--4-!---4--6--6--6--6---5---4---6--6--:--4--666-----------------------------3---4---2---,

            ne-veznek, ami  koponya-helyet  jelent,   epével vegyített bort adának ne-ki  in- ni.

<XB---4---6---6--5---4---6-/---4----666---------3--4--2--,---4--666-----------------------------4-:-

            De megíz-lelvén azt,  nem akart belő-le   in-ni.    Minekutána pedig felfeszítették  őt,

<XB--4--6---6--5--4----6--6--6-/---6---3---4---2--,---4-----666-------------------------------------

        megoszto-zá-nak ru-há-in,  sor-sot  vetvén.  Hogy beteljesedjék, amit a próféta jöven

<XB----6-----6-----4--:---4--666-------------------------5--4--6--6--:--4--666---------------3------

            dölt, mondván:  „El-osztották maguk között  ru-há-i- mat,  és köntösömre sor-sot

<XB---4---2--2---,--4--666---------------3---4--2--2--,--4--666-----------------------5---4-------

            ve-tet-tek.”  Aztán leülvén, őr-zik  va-la  őt.    És feje fölé táblát tettek fel-ír- va 

<XB----6--6---:--4--6--6-/--6---6--3----4--2---2--,--4---666---------------------------5---4-------

             vétkét:  „Ez Jézus,  a  zsi-dók  ki-rá-lya.    Ak-kor megfeszítének vele e-gyütt két 

<XB---6--6--:--4--666---------------------3---4---2--2---,-4--666---------------------5--4---6--:--

             latrot,   e- gyiket jobbról, mási-kat bal fe-lől.    A járókelők pedig káro-mo-lák őt,

<XB---4--666----------------4------2---.

           hajtogatván fejüket mond-ván:

 

 S:

<XBY--9-)--999-------------8--7---9---9---9-:--9---999------------------7--8--6--:---999--------

      T:    Hé,  ki lerontod az Isten templomát,  és harmadnapra felé-pí-ted azt:  szabadítsd

 A:

<XBY--4-!--444-------------5--5---4---4---4-:--4---555------------------5--5--3--:---444--------

 

 T:

<XBY--6-/--666-------------5--5---6---6---6-:--6---777------------------7--5--6--:---666-------

      T:   Hé,  ki lerontod az Isten templomát,  és harmadnapra felé-pí-ted azt:   szabadítsd

 B:

}ÍCS--7-=--777-------------8--8---7---7---7-:--7---ööö-----------------ö--8--ü--:---777-------

 

 

 S:

<XBY--9--7--7-:--7--9---8---7---9--9--9--:----9----9---7---8--6---6---.

      T:   magadat,  ha Is-ten-nek  Fi-a vagy,  szállj  le   a  ke-resztről!

 A:

<XBY--4--5--5-:--5--4---5---5---4--4--4--:----4----5---5---5---3---3--.

 

 T:

<XBY--6--5--5-:--5--7---8--9----9--6--6--:----6----7---7---5---6---6--.

      T:   magadat,  ha Is-ten-nek  Fi-a vagy,  szállj  le   a  ke-resztről!

 B:

}ÍCS--7--8--8-:--8--ó---ü---ö---7--7--7--:----7----ö---ö---8---ü---ü--.

 

<XB-----4-666--------------------------------------------------------------------------------------

       C:   Hasonlóképpen a papi fejedelmek is az írástudókkal és vénekkel egyetemben csú

<XB----6--6---3----4----2--.

             fo-lód-va  mondák:

 

 S:  

<XBY--9--8--7---9---9---9--:--999------------------9-----7---8---6--,--7--9--8--7---9--9--9--:---

      T:   Másokat megmentett,  magát nem tudja meg-mente- ni.   Ha  Iz-ra-el  ki-rá-lya,

 A:

<XBY--4--4--5---4---4---4--:---444-----------------5-----5---5---3--,--5--4--3--5---4--4--4--:---

 

 T:

<XBY--6--6--7---6---6---6--:----666-----------------7-----7---5--6--,--5--6--6--7---6--6--6--:---

      T:   Másokat megmentett,  magát nem tudja meg-mente- ni.   Ha  Iz-ra-el  ki-rá-lya,

 B:

}ÍCS--7--9--ö---7---7---7--:----777-----------------ö-----ö---8--ü--,--8--7--ü--ö---7--7--7--:---

 

 S:

<XBY--999----------------------9--9---7-----8--6--,--999--------------7-=--999------------8---7----

              szálljon le a keresztről,  és hiszünk ne-ki.     Az Istenben bí-zott, mentse meg őt, ha

 A:

<XBY--444----------------------4--5---5-----5--3--,--444--------------5-%---444-----------5---5----

 

 T:

<XBY---777----------------------7--7---7-----5--6--,--666--------------7-=--666------------5---5---

            szálljon le a keresztről,  és hiszünk ne-ki.    Az Istenben bí-zott, mentse meg őt, ha

 B:

}ÍCS---óóó----------------------ó--ö---ö-----8--ü--,--777--------------ö-Ö--777------------8---8----

 

 S:

<XBY--9-9-9-:---7----999-----------)----9--9--9--9--7---8---6---.

             akarja,  mert azt mondotta:    az Isten fi- a   va-gyok.

 A:

<XBY--4-4-4-:---5----444-----------:----4--4--4--4--5---5---3---.

 

 T:

<XBY--6-6-6-:---5----666-----------:----7--7--7--7--7---5---6---.

                akarja,  mert azt mondotta:    az Isten fi- a    va-gyok. 

 B:

}ÍCS--7-7-7-:---8----777------------:---ó--ó--ó--ó--ö---8---ü---.

 

<XB--4---666---------------------5--4--6--6---6-/---4---666---------------------3--4--2---,--4---6--

     C:  Ugyanezzel szidalmazták őt  a  latrok is,   kik vele együtt voltak fel-feszít-ve.     Hat ó-

<XB--5--4---6--6-:--4-666-----------------------------3----4--2--2--,--4---6--6---5-4---6--6--:--4--

          rá-tól  pedig  sötétség lőn az egész földön ki-lenc  ó-rá- ig.     És kilenc ó-ra  tájban   fel-

<XB--666--------------------YzZ5T4---3-----2--.---0--2--2--0-:--0---2----1--ñ---0q--2---.---2--2--.

           kiálta Jézus nagy szó-val,   mondván:   É- li, É- li,   lamma  szabak-ta- ni!  C: Az-az:

<XB---0--2--2--1---0---2--2--2--:--0---2---2-----1--ñ---0q--2---.------4--666-------------------5--

        Én Istenem, én Is-te-nem,  mi-ért hagytál  el   en-gem?  C: Némelyek pedig az ott  ál-<XB--4---6---6--:--4---6---3-----4----2--.

           lók közül    hallván ezt, mondák: 

 

 

 S:

<XBY--9--9--7---8--6---.

      T:    Ez Illést  hívja.

 A:

<XBY--4--4--5---3--3---.

 

 T:

<XBY--7--7--7---6--6---.

      T:    Ez Illést  hívja.

 B:

}ÍCS--ó--ó--8---ü--ü---.

 

<XB--4--666----------------------------------4--4--,---4----666----------------5--4--6---6--6-:--4-

   C.    És mindjárt oda szaladván egyik kö-zülük,  spongyát vett elő, meg-töl-té  e-cet-tel,  és 

<XB--666-----------------------3---4--2--,--4--666----------3----4----2---.

           nádszálra tűzvén inni a-dá  ne-ki.    A többiek pe-dig mondák:

 

 

 S:

<XBY---9---7-)---9--9----9--8--7--9--9--:---9----9----9---9--7--8---6---.

      T:  Hadd el,    lássuk, eljön-e   Illés,    hogy megszabadít-sa   őt!

 A:

<XBY---4---5-!---4---4---5--5--5--4--4--:---4----5----5--5---5--5---3---.

 

 T:

<XBY---6---5-%---6---6---7--5--5--6--6--:---6----7----7---7--7--5---6---.

      T:  Hadd el,    lássuk, eljön-e  Illés,     hogy megszabadít-sa   őt!

 B:

}ÍCS---7---8-(---7---7---ö--8--8--7--7--:---7----ö----ö---ö--ö--8---ü---.

 

<XB---4--666---------------------5--4---6--6--6--:---6--6---3---4---2--.

     C:   Jézus pedig ismét nagy szó-val  ki-áltván    ki- a- dá   lel- két.

 

Itt letérdelünk, és néhány pillanatig elmélkedünk, majd az evangelista folytatja:

 

<XB---4--666--------------------------5---4--6---6---:---6--6--3---4--2--2---,--4--666-------------

     C:    És íme, a templom kárpitja  ket-té- ha-sadt,    fölé- től   al-já-  ig.     És a föld megin-<XB--666------------------------------4--:--4--666-----------5-----4--6--6--:---4--666-------------

           dula, a kősziklák megrepedé-nek,  és  a sírboltok  megnyí-lá-nak,    és sok elhúnyt <XB--666-----------------3--4--2---,--4--666-------------------------------------------------------

           szentnek teste föl-támadott.   És kijövén a sírokból, az ő feltámadása után bemenének

<XB--5---4-----6-6--6--:--4--666----------------3--4---2--,--4--666--------------------------------

           a  szent  városba,   és sokaknak megje-le-né-nek.  A százados pedig, és akik vele e

<XB---666------------------4--:--4--666----------------------5--4---6--6-:--666-----------------3--

           gyütt őrzik vala Jé-zust,   látván a földindulást és a történteket,   igen megfélemlé-nek,

<XB---4-----2--.

           mondván:

 

 

 S:

<XBY---9--9-)----9--9---7---8--6---6--.

      T:    Bizony,    ez  Is-ten  Fi- a  volt.

 A:

<XBY---4--4-!----4--4---5---5--4---4--.

 

 T:

<XBY---6--6-/----6--7---7---7--8---8--.

      T:    Bizony,    ez  Is-ten  Fi- a  volt.

 B:

}ÍCS--7---7-=----7---5--8---6--9---9--.

 

<XB--4--666--------------------------------------------5--4---6---6--:--4----666-------------------

            Sokan valának pedig ottan asszonyok, mesz-sziről  nézvén,  kik követték vala Jézust

<XB--666------------------3---4---2--,--4---666------------------4--4-!--4--666----------------5----

           Galileából, szolgál-ván ne-ki.    Kik között Mária Mag-dolna   és Mária, Jakab és   Jó-

<XB---4---6--6-/--4---666-------------3---4---2--,--4---666----------------4-:--4-666---------------

           zsef anyja,  és Zebedeus fiai-nak  anyja.    Mi-kor pedig estele-dett,  jö-ve egy arimateai

<XB---666-------------------5--4---6---6--:--4--6--666-------------------3----4--2---2---,--4------

            gazdag ember. név szerint József,    a- ki maga is tanítványa volt  Jé-zusnak.    Ez

<XB--6-6--5--4----6-6--6--:--4--6-6---6--3---4--2--,--4--666---------------------------------------

           Pilátushoz  járulván,  elkéré  Jé-zus  testét.   Akkor Pilátus megparancsolá, hogy adják

<XB---6---3--4---2---,--4--666---------5---4--6--6--:--4--666--------------3---4--2---,--4--6--6---

           ki     a  tes-tet.     És vevén Jó-zsef   a  testet,   tiszta gyolcsba ta- ka-rá  azt,     És saját

<XB--666-------5-4--6---6--6--:--4---6---666--------------3----4--2--,--4--666---------------------

           új sírboltjába he-lye-zé,   melyet  kősziklába vá-gott  vala,     és nagy követ gördített a <XB---666------------5--7iI7--6---6---6--.

           sírbolt ajta-já- ra   és    el-me-ne.                         

 

(Befejezhető a következőképpen:)

  S:

<XBY--999-----------------------9---9-----9----7---=---9---9---9---

            Ki érettünk szenvedtél, Jé- zus Krisz- tus,   kö- nyö- rülj

 A:

<XBY--444-----------------------4---4-----4----5---=---------------

            Ki érettünk szenvedtél, Jé- zus Krisz- tus,  kö- nyö- rülj

 T:

<XBY--666-----------------------7---7-----7----7---=---------------

            Ki érettünk szenvedtél, Jé- zus Krisz- tus,  kö- nyö- rülj

 B:

}ÍCS--777-----------------------5---5-----5----ö---=---------------

           Ki érettünk szenvedtél, Jé- zus Krisz- tus,  kö- nyö- rülj

 

 


 


 1.2.6. Improperium (offertorium)

Graduale Strigoniense („Bakócz Graduále”)

<--3rR3E2--0q---3--34tT4t--tT4-!--4z---4--56u--4--4uuU6uj5--5uj5uJ4R3--rR3--:--4--4t6u--7ik6uj5--4t6uU6Z5T4t---

        Im-   pro-pe- ri-      um   ex-spe-cta-vit  cor      me-      um     et  mi-   se-      ri-

<--tT4--,--3--4---5uiI7--7iI7--7-=---5--7iI7--7----7---7---7---7uU6Z5--5ik67iK5tT4-!--4t--iI7i--7iI7---7----,

        am,    et su-  sti-   nu-   i,   qui  si- mul  con-tri-sta- re-      tur,            et  non  fu-    it,

<--5u---7---7iI7---7---7iI7--7iI7----uU6uj5--tT45uj5-:--4t--uj57oO8I7uU6Z5--5---4uj54tT4R3r--rR3--,--34t---tT4---

        con-so- lan- tem  me  quae- si-     vi,           et  non             in- ve-         ni,       et      de-

<--5u--4t6uU6Z56uj5--rR3--4tT4--5----56uU6Z5---4----4tT4tT4t6uU6Z5--:--3---5---7---78oO8--8iI7U6--tT4--7--7iI7-

        de- runt          in   e- scam  me-      am  fel,                  et   in   si-   ti      me-   a   po- ta-

<--uU6uj5--rR345uj5--tT4---5---7iI7-5uj5uj5T4---4t6uj5tT4---.

        ve-    runt      me  a-   ce-               to.

 

Graduale Romanum

 

Gyalázatot és nyomorúságot szenved a szívem: kerestem, ki szánakoznék rajtam, de nem akadt senki sem: ki vigasztaljon engem, de senkit sem leltem: sőt enni nekem epét adtak, szomjúságomban ecettel itattak. (SzXF)


1.2.7. Pater si non potest (communio)

Graduale Strigoniense („Bakócz Graduále”)

<---7---5uJ4-!--4u---7---5u---5---4--3tT4--4--:--4----5u---uJ4---5--8---8---7----7iI7--7---,--7iI7---7---

         Pa- ter,    si   non  pot-est hic ca-  lix    trans-i-    re    ni- si   bi-bam  il -  lum:    fi-     at

<---5---7---7----4--4--.

        vo- lun-tas  tu- a.

 

Graduale Romanum

 

A Graduale Triplex szerint hozzáadhatók a következő zsoltárversek: Ps. 21: 2, 3, 5, 7, 15cd, 17ab, 17c-18, 22-24, 28, 30c-31a, 31b-32; vagy: Ps. 115, 10, 11-19. (A versszámok a Vulgata bibliakiadás szerint értendők!)

 

PK

<--uU6---5-%---4---5---5----7----5----4---3tT4--44----6-----8----7---6iI7--6---,---7---7iI7----uU6u-=---

        A- tyám, ha  el nem múl- hat  e    po-  hár, hogy meg ne   i-  gyam,    le- gyen   meg 

<--5---6---7---5---6---4---.---4-5-777-8-5-,-777-4t-5-.

        a   Te   a- ka - ra- tod.           2. tónus.

 

 

ÉE szerint helyette vehető: Hoc corpus = Ez az én testem: Mel/2.1.6., ÉE 543. sz.

 

 

 

 

2. NAGYCSÜTÖRTÖK

2.1. A mise énekei

2.1.1. Nos autem gloriari (introitus)

Graduale Strigoniense („Bakócz-Graduále”)

<--1e--23rR3d1e--3-----ed1---3---23r---rF1---3t---rR3tT4---3---Ö--1----4---4---tT45u----5---5----7----tT4-

      Nos  au   -   tem   glo - ri -  a -    ri      o -   por - tet       in  cru- ce   Do-    mi - ni    no- stri

<---tT4---3---3r5uJ4---4---,--4----4---5----56u---5----7---tT4---4----tT4---3----23r---4---4uj5T4---rR3r-

         Je - su   Chri  - sti,       in quo   est   sa -  lus,  vi -  ta,    et    re - sur-  re-  cti-   o       no -  

-<---1---Ö--1e---3------3---3t--4---5---rR3--rR3---23r--4uj5T4--rR3tT4R3-rR3E2---2---.-----tT4---4t---------

        stra,     per quem sal- va - ti    et  li - be -  ra -   ti      su  -           mus.   Ps. De -  us

<---555------------------------tT4---4z--6----5z----5---,---5---4t--555-----------------------------

         misereatur nostri et be - ne-  di - cat   no - bis:        il - lu-  minet vultum suum super

<---555-------------tg3--4t----4----3-----.---1e---23rR3d1e---3---.

         nos et misere- a -   tur   no- stri.           Nos  au-       tem… (nincs doxológia)

 

Graduale Romanum

 

Fordítása: (Gal. 6, 14.) Mi pedig dicsekedjünk a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, kiben vagyon üdvösségünk, életünk és feltámadásunk: ki által megváltattunk és megszabadultunk. (Zs. 66, 2.) Irgalmazzon nekünk az Isten és áldjon meg minket; ragyogtassa arcát felettünk és irgalmazzon nekünk. Mi pedig. (SzXF)

 

<--1e--3---23rR3d1e---23r---rF1---3t-rR3tT4--3---Ö---4----4----tT45u---5-----7----tT4---5---rR3---3r5uJ4---

      Mi  pe- dig          di-   cse-  ked-     jünk     U- runk  Jé  -   zus  Krisz-tus  ke- reszt- jé-

<--4---,--4----4----5---56u---5-%----uj5T4---4---tT4R3-+--3---23r---4uj5--T4---rR3r--1---,---1e----3---3t--

       ben;  ben- ne  van  üd- vünk,  é-      le- tünk    és  fel-    tá- ma- dá-  sunk,   ben- ne nyer-

-<---4----5----4----3r---3-+--3----23r--4uj5T4--rR3tT4R3-rR3E2---2---.-----tT4--4t---555------------------

         tünk üd- vös- sé-  get   és    sza-   ba-  du-              lást.  Ps.  Kö-nyö-rüljön rajtunk az Is-

<---555-----tT4--4z----6----5z----5---,---tT4--4t----555----------------------------------tg3---4t----

         ten, és  áld-jon  meg min-ket,  *   vi-   lá-   gosítsa ránk az ő orcáját és könyö-rül -  jön

<---4----3-----.---1e---3---23rR3d1e------.

         raj- tunk.        Mi pedig dicsekedjünk (nincs doxológia)

 

Éneklő Egyház 541, PK

<X---1--1---qQ0---3---4---3t---5---:--6---5----444----------------------3t---4---,--4-----4---4-----

         Mi pe- dig  di- cse-ked-jünk   U-runk, Jézus Krisztus kereszt- jé- ben,    ben- ne  van

<X--2--4---tT4--3----:--3---3--2----3---4---3---2----1---1----.---3-4-555-4-3--,--555-4-3-rR3-1--.

          a mi  üd-vünk,   é-  le-tünk és  fel- tá- ma- dá- sunk.       1D tónus.

 

66. zsoltár

Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg /minket, * világosítsa ránk az ő orcáját és könyö/rüljön rajtunk. ANT.

Hogy megismerjük a földön a te /utadat, * minden nemzet meglássa a te üdvö/zítő művedet. ANT.

Hálát adjanak neked a népek, ó, /Isten, * hálát adjanak neked /minden nemzetek. ANT.

A "Gloria Patri" elmarad!


2.1.2. Christus factus est (graduále)

Graduale Strigoniense („Bakócz-Graduále”)

<--33r----3-+---3r---3----3----3---4tg3rR3E2W1-rf23r---3---Ö--3----tg34t-7iI7i--uU6u--tT4---56uj5---3--------

      Chri- stus    fa - ctus  est  pro  no    -             bis     ob - e     -        di -  ens   us -   que

<-X3zZ5T4t--3rR3----3---,---3t---4-----4u-X-uj56uU6h445zZ5T4--3----ed1-34tT4R334t-3tT46zh4R3--.----3-----3-----

        ad      mor- tem,      mor-tem  au -  tem            cru-  cis.                              V) Pro- pter

<---3----5---4u---7-=---7---7---7---7---7----iI77J4--7iI7i7I7J4-7iöõ-pé8ol7uj5-78ol7-oO8I7oO8I7uU6Z5---,---5----

      quod  et  De-  us    ex- al-  ta- vit    il - lum,                                                                    et  

<--5ui----8----8---iI79õÁ87uj5---uj5u---uj55ui-78ol7iI7---,-----3----3---3---3---3tT4R3---4t----5uU6Z5u-----

        de -  dit     il - li              no -  men,                      quod  est  su-per   o  -  mne     no-

<--X-uUU6zZ5zh4R3-5zh4R3-™-tT4uuU6uj5--X3tT4zzh4R3---------.

           men.                                                                                                                              

Graduale Romanum

Fordítása: (Phil. 2, 8-9.) Krisztus engedelmes lett értünk a halálig, éspedig a halálig a keresztfán. V) Ezért az Isten is igen felmagasztalta őt és oly nevet adott neki, mely minden más név fölött van. (SzXF)

 

PK

<--33r---3-+--3---3--3--3----3---4tg3E2W1-rf23r--3--Ö--3tg34t-77iI7i-7uU6u-tT4-!--4---5---uuj533-Xzh4-tT4t--

      Krisz-tus   engedelmes volt  ér-            tünk  mind                          a  ha-  lá-

<--3rR3--3---,---3---3---X5z----4456uU6h445zZ5T4--3---3--3---eD0-34tT4R3E24t-3tT4t-rR3--.-----3---3---3---   

        -      lig,.      a  ke-   reszt- nek               ha - lá- lá-  ig.                                 V) A- zért  az

<---tT4--4u---7-=---7----7---7----7---7--8iI7J4--7iI7i7IuJ4-7iöõö-8ol7juj5-uU68ol7oO8I7oO8-7uU6Z5---,---5---5----

         Is-  ten   is    fel- ma- gasz-tal- ta  Őt                                                                       és  ne-

<--5---5---7i---8iI7-9pé8---7uj5--uj57uj55-67i8-78ol7-iI7--,--3-----3-----3---3----3---3---3tT4R3-4t-7u6Z5--

        vet a- dott   né-          ki,                                      mely min-den név  fö- lött  va-

<---uj5-%--X-zZ5zh4R3-5zh4R3-tT4uuj5-3tT4t-rR3--.

        gyon.

 

ÉE 806, PK

<X--33r---3-+--333-------------------------4-----3---4t---tT4---,---4---3---4-----5---rR3---3----.

       Krisz- tus  engedelmes volt értünk mind- ha-  lá-  lig, *       a   ke-reszt- ha- lá  -  lig.

       KRISZTUS...

<X---555------------------------5z---5---:---555-------------4t---4---,--444----------------5-------

V)    Azért fölmagasztalta őt az  Is- ten, +   és nevet adott  né- ki, *   mely fölötte van  min-

<X---rR3---4t----tT4---.---33r----3----.

          den   név- nek.       KRISZTUS...

 


2.1.3. Tractus

ÉE 808, PK

<---4--tT4--4u---777------------------------------------------tT4u----7uj5uJ4rR3--,---3t---777---------

        Ar-ról  is - merje meg mindenki, hogy tanítványaim vagy-  tok             hogy szeretettel

<---777------------------7uU6Z5-zZ5T4-tT4-.---4----tT4---4u---777---------------7iI7j5---5--:--777--------

         vagytok egymás i-ránt.                   Ma- rad- jon  meg bennetek e há -   rom:   a hit, a re-

<---777------------tT4u--7uj5uJ4rR3--,--3t--777---------------------------7uU6Z5-zZ5T4-tT4--.---4----tT4----

       mény és a sze-re-    tet,             de  legnagyobb köztük a szere-tet.                   Most még

<--4u--777--------7iI7j5--5---:-777------------------------tT4u--7uj5uJ4rR3--,--3t--777------------------

       megmarad e  há  -  rom:  a hit, a remény és a sze-re-    tet,            de   legnagyobb köztük

<--7--7--7---7uU6Z5-zZ5T4-tT4--.---4---tT4---4u---7--7---7iI7j5---5--:---777------------------------tT4u---

        a szere-  tet.                    Sze- res- sük  te-hát  egy- mást,    mert a szeretet Istentől   va-

<--7uj5uJ4rR3--,--3--5--777--------------=--777----------------77-iI7U6Z5T4t-uU6Z5T4Rtg33-+-55z-uU6Z5Tz-5tT44--.

        ló,            s a-ki  szereti testvérét,   az Istentől szüle- tett.

 


2.1.4. Dextera Domini (Offertorium)

Graduale Romanum

 

Fordítás (Ps. 117, 16-17.): Az Úr jobbja erőt cselekedett, az Úr jobbja felmagasztalt engem, nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr cselekedeteit.

Graduale Simplex:

<--7---uU6-tT4--5z---5---4--:--5---4---3--4t---5---,---7---uU6--tT4--5z--5---4--:--4---3---4t---5---4-.

     Dex-te- ra   Do-mi- ni     fe- cit  vir- tu- tem,   dex- te-  ra   Do-mi- ni    ex- al-  ta-  vit me.

Ps, 117, 8C tónus.


2.1.5. Dominus Jesus postquam (Communio)

Graduale Strigoniense („Bakócz-Graduále”)

<X---6--6zZ5T4--45z---3r---6----3-----4-----6---6uU6--6-/---4----4z---6---zZ5--4---6---4--,--3---4-----

        Do- mi-    nus  Je-   sus, post-quam ce- na-   vit   cum di- sci- pu-  lis  su-  is,     la- vit

<X---6--zZ5---4--6---4----rR3--4--6---4z--rR3---,---67iI7i--4-----5z---7---zZ5---4---3r5z---6-/---6---6-

         pe- des   e- o- rum  et    a-  it   il-   lis:        sci-     tis,  quid  fe-  ce-  rim  vo-   bis,    e-  go

<X---6--6zZ5T4--45z---3----4z---6--45z---,---6---6-----6-----zZ5---4--zh4R34z--4--:--3---4----6----zZ5---

         do- mi-   nus    et   ma- gi-  ster?      ex- em- plum de-  di  vo-     bis,    ut   et   vos   i-    

<X---rR3---4----zZ5--4---4---.

           ta    fa-   ci-   a-   tis.

 

Graduale Romanum

 

Fordítás (János 13, 15.): Az Úr Jézus, miután tanítványaival megvacsorázott, megmosta lábaikat és mondá nekik: Tudjátok-e, mit cselekedtem veletek, én az Úr és Mester? Példát adtam nektek, hogy ti is úgy cselekedjetek. (SzXF)

 


2.1.6. Hoc corpus (Communio)

Graduale Strigoniense („Bakócz-Graduále”)

<---4t----tg3tT4-----4-!---4-----4tG2----3r----4t-----5uj5T4----4tT4---4-----,----4----3tT4----4----------

          Hoc  cor  -   pus  quod  pro     vo -   bis     tra  -    de -    tur;          hic   ca  -    lix

<---45z----6---6----5----6-----4---4zZ5T4t---4t----45zZ5----5----4t---tT4----3--:---uU6---5-----4-------

          no  - vi    te - sta - men- ti     est        in      me   -  o    san - gui -  ne,    di -  cit    Do-

<---4tT4-----4---,----uj5----7----6---4-!----5----7---5----7-----78oO8----6----7ik6u---uU6----Ö----6-----

          mi -   nus;      hoc     fa - ci -  te     quo- ti -  es - cun-  que     su  - mi   -   tis            in

<----tT45zZ5---5-----5-----5----tg3----4t----tT4----4tT4----4------.

           me   -   am  com- me- mo -   ra  -   ti   -  o  -    nem.

 

 

Graduale Romanum

Éneklő Egyház 543., PK

<Ï--5---3---556u--zZ5--5-%-----3----4---5---4---2--1---1--,---444------------------2r----3-+--wW1----- 

         Ez  az   én     tes- tem, mely ér- te- tek  a- da-  tik,     ez az Újszövetség kely- he    az

<Ï--2r--3---1----1---.------4---rR3----4t--5-%----555---------------------------5u--6---zZ5--5z-----, 

         én  vé- rem-ben. V/1.  U- runk  Jé-zus     azon az éjszakán, midőn el- á- rul- ta-  tott,

<Ï--556uj5T4--4rf2W11-.---5--3-------.-----4---rR3---4t---5-----5u--6---zZ5--5z--,---tg3--4t----5---5----

          így      szólt:       EZ AZ ÉN.  V/2. Va- la-  hány-szor  ezt te- szi- tek,     te-  gyé- tek  az

<Ï---5--5---556u---5---4---44---wW1---.---5---3-------.----4---rR3--4t-----5--%--555-----------------

         én  em- lé-    ke- ze- tem- re.         EZ AZ ÉN. V/3.  Va- la-  hány-szor   e kenyeret eszi-

<Ï-----------5u---6---6---zZ5--5z----,--tg34t--555-------------------------556u--5---4----4rf2W1----.

         tek és e kely-het isz-szá-tok,     az      Úrnak halálát hirdetitek,   míg  el  nem  jő.

<Ï---5---3---556u--zZ5---5-.

          EZ AZ  ÉN TESTEM...


2.1.7. Pange lingua (himnusz az Oltáriszentség átvitele alatt)

 

Éneklő Egyház 155. (Babits M. fordítása alapján) 

<X---1-----1----1----0----3---3---4t---5--:----56u---6----6----5----4----6---tT4R3---,

         Pan-   ge-  lin- gua glo-  ri-   o-    si        Cor- po-  ris  my- ste-   ri-   um        

         Zeng-jed  nyelv a   di-  cső- sé-  ges      Test  tit-  kát  s a    drá- ga   vért,

<X---3-----4---6----5----4---3---rR3---4---:---4----5----3----2---1----4----rR3d1Q0----,

         San- gui- nis- que pre-  ti-  o-    si,    quem  in  mun-di  pre- ti-    um

         me-   lyet hul- lat- ván  ér- té-   kes     vált- sá-  gul    az  em- be-  rért,

<X---3---3---3-----1---2---3---rR3---4---:---4-----5----3----rR3---1----0---1----.---1wW1---0q--.

         fru-ctus ven- tris ge- ne-  ro-  si        Rex   ef-   fu-   dit  gen-  ti-   um.

           a  föld U-     ra,   a   föl- sé-  ges      méh gyü- möl-cse nem  kí- mélt.       A-    men.

 

2. Nobis datus, nobis natus

ex intacta Virgine,

et in mundo conversatus

sparso verbi semine,

sui moras incolatus

miro clausit ordine.

 

3. In supremae nocte cenae

recumbens cum fratribus,

observata lege plene

cibus in legalibus,

cibum turbae duodenae

se dat suis manibus,

 

4. Verbum caro, panem verum

verbo carnem efficit,

fitque sanguis Christi merum,

et si sensus deficit,

ad firmandum cor sincerum

sola fides sufficit.

 

5. Tantum ergo sacramentum

veneremur cernui,

et antiquum documentum

novo cedat ritui,

praestet fides supplementum

sensuum defectui.

 

6. Genitori Genitoque

laus et iubilatio,

salus, honor, virtus quoque

sit et benedictio,

Procedenti ab utroque

compar sit laudatio.  Amen.

2. Egünk küldte, s nekünk szülte

tiszta Szűz, szeplőtelen,

köztünk élt és hinté földre

az igét, mely jót terem,

s csodás szertartással ülte

búcsúestjét idelenn.

 

3. Mert a végső estebédet

tartván ő és társai,

együtt a törvényes étket

jámborul fogyasztani,

étkül a tucatnyi népnek

önmagát osztotta ki.

 

4. A kenyeret öntestévé

igézte az Ige-Test,

s a bor lett Krisztus vérévé:  

magyarázni ne keresd!

Hit dolga és igaz szívé,

hogy erősen tartsa ezt.

 

5. Méltó ezt a nagy szentséget

térdre hullva áldani,

és a régi Szövetséget

új rítussal váltani,

pótolják a rest érzéket

a merész hit szárnyai!

 

6. Az Atyának és Fiának

légyen áldás, dicsőség,

üdv, hozsanna és imádat,

ujjongások hirdessék,

s aki Kettejükből árad:

a Lélek is áldassék. Amen.

 

 

Graduale Romanum

 

Népi gyűjtésből, Éneklő Egyház 174. (vö. SzXF)

<--2-----3---2--1----4----4----5u---7--:----9----8---7---6----7---5---4----,

    Mondj  é- ne-ket, zen- gő  nyel-vem  szent-sé-ges   Úr  tes- té- nek,

<--6----6---7---5-----6----5--Ð4----5---:----5---6---7----4---5---eE2--1---,

       ad-  jál  há-  lát,  buz-gó   lel-  kem,   drá- ga-  lá-  tos  vé- ré-  nek,

<--4---4---rR3---22----8-----7---zZ5---4--:----5---6----5----5---4----rR3---2--.

        a- mit  vett  a    Szűz  mé- hé- ből,    s ád   em-be-  ri   nem-zet-nek.

 

 

Tiszta Szűztől véve testet, földre szállt, és jára itt,

Boldogítva hintegette szent igéje magvait,

S befejezte nagy csodával életének napjait.

 

A vacsorán, mikor evett kedves tanítványival,

S az ünnepet megszentelte az ó-törvény módjával:

Kenyér és bor színe alatt testét adá csodával.

 

A test ige, kenyér testté, a bor vérré változik.

Bár az elme és az érzék ezeken csodálkozik:

De a tiszta szív nyugodtan a hitre támaszkodik.

 

Azért ezt a nagy Szentséget leborulva imádjuk;

Teste, s vére a Krisztusnak mert itt vagyon, jól tudjuk,

Ha elménkkel föl nem fogjuk, hitünkkel megfoghatjuk.

 

Az Atyának és Fiúnak dicséret és tisztesség,

Szentlélekkel egyetemben áldás, örök dicsőség,

Háromságban egy szent Istent áldjon minden nemzetség. Ámen.

 


2.2. A Mandatum énekei

2.2.1. Szomorú az én lelkem (antifona az átvezetéshez)                                                   

Éneklő Egyház 811. sz.

<--1---1----3---1---0----34t---5--:--XzZ5----4---3t---4---,---4----4----4---2---4----tT4---3--:---3--

     Szo- mo- rú   az  én   lel-  kem    mind-ha- lá-    lig,     ma- rad- ja- tok   itt   e- gyütt,    és

<--2---3-----4----eE2---1---1----.----555-----4---3--,----555-----X4z---5---.

       vir-rasz- sza-  tok  vé- lem.

 

1. Látjátok-e a /sereget, *  mely körül vesz/ engem?

2. Ti elmenekültök, én meg /megyek, * hogy feláldoztassam /értetek. ANT.

3. Íme, elközelgett az /óra, *  és az Emberfia a bűnösök kezére /adatik.

4. Virrasszatok és imádkoz/zatok, *  hogy kísértésbe ne /essetek! ANT.

 

2.2.2. Tellus ac aethra (himnusz a lábmosás előtt vagy után)

Graduale Strigoniense („Bakócz-Graduále”)

<--1----0---1----3----eE2--1e---qQ0--0----Ö---1----0---1----3---eE2---1e----qQ0---0e---,

R)  Tel - lus   ac   eth- ra    iu - bi - lent       in  ma- gni  ce - na   prin- ci -  pis,

<--3---4t----tT4----5---rR3---4---eE2---qQ0---Ö--0--1----eE2----3r---eE2---1---0q---1--.         

*    Qui  pro- tho- pla- sti    pe- cto - ra       vi- tae   pur-  ga - vit    fer- cu - lo.    Tellus.

<--1----0----1---3---eE2---1e---qQ0----0---Ö---1----0---1---3----eE2---1e---qQ0---0e----,

V)  Hac  no- cte  fa- ctor    o - mni - um     pot- en- ti   hoc  my- ste - ri  -   o

<--3---4t---tT4---5----rR3----4----eE2---qQ0--Ö--0---1---eE2-----3r----eE2---1--0q----1---.

      car-nem  su - am  cum  san-gui-  ne       in  e- scam  trans-fert    a - ni - mae. * Qui.

<--1----0----1---3---eE2----1e--qQ0---0---Ö---1---0----1-----3-----eE2---1e---qQ0---0e--,

V)   Ex -cel - sis  sur-gens  da- pi-  bus   prae-bet   for- mam  mor- ta -  li  -  bus

<--3---4t----tT4---5---rR3----4--eE2--qQ0--Ö--0---1---eE2--3r----eE2---1---0q---1----.

       hu- mi -  li -   ta - tis   gra- ti-   a       Pe- tri  pe- tens  ve-  sti - gi  -   a.    R) Tellus.

<---1---0---1----3----eE2---1e----qQ0--0---Ö--1----0----1---3--eE2----1e---qQ0----0e---,

V)   Pal- let  ser- vus   ob - se -  qui-  o,    cum  an- ge- lo- rum  Do - mi -  num

<--3--4t---tT4---5-----rR3-----4---eE2--qQ0--Ö--0----1----eE2--3r---eE2----1-----0q---1--.

       fe- ren- do   lym- pham lin- te - o       cer- nit   ce -  no   pro- cum- be - re.   * Qui.

<--1----0----1---3---eE2-----1e---qQ0--0--Ö--1---0---1---3---eE2----1e----qQ0----0e---,

V)  Per- mit - te,  Si- mon,   ab- lu  - i;      a- cta   fi- gu- rant   my - sti -   ca,

<--3----4t----tT4---5---rR3---4---eE2--qQ0--Ö--0-----1---eE2---3r---eE2---1---0q---1--.

      dum sum-mus y-  ma  ba-  iu   lat,   quod ci-  nis    ser- vit   ci -  ne - ri.    R) Tellus.

<--1---0---1---3----eE2---1e---qQ0---0--Ö--1----0---1----3---eE2---1e---qQ0---0e---,

V) Sal- va-  tor tho- ris    ac - cu - bat   ver- bi- que  fa- vos    ag- gre - gat,

<--3--4t--tT4---5---rR3----4---eE2---qQ0--Ö--0---1----eE2---3r---eE2---1---0q---1----.

    quos in- ter  ho- stem de- no-  tat,     ne- cis  qui   do-  los   ru - mi- nat.   * Qui.

<--1---0---1----3----eE2---1e---qQ0--0--Ö--1----0---1----3----eE2---1e---qQ0---0e---,

V) Ne- xi   sol - vun- tur   ho - di - e     car- nis   ac   cor- dis   car-  ce -  re,

<--3---4t-----5----tT4---5---rR3--4----eE2--qQ0--Ö---0--1---eE2--3r---eE2---1---0q---1---.

        un-guen-tum sa- cra- tur  cri-sma- tis,   spes in- de  cre- scit  mi-  se - ris. R) Tellus.

<--1----0---1----3---eE2---1e---qQ0----0--Ö--1----0-----1----3---eE2--1e---qQ0---0e---,

V) Trux  lu- pe,  Ju - da,   pes- si  -  me    fers  a - gno  mi - ti    ba -  si  -   a

<--3----4t----tT4---5---rR3--4---eE2--qQ0--Ö--0----1----eE2---3r---eE2----1----0q--1--.

     dans mem-bra  lo-  ris   re- gi - a,     quae sor- des   ter- gunt  sae- cu - li.   * Qui.

<--1---0---1----3----eE2---1e---qQ0---0---Ö--1-----0----1-----3---eE2---1e----qQ0---0e---,

V)  Vi- cto- ri   mor- tis     in - cly - tam   pan- ga-  mus  lau- de   glo -  ri -    am

<--3-----4t---5----5----rR3----4---eE2--qQ0--Ö--0---1---eE2--3r---eE2----1---0q---1----.

      cum  Pa- tre’t  San-cto  Spi- ri -  tu,    qui  nos  re- de - mit    ob - i -  tu.  R) Tellus.

 


2.2.3. Ante diem festum (nagy antifona lábmosás alatt)

Vö. Komm/3.5

Graduale Strigoniense („Bakócz-Graduále”)

<-1rtg3E2--wW1--:---4---tT4---45u--X-tT4tT4R3r-zZ5zh4--3tT4R3-rR3E2---2--:---uJ456u---iK5---3t--uj5-%--3----5-----

      An-    te        di-  em   fe-    stum              Pa-       schae    sci-         ens  Je- sus,  qui-   a    

<-56uU6--zZ5--rR3--tT4---3tT4R3-rR3E2--22---1---1rtg3E2--wW1--11--1w---4----tT4----4t--4----3tT4R3-rR3E2---2----,

       e-    jus  ho- ra    ve-           nit,   ut  trans-  e-   at   ex   hoc mun- do   ad   Pa-          trem,

<--4---uJ456u--iK5----5---5-%--1e---34tT43tT4R3-rR3E2--2---:--5----uU67i--iI7U6Z5---tT4---56uU6--5----4tT4R32---:

        et  ce-      na     fa-  cta   sur- re-                xit      lin-  te-     o      prae-   cin-  xit    se

<--1---2--45uj5--4tT4---3---3r3E2---wW1--:--1---2---4---4t--44---5---4----4---5u---tT4--4uJ4tg33-4uj5T4-:--

      mi- sit  a-   quam   in  pel-   vim    ce- pit   la- va-  re   pe- des  di- sci-  pu-  lo —

<---4uuJ4tg33-4u7=-tT4t-:--7iI7U6-tT4t--uj5iI7-iI7U6Z5-7oO87iK4-:--5uU6Z5u7=-4tuJ4t---4----.---456u--6---5---4tT4--

          —                     —                                          —                        rum.     Ve-   nit   ad  Pe- 

<--4--:---7--7iI7-X-zZ5g3-™-5uU6Z5u--4tT4--4---,--4---5---7---6----7---5---5---rR3---4t--4----3tT4R3-rR3E2---

     trum   di- cit     e-        i        Pe-  trus:   non la- va- bis  mi- hi  pe- des    in  ae-   ter-

<--2----,--7---78oO8I7i--oO8--7i--iK4--:--3---5---7---6--5---4u--5-%---3---4----5---rR3---4---4----3r3r--

      num.   Re- spon-   dit  Je- sus:    si   non la- ve- ro   ti- bi,   non ha- be- bis  par- tem me-

<---3---,---7---uj556u---uj5uj5-4tT4-!---5---7----5-----7---77---4---5---7-----6---5----4----4uj5T44uj5T44-

        cum.   Do- mi-     ne!              non tan- tum pe- des, sed  et  ma- nus  et   ca-  put  —

<--tT4tT44u5tT4---.

       —       —.

 

Magyarul:

<-1rtg3E2--wW1--:--4---tT4---45u--5--X-tT4tT4R3r-zZ5zh4--3tT4R3-rR3E2---2--:---uJ456u--iK5---3t--uj5-%----3----5--

      Hús-  vét      ün- ne-  pe    e-    lőtt               tör-           tént:   Tud-  ván   Jé- zus,   hogy  az

<-56uU6--zZ5--rR3--tT4--3tT4R3-rR3E2--22----1---1rtg3E2--wW1---11---1w---4--5----4---4t--4---3tT4R3-rR3E2--2---,

       Ő     ó-   rá-  ja    el-           jött, hogy át-    men-jen    a    vi- lág- ból  az  A-  tyá-        hoz,

                                                                       (a pap felkel székéről és kendőt köt maga elé:)

<--4--uJ4--56u--iK5---5--5-%--1e34tT43tT4R3-rR3E2--2--:--5---uU67i--8iI7U6Z5---5----4---5---5--56uU6Z5--4tT4R32-:

        a  va-  cso- ra  vé-gén  föl-                   kelt    és  ken-  dőt      kö- tött ma-ga  e-       lé,

                                                                    (a pap vizet önt a tálba és megkezdi a lábmosást:)

<--1---2--45uj5--4tT4--3---3r3E2---wW1--:---1---2---4t---44---4---4---4---5u--tT4----4uJ4tg33-4uj5T4---:---

       vi- zet  ön-   tött   a    tál-    ba,  s mos-ni  kezd-te     a   ta- nít- vá-nyok  lá-

<---4uuJ4tg33-4u7=-tT4t-:--7iI7U6-tT4t--uj5iI7-iI7U6Z5-7oO87iK4-:--5uU6Z5u7=-4tuJ4t---4--.----456u--6----5---4tT4--

          —                     —                                          —                        bát.      Pé-    ter- hez  ér-

<--4--:--7---7iI7-X-zZ5g3-™-5uU6Z5u--4tT4--4---,---4---5----7----6---7-----5----4----3----4t---4---3tT4R3-

     vén   mon-dá    né-     ki       Pé-   ter:    Ne-kem  u-gyan meg nem mo- sod  so-  ha   lá-

<--rR3E2---2---,---7--78oO8I7i--oO8---7i--iK4--:---3----5----uU6----5---4u----5-%---3---4------5----rR3----

        ba-  mat!     Fe- le-       lé     Jé-  zus:   Hogy-ha meg  nem mos-lak,  bi-zony   nem lesz

<---4--4----3r3r--3---,---7---uj556u--uj5uj5-4tT4-!---5---7-----5---7---77----4--5---7---6-----5---4---

        ve-lem ré-   szed.     Én  U-      ram,           ne   csak  a   lá- bam,  de  a   ke- zem  és   fe-

<--4uj5T44uj5T44-tT4tT44u5tT4---.

       jem. 

2.2.4. Mandatum novum (antifona)

Futaki Graduale

<--4-----4----5----7----6-----5----7---7----Ö---5----4---4---5---5---7----5----4----,

     Man- da - tum  no- vum  do   vo- bis:        ut   di - li - ga - tis   in - vi - cem,

<--uj5--7----7--5----4---56u---Ö--4---4----eE2---1w-----2--.

       sic - ut  di - le - xi   vos,      di - cit    Do - mi - nus.

Graduale Romanum

Fordítás (Ján. 13, 34.): Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket, mondá az Úr. (Zs.118, 1.) Boldogok, kiknek útja szeplőtelen, kik az Úr törvénye szerint járnak. Új parancsolatot... (SzXF)

Éneklő Egyház 812, sz. PK

<---1---3---1----0---3---4---3t----5--:--X6----5---4---4---3t----4----,---4---4----4---4----4-------

         Új pa- ran-csot  a- dok nék- tek:   sze- res- sé- tek  egy-mást,     a- mint  én sze- ret-

<---2---4---5---4----3--:----2-----3---4----eE2----1----1---.--3-4-555---4---3--,--555---X-4z---5--.

        te-  lek  ti-  te-  ket,    mond- ja   az    Úr Krisz-tus.

 

V/1. Fiacs/káim! *  már csak rövid ideig vagyok /veletek. ANT.

V/2. Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim /vagytok, * hogy szeretettel vagytok egymás /iránt. ANT.

 

2.2.5. Ubi caritas et amor (himnusz)

Graduale Romanum

Fordítás: Hol a szeretet és a jóakarat, ott az Isten. V) Minket, íme, Krisztus szeretete gyűjtött egybe. V) Ujjongjunk és örvendezzünk benne. V) Féljük és szeressük az élő Istent. V) És őszinte szívvel szeressük egymást. Ant. Hol a szeretet és jóakarat, ott az Isten. V) Mikor tehát egybegyűlve együtt vagyunk V) Vigyázzunk, hogy lélekben meg ne oszoljunk. V) Szűnjék meg a rossz megszólás, szűnjenek meg a pörök, V) És legyen közöttünk Krisztus, a mi Istenünk. Ant. Hol a szeretet és jóakarat, ott az Isten. V) Szentjeiddel lássuk tehát, V) a dicsőségben arcodat, Krisztus, a mi Istenünk. V) A végtelen igaz örömöt V) Mindörökkön örökre. Amen. (SzXF)

 

PK

<X----3---3--4t---tT4--5---6---tT4--5tT4-!---3---3---3--4---4----.

        R) U-bi  ca- ri-   tas  et   a-  mor,   De-us   i- bi    est.

<X---3----3---4t----tT4----5---6---tT4--5tT4---3---3----4-----4----,

  V)   Min-ket Krisz-tus  sze-  re-  te-  te   gyűj-tött  egy- be,

<X---3---3----4t---tT4-----5---6---tT4---5tT4---3---3---4----4-----,

          Ör- ven-dez-zünk,  és   ő-  ben- ne     vi- ga- doz-zunk,

<X---3---rR3---4-----5--tg3---rR3---qQ0----4----5---4----3---,

          fél- jük   és   sze- res- sük   az     é-    lő    Is-  tent,

<X---3---rR3---4---5----tg3---rR3---qQ0----4----5---4----ed1e---3----.---3---3---4t---tT4--.

          és   így   ő- szin- te  szív-  vel    sze- res- sük   egy- mást.  R) Ubi caritas.

<X---3---3----4t---tT4---5---6----tT4---5tT4---3----3----4----4------,

    V) Mi- kor   te- hát    egy-be-gyűl- ve      e-gyütt  va-gyunk,

<X---3---3---4t---tT4----5---6---tT4---5tT4----3----3---4-----4------,

           lé- lek- ben meg  ne  o- szol-  junk,  jól   vi- gyáz-zunk,

<X---3---rR3---4---5----5----3---rR3---qQ0------4----5---4---3---,

        szűn-je-  nek  a     rút  vi- szá-  lyok,  meg-szó- lá- sok,

<X---3---4---3----4t----5---3----rR3--qQ0-----4----tT4----ed1e---3----.---3---3---4t---tT4--.

          és   ott   le- gyen   mi-kö-zöt- tünk Krisz-tus    Is-     ten.     R) Ubi caritas.

<X---3----3--4t---tT4---5---6---tT4---5tT4---3-----3---4---4------,

   V) Szen-te- id- del     e- gye- sül- ten,  Krisz-tus  Is- ten,

<X---3---3----4t---tT4----5----6---tT4---5tT4---3---3---4----4----,

          di- cső- ség- ben  szent  ar- co- dat   meg-lát-has-suk,

<X---3---4---3---4t---5---3----rR3--qQ0-----4---5---4---3---,

        s az   ö- rö- met,  a- mely  i-  gaz s mér-he- tet- len,

<X----3----4---3----4t---5---3---rR3--qQ0---4t---4---ed1e---3----.---3rR3---2e----.

           vég- te-  len  szá-  za- da-  in   át    szá- za- dok- nak.        A-    men.

 

 

 

Éneklő Egyház 810. sz.

<X---3---4---3---33---3--4---3----4t--tT4---:--3---4t---rR3---3----.

R)     Hol sze- re- tet    és e- gyet- ér- tés,      ott  az    Is-   ten.

<X---3-4-555--------5---4--5z--4---:----444------------3--4t----5----,

                                                      *

<X---555------------5---4--5z--4--:----444------------3--4t---5tT44-.

                                                      *

 

V/1. Minket Krisztus szeretete gyűj/tött egybe, * örvendezzünk és Őbenne vi/gadozzunk.

   tiszteljük és szeressük az é/lő Istent * és szeresssük mind egymást is, tisz/ta szívvel. R)

V/2.Mikor tehát egybegyűlve e/gyütt vagyunk, * lélekben meg ne oszoljunk, jól   

   /vigyázzunk! Szűnjenek a rút viszályok, meg/szólások, * s ott lakozzék miközöttünk

   Krisz/tus-Isten. R)

V/3. Szentjeiddel egyesülten, Krisz/tus-Isten, * dicsőségben szent arcodat meg/láthassuk;

   mérhetetlen örömödben ör/vendhessünk, * végnélküli szeretetben mind/örökké. R) 

 

Lábmosási népének (Tudván Jézus): Cant /2.1.1


2.2.6. Maneat in vobis (antifona)

Futaki Graduale

<---4---5--7---7---zZ5T4--4-!--4---5----7----7---8o--9---8--:--8o---uU6Z5T45u--55---,---3---5---7----7---

      Ma- ne- at   in  vo-  bis   fi- des, spes  et   ca- ri- tas,    tri-   a         haec,    ma- ior  au- tem

<--7---7---5u----4---3r--4---.

        hi- is    est   ca-  ri-  tas.

Graduale Romanum

Fordítás (1 Kor 13, 13.): Maradjon meg bennetek a hit, a remény, a szeretet, ez a három: ezek között legnagyobb a szeretet. V) Most megmarad a hit, a remény, a szeretet, ez a három; ezek között legnagyobb a szeretet. Maradjon... (SzXF)

 


2.2.7. Si ego Dominus (antifona)

Futaki Graduale

<--2--1---2---4---4t----5-%--33+-X4z----6---4z---zZ5T4R3--rR3-+--3---rR3---4--XzZ5---4---4---,---4--X45z--

       Si  e-  go  Do- mi- nus   et    ma- gi- ster  ve-    ster    la-  vi    vo- bis   pe- des      tan-  to

<--rR3---eE2W112e---00---12e--23r---2-:---2---4---5u---tT4--3---eE2--1---2---4tT4---2----2--.

       ma- gis         vos   de-   be-   tis     al- ter   al-  te-  ri-   us   la- va-  re     pe- des.

 

Graduale Romanum

Fordítás: Ha én, Uratok és Mesteretek megmostam a ti lábaitokat, nektek is mosnotok kell egymás lábait. (Zs. 48, 2.) Halljátok meg ezt, nemzetek, mindnyájan, vegyétek fületekbe földkerekség lakói, mindannyian. Ha én... (SzXF)


2.2.8. Diligamus nos

Futaki Graduale

<--4--4i--8----7---77--8oO8--7i---8---:---4--4i---8--7---7---7---8o---9---88---,---7----8---9öõ------

      Di- li- ga- mus nos  in-  vi- cem,   qui-  a   ca- ri- tas   ex  De-  o   est,        et  qui    di-

<--pP9O8--8---ö----9----8---8----:--7---8o---9---iI7j5---7----77=--:--67iI7j5--6--5zZ5--4---3r--4--.       

        li-   git  fra- trem su- um,     ex  De-  o    na-   tus   est,     et       vi-  vet   in  e-   o.

 

Fordítás: Szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől való; és aki szereti testvérét, az Istentől született, és Őbenne él.

 

2.2.9. Vos vocatis me (antifona)

Futaki Graduale

<X--44--rR3d1--3--4z---44----4---4---zZ5---4---4t---5----5--:---55%---7----7---7---7----7i----iI7------

        Vos vo-  ca- tis   me  ma- gi- ster   et   do- mi- nus      et    be-  ne   di-  ci-    tis:  sum

<X---6---5---4---,--4---6--6---5---4---6----6----5----4----6----4---rR3---4----zZ5---4----4--:-------

           et-  e- nim      si   e- go  la-  vi  ve- stros  pe- des,  do- mi- nus   et   ma-  gi-  ster,

<X--rR3---33---4---4z---4-!---4---4---6---zZ5---rR3---3---rR3---zh4---zZ5---4---4---.

          et   vos   de-  be- tis    al- ter   al-  te-   ri-    us   la-   va-   re    pe- des.

 

Fordítás: Ti engem mesternek és Úrnak hívtok, és jól mondjátok, mert az vagyok; ha tehát megmostam lábatokat én, az úr és mester, nektek is mosnotok kell egyik a másiknak lábát.


2.2.10. Deus caritas est (antifona)

Futaki Graduale

<--3r---4---5u---uU6--tT4---44-:--4u---7---8o---8---8---5---7---uU6---tT4--:--4---5----4---4---3-+------

        De- us   ca-  ri-  tas   est,    et qui   ma- net  in  ca- ri-   ta-   te,    in   De- o  ma- net,

<--5--4u---uU6--5---4--4tT4-!-2---3---4----3r---4---.-----4---5---7---7----7--8--8---7---,---6---7---

        et  De- us   in  e-  o,    di- cit  Do- mi- nus.  V)  Qui non ha- bet ca- ri- ta- tem,    ni- hil

<--5---4---.---3r---4---.

       ha- bet.       De- us…

 

Fordítás: Az Isten szeretet, és aki megmarad a szeretetben, megmarad Istenben, és Isten őbenne, mondja az Úr. V) Akiben nincs szeretet, semmije sincsen.

 

2.2.11. Ubi est caritas (antifona)

Futaki Graduale

<--4--5---7---7---8o---8-(---9----7--8---7---7---:---7---8o---8----uU6---5----6u----8---5---4---3r---

       U- bi   est ca-  ri-  tas     et   di- le- cti-  o,         i-   bi    san- cto- rum  est  con-gre-ga-  ti-

<--4--,--4---7---7----8---oO8---88----8---9---7----8---7---7--:---7---8o----8----uU6--5----6u---8----

        o,      u- bi  nec    i-   ra     est,  nec  in- di- gna- ti-  o,      sed  fir- ma    ca-  ri-     tas   in

<--5----4----3r---4----.

       per- pe-    tu-  um.

 

Fordítás: Ahol szeretett és nyájasság, ott van a szentek gyülekezete, ott, ahol nincsen harag, sem neheztelés, hanem megszilárdult szeretet szünet nélkül.

 

2.2.12. Congregasti nos (antifona)

Futaki Graduale

<--0---1----3---4---2----3-----1--:--0----1---0---1---3----4-----2---3---1----?---3---4----5----4--

     Con-gre- ga- sti  nos Chri-ste     ad  glo- ri-   fi-  can-dum  te-  i- psum,     re- ple  Do- mi-

<--3---3---4---2-----3----1----0q----3----0e---1---1--.----0---1----333------------------------4---

       ne   a- ni- mas   no-stras  San- cto   Spi-  ri-  tu.  V) Di- cant  nunc qui redempti sunt a <--4----3---3--,--1---333---------------------4---4---3--,---3---4---3---ed1---3---eD0---12ed1--.

      Do- mi- no   quos redemit de manu in-  i-  mi-  ci       et  de   re- gi-    o-   ni-   bus.   

     CONGREGASTI.

 

Fordítás: Egybegyűjtöttél minket, Krisztus, hogy dicsőségedre legyünk; töltsd be, Urunk, lelkünket a Szentlélekkel. V) Mondják most, akiket megváltott az Úr, akiket megváltott az ellenség kezéből szerte a világ minden tájáról. Egybegyűjtöttél.

 

2.2.13. Ignem tui amoris (antifona)                 

Futaki Graduale

<--4i---8----8p--7---8---9---ö---oO8--6u---8-(---8---iI7---7--zZ5---4---4--!---8-----6--7----zZ5----4---

        I- gnem  tu-  i    a- mo- ris  in- fun- de     in  cor- di- bus no-stris,   o- mni-pot- ens  De-

<--4---,--4---4u---7---89pP9O8---8----8----9---8---7---:---8------7----zZ5---4---:--5----7----uj5-------

        us,    sic-  ut   un- guen-  tum  in   ca- pi-  te,     quod  des- cen-  dit      in   bar- bam,

<---6-----5----rR3---4---.

        bar- bam  Aa-  ron.

 

Fordítás: Szerelmednek tüzét töltsd be szívünkbe, mindenható Isten, mint a főre leömlő kenetet, mely lecsordul a szakállra, Áron szakállára.

 

2.2.14. Postquam surrexit

Graduale Romanum

Fordítás (Ján. 13, 4, 5, 15.): Miután az Úr fölkele a vacsorától, vizet önte a mosdótálba, és mosni kezdé a tanítványok lábait; ezt a példát hagyta nekik. (Zs. 47, 2.) Nagy az Úr, dicsérni kell őt felette, Istenünk városában, az ő szent hegyén. Miután az Úr fölkele a vacsorától... (SzXF)

 

Dominus Jesus postquam (antifona) = communio: Mel/2.1.5.

 


2.2.15. Domine tu mihi lavas (antifona)

Graduale Romanum

Fordítás (Ján. 13, 6-7 8.): Uram! te mosod az én lábaimat? Felelvén Jézus, mondá neki: Ha meg nem mosom lábaidat, nem lesz részed énvelem. V) Odamene tehát Simon Péterhez, és mondá neki Péter: Uram, te... V) Amit én cselekszem te most nem érted, de majd megérted azután. Ant. (Ján.13,14.) (SzXF)

 

 

2.2.16. In hoc cognoscent (antifona)

Graduale Romanum

 

Fordítás (Ján. 13, 35.): Arról fogja mindenki megismerni, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretettel vagytok egymáshoz. V) Jézus mondá tanítványainak: Arról fogja mindenki... (SzXF)


2.2.17. Benedicta sit sancta Trinitas (antifona)

Graduale Romanum

 

Fordítás: Áldott legyen a Szentháromság és osztatlan Egység; dicsérjük, mert irgalmasságot cselekedett velünk. V) Áldjuk az Atyát, a Fiút a Szentlélekkel. (Zs. 83, 2-3.) Mily kellemesek a te hajlékaid, seregeknek Ura: sóvárogva vágyakozik lelkem az Úr udvaraiba. Áldott legyen... (SzXF)


2.2.18. Ecce quam bonum (antifona/responsorium breve)

Futaki Graduale

<--4---3-----2---1----1-:----eE2W1---3---3----4t---4tT4---,---5---4---4t--rR3--2e---4---eE2---1---1---.

       Ec- ce quam bo-num    et   quam iu- cun- dum      ha- bi-  ta-  re  fra- tres  in    u- num.

<--3---4--555------------------4-5--,--555--------------------------4----3-----rR3---2e--.--4---3-.

V)  Sic- ut  unguentum in ca-pi-te * quod descendit in barbam, bar-bam  Aa-  ron.   ECCE.

 

 

PK

<--5---5---rR3----3-+---3---4----5-----3---2---112eE2e--wW1--,--1---333-------------3----4----5-------

        Í- me, mily  jó      és mily gyö-nyö-rű- sé-        ges, *   a    testvéreknek   e-gyütt  la-

<--112eE2e---wW1--.--5---5--rR3---3----.-----5---rR3--3-+--444----------------------4t----4--:--4------

        koz-     ni.        ÍME, MILY JÓ…  V) O- lyan az,  mint a magasból jövő har- mat,  mely

<--4--4----4---5---5---3--X44tT45zZ5---5---.---1---333----------------.---5---5--rR3---3-----.

       le-hull   a   Si- on  he-  gyé-        re.        A TESTVÉREKNEK…    ÍME MILY JÓ…

 


2.2.19. Búcsúbeszéd I. rész

PK

<--555------------------------:---------------------------3---:--555---------------4--3---5-5-5----:

       Új parancsot adok nektek: hogy szeressétek egy-mást,   amint én szeret-te-lek  titeket,

<-555-----------------3---4----1----,--555-------------------------------------------4---3---------

       ti is úgy szeressé-tek  egymást.   Arról ismeri meg mindenki, hogy tanítvá-nya-im,

<--5----5---:--555-------------------------------3--4--1---,--555--------------------3--4---1--1---.

       vagytok,   ha szeretet van bennetek egy-más i-ránt.   Ne nyugtalankodjék  a szí- ve-tek.

<---5--5----4--3---5-5--5--:---5---5---5----3---4----1-1---.--555----------------------------------

       Higgye-tek az  Istenben,  és bennem  is  higgyetek.     Az én Atyám házában sok lakó-

<--5----3--:--555--------------------------------4---3--5--5---:--555-------------------------------

      hely van,   ha kevés volna, megmondtam vol-na nektek.  És azért megyek, hogy helyet

<---555----3----4---1---,--555----------------------------------------------------3---:---555-------

         készí-tsek néktek.     Ha majd elmegyek, s előkészítettem nektek a he-lyet,     akkor

<--555----------------------------4---3----5-5-5--:--555------------------------------3---4--1----.

       újra eljövök, és magamhoz  visz-lek  titeket,  hogy ahol én vagyok, ti is ott  le-gye-tek.

<--555-------------------------------:---555-------3---4----1--1--.--555----------3--4----1-------.

       Már tudjátok, hogy hová megyek, s az utat  is  tud-játok.     Mondta ne-ki  Tamás:      

<-555-----------4----3----5--5---5---:--444-------------------------3--4--4t5---,--555----------3---

      Uram, nem  tu-djuk, hová mégy, miképpen ismerhetnénk  az u-tat?       Mondta ne-ki 

<--4---1--,-555----------------------------4--3--5-5-:--555------------------------------3--4---1--

       Jé- zus:  Én vagyok az út, az igazság  és az élet.  Senki sem jut az Atyához, csakis  ál- ta-

<--1---,--555------------------------3--:-555-----------------4--3---5--5-:--555--------------------

      lam.    Ha ismertetek volna en-gem, ismertétek volna A-tyámat is,  de most már ismeri-

<--555----------5---3---4--1--,-555----------3--4--1--,--555------------------------4---3---5---5--:

       tek őt, mert lát-tá- tok őt.  Mondta ne-ki Fülöp:  Uram, mutasd meg ne-künk az A- tyát,

<--555------3---4---1---,--555---------3---4--1--,--555----------------4--3---5---5--?--444---------

      s ez elég  is  ne-künk. Mondá ne-ki  Jé-zus:   Annyi idő óta ve-le-tek vagyok,   és nem is-

<---4---3---4---4t5---,--555--------------------------3--4---1-,--444-------------------------------

       mer-tek en-gem?    Fülöp, aki engem lát, látja  az Atyát.  Hogyan mondhatod tehát: mu-<--444-----------------3--4--4t5---,--444------------------------------------------------------3---

       tasd meg nekünk  az A-tyát?     Nem hiszed-e, hogy én az Atyában vagyok, és az A-tya

<---4--4t5--?--555------------------------4----3----5----5--,--555------------3---4----1----,---5---

       bennem?   Az igéket, amelyeket én nek-tek mondok,  nem magam-tól mondom.    Az <--555------------------4---3----5---5---:--555--------3--4---1---1--,--444-------------------------

       Atya ugyanis meg-ma-rad bennem, s ő műveli a   tet-te- ket.   Nem hiszed-e, hogy én az

<--444-------------------------3--4--4----4t5---,--555------------------------------------3---4----

       Atyában vagyok, s az A-tya  én-ben-nem?  Ha másért nem, a cselekedeteim mi-att higy-<---1-1---,--555----------------------:---555-------------------------------------------------------

      gyétek!   Bizony mondom nektek:  aki énbennem hisz, ugyanazokat a cselekedeteket,

<---555---------------------------------3--:--555------------------------4--3---5---5---5--?--555--

       melyeket én teszek, ő is tenni fog-ja.    És még annál nagyobba-kat is  ten-ni fog,   mivel

<--555----------3----4---1---,--555-----------------------------------3----3--:----555-------------

        én az Atyá-hoz megyek.  Bármit kértek az Atyától az én ne-vem-ben,    azt én megte-

<---555--------------------------------4---3---5--5--5--:--555-------------------------------------

       szem, hogy megdicsőüljön az A-tya   a   Fi-ú-ban.   Ha valamit kértek az én nevemben,

<--3----4----1--1---,--5---5---4---3---5---5---:--555---------------------3--4--1--,---555----------

       azt meg-teszem.  Ha sze- ret-tek  engem,   tartsátok meg paran-csa-i-mat.  S én kérni fo-

<--555------------:--555-----------------------------:--555-----------------------------------3--:--

        gom az Atyát,    és más Vigasztalót ad nektek,  hogy veletek maradjon mindörök-ké:

<--5--5--5---4---3----5---5--:--555----------------------------------------------------------------

        az I-gaz-ság-nak Lelkét,   akit a világ nem képes befogadni, mert nem látja őt, és nem

<--3---4---1--,--555---------------------3-:--5--5--4---3---5--5--:--5--5-5---3---4----1----,---5----

       tud-ja   őt.    Ti azonban ismeritek őt,   és ná-la-tok marad,  és vele-tek lesz majd.   Nem

<---5---5---4---3---5-5--5--:--5--5---3---4---1---1--,--555-----------------------------------------

       hagylak ár-ván  titeket:    el-jö-vök hoz-zá-tok.   Egy kis idő még, és a világ már nem lát

<--555----:--555-------------------------------------3---,--555-------------------------------------

       engem.  Ti azonban láttok engem, és élni fog-tok.   Azon a napon majd megtudjátok,

<--555-------------4---3----5---5---,--555-------------------3---4----1--1---,--555-----------------

        hogy én az A-tyá-ban vagyok,    és ti énbennem, és  én  ben-ne-tek.   Aki parancsolatai-

<---5----5--4--3----5---5--5-:--5---5---3--4---1---,--555-------------------3--:--555---------4---3-

        mat bír-ja, és  megtartja,   az sze-ret engem.   Aki pedig szeret en-gem, azt szereti  az  én

<--5--5---5-:--555-------------------------------------------3--4---1--1--,---555-------------------

       Atyám is.  És én is szeretem őt, és kinyilvánítom ne-ki  magamat.   Mondta neki Júdás,

<-555--------------------3--4-1-,-555----------------------------------------------------------4--3-

      a másik, nem az iska-ri-ó-ti:  Uram, mit jelent ez, hogy te nekünk akarod kinyilvání-ta-ni

<--5--5--5-%--4---4----3-4--4--4t5--,--555------------------------3--4--1--,--555--------------------

       magadat, és nem  a vi-lág-nak?  Felelvén Jézus ezt mond-ta neki:    Aki szeret engem, az

<--555------------3---4--1--,--555----------------------4---3---5----5---:--555-------------3---4---

       megtartja be-szédemet.   Atyám is szereti őt,  és hoz-zá megyünk, és lakást ve-szünk ná-

<--1--,--555--------4--3---5---5--:--555-----------------3---4---1---,--555------------------------

        la.    Aki nem sze-ret engem,  beszédeimet nem tart-ja meg.   A beszéd pedig, amit hal-

<--555--------------------3--:--555---------------4---3-----5---5-%---3--4---1--1--,-555------------

        lottatok, nem az e-nyém,  hanem azé, aki  en-gem küldött,  az A-tyá- é.    Ezt mondtam

<--555-----------------3----4--1----,--555---------------------------------------------------------

       nektek, amíg nála-tok voltam.    A védelmező Szentlélek pedig, akit az Atya az én ne-

<---5---5----3----:-555--------------------4--3----5---5---5-:--555---------------------------------

       vemben küld,   Ő majd megtanít ti- te-ket mindenre,   és eszetekbe juttat mindent, amit

<---5----5-----3----4----1--,--555---------------------3-:--555--------------4--3----5----5-:---5---

       megmond-tam nektek.  Békességet hagyok rá-tok,  az én békémet a-dom nektek.  Nem

<--555-------------------------------------------3---4---1---,--555--------------------------------

        úgy, miként a világ adja, nem úgy adom  én nek-tek.   Ne nyugtalankodjék a szívetek,

<--5--5--3---4--1--,--555-------------------------------------3--:--555--------------------------4--

       és ne ret-tegjen.  Hallottátok, hogy azt mondtam nek-tek:  Elmegyek, de eljövök hoz-zá-

<---3---5----5--:--555--------------------------------------------------------------3--:--555-------

        tok  is-mét;    ha szerettek engem, bizony örültök, hogy az Atyához me-gyek,  mert az <---5--5---4----3-----5--5--:--555------------------------------------------------------:---555-----

         Atya  na-gyobb nálam;  most elmondtam nektek, mielőtt még megtörténne,    hogy a-

<---555---------------3----4----1--1--,--555----------------------------3-3-:--555------------------

        mikor megtörté-nik, higgyetek.   Már nem sokat beszélek ve-letek.  Jön ugyanis az e-

<--555---4--3---5---5--:--555------------------------------------:--555-----------------------------

        világ fe-je-del-me;   bennem ugyan nincsen semmi része,  de hogy megtudja a világ,

<---555---------4----3---5--5--:--555----------------------------------------------3---4----1------,

        hogy szere-tem  az Atyát,    és ami parancsot adott nekem az Atya, úgy cse-lek-szem.

<---555------------------------3----4---1---.

        Azért keljetek fel,  men-jünk  in- nét.

 

Ha a lábmosást és a búcsúbeszéd olvasásának eddigi szakaszát külön teremben tartottuk, a „Keljetek fel...” szavak után a közösség körmenetben átmegy a templomba, s ott hallgatja meg a János-evangélium 15-17. fejezetét, amint alább következik.


2.2.20. A Búcsúbeszéd II. része

 

Én vagyok az igaz szőlőtő, s Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt, lemetsz rólam, azt, amely terem, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok hát bennem, s akkor én is bennetek maradok. Amint a szőlővessző nem teremhet maga, csak ha a szőlőtőn marad, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. Hisz nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elég. Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjétek és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és tanítványaim lesztek. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam Atyám parancsait és megmaradok szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok. Nem nevezlek szolgának többé benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert amit hallottam Atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, s arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad nektek az Atya, amit a nevemben kértek tőle. Ezt a parancsot adom nektek: szeressétek egymást!

Ha gyűlöl majd benneteket a világ, gondoljatok arra, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha a világból valók volnátok, mint övéit szeretne benneteket a világ. De mert nem vagytok a világból valók, hanem kiválasztottalak benneteket a világból, gyűlöl benneteket a világ. Gondoljatok a tőlem kapott tanításra: nem nagyobb a szolga az uránál. Ha tehát engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják. S ezt mind az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem. Ha nem jöttem és nem tanítottam volna őket, nem volna bűnük. De így nincs mentségük bűneikre. Aki engem gyűlöl, Atyámat is gyűlöli. Ha nem vittem volna végbe olyan tetteket közöttük, amilyeneket senki más nem vitt végbe, nem volna bűnük. De látták ezeket, mégis gyűlölnek engem is, Atyámat is. Mert teljesednie kell a törvényükben olvasható jövendölésnek: Ok nélkül gyűlöltek. Ha eljön a Vigasztaló, akit az Atyától küldök, az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem voltatok.

Most elmegyek ahhoz, aki küldött. De senki sem kérdez közületek: Hová mégy? Inkább szomorúság tölti el szíveteket, amiért ezt mondtam: Jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem jön el hozzátok a Vigasztaló. Ha azonban elmegyek, akkor elküldöm. Amikor eljön, meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről, amiért nem hittek bennem. Az igazságról, hogy az Atyához megyek, s többé nem láttok. Az ítéletről, mivel a világ fejedelme ítélet alá esett. Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Hanem amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek. Minden, ami az Atyáé, az enyém is. Azért mondtam, hogy az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek.

Rövid idő, s már nem láttok, ismét rövid idő, s viszontláttok. A tanítványok közül néhányan elkezdtek tanakodni: „Mit akarhat ezzel mondani: Rövid idő s már nem láttok, ismét rövid idő, és viszontláttok? És hogy: az Atyához megyek?” Így töprengtek: „Mi az, hogy rövid idő? Nem értjük mit akar vele mondani.” Jézus észrevette, hogy meg akarják tőle kérdezni, azért így szólt hozzájuk: „Azon tanakodtok egymás közt, hogy azt mondtam: Rövid idő s nem láttok, ismét rövid idő s viszontláttok? Bizony, bizony mondom nektek: Ti sírtok majd és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Szomorkodtok, de szomorúságtok örömre változik. Az asszony is szomorú, aki szül, mert elérkezett az órája. Amikor azonban megszületik a gyermeke, azon való örömében, hogy ember született a világra, nem gondol többé gyötrelmeire. Így most ti is szomorúak vagytok. De viszontlátlak benneteket, s akkor majd örül a szívetek, és örömötöket nem veheti el tőletek senki. Azon a napon már nem kérdeztek tőlem semmit. Bizony, bizony mondom nektek: Bármit kértek az Atyától nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit a nevemben. Kérjetek és kaptok, hogy örömötök teljes legyen. Ezeket képekben mondtam el nektek. De elérkezik az óra, amikor már nem beszélek képekben, hanem nyíltan hirdetem nektek az Atyát. Azon a napon majd nevemben kértek, s nem mondom azt nektek, hogy kérem értetek az Atyát, mert az Atya maga is szeret titeket, mivel ti is szerettetek, és hittétek, hogy az Atyától jöttem. Kijöttem az Atyától, a világba jöttem, de most itt hagyom a világot, és visszatérek az Atyához.”

Erre a tanítványok megjegyezték: „Most már nyíltan beszélsz, nem képekben. Így világossá vált előttünk, hogy mindent tudsz, s nincs szükséged rá, hogy valaki is kérdezzen. Ezért hisszük, hogy Istentől jöttél.” Jézus így felelt: „Most hiszitek? Eljön az óra, s már itt is van, amikor szétszéledtek, ki-ki a maga útjára, s magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Azért mondtam el nektek ezeket, hogy békességet találjatok bennem. A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, mert legyőztem a világot.”

E szavak után Jézus égre emelte tekintetét, és így imádkozott: „Atyám, elérkezett az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen téged. Hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy akiket neki adtál, azoknak örök életet adjon. Az az örök élet, hogy ismerjenek téged, az egyedül igaz Istent és akit küldtél, Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek a földön: a feladatot, amelynek az elvégzését rám bíztad, elvégeztem. Most te is dicsőíts meg, Atyám, magadnál: részesíts abban a dicsőségben, amelyben részem volt nálad, mielőtt a világ lett. Kinyilatkoztattam nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. A tieid voltak, s nekem adtad őket, és megtartották tanításodat. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. A tanítást, amit kaptam tőled, továbbadtam nekik. El is fogadták, s ezzel valóban elismerték, hogy tőled jöttem és elhitték, hogy te küldtél engem.

Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid - hiszen ami az enyém, az a tied, s ami a tied, az az enyém –, és én megdicsőültem bennük. Én nem maradok tovább a világban, de ők a világban maradnak, én meg visszatérek hozzád. Szent Atyám, tartsd meg őket a nevedben, akiket nekem adtál, hogy egy legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem őket a nevedben, akiket nekem adtál. Megőriztem őket, senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, így beteljesedett az Írás. Most visszatérek hozzád, ezeket pedig elmondom a világban, hogy örömöm teljesen az övék legyen. Átadtam nekik tanításodat, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazságban, mert hiszen a tanításod igazság. Amint te a világba küldtél, úgy küldöm én is őket a világba. Értük szentelem magamat, hogy ők is szentek legyenek az igazságban.

De nemcsak értük könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Legyenek mindnyájan egy. Amint te, Atyám, bennem vagy, s én benned, úgy legyenek ők is bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyben részesítettél, hogy egy legyenek, amint mi egy vagyunk: én bennük, te bennem, hogy így ők is teljesen egy legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol vagyok, s lássák dicsőségemet, amelyben részesítettél, mivel már a világ teremtése előtt szerettél. Én igazságos Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is felismerték, hogy te küldtél. Megismertettem velük nevedet és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel szeretsz, bennük legyen, s én is bennük legyek.”


 

 

3. NAGYPÉNTEK

3.1. Tractusok

3.1.1. Domine audivi (Habakuk éneke) 

Graduale Strigoniense („Bakócz-Graduále”)

<X--4--3rR3d1--3rR3rR3-3zZ5zh4-zZ5zh4-:--3r---6---zh4--4---4z--4----4z---rR3-5zh4-56uJ4rRR3--56u---zZ5---4------

       Do- mi-   ne,                          au- di- vi     au- di- tum  tu-  um                  et      ti-    mu-

<X--rR35zh4-56uJ44RR3--,--3----6---4---rR3-4t6u--zZ5u-8pÉ7U6-:--67iI7---6----tT4---6uU5zh4R3---3---6----6------

          i,                       con- si-  de- ra    -     vi                o   -   pe -  ra     tu-          a     et    ex-

<X--tT4-6uU5zh4R3--3z6uU6Z5g3-45zh4--.---3r---6uU6h4-zZ5zh4-6uU6Z5-7iI7j5-6uj5zh4---3r--4---3r---56u----uj5zh4-----

         pa       -     vi.                   V.  In    me-                                      di - o   du -  o  -    rum

<X---4---zh4z---uU67iI7--uj5--6uU6Z5T4zh4-:--3-----4---4ipÉ7U6u-iK5z-rR3r-67iI7i-6ipÉ7U6--4uU6Z5---rR3---3--------,

            a - ni -   ma-     li  -  um           in - no - te       -                                          sce-    ris    

<X---4---4---3rR3---4-----6----zZ5--4----zZ5---4---uU6u---zZ5---3---34zh4-5zh4-56uJ4rRR3--,--3-----3----6-        dum ap- pro- pin- qua- ve-  rint  an- ni,   co - gno-  sce- ris,                       dum   ad- ve-

<X---4----4---rR3-456u--zZ5u-8pÉ7U6-:--67ik6h4--4uU6H3r-zh4z-56uU6u--rR3---3z6uU6Z5g3-45zh4--.-----3---4--------           ne - rit   tem  -     pus,           o-        sten-                  de-   ris.                          In   e-

<X--6uU6h4zh4R3r-zh4zh4zh4--4----4----zh4z--uU67iI7--7--6u--6zZ5T4t--zh4-:-56u--6zZ5T4--6---zh4z--rR3-5zh4-56uJ4R3-,

          o,                      dum con- tur - ba  -   ta  fu-  e-       rit   a-    ni-   ma   me- a

<X---3--6--4---4z--4z---4--4----rR3-456u--6uU6-:-6uU6H3--4z4z--uU6uU64z6iI7ik6Z5T4---rR3r67iI7U66iI7U6zZ5T45zh4--.

           in  i- ra,  mi- se-  ri-cor- di-           ae     me-   mor  e-                      ris.

<X--67iI7-7iI7-8pÉ7U6-iI7-8pÉ7U6-iI7iI7U6-iI7iI7U6-iI7iI7uJ4-:-6zZ5T4--56u-6zZ5T4--56u--7uU6Z5--rR3--34zh4-5zh4-56uJ4rRR3-,

          De - us                                                          a     Li -  ba  -  no    ve  - ni - et,

<X---3---6----4---4---rR3-456u---zZ5u8pÉ7U6-:--6u---6uU6Z5--rR3--6--56uU6u--4-----rR3r67iI7U66iI7U6zZ5T45zh4--.

           et  san-ctus de  mon-      te             um- bro-  so   et  con-  den-  so.

<X--4---7---8iI76u--uU64zh4-:--4z7ik6h4-uU6Z53r-zh4zh4zH3---3---Ö---zZ5---6u---6zZ5T4z--zh4z---rR3-5zh4-56uJ4r3--,

         O- pe-  ru    -  it           cae               -            los       ma - ie -  stas     e-       ius

<X---3---6----4---rR3-456u--zZ5u8pÉ7U6-:-6uU6H3--4zh4--6-----uU6uU64z6iI7ik6Z5T4--rR3r-67iI7U66iI7U6zZ5T45zh4-.

           et  lau- dis   e  -        ius           ple-   na    est    ter-                   ra.

 

Graduale Romanum

 

PK

<---tT4--4t----5555-------------------4--5--6---5----,--555----------------4---5--4---2--2----.

         U-  ram, hallottam a te szava-dat és fél-tem, * megláttam műve-det és ret-te-gek.

<---555-----------------------4---4---:--555-------------------------------------4----5-----6--

         Két élőlény között meg-je-lensz, midőn eljöttek az évek, hogy megis-mer-tesd ma-

<---5--,---555--------------------------4----5---4----2---.--555-----------4--5---6---5---------,

       gad, *  midőn eljött az idő, hogy meg-mu-tat-kozz.    Megrendült  az én  lel-kem, *

<--555-------------------------------------------4----5---4---2--.---555-------------4--5-----

       midőn haragodban is megemlékezel irgal-mas-sá-god-ról.      Eljön az Isten Li-ba-

<---6----5----,--555---------------------------4---5----4----2--.--tT4--4t--555----------tT4--4z-

       non- ról, *    a Szent a beárnyékozott és er-dős hegy-ről.    Be- fö- di az egeket az   Ő 

<---6---5z---5--,--tT4--4t--555--------------5---rR3--4tT4--2rR33+--.

        fen- sé- ge, *   és   az   Ő dicséretével  tel-jes   a     föld.

 

 

 

3.1.2. Eripe me (139. zsoltár)

 

                                                                                   Graduale Strigoniense („Bakócz-Graduále”)

<X--4---4---3rR3d1--3rR34zh4-3rR34zh4-:---3r5z---6zZ5T4---rR3-5zh4-56uJ4rRR3----,----3---3r5z---6-----zZ5-------

          E- ri -  pe      me,                    Do -    mi  -    ne,                            ab  ho  -  mi  -  ne

<X--rR3---34zh4-5zh4-56uJ4rR3---,---3----6----4----4---rR3-456u---6uU6--:--3r---3z---56uU6Z5T4----45zh4----.

         ma-  lo,                              a    vi -   ro     in - i     -       quo      li -  be -  ra             me.

<X--4----4---3--4--4z-7ik66uU6h445zZ5z--tT4---:--4----6----zZ5---4----4----4z---rR3-5zh4-56uJ4rRR3----------,

       Qui  co- gi- ta - ve         -           runt     ma- li  -  ci -   as     in   cor- de,

<X--3z----4----rR3-456u---6uU6--:--3----3z---6---6uU6H3---4z-----tT45zh46uU6Z56uJ4R3-zZ5T4---3r---45zh4--.

          to -  ta     di    -        e       con-  sti - tu - e    -   bant    prae           -              li -    a.

<X---4z---6----7iI7iI7iK4---4-----6---67i----8iI7U6zZ5T4t---zh4-:---zZ5--6u----zZ5---4---34zh4-5zh4-56uJ4rRR3--,

           A-  cu -   e     -      runt   lin-guas   su    -         as      sic-  ut    ser- pen- tes

<X--3----6----4-----rR3-456u---6u----6uU6-:---6u---zZ5--rR3--6---56uU6u---4----45zh4-----.-----4----7---

          ve- ne- num    a     -       spi - dum    sub  la - bi -  is   e     -    o -   rum.              Cu-  sto-

<X---8iI7U6u----uU64zh4-----rR3r-6uU67iI7---uj5---6uU6Z5T4-zh4--:--6u----6zZ5T4---4----56u----zZ5----rR3---------

           di          me,          Do    -         mi -  ne,               de     ma  -   nu    pec-  ca  -   to-

<X---34zh4-5zh4-56uJ4rRR3--,--3---3----3---6--4---4---4----rR3-456u---6uU6-:---3r---3z---56uU6Z5T4--45zh4---.

           ris,                          et   ab  ho- mi-ni- bus in-   i     -       quis      li -   be - ra         me.

<X----4---4----3---4----4zuU64zZ5zh46uU6Z5-7iI7j56uj5zh4---4---:---4----zh4z---uU6-7iI7j5--6uU6Z5T4zh4---4---7---

        Qui   co - gi -  ta -   ve                 -                  runt   sup-  plan- ta-           re          gres-sus

<X----iI7uJ45zh4iiI7U6zZ5T4-rR35zh4-56uJ4rRR3--,--3---3----6---4-----4---rR3-456u--6uU6-:--6uU6H3--4zh4----6-----

            me           -       os,                      ab- scon-de- runt su- per-        bi       la-     que- um  

<X--6zZ5T4--rR3rR3d1rR3-45zh4--.---6u---4---6u----7uU6Z5T4t--zh4--:--4----6----6---4---4z---rR3-5zh4-56uJ4rRR3--,

          mi-     hi.                        Di-  xi   Do-  mi    -   no:     De- us  me- us   es    tu

<X--3----6----4----4----rR3-456u---6uU6-:----7----3----3---4---6---6---56uU6u---4----45zh4--.

          ex - au - di,   Do- mi   -        ne,       vo- cem   o-  ra - ti - o -  nis       me-  ae.

<X---4----3---4----6u---uU6zZ5T4t--zh4--:---4----4----zZ5---6---4----4z----rR3-5zh4-56uJ4rRR3--,--3----6----

         Do- mi- ne,   Do- mi   -     ne        vir- tus   sa-   lu-  tis   me-   ae,                        ob- um-<X--4---4z---4----rR3-456u---6uU6-:---6uU6---4zh4-----6---6zZ5T4---rR3rR3d1-rR3-45zh4----.-----6----7------

         bra  ca-  put  me     -    um      in      di  -     e     bel-    li.                                Ne    tra-

<X---iI7---7iI78pÉ7U6-iI78pÉ7U6-iI7iI7U6-iI7iI7U6-iI7iI7uJ4-:---4---4---4---rR3---6--67i---8iI7U6zZ5T4t---zh4--:--4---

          das   me                                                       a   de- si-   de-   ri- o       me-           o        pec-

<X---7---iI7J4-5zh4iiI7U6zZ5T4--rR3-5zh4-56uJ4rRR3---,--3---3---3----6---4----4----4----4-------4----4----4--

          ca - to              -        ris,                       co- gi -  ta- ve-  runt  ad- ver- sum   me,   ne   de-

<X---4z--4---r3R-456u-6uU6-:--6u--zZ5---rR3----6---56uU6u--4---45zh4-.---67iI7--7iI7U6uU6zZ5g3-rR3r-5zZ5T4-5zh4-:

          re-  lin- quas     me,    ne  un-quam ex- al  -    ten-tur.         Ca-   put

<X---4----zZ5---6--4---4---4z---rR3-5zh4-56uJ4rRR3---,--3---3---6---4----4z----4----4---rR3-456u---6uU6-:

          cir - cu -  i - tus  e -  o -  rum,                     la - bor  la - bi -   o  -  rum  i-   pso-       rum

 <X---7----3---4zh4---6---6zZ5T4---rR3rR3d1-rR345zh4---.----3---4----6u----4-----6u----uU6zZ5T4zhh4-:-4----4-

           o-  pe-  ri  -    et    e   -    os.                            Ve- rum- ta -  men   iu - sti             con- fi-

<X---zZ5---6----4---4z---4---4---4z---rR3-5zh4-56uJ4rRR3---,---3---3----3---6----4----rR3-456u--zZ5u8pÉ7U6-:

           te- bun- tur  no- mi- ni   tu-   o,                            et   ha- bi-  ta-  bunt re-         cti

<X---6uU6H3----4zh4----6---uU6uU6-4z6iI7ik6Z5T4---rR3r-67iI7U66iI7U6zZ5T45zh4----.

           cum     vul-    tu   tu          -             o.

 

Graduale Romanum

     

 


3.1.3. Christus factus est (alternatív rövid tractus)

<---4tT4---4u---777----------------------------------tT4u---7uj5uJ4rR3--,--3---5---777-----------------

        Krisz-tus   engedelmes volt értünk mindha-  lá-     lig, *           és- pe- dig a kereszthalá-

<---7uU6Z5zZ5T4-5tT44--.---4tT4---4u---777--------------------7iI7j5--5----:--777--------------tT4u--------

         lig.                        A-   zért   felmagasztalta Őt az  Is-     ten,     és nevet adott  né- 

<---7uj5uJ4rR3--,---3t----777-------------------------777iI7U6Z5T44t-uU6Z5T4tg33-556uU6Z5z-5tT44-.

         ki, *            mely  fölötte van minden név- nek.  

 


3.2. A János-Passió

3.2.1. Tonus regularis                   

Az esztergomi dallam alkalmazásával (PK)

<X-3---4--555---------------------------4---3---5--5--:--5----3---4---eE2---1----.

        A mi  Urunk, Jézus Krisztus kín-szenve-dé-se  Szent Já- nos sze-  rint.

<X--3---4----555---------------4--3--5---5--:--555------------------4--5----zZ5---3-:--3----4---5----

         Kiment Jézus tanítványa-i- val együtt    a Kedron patakon át egy  kert-be, melybe be-

<X--555------------------3---4--eE2--1-,--3---4--555----------4--3---5--5--5-:--555----4--5--zZ5--3--

ment Ő, és vele ta-nít-vá-nya-i.   Tudta  pedig azt a helyet Júdás is,   aki őt el- á- rul- ta,

<X---4---555--------------------------------3---4---eE2--1--,--3-4---555-----------------4----3-----

mert gyakorta oda ment Jézus tanít-vá-nya- i- val.    Júdás tehát, miután ka-pott  egy

<X---5--5--5-:--3-4--555----------------------4----3---5--5--5--:--3--4--5---555--------------------

csapatot,  és a főpapoktól és a farizeu-sok-tól szolgákat,   o-da-jött lámpásokkal és fák-

<X--555----------3---4--eE2---1--,--555-----------4---3---5----5---:--555--------4--5---zZ5---3---:---

lyákkal és  fegyve-rek-kel.  Jézus  pedig  tud-va mindent,   ami eljö-vendő  volt rá, 

<X--3-4-5----555-------™56uU6Z5T4--3--2---rR3--.---2--0---1w---3--.-----5--3--4---eE2--1---.--8---8---

elébük  lépett és mon-    dá  ne- kik: Kit ke- res- tek?  C: Fe-lel-ték né- ki.  T: A Ná-

<X---8--7--8-™-oO8I7iI7U6--zZ5--.-----5---5--™56uU6Z5T4--3--2--rR3---.--1101w--4--rR3----.---3--4---555---

zá-re-ti    Jé-        zust.  C: Mondá né-        kik Jé- zus: Én     va-gyok. C:  Júdás pedig,

<X--555-----4---3--zZ5-:-555------------3---4---eE2--1---,-3---4----555-----------------4--3---5---5-

aki elá-rul-ta őt,   ott állott a se-reg-gel  e-gyütt.  A-mint tehát azt mondta nekik: én va-

<X---5--:---555------------------23r---5--eE2--1--,--3--4---5--5---5----3---4--eE2--1---.---eE21w--0--

gyok,  meghátráltak és a  föld- re  es- tek.   Azért  ismét kér-dez-te ő- ket.     Kit    ke-

<X--1w---3---.-----555------3----4---eE2----1---.----8---8--8--7--8-™-oO8I7iI7U6--zZ5--.----5--5-------

res- tek?  C:  Azok is-mét  azt mondták:  T: A Ná-zá-re- ti   Jé-         zust.  C:  Felelt

<X--™56uU6Z5T4--3---2---rR3--.---3tT4----3----2---2-----1----2---2---2---:--222-------3---1---2---2----

  né-      kik Jé- zus:    Mond-tam nektek, hogy én vagyok;    ha tehát  en-gem ke-res-

 <X--2--:--222----------eE2--3r--eE2--1--1--1--.----555------------------------4----3----5----5------

 tek,  engedjétek el-men-ni   e-ze-ket. C: Hogy beteljesedjék az  Í-rás, mely azt mond-

<X---5-:--555--------------------------4---5----zZ5--3--:--555---------------3--4--eE2---1--,---3--4--

 ta,  hogy mindazokból, akiket ne-kem ad- tál,  nem veszítettem el e-gyet  sem.  Simon

<X--555-----------------4--3---5----5--:--555---------------------------------------45zZ5--5--:--5---

Péter azonban, a-ki-nél kard volt, kivonta azt, és rávágott a főpap szolgá- já- ra,     és

<X--555----------3----4----eE2--1--,--555-------------------234t--eE2---1---,--3---4---555-----------

levágta an-nak  jobb fü- lét.   A szolga neve pedig Mal-chus volt.  Mondá azért

<X---5-5-™56uU6Z5T43--2---rR3--.-----3----3r--3-+--2--2--ed12r--eE2e--1----1--1-,--3--3rR3---2-+---2---2--

Jézus Pé-        ter- nek:    Tedd vissza  hüve-lyé-   be    kardodat.   A kely- het,  melyet

<X--2--2----3--1----2--2-:---2--2---eEW2---1--2--2e--.----3---555--------------------------------4---

Atyám a-dott nekem, ne  i- gyam-e  ki  azt?  C: A   csapat tehát, és a tribunus és a zsi-

<X---3----5---5--5-:--5--5--5----3--45zZ5--5--:--555-------------------4---5--zZ5--3--:--2---3---4----

dók szolgá- i   megragad-ták Jé-   zust,  megkötözték őt, és  el-ve-zet-ték     e- lő- ször

<X--5---eE2---1--,--555-----------------4---5--zZ5--3--:--3--4--555-------------3---4---eE2---1----,--

An-nás-hoz.  Az pedig veje volt Ka- i -fás-nak,  a- ki főpap volt ab-ban  az  év- ben.

<X--555------------------------------------4---3--5--5---5---:--3-----555-----------------4---5----

Ez volt az a Kaifás, aki tanácsot a- dott  a  zsidóknak,  hogy többet ér, ha egy  em-ber

<X--zZ5---3-+---3--2---4---eE2---1--1--,--3--4--5--555------------4---3---zZ5--5--:--5--™56uU6Z5T4---3---

hal meg   az e-gész nép helyett. Követte pedig Jézust  Si-mon Pé-ter, s a    má-       sik

<X--234t--eE2--1---,--3--4--555-------------------4---3--5--5--5--:--3--4---555----------4---3---zZ5-

ta-    nít-vány.  Ez a  tanítvány ismerőse volt  a  főpapnak, és így bement Jé-zus-sal  e-

<X--5-%---5--5--5---23r--5--eE2--1-,--3-4---555--------------4---3---4---eE2--1--,--3--4-----555------

       gyütt  a főpap  ud- va- rá- ba.  Péter azonban a ka-pun  kí-vül  ál-  lott.  Kiment tehát az 

<X--5--4--3---5--5----5--:--3--4--555--------4---3--6---5---5--:--5---4----5---6--5----5---:--5--5--

a má-sik ta-nít-vány,  a- ki ismerőse volt a  fő-pap-nak,  és szólt  a  ka-pus-nak,   és be-

<X---5--23r--5--eE2--1--,--3---4---5--555---------------------tT4--3----4--eE2--1--.---™567i--8---8--

ve- zet- te Pé- tert.  Mondta a kapunál álló szolgáló-le-  ány  Pé-ternek. S:  Nem-de  te

<X--8-(-888-----------------------------7---5-™6u--7i---.----5---3---4-----eE2--1---.--™oO8I7U67iI7----

is   ez embernek tanítványai kö-zül va- ló vagy?  C: Ő   azt mon-dot-ta:     S: Nem     

<X---™6--zZ5---.-----3--4---5--555------------------4--3--5--5--:--4----5-----6--5----5-%---5---5---

  vagyok. C:  Szolgák és cselédek álltak pe-dig a tűznél, mert hogy hideg volt,   és  ott

<X---3--4---eE2--1--,--555-------4---3---5--5--5-%--555----------3--4--eE2--1--,---555----------------

me-le-ged-tek.  És közöt-tük állt Péter is,  és a tűznél me-le-ge-dett.   Bent pedig a fő-

<X---5---5----4---3---5--5--:--5--5--4---5---zZ5--5-%--5--2--3--4--5--eE2--1--,---5--5--™56uU6Z5T4--3---

pap kér-dez-te  Jé-zust   tanít-vá-nya-i-   ról  és  ta-ní-tá-sa  fe- lől.     Felelt  né-       ki

<X---2--rR3-.--3rR3--222-----------------1--2--2--2--:--1--222---------------------------------------

Jé-zus: Én   nyíltan beszéltem  a vi-lágnak,  és mindig a zsinagógában tanítottam

<X--3--1---2----2----2--:--1--1---222-------------3---1--2--2--:---1--222-----------------------3r--

és  a  templomban,  a-hol  mind a zsidók össze-jönnek,   és soha titokban nem be- szél-

<X---eE2--1----1--,---2--2---3----1----2--2e--,--3r---3---222------3--1---2--2--2--:--2--2---4---eE2e-

tem semmit.   Mi-ért kérdesz  engem? Kérdezd azokat,  a-kik hallották,  a- mit ne- kik

<X----1-----1--,--3--2---1---2---2-+---3--4---eE2--1---1--1--.-----3---4---555--------------------%--

mond-tam.  Í-me,  ők tud-ják,  a-mit én  beszéltem.  C: Mi-kor pedig Ő ezt mondotta,

<X--555-----------------4--3---5---5--:-555----------wW1--2----3rR3E2----1---.--™-567i---8--8----8---

egyik az ott álló szolgák kö-zül   arcul vágta Jé-zust, mond- ván:  S:   Így     fe-lelsz-e

<X--7--5--™6---7i--.-----5--5--™56uU6Z5T4--3--2--rR3--.---1---3r---3---2---2-+--222-------------------

a  fő- pap-nak?  C: Felelt  né-       ki  Jé-zus:    Ha rosszul szóltam, tegyél tanúságot

<X--ed1--2-----2--:--2---1--222---------:--3--2---1----2----2e----.---3---555-----------------------

a    rosszról,   de  ha jól feleltem,  mi-ért ütsz en- gem?  C:  És  Annás átküldte őt meg-

<X--555------4---5--zZ5---3-+--3--234t--eE2---1---,--3--4---555-----4---3----5----5---:--555----------

         kötözve Ka- i- fás-hoz,   a  fő-   pap-hoz.   Simon Péter  köz-ben kint állt,    és melege-

<X---4---5---zZ5--5--?--555------------234t---eE2--1--.---™567i---8---888------------------------7--

dett  a  tűz-nél.    És azt mond- ták     né- ki: T:   Nem-  de  te is az ő tanítványai kö-zül

<X---5--™6u---7i---.---3---555---------3----4----eE2--1--.-™-oO8I767UiI7-6---zZ5--.----3----4---555---

 va-  ló vagy?  C: Ő   tagadta, és  azt mondot-ta: S:  Nem      va-gyok. C: Mondta  egy a

<X--555----------4--3--5---5-:--3--4--5---5--5----4---5---zZ5--3-+--3--2---4---eE2--1-.--™-567i---8--

főpap szol-gá- i  kö-zül,  ro-ko-na annak, ki-nek Pé-ter   le-vág-ta   fü- lét.   S: Nem lát-

<X--888-------------------------7---5--™6u---7i--.-----3---4---555---------4----3----5---5--:--3---

talak-e én téged vele e-gyütt  a   kert-ben?  C: Új- ból  tagadott a-zon-ban  Pé-ter     és

<X--555-------------4---3--4--eE2--1--,--555---------4--3---5--5----4--5---zZ5--3-+--3---2---3---4---

azonnal meg-szó-lalt a  ka- kas.  Átvezették te-hát Jézust  Ka-i-  fás- tól   a hely-tar-tó-

<X---e2--1--,--5----5--23RRr----5----eE2--1--,--3--4---555--------------------------4--3--5---5---:---

ság-ra.  S reggel  volt   már  ak-kor.   A-zok nem mentek be a helytar- tó-i  ház-ba,

<X---555----------------------4--3---6---5---5--:--555----------------3---4---eE2----1--,---3---4---

nehogy beszennyezzék ve-le ma-gu- kat,  hanem megehes-sék  a   Pász- kát.   Ki-ment

<X--555--------4--3----5--5--5--:--234t--eE2-----1--.----5--™6--7--888----------------------iI7---5-

azért hoz-zá-juk Pi- lá-tus,   és     mond-ta:  S:  Mi- fé-le  vádat  hoztok föl ezen em-ber

<X--™6u--7i--.----555--------------3-----4----eE2--1--.----5-™6--777--------------™6---8---8-(-----

  el- len?  C: Felelték, és azt mond-ták ne- ki. T:   Ha  ez  nem volna go-nosz-te-vő 

<X--™6----7---8----8---8---9--8--™67iI7U6--zZ5--.----3----4--5--5--XzZ5---3---4--eE2--1--.---8---8----

nem  ad-tuk vol-na   őt  át   né-    ked.  C: Mondta a-zért ne- kik  Pi-lá- tus:  S: Vigyé-

<X--8---iI7-™6---8--8---8-:--™6u--888------------------------9--8--7---™67iI7--6---zZ5--.---555------

tek őt   el  ma-ga-tok,   és  saját törvényetek szerint í- tél-jé-   tek     el  őt!  C:  Mondták

<X--555-------zZ5--3--4--eE2---1--.--™-8--7--6-----8----8---8-(--9---8----7---™67iI7U6---zZ5--.---3----

azonban né-ki   a  zsi-dók:  T: Minekünk nem szabad sen-kit meg- öl-      ni!   C: Hogy

<X--555----------------------------------4---3---5-----5-%---5--4--3---6--5---5--%--555-------------

így teljesedjék be Jézus szava, a- me-lyet mondott,   e- lő-re  je-lez-ve,    miféle halállal

<X---5---23r---5----eE2-1--,--3---4---555-----------------------------4--3--5---5--:--5--4---3--5---

fog  Ő    meg-hal-ni.   Bement tehát Pilátus ismét a helytar- tó-i  ház-ba,    és hív-ta Jé-

<X---5-%---5--5----3----4----eE2--1--.--™-567i--8---8-(--8---9---7---5-™-6u--7i--.---5-™-56uU6Z5T4R----

zust,  és azt mondta    ne- ki.  S:  Te     vagy-e    a zsi-dók ki-   rá-lya?   C: Fe- lelt

<X---2--rR3--.----3---3tT4--3----2----2---2--:---1---222------------------3---2---12e--rR3--3------.

 Jé-zus:     Ma-gad-tól  mondod ezt,  vagy mások mondták  ne-ked  én-  ró- lam?

<X------5--3---4---eE2--1--.----888-----------7---5--™6--7i--:-™6--7---888-------------------9-----

C: Fe-lelt Pi-  lá- tus:   S: Vajon zsidó va-gyok-e  én?    Sa-ját  néped és főpapjaid  ad-

<X---8--7--8---7---™67iI7U6--zZ5--,--7----5--™6--7---7i--.----5-™56uU6Z5T43--2---rR3---.---3rR3--222----

tak át ne-kem té-      ged!    Mit cse- le-ked-tél?   C: Fe-lelt        Jé- zus:   †  Az    én or-

<X--222--------------ed1--2r---eE2e---1--1--,--3rR3--222---------------3---2--1---2---2---2--:----2---

szágom nem e  vi-  lág- ból   va-ló.    Ha     e világból való  vol-na az  or-szá-gom,  szol-

<X--222---------------3---1---2----2--2--:---222---------------3r--3---2----1--1--1--,--1--3r--3-+-

        gáim bizonnyal  harcra  kel-né-nek,  hogy ne adassam a  zsi- dók   ke-zé-re.   De  í- me,

<X--222--------------------4--2---3---3--.-----3---4----5--5---tT4--3---4---eE2--1--.-----8--8---8--

az én országom nem in-nét va- ló.   C:  Mondta azért  ne- ki  Pi-  lá-  tus:  S:  Tehát ki-

<X---7----5---™6u--7i--.---5----5-™56uU6Z5T43--2--rR3--.----1--222---------------------------3--1----

rály vagy- e   te?   C:  Így fe- lelt         Jé-zus:    Te  magad mondod, hogy én  ki-rály

<X---2----2---,--1--222-------------------------3---2---1---2--2--2--:---1----222-------------------

va- gyok.   Én azért születtem, és azért jöt-tem  a   vi-lág-ra,   hogy tanúságot tegyek az

<X--3---1--2---2--,--222--------------------------3----1---2---2--:--222------------ed12r-eE2e---1---

i- gaz-ság-ról.  Mindaz, pedig, aki az igaz-ság-ból  va- ló,   meghallja az   én           sza-

<X---1--1--.-----555--------------3--4--eE2---1--.----8---7--5--™6---7i--.----5---5--5--4---3-----

va-mat.  C. Ezt mondta ne-ki Pi- lá- tus:  C:  Mi  az  i- gaz- ság?  C:  És mi-u-tán  ezt

<X---5----5--:--555-----------------------------------3---4----eE2--1---.--™56u--888----------------

        mondta,    ismét kiment a zsidókhoz, és így szólt hoz- zá- juk:  S: Én   nem találok sem-

<X---888----7-™67iI7--6---zZ5--,---7--7--™6---7----8--8--8-(----5----™6---7---888------------9---8---

        mi vét-ket  ő-    ben-ne.     Szokás pe- dig  ná-la-tok,  hogy   e-gyet  elbocsássak  nektek

<X--7---™67iI7U6--zZ5--,--8--8--8--7--™6--8---8--:---888----------------------------9---7----5--™6u---

       Hús- vét-    kor.     A-karjá-tok-e   a- zért,   hogy elbocsássam nektek a zsi-dók  ki-   rá-

<X----7i--.---3--4---555---------3---4----eE2-----1---.----8----8-(----8---7----™67iI7u--6---zZ5----.

lyát? C:  A-zok ismét kiál-toz-tak, mondván:  T:  Nem ezt,  ha-nem   Bar-    ra-  bást!

<X----555-----------3---4---eE2---1--,--3---4---555-------------4--3---5---5--:--555-------3----4----

      C: Barrabás pe- dig rab-ló   volt.  Akkor megragadva Pi-lá-tus Jézust,    megosto-roz- tat-

<X---eE2---1---,--3---4---555-----------------4---3----5--5---5--:--5--4--5---zZ5--3-+---4--555-------

 ta     Őt.     És   a   katonák koszorút fontak  tö-vis-ből,   fe-jé-re   rak-ták,  és bíbor ru-

<X---5--5--23r--5---eE2---1--,--555------------------3-----4--eE2--1--.----™567i--8----8-(-----9-----

hába   öl-  töz- tet-  ték.  Hozzájárulván azt mon-do-gat-ták:  T:  Üd-  vöz- légy   zsi-

<X---8---7--™67iI7U6--zZ5--.----5---5---3---4---eE2--1--,--3---4----555-----5--4--3----5---5---5-%--5--

dók ki-  rá-      lya!  C:   És  ar-cul  ver-ték Őt.   Kiment  ismét  Pi-lá-tus  hoz-zá-juk,  és

<X--5-----3----4--eE2---1--.--™567i---8-(--888---------7---™6---8--8---8--:---888-------------------

azt mondta  ne- kik:   S: Í-    me,    én kiveze-tem  őt hoz-zá-tok,   hogy megismerjétek,

<X---888-----------------------9----8---8---7--™67iI7U6---zZ5--.-----555-----------------------------

hogy én semmi vétket  nem ta-  lá- lok   ben-    ne.    C:  Kiment akkor Jézus, tövis-

<X--5----4---3---5----5----5--:--5---5---5---3---4---eE2---1--,--555-------------3----4---eE2---1---.

ko-szo-rút hor-doz- ván,   és  bí-bor-kö-pö-nye- get.   És mondta ne-kik  Pi-  lá-   tus:

<X-----99--88---7--™67iI7U6--zZ5--.----555---------------------------------4---3---5----5----:---5---

S: Í-   me,  az   em-   ber.  C:  Mikor pedig látták őt a főpapok  és    a   szol-gák,      ki-

<X--5---3----4----eE2----1--.-----8----iI7---™6-/----8--7----™67iI7U6--zZ5--.----5----5---5--3-----4---

ál- toz- tak  mondván:  T:  Feszítsd  meg,  feszítsd  meg     őt!  C: Mondta  ne-kik    Pi-

<X--eE2--1--.---8----8---8--™uU6--8-(--8---8---8---7i-™uUU6--zZ5--:-™6-----7---8----8---7--8--9---8--7-

lá- tus: S: Ve-gyé-tek  őt   ti,    és  fe-szít- sé- tek  meg,  mert én nem ta-lá-lok vét-ket ő-

<X--™67iI7U6Z--zZ5--.--555----------zZ5--3--4--eE2--1--.----8---8-----8---7--™6-----8-:----888---------

 ben-    ne.  C: De felelték ne- ki   a zsi-dók:  T: Nekünk törvényünk  van,  és a törvény

<X----8-8----7---™6----8---8-8--:--8----8--8---9--8--7---8--7--™6---zZ5--.----3--4--555------------

szerint meg kell hal-ni-a,   mert  Isten  Fi- á- vá  tet-te ma-gát.  C: Mikor Pilátus hallot-

<X--4--3---5---5--5--:---5----4---3----4----eE2--1--,--555----------------------------4--3---5---5--:

ta  e  sza-va-kat,   még jobban meg- i-  jedt.   És bemenve ismét a helytar-tó- i  ház-ba,

<X--555----------234t--eE2---1--.------8----7---5--™6u--7i----.----555-----------------------------

azt mondta Jé-    zus- nak.  S:  Honnan va-  ló  vagy?  C:  Jézus azonban nem adott fe-

<X--5--3--4---eE2--1--,--555-------------zZ5--3---4--eE2-1--.---™6---7----8----8--8----8--,--™6---7--

le-le-tet  né- ki.    Mondta tehát ne- ki   Pi- lá-tus:  S: Ne-kem nem fe-lelsz-e?   Nem tu-

<X---8---8---888--------------------------------------7-™6---8--8--:-™6--888-----------------------

        dod- e,  hogy nekem hatalmam van megfeszí-te- ni  té-ged,   és hatalmam van elbocsá-

<X--7-™6--7---7i--.----5--5--™56uU6Z5T4--3--2--rR3--.----3-----3r--3----222------------1----2---2----

ta-ni té- ged?  C: Felelt né-        ki  Jé-zus:    Nem  vol-na   semmi hatal-mad  fö-löt-

<X---2-:---1---333-----------------ed12r--eE2---1--1---1--,--1--2----3rR3--22---222---------3---2--1--

tem,  ha nem adatott volna né-   ked  fe-lül- ről.   A-zért  an- nak,  aki engem át- a-dott

<X---2---2--:--2---3r----eE2--1---1-.-----3---555-------------4--3---5--5--5--:--555----------------

ne-ked,  nagyobb  a   bű- ne.  C:  És  attól fogva ke-res-te  Pi-lá-tus,   hogyan tudná őt

<X--3--4---eE2---1--,--3--4--555-------------wW1w--3rR3E2---1--.---™6---7----888--------(---™6----7---

el-en-ged- ni.   De  a  zsidók kiáltoz-tak  mond-ván:  T: Ha  ezt  elbocsátod,   nem vagy

<X--8--8o---8----7-™67iI7U6--zZ5-,-™6----888--------------------7--™6---8---8--:--888-----9---8---7---

a  csá-szár  ba- rát-    ja.    Mert mindaz, aki királlyá  te- szi ma-gát,   ellene  szegül   a

<X--™67iI7---6--zZ5--.----3--4--5--555-----------4--3---5---5---5--:--555----------4--3----zZ5---5---:

  csá- szár-nak.  C: Pilátus,  amint hallot-ta  e  be-szé-det,    kivezette e-lé-bük Jé-   zust,

<X--555---------4--3---5---5--:--3-4---5--555-----------------------4--3----5---5--:--555-------4---

leült a bí- ró-  i  székbe,    azon  a   helyen, melynek neve Li-tho-stro-tos,  héberül  pe-

<X---3---4----eE2--1--,--555----------------------4---3---5---5--5--:--555--------------------------

dig Gab- ba-ta.     És az a nap készülete  volt a  Húsvétnak,  az idő pedig mintegy hat

<X--3--4--eE2---1--,--6---zZ5---3--4---eE2---1--.----8--8-(---9--8--7-™67iI7---6---zZ5--.---555--------

ó-ra  kö- rül.    És szólt  a  zsi-dók-nak:  S: Í- me,   a  ti  ki- rá-    lyo- tok  C:  Azok pe-

<X--5----3--4--eE2---1--,----8--8--8-(--8--7-™6-/--8---iI7---™67iI7U6--zZ5--.---5---5---5--3--4--eE2-1-.

dig  ki-ál-toz- ták:  T: El vele,    el ve-le,   feszítsd  meg     őt! C: Mondta nekik Pilá- tus: 

<X----™6--7--888----------------7---5--™6u--7i--.---555----------3--4--eE2--1---.-----8---8--------

S: A  ti   királyotokat fe-szít-sem- e  meg? C: Így feleltek a  fő-pa-pok:  T:  Ne-künk

<X---7--™6----8--8---8-(-----7---8----oO8----7--™67iI7U6--zZ5--.----555-----------4--3---5--5-%----5---

nincsen  ki-rá-lyunk, ha-nem csak  csá-szá-    runk . C: Akkor átad-ta   őt  ne-kik, hogy

<X--™56uU6Z5T4R3--234t--eE2----1--,--3---4---5---555--------------4--3----zZ5-:--3---4--555-------------

  meg-     fe-     szít- sék.   Át-vet-ték Jézust, és kive- zet-ték  Őt,    és  Ő  hordozva ke-

<X--555----------------------------------------------4--3---5----5--:--555---------------4----3----

resztjét kiment arra a helyre, melyet Kálvári-á-nak hív-nak,   héberül pedig  Gol-go-

<X--zZ5--5--:--3---4----555-----------------44-.         ---3--4--555-------------------

tá- nak,  és   ott  keresztre feszítet- ték.  (Kis szünetet tartunk.)  S vele másik kettőt, jobb-

<X---4--3--5---5--:--555---------4---3---zZ5--5--:---3--4--5---5--5---4--3---5-5--5--%--3--555-------

ról és bal-ról,   kö-zé-pen pe-dig  Jé-zust.   Pi- lá-tus pedig  táblát  í-ra-tott,  és fölrakatta

<X--5--3--4----eE2--1-,--555------------------:--3r--555-------------™56uU6Z5T43--2--3---4-----5--eE2---

a kereszt  fö- lé.    És ez volt oda írva:    A   Názáreti Jézus,  a          zsi-dók-nak ki- rá-

<X---1--,--3----4--555-------------------------------4--3----5--5--:--3----555--------------4---3---

lya.    Ezt  a   táblát pedig sokan olvasták a  zsidók közül,  mert közel volt a vá-ros-hoz

<X--6--5--5----%--555--------------4---3--zZ5--5-:--555-------4---3---5---5--:--4--5--5--5---23r--5--

az a  hely,   hol Jézust meg-fe-szí-tet- ték.  És hébe-rül  volt ír-va,     és gö-rögül és    la-

<X--eE2--1--,--3--4---555------------------------------3--4--eE2--1--.---™567i--8--8-(---8---8---7---

ti-nul.    Azért  azt mondták Pilátusnak a zsi-dó fő-pa-pok:   T: Ne    ír-jad:   a zsi- dók-

<X--™6---8--8---8--:--777----------------------------=---7--8--8---9--8--7--™67iI7U6--zZ5--.-------5--

nak ki-rá-lya,   hanem, hogy maga mondotta: „a zsidók ki-rá-lya  va-     gyok”.  C: De

<X--5----4--3---4--eE2--1--.----8--8---9--8-----7---™67iI7U6--zZ5--.----3--555-----------------------

így  felelt  Pi-lá-  tus:  S:  A-mit ír-tam, meg- ír-      tam.  C:  A  katonák pedig, akik ke-

<X--555------------4---3---5--5--:---5--5---4---3---6--5--5--:---3-----4--5---555-------%--555------

resztre feszí- tet-ték Jézust,   fogták  az  Ő  ru-há-it, s négy  részre  osztották,   minden

<X--5--5--4--5---zZ5---3-+---2--4--eE2W1--1--,--3--555-------------------4---5-%---4---5---zZ5--3-+---2-

katonának  egy részt  és a  kön-töst.  A köntös pedig varrat-lan volt, egybe-sző-ve    fe-

<X---3--4---5---eE2--1--,--555---------------------3----4----eE2---1---.-----8---8---7-™6---8---8--:-

lül-ről  al- já-   ig.   Mondták  azért a kato-nák egy-más közt:  T: Ne me-tél-jük el  azt,  

<X-™6---7-----888--------------------7--™6---7--.-------3----4----555-----------------4-----3-----

ha-nem vessünk rá sorsot, ki- é    le-gyen.  C:  Hogy  így beteljesedjék az Í-rás,  mely

<X--555-----------:-555---------------------------------45zZ5---5--:--555--------------2e---4---5----

azt mondja:  „Elosztották maguk között ru-há- i-     mat,   és köntösömre sor- sot  ve-

<X--eE2--1--,--3--555--------------4---3--4--eE2--1--,--3----4---555-----------------------------4---

tet-tek.   És így is cseleked-tek  a  ka-to-nák.  Ott  állt pedig Jézus keresztje mellett  az 

<X--3---5----5-:-555--------------4--3---4---4--4-!-4---4--4--3--4--5--5-%-555-------234t--eE2----1--,

         Ő   any-ja,  és anyjának nő-vé-re, Má-ri- a, Kle-o-fás fe-le-sé-ge, és Mária Mag- dol-  na. 

<X--3--4---555----------4--3--5----5--:--3--4---555------------------4--3---5--5---5-:---zZ5----5----

       Mikor  tehát Jézus lát-ta  any-ját,   és  az  ott álló tanítványt,  a-kit sze-re-tett,  mon- dá

<X--234t--eE2--1--,-----3rR3----2---:--2---2---ed12r--eE2--1--1--.---555--------------3----4----eE2-----

any-  já- nak:    Asz-szony,   í- me   a        te   fi-  ad. C: Azután a tanít-ványnak mon-

<X---1--.--3tT4R3--3-+--23r--eE2--1----1---.----3---555--------4--3---5---5-:--5---4---5----zZ5---3-+--

dá:    Í-    me,   a     te    a- nyád.  C:  És  attól az ó-rá-tól  fog-va  ma-gá-hoz  vet-  te

<X--2e--4--5---eE2--1---,--555------4---3---5--5--:-555-----------------4--3----zZ5---5--:---3-----5--

őt   a  ta- nít-vány.  Azután  tudva  Jézus,   hogy már betelje-se-dett min-den,  hogy be-

<X--555---------------------3----4----eE2--1--.---ed12rR3E2---1---1---.----3----555------------------

teljesedjék az Írás is,   azt mondot- ta:    Szom-   ja- zom.  C: Egy  edény volt odatéve,

<X--5---3--4--eE2--1--,--3--4---555---------------------------------4---3---5---5-:---555-----------

tel-ve  e-cet- tel.   A-zok egy spongyát,  tele ecettel, nád-szál- ra  tűz-tek,   és fölemel-

<X--3----4--eE2--1--,--3--4---555----------------------------4--5---zZ5----5---.----2--3---4--eE2----

        ték szá-já- hoz.  Mikor  pedig Jézus megízlelte az e-ce-tet, mon-dá:     Be- tel- je-se-

<X--1----,---5---5---4----3----5-5--:--5---3---4--eE2--1---.

       dett.   C: És  le-hajt- ván  fejét     ki-  a- dá  lel-két.  (Letérdelünk, és csendben imádkozunk.)  

<X-----3--555--------------------------4-3----5--5---5--:--3------555------------------------------

C: A zsidók pedig, mivel a ké-szület   napja volt,  hogy  ne maradjanak a kereszten a

<X---4--3---5----5--5--:--3----4---5----555--------------4-----3---5--5--:--3----4---5---555--------

testek szombaton,  (mi-velhogy  az a szombat  nagy nap va-la),   megkérték Pilátust,

<X--555-------------------------4---3----6---5-5--:--5---5---3---4---eE2--1--,--3--4--555-----------

hogy törjék meg azok lá-bá-nak  szá-ra-it,    és  vegyék  le  ő-  ket.   Jöttek tehát a kato-

<X---5-%---3---4--555------------4---3----5--5--5-:--3--4--555-----------------4---5---6---5---5----

nák,  és   az elsőnek meg-tör-ték szá-ra-it,    és  a  másiknak is, aki  ott volt Jé-zus -sal 

<X---5----4--eE2--1--,--3--4---555-----------4--3----5--5-:--555-----------4---3---5----5---:--3--4--

meg-fe-szít-ve.   Mikor azonban Jé-zushoz  értek,  látták, hogy  ő már meghalt,    a-zért

<X---5----5--4---3------6--5-5--:---3--4----555--------------------------------------4--3---5---5--

nem törték meg szá-ra-it,    hanem  a katonák egyike lándzsával megnyi-tot-ta  ol- da-

<X---5-:--555--------------45z---5--23r---5--eE2---1-,--555----------------------4---3----5--5--:--5-

 lát,  melyből legott  vér   és  víz    jö- ve  ki.    És aki látta ezt, tanúsá-got tett  ró-la,     és

<X--555---------3--4---eE2--1--,--3---4--555-------------4--5---zZ5--5--:--5----5--3---4--eE2---1----,

igaz az ő   ta-nú- sá- ga.     És  ő   tudja, hogy i- ga-zat be-szél, hogy ti   is  higgye-tek. 

<X----3---4---555------4--3---5--5--:--555---------------3--4--eE2---1--,---555---------------------

Mindez  ugyanis a-zért történt, hogy az Írás be-tel-je-sed- jék:  „Csontot nem fogtok

<X---3---4--eE2----1--,-555------------4--3---5----5-:----5--5---5--5-%---5--5--™uj56i--uU6u--5---5--.

tör-ni  ben- ne.”  És ismét más Í-rás  mondja:  „Látni  fogják,  a-kit   ál-     tal  ver- tek.”

 

(Az evangelista egyedül állva, az evangélium módjára, kissé gyorsabb tempóban énekli a záró szakaszt:)

 

<™----5-----6-----7oO8---7--7---666-----------/--666-------------5--6--:--666------------5---6--6-:--

Majd hogy  mind-e-zek megtörténtek,  kérte Pilátust Jó-zsef,  az Arimateá-ból  va-ló,

<™---5--666--------------7----5----6--6---iI7-:---5--666---------/--666------------------7--5----6---

ki  tanítványa volt  egy-kor Jé-zus-nak,   de titkon csak,  a zsidóktól való fé-le-lem mi-

<™--6--:--5--666---------------------7--5----6---iI7--:---5---6---7i--7--uU6u--5---5--,--5---6----7i--

att,   ez kérte, hogy levehesse Jé-zus tes- tét,  s megen-ged-te  Pi-   lá- tus.    El- jött  te-

<™---7-=--666--------7---5----6---iI7-:--5---6---7i--7----666--------------------5--666------:---5---

hát,  és levette Jé-zus  tes- tét.    El-jött  ak-kor   egy Nikodémus ne-vű  ember is,   ki

<™--666--------------7---5---6--6--6--:---5-----666--------------------------------------7----5----

egykor éjszaka já-rult  Jézushoz,  most  eljött, és hozott mirrhából és áloéból ké-szült

<™---6--6--6--:---6--6-----uj579pP9-7iI7U6---5---5--,--5---6--7---7i--7-=---666-----------7---5---6-----

ke-ne-tet,  mintegy  száz              fon-tot.   Le-vet-ték te-hát    a keresztről Jé-zus   tes-

<™--iI7-:---zZ5--666---------------------------------------7---5----6---6--:---5---6-----666---------

tét,    és    betakarták azt gyolcsokba az illat-sze-rek-kel  e-gyütt,   mi-ként  a zsidóknál

<™---6---6---uj56i--uU6u---5----5--,--5---6---7i---77-----666----------------7--6--5----6---6--6--:--

szo-kás te-    met- kez- ni.    Volt ott  egy kert,  közel a keresztrefe-szí-tés   he-lyé-hez, 

<™---5--666--------------7----6---5---6---6--:---5----6----6----7i--7---6----5---5----5---,--5--6--

  a  kertben pedig volt  egy új sír- bolt,  mely-be még  sen-kit sem he-lyez-tek.    E  nap

<™---7i----7---666------------------------------7---5---6---6--:---6--6----7--7----7----8---7------

 már   a   zsidók húsvétjának készület- nap-ja   va- la,   s mi-vel  kö-zel volt   az   a

<™---67i---8-:---6---7---7----7---7---7---77i8--.

 sír-  bolt,    o-da   he-lyez-ték  Jé- zust.

 

 

3.2.2. A János-Passió: Tonus simplex

PK

<--555----------------------------------4--3---5--5--:--5----3---4---eE2--1----.

     A mi  Urunk, Jézus Krisztus kínszenve-dé-se  Szent Já- nos sze-rint.

<----555------------------------------------:--555------------------4---3----5----5--:--555---------

         Kiment Jézus tanítványa-i- val együtt   a Kedron patakon  át   egy kert-be,  melybe be-

<---555------------------3--4---eE2--1-,--555------------------------5--3---3-:--555----4--3---5--5--

ment Ő, és vele ta-nít-vá-nya-i.   Tudta pedig azt a helyet Jú-dás  is,   aki őt el- á- rul-ta,

<----555-------------------------------------3---4---eE2--1--,--555---------------------------------

mert gyakorta oda ment Jézus tanít-vá-nya-  i-  val.   Júdás tehát, miután ka-pott  egy

<----5--3--3-:--555----------------------------4---3---5---5--5--:--555-----------------------------

csapatot,  és a főpapoktól és a farizeu-sok-tól szolgákat,    o-da-jött lámpásokkal és fák-

<---555----------3--4---eE2---1--,--555---------------------------:--555--------4---3---5----5-----:-

lyákkal és fegyve-rek-kel.   Jézus pedig tud-va mindent,   ami eljö-ven-dő  volt  rá, 

<---555----------------3---4---eE2--1---.---2--0---1w---3--.-----5--3--4----eE2--1---.----8----8----

elébük lépett és mondá  ne-kik: Kit ke- res- tek? C:  Fe-lel-ték  né- ki.     T: A  Ná-

<----8--7--8---uU6--5--.------5---5---3--4----eE2---1---.---3r---eE2---1------.---555---------------

zá-re-ti    Jé- zust.  C: Mondá  né-kik  Jé-  zus:    Én   va-gyok.    C:  Júdás pedig,  aki

<---555---------------------------3---4----eE2--1---,--555-------------------------4--3----5---5----

elá-rul-ta őt,  ott állott a se-reg-gel   e-gyütt.   A-mint tehát azt mondta nekik:  én va-

<----5--:---555-----------------3---4---eE2--1--,--555---------------3---4---eE2--1---.----2-----0---

       gyok,  meghátráltak és a  föld-re  es- tek.   Azért ismét kér-dez-te  ő-  ket.     Kit    ke-

<----1w--3---.-----555-------3---4----eE2----1--.----8---8--8--7--8---uU6---5---.-----5--5----3-----

res- tek?  C:  Azok is-mét  azt  mondták:  T: A Ná-zá-re-ti   Jé-   zust.  C:  Fe-lelt  ne-

<-----4--eE2---1---.---222------------------1------2---2---2-:--222-------3---1----2---2---2--:--2--

 kik Jé- zus:    Mond-tam nektek, hogy  én vagyok;  ha tehát en-gem ke-res-tek,   en-

 <---222-------3---4----eE2--1--1--1--.----555-------------------------------------3----3--:---5----

gedjétek  el-men-ni    e-ze-ket. C: Hogy beteljesedjék az Írás, mely azt mondta,   hogy 

<----555---------------------4---3----5---5---:--555----------------3---4--eE2---1----,---555-------

 mindazokból, akiket ne-kem  ad- tál,   nem veszítettem   el   e-gyet sem.      Simon Pé-

<---555--------------4--3----5-----5--:--555-------------------------------------------3--:---5-----

ter azonban, a-ki-nél  kard volt,  kivonta azt, és rávágott a főpap szolgá-já- ra,      és 

<---555-------4----3---5----5---5--:--555----------------3----4----eE2---1---,--555--------------3---

levágta   an-nak jobb fü- lét,    a szolga neve pe-dig Mal-chus volt.  Mondá azért Jézus

<----4--eE2--1--.----222----------------3r--eE2--1----1--1--,--1--222-----------------------3---1----

Pé-ter-nek:   Tedd vissza hüve-lyé-be  kardodat.    A kelyhet,  melyet Atyám  a-dott

<---2--2---:--2-2---2----0--1w---3---.----555-----------------------------------------------3--3--:

       nekem,  ne  i-gyam-e   ki    azt?  C: A  csapat tehát, és a tribunus és a zsidók szol-gá-i

<----5---5--4---3----5--5--:---555------------------------------------3---4---eE2----1--,--555------

megragad-ták Jé-zust,   megkötözték őt, és elvezették elő- ször An-nás- hoz.    Az pe-

<---5555-----------4--3--5---5--:--555-----------------3----4---eE2--1--,--555--------------3--3---:-

dig veje volt Ka-i-  fás-nak,  aki főpap volt ab-ban  az  év-ben.   Ez volt az a Ka-i- fás,

<---5555--------------4---3---5--5---5--:--555-----------------------------------------------3-----

aki tanácsot a- dott  a  zsidóknak,  hogy többet ér, ha egy em-ber hal meg  az e-gész

<----4---eE2--1--,--555---------------------4---3---5---5--:--5--5----3---4--eE2--1---,--555----------

nép helyett.  Követte pedig Jézust Si-mon Pé- ter  s a má-sik   ta-nít-vány.  Ez a tanít-

<---5555--------------4---3---5--5---5--:--555----------------------------------------3---4--eE2----

vány ismerőse  volt  a   főpapnak,   és így bement Jézussal együtt a főpap  ud-va-rá-

<---1--,--5555----------------------3---4---eE2--1--,--555----------------------------3---3--:---5---

ba.   Péter azonban a kapun kí-vül  ál- lott.    Kiment tehát az a másik ta-nít-vány,  a-

<---5555----------4---3--5---5----5--:--555-------------------------------3---4---eE2--1--,----5-----

ki ismerőse volt a  fő- pap-nak,   és szólt a kapusnak, és  beve- zet- te  Pé- tert.  Mond-

<---5555---------------------------3----4---eE2--1--,-----888---------------------------------------

ta a kapunál álló szolgáló-le-ány Pé-ter-nek.  S: Nem-de te is ez embernek tanítványai

<----8---7---5--6u--8-----.----5---3----4----eE2--1---.----iI7iI7U6--5---5---.-------555-------------

kö-zül  va-ló   vagy?  C:  Ő   azt mon-dot-ta:     S: Nem   va-gyok.   C:  Szolgák és cselé-

<---5555------------4--3--5----5--:--555---------------------------3---4---eE2---1--,--555--------4--

dek álltak pe-dig a  tűznél,    merthogy hideg volt, és ott me-le- ged-tek.   És közöt-tük

<---3----5--5--5--:--555-----------3--4---eE2--1--,--555------------------------4--3--5--5---:--5----

állt Péter  is,     és a tűznél  me-le-ge-dett.   Bent pedig a főpap kér-dez-te Jé-zust   ta- 

<---5555------------------3--4--eE2--1--,--5--5---3---4--eE2--1--.--1---2222-----------------1---2--

nítványairól és taní-tá-sa fe-  lől.   Felelt  né- ki  Jé-zus: Én  nyíltan beszéltem   a  vi-

<----2--2--:--1--222--------------------------------------1--222------------:--222------------------

lágnak,  és mindig a zsinagógában tanítottam és  a  templomban,    ahol mind a zsidók

<---3---1--2--2--:--222-----------------------------3r---eE2---1---,--2--2---2---0---1w---3--,---222-

összejönnek,  és soha titokban nem beszél-tem semmit.  Miért  kérdesz en-gem?   Kér-

<---222------------3--1---2--2--2--:--2--2---3r--eE2----1----1---,--3--2---1---2----2--:--3--4---eE2--

dezd azokat, a-kik hallották,   a- mit ne- kik mondtam.   Í-me, ők  tud-ják,   a-mit  én

<----1---1--1---.----555----------------------------%--555----------------4---3---5---5--:--555-----

beszéltem.  C: Mikor pedig Ő ezt mondotta,   egyik az ott álló szolgák kö-zül    arcul

<---5555---3---4----eE2-----1--,----888------------7---5--™6u---8---.----555-----3--4--eE2--1-----.

vágta Jé-zust, mondván:  S:  Így felelsz-e  a   fő-  pap-nak?  C: Felelt  né-ki  Jé-zus: 

<-----1--222----------------------------------1---2-----2--:--222---------------:--3---2--0-----1w--

    †  Ha  rosszul szóltam, tegyél tanúságot  a   rosszról,   de ha jól feleltem,  mi-ért ütsz  en-

<----3----.----555-----------------------------------------------3--4---eE2---1--,--555-------------

gem?  C:  És Annás átküldte őt megkötözve Kaifáshoz,  a  fő- pap-hoz.  Simon Péter

<---5555----------------------------3--4--eE2--1--,--5---5----3-----4----eE2--1--.---888-------------

közben kint állt, és melege-dett a  tűznél.    És  azt mondták  né- ki: T:  Nemde te is az

<---888----------------7----5--™6u--8---.-----3--555----------3----4----eE2--1--.--™iI7iI7U6---5-----

ő tanítványai kö-zül  va-   ló vagy?  C: Ő  tagadta, és  azt  mondot-ta: S:   Nem    va-

<-----5---.----555--------------------------4--3--5--5--,--555-------------------------------3-----

gyok.  C: Mondta  egy a főpap szol-gá- i  kö-zül,   rokona annak, kinek Péter  le-vág-

<---4--eE2--1--.---888--------------------------------7----5--™6u---8---.-----3---4--555-----------

ta fü- lét. S: Nem láttalak-e én téged vele e-gyütt  a   kert-ben?  C:  Új-ból tagadott a-

<----4---3----5---5--:--555-------------------3---4--eE2--1---,--555---------------------------------

zonban  Pé-ter      és azonnal megszó-lalt  a  ka- kas.   Átvezették tehát  Jézust  Kai-

<---5555-----------3--4--eE2---1--,---5---5---3----4----eE2--1--.---555------------------------------

fástól a hely-tar-tó-ság- ra.  S reggel volt   már ak-kor.     Azok nem mentek be a

<---5555-------------3--:--555----------------------4--3---5---5---5--:--555----------------3---4---

helytartói  ház-ba,   nehogy beszennyezzék ve-le ma-gu-kat,   hanem megehes-sék  a  

<----eE2--1----,--555---------------------------3----4---eE2-----1--.---888--------------------------

Pászkát.     Kiment azért hozzájuk Pilá-tus, és  mond- ta:  S: Miféle vádat hoztok föl

<---8--8--7---5---™6u--8---.---555----------------3---4----eE2--1--.---888-------------------------

ezen em-ber  el- len?  C: Felelték, és azt mondták ne- ki.  T:  Ha  ez  nem volna go-

<---888-------:--888-----------------7--8--™uU6--5--.----555----------------3---4--eE2--1--.----8---

nosztevő   nem adtuk volna  őt  át  né-ked.  C: Mondta azért ne-kik Pi-lá- tus:  S: Vi-

<----8--8---7--™6---8---8---8-:--888-------------------------------7---8---™uU6--5--.---555--------

gyétek őt   el  ma-ga-tok,  és saját törvényetek szerint ítél-jé- tek  el    őt!  C:  Mondták

<---5555----------3--4--eE2--1--,-----888----------------------------7---8---™uU6--5--.-----5----5--

azonban né-ki  a  zsi-dók:  T: Minekünk nem szabad sen-kit meg-öl- ni!   C:  Hogy így

<X--555-------------------------------------------------5--4--3---5--5---5--%--555-----------------

teljesedjék be Jézus szava, a- me-lyet mondott,  e- lő-re  je-lez-ve,     miféle halállal fog

<X--3---4----eE2--1-,--555-------------------------------------4--3--5---5--:---555-----------------

Ő meg-hal-ni.  Bement tehát Pilátus ismét a helytar-tó-  i  ház-ba,    és hívta Jézust, és

<X---5----3----4---eE2--1--.---888---------------7---5-™6u--8--.-----5---3r---eE2--1--.-----2------

 azt mondta  ne- ki.  S:  Te vagy-e a zsi-dók ki-  rá-lya?   C: Fe-lelt   Jé- zus.    Ma-

<X---2---1----2-----2---2--:---1-----222----------------------0--1w--3--.-----5--3----4---eE2--1--.

gad-tól  mondod  ezt,   vagy mások mondák neked  én-ró-lam? C: Fe-lelt  Pi- lá-  tus:

<X-----888-----------7---5---™6--7i--:--888----------------------------------7---8--™uU6--5--,--8---

S: Vajon zsidó va-gyok-e   én?   Saját néped és főpapjaid adtak át ne-kem té-ged!  Mit

<----7--5-™6u---8--.----5--3r--eE2---1--.---1---222--------------------3--4---eE2---1--1---,--1-----

cse-le-ked-tél?  C:Fe-lelt  Jé- zus: †  Az  én országom nem e vi- lág-ból  va-ló.     Ha   

<---222---------------------1--2---2---2--:---222-------------------3---1---2---2---2--:--2222------

e világból való volna  az or-szá-gom,  szolgáim bizonnyal harcra kel-né-nek,  hogy ne

<---5555-------3r----3--2----1---1--1--,--1---222---------------------------3r---eE2--1---1--------.

adassam   a    zsi-dók  ke-zé-re.   De    íme,  az én országom nem  in- nét  va- ló.

<---555-----------------3---4--eE2--1--,------8--8--8---7----5--™6u--8--.----5----3---4---eE2--1--.

Mondta azért ne- ki  Pi- lá- tus:  S:   Tehát  ki-rály vagy-e  te?   C:  Így  fe-lelt  Jé-zus: 

<------1--222-----------------------------1---2-----2---:--1--222--------------------------------1-

      †  Te magad mondod, hogy én ki-rály va- gyok.   Én  azért születtem, és azért jöttem a  

<----2--2--2--:--1----222-------------------3--1---2---2---:--222--------------------------3--------

vi-lág-ra,  hogy tanúságot tegyek az i- gaz-ság-ról.  Mindaz, pedig, aki az igaz-ság-

<----1---2---2--:--222--------3r--eE2----1---1--1--.----555---------------3--4--eE2--1--.----8--7---

ból  va- ló,   meghallja  az  én    sza-va-mat.  C. Ezt mondta ne-ki Pi- lá- tus: C: Mi  az

<---5-™6u---8--.-----5----5-4--3---5------5---5---%--555-------------------------------------3-----

i- gaz- ság?  C:  És mi-u-tán  ezt  mondta,      ismét kiment a zsidókhoz, és így   szólt

<-----4--eE2--1--.------888---------------------------7---8-™uU6----5--,--8---8---7--™6---8--8--8-:--

hoz-zá- juk:  S:    Én nem találok semmi vét-ket  ő- ben- ne.   Szokás pe-dig ná-la-tok,

<---888-----------------------------7---8-™uU6---5--,---8--8--8--7--™6--8--8---:---888--------------

hogy egyet elbocsássak nek-tek Húsvét-kor.   A-karjá-tok- e   a- zért,  hogy elbocsás-

<---888------------------7---5--™6u----8---.----555----------------3--4----eE2-----1---.

sam nektek a zsi-dók ki-   rá-  lyát?  C:   Azok ismét kiál-toz-tak, mondván:

<-----8----8---(--8---7----8---™uU6--5---,-----555-----------3---4---eE2--1---.--555-----------------

Nem  ezt,   ha-nem Bar- ra- bást!  C: Barrabás pe-dig  rab-ló  volt.    Akkor megragadva

<----5--4--3---5--5--:--555-------3----4---eE2--1--.--555-----------------------4---3---5--5---5--:-

Pi- lá-tus Jézust, megosto-roz- tat  -ta   Őt.     És a katonák koszorút  fontak tö-vis-ből,  

<---555--------------------------------3--4----eE2---1--,--555------------------3----4---eE2--1-----.

fejére rakták, és bíbor ruhába   öl-töz-  tet- ték.  Hozzájárulván azt mon-do- gat-ták:   

<---888--------(---8---7---8--™uU6--5--,-----5---5---3---4---eE2--1---,--555-----------------4---3----

Üdvözlégy  zsi-dók ki-  rá- lya!  C:  És   ar-cul ver-ték  Őt.   Kiment ismét  Pi-  lá- tus

<----5---5---5--%--5---5-----3---4---eE2---1--.----888--------------7---™6---8---8---8-:-----8------

hoz-zá-juk,   és  azt  mondta  ne- kik:   S: Íme, én kiveze-tem  őt hoz-zá-tok,    hogy

<---888-------------------------------------------------7--8--™uU6---5--,-----555-------------------

megismerjétek, hogy én semmi vétket nem ta- lá-lok ben-ne.  C: Kiment akkor  Jé-

<----555-------------4--3---5---5----5--%--5---5--5---3--4---eE2---1--.--555-------------3---4---eE2-

zus, tövis-ko-szo-rút hordozván,    és  bíbor-kö-pö-nye-get.    És mondta ne-kik Pi- lá-

<X---1--.----88--7--8--™uU6---5--.----555---------------------------------4--3----5---5--:---5--5--

tus:   S: Í- me, az   em-ber.  C: Mikor pedig látták őt a főpapok  és  a  szol-gák,   ki- ál-

<X---3--4---eE2----1--.------8---8-----8--(--8--7i----™uU6---5---.---555-----------3----4--eE2--1---.

toztak mondván:  T:  Feszítsd meg, feszítsd   meg  őt!  C: Mondta  ne-kik  Pi- lá- tus:

<X------888------------------------™uU6---8-(----888------------------------7--8-™uU6----5--.----5--

S: Vegyétek őt ti, és feszítsé- tek meg,  mert én nem találok vét-ket ő- ben-ne. C:  De

<X--555----------3--4--eE2--1--.-----888-----------------------:--888--------------------7----™6----

felelték ne-ki   a zsi-dók:  T: Nekünk törvényünk van,   és a törvény szerint meg  kell

<X---8---8-8--:--888---------------7--8--™uU6---5--.----555-------------------4--3----5--5---5---:--

hal-ni-a,    mert Isten Fiává tet-te  ma- gát.  C: Mikor Pilátus hallot-ta  e   sza-va-kat,

<X---5----5---3----4---eE2--1--,---555----------------------------4--3---5---5--:--5----5-----3--4--

még jobban meg-i-  jedt.   És bemenve ismét a helytar-tó-  i   ház-ba,   azt mond-ta  Jé-

<X--eE2----1--.-----8----7---5--™6u---8----.----555------------------------------3--4---eE2--1--,---

zus- nak.  S:  Honnan va- ló   vagy?  C:  Jézus azonban nem adott fele-le-tet  né- ki.

<X--555-----------------3--4--eE2--1--.----8---8-----7-----5--™6u---8--:--888-----------------------

Mondta tehát ne-ki  Pi-lá-  tus:  S: Ne-kem nem  fe-   lelsz-e?    Nem tudod-e, hogy ne-

<X---888-----------------------------7-™6--8---8--:--888-------------------------7--5--™6u---8----.

kem hatalmam van megfeszí-te-ni  té-ged,   és hatalmam van elbocsá-ta-ni   té-  ged?

<X------5--5---3--4--eE2--1--.----222------------------------1-----2--2---2-:---222-----------------

C: Felelt né-ki  Jé- zus:    Nem volna semmi hatal-mad fö-löt-tem,   ha nem adatott

<X---222---3r--eE2---1--1---1--,-222-------------------------3-2---1---2---2--:--3---4----eE2---1-1-.

volna né ked  fe-lül-ről.   Azért annak, aki engem  át-a-dott ne-ked, nagyobb a   bű-ne.

<X------555----------------4--3---5--5--5--:--555----------------3--4---eE2--1--,--555--------------

C: És attól fogva ke-res-te  Pi- lá-tus,  hogyan tudná őt  el-en-ged-ni.    De a zsidók ki-

<X--5--3---4----eE2-----1---,-----888-------------------------------------7--8-™uU6---5--,----8------

ál-toz-tak mondván:   T:  Ha ezt  elbocsátod, nem vagy a csá-szár ba-rát- ja.      Mert

<X--888--------------------7--™6---8---8--:--888------------7---8--™uU6---5--.----555--------------

mindaz, aki királlyá te- szi ma-gát,    ellene szegül  a  csá-szár-nak. C:  Pilátus, amint

<X---555-------------3--3--:--555-----------------------:--------------4--3---5----5--:---555-------

 hallotta e be-szé-det,    kivezette elébük Jézust,    leült a bí- ró- i   szék-be       azon a

<X--555--------------------------------------------------3----4---eE2--1--,---555-------------------

helyen, melynek neve Lithostrotos, héberül  pe-dig Gab-ba- ta.      És az a nap készü-

<X--5-5---4---3---5---5--5--:--555-------------------------3--4--eE2---1---,--5---5----3---4---eE2---

lete  volt a  Húsvétnak,  az idő pedig mintegy hat ó- ra  kö- rül.    És szólt   a  zsi-dók-

<X---1--.----8--8-(--8--8--7---8-™uU6---5--.----555-----------3--4--eE2--1--.----888--------------:-

nak:  S: Í- me,  a  ti  ki- rá- lyo- tok  C:  Azok pedig ki- ál-toz-ták:  T:  El vele, el vele, 

<X---8---7i--™uU6---5---.--555----------3----4--eE2--1--.----888----------------------7---5--™6u---

feszítsd  meg  őt! C: Mondta ne-kik  Pi- lá- tus:  S:  A  ti   királyotokat fe-szít-sem- e 

<X----8---.---555----------3--4--eE2--1---.----8---8-----7--™6----8--8---8---(---8--8-----7----8---

meg? C: Így feleltek  a  fő-pa-pok:  T: Ne-künk nincsen ki-rá-lyunk, ha-nem csak csá-

<X--™uU6---5--.-----555----------4--3----5--5--:---5-----3----4---eE2---1--,--555--------------------

szá- runk.. C: Akkor átad-ta  őt  ne-kik,  hogy  meg-fe-szít- sék.   Átvették Jézust, és 

<X--555---------3--:--555-------------------------------------------------------------------4--3---

kivezették Őt,    és Ő hordozva keresztjét, kiment arra a helyre, melyet Kálvári -á-nak

<X---5---5--:---555--------------------------:_-------------------------4----.

hívnak,   héberül pedig Golgotának,    és ott kerersztre feszítet-ték.  (Kis szünetet tartunk.)   

<X--555------------------------------------3--:---5--5---5---4---3----5--5--:---555-----------------

S vele másik kettőt, jobbról és bal-ról,    kö-zé-pen pe-dig  Jé-zust.   Pilátus pedig a

<X--555-------3--3--:---555--------------4--3----5--5--,--555-----------------:--555----------------

táblát í- ra-tott,    és fölrakatta a  kereszt fö-lé.     És ez volt oda írva:   A   Názáreti Jé-

<X--555--------------3----4--eE2--1---,--555-------------------------------------4--3----5---5---:--

zus, a  zsi-dók-nak ki- rá- lya.     Ezt a  táblát pedig sokan olvasták a zsi-dók kö-zül, 

<X--555-------------------------------------------------------3---4--eE2--1--,--555-------4---3-----

mert közel volt a városhoz  az a hely, hol Jézust meg-fe-szí-tet- ték.   És hébe-rül volt

<X--5--5--%--555----------3---4--eE2--1--,--555-------------------------------------3--4--eE2--1---.

ír-va,    és görögül   és  la- ti- nul.   Azért  azt mondták Pilátusnak a zsi-dó fő-pa-pok:  

<X-----888------:--8--8---7---™6---8--8--8---:--888----------------------------:---888-----------7--

T: Ne írjad:   a zsi-dók-nak ki-rá-lya,    hanem, hogy maga mondotta: „a zsidók ki- rá-

<X----8-™uU6---5---.-----5--5---5--3---4--eE2--1---.---8--8---8---7----8---™uU6--5--.-----555-------

lya  va-gyok”. C: De  így felelt  Pi-lá-  tus: S:  A-mit  ír-tam, meg-ír-  tam. C:  A  kato-

<X--555----------------------------------------3--:--555--------------------------4----3---5---5---

nák pedig, akik keresztrefeszítették Jézust,  fogták az Ő ruháit, s négy rész-re  osz-tot-

<X---5--:--555------------------------------3--4--eE2---1--.--555-------------------------------4---

ták,   minden katonának egy részt   és  a kön-töst.   A köntös pedig varratlan volt,  egy-

<X---3---5--5--:--5---5--3---4---eE2--1--,--555----------------------3---4-----eE2---1---.-----8-----

be-sző-ve    fe- lül-ről  al- já-   ig.    Mondták azért a kato-nák  egy-más közt:   T: Ne

<X---8---7--™6---8--8--:--888--------------------------7--8-™uU6---5--.-----555--------------------

me-tél-jük  el  azt,   hanem vessünk rá sorsot, ki- é  le- gyen.  C:  Hogy így beteljesed-

<X--555------4-----3----5----5----5---:--555-------------------------------------------------------

jék az Í-rás, mely  azt mondja:   „Elosztották maguk között ruháimat, és köntösömre

<X--555--3---4--eE2--1---,--555--------------------3--4--eE2--1--,--555------------------------------

sor-sot  ve-tet-tek.    És így is cselekedtek  a  ka-to-nák.  Ott állt pedig Jézus keresztje

<X--555-----------------3--:--555--------------------------------4--3---5----5--:-555-------3---4---

mellett az Ő  any-ja,     és anyjának nővére, Mária, Kle- o-fás   any-ja,   és Mári- a  Mag-

<X---eE2--1--,--555----------------------------3--:--555------------------------4--3---5--5---5--:---

dol-na.     Mikor tehát Jézus lát-ta any-ját,   és az ott álló tanítványt,  a-kit sze-re-tett, 

<X---5----3---4----e2--1---.---2----2-----:--2--2---3r--eE2--1--1--.---555--------------3----4-----

mondá   any-já- nak:    Asz-szony,   í- me   a   te   fi- ad. C: Azután a tanít-ványnak

<X----eE2---1--.---2--2--:--3r--eE2--1---1--.-----555-----------4--3---5---5--:--555-----------------

mon-dá:     Í- me,    a   te    a-nyád. C:  És attól az ó-rá-tól  fog-va    magához vette őt

<X--3--4---eE2--1---,---555----------------3-:--555----------------4---3----5----5---:--555----------

a  ta- nít-vány.    Azután tudva Jézus,  hogy már betelje-se-dett min-den,   hogy betel-

<X--555------------------3---4----eE2--1--.---3r-----eE2W1--1---.----555-----------------------------

jesedjék az Írás is, azt mondot-ta:    Szom- ja   -zom.  C: Egy edény volt odatéve, tel-

<X--3--4--eE2--1--,--555----------------------------------------4---3---5---5-:--555----------3-----

ve e-cet- tel.    A-zok egy spongyát,  tele ecettel, nád-szál-ra  tűz-tek,  és fölemel-ték

<X---4---eE2--1--,--555------------------------------------4-3------5---5----.---5---3---4--eE2-----

szá- já- hoz.  Mikor  pedig Jézus megízlelte az e-ce-tet,  mon-dá:     Be- tel- je- se-

<X----1--.-----5--5--4----3----5-5--:--5---3---4---eE2--1----.

 dett.  C:  És le-hajt-ván  fejét     ki-  a- dá   lel- két.  (Letérdelünk, és csendben imádkozunk.)  

 

<X-----555-----------------------------------5--3--3--:--555---------------------------------------

C: A zsidók pedig, mivel a készület  napja volt,  hogy ne maradjanak a kereszten a

<X---5--5---5-----3--3--:--555-------------------------4----3----5--5--:--555-----------------------

testek szombaton,  (mivelhogy az a szombat nagy nap va-la),   megkérték Pilátust,

<X--555-----------------------------------------------3---4---eE2-1--,--555-----------------------:-

hogy törjék meg azok lábának szárait, és vegyék  le   ő- ket.   Jöttek tehát a katonák

<X--555------------------4---3----5--5--5-:--555------------------------------------------3---4----

és az elsőnek meg-tör-ték szá-ra-it,    és  a  másiknak is, aki ott volt Jézussal  meg-fe-

<X---eE2--1--,---555------------------------------:--555-----------------------3--:--555-------------

szít-ve.     Mikor azonban Jézushoz értek,   látták, hogy ő már meghalt,  azért nem tör-

<X--555--------------:---555----------------------------------------------4--3---5---5--5--:----5---

ték meg szárait,    hanem a katonák egyike lándzsával megnyi-tot-ta   ol-da-lát,    mely-

<X--555----------------3---4--eE2--1--,--555----------------------4---3----5--5--:--5---------------

ből legott vér és víz  jö- ve  ki.    És aki látta ezt, tanúsá-got tett  ró-la,     és igaz az ő 

<X--3--4----eE2--1--,--555----------------------------------------3----4--eE2--1--,---555------------

ta-nú- sá- ga.     És ő   tudja, hogy igazat beszél, hogy ti  is   higgye-tek.   Mindez u-

<X--555-----4--3----5--5--:--555-------------------------4--:--,--555------------------3---4---eE2---

gyanis  a-zért történt, hogy az Írás be-tel-je-sed-jék:  „Csontot nem fogtok tör-ni   ben-

<X---1--,--555------------4--3---5-----5--:--5--5---5---5-%---5--5----7i-™-uU6--5----5-----.

ne.”   És ismét más Í- rás mondja:  „Látni  fogják,    a-kit    ál-    tal  ver- tek.”

 

(Az evangelista egyedül állva, az evangélium módjára énekli a záró szakaszt:)

<™----5----666--------------------------------:--666------------5---6--:--666------------5---6--6--:

Majd hogy mind-e-zek megtör-téntek,   kérte Pilátust József,   az Arimateá- ból va-ló,

<™---5--666--------------7----5----6--6---6--:---5--666-----------------------------7--6--5----6---

ki  tanítványa volt egy-kor  Jé-zus-nak,   de titkon csak, a zsidóktól való fé- le-lem mi-

<™--6--:--5--666---------------------7---5---6----6--:----6---6--7i---uU6--5--5---5---,--5---6---6---

att,   ez kérte, hogy levehesse Jé-zus  tes- tét, s meg-en-ged-te   Pi- lá- tus.     El-jött te-

<™--666-------------7i--uU6--5---5--,--5--666-------------------------------5----6---6---6--:---5---

hát,  és levette Jé-zus tes- tét.   El-jött ak-kor  egy Nikodémus ne-vű   ember  is,     ki

<™--666--------------7---5---6--6--6--:---5----666---------------------------------------7----5----

egykor éjszaka já-rult Jézushoz,  most  eljött, és hozott mirrhából és áloéból  ké-szült

<™---6--6--6--:---6--6-----7iI7U6---5----5--,--5---666------------------------7---5---6---6--:--5--6--

ke-ne-tet,  mintegy  száz    fon-tot.   Le- vették tehát a keresztről Jé- zus tes-tét,    és be-

<™--666---------------------------------7--6---5----6----6--:--5---666-----------------------7i----

takarták azt gyolcsokba az illat-sze-rek-kel  e-gyütt,  mi-ként a zsidóknál szokás  te-

<™---uU6----5----5--,--666------------------------------------7---6--5---6---6--6--:---5---6----6---

met-  kez- ni.    Volt ott egy kert,  közel a keresztre-fe-szí-tés  he-lyé-hez,   a   kert-ben

<™---6--6---7----6----5---6---6--:---666-----------7i---7---6----5---5----5---,--5--666------------

pedig  volt  egy  új  sír-bolt,  melybe még  sen-kit sem  he-lyez-tek.    E  nap már a

<™--666------------------------------7---5--6---6--:---777-----------------8--7---67i---8-:---7-7---

zsidók  húsvétjának készület nap-ja  va- la,  s mi-vel kö-zel volt  az  a   sír-   bolt,  oda 

<™---7--7----7---7----77i8---.

he-lyez-ték Jé-   zust.

 


3.3. Orationes sollemnes – Ünnepélyes könyörgések

PK

   A pap a szédesznél, vagy az ambón, vagy az oltárnál állva, öszetett kézzel mondja a könyörgés ünnepélyes felhívását (szándékot). A szándék éneklését állva hallgatjuk. Azután a diakonus (vagy előénekes) a „Boruljunk térdre” felszólítással a népet letérdelésre és csendes imára hívja fel (idősebbek, nehézkes mozgásúak leülnek). A régebbi magyar szokás szerint az ezt követő könyörgést is (a böjti idő régi általános előírásával egyezően) térdelve hallgatjuk. A diakonus ezután énekli: „Álljatok fel!”, s ezután felállva hallgatjuk a következő szándékot.

   A tridenti szokás szerint a „Boruljunk térdre” felszólítást csend követi, s rögtön azután hangzik fel az „Álljatok fel!” intés, ennek megfelelően a könyörgést is állva hallgatják.

   Az alábbi közlésben a régebbi magyar rendet követjük, mely természetesen átalakítható a tridenti szerint.

 

I. AZ ANYASZENTEGYHÁZÉRT

<--5--777---------------------------------------6---5---6--6--:---5----5---777---------------------

Könyörögjünk, szeretteim az Isten szent Egyhá-zá- ért,   hogy az  Isten, a mi Urunk

<--777---------------------------------------------------------6--5---6--6---6--:--5--777----------

adjon neki az egész földkerekségen békességet, egysé-get és  védelmet,   és engedje

<--777-------------------------------------------------------6--5---6--6--:--666-------------------

meg nekünk, hogy nyugodalmas és háborítatlan na-pokat  élvén,  dicsőítsük a minden-

<--666---4--5---6--5----.

ható  A-tya- is-tent.

<---5--5--5----4---.----------------2--4--5----6----5--.          

Könyörög-jünk!    Diakonus: Boruljunk térd-re!  -   (Csend.) 

<--555------------------------------------:--555---------------------------------------------------

Mindenható, mindörökkévaló Isten,   aki dicsőségedet minden népek számára feltártad <---5----5---4--:--4--555-----------------------------------:--555----------------------------------

Krisztusban,   ő- rizd meg irgalmasságodnak műveit,  hogy az egész világon elterjedt

<---555------:--555---------------------------------------4--4---5-5---5--,----555------------------

Egyházad    a te nevednek megvallásában szilárd  hittel kitartson. *   A mi Urunk, Jézus

<--555---------4--.----4--5--.     Diákonus:    --5--5--4---5--.

Krisztus ál-tal. H.: Amen.                             Állja-tok fel!

 

II. A PÁPÁÉRT

<---5---777-----------------------------------6--5--6----6---:---5----5--777-----------------------

Könyörögjünk szentséges pápánkért is, N.-           ért,    hogy az Isten, a mi Urunk, ki

<--777--------------------------------6--5--6--6---6---:--5----777---------------------------------

őt kiválasztva a püspökök rend-jébe   e-mel-te,      tart-sa is meg jó erőben és épségben

<--777---------6--5---6--6--6-:---666----------------------------4----5---6---5----.

szent Egy-há-za  számára,    és Isten szent népének kor-mányzá-sá- ra.

<---5--5--5---4--.----------------2--4--5----6---5--.       

      Könyörög-jünk!   Diakonus: Boruljunk térdre! -   (Csend.) 

<--555-----------------------------------:----555------------------------------4--:--4--555---------

Mindenható, mindörökkévaló Isten,    kinek döntésein alapszik minden,   fi-gyelj jóin-

<--555-----------------------:----555---------------------------------------------------------4---:-

dulattal a mi kéréseinkre,    és választott főpapodat atyai kegyességeddel megőriz-zed,

<---4----4--555------------------------------------------------------:---555-----------------------

hogy  a  krisztusi nép, melyet a te gondviselésed kormányoz,     e főpap alatt hitének ér-

<--555---------4--4--5---5-----,---555-------------------------------4--.----4---4t--.

demeiben növe-kedjék.         A mi Urunk, Jézus Krisztus ál-tal.   R)  A- men.

<---5--5--4----5--.

D:    Áll-ja-tok fel.

 

III. A PAPSÁGÉRT ÉS A HÍVEKÉRT

<---5--777-----------------------6---5---666---:--5---777------------------------------------------

Kö-nyörögjünk püspökün-kért is, N.-ért,   az  összes püspökért, papokért, szerpapokért

<--777--------------6--5--6----6-:---666----------------4--5---6--5----.

és minden egy-há-zi ren-dért,  és mind az egész hí-vő né-pért.

<---5---5-5---4--.----------------2--4--5----6----5--.        

      Könyörög-jünk!   Diakonus: Boruljunk térdre! -   (Csend.)

<--555-----------------------------------:---------------------------------------------------------

Mindenható, mindörökkévaló Isten,   kinek Lelke az Egyház egész testét megszenteli és

<--555-----4--:--4----555--------------------------------------------------------------------------

irányít-ja,    hall-gass meg minket, amikor a különféle egyházi rendekért tehozzád ese-

<--555-----:--555-----------------------------------------------------------------------------4----

dezünk,   hogy a te kegyelmednek adománya révén mindezek tenéked hűséggel  szol-

<--4---5--5--,--555-------------------------------4--.---4----4t--.  --5---5--4---5--.

gál-ja-nak.  A mi Urunk, Jézus Krisztus ál-tal. R)  A-  men.     D:  Áll-ja-tok fel

 

IV. A KERESZTELENDŐKÉRT

<---5---777----------------------------------------------------6--5---6--6---6-:---5-----777-------

Kö-nyörögjünk azokért, akik a keresztségre készülve a hi-tet ta-nul-ják, hogy  az Isten,

<--777----------------------------------------_--------------------------------6---5---6---6---:-

a mi Urunk benső hallásukat nyissa meg, és az irgalmasság kapuját tár- ja  fel  né-kik,

<---5-----777---------------------------:--------------------------6--5--6----6---6--:---666--------

hogy   az újjászületés fürdője által  minden bűnük bocsá-na-tát  el-nyer-ve,     ők  is U-

<--666-----------------------------------4---5--6----5---5---.

runk, Jézus Krisztus testének tagja- i-  vá vál- ja- nak.

<---5--5--5---4--.----------------2--4--5----6---5--.      

      Könyörög-jünk!   Diakonus: Boruljunk térdre! -   (Csend.)

<---555----------------------------------:---------------------------------------------------------

Mindenható, mindörökkévaló Isten, ki Egyházadat mindig új sarjadékokkal teszed ter-

<---5555-----4--:--4--555---------------------------------------:-----------------------------------

mékennyé,   nö-veld a hittanulókban a hitet és az értést,  hogy a keresztség kútforrásá-

<---555-------------:--------------------------------------4--4---5---5--,--555---------------------

ból újjászületve,  a fogadott fiak közösségéhez csat-la-koz-za-nak.  A mi Urunk, Jézus

<---5---5----5---4--.---4----4t--.   ---5---5--4---5--.

Krisztus  ál- tal. R) A-   men.   D:  Áll-ja-tok fel.

 

V. A KERESZTÉNYEK EGYSÉGÉÉRT

<---5--777-------------------------------------------------6---5----6----6-:---5-----777-----------

Kö-nyörögjünk mindazon testvérekért, akik Krisz-tus-ban hisz-nek, hogy  az igaz cse-

<--777------6--5-----6---6---6-:---666------------------7--6-/-----666------------------------------

 lekede- te- ket  mű-vel-jék, s őket az Isten, a mi U-runk, egyetlen Egyházba kegyesen

<--666-------------------4---5---6----5---.

összegyűjtse és ott  ol-tal- maz-za.

<---5---5-5---4--.----------------2--4--5----6---5--.    

      Könyörög-jünk!   Diakonus: Boruljunk térdre! -   (Csend.) 

<--555-----------------------------------:---555---------------------------------------------------

Mindenható, mindörökkévaló Isten,   aki a szétszórtakat összegyűjtöd, és az összegyűj-

<--555---------------4--:--4--5-----5555-------------------------------:--555-----------------------

tötteket megőrized,  tekints  jóindulattal a te Fiadnak nyájára,    hogy akiket megszentelt

<--555-------------------4--:--4--4-4---555--------------------------------------------------------

az egyetlen kereszt-ség,   a-zokat  kösse össze a hit csorbítatlan teljessége és tegye

<--555--------------------------4--4--5--5--,--555------------------------------4--.----4--4t--.

egymás társaivá a szeretet kö-te-lé-ke.   A mi Urunk, Jézus Krisztus ál-tal. R)  A- men.

<-----5---5--4---5--.

D:       Áll-ja-tok fel.

 

VI. A ZSIDÓKÉRT

<---5--777-------------6---5--6--6----6-:---5----777---------------------------6--5-----6--6--6---:-

Kö-nyörögjünk a zsi-dó né-pért  is, hogy  akikhez előbb szólott a mi U-runk, Is-te-nünk,

<--7-7---6---5--6---6---6--:--666-----------------------------------------------------7---6-/--6----

azok-nak ő  ad-ja meg, hogy nevének szeretetében és szövetségének hűsé-gé-ben  mind

<--6---4----5--6---5--5---.

 e- lőbb-re lép-je-nek.

<---5--5--5---4--.----------------2--4--5----6---5--.   

      Könyörög-jünk!   Diakonus: Boruljunk térdre! -   (Csend.) 

<--555-----------------------------------:---------------------------------------------------------

Mindenható, mindörökkévaló Isten,  aki ígéreteidet Ábrahámnak és az ő ivadékának

<--5---4--:--4---555--------------------------------------------:--555------------------------------

ad tad,  hall-gasd meg kegyelmesen Egyházad kéréseit,   hogy az előszörre választott

<--555-----------------------------------4---4--5--5-,---555-------------------------------4----.

nép elérkezhessen a megváltás tel- jes-sé-gé-re.    A mi Urunk, Jézus Krisztus ál-tal.

<----4---4t---.    -----5---5--4---5--.

     R) A-  men.      D:  Áll- ja-tok fel.

 

VII. AZOKÉRT, AKIK NEM HISZNEK KRISZTUSBAN

<---5--777----------------------------------6----5----6-----6----6--:--5----5---777----------------

Kö-nyörögjünk azokért is, akik nem hisz-nek Krisz-tus-ban,  hogy a  Szentlélek fényes-

<--777-------------6--5--6---6--:---666-----------------7---6-/--6---6----4---5---6--5--5--.

ségével megvi-lá-go-sít-va       rá tudjanak ők is  lép-ni    az  üd-vös-ség  út-já-ra.

<--------5--5--5---4--.----------------2--4--5----6---5--.   

      Könyörög-jünk!   Diakonus: Boruljunk térdre! -   (Csend.) 

<---555---------------------------------:-----------------------------------------------4--:--555---

Mindenható, mindörökkévaló Isten, tedd meg, hogy akik Krisztust nem vall-ják,  azok

<---555--------------------------------------------------------:--555------------------------------

őszinte szívvel járva teelőtted, megtalálják az igazságot,     mi pedig, a kölcsönös jóin-

<--555-----------------------------4-:--555--------------------------------------------------------:

dulatban mindig előbbre jut-va    és a te életed misztériumát mind teljesebben felfogva,

<--555-----------------------------------------4----4--5--5---5--.---555---------------------------

szeretetednek tökéletesebb tanúivá vál-junk  e  vi-lág-ban.    A mi Urunk, Jézus Krisz-

<---5---5--4--.---4---4t--.   -----5---5--4---5--.

 tus  ál-tal.  R) A- men.             D. Áll-ja-tok fel.

 

VIII. AZOKÉRT, AKIK NEM HISZNEK ISTENBEN

<---5--777--------------------------------------------6--5--6--6---:--5-----777--------------------

Kö-nyörögjünk azokért is, akik nem ismerték fel az Is-tent, hogy   őszinte szívvel kö-

<--777---------6---5--6---6--:--666-----------------------4---5---6--5---5--.

vessék azt, a- mi he-lyes,  és eljuthassanak magá-hoz  az  Is-ten-hez.

<---5--5--5----4--.----------------2--4--5----6---5--.

Könyörög-jünk!   Diakonus: Boruljunk térdre! -   (Csend.) 

<--555------------------------------------:------------------------------------------4--4--:-4---5--

Mindenható, mindörökkévaló Isten,  aki minden egyes embert magad al-kot-tál,  a-zért,

<--555--------------------------------------------:----555------------------------------------:-----

hogy vágyakozva mindenkor téged keressen    és téged megtalálva megnyugodjék,

<--555-------------4---:--555----------------------------------------:------------------------------

biztosítsd, ké-rünk, hogy a sokféle ártalmas akadály ellenére     mindenki felfogja atyai

<--555-------------------------------------------------------------4--:--4--555--------------------

jóságod jeleit és a benned hívők jócselekedeteinek tanúsá-gát,   és eljusson oda, hogy

<--555--------------------------:--555-------------------------------------------------------------

téged, egyetlen igazi Istent,    a mi emberi nemünknek atyját, megvalljon, s ebben

<--5--4----4---5--5---5--,--555-------------------------------4--.----4---4t--.

ö- röm-re   ta-lál-jon.   A mi Urunk, Jézus Krisztus ál-tal.  R)  A- men.

<---5--5--4----5--.

    D: Állja-tok fel.

 

IX. A VILÁGI VEZETŐKÉRT

<---5--777------------------------------------------6--5---6----6--:--5-----777--------------------

Könyörögjünk azokért is, akik a közügyeket i- rá- nyít-ják,  hogy  elméjüket és szívü-

<--777---------------------------------------6---5---6---6---6--:--666------------------------------

ket az Isten, a mi Urunk, az ő akarata sze-rint ve-zes-se,   mindenki igazi békéjének és

<--666--------4--5---6--5--5---.

szabadsá-gá-nak ja-vá-ra.

<---5--5--5---4--.----------------2--4--5----6---5--.

      Könyörög-jünk!   Diakonus: Boruljunk térdre! -   (Csend.) 

<--555-----------------------------------:---------------------------------------------------------

Mindenható, mindörökkévaló Isten,   kinek kezében nyugszik az emberek szíve és a né-<--555-----------4--:--4--555-------------------------------------------------------------:--------

pek jogrend-je,     tekints le jóságosan azokra, akik minket hatalommal vezetnek,  hogy

<--555-------------------------------4-:---4--555--------------------------------------------------

a te bőkezű ajándékod jóvoltá-ból     a  földkerekségen mindenütt szilárdan álljon a bé

<--555------------%-------------------------------------------4--4---5---5--,--555-----------------

ke biztonsága,   a nemzetek virágzása és a vallásnak sza-bad-sá-ga.    A mi Urunk, Jézus

<--5------------4--.---4---4t---.  ---5--5--4---5--.

Krisztus ál-tal.  R)  A- men.       D: Áll-ja-tok fel.

 

X. A SZENVEDŐKÉRT

<---5--777---------------------------------------------6--5---6--6--:---5----5--777----------------

Kö-nyörögve kérjük, szeretteim, a mindenható A-tya- is-tent, hogy a   tévelygésektől

<---777--------------------6---5---6--6---6--:--5--777-----------6---5--6---6-:---5--7--7---6---5---

tisztítsa meg mind az  e-gész vi-lá- got,    a  járványokat tart-sa tá-vol,     az é-hín-sé-get

<--6--6--6--:--5--7---7---6--5----6----6---6--:---5--7--7---6---5---6----6--6--:-5--777-------------

űz-ze el,     a bör-tö-nö-ket  nyis-sa meg,    a  bi-lin-cse-ket  old-ja fel,    a  vándoroknak

<--777-------------------------:----------------------6---5--6--6---6--:-666---------------------7--

adjon biztonságos utazást, a zarándokoknak ha-za-ér-ke-zést, a gyengélkedőknek gyó-

<---6--6--:--666-----------------------4---5---6---5--.

gyulást,   a haldoklóknak pedig  üd-vös-sé-get.

<---5--5--5---4--.----------------2--4--5----6---5--.

      Könyörög-jünk!   Diakonus: Boruljunk térdre! -   (Csend.) 

<--555-----------------------------------:--------------------------------:-------------------------

Mindenható, mindörökkévaló Isten,  szomorúaknak vigasztalója, fáradozóknak erőssé-

<---4-:--4---555-----------------------------------------------------------------------------------

ge,    jus-son el hozzád az esdeklés, mellyel sokféle bajtól szorongatva tehozzád kiál-

<--5---:--555---------------------------------------:-----------------------------------------------

tunk, hogy mindenki örvendezhessen annak,  amikor szükségében a te irgalmasságodat

<--555------------4--4---5--5--,--555-------------------------------4---.---4---4t---.

maga mellett  é-rez-he-ti.     A mi Urunk, Jézus Krisztus ál-tal.  R)  A- men.

<---5---5--4---5--.

   D: Áll- ja-tok fel.

További latin és magyar változatok: Text/3.4.

 


3.4. Az Impropériák (Krisztus panaszai – a Kereszt behozatala közben)

3.4.1. Improperiák I.

Missale Notatum Strigoniense

A kereszt mögött jövő papok:

<---0---1e---3eE2W1--0q---1-:---2e-----rR3--3---eE2--1w---,---0---2---45uj54tT4---2----3r----2---3r------

       Po - pu -  le      me - us,   quid  fe-  ci    ti  - bi,        aut   in  quo        con-  tri-  sta-  vi

<--3e2W1-:---1----3-----qQ0---1e----1----,---1ed1Q0--0---23r---rR3---eE2---2--:--0w--4---45uj54tT4----2----

         te         re- spon- de    mi -  hi;      qui -      a    e   -  du-  xi    te       de ter- ra           Ae-

<--3r----2---,---0w---45uj54tT4--3---rR3---23rR3E2---1e----3---4t---rR3--rR3---23r--.

       gy -  pti:       pa -  ra    -     sti  cru-  cem     sal -  va - to -  ri    tu-    o.

Két klerikus:

<---4---3---3rR3E2--0----1----334tT4--,---4---3----3rR3E2---0---1----34t4--,---4t---5---tT45uJ4R3-+---3----

         A-  gy- os      o    The- os.           A - gy-   os       Y- sky-  ros.         A-  gy-  os              a-

<---4----5---56uuU6Z54tT4-:---4---4t---tT4---4tT4R3E2---3r----4tT4---.

        tha- na- tos,                e -  le-   y -    son       y -    mas.

Kórus:

<---4-----3rR3E2--0q--34tT4--,---4----3rR3E2---0q---34t4--,---4t---tT45uJ4R3-+---3----4-----5-------------

         San- ctus   De- us.         San- ctus     for-  tis.       San- ctus           im- mor- ta-

<---56uuU6Z54tT4-:----4----4t--tT4---4tT4R3E2---3r---4tT4---.

          lis,               mi-   se - re  - re          no-  bis.     

 

<---1ed1Q0--0---23r---rR3---eE2---2--:--0----2---45uj54tT4---3----2----3r----2---3r---2----2----:---2---

V)     Qui -  a    e  -   du - xi     te     per de-  ser-        tum qua- dra- gin- ta    an- nis          et

<---1w----1---qQ0--12eE2--1w---2--,--0---2---3r----rR3---eE2--2---2---1e----1----1ed1---qQ0---12eE2---1w-

        man- na  ci -  ba-    vi    te,     et   in-  tro-  du-  xi    te    in   ter- ram  sa-    tis    o-      pti-

<---2--:----0w---45uj54tT4--3--rR3---234rR3E2---1e---3---4t---rR3---rR3---23r--.

        mam,  pa-   ra-       sti   cru- cem       Sal- va- to-  ri      tu-    o.    AGIOS – SANCTUS.

<--0---0---1--23r--eE2--2---2--wW1--1w--ed1--0--0----1----eE2--1w--:--1ed1Q0---0---3----2----23r---eE2---

    Quid ul- tra de-  bu- i    fa- ce- re   ti-  bi  et   non  fe-  ci?      e-      go  qui- dem plan- ta-

<--1w--2---2--0---2---4t---4--X-4t----zh4--eE2--3---1----0---,---0q---2e---4rR3E2---1w---2----1---0---

        vi   te  vi- ne- am me- am  spe-  ci-  o-   sis- si- mam,     et     tu   fa-      cta    es  mi- hi 

<---3---1---0---1---0---,---1---0---1e----eE2---1---3---eE2---1---3----qQ0--1e---qQ0--:---0q--23r------

        ni- mis  a- ma- ra;        a-  ce-  to   nam- que si- tim me- am  po-  ta-  sti,       et   lan-

<---eE2--2---2---4t---5---4----eE2--1e-+--1e----3---4t---rR3---rR3--23r---.

         ce-  a   per-  fo- ra- sti    la-  tus   Sal-  va-  to-  ri      tu-   o.   AGIOS – SANCTUS.

 

Graduale Romanum

 

   

 

 

Fordítás: Én nemzetem te ellened mit vétettem? vagy miben szomorítottalak meg? felelj nekem! Amiért Egyiptomból kihoztalak, te Üdvözítődnek keresztet készítettél.

Szent Isten! Szent Isten! Szent, erős! Szent, erős! Szent halhatatlan, irgalmazz nekünk! Szent halhatatlan, irgalmazz nekünk!

V/1. Amiért téged negyven éven át a pusztában vezettelek, és mannával tápláltalak, és igen jó földre vezettelek: te Üdvözítődnek keresztet készítettél. Szent Isten...

V/2. Mit kellett volna még veled cselekednem, amit meg nem cselekedtem? Én ugyan igen díszes szőlőmnek ültettelek: de te nekem igen keserűvé lettél. Mert ecettel itattad szomjamat, lándzsával döfted át Üdvözítőd oldalát. Szent Isten...

V/3. Én teéretted megvesszőztettem Egyiptomot elsőszülötteivel; és te engem megvesszőztél és kiszolgáltattál. V) Szent Isten... (SzXF)

 

 

Impropériák- I. magyarul (könnyebb változat):

ÉE 819. sz.

I. megállás (stáció:)

Előénekes (kereszthordozó):

<X---4--4---5zZ5--4-:---333----------------23r--4--:----444---------------------------eE2---11-------

          Ó, én  né- pem,  te-ellened mit vé-tet- tem?    avagy miben szomorította-lak  meg?  

<X---1--1---wW1Q0---0---,--0w---444--------------------------------5zZ5--4--:---333-------------------

          fe-lelj  né-  kem!    Én    Egyiptom földjéről kihoztalak  té-  ged,  s te keresztet készítesz

<X---333------23r---4----.

          Üdvözí- tőd-  nek ?!

 

1. félkar/ministránsok:                                 

<X---444-----------34t--4----, 

          Hágiosz ho  The-  osz!

                                                                     2. félkar/ministránsok:

                <X--444------34t---4--,

                                                            Sanctus De-   us

<X---444------------34t---4---,

          Hágiosz isz- khü-  rosz!

                <X--444-------34t---4--,

                                                            Sanctus   for-   tis!

<X--444-----------5zZ5--4-!---4---4--3----1---34t--4----,

       Hágiosz áthá- ná- tosz,   e-  le- i- szon   i-  masz!   

 

                <X--444--------------5zZ5--4-!---4---4---3---1---34t--4---, 

                                                                Sanctus immor- ta-   lis,  mi- se- re- re   no-  bis!

Nép:

<X--4---4---34t--4--,---4----4--4--4---34t--4--,--444------------5zZ5--4-!---4--3---1----34t---4--.

     Szent az  Is-   ten!  Szent és  e- rős-sé- ges! Szent és halha- tat-  lan,   irgalmazz  né-künk!

 

 

II. megállás (stáció):

<X---444------------------------------------eE2-11---111------------------------wW1Q0--0--:---0---2---

          Negyven éven át a pusztában vezet-te- lek,  és mannával tápláltalak té-   ged;   be- ve-

<X---444------------------5zZ5---4--:--333--------------------------------23r---4----.

          zettelek a megígért föld- re,   s te keresztesz készítesz Üdvözí- tőd- nek?!

 

HÁGIOSZ - SANCTUS - SZENT!

 

III. megállás (stáció):

<X---444------------------------------------eE2---11---333--------------------23r----4---,---4------

          Mit kellett volna még cselekednem né-  ked,  amit meg nem csele-ked- tem?     Én

<X---444---------------------------eE2--1-:--111--------------wW1Q0---0--,---0---2--4---444-----5zZ5---

           igen ékes  szőlőmnek ültet-te- lek,  de te keserűvé let-    tél!  Szomjamat  ecettel ol-

<X---4--:----333------------------------------------23r----4---.

          tod,   s lándzsával döföd át oldalát Üdvözí- tőd-  nek?!

 

HÁGIOSZ - SANCTUS - SZENT!

 

Második változat, kétszólamú Triszhágionnal:

I. megállás (stáció:)

Előénekes (kereszthordozó):

<--6u--zZ5---4t--5--:--6--7--8--8---8--uU6--5z---6--:---4--6-----8--8----9----ö--9--8oO8--uU6--7i---6--

        Én nem-ze-tem, te-ellened  mit vé-tet- tem?    a-vagy miben szo-mo-rí- tot-  ta- lak meg 

<--uU6--5-%---6--tT4--6u---5--,---888-----------------------------9pP9--8--:----777--------------------

       té- ged,  fe-lelj  né- kem!   Én Egyiptom földjéről kihoz-ta-   lak    s te keresztet készí- <----777------------67i---8----.

          tettél Üdvözí- tőd- nek ?!

 

1. félkar                                                                                  Együtt:

<---888----------78o--8--,---©--------------,---8---8---78o---8--.---888----------78o---8----,

        Hágiosz ho The- osz    —      —          !   Szent az  Is-  ten!      Hágiosz isz-khü- rosz

2. félkar/ministránsok:                                                            Együtt:

<------------------------,--4---4----34t--4--,---4----4--34t---4--.---£----------------------,

                                           Sanctus  De- us!   Szent az  Is-   ten        —                    —       !

 

<----©--------------,----8---8---8---8--78o---8---.--888------------9pP9--8--(---888-------78o--     

            —         —    !    Szent és   e- rős- sé-  ges!       Hágiosz áthá-ná- tosz,   eleiszon   í-

<--4----4---34t---4--,----4---4---4---4---34t--4---.----£---------------------------------------

      Sanctus  for-  tis!    Szent és   e- rős- sé-  ges         —                 —                       —

 

<---8-----,---©--------------------------------------------------,---888-------------9pP9---8--:---

       masz!     —            —             —                —                     !       Szent és halha- tat-  lan,

<---4-----,---444--------------2eE2--4--:--4---5--XzZ5--4---3r---4--,---444------------X5zZ5---4--:----

        —     !    Sanctus immor- ta-   lis,  mi- se- re-   re   no- bis!     Szent és halha- tat-  lan,

 

<--8--7---5----78o---8----.

        irgalmazz  né- künk!

<--4--4---5---XzZ5T4--4----.

        irgalmazz  né- künk!

 

II. megállás (stáció):

<---888------------------------------------------uU6--5--:--555-------------------zZ5T4--4--:--4--6--

        Téged negyven éven át a pusztában vezet-te- lek,    és mannával táplál-ta-   lak,    i-gen 

<---888--------------9pP9--8-:---777-------------------------------67i---8----.

         jó földre vezet- te-   lek,   te keresztet készítettél Üdvözí-tőd- nek?!

 

HÁGIOSZ - SANCTUS - SZENT!

 

III. megállás (stáció):

<---888----------------------------------9pP9---8--:--777--------------------67i---8----,---8---8----

         Mit kellett volna még veled csele-ked-nem,  amit meg nem csele-ked- tem?     Én  u-

<---888---------------------------------uU6--5--:--555---------------------------zZ5T4---4---,---4----

         gyan igen ékes  szőlőmnek ültet-te-  lek,  de te nekem igen keserűvé let-    tél!       E-

<---6--8---888-------------9pP9--8--:--777-----------------------------------67i--8---.

       cet-tel  oltottad szom- ja-  mat,  lándzsával döfted át Üdvözítőd ol- da-  lát?!

 

HÁGIOSZ - SANCTUS - SZENT!


3.4.2. Impropériák - II.

Graduale Romanum

 

V) Ego propter te flagellávi AEgýptum cum primogénitis suis: et tu me flagellátum tradidísti. R) Pópule meus...

V) Ego edúxi te de Aegýpto, demérso Pharaóne in Mare Rubrum: et tu me tradidísti princípibus sacerdótum. R) Pópule meus...

V) Ego ante te apérui mare: et tu aperuísti láncea latus meum. R) Pópule meus...

V) Ego ante te praeívi in colúmna nubis: et tu me duxísti ad praetórium Piláti. R) Pópule meus...

V) Ego te pavi manna per desértum: et tu me cecidísti álapis et flagéllis. R) Pópule meus...

V) Ego te potávi aqua salútis de petra: et tu me potásti felle et acéto. R) Pópule meus...

V) Ego propter te Chananaeórum reges percússi: et tu percussísti arúndine caput meum. R) Pópule meus...

V) Ego dedi tibi sceptrum regále, et tu dedísti cápiti meo spíneam corónam. R) Pópule meus...

V) Ego te exaltávi magna virtúte: et tu me suspendísti in patíbulo Crucis. R) Pópule meus...

 

Fordítás: Én nemzetem... V) Én kivezettelek Egyiptomból, a Fáraót alámerítvén a Vörös tengerbe; és te átadtál engem a főpapoknak. R) Én nemzetem...

V) Én megnyitottam előtted a tengert; és te lándzsával megnyitottad oldalamat. R)

V) Én előtted jártam a felhő-oszlopban: és te engem Pilátus tanácsházába vezettél. R)

V) Én mannával tápláltalak a pusztában: és te engem arcul vertél és megvesszőztél. R)

V) Én téged forrásvízzel itattalak a sziklából: és te engem epével s ecettel itattál. R)

V) Én teéretted megvertem a kananeusok királyait: s te náddal verted meg fejemet. R)

V) Én neked királyi pálcát adtam: és te fejemre töviskoronát adtál. R)

V) Én téged felmagasztaltalak nagy erővel; és te engemet felmagasztaltál a kereszt bitófáján. R)

 

Az Improperium strófás népének-változata: Cant/3.1.5


3.5. Az Adoratio Crucis énekei

3.5.1. Ecce lignum crucis

Missale Notatum Strigoniense

<--3----3---12eE2---qQ0-----34tT4t--3rR3--Ö--3r----3----X4z---5----4zh4----rR3--:---3---X4zh4R3-45zZ5-------

        Ec- ce   li  -   gnum    cru-    cis        in   quo     sa  - lus   mun - di       pe-   pen-

<--tT4--,--5tT4R3---56u---rR31ed1-:--eE2---3r--4tT4R3r---rR3---.

       dit:     Ve -    ni  -  te,          ad -  o -  re   -   mus.

<--3r--rR3--4t---5----5---5-X6---5--5--4--3--,--5---56u---4----3---3---4--ed1---3---4---3---.

       Be- a -  ti      im-ma-cu- la- ti   in vi- a:   qui   am- bu-  lant in  le-ge   Do-mi- ni.

 

Graduale Romanum

 

Éneklő Egyház 820. sz.

<X--3----33--12eE2--qQ0----334tT4t--rR3-:--3r---3---45z--5---4tT4R3--rR3xy--:--3---4tT4R3345zZ5---tT4-------,

          Ec- ce   li -  gnum  cru-    cis,     in  quo  sa- lus  mun- di        pe- pen-           dit:

<X---5tT4R3--™56u--44-33-1wW1--:---3eE2--4---4tT4R3r--rR3xy--.

H:       Ve-     ni-   te                   ad-   o-   re-     mus.

 

Magyarul:

Éneklő Egyház 821. sz. , PK

<X--3--33--1w--3----eE2----qQ0--334tT4t--rR3-:--3--3---3--4--33---45z---5----4tT4R3--rR3xy---

          Í- me  a   Ke- reszt-nek fá-        ja,  melyen  a vi- lág    Üd- vös- sé-    ge 

<X--4tT4R3345zZ5T4---tT4---,----5tT4R3-™56u--44-33--1w--1--:---3---3eE24tT4R3r--rR3xy--.

          füg-            gött.  N:  Jöj-                      je- tek,      i-  mád-       juk!

 

 

 

Magyarul könnyebb dallammal:

Éneklő Egyház 821. sz.

<X--3--33--1w--3----eE2----qQ0--34t--rR3-:--3--3--3--4--33---4----5---6zZ5---4t---5-----4---,

          Í- me  a   Ke- reszt-nek fá-   ja,  melyen a vi- lág   Üd-vös-sé-    ge    füg- gött.

<X--5tT4R3-™56u--44-33--1w--1--:---3---3eE24tT4R3r--rR3xy--.

    N:  Jöj-                     je-  tek,     i-  mád-       juk!

 

Magyarul, könnyű invitatorium-dallammal:

Éneklő Egyház 822. sz.

<X--333------------------3r---3--:--333----------------------4--3--4t----5---,---5---3---4t---4---

          Íme a Kereszt-nek fá-   ja,    melyen a világ Üdvös-sé-ge  füg- gött.    Jöj-  je- tek,   i-

<X----4----3----.

          mád- juk!

 

3.5.2. Dum fabricator mundi

Missale Notatum Strigoniense

<X--4---1----4---4---3---4zZ5zh4R3--rF1--:--3----4---6---6uU6---tg3r---rF1----1---4----rR3---zZ5---4uU6Z5--

      Dum fa- bri- ca-  tor  mun-  di      mor- tis sup- pli - ci  -    um   pa - te-  re-   tur    in

<X---4zh4---4---,---4ui----iK4----B-rR367iI7ol7U6--7i--BoO8----8--:--ik6u---B78oO8--7uU6Z5--4!-56uU6Z5T4zh4-----

           cru-  ce,        cla-  mans     vo        -    ce    ma- gna,   tra-     di-      dit      spi    -

<X--3r---4----,---4----3r---4----3---4t----6----4---4---rR3d1---3---4---Ö--3----4----6-----zZ5---rR3---

          ri - tum;       et    ec- ce    ve- lum  tem- pli  di- vi-    sum est,  mo- nu- men-  ta     a-

<X--4t---5---5uiI7U6Z5---Ö--5----7i----8----8----iI78pé8I7--7iI7U6Z5--5---7i---8iI7U6uU65zh4---3-----4-------,

         per- ta    sunt,         ter - rae- mo - tus  e-         nim     fa-ctus   est             ma-gnus,

<X---3---4tT4---5----4----3--4t---5---4tg3r---1rR32ed1--:--0q---3rR3---4!-56uU6Z5---4-----5----Ö--5u---3--

          qui - a   mor -tem  fi-  li  -  i    De   -   i             cla - ma -  bat        mun- dus,      se   sus-

<X---5---uU6--zZ5--4----345z---4--,--4---4u---7--B78oO8--iI7---8---7---6---7---6---6---Ö--6---zZ5--4---

          ti-   ne- re non   pos -  se;     a- per-  to    er -   go    lan-ce - a  mi-  li-  tis      la-  te- re

<X---6----6--6--7iI7--5---6uU6---6----,--4---78p--8---iI778pé8I7--iI7---zZ5--6u---7iK4---Ö--6----4---6---

         cru- ci- fi - xi   Do- mi -  ni,        ex-  i  -  vit   san  -   guis   et    a  - qua       in   red- em-

<X---7i---8iI7U6---7uU6Z5zh4--3r---4t6uU6Z5T4zh4--4--B4z67ooO8k6uJ4zZ5T4-3t7iI7j5zh44-3zZ5--4---.---4i--4----8---

           pti -  o  -    nem      sa -  lu      -      tis   no                   -                     strae.    O   ad- mi-

<X---iI7---ö---õöP9pé8--8---7pÉ78p--8---Ö---7---8----8õúöpP9l7--9pé8--8---7i---8õúöpP9l7--9pé8---8-(---8----

           ra-  bi - le       pre- ti  -     um,    cu- ius  pon -     de-   re   ca-   pti-        vi-     tas    red-

<X---ö----7---6-----6//---6---,---6----6---uU6--6---6---4zZ5--6u---7iI7----8-----7--6---6---3zuU6Z5zh4-:

          em- pta  est  mun-di,       tar- ta - re -  a  con- fra - cta  sunt  clau-stra  in- fer- ni,

<X---4---6----66--4----6uU6---6---8---uU6---tT4-67iI7-tT45zh4-B4z67oO8k6uJ4zZ5T4-3t7iI75zh4-3zZ5--4!-----.

           a - per- ta    est   no-  bis   ia - nu - a           re                           -                     gni.

 

Magyarul:

<X--4---1----4---4---3---4zZ5zh4R3--rF1--:--3----4--6---6uU6---tg3r---rF1----1---4-----rR3---zZ5----4uU6Z5--

         Ki   al-  ko-  tá   a   min-    dent,  ha-  lál- ra    í-      tél-    ve    ke- resz- ten  függ,   és

<X---4zh4----4---,--4ui--iK4---rR3---B67iI7ol7U6--7i---oO8--8--:---ik6u---B78oO8--7uU6Z5--4!-56uU6Z5T4zh43r-----

          szen- ved;   s í-     me,  fenn- szó-       val   ki-  ált,    ki-       ad-   ja       lel- 

<X----4----,---4----3r---4----3-----4t----6----4---4---rR3d1---3----4---Ö--3-----4---6---zZ5----rR3---

           két.       Az    ő-    si    temp- lom kár- pit- ja   meg- ha- sad,  meg- nyit- ja mély- sé-

<X--4t---5----5uiI7U6Z5---Ö--5----7i---8----8----iI778pé8I7--7iI7U6Z5---5-----7i---8iI7U6uU65zh4---3----4-----,

         gét  sok  sír,             és    szer- te     a    föl-          dön      nagy  ren- gés            tá-  madt,

<X---3----4tT4--5---4-----3----4t---5---4tg3r---1rR32ed1-:--0q----3rR3--4!-56uU6Z5--4---5--Ö---5u----3----

        mert   az    e- gész  nagy- vi- lág   ki-      ált,         hogy  Is-   ten         Fi- át      meg- hal-

<X---5--uU6----zZ5---4--3+-45z---4--,---4---4u---7--B78oO8--iI7---8---7---6---7----6---6--Ö--6---zZ5--4-

          ni  nem  tud- ja tűr-     ni.    Meg-nyit-ja   vé-   gül   ka- to- na  lánd-zsá- ja     az  Úr,  a

<X---6---6---6---7iI7--5---6uU6--6---,--4---78p---8---iI778pé8I7--iI7---zZ5--6u---7iK4---Ö--6----4----6---

        meg-fe- szí- tett   ol- da-   lát,     és   ab- ból  vér          és    víz   á-   rad:       em- be- rek

<X---7i--8iI7U6--7uU6Z5zh4--3r----4t6uU6Z5T4zh4--4--B4z67ooO8k6uJ4zZ5T4-3t7iI7j5zh44-3zZ5--4---.---4i---4-----8---

           üd- vé-   nek       nagy vált-         ság- dí-                                         ja.         Ó, mily  cso-

<X---iI7--ö---õöP9pé8--8---7pÉ78p--8---Ö--7----8---8õúöpP9l7-9pé8--8-(--7i--8õúöpP9l7-9pé8---8-(---8----ö----

         dás   e    kincs, e    seb-   vér,  mely-nek á-               ra    ki-  vál-              tott     a    fog-

<X---7---6----6//----6---,---6---6---uU6---6---6---4zZ5--6u--7iI7---8---7---6----6---3zuU6---5zh4------:

         ság-ból min- ket;    szét-tört  vég-re   az   al-   vi-  lág   bör- tö- né- nek zár-      ja,

 

<X---4---6----66---4----6uU6--6-----8---uU6--tT4--67iI7---tT45zh4-B4z67oO8k6uJ4zZ5T4-3t7iI75zh4-3zZ5--4!-----.

           és meg-nyí-lott   né- künk ka- pu-  ja    a        menny-                                         nek.

 

3.5.3. Crux fidelis (himnusz)

Missale Notatum Strigoniense

<-----1----2---4t----tT4----5---7----uU6---tT4--:----7----7----8o----tT4----7----7uU6Z5---5---------,

          Crux  fi - de -  lis       in- ter  om-nes          ar- bor    u  -   na    no -  bi  -    lis

<-----5---56u---4----rR3----3---qQ0----1e---3----Ö---1---1t----tT4---3eE2W1-----3---3eE2W1--1--------,

           nul- la     sil - va       ta - lem  pro-fert     fron- de     flo - re         ger- mi -  ne

<-----5----56u---4----rR2----3---qQ0---1e----3----Ö--1----1t----tT4---3ed1----3----3eE2W1---1-------.

          Dul - ce     li - gnum dul-ces   cla - vos     dul-  ce     pon-dus      su - sti  -   net.

 

Graduale Romanum

 

 

SzXF fordítása szerint:

R) Szent keresztfa, drága hűség, tiszta tőről sarjadott,

ily virággal, ily gyümölccsel fát az erdő nem hozott.

* Drága szent fa, drága karja, drága terhet hordozott.

 

1. Zengj ma, ajkam: a dicső harc díja lett a pálmaág!

Zengd el, ajkam, a keresztfa, győzedelmi szent dalát:

Üdvözítőnk holta győzött: életet nyert a világ. R) Szent keresztfa.

 

2. Bűnbe döntött összülőnkre ráhajolt az Ég kegye:

amidőn a tiltott étken elveszett az élete,

Istenünk a fára rótta: fának átkát megvegye. * Drága szent fa.

 

3. Azt kívánta üdvösségünk, életünk, mely elveszett,

a gonosznak cselvetését, hogy magas tény törje meg,

s arról adjon gyógyító írt, ami adta a sebet. R) Szent keresztfa.

 

4. Szent időknek telje jöttén földre szállt, ki Egyszülött,

és teremtő erejében áll az ég és föld fölött:

szűzi méhben Istenember test porába öltözött. * Drága szent fa.

 

5. Sír a Gyermek jászolában, kint sikolt az éjtszaka;

nyűtt ruhába, rongyba rejtve védi őt a Szűzanya.

Ó , az Isten gyenge teste szűk pólyába takarva! R) Szent keresztfa.

 

6. Járta-kelte jóttevés volt, élte estje: virradat.

Szentmagát hisz kínra adta, - Istenvalló gondolat! -

szégyenfára vonva függ a tisztaságos áldozat. * Drága.

 

7. Tüske szúrta, szeg szaggatta, ajka tűznél tüzesebb;

lándzsa-járta szent szívéből vért és vizet ont a seb,

égre, földre, mindenekre foly-e ár, mely édesebb? R) Szent keresztfa.

 

8. Édesülj, fa, szép szelídre, lágyra enyhítsd szálaid,

zord keménység bársonyuljon, hajtsd feléje ágaid,

úgy karold át szép vigyázva Isten drága tagjait. * Drága szent fa.

 

9. Rajtad függött, választott ág, megváltásunk záloga,

tengerárban holtraváltnak üdve vagy te, drága fa;

tündökölve rajtad ég a Bárány vére bíbora. R) Szent keresztfa.

 

10. Szentháromság egy Istennek üdv, dicsőség, tisztelet!

az Atyának, egy Fiának Szentléleknek zengjetek!

szent nevére porba hullva mondjunk áldó éneket. Amen. *Drága.

 

Graduál-változata                                                   Öreg Graduál 81. (kis igazításokkal)

 

<X--34tT4t--6----tT4---3----5---4---eE2e----1--:--3-----4---5----3---4---rR2---3----,

        Jer      hir- des- sük  mi   U-  runk-nak  nagy  di-cső   baj- ví- vá-  sát, 

<X--34tT4t---6-----tT4---3---5-----4---eE2e---1--:---3------4---5---3---4---5----4--,

         és      mond- juk  el  szent  ha- lá -    lát,  mond-  juk el  di-   a- dal- mát,  

<--3----4---eE2----1-----2-----3---rR3E2---0--:---3---3----3----4----5---rR2---3----.

     mint  ál- do-  zott s meg- ron- tot-   ta        az  ör- dög- nek  ha- tal- mát.

 

2. E világnak teremtője könyörüle Ádámon,

ki evén a gyümölcsfáról a halálba beesék,

Néki Krisztust megigérterte, s Ádám megbátorodék.

 

3. Mert az ördög csalárdsága, minket bűnbe beejte,

de a Krisztus szent halála, minket onnét kimente.

így kell vala ennek lenni, hogy lelkünk üdvözülne,

 

4. Mikor tehát az időnek eljöve teljes volta,                                              

e világnak megváltója és megszabadítója.

születék Szűz Máriától, mint az Atya megmondta.                                      

 

5. Sír Jézus a nagy hidegben, tétetvén a jászolba,                

takargatja Szűz Mária szent tagjait posztóba,

kezét-lábát bepolyálván Betlehemvárosába’.

 

6. Mikor harminchárom évet Jézus immár betölte                                       

hogy Atyjának akaratát hűséggel teljesítse

magát adá a nagy kínra, hogy váltságot szerzene..       

 

7. A keresztfán epét iszik, arcát nyállal pökdösik,

gyenge testét lándzsa sebzi, vasszegekkel szegezik,                                      

ő szent vére kifolyamlik, s bűneinket elmosá.

 

8. Mi bűneink érdemlették Krisztus szörnyű kínjait,

ez fordíta el mirólunk kárhozatnak átkait,                                                    

s így lehettünk kegyelemből mennynek örökösei.                                                    

 

9. Ó keresztfa, minden fánál te vagy drágalátosabb,

nem teremhet semmi erdő hozzád hasonlatosat,

sem zöld ággal, sem virággal, sem gyümölccsel édeset.

 

10. Néked zöld ágad lett Krisztus, ő szent vére virágod,

édességes gyümölcsöd lett Krisztusnak szent halála,

Ő érdeme, igazsága, bűnös népnek váltása.

 

11. Bűnös ember, ha te hiszed, hogy éretted született,

teéretted öletett meg, áldozott és fizetett,

te a bűntől és haláltól, immáron megmenekedsz.

 

12. Adjunk immár hálát azért az Atya Úr Istennek,

a megváltó mi Urunknak és Szentlélek Istennek,

Úristen, dicséret néked mindörökkön örökké. Amen.

 

Alapszövegünk: Öreg Graduál 81 (nagypéntekre). A dallamot lásd: Rajeczky B.: Melodiarium Hungariae Medii Aevi 102 (a Blasius-psalterium változata). Lásd még: Ráday (135/19), Eperjesi (97/199), Spáczay (95) graduálok, kisebb szöveg- és dallamváltozatokkal. A Debreceni Öreg Graduálban a Református Énekeskönyv 317. dallamára: „Jer, hirdessük mi Urunknak”, lásd Cantio 3.2.6

 

 

Éneklő Egyház 823. sz., PK

<X---1---1----1----0----3-----3---4t---5---:--56u---6----6----5---4---6---tT4R3-----,

         Leg-ne- me- sebb min-den fák  közt,  hű    Ke-reszt- fa,  ál- da-  lak!

<X---3---4---6----5----4---3-----rR3--4---:--4-----5---3------2----1----4---rR3d1Q0---,

          Er- dő  egy sem  ter-mett  i-  lyet,     ily gyü-mölcs-csel  gaz- da- got;

<X---3---3---3---1-----2---3---rR3---4--:--4----5---3---rR3--1----0---1---.---1wW1---0q---.

           é- des  fa, mely  é- des szeg-gel     é-  des  ter-het hor-do- zol.        A-    men.

 

2. Dicsőséges viadalnak zengje nyelvünk himnuszát,

keresztfának győzedelmén énekeljünk diadalt:
miként győzött halálával mi megváltó Krisztusunk.

 

3. Egyedül csak te vagy méltó váltságunkat hordani,
és a hajótört világot biztos partra menteni:
pusztulástól ezt a földet Bárány vére óvta meg.

                                                           

4. Ó, magas fa, hajtsd meg ágad, már ne legyen oly kemény,
enyhítsd bensőd merevségét, mit a természet adott,
a mennyei Király testét úgy karold át szelíden.

 

5. Hódolattal adjunk hálát Háromságban egy Úrnak,
Atya, Fiú, Szentléleknek, imádandó Fölségnek.
Őt dicsérje minden élő mindörökkön örökké.

 

3.5.4. Laudes Crucis attollamus (sequentia-részlet)

Éneklő Egyház 824. sz., PK

Az a) jelű verseket előénekesek éneklik, a b) jelűeket együtt énekeljük

<-----0---0-----1----0---3-----2----1----0---:---0---2----4------2---4---5------5----4-----:

E:  1a. A    Ke-  resz-tet  ün-    ne- pel-  jük,      a    Ke- reszt- nek é -  ne-     kel- jük

N: 1b. Ke-reszt  a     mi  győ-  ze- del-  münk,  itt   a-   da-     tott  le-  te-     per- nünk

E:  3a. Áld-ják    az   Úr  szent ke-reszt-jét,        kik ál-  ta-      la    megsze-  rez-  ték

N: 3b. Bűnnek,  baj- nak üd-   vös  ír-   ja,         mit ma-gá-    ban  meg nem bír- na,

 

<---4----3----2--3-----1---1---0----,--------4-----4-----5----4----7----6---5-----4-----:

   1a. uj- jon- gó  di-    csé- re- tét.    E:   2a. Raj-   ta    függ  a     Fel- ál-  do-   zott,

   1b. el- len- sé- günk e-    re- jét.    N:   2b. Ki-    ter-  jesz- ti     né- gyes á-     gát,

   3a. az  é-    let- nek   kin-cse-it.     E:    4a. Üd-   vös-sé-    ges, bol-dog  Ol-   tár,

   3b  ve-led   bír- ja     a     hí-  vő    N:   4b. Győztes  szent fa,   vi-   lá-   gos- ság, 

 

<---0----2----4-----2----4-----5-----5----4--:--4----3----2-----3----1------1----0----.

  2a. egy    vi-  lá-    got   ki     meg-mo- sott    az    ős- bűn-  nek szeny-nyi- től.

  2b. és      a     föld-nek  négy ha-   tá-   rát     egy-be- fog-    ja,    él-      te-   ti.

  4a. mily  tü-   ze-  sen   bí-    bo-   rol- tál      a     Bá- rány- nak  vé-     ri-    től.

  4b. nincs több i-   lyen  vi-    rá-   gos  ág,     ily   ko- szo-   rús   föl-    di     tő.

 

A dallam az Éneklő Egyház alkalmazása (Rajeczky: Melodiarium Hungariae Medii Aevi 104. egyszerűsített dallamával.


3.5.5. Crucem tuam adoramus (antifona)                                                                            

Graduale Romanum

 

Fordítás: A te keresztedet imádjuk, Urunk, és feltámadásodat magasztaljuk, mert íme, a Keresztfa által jött az öröm az egész világra. 66. zsoltár: Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, világosítsa reánk az ő orcáját, és könyörüljön rajtunk. A te keresztedet…

 

 

3.5.6. Adoramus te Christe (antifona)

Éneklő Egyház 825. sz., PK

<--3--0---1-----1tu--5-x---tT45uj5T4--4--:--3--4---5-----rR3r---1--,--1-----3-----2---1---2e---4tT4--3--:

        I-má-dunk Té- ged,  Krisz-   tus,   és  ál-dunk Té-  ged,  mert szent Ke-resz-ted   ál-   tal

<---3----3---2---3---4---eE2--1---1---.---3--4-555---4--3--,--555--4--3-4t--4-.

        meg-vál-tot-tad  a   vi-  lá- got.       1. tónus

 

A te keresztedet imádjuk, Urunk + és feltámadásodat magasz/taljuk * mert a Keresztfa által jött az öröm az egész / világra. IMÁDUNK TÉGED...


3.5.7. Vexilla Regis (himnusz)

Saját dallamán: Liber Usualis

<X--3-----4t---6----tT4R3---4---4tT4--3---wW1--:---4----4---5----ed1----3----2e---1---0q----,

         Ve-   xil-  la     Re-   gis prod- e-  unt,     ful- get  cru- cis    my-  ste- ri-   um

          Ki- rály zász-  ló-      i   len-  ge- nek,    vil-  log  tit-   ká-   val     a    ke-  reszt,

 <X--1----1----3----qQ0---3---34t----4---rR3---:--3----335zZ5T4--5----ed1---3---2e---1---0q--.

         quo car-  ne   car- nis   Con- di-  tor       sus- pen-    sus    est  pa-  ti-  bu-  lo.

         rá    test- ben föl-   fe-  szít-   te-  tett,     ki      min- den   tes-   tet  al-  ko-  tott.

 

Egyszerűbb tónus-dallamon: Éneklő Egyház 78. sz.

<----1----1-----1----0----1---3-----2---1--:----1----2----3---4-----3-----4---4----5----,

          Ve-  xil-   la    Re-  gis prod-  e-  unt,     ful- get  cru- cis   my-  ste- ri-    um

          Ki- rály  zász- ló-    i     len-  ge- nek,    vil-   log   tit- ká-   val     a    ke-  reszt,

<----5----5----4----5----3----4----eE2---1--:----1----0------1----3----4---1---0----1---.

         quo car-  ne   car- nis   Con- di-  tor       sus- pen-   sus   est  pa-  ti-  bu-  lo.

          rá   test- ben föl-  fe-   szít-   te-  tett,     ki    min-   den  tes- tet   al-  ko-  tott.

 

2. Confixa clavis viscera,

tendens manus, vestigia,

redemptionis gratia

hic immolatur hostia.

 

3. Quo vulneratus insuper

mucrone diro lanceae

ut nos lavaret crimine,

manavit und(a) et sanguine.

 

4. Impleta sunt quae concinit

David fideli carmine

dicens: „In nationibus

regnavit a ligno Deus.”

 

5. Arbor decor(a) et fulgida

ornata Regis purpura,

electa digno stipite

tam sancta membra tangere!

 

6. Beata cujus brachiis

saecli pependit praetium

statera facta corporis

praedamque tulit tartari.

 

7. Fundis aroma cortice,

vincis sapore nectara:

jucunda fructu fertili

plaudis triumpho nobili.

 

8. Salv(e) ara, salve victima,

de passionis gloria

qua vita mortem pertulit,

et morte vitam reddidit!

 

9. O Crux ave, spes unica,

hoc passionis tempore

auge piis justitiam,

reisque dona veniam.

 

10. Te summa Deus Trinitas

collaudet omnis spiritus,

quos per Crucis mysterium

salvas, rege per saecula.

             Amen.

2. Szögekkel verve tagjai,

kinyújtva lába és keze,

itt függ a véres áldozat,

ki a megváltás ára volt.

 

3. A lándzsa szörnyű vashegye

itten sebezte oldalát,

vérrel és vízzel áradott,

lemosni bűneink sarát.

 

4. Betellett Dávid jóslata,

amelyet egykor énekelt,

hirdetvén minden nép között:

„Fáján országol Istenünk”.

 

5. Ó fényességes, drága Fa,

király vérével bíboros,

te méltó törzsről származol,

hogy érintsd szent-szent tagjait.

 

6. Te áldott, kinek ága közt

váltságunk díja lebegett,

te lettél teste mérlege,

s a poklot megrabolta fád.

 

7. Szent kérged ont jó illatot,

ízed a nektárt győzi le,

ezer gyümölccsel boldogan

tapsolnak győztes karjaid.

 

8. Üdvözlégy oltár, szent Kereszt,

melyen Ő dicsőn szenvedett,

rajtad az Élet halt halált,

s holtával szerzett életet.

 

9. Ó szent Kereszt, te egy remény,

a szenvedés szent idején

növeld a jókban javaid,

s töröld a bűnös vétkeit.

 

10. Háromságos nagy Istenünk,

dicsérnek téged mindenek,

kiket megvált a szent Kereszt,

vezérelj minket szüntelen.

         Amen.[4]

 

Hagyományos magyar fordítás (17-20. század):

 

Királyi zászlók lobognak, / Fénylik titka keresztfának,

Min az élet megöletett, / S halálával nyert életet.

 

2. Vérrel s vízzel foly oldala, / Mit megsebesített vala

Bűneink éles dárdája, / S úgy mosogat annak árja.

 

3. Íme betelt, mit hirdete / Dávid királynak éneke

Melyben jövendölt, így szólván: / Uralkodék Isten a fán.

 

4. Áldott fa, mely e nagy király / Szent vérében ragyoghattál,

Jeles gyökér! hogy törzsöke / Ily szent tagokhoz érhete

 

5. Boldog fa, lelkünk zálogát, / Mely karjaidra fölfogád,

S minket kimentve, megtöréd / Lelkünk halálos ellenét.

 

6. Ó szent kereszt, reménységünk, / Üdvözlégy mi békességünk,

Nyerj a híveknek malasztot, / Bűnösöknek bocsánatot.

 

7. Téged áldunk, legfőbb jóság! / Élő kútfő Szentháromság!

Add meg a kereszt jutalmát, / Ki megadtad diadalát.

 

(Lásd még Sík Sándor fordítását: Éneklő Egyház 79. sz.)

 

Graduál-változat:                                                                                Protestáns Graduál 82. sz.  

<X--3---4----6----tT43--4---4tT4---3----wW1--:---4-----4t---4---rR1---3---2e---1----1----,

       Ke- resz- tyé- nek  ör-  ven- dez- zünk,  mert or- szá- gol  mi  ki -  rá- lyunk,

<X-1-----3---1----qQ0---3---3t----4---rR3--:--3---tT4---5---eE1----3----2e-----1---1----.    

      fény-  lik  im- már  ő   zász-  la-  ja,     ha- lál-   tól  min- ket   meg- vál- ta.

 

2. Mert a Krisztus keresztfára / értünk méne nagy halálra,

hogy bűnünknek legyen ára, / azt felvevé szent vállára.

 

3. Keresztfára feszítteték, / vasszeggel megszegezteték,

vaslándzsával öklelteték, / és epével itattaték.

 

4. Vérét azon kiontotta, / és vízzel kiárasztotta,

minket azzal megtisztíta,/ és lelkünkben meggyógyíta.

 

5. Ezt Szent Dávid lám megírta, / hogy Krisztus fán országlana,

rajta halált megrontaná, / az ördöggel bajt megvívá.    

 

6. Az ördögöt így meggyőzé, / pokol hatalmát megtöré,

az embert ő így megmenté, / és mennyországba bevivé.

 

7. Jézus Krisztus a mi fejünk, / egyetlen váltság ő nekünk,

közbenjárónk és mentségünk, / szószólónk és üdvösségünk.

 

8. Mostan tehozzád kiáltunk, / és tiszta szívből könyörgünk,

bocsásd meg a mi bűnünket, / és add meg üdvösségünket.

 

9. Dicsőség néked, Urunknak, / mi mennyei királyunknak,

örök élet adójának, / a teljes Szentháromságnak.

 

Lásd még: ÖG 83, RáGr 136/20, EpG 96/197,  SpáG 97.

 

3.6. Laudes omnipotens (himnusz az Oltáriszentség oltárra hozatala alatt)

Missale Notatum Strigoniense

<X--1e----0-12e---3r----eE2---0q----1---Ö---1----1t---5-----4---3----4tT4---eE2---1w----2----2------,

        Lau- des         o-  mni - pot-   ens     fe -   ri -  mus  ti - bi     do -  na     co -  len- tes

<X--2----1---2---2-----0----1--:-1ed1---0q---1---34ttT4R3E2--1----1w---2----.-----1e----.

       cor-  po- ris   im- men- si    san-  gui- nis  at    -   que    tu -   i.             Laudes.

<X--1---1t----5----5----4---4----3--:---4----5---6u----zZ5----4----3t----5-----5------,

       Pan- gi-  mus   ec-  ce   tu-   am    rec- tor  san- ctis -  si -  me    men- sam,

<X--5----4---3----4tT4---eE2----1--:---1e----0---1---34tT4R3E2--1---1w---2---.-----1e----.

        tu,    li - cet    in  -  di -  gnis   pro -  pi -  ti -  a     -    re   tu  - is.     Laudes.

<X--1----1t---5---5----4---4---3--:---4-----5----6u---zZ5-----4----3t---5----5---------,

         An- ge-  lus  ae- the- re-  us     san- ctus   de-  scen- dat    ab    as - tris

<X---5---4---3----4tT4----eE2----1--:---1e----0---1---34tT4R3E2----1----1w---2---.-----1e----.

        pu - ri -  fi -  cans    cor - pus     cor   pa - ri -  ter   -     que  pi -   is.        Laudes.

<X--1-----1t----5----5---4----4----3--:--4---5---6u----zZ5---4----3t----5----5-------,

        Haec  me - di -  ci - na   pot- ens   cae-li    nos   du-  cat    in     ar - ces

<X--5----4---3---4tT4--eE2---1--:--1e------0---1---34tT4R3E2---1----1w---2----.----1e-----. 

         in - ter-  e -  a     ter - ris    dans   me- di - ca     -   men  o -  pis.         Laudes.

<X--1----1t----5---5-----4----4----3--:---4------5---6u---zZ5---4---3t---5-----5------,  

        Hoc  Pa -  ter   o- mni -  pot- ens  cum Chri-  sto  per- fi-   ce  cle -  mens

<X--5---5---4----3---4tT4---eE2----1--:---1e----0----1---34tT4R3E2--1---1w---3---.----1e----.

       Spi- ri - tus   at - que   pot -  ens    tri -  nus   et   u     -  nus   a -  pex.     Laudes.

 

Fordítás: Dicsőítésünket hozzuk eléd, Mindenható, miközben felséges tested és véred adományait ünnepeljük. Szentséges vezérünk, íme, asztalodat énekeljük, kérjük, légy kegyes hajlandósággal hozzánk, bár méltatlanokhoz. Mennyei szent angyalod szálljon le hozzánk az egekből, tisztulást hozva testünknek és szívünknek. Ez a hatékony orvosság segítsen vezessen minket a mennyei várba, s közben itt a földön is adjon gyógyszert bajainkra. Teljesítsd ezt kegyesen mindenható Atya Krisztussal együtt, és te is, ó Lélek: hármas-egy felség.

 

 

3.7. Recessit Pastor (responzórium a szentsír megnyitására)

PK (vö. Breviarium Notatum Strigoniense)

<--3----4---4ip--8-(---8--8--7i----uU6--45uJ4tT4R3-:--5---7---7---7oO8IiI7U6Z5---uj556uU6Z5--45uj5T4t--tT4-----,

        El-ment tő- lünk  a mi Pász-to-  runk,        az   é-  lő   víz           kút-       fő-        je,

<---4---5---7iI7U6uj5T4--4t-%---7i--99----oO8I7--8o---oO8ol7i--8iK57iI7---7--:----7---7i----8---8----7i-----

    s mi- dőn  át-       ment,   a   nap    el-   sö-   té-        te-       dett;   most vég- re  fog- lyul

<--iI7U6uj5T4t--tT45u4tT4R3--:---5---7----7----7---7i--7-=--7----uU6Z5u--67iI7U6Z556uU6Z5--45uj5T4t---tT4--,---7---

        e-          sett,              ki   fog-  ság- ba  ej-  té    az   el-       ső                  em-     bert.   * E

<--uU6Z5uJ4---4-!---5--7--5---7---5uj5T4u--7---iI7U6uj5T4--tT4tT4R3r--rR3--:--5---t4u---77---7---5----7--------

        na-     pon    a ha-lál-nak  bör-  tön- ka-      pu-        it       fel- tö-    ré      a   mi    Üd-

<--67iI7U6Z556uU6Z5--45uj5T4t---tT4---.---7---7---7iI7uj5T4-!--5---7---5u--7---5u---45uj5--tT4--,---4----3----

        vö-                zí-         tőnk. V) Le- ve-  ré           az   al-  vi- lág  zár- ja-     it,         és  meg-

<--4t----44--4---55--5uj5T45uj5--4tg3--4t---567iI7U6Z5--5uj5T4-5tT4--.----7---uU6Z5uJ4---4---.

        bon- tá   a   Sá-  tán         bi-   ro-  dal-         mát.           *     E   na-       pon...

 

 

3.8. Ómagyar Mária-siralom (alkalmazott sirató-dallammal; a szertartás után)

Vö. Magyar Népzene Tára V. 142. sz.

<--777----------------6-----5--5-:---5----5-5--6---7---6---5---5--:--5--5--6--5----5--4--4---,---7--

       Valék siralmat   nem- tu-dó,  most si-ralomtól senyvedek,  búval aszok,  epe-dek.     Vá-

<----7----7-7---6---5-:---5--6--7--7----6-----5--:--5---5--6--5---4----4---,--7---7--7--7--6--5-----

         laszt  vilá-gomtól  zsidó, fi-  acs- kámtól,     é-des  ö-rö-memtől.     Ó,  én édes  u-racs-

<---5-:----5--6---7---7----7---zh4---5--:---8---7--7---7---6--5---5--:--5-----5---6--5---5--4---4---,-

        kám,  egyetlen-  egy  fi- acs- kám!  Sí- ró   anyád tekintsed,  nagy bú- já-ból kivonjad. 

<--777-----------------6--5-:---5---6---7----7--7---zh4-5--:--8--7--7---7--6--5-:--5---5---5---6--5--

       Szemem könnyel  á- rad,  én keblem búval  fá-rad,  te  véred hullása:   én keblem  a- lé-

<--4--4--,--7--8---7--zh4--5-%--777-------7--zh4---5--:-5--5--6--7--6---5--5-%--5---5---6---5----5-----

       lá- sa.   Vi-lág vi-lá-   ga,  virágnak vi-rá- ga!    kese-rű-en kínzatol,  vas-szegekkel   ve-

<--4---4--,--7---8--7----7---zh4--5-%---5--6---7-----zh4----5---:--777-------------6--5-%---5--6---5---

        re-tel.    Jaj nékem, én  fi-   am,  é-de-sebb, mint méz:  szegényül szépséged,  véred hull,

<--4-----4---,--7--8-7---777------------------------6-5-:--777----------6---5-%---5---5----6--5--4--

      mint  víz.    Ó, igaz Simeonnak bizony szava é-re:   én érzem a bú-tőrt, mit egykor í-gé-

<--4---,----7----8--7---7---6--5-%---7---7--8--7----zh4--5--:--5--6--7----7---6--5-%--5--6--5---4--4-,

       re.      Végy, halál,  engemet,    e-gyetlenem  él- jen,  maradjon  én uram, kit világ  féljen!

<--777-------------------6----5--:--5---6----7---7--7----6---5----5--:--555-----------6---5--5------

       Kegyelmezzetek  fi- am-nak,  ne légy kegyelem  magamnak,   avagy halál  kín-já-val

<--555---6--5--5--4--4-!--4---4---5----4----4--2---2----.

       anyát é-des fi- á-val   e-gye-tem-ben  öl- jé- tek!

 

 

 

4. HÚSVÉTI NAGYVIGÍLIA

4.1. Inventor rutili (Prudentius himnusza)

Futaki Graduale

<--1t----5---uj5---4---5-6-:--7----5---4---5--rR3E2--2---,---1t---5---uj5--4---5---6--:---7-----4------

        In-  ven- tor  ru- ti-li    dux bo- ne  lu- mi- nis       qui  cer- tis  vi- ci- bus    tem- po-

<--5---7---iI7--7---,---7---8o---9---8---7---8---:--uU6---5---6---7----5---4t---,---1t----5----uj5----

       ra  di-  vi- dis      mer- so   so- le  cha- os      in- gru-  it   hor- ri- dum,      lu-  men  red-

<--4---5---6--:---7---4---5---7--6u---5---.---1t--5---uj5---.------1t-----5----uj5---4----5---6----.

       de  tu-  is  Chri- ste   fi-  de- li-  bus.      In- ven-tor.   V)1. Quam- vis  in-  nu- me- ro…

 

V/1.     Quamvis innumero sidere regiam

            lunarique polum lampade pinxeris,

            incussu silicis lumina nos tamen

            monstras saxigeno semine quaerere. Inventor…

 

V/2.     Ne nesciret homo spem sibi luminis

            in Christri solido corpore conditam,

            qui dici stabilem se voluit petram,

            nostris igniculis unde genus venit. Inventor…

 

V/3.*    Tu lux ver(a) oculis, lux quoque sensibus,

            intus te speculum, tu speculum foris,

            lumen, quod famulans offero, suscipe,

            tinctum paciferi chrismatis unguine. Inventor…

 

V/4.     Per Christum genitum, summe Pater, tuum

            in quo visibilis stat tibi gloria,

            qui noster Dominus, qui tuus unicus

            spirat de patrio corde Paraclitum. Inventor…

 

* E versszak G. M. Dreves: Ein Jahrtausend Lateinischer Hymnendichtung I. 20. oldalról.

 

Éneklő Egyház 826. sz., PK

<--1-----5---5----4---5----6--:--7---5----4---5---rR3---2---,---1---5--5----4---5-----6--:-

R)  Tün- dök-lő   fé-nyek-nek   te- rem-tő-  je,   Is-  ten        az   i- dők rit- mu- sát

<--7--4---5----7----iI7---7--,---7---8-----9-----iI7--8--:---uU6---5---6---7----5---4t----,

       te sza-bod meg böl-csen,   le-ment már    a   nap,  ránk-tör  a   rút   ká- osz,

<--1----5---5-----4---5---6--:---7----4-----5---7---6u----5--.

       add ne-künk fé-nye-det,    add meg,  jó  Ve- zé-  rünk!

 

V/1.     Bár számos csillaggal világítsz az éjben,

            s királyi mennyboltod ragyog a holdfényben,

            kőből kipattant  tűz mégis hirdeti:

            a Kőből született tűz fényét keressük. R)

 

V/2.     Ez a jel megtanít: életünk renye

            Krisztusnak testében adatott meg künk,

            ki Szegletnek vatta önmagát,

            melyből a fényt adó új szikra születik. R)

 

V/3.     Fényt adsz most szemünknek, fénye vagy szívünknek,

            Atyádnak sugarát tükrözöd a földön,

            fogadd el, rünk, amit a szent Egyház

            krizmával fölkenve bemutat Teked. R)

 

 

4.2. Az Exsultet

Vö. Komm/6.6-7-8

4.2.1. Az esztergomi változat

A MNStr latin Exsultet-változata hangfelvételen: Rec/87.

PK

<---4----5---777-------------------------8---7---6---7---5--5--:--4---777------------

   1.    Im-már  ujjongjon a mennyben az an-gya-lok kó-  ru-sa,     és   ujjongjanak

<--777----------------------6---5---7----4---4---:---4----777--------------6---5-----

        az Isten körül szolgáló  é-    gi  szel- le- mek, s mert győzelmet szer-zett  a

<--7-----7---7---:--777----------------------6---7--8----7---7-=---7----7----5-------

      nagy  Ki-  rály:     az üdvösséget meghir-de- tő  har- so- na    zen- dül-  jön

<--4---4tT4R3E2---2---.----4-----777-------------------------------6---7----8---7-----

     meg  vég-       re!    2.  Most    örvendjen a föld is, sugárzásá-ban  e     vil-  lám- 

<--6---7---5----5--:--4---777-------------------------------------6---5---7---4-:---

       ló   fé-nyek- nek,    és  megvilágosítva az örök Király ragyo- gá- sa   ál-  tal

<--4---777------------6----5---7---7---7--:--777-------------------5----4-----------

         az  egész földke- rek- ség  lás-sa meg,   hogy a sötétség már  el-  tűnt

<--4tT4R3E2--2--.---4---777-------------8---7-----6---7----5---5---:---4-----4--------

        ró-        la.    3.  És  vígadjon a mi  A-nyánk, az  Egy-ház  is,         ily   nagy

<---777---------------6---5---7---4---4---:--4---777------------------6----5--------

        fényesség sugara- i-  val   é-  ke-  sen,  s az   egybegyűlt népek  han-gos

<---7---7---7--:--777---------------5-----4----4tT4R3E2---2--.-----4----777------------

       szó- za-  tát    visszhangozza e  temp-lom  csar-    nok!   4. Most kérlek azért,

<---6----7----8----7---6---7--5---5--:--4---4---777----------------------------------

        ked- ves  test- vé-  rek, ti- te-  ket,    kik  e    szent fény csodálatos világánál

<--7---7---6---5---7----4--:--4---777-------------6---5----7--7----7-=---777---------

       kö-  rü- löt-tem  áll- tok,     a   mindenható Is-ten-nek   ir-gal- mát   szólítsá-

<--777--------6---5----7---4---4--:--4----7-=---7--7---7-=---7----7---7-----6----5----

         tok velem e-gyütt, kér-jé- tek,    hogy Ő,    ki   engem,  bár nem va-gyok   rá

<--777------:--777---------------------6---5-----7---7---7---:--4---4---4-----7------

       érdemes,    levitáinak sorába  ke-gye-sen   meg-hí- vott,    fé-nyé-nek     ra-

(Ha nem diakonus énekli:) e szolgálatra ke-gye- sen

<--7---7---6---5---7----7---7---:--777-----------------6---7---8--7---7--:---7---7---

       gyo- gá- sá- val   tölt-sön  el,    s e Gyertyának di- csé-  rő    é- ne- két     vi- gye

<----7----7---5---4----4tT4R3E2---2---.

         vég-  be    aj- kam   ál-         tal!

<--4---5---6----4---5---6---5--.---4t--6--4--5---6----5--.----4----5---6---5-------

        Az  Úr  le-gyen ve-   le- tek.   R) És  a  te   lel-ked- del.  V)  E-   mel-jük föl

<--5z--5---4--.----6---7---6---5---5z--5----4---.---6----6-----56u--6-/--6---5------       szí-vün- ket.  R) Föl- e- mel- tük  az  Úr- hoz.   V) Ad-junk   há-  lát    U-runk-

<--4---4t--6---5z----5--.---56u---6---5---6---6----5---4---.

       nak, Is- te- nünk-nek. R) Mél-  tó    és    i-  gaz-  sá- gos.

<-4t----666---------------7---zZ5--5z---6---:--5-----666------------------------------

      Mert valóban méltó és i-  gaz- sá-  gos        hogy a   láthatatlan és mindenható

<--7---zZ5-5z---6--:--5--666--------------------------------7--zZ5----5z----6---:------

        A- tya- is-  tent,  és  egyszülött Fiát is, a mi Urunkat, Jé- zus Krisz- tust

<--5--666--------------------------7--zZ5--5z--6---:--6--67i----6-----7---5---4-------

         a szívnek és elmének minden e- re-  jé-   vel    s a  hang- nak  szol-gá- la-

<--4t---7---zZ5z----5--.-----5---666-------------------------------------------7----

        tá-  val   zeng-    jük.    2.  Ő    lerótta helyettünk az örök Atyának Ádám  a-

<--zZ5--5z---6---:--5---666---------------------7---zZ5--5z---6---:--7-----tT4---4t-----

       dós- sá- gát,    s az  ősbűnnek adóslevelét le-  tö-   röl-  te       szent- sé-   ges

<--7---zZ5z--5--.-----5---666-----------------------7---6---zZ5---5z---6---6-----:----

       vé- ré-     vel.   3.  Mert íme, most vannak itt a hús-vé-  ti       ün- ne-  pek,

<--5--5----666-----6----7---8---8---tT4--5z----6--:---5--5----666---------------------

       midőn   leöletik a- maz    i-  ga-  zi    Bá-   rány,   ki-nek   vére megszentelő jel

<--6---7---5--tT4--4t---7---zZ5z---5---5--.---56u----6---5---6----6---6--:--5----5----

         a   hí-  vő  lé-  lek- nek   aj-    ta-  ján.   4.  Í-     me,    az   éj- sza-  ka,   me- lyen

<--666--------------------------------------------7---zZ5--5z----6---:--5------6------

        Te, Urunk, kivezetted atyáinkat, Izrael fiait   E-gyip-tom- ból,   majd  szá-

<---6--67i---6-/---6--666-----------7---tT4--4t--7----zZ5z---5----.---777-------------

        raz láb-  bal     a  Vörös-tenge-ren  át-  vit- ted   ő-      ket.    5.   Ez tehát

<--6---5---6----6---6--:--5---5--666----------------7--zZ5--5z---6--:--5--666---------

         az  az   éj- sza- ka,   mely a  bűnök sötétségét  el-osz- lat-  ta        a tűzosz-

<--6---7--5---4--4t---7---zZ5z---5---.---7---6---5---6---6----6-/---5------5---6---6-

       lop vi- lá-  gos-sá- ga    ál-     tal.   6.   Ez   az   az   éj- sza- ka,  mely   ma  szer-te

<--666--------------------7---6---zZ5--5z---6---:--5--666-----------------/-----------

        az   egész világon a Krisztus-hí-  vő-   ket       a  világ tévelygéseitől    és a

<--666-----------------7--zZ5--5z----6--:--8--8---8---uU6---tT4---5z--6---6--:--6-------

        bűnök homályától el- vá- laszt-ván    a  ke- gye-lem- nek   át- ad-  ja,   s a

<--666--------7--tT4---4t---7--zZ5z--5---.---5--7---6---5---6----6---6-/--5---5-------

        szentség-be kap- csol- ja   ő-    ket.   7.   És ez   az   az  éj- sza- ka,  me-lyen

<--666----------7--6---5--5z---6--:--67i---6-/---666------------7-----tT4----4t---7---

        széttörve a ha- lál bi- lin-csét   Krisz-tus     az alvilág-ból mint győz-   tes  tért

<--zZ5z--5---.----5----666---------------------7----zZ5--5z----6--:--666-----------7--

       visz- sza.   8. Mert  mit ért volna nekünk meg-szü- let- nünk,  ha a megvál-tás

<--tT4--4t---7--zZ5z---5---.---5iiI7U6Z5-%--6---6----7---7---6--5---5z---6-:--5-----6----

       nem ér    el  min- ket.    9.   Ó,          mi-lyen cso-dá-  lat-ra   mél-tó    hogy   a-

<--6--6--67i--6---6-/--7---tT4--4t---7---zZ5z---5----.-----uj5T456uU6Z5z-/---5i----8------

      tya- i   jó-   sá- god   így le-  haj-  lik  hoz-  zánk!   10.  Ó,                  mily    fel-

<--888-------8o---8--:--888-------7---uU6Z5---4--5z---6--:--5------666------uU6Z5--------

        becsülhe-tet- len    a szeretet-nek ked-  ve- zé-   se:     hogy kiváltsd  a

<--5z---6--:--6--6----6---67i--6-/---7---tT4--4--5---7---zZ5z--5--.-----5i---iI7U6------

      szol- gát,   ki-szol-gál- tat-  tad    sa- ját  Fi-  a-  dat  ér-   te!     11.  Ó     Á-

<--5z----6-/---6---6---6----7----6--zZ5--5z---6---:--5-----666------------------------

       dám- nak  va-  ló- ban szük-sé- ges  vét- ke!    mert  Krisztus halála lett

<--7---tT4--4t--7---zZ5z---5---.---5i8(--8----7----6---5---5z---6--:---5-----5---6-----

        el-  tör- lő-  je     an-  nak!  12.  Ó      ál- dás-  ter- mő  vé- tek,    mely- hez    i-

<--666----------7----tT4--4t---7---zZ5z---5--.-----5iiI7U6Z5--6---6---6----7---zZ5---5z--

        lyen és ily  nagy meg-vál-tó     il-     lett!    13.  Ó         va-  ló-  ban bol- dog  éj-

<--6--6--:--5----666----------------------------7--8--uU6--5---4--5z--6---:--6--

     sza-ka,   mely  csak maga volt méltó tudni   az  i-  dőt  és  az   ó-   rát,    mely-

<-6----67i---6-/--6---7---5--tT4--4t---7---zZ5z---5--.-----7---6---5---6---6----6--:---

      ben Krisz-tus  az   al- vi- lág- ból  fel- tá-   madt.  14.  Ez  az   az   éj- sza- ka,

<--4---4---5--6--4---4t----5--:--5----5---666--------------7-----zZ5---5z----6---:----

      melyről  az  Í- rás mond-ja:  „A- maz  éjszaka fénylik, mint  a     nap-  pal,

<--5--666------------7----zZ5---5z---6---:---6-----7---5---4--4t---7---zZ5z--5----.

      s az éj világosság lesz majd né- kem,   mely gyö-nyö-rű- sé- get   á-    raszt.

<--5---5----666--------------------------------7--zZ5--5z--6--:---8---8---7--6--tT4---

 15. Hi-szen ebből az éjszakából megszentelő  e- rő    á-  rad,  mely  el- ű- zi   a 

<-5z--6--6--:-6---7----8--tT4--5z--6---6--:--5--666-----------------7---zZ5--5z---6--:

      bű- nö-ket,   le-mos-sa  a   vét- ke- ket,    a  bukottaknak az  ár-tat-lan- sá- got,     

<--5---6---6---6----67i--6--/--6--6---6---7---tT4--4t----7----zZ5z--5--.----5---6-----

       s a  szo-mor- ko- dók- nak   a  vi- dám-sá- got visz- sza- ad-  ja.    16.  A  gyű-

<--6---6---6---7---zZ5---5z--6--:--67i--6----uU6--tT4---5z---6---6--:--5--666-----------

        löl- sé- get  tá- vol     ű-    zi,      e-  gyet-  ér- tést  köz- ve-  tít,   s a  hatalmakat

<--7----tT4--4t---7----zZ5z-----5---.

       meg- haj- lás- ra    kész-          ti.  

   

(A római rítus szerint itt illesztik be a gyertyába kereszt alakban a tömjénszemeket, miközben félhangosan és prózában a szentelő a következőt mondja: „Szent és dicsőséges sebhelyei által őrizzen és védjen meg minket az Úr Krisztus. Amen.” Azután énekelve folytatja:)

 

<--5--6--6-/---666-----7---7---7--zZ5--5z---6---6---:--7uj5T4-56uU6Z5z--5io---8---8---:---

  17. És  a-zért    ezen a ki-vált-sá-gos  éj- sza- kán,     ó                  szent   A- tyánk,

<--8--7----zZ5T4--5z---6---:--5--666--------------------7--7--7--zZ5--5z---6-:-----5----

       fo-gadd  el,     ké- rünk,    a  dicséret ez égő esteli  ál-do-za-tát  tő- lünk,   me-

<--5---5--666----------------------7---7--zZ5--5z-----6--:--67i--6---6--7---6--5------

      lyet   a  méhek szorgosságával ké-szí- tett gyer-tya      ün-  ne- pi  fel-  a- ján-

<--4--5z--6--:--6---6--5--6---7---zZ5--5z--6--:---6---6--67i---6-/--7---tT4----4t-------

        lá- sá-val  szol- gá- i- nak ke- ze    ál- tal    meg- ad né-   ked   a  szent-  sé-

<--7---zZ5z---5----.---5----666-----------/--------------------7---zZ5--5z----6-------

       ges   Egy-ház.   18.  Ám tudjuk immár,  hogy mit hirdet   ez   a    fény-  osz-

<--6--/--5---5---666-----------------------------7--tT4--4t----7---zZ5z---5----.

       lop,  me-lyet   Istennek tiszteletére a piros- ló  tűz  láng- ra  gyúj-  tott.

 

(A római rítus szerint a diakonus most a háromágú gyertyáról, mellyel a fényt a templomon kívüli tűzszentelésről elhozták, meggyújtja a húsvéti gyertyát, miközben ezt mondja prózában, félhangosan: „A dicsőségesen feltámadt Krisztus világossága oszlassa szét szívünk és elménk homályát.” Majd megtömjénezi a húsvéti gyertyát, és így folytatja:)

 

<--5--5--6-/----6----6---7---7--zZ5--5z----6---6--:--666---------------------7--------

 19.  És e  láng, hogyha   sok-fe- lé    oszt- juk  is,    meg nem fogyatkozik   a

<--tT4--4t---7---zZ5z--5--.-----5----666-------------7---7---zZ5--5z---6---:---5---5---

      szét-  osz-tás  ál-    tal.  20. Mert táplálja azt az  ol- va- dó    vi-    asz,    me-lyet

<--5--666----------------7--zZ5---5z--6--:-6--6---6---7--tT4---4t--7--zZ5z--5--5---.

         e  drága lámpásnak a- nya- gá-  ul    a mé- hek ki- rály-nő- je  ké- szí-tett.

 

(A római rítus szerint a diákonus most meggyújtja gyertáját a húsvéti gyertyáról, és ezzel megkezdődik a fény szétosztása. Azután a záró szakaszt énekli, melynek rövidebb, új változata a továbbiakban olvasható.)

 

<--5iiI7U6Z5--666-------7---zZ5--5z---6---6--:--5---666-----------7---zZ5---5z---6--:----

  21. Ó,          valóban bol-dog  éj- sza- ka,  mely   Egyiptomot ki- fosz- tot-   ta,

 <--6--6---6--7---tT4--4t----7--zZ5z---5---.---5---7uj5T4-56uU6Z5z---6---6-/--6----6------

         és  Iz- ra- elt  gaz-dag-gá   tet-    te!    22.  Ó   éj-                  sza- ka  melyben

<--666--------777------zZ5--5z------6--6--:--666--------7--tT4---4t---7---zZ5z---5-----

         egyesül a földivel  a    meny-nye- i,    s az embe- ri-  vel    az,  mi   is-     te-

<--5---.----5----666------------7---zZ5----5z---6--:--5----5-----6----6-/---666-------

       ni.   22.  Most kérünk, tehát, U- runk,  té-   ged,  hogy  e   Gyer- tya,   melyet ne-

<-666-------------------7---zZ5----5z--6---:---5----666----------7---zZ5---5z----6--:--

      vednek tiszteletére meg-szen- tel- tünk,  hogy  legyőzze ez  éj- nek   ár-  nyát,

<--666--------------7----tT4-4t---7---zZ5z---5--.-----5---666-------------------------

        maradjon meg fogy-ha- tat- lan fény- ben.  23.  És   elfogadván, mint jóilla-

<--6--7---7--7---zZ5--5z---6--:--6-/---666-----------67i--6-/--666------------7--------

       tú   ál-do- za- tot   tő-  lünk,  add, hogy világos-sá-  ga    az égi fények-kel 

<--tT4--4t---7---zZ5z----5--.-----88---tT4--5z---6-/--6---6---6---7---5--4--4t---7-----

        ol- vad- jon   egy-   be.    24.  Fény-lő   láng-ját   ta- lál- ja   ég- ve  a  Haj-nal-

<--zZ5z---5---.----6---6--67i---tT4---5z--6--:--7---tT4---4t--7----zZ5z---5---.-----5--

        csil-   lag.   25.  Az  a  Haj-  nal- csil- lag,  ki   nem   is- mer al-    konyt. 26. Ki

<--5---6666--------7----zZ5--5z---6---:--666--------------------------7---tT4--4t-----

        az   alvilágból visz-sza- tér- vén     derűs fénnyel felragyogott   az  em- be-

<--7---zZ5z---5--.-------5---666-----------------7---zZ5---5z---6--:--5-----6-----6-/--

        ri  nem-  nek.   27.  Most tehát, Urunk, arra ké- rünk té-  ged,   hogy min-ket,

<--7----zZ5--5z---6--:-5--666-----------/--6---7--8---7----6---tT4--5z----6---6---:-----

       há- zad né- pét,    a   pap-sá-got,        és   a  ne-ked szen-telt  hí-   ve-  ket, 

 <--666----------:--666-----777----------zZ5---5z---6---:--5---888--------------------

        N. pápánkkal,  és N.     püspökünk-kel     e- gyütt,     és   szent N.-  nek csa-

<---8o---8-(--888----------8----7--6---tT4--5z---6--:--666-----------7--7--7---zZ5-----

         lád-  ját,   itt egybe-gyűlt  kö-zös-sé- gün- ket,   hazánkat  és  e- löl-já- ró-

<--5z--6---:--6---6--7--6---zZ5--5z---6----6--:--6--67i---6--/-uU6-----5---4---5z--6-/--

         in- kat,   bé- kés  i- dő- ket   en- ged-vén      a   Hús-vét   szent  ö-  rö- mé-  ben

<--6---6---7---tT4--4t----7---zZ5z--5---.---4--555------------------------------------

       meg-ő- riz- ni   mél-   tóz- tas-  sál.        A   mi Urunk, Jézus Krisztus, a te

<-555------4--:-4---555-------------------------------4---4---5-----5---5----:-------

       Fiad ál-tal,    ki   Veled él és uralkodik a Szentlé-lek-kel  egy- ség- ben,

<---555----------------------4---4---.----4---4t---.

         Isten, mindörökkön  ö-  rök- ké.   R)   A- men.

 

Alternatív befejezés:

 

<--5iiI7U6Z5---666-------7---zZ5--5z---6---6--:--5---5---666----------777------zZ5-------

  21. Ó,            valóban bol-dog  éj- sza- ka,   melyben  egyesül a    földivel  a

<--5z------6--6--:--666--------7--tT4--4t---7--zZ5z---5---5---.------5----666---------

       meny-nye-  i,    s az embe- ri- vel   az,  mi  is-     te-  ni.     22.  Most  kérünk,

<--6---6---7---zZ5---5z---6--:--5---5----6----6-/--666--------------------------------

        te- hát,  U- runk, tég-ed,   hogy e  Gyer-tya,  melyet nevednek tiszteletére

<---7----zZ5--5z--6---:--5----666----------7---zZ5--5z---6---:--666-------------------

      meg- szen-tel-tünk, hogy  legyőzze ez éj- nek   ár- nyát,   maradjon meg

<---7---tT4--4t---7---zZ5z---5--.-----5---666--------------------------777-------zZ5--

        fogy-ha- tat- lan  fény-ben.   23.  És   elfogadván, mint jóillatú    áldoza-   tot

<--5z---6--:--6-/---666-----------67i--6-/--666------------7---tT4--4t---7---zZ5z------

        tő-  lünk,  add,  hogy világos-sá-  ga    az égi fények-kel  ol- vad-jon   egy-

<--5---.----88----tT4--5z---6-/--6--6--6---7---5--4--4t---7----zZ5z---5--.----6---6---

      be.   24.  Fény- lő    láng-ját  ta-lál-ja   ég- ve  a  Haj-nal-  csil-   lag:  25.  Az  a

<--67i--tT4--5z---6--:--7--tT4---4t---7----zZ5z--5----.-----666---------------67i------

       Haj- nal-csil  -lag,   ki nem   is- mer   al-    konyt,  26.  a te Fiad, Jézus  Krisz-

<--6-/--666---------------7---zZ5---5z---6---:--666----------------------------7------

        tus, ki az alvilágból visz-sza- tér-  vén     derűs fényében felragyogott  az

<--tT4--4t---7--zZ5z---5---.---4---555-------------------------------4----4--.

        em- be-  ri  nem- nek,         és  él és uralkodik mindörökkön ö- rök- ké.  

<---4---4t--.

          A- men.

 

4.2.2. A tridenti változat

Missale Romanum

         
       

 

4.2.3. A tridenti változat magyarul

PK

PK<--4---5u---777-----6--7---8------7-=--7--7----6---5---6u--5--5--:--4---5u--7--------

   1.   Im-már  ujjong-jon a mennyben   az an-gya-lok  kó- ru-sa,    és    uj-  jong-

<-777----------------------------6---5---6u---5---5--:-----8-----7--6---5----4-------

      janak az Isten körül szolgáló é-  gi      szel-le-mek,  s mert győ-zelmet  szer-

<--3--2---4t-----5---5--:--1t--555-------------7---5----4---3---4---5---rR3E2--2--