LITURGIKUS SZÖVEGEK (TEXT)

 

A fejezet egybegyűjti a nagyheti szertartások szöveghagyatékát, elsősorban az orációkat. Az adott szöveg feldolgozott latin változatait és a különféle magyar fordításokat egy helyre gyűjtöttük azokból a forrásokból, melyeket a bekezdések végén feltüntetünk (ezekről részletesebben lásd a Források fejezetet). Megtalálható a gyűjteményben néhány további szövegtípus is: prefációk, litánia, Exsultet. Az olvasmányok közül azonban csak néhány kiemelkedő szöveg magyar fordítása jelenik meg alább.

A szövegcímekre kattintva az indexhez jutunk, mely megadja a különféle rítusok szerint az adott szöveg pontos szertartásbeli helyét is.

 

 

1. VIRÁGVASÁRNAP  107

1.1. A körmenet könyörgései (betűrendben)107

1.1.2. Adjuva nos Deus salutaris noster107

1.1.3. Auge fidem in te sperantium   107

1.1.4. Benedic, quaesumus, Domine, hos palmarum   108

1.1.5. Deus cujus filius pro salute humani generis  108

1.1.6. Deus quem diligere  108

1.1.7. Deus qui hoderna die ad insinuandum   108

1.1.8. Deus, qui Filium tuum / Deus, qui dispersa congregas  109

1.1.9. Deus, qui Filium… pro salute nostra  109

1.1.10. Deus, qui miro dispositionis ordine  110

1.1.11. Deus, qui per olivae ramum   110

1.1.12. Domine Jesu Christe, Rex  111

1.1.13. Exorcizo te creatura florum   111

1.1.14. Omnipotens… hodierna die super pullum asinae  111

1.1.15. Omnipotens… hos palmites  111

1.1.16. Omnipotens… qui Christi filii tui beata passione  111

1.1.17. Petimus, Domine sancte  111

1.1.18. Prefáció az ágak megszentelésére  112

1.1.19. Prefáció az ágak megszentelésére  112

1.2. A mise könyörgései112

1.2.1. Omnipotens… qui humano generi (collecta)112

1.2.2. Concede… ut oculis tuae majestatis (secreta)113

1.2.3. Per Unigéniti tui passionem (super oblata)113

1.2.4. Prefáció: de Sancta Cruce  113

1.2.5. Prefáció: de die  114

1.2.6. Per hujus, Domine, operationem mysterii (postcommunio)114

1.2.7. Sacro munere satiati (postcommunio)114

1.2.8. Ante sex dies (dallam nélküli, olvasott introtus)114

 

2. NAGYCSÜTÖRTÖK   115

2.1. A mise  115

2.1.1. Deus, a quo et Judas (collecta)115

2.1.2. Sacratíssimam, Deus, frequentantibus Cenam (collecta)115

2.1.3. Nagycsütörtöki szentlecke  115

2.1.4. Nagycsütörtöki evangélium   115

2.1.5. Ipse tibi, quaesumus (secreta)116

2.1.6. Concede nobis… digne frequentare mysteria (super oblata)116

2.1.7. Communicantes  116

2.1.8. Refecti vitalibus alimentis (postcommunio)117

2.1.9. Concede… ut sicut Cena Filii (postcommunio)118

2.1.10. Diviserunt sibi (zsoltárimádság az oltárfosztás, ill. -mosás alatt)118

2.2. Mandatum   118

2.2.1. Actiones nostras  118

2.2.2. Deus cujus sacratissimam Cenam   118

2.2.3. Adesto Domine officio  118

 

3. NAGYPÉNTEK   120

3.1. Deus, qui peccati veteris (collecta)120

3.2. Reminíscere miserationum tuarum, Dómine (complenda / collecta)120

3.3. Olvasmányok  120

3.3.1. Olvasmány Izaiás próféta könyvéből (52,13 – 53,12):120

3.3.2. Olvasmány a Kivonulás könyvéből (12,1-8; 11-14)121

3.3.3. Szentlecke a Zsidókhoz írt levélből (4,14 – 5,10)121

3.4. Orationes sollemnes  122

3.4.1. A római rítus hagyománya szerint (STR, TRID)122

3.4.2. TRID fordítása (SzXF)124

3.4.3. Az új liturgia szerint (MP)126

3.4.3. MP fordítása (MM)128

3.4.4. MP fordítása (PK; lásd dallammal  is: Mel/3.3.)129

3.5. Domine Jesu Christe Deus verus de Deo vero  132

3.6. Deus qui Moysi famulo tuo  132

3.7. Domine Jesu Christe, qui nos per crucis passionem   132

3.8. Deus, qui pro nobis Filium tuum crucis patibulum (complenda)132

3.9. Omnipotens… qui nos Christi tui beata morte (complenda)133

3.10. Super populum tuum, quaesumus (complenda)133

 

4. A HÚSVÉTI NAGYVIGÍLIA   134

4.1. A tűzszentelés orációi134

4.1.1. Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus, in nomine tuo  134

4.1.2. Omnipotens sempiterne Deus, mundi Conditor134

4.1.3. Deus, qui per Filium tuum, angularem scilicet lapidem /134

         Deus qui per Filium tuum claritatis  134

4.1.4. Domine Deus… lumen indeficiens  135

4.1.5. Domine sancte… benedicentibus nobis hunc ignem   135

4.1.6. Veniat, quaesumus, omnipotens Deus  135

4.1.7. Akklamációk  136

4.2. Exsultet136

4.3. Az olvasmányos rész bevezetése  137

4.3.1. Moníció és kezdő oráció  137

4.3.2. Deus qui divitias misericordiae  138

4.4. Olvasmányok  138

4.4.1. I. olvasmány a Teremtés könyvéből (1,1-2,3)138

4.4.2. II. olvasmány a Kivonulás könyvéből  (14,15-15,1)139

4.4.3. III. olvasmány Izajás próféta könyvéből (5,1-7)139

4.4.4. IV. olvasmány Izajás próféta könyvéből (55,1-11)140

4.5. Könyörgések az olvasmányok után  140

4.5.1. Deus qui mirabiliter creasti140

4.5.2. Deus incommutabilis virtus  141

4.5.3. Deus, fidelium Pater summe  141

4.5.4. Deus cujus antiqua miracula  141

4.5.5. Omnipotens… multiplica  142

4.5.6. Deus qui Ecclesiam tuam semper142

4.5.7. Deus qui nos ad celebrandum   142

4.5.8. Deus qui in omnibus Ecclesiae tuae filiis  143

4.5.9. Omnipotens… qui in omnium operum tuorum   143

4.5.10. Deus qui diversitatem gentium   143

4.5.11. Deus celsitudo humilium   143

4.5.12. Omnipotens… spes unica mundi144

4.5.13. Deus qui primis temporibus  144

4.6. A litánia  144

4.7. A keresztkút megszentelése  146

4.7.1. Omnipotens… ad devotionem populi renascentis  146

4.7.2. Omnipotens… adesto magnae pietatis tuae mysteriis  147

4.7.3. Moníciók  147

4.7.4. A Prefáció  147

4.7.5. Szentelő könyörgés és a keresztségi fogadás megújítása  150

4.8. A mise  153

4.8.1. Deus, qui hanc sacratissimam noctem (collecta)153

4.8.2  Szentlecke: Róm. 6, 3-11.153

4.8.3. Suscipe, quaesumus, Domine et plebis tui (secreta)153

4.8.4. Suscipe quaeumus, Domine preces (secreta)154

4.8.5. Prefáció és Infra Actionem   154

4.8.6. Spiritum nobis, Domine, tuae caritatis infunde (Postcommunio)155

 

5. HÚSVÉT   156

5.1. Körmenet, ételszentelés  156

5.1.1. Deus qui ad aeternam vitam (a szenteltvízhintés orációja)156

5.1.2. Concede… ut qui festa paschalia  156

5.1.3. Deus qui paschale nobis remedium (első körmeneti oráció)156

5.1.4. Suscipe… et per resurrectionem (második körmeneti oráció)156

5.1.5. Ételszentelés  156

5.2. A mise  157

5.2.1. Deus, qui hodierna die per Unigenitum tuum (collecta)157

5.2.2. Deus… ut qui resurrectionis (collecta)157

5.2.3. Suscipe, quaesumus, Dómine, preces populi tui157

5.2.4. Sacrificia, Domine, paschalibus gaudiis (super oblata)157

5.2.5. Prefáció és Infra Actionem   157

5.2.6. Spiritum nobis, Domine, tuae caritatis infunde (postcommunio)157

5.2.7. Perpetuo, Deus, Ecclesiam tuam (postcommunio)157

5.2.8. Huszár Gál húsvét reggeli collectája  158


 


1. VIRÁGVASÁRNAP

 

1.1. A körmenet könyörgései (betűrendben)

 

1.1.1. Adjuva Domine fragilitatem

Adjuva Domine fragilitatem plebis tuae, ut ad votivum magnae festivitatis officium intercedente beata Dei Genitrice virgine Maria et corpolaliter gubernata recurrat, et ad perpetuam gloriam devota mente perveniat. Per eundem Christum Dominum nostrum. R) Amen. (STR, megérkezve a stációs templomba)

 

1.1.2. Adjuva nos Deus salutaris noster

Adjuva nos Deus salutaris noster et ad beneficia recolenda, quibus nos instaurare dignatus es, tribue venire gaudentes. Per Christum Dominum nostrum. (STR, a körmenet befejezésekor a főoltár előtt)

Segíts meg minket a most következő napokban, üdvözítő Istenünk, s úgy vezess végig rajtuk, hogy húsvéti jótéteményeidet, melyekkel minket kegyesen megújítottál, majd örvendezve idézhesse fel ünneplésünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. H.: Amen. (PK, a STR fordítása, a körmenet zárókönyörgése)


1.1.3. Auge fidem in te sperantium

Auge fidem in te sperantium Deus, et supplicum preces clementer exaudi: ut sicut in figura Ecclesiae multiplicasti Noe egredientem de arca et Moysen exeuntem de AEgýpto cum filiis Israel: ita nos cum bonorum operum fructibus occurramus obviam Christo, et per ipsum in gaudium introeamus aeternum. Per eundem... (STR, a körmenet végén, a kereszt előtti hódolat végén)

Auge fidem in te sperantium Deus, et supplicum preces clementer exaudi: veniat super nos multiplex misericordia tua: bene- + dicantur et hi palmites palmarum seu olivarum : et sicut in figura Ecclesiae multiplicasti Noe egredientem de arca et Moysen exeuntem de AEgýpto cum filiis Israel: ita nos, portantes palmas et ramos olivarum, bonis actibus occurramus obviam Christo: et per ipsum in gaudium introeamus aeternum: Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus. (TRID, a szentelési evangélium és prefáció között)

Növeld a benned bízók hitét, Isten, és alázatos könyörgésünket hallgasd meg kegyesen; szálljon reánk bőséges irgalmad; áldas- + sanak meg e pálma- vagy olajfaágak; és valamint a bárkából kijött Noét és az Egyiptomból Izrael fiaival együtt kiköltözött Mózest, megszaporítottad, mint az Egyház előképeit; úgy menjünk mi Krisztus elé, kik e pálma- és olajfaágakat hordozzuk, jó cselekedetekkel, és jussunk be általa az örökkétartó örömbe. Ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egyetemben. (SzXF, a TRID fordítása)

 

Auge fidem in te sperantium Deus, et supplicum preces clementer exaudi: ut qui hódie Christo triumphanti palmites exhibemus, in ipso fructus tibi bonorum operum afferamus. Qui vivit. (MP, alternatív könyörgés az ágak megáldására)

Isten, növeld azoknak hitét, akik benned remélnek. Hallgasd meg könyörgő imánkat, hogy mi, akik ma virágzó ágakat hozunk a diadalmasan bevonuló Krisztus Király elé, a jócselekedetek gyümölcsét teremjük őáltala. Aki él… (MM, a MP fordítása)


1.1.4. Benedic, quaesumus, Domine, hos palmarum

Bene- + dic, quaesumus, Domine, hos palmarum et arborum ramos: et praesta; ut, quod populus tuus pia veneratione hodierna die corporaliter agit, hoc spiritualiter suprema devotione perficiat, de hoste victoriam reportando, et opus misericordiae summopere diligendo. Humiliter etiam deprecamur, ut praedictarum arborum germina ita sancti- + ficare digneris, ut loca ad quae portata fuerint, sanctificata efficiantur, quo iniquitas omnnis seu illusio daemonum abscedat, et tua nos semper dextera protegere dignetur. Per Dominum…. (STR, az exorcizmust követő, a szentelést megelőző könyörgés)

Bene- + dic, quaesumus, Domine, hos palmarum seu olivarum ramos: et praesta; ut, quod populus tuus in tui venerationem hodierna die corporaliter agit, hoc spiritualiter summa devotione perficiat, de hoste victoriam reportando et opus misericordiae summopere diligendo. Per Dominum nostrum. (TRID, 5. szentelési oráció)

Áldd + meg, kérünk, Urunk, ezeket a pálma- és olajágakat és tedd, hogy amit néped tiszteletedre testileg cselekszik, azt végezze teljes áldozatkészséggel lelkileg, ellenségén győzedelmeskedve s az irgalmasság cselekedeteit kiváltképpen is szeretve. A mi Urunk Jézus Krisztus által. (SzXF, a TRID fordítása)

Áldd + meg, kérünk, Urunk, ezeket az ágakat, és add meg nekünk, hogy amit néped most tiszteletedre külsőleg végbevisz, azt teljes odaadásával bensejében is átélje, s míg az ellenség felett aratott győzelem jelét körülhordozza, addig irgalmassságodnak művében is minél teljesebben részesüljön. A mi Urunk, Jézus Krisztus... (PK, a STR és TRID fordítása)


1.1.5. Deus cujus filius pro salute humani generis

Deus cujus filius pro salute humani generis descendit de caelis ad terras, et appropinquante passionis suae hora Jerosolymam in asino venire et a turbis rex appellari ac laudari voluit, bene- + dicere dignare hos palmarum ceterarumque frondium ramos, ut omnes, qui eos laturi sunt, ita bene- + dictionis tuae dono replantur, ut hic et in futuro cum palma victoriae et fructu bonorum operum valeant apparere. Per reundem Dominum... (STR, az ágak megáldása, 1. oráció)

Isten, kinek Fia az emberi nem üdvösségéért a földre alászállott, s midőn elközelgett szenvedésének órája, úgy akarta, hogy szamár hátán vonuljon be Jeruzsálembe, s hogy a népsokaság őt királyként ünnepelje, méltóztassál megáldani + ezeket a pálmaágakat, és a sokféle más fának ágait, hogy mindazok, akik ezeket majd kezükben hordozzák, áldásodnak ajándékaival elteljenek, s most és a jövendőben a győzelem pálmájával, valamint jócselekedeteik gyümölcsével tudjanak megjelenni. Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által. (PK, alternatív szentelési oráció STR alapján)


1.1.6. Deus quem diligere

Deus quem diligere et amare justitia est, ineffabilis gratiae tuae in nobis dona multiplica: et qui fecisti nos in morte Filii tui sperare quae credimus; fac nos eodem resurgente pervenire quo tendimus. Qui tecum. (TRID, a szertartás kezdő könyörgése)

Könyörögjünk. Isten, akit szeretni és tisztelni igazság, kifejezhetetlen kegyelmed ajándékait sokasítsd meg bennünk és aki Fiad halálában hitünknek reményt adtál, add, hogy az Ő feltámadása által célunkhoz el is jussunk. Ki veled… (SzXF, a TRID fordítása)


1.1.7. Deus qui hoderna die ad insinuandum

Deus qui hoderna die ad insinuandum humilitatis exemplum super asinam sedere et a turbis rex appellari voluisti, respice ad devotam populi tui humilitatem, ut quicumque cum palmis et ceteris frondibus laudi tuae dedicatis in memoram hujus venerandae festivitatis devotus occurrerit, tibi Judici venienti cum palma victoriae et fructu bonorum operum securus occurrat. Qui vivit et regnat... (STR, a virágszentelési szertartás kezdete)


1.1.8. Deus, qui Filium tuum / Deus, qui dispersa congregas

Deus, qui Filium tuum Unigenitum pro redemptione nostra dignatus es mittere in mundum, ut populum tuum ab initio in profundum peccati demersum a morte revocares ad vitam, et cyrographo letali deleto sanguine Filii tui regnum gentibus innovares; Deus, qui dispersa congregas, et congregata conservas, qui populis, obviam Christo ramos palmarum portantibus, benedixisti: bene- + dic etiam et hos ramos palmae et aliarum arborum, quos famuli tui ad nominis tui benedictionem fideliter suscipiunt; ut, in quemcumque loco introducti fuerint, bene- + dictionem tuam consequantur, ut omni adversa valetudine effugata, dextera tua protegat, quos redemit. Per eumdem Dominum nostrum Jesum Christum, Filium tuum, qui tecum. (STR, összevont 4-5. szentelési oráció)

Deus, qui dispersa congregas et congregata conservas: qui populis, obviam Jesu ramos portantibus, benedixisti: bene- + dic etiam hos ramos palmae et olivae, quos tui famuli ad honorem nominis tui fideliter suscipiunt; ut, in quemcumque locum introducti fuerint, tuam benedictionem habitatores loci illius consequantur: et, omni adversitate effugata, dextera tua protegat, quos redemit Jesus Christus, Filius tuus, Dominus noster: Qui tecum. (TRID, 2. szentelési oráció)

Isten, ki egybegyűjtöd, ami el van szórva, s fenntartod ami egybe van gyűjtve, ki megáldottad a Jézus elé ágakkal menő népet: áldd meg e pálma- s olajfaágakat is, melyeket szolgáid szent neved tiszteletére híven tartanak, hogy ahová csak beviszik, az ott lakók megnyerjék áldásodat és száműzve minden bajt, oltalmazza meg jobbod azokat, kiket megváltott a te Fiad, Jézus Krisztus, a mi Urunk. Ki veled él és uralkodik. (SzXF, a TRID fordítása)

Isten, ki egyszülött Fiadat a mi megváltásunkért e világba elküldeni méltóztattál, hogy az idők kezdetétől fogva a bűn mélységébe elmerült népedet a halálból az életre visszahívjad, s a halált hozó adóslevelet Fiad vére árán megsemmisítve a pogány népekből új országot alapítsál; Isten, ki a szétszórtakat összegyűjtöd és az összegyűjtötteket megőrized, ki a Krisztus elébe pálmaágakat hozó népeket megáldottad, áldd + meg a pálmáknak és másféle fáknak idehozott ágait is, melyeket házad népe nevednek tiszteletére most hittel fogad, hogy bármely helyre ezt majd elviszik, oda áldásod megérkezzék, hogy minden gyengeség onnan eltávozván, a te jobbod őrizze, kiket megváltottál. Ugyanazon Jézus Krisztus, a te Fiad által… (STR fordítása)    


1.1.9. Deus, qui Filium… pro salute nostra

Deus, qui Filium tuum Jesum Christum, Dominum nostrum pro salute nostra in hunc mundum misisti, ut se humiliaret ad nos et nos revocaret ad te: cui etiam, dum Jerusalem veniret, ut adimpleret Scripturas, credentium populorum turba, fidelissima devotione, vestimenta sua cum ramis palmarum in via sternebant: praesta, quaesumus; ut illi fidei viam praeparemus, de qua remoto lapide offensionis et petra scandali, frondeant apud te opera nostra justitiae ramis: ut ejus vestigia sequi mereamur: Qui tecum vivit. (TRID, az ágak meghintése és kiosztása között)

Isten, ki Fiadat, a mi Urunk Jézust Krisztust, üdvösségünkért e világra küldötted, hogy magát hozzánk alázva, minket hozzád visszavezessen: kinek, midőn Jeruzsálembe ment, hogy az Írást betöltse, a hívő nép serege buzgó áhítattal ruháit pálmaágakkal útjára terítette: engedd, kérünk, hogy mi is utat készítsünk annak a hitnek, mely által a botlás kövének és botrány sziklájának eltávolítása után jó cselekedeteink az igazság ágaival viruljanak előtted, hogy méltók legyünk annak nyomdokait követni, ki veled él és uralkodik. (SzXF, a TRID fordítása)


1.1.10. Deus, qui miro dispositionis ordine

Deus, qui miro dispositionis ordine[1] ex rebus etiam insensibilibus, dispensationem nostrae salutis ostendere voluisti: da, quaesumus; ut devota tuorum corda fidelium salubriter intellegant, quid mýstice designet[2] in facto, quod hodie, caelesti lumine afflata, Redemptori obviam procedens, palmarum atque olivarum ramos vestigiis ejus turba substravit. Palmarum igitur rami de mortis principe triumphos exspectant; surculi vero olivarum spiritualem unctionem advenisse quodammodo[3] clamant. Intellexit enim jam tunc illa hominum beata[4] multitudo praefigurari: quia Redemptor noster, humanis condolens miseriis,[5] pro totius mundi vita cum mortis principe esset[6] pugnaturus ac moriendo triumphaturus. Et ideo talia obsequens administravit, quae in illo et triumphos victoriae et misericordiae pinguedinem declararent. Quod nos quoque plena fide, et factum et significatum retinentes, te, Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus, per eundem Dominum nostrum Jesum Christum suppliciter exoramus: ut in ipso atque per ipsum, cujus nos membra fieri voluisti, de mortis imperio victoriam reportantes, ipsius gloriosae resurrectionis participes esse mereamur: Qui tecum. (STR, a körmenet végén, a főtemplomba való belépés előtt = TRID, 3. szentelési oráció)

Isten, ki végzésed csodálatos rendje szerint, érzéketlen dolgok által is meg akartad mutatni üdvösségünk megszerzését; add, kérünk, hogy híveid ájtatos szívvel megértsék annak titkos értelmét, mit a sokaság a mai napon mennyei világosság sugallatára cselekedett, midőn a Megváltó elé menvén, pálma- és olajágakat terített lába alá. A pálmaágak tehát azt jelentik, hogy közel van a halál fejedelme fölötti diadal: az olajfa sarjadékai pedig mintegy azt kiáltják, hogy a lelki olaj megérkezett. Megértette ugyanis már akkor az emberek boldog sokasága, hogy Megváltónk megkönyörül az emberi nem nyomorúságain, és az egész világ életéért harcba száll a halál fejedelmével, le is győzi. Azért szót fogadván, olyanokat cselekedett, mik őbenne mind a győzelem diadalát, mind az irgalom bőségét jelentik. Mi is, teljes hittel hivén, hogy ezek így és ezért történtek, alázatosan kérünk, szentséges Urunk, mindenható Atya, örök Isten, ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által, hogy őbenne s ő általa, kinek tagjaivá rendeltél minket, a halál országa felett győzedelmeskedjünk és így az ő dicsőséges feltámadásának is részesei lehessünk. Ki veled. (SzXF, a TRID fordítása)


1.1.11. Deus, qui per olivae ramum

Deus, qui per olivae ramum pacem terris columbam nuntiare jussisti, praesta quaesumus, ut hos palmarum vel aliarum[7] arborum ramos tua[8] caelesti bene- + dictione sanctifices, ut cuncto populo[9] proficiant ad salutem. Per... (STR, 2. szentelési oráció = TRID 4. szentelési oráció)

Isten, ki azt parancsoltad, hogy a galamb olajfaág által hirdesse a világnak a békét, kérünk, szen- + teld meg ez olaj- és egyéb ágakat mennyei áldásoddal, hogy egész népednek üdvösségére váljanak. A mi Urunk Jézus Krisztus által. (SzXF, a TRID fordítása)


1.1.12. Domine Jesu Christe, Rex

Domine Jesu Christe, Rex ac Redemptor noster, in cujus honorem hos ramos gestantes, solemnes laudes decantavimus: concede propitius; ut, quocumque hi rami deportati fuerint, ibi tuae benedictionis gratia descendat, et quavis daemonum iniquitate vel illusione profligata, dextera tua protegat, quos redemit. Qui vivis et regnas... (XIIP, a körmenet zárókönyörgése, cf. or. „Deus qui diversa”)


1.1.13. Exorcizo te creatura florum

Exorcizo te creatura florum et frondium in no- + mine Domini nostri Jesu Christi Filii Dei; omnis virtus inimici, omnisque incursio daemonum eradicare, et explantare ab hanc creatura Dei, et ut hanc gerentes et ad gratiam Dei festinantes non inquietare, non illudere praesumas, inderdico tibi. Per eum qui venturus est judicare. (STR, a virágzó ágak exorcizmusa)


1.1.14. Omnipotens… hodierna die super pullum asinae

Omnipotens sempiterne Deus, qui Dominum nostrum Jesum Christum hodierna die super pullum asinae sedere fecisti, et populorum turbas vestimenta vel ramos arborum in via sternere et Osanna decantare in laudem ipsius docuisti, da quaesumus, ut illorum innocentiam imitari possimus, et eorum meritum consequi mereramur. Per eundem... (STR, 3. szentelési oráció = TRID, az ágak kiosztása után, a körmenet megkezdése előtt)

Örök mindenható Isten, aki azt akartad, hogy Urunk Jézus Krisztus a szamárvemhére üljön, és aki a népsereget megtanítottad, hogy ruhákat és ágakat terítsen az útra, és az ő dícséretére Hozsannát énekeljen, add kérünk, hogy mi az ő ártatlanságát követhessük és ezáltal érdemét is megnyerni méltók lehessünk. Ugyanazon Krisztus Urunk által. (SzXF, a TRID fordítása)


1.1.15. Omnipotens… hos palmites

Omnipotens sempiterne Deus, hos palmites tua benedictione + sanctifica, ut nos, qui Christum Regem exsultando prosequimur, per ipsum valeamus ad aeternam Jerusalem pervenire. Qui vivit et regnat in saecula saeculorum. (MP, az ágak szentelő könyörgése)

Mindenható, örök Isten, szenteld meg áldásoddal + ezeket az ágakat, hogy mi, akik most örvendezve lépünk Krisztus Király nyomába, őáltala egykor az örök Jeruzsálembe is eljussunk. Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. H.: Amen. (MM és PK, az MP fordítása)


1.1.16. Omnipotens… qui Christi filii tui beata passione

Omnipotens sempiterne Deus, qui Christi filii tui beata passione nos reparas conserva in nobis opera misericordiae tuae, ut in hujus celebritate mysterii devotione perpetua vivamus. Per eundem Dominum... (STR, a pálmák szétosztása után, mielőtt a körmenet a főtemplomba visszaindul)


1.1.17. Petimus, Domine sancte

Petimus, Domine, sancte Pater omnipotens aeterne Deus: ut hanc creaturam olivae, quam ex ligni materia prodire jussisti, quamque columba rediens ad arcam proprio pertulit ore, bene- + dicere et sancti- + ficare digneris: ut, quicumque ex ea receperint, accipiant sibi protectionem animae et corporis: fiatque, Domine, nostrae salutis remedium tuae gratiae sacramentum. Per Dominum nostrum. (TRID, 1. szentelési oráció)

Kérünk szentséges Urunk, mindenható Atya, örök Isten hogy az olajfának ezt a terményét, melyet a fából sarjasztottál s melyet szájában vitt a bárkába visszatérő galamb, megál- + dani és megszen- + telni méltóztassál, hogy mindazok, kik azt átveszik, lelki és testi oltalmat nyerjenek és legyen, Urunk, kegyelmednek ez a szent jelképe üdvösségünk eszköze. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által. (SzXF, a TRID fordítása)


1.1.18. Prefáció az ágak megszentelésére

Vere dignum et justum est, aequm et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere, Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus, mundi Creator, omniumque creaturarum dispensator mirabilis.

Deus, qui inter ipsa mundi primordia cum ex nihilo cuncta consideras, lignas quoque fructifera et diverso usui congrua terram producere jussisti, ac post maledictum interdictae arboris universa nobis per obedientiam Unigeniti Filii tui in benedictionem convertisti.

Bene- + dic etiam hos multigenarum arborum ramos, inter quas arbor olivae pinguedine cunctas praecellit. Per quam etiam cum mundi crimina diluvio quondam expiarentur effuso columba ramum ejusdem deferens pacem terris redditam nunciavit;

necnon et innocens turba Spiritu Sancto afflata Unigenito tuo Domino nostro Jesu Christo pro totius mundi salute passuro obviam currens, palmarum et hujus arboris ramos abscidens, ac vestigiis ejus substernens, jam quasi triumphatorem devicto mortis principe ostendebat.

Te igitur Domine suppliciter deprecamur, ut qui annua devotione ejusdem Redemptoris nostrae sacratissimam passionem prevenire nitimur, ipso adjuvante palmam victoriae tenentes, atque oleo misericordiae intrinsecus refulgentes, in ejus sancta resurrectione praemium vitae et immortalitatis coronam accipere mereamur.

Per eumdem Christum Dominum nostrum... R) Amen. (STR, az öt szentelési oráció után)


1.1.19. Prefáció az ágak megszentelésére

Vere dignum et justum est, aequum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, aterne Deus: Qui gloriaris in consilio sanctorum tuorum.Tibi enim serviunt creaturae tuae: quia te solum auctorem et Deum cognoscunt, et omnis factura tua te collaudat, et benedicunt te sancti tui. Quia illud magnum Unigeniti tui nomen coram regibus et potestatibus hujus saeculi libera voce confitentur. Cui assistunt Angeli et Archangeli, Throni et Dominationes: cumque omni militia caelestis exercitus, hymnum gloriae tuae concinunt, sine fine dicentes. SANCTUS, sanctus, sanctus ... (TRID)

Valóban méltó és igazságos, illő és üdvösséges, hogy mi neked mindenkor és mindenhol hálát adjunk, szentséges Úr, mindenható Atya, örök Isten: Ki dicsőséges vagy szenteid tanácsában; mivel neked szolgálnak teremtményeid és egyedül téged ismernek el alkotójuknak és Istenüknek, és téged minden alkotmányod dícsér és áldanak szenteid, szabad szóval vallván e világ királyai és hatalmasságai előtt Egyszülötted nagy nevét, kinek szolgálatára készen állanak az angyalok és a főangyalok, a trónállók és uralkodók, és az egész mennyei sereggel a te dicsőséged himnuszát zengik, szünet nélkül mondván: SZENT szent, szent… (SzXF, a TRID fordítása)

 

 

1.2. A mise könyörgései


1.2.1. Omnipotens… qui humano generi (collecta)

Omnipotens, sempiterne Deus, qui humano generi ad imitandum humilitatis exemplum, Salvatorem nostrum carnem sumere et crucem subire fecisti: concede propitius; ut et patientiae ipsius habere documenta et resurrectionis consortia mereamur. Per eundem Domium nostrum. (STR, TRID, XIIP, MP; collecta)

Mindenható, örök Isten, ki az emberi nem számára az alázatosság követendő példájaként megengedted, hogy Üdvözítőnk testet öltsön és kereszthalált haljon, engedd meg kegyesen, hogy, az ő béketűrését követhessük és így feltámadásának részesei lehessünk. Ugyanazon a mi Urunk... (SzXF fordítása)

Mindenható, örökkévaló Isten, aki megtetted, hogy Megváltónk testet öltsön magára, és a kereszthalált vállalja, azért, hogy alázatosságának utánzására az emberi nemnek példát adjon; engedd kegyes jósággal, hogy türelmes szenvedésének tanulságait magunkban megőrizzük/hordozzuk, és megérdemeljük, hogy föltámadásában is részesek legyünk. Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus... (Mezey László fordítása)

Mindenható, örök Isten, Üdvözítőnk példát adott nekünk az alázatosságra, amikor szent akaratodból emberi testet öltött és vállalta a kereszthalált. Segíts jóságosan, hogy kínszenvedésének tanítását megértsük, és társai lehessünk feltámadásában. Aki veled él... (MM fordítása)

Mindenható örök Isten, ki az alázatosság követendő példáját állítottad az emberiség elé, amikor Üdvözítőnk szent akaratod szerint megtestesült és vállalta a kereszthalált: kegyes jóságoddal segíts minket, hogy kínszenvedésének tanítását megértsük, és boldog feltámadásában is társai lehessünk. A mi Urunk... (PK fordítása)

 

1.2.2. Concede… ut oculis tuae majestatis (secreta)

Concede, quaesumus, Domine: ut oculis tuae majestatis munus oblatum, et gratiam nobis devotionis obtineat, et effectum beatae perennitatis acquirat. Per Dominum nostrum. (STR, TRID, XIIP; secreta)

Engedd, kérünk, Urunk, hogy a fölséged színe előtt fölajánlott adomány nekünk mind az áldozatos lelkület kegyelmét megnyerje, mind a boldog örökkévalóság birtoklását megszerezze. A mi Urunk. (SzXF fordítása)

Engedd, kérünk, Urunk, hogy a Felséged szemei előtt felajánlott ajándék mind a neked szenteltség kegyelmét nekünk megnyerje, mind eredményképpen a boldog örökkévalóságot biztosítsa. A mi Urunk. (Mezey László fordítása)


1.2.3. Per Unigéniti tui passionem (super oblata)

Per Unigeniti tui passionem placatio tua nobis, Domine, sit propinqua, quam, etsi nostri operibus non meremur, interveniente sacrificio singulari, tua percipiamus miseratione praeventi. Per Christum. (MP)

Urunk, Istenünk, egyszülött Fiad szenvedése engeszteljen ki téged irántunk, és amit cselekedeteinkkel nem tudunk kiérdemelni, ennek a végtelen értékű áldozatnak érdeméből adja meg nekünk a te irgalmad. Krisztus, ami Urunk által. (MM fordítása, onnan PK is)


1.2.4. Prefáció: de Sancta Cruce

Vere dignum est, aequm et salutare, ... aeterne Deus. Qui salutem humani generis in ligno crucis constituisti, ut unde mors oriebatur, inde vita resurgeret. Et qui in ligno vincebat, in ligno quoque vinceretur. Per Christum Dominum nostrum. Per quem majestatem tuam ladant Angeli, adorant Dominationes, tremunt Potestates, Caeli, caelorumque Virtutes ac beata Serapahin socia exultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces ut admitti jubeas deprecamur, supplici confessione dicentes. (STR, TRID, XIIP)

   Valóban méltó és igazságos, illő és üdvösséges, hogy mi neked mindenkor és mindenhol hálát adjunk, szentséges Úr, mindenható Atya, örök Isten, ki Krisztus keresztje által az emberiség üdvösségét megalapítottad, hogy ahonnan a halál származott, onnan élet támadjon, és aki a fán győzött, a fán győzessék le a mi Urunk, Krisztus által. Ki által dicsérik fölségedet az Angyalok, imádják az Uralkodók, félik a Hatalmasságok meg az Egek és egek Erői és a boldog Szeráfok egyesült dicsérettel magasztalnak; és engedd meg, kérünk, hogy velük egyesítve a mi szózatunkat, alázatos megvallással mondjuk: SZENT. (SzXF fordítása)


1.2.5. Prefáció: de die

Vere dignum et iustum est, aequm et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere: Domine, sancte Pater, omnipotens aeterne Deus; per Christum Dominum nostrum. Qui pati pro impiis dignatus est innocens, et pro sceleratis indebite condemnari. Cuius mors delicta nostra detersit, et iustificationem nobis resurrectio comparavit. Quem caeli et terra, quem Angeli et Archangeli confitentur et proclamant, incessabili voce dicentes: SANCTUS. (MP)

(Mert) Valóban méltó... Krisztus, a mi Urunk által. Bár őmaga semmit sem vétett, az ítélet ártatlanul érte, a bűnösökért mégis szenvedést vállalt. Az ő halála bűneinket elvette, feltámadása megigazulás adott nekünk. Az ő dicsőségét vallja ég és föld, vallják az angyalok és főangyalok, hangos szóval hirdetik, és vég nélkül mondják: SZENT VAGY... (MM fordítása, onnan PK is)


1.2.6. Per hujus, Domine, operationem mysterii (postcommunio)

Per hujus, Domine, operationem mysterii et vitia nostra purgentur, et justa desideria compleantur. Per Dominum. (STR, TRID, XIIP)

E misztérium hatása törölje el, Urunk, büneinket és teljesítse igaz kívánságainkat. A mi Urunk Jézus Krisztus. (SzXF fordítása)

Ennek a misztériumnak működése által, Urunk, mind gyarló vágyainktól megtisztuljunk, mind méltányos kívánságaink teljesüljenek. A mi Urunk. (Mezey László fordítása)


1.2.7. Sacro munere satiati (postcommunio)

Sacro munere satiati supplices te, Domine, deprecamur, ut, qui fecisti nos morte Filii tui sperare quod credimus, facias nos, eodem resurgente, pervenire quo tendimus Per Christum. (MP)

Mennyei eledellel tápláltál minket, Istenünk. Könyörögve kérünk, hogy akik szent Fiad halálából már biztosan remélhetjük azt, amiben hiszünk, feltámadásának erejéből eljuthassunk oda, ahová törekszünk. Krisztus, a mi Urunk által. (MM fordítása, onnan PK is)


1.2.8. Ante sex dies (dallam nélküli, olvasott introtus)

Ante sex dies sollemnis Paschae, quando venit Dominus in civitatem Ierusalem, occurrerunt ei pueri, et in manibus portabant ramos palmarm et clamabant voce magna, dicentes: Hosanna in excelsis: Benedictus qui venisti in multitudine misericordiae tuae. Ps. 23, 9-10. (MP)

Hat nappal Húsvét ünnepe elött fölment Jézus Jeruzsálembe. Kivonultak eléje a gyermekek, kezükben pálmaágakkal. És kiáltozták hangos szóval: Hozsanna a magasságban: Áldott vagy, aki nagy irgalommal hozzánk jöttél. (MM fordítása)

 

 


 


2. NAGYCSÜTÖRTÖK


2.1. A mise


2.1.1. Deus, a quo et Judas (collecta)

Deus, a quo et Judas reatus sui poenam, et confessionis suae latro praemium sumpsit, concede nobis tuae propitiationis effectum: ut, sicut in passione sua Jesus Christus, Dominus noster, diversa utrisque intulit stipendia meritorum; ita nobis, ablato vetustatis errore, resurrectionis suae gratiam largiatur: Qui tecum. (STR, TRID, XIIP)

Isten, kitől Júdás is megkapta bűnének büntetését és a lator is bűnbánatának jutalmát: engedd éreznünk irgalmad hatását, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus, amint a szenvedése közben mindkettőjüknek megadta az érdemüknek megfelelő különböző díjat, úgy távolítsa el tőlünk a régi ember tévelygéseit és adja meg nekünk föltámadása kegyelmét: Ki veled él... (SzXF fordítása)


2.1.2. Sacratíssimam, Deus, frequentantibus Cenam (collecta)

Sacratissimam, Deus, frquentantibus Cenam in qua Unigenitus tuus, morti se traditurus, novum in saecula sacrificium dilectionisque suae convivium Ecclesiae commendavit, da nobis, quaesumus, ut ex tanto mysterio plenitudinem caritatis hauriamus et vitae. Per Dominum. (MP)

Könyörögjünk! Istenünk, annak a szent vacsorának megünneplésére jöttünk össze, amelyen egyszülött Fiad, új és örökre szóló áldozatát és szeretetlakomáját halála előtt az Egyházra bízta. Kérünk, segíts, hogy ebből a nagy misztériumból a szeretet és az élet teljességét meríthessük. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. – Amen. (MM fordítása, onnan PK is)


2.1.3. Nagycsütörtöki szentlecke

Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből.

Testvéreim! Én az Úrtól vettem, amit közöltem is veletek, / hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, / amelyen elárultatott, // vette a kenyeret és hálát adván megtörte, és így szólt: Vegyétek és egyétek, ez az én / testem, mely értetek adatik; // ez cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a kelyhet is, miután megvacsorált, mondván: / Ez a kehely az újszövetség az én véremben; // ezt cselekedjétek, valahányszor isszátok az én emlékezetemre. Mert valahányszor ezt a kenyeret eszitek, / és ezt a kelyhet isszátok, // az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jő. Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála. (MP szerinti, rövidített szöveg PK fordításában)


2.1.4. Nagycsütörtöki evangélium

Diakonus: Az Úr legyen veletek. H.: És a te lelkeddel

D.: Evangélium Szent János könyvéből (Jn 13,1-15). H.: Dicsőség neked, Istenünk.

A húsvét ünnepe előtt, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, midőn vissza kell térnie e világból az Atyához, mivel szerette övéit, akik e világban voltak, mindvégig szerette őket. És a vacsora alkalmával, mikor már az ördög szívébe sugallta az iskarióti Júdásnak, Simon fiának, hogy elárulja őt, tudván, hogy mindent kezébe adott neki az Atya, és hogy az Istentől jött ki, és hogy az Istenhez megy: fölkelt a vacsorától, visszatette felső ruháit, és vett egy kendőt, maga elé kötötte, azután vizet öntött a mosdótálba, és mosni kezdte a tanítványok lábait, és megtörölte a kendővel, mellyel körül volt övezve. Amikor odament Simon Péterhez, mondá neki Péter: Uram! te mosod az én lábaimat? Felelvén Jézus mondá neki: Amit én most cselekszem, te most nem érted; de majd megérted azután. Mondá neki Péter: Az én lábaimat ugyan meg nem mosod soha. Felelé neki Jézus: ha meg nem moslak, nem lesz részed énvelem. Mondá neki Simon Péter: Uram! Akkor hát nemcsak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is. Mondá neki Jézus: Aki meg van mosva, elég neki, hogy lábait mossák meg, akkor egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tudta ugyanis, ki az, aki őt elárulja; azért mondta: Nem vagytok tiszták mindnyájan. Miután tehát megmosta azok lábait és fölvette felső ruháit, újra leült, és így szólt: Tudjátok-e, mit cselekedtem veletek? Ti engem Mesternek és Úrnak hívtok, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát én az Úr és Mester megmostam a ti lábaitokat, nektek is mosnotok kell egymás lábait. Mert példát adtam nektek, hogy amint én cselekedtem veletek, ti is úgy cselekedjetek. (PK fordítása)


2.1.5. Ipse tibi, quaesumus (secreta)

Ipse tibi, quaesumus Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus, sacrificium nostrum reddat acceptum, qui discipulis suis in sui commemorationem hoc fieri hodierna traditione monstravit, Jesus Christus, Filius tuus, Dominus noster: Qui tecum. (STR, TRID, XIIP)

Az tegye előtted, kérünk, szentséges Urunk, mindenható Atya, örök Isten, elfogadottá áldozatunkat, ki mai rendelkezésével tanítványainak meghagyta, hogy ezt cselekedjék az ő emlékezetére, Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus: ki veled él és uralkodik. (SzXF fordítása)


2.1.6. Concede nobis… digne frequentare mysteria (super oblata)

Concede nobis, quaesumus, Domine, haec digne frequentare mysteria quia, quoties hujus hostiae commemoratio celebratur, opus nostrae redemptionis exercetur. Per Christum. (MP)

Kérünk, Urunk, Istenünk, segíts minket, hogy méltón ünnepeljük ezeket a szent titkokat, mert valahányszor ennek az áldozatnak emlékét megüljük, a megváltás műve valósul meg bennünk. Krisztus, a mi Urunk által. – Amen. (MM fordítása, onnan PK is)


2.1.7. Communicantes

Prefáció:    STRr, TRID, XIIP: de Cruce;

                  MP: de Ss.ma Eucharistia, I.

 

Infra Actionem.

Communicantes et diem sacratissimum celebrantes quo Dominus noster Jesus Christus pro nobis est traditus: sed et memoriam venerantes, in primis gloriosae semper Virginis Mariae, Genetricis ejusdem Dei et Domini nostri Jesu Christi: sed et beatorum Apostolorum ac Martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andreae, Jacobi, Joannis, Thomae, Jacobi, Philippi, Bartholomaei, Matthaei, Simonis et Thaddei: Lini, Cleti, Clementis, Xysti, Cornelii, Cypriani, Laurentii, Chrysogoni, Joannis et Pauli, Cosmae et Damiani: et omnium Sanctorum tuorum; quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectionis tuae muniamur auxilio. Per eundem Christum, Dominum nostrum. Amen.

Hanc igitur oblationem servitutis nostrae, sed et cunctae familiae tuae, quam tibi offerimus ob diem, in qua Dominus noster Jesus Christus tradidit discipulis suis Corporis et Sanguinis sui mysteria celebranda: quaesumus, Domine, ut placatus accipias: diesque nostros in tua pace disponas, atque ab aeterna damnatione nos eripi et in electorum tuorum jubeas grege numerari. Per eundem Christum, Dominum nostrum. Amen.

Quam oblationem tu, Deus, in omnibus, quaesumus, bene- + dictam, adscrip- + tam, ra- + tam, rationabilem acceptabilemque facere digneris, ut nobis Cor- + pus, et San- + guis fiat dilectissimi Filii tui, Domini nostri Jesu Christi.

Qui pridie, quam pro nostra omniumque salute pateretur, hoc est hodie, accepit panem in sanctas ac venerabiles manus suas, et elevatis oculis in caelum ad te Deum, Patrem suum omnipotentem, etc. (STR, TRID, XIIP, MP)

 

A szentek egyességében ezt a szentséges napot ünnepelve, amelyen a mi Urunk Jézus Krisztust érettünk elárulták; mindenek előtt tisztelettel megemlékezünk a dicsőséges, mindenkoron Szűz Máriáról, ugyanazon Jézus Krisztusnak, Istenünknek és Urunknak szülőanyjáról, úgyszintén boldog apostolaid és vértanúidról, Péter- és Pál-, András-, Jakab-, János-, Tamás-, Jakab-, Fülöp-, Bertalan-, Máté-, Simon- és Tádéról; Linus-, Klétus-, Kelemen-, Xistus-, Kornél-, Ciprián-, Lőrinc-, Krizogonus-, János-, és Pálról, Kozma-, és Damjánról, és minden szentedről; az ő érdemeikre és esedezéseikre add, hogy pártfogó segítséged mindenben megerősítsen minket. Ugyanazon Krisztus, a mi Urunk által.

Szolgáidnak tehát, és egyszersmind egész családodnak ezt az áldozatát, melyet neked fölajánlunk ama nap miatt, melyen a mi Urunk, Jézus Krisztus apostolaira bízta teste és vére misztériumainak ünneplését, kérünk, Urunk, fogadd, megengesztelődötten; és napjainkat intézd a te békédben; ragadj ki minket az örök kárhozatból és sorozz választottaid nyájába, ugyanazon Krisztus Urunk által. Amen.

Ezt az adományt, kérünk, Isten, tedd mindenben + áldottá, + tulajdonoddá, + érvényessé, + szellemivé és + elfogadhatóvá, hogy számunkra szeretett Fiadnak, a mi Urunknak Jézus Krisztusnak tes- + tévé és vé- + révé váljék.

Ki a mi és minden ember üdvéért való szenvedése előtti napon, azaz ma, szent és tiszteletreméltó kezébe vette a kenyeret stb. (SzXF fordítása)

 

Amikor most megünnepeljük azt a szent napot, amelyen a mi Urunk, Jézus Krisztus érettünk áldozatul adta magát: a szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenekelőtt a dicsőséges, mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk, Jézus Krisztus édesanyjáról...

Kérünk, Istenünk, fogadd megengesztelődve ezt az áldozati adományt tőlünk, szolgáidtól, és házad egész népétől. Ma, azon a napon ajánljuk fel neked, amelyen Urunk, Jézus Krisztus tanítványaira bízta teste és vére ünneplésének szent titkát. Irányítsd a te békédben életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól, és végy fel választottaid körébe. Krisztus, a mi Urunk által. Amen...

A mai estén, amelyen Jézus értünk és minden ember üdvösségéért vállalta a kínszenvedést, tiszteletreméltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelte, tehozzád, az Istenhez, mindenható Atyjához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta… (MM fordítása, onnan PK is)


2.1.8. Refecti vitalibus alimentis (postcommunio)

Refecti vitalibus alimentis quaesumus, Domine, Deus noster: ut, quod tempore nostrae mortalitatis exsequimur, immortalitatis tuae munere consequamur. Per Dominum nostrum. (STR, TRID, XIIP)

Az életadó táplálékkal megerősítve, kérünk téged Urunk Istenünk, hogy amit halandó életünk folyamán teljesítünk, halhatatlanságod ajándéka által elnyerhessük. A mi Urunk... (SzXF fordítása)


2.1.9. Concede… ut sicut Cena Filii (postcommunio)

Concede nobis, omnipotens Deus, ut sicut Cena Filii tui reficimur temporali, ita satiari mereamur aeterna. (MP)

Kérünk, mindenható Istenünk, hogy amint most az utolsó vacsora táplálékával megerősítesz minket, tégy egykor szent Fiad örök lakomájának részesévé. (MM fordítása, onnan PK is)


2.1.10. Diviserunt sibi (zsoltárimádság az oltárfosztás, ill. -mosás alatt)

Antiphona: Diviserunt sibi vestimenta mea, et super vestem meam miserunt sortem. Psalmus 21. (STR, TRID, XIIP)

Elosztották maguk között ruháimat, és köntösömre sorsot vetettek. 21. zsoltár (PK)

 

Dallammal: Off/2.1.1. és Off/2.1.2.


2.2. Mandatum


2.2.1. Actiones nostras

Actiones nostras, quaesumus, Domine, aspirando praeveni, et adjuvando prosequere: ut cuncta nostra oratio et operatio a te semper incipiat, et per te coepta finiatur. Per Christum. Amen. (Processionale Praemonstratense; a lábmosás előtt)

Tetteinket, kérünk Urunk, sugalmazásoddal indítsd, és segítségeddel kísérd, hogy mindaz, amit cselekedünk, tetőled nyerje kezdetét, és általad jusson befejezéshez. Krisztus Urunk által. Amen. (PK fordítása; a lábmosás előtt)


2.2.2.Deus cujus sacratissimam Cenam

Deus, cujus sacratissimam Cenam veneramur, ut ea digni inveniamur, munda nos, quaesumus a sordibus peccatorum, qui ad insinuandum nobis humilitatis exemplum, pedes tuorum hodie dignatus es lavare discipulorum. Qui cum Patre... (STR, a lábmosás evangéliuma után)


2.2.3. Adesto Domine officio

V) Suscepimus Deus misericordiam tuam. R) In medio templi tui.[10]

V) Tu mandasti. R) Mandata tua custodiri nimis.

V) Tu lavasti pedes discipulorum tuorum. R) Et opus manuum tuarum ne despicias.

V) Domine exaudi... V) Dominus vobiscum.

Adesto Domine nostrae servitutis officio[11], et quia tu lavare[12] dignatus es pedes discipulorum tuorum, ne despicias opera manuum tuarum, quae nobis retinenda mandasti, ut sicut[13] abluuntur exteriora pedum inquinamenta, sic a te omnium nostrum interiora laventur peccata. Qui cum Patre. (STR, TRID, XIIP, zárókönyörgés a lábmosás végén)

 

V) Uram, te meghagytad nekünk, hogy parancsaidat R) hűségesen teljesítsük.

V) Megmostad tanítványaid lábait. R) Ne vesd meg amit kezed művelt.

V) Uram, hallgasd meg könyörgésemet. R) És kiáltásom jusson eléd.

V) Az Úr legyen veletek. R) És a te lelkeddel.

Könyörgés. Állj mellettünk, Urunk, alázatos szolgálatunkban és mivel tanítványaid lábait megmosni méltóztattál, ne vesd meg, amit kezed művelt, s aminek megtartását nekünk megparancsoltad, hogy amint itt rajtunk és általunk a külső szenny a mosással eltűnik, úgy töröltessenek el belső bűneink általad. Engedd meg nekünk kegyesen ezt te: Ki élsz és uralkodol, Isten, mindörökkön örökké. Amen. (SzXF ford.)

Légy jelen, Urunk, e szolga voltunkat kifejező szertartásnál, és mivel te tanítványaid lábát megmosni méltóztattad, ne vesd meg kezednek művét, hiszen te parancsoltad, hogy híven megtartsuk; hanem add meg, hogy miképpen e külső cselekmény lemosta a testi szennyet, úgy a te irgalmad mossa meg bensőnket minden bűntől, ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. (PK fordítása)

 

A Búcsúbeszéd szövegét lásd az énekeknél: Mel/2.2.19. és 20. 


3. NAGYPÉNTEK


3.1. Deus, qui peccati veteris (collecta)

Deus, qui peccati veteris hereditariam mortem, in qua posteritatis genus omne successerat, Christi tui, Domini nostri, passione solvisti, da, ut conformes eidem facti; sicut imaginem terrenae naturae necessitate portavimus, ita imaginem caelestis gratiae sanctificatione portemus. Per eumdem Christum Dominum nostrum. Amen. (XIIP; MP: 2. collecta)

Isten, te az ősbűnnek az egész emberi nemre átszálló örökségét, a halált legyőzted szent Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak szenvedésével. Add, hogy mi, akik hozzá hasonlókká váltunk, miként emberi természetünk révén hordozzuk a földi ember képét, úgy kegyelmétől megszentelve a mennyei ember képét is hordozhassuk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. (MM fordítása)

Isten, ki az ősi bűn által örökölt halál átkát, mely Ádám maradékának egész nemére átszállt, Fiadnak, Krisztusnak, a mi Urunknak kínszenvedésével feloldottad, add meg, hogy Őhozzá hasonulván, miként korábban a természet kényszeréből a földi ember képét hordoztuk, úgy most a kegyelem megszentelő erejéből a mennyeinek képét viseljük. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen. (PK fordítása)


3.2. Reminíscere miserationum tuarum, Dómine (complenda / collecta)

MP: 3. záróoráció; MP: 1. collecta

Reminiscere miserationum tuarum, Domine, et famulos tuos aeterna protectione sanctifica, pro quibus Christus, Filius tuus, per suum cruorem instituit paschale mysterium. Qui vivit… (XIIP: complenda; MP: 1. collecta)

Emlékezzél meg irgalmasságodról, Urunk, Istenünk, és örök oltalmaddal szenteld meg híveidet, akik számára vére árán szerezte a húsvét szent titkát a te Fiad, Jézus Krisztus. Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. Amen. (MM fordítása)

Emlékezzél meg, Urunk, sokszoros irgalmadról, és örökös oltalmad alatt szenteld meg szolgáidat, akik javára Krisztus, a te Fiad szent vére által létesítette a húsvéti misztériumot. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. (PK fordítása)


3.3. Olvasmányok


3.3.1. Olvasmány Izaiás próféta könyvéből (52,13 – 53,12):

(Íme, szerencsés lesz az én szolgám, // felmagasztaltatik, és felemeltetik, és igen dicsőséges lészen. Amint sokan elborzadtak rajta, mert dicstelen volt arca a férfiak között, - és nem volt emberi ábrázata, / úgy most a nemzetségek álmélkodnak rajta, // és előtte a királyok befogják szájukat. Mert amiről addig nem beszéltek, most meglátják, // és szemlélik azt, amiről előbb nem hallottak.)

Ki hitt a mi híradásunknak? És az Úr karja kinek jelenik meg? Felnövekedik, mint a vesszőszál őelőtte, // és mint a gyökér a szomjúhozó földből. Nincs neki szépsége, sem ékessége; / és néztük őt, és nem volt semmi vonzó a külsejében, hogy megkívántuk volna őt: -a megutáltat, a legutolsót az emberek között, // a fájdalmak férfiát; /// aki nyomorúságot látott, / aki elrejtette orcáját, // akit megutáltunk és nem is becsültük őt. Bizony a mi betegségeinket ő viselte, / és fájdalmainkat ő hordozta, / és mi őt mintegy poklosnak tekintettük, // az Istentől megvertnek és megalázottnak. Ő pedig megsebesíttetett a mi gonoszságunkért, – és megroncsoltatott a mi bűneinkért; / a mi békességünk miatt van rajta a fenyíték, // és mi az ő kékségei által gyógyulunk meg. Mi mindnyájan, mint a juhok, eltévelyedtünk, / ki-ki a maga útjára térült; // és az Úr őreá tette mindnyájunk gonoszságát. Feláldoztatott, mert ő maga akarta, // és meg nem nyitotta a száját. Mint a juh, vitetik a leölésre, / és megnémul, mint a bárány a nyírója előtt, // és meg nem nyitja a száját. A szorongatásból és ítéletből kiragadtatik. Ki fogja emlegetni az ő nemzedékét? Mert kivágatott az élők földjéből, // az én népem bűneiért vertem meg őt. Az istentelenek között adtak neki sírhelyet, // és a gonoszok közé jutott halálában. Pedig gonoszságot nem cselekedett, / sem álnokság nem volt a szájában, // hanem az Úr akarta őt megrontani a szenvedés által. De ha életét adja a bűnért, / hosszú életű sarjadékot láthat, // és az Úr akarata az ő keze által teljesedik. Mivelhogy sokat fáradozott, / majd látni fog és megelégszik, // és tudományával ő az én igaz szolgám. Megigazulásra visz sokakat, // mert azok gonoszságát ő hordozta. Azért igen sokat adok neki osztályrészül, és osztani fogja az erősek zsákmányát, / mivelhogy halálra adta életét, // és a bűnösök közé számláltatott. Ő sokaknak bűnét viselte, // és könyörgött a bűnösökért. (PK)


3.3.2. Olvasmány a Kivonulás könyvéből (12,1-8; 11-14)

És szólott az Úr Mózeshez és Áronhoz Egyiptom országában, mondván: / Ez a hónap legyen számotokra a hónapok kezdete, // első legyen nektek az év hónapjai között. Szóljatok Izrael egész gyülekezetéhez, mondván: / E hó tizedik napján vegyen magához minden férfi egy bárányt családonként és házanként, / ha pedig kevés a ház lakossága egy bárány megételére, - akkor ő és közeli szomszédja vegyenek egy bárányt a lelkek száma szerint, // hogy elegen legyenek a bárány megételére. A bárány pedig hibátlan legyen és hím és egy esztendős, // és ugyanezen rend szerint juhot vagy kecskét is vehettek. És őrizzétek azt a hónak tizennegyedik napjáig, // és áldozza azt Izrael egész gyülekezete az alkonyat idején. És vegyenek annak véréből / és tegyenek mind a két ajtófélfára és a szemöldökfára azokon a házakon, // ahol elfogyasztjátok. És egyétek tűznél sült húsát azon éjjel, / kovásztalan kenyérrel és keserű füvekkel egyétek. És ily módon egyétek azt: / Derekatok legyen felövezve, – és saruitok a lábatokon, vándorbototok kezetekben, és sietve egyétek, // mert az Úr Pászkájának, vagyis átmenetelének napja az. És általmegyek Egyiptom földjén azon éjjel, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, az embertől kezdve a barmokig, // és ítéletet teszek Egyiptomnak minden istenein, én, az Úr. De jel lesz nektek a vér a házakon, amelyekben ti lesztek, / és meglátom a vért, és elkerüllek benneteket, // és nem lesz sújtó csapás közöttetek, amikor megverem Egyiptom földjét. És legyen ez a nap számotokra emlékezetül, / és ünnepként szenteljétek azt az Úrnak, // nemzedékeken át, örök tisztelettel. (PK)


3.3.3. Szentlecke a Zsidókhoz írt levélből (4,14 – 5,10)

Mivel oly nagy főpapunk van, ki az egeken áthatolt, / Jézus, az Istennek fia, // legyünk állhatatosak a hitvallásban. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne szánakodhatnék erőtlenségeinken, / hanem olyan, aki kísértést szenvedett, // mindenben hasonló lett hozzánk a bűnön kívül. Járuljunk azért bizalommal a kegyelemnek trónusához, / hogy irgalmasságot nyerjünk, // és kegyelmet találjunk a szükséges időben. Mert minden főpap az emberek közül választatik/ és az emberekért rendeltetik az Istenhez tartozó ügyekben, // hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bűnökért. Aki képes együttérezni a tudatlanokkal és tévelygőkkel, // mert maga is körül van véve gyengeséggel. És azért kell, miképpen a népért, úgy önmagáért is áldozatot bemutatnia a bűnökért. És senki sem veszi magának e tisztet, / csak az, akit Isten meghív, // mint egykor Áront. Úgy Krisztus sem maga dicsőítette meg önmagát azzal, hogy főpap legyen, / hanem az, aki így szólt hozzá: // "Én fiam vagy te, én ma szültelek téged." Miként más helyen is mondja: // "Pap vagy te mindörökké, Melkizedek rendje szerint." Ő testének napjaiban nagy kiáltással és könnyhullatásokkal könyörgött, – bemutatván esedezéseit annak, / aki megszabadíthatta őt a haláltól, // és meghallgattatott az ő istentisztelete miatt. Ámbár ő Isten fia volt, – megtanulta az engedelmességet abból, amit szenvedett, / és beteljesítve művét // örök üdvösségnek oka lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. (PK)


3.4. Orationes sollemnes


3.4.1. A római rítus hagyománya szerint (STR, TRID)

I. Pro Ecclesia

Oremus, dilectissimi nobis, pro Ecclesia sancta Dei: ut eam Deus et Dominus noster pacificare, adunare, et custodire dignetur toto orbe terrarum: subjiciens ei principatus et potestates: detque nobis quietam et tranquillam vitam degentibus, glorificare Deum Patrem omnipotentem.

Oremus. Flectamus genua. Levate[14].

Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriam tuam omnibus in Christo gentibus revelasti: custodi opera misericordiae tuae; ut Ecclesia tua, toto orbe diffusa, stabili fide in confessione tui nominis perseveret. Per eundem Dominum nostrum. Amen.

 

II. Pro Papa

Oremus et pro beatissimo Papa nostro N. ut Deus et Dominus noster, qui elegit eum in ordine episcopatus, salvum atque incolumem custodiat Ecclesiae suae sanctae, ad regendum populum sanctum Dei.

Oremus, Flectamus genua. Levate.

Omnipotens sempiterne Deus, cujus judicio universa fundantur: respice propitius ad preces nostras, et electum nobis Antistitem tua pietata conserva; ut christiana plebs, quae te gubernatur auctore, sub tanto Pontifice, credulitatis suae meritis augeatur. Per Dominum nostrum. Amen.

 

III. Pro omni gradu Ecclesiae

Oremus et[15] pro omnibus Episcopis, Presbyteris, Diaconibus, Subdiaconibus, Acolythis; Exorcistis, Lectoribus, Ostiariis, Confessoribus, Virginibus, Viduis: et pro[16] omni populo sancto Dei.

Oremus. Flectamus genua. Levate.

Omnipotens sempiterne Deus, cujus spiritu totum corpus Ecclesiae sanctificatur et regitur: exaudi nos pro universis ordinibus supplicantes; ut, gratiae tuae munere, ab omnibus tibi gradibus fideliter serviatur. Per Dominum nostrum. Amen.

 

IV. Pro imperatore/rege

Oremus et pro Christinanissimo Imperatore[17] nostro N. ut Deus et Dominus noster subditas illi faciat omnes barbaras nationes, ad nostram perpetuam pacem.

Oremus. Flectamus genua. Levate.

Omnipotens sempiterne Deus in cujus manu sunt omnium potestates et omnium jura regnorum: respice ad Romanum benignus Imperium[18]; ut gentes, quae in sua feritate confidunt, potentiae tuae dextera comprimantur. Per Dominum nostrum. Amen.

 

 (Magyarországon 1896-tól a fenti helyett ezt imádkozták:)

Oremus et pro gloriosissimo Rege Apostolico N., ut Deus et Dominus noster det illi sedium suarum assistricem sapientiam; qua populum commissum gubernet, in omni justitia et sanctitate, ad divinam gloriam, et nostram perpetuam pacem.

Oremus. Flectamus genua. Levate.

Omnipotens sempiterne Deus, qui regnis omnibus aeterna potestate dominaris: respice ad Hungaricum benignus Regnum; ut et Rex juste imperando, et populus fideliter obediendo, ad gloriam tui nominis et Regni transquillitatem unanimi pietate conspirent. Per Dominum. Amen.

 

(a XII. Pius féle rendezés után a fenti helyett:)

Oremus et pro omnibus res publicas moderantibus, eorumque ministeriis et potestatibus, ut Deus et Dominus noster mentes et corda eorum secundum voluntatem suam diriget ad nostram perpetuam pacem.

Oremus. Flectamus genua. Levate.

Omnipotens sempiterne Deus in cujus manu sunt omnium potestates et omnium jura populorum: respice benignus ad eos, qui nos in potestate regunt; ut ubique terrarum, dextera tua protegente, et relionis integritas, et patriae securitas indesinenter consistat. Per Dominum nostrum. Amen.

 

V. Pro cathecumenis[19]

Oremus et pro catechumenis nostris: ut Deus et Dominus noster adaperiat aures praecordiorum ipsorum januamque misericordiae; ut, per lavacrum regenerationis accepta remissione omnium peccatorum, et ipsi inveniantur[20] in Christo Jesu Domino nostro.

Oremus. Flectamus genua. Levate.

Omnipotens sempiterne Deus, qui Ecclesiam tuam nova semper prole fecundas: auge fidem et intellectum catechumenis nostris; ut renati fonte baptismatis, adoptionis tuae fiiliis aggregentur. Per Dominum nostrum. Amen.

 

VI. Pro diversis necessitatibus[21]

Oremus, dilectissimi nobis, Deum Patrem omnipotentem, ut cuntis mundum purget erroribus: morbos auferat: famem depellat: aperiat carceres: vincula dissolvat: peregrinantibus reditum: infirmantibus sanitatem: navigantibus portum salutis indulgeat.

Oremus. Flectamus genua. Levate.

Omnipotens sempiterne Deus, maestorum consolatio, laborantium fortitudo: perveniant ad te preces de quacumque tribulatione clamantium: ut omnes sibi in necessitatibus suis misericordiam tuam gaudeant affuisse. Per Dominum nostrum. Amen.

 

VII. Pro haereticis[22]

Oremus et pro haereticis et schismaticis: ut Deus et Dominus noster eruat eos ab erroribus universis; et ad sanctam matrem Ecclesiam Catholicam atque Apostolicam revocare dignetur.

Oremus. Flectamus genua. Levate.

Omnipotens sempiterne Deus, qui salvas omnes, et neminem vis perire: respice ad animas diabolica fraude deceptas; ut, omni haeretica pravitate deposita, errantium corda resipiscant et ad veritatis tuae redeant unitatem. Per Dominum nostrum. Amen.

 

VIII. Pro Judaeis[23]

Oremus et pro perfidis Judaeis: ut Deus et Dominus noster auferat velamen de cordibus eorum; ut et ipsi agnoscant Jesum Christum Dominum nostrum.

(Nec dicitur Oremus, aut Flectamus genua, aut Levate, sed statim dicitur:)[24]

Omnipotens sempiterne Deus, qui etiam judaicam perfidiam a tua misericordia non repellis: exaudi preces nostras, quas[25] pro illius populi obcaecatione deferimus; ut, agnita veritatis tuae luce, quae Christus est, a suis tenebris eruantur. Per eundem Dominum. Amen.

 

IX. Pro paganis[26]

Oremus et pro paganis: ut Deus omnipotens auferat iniquitatem a cordibus eorum; ut, relictis idolis suis, convertantur ad Deum vivum et verum, et unicum Filium ejus Jesum Christum, Deum et Dominum nostrum.

Oremus. Flectamus genua. Levate.

Omnipotens sempiterne Deus, qui non mortem peccatorum, sed vitam semper inquiris: suscipe propitius orationem nostram, et libera eos ab idolorum cultura; et aggrega Ecclesiae tuae sanctae, ad laudem et gloriam nominis tui. Per Dominum nostrum. Amen.


3.4.2. TRID fordítása (SzXF)

I. Könyörögjünk az Isten szent Egyházáért, hogy azt a mi Urunk Istenünk az egész földön békében és egységben megtartani és megőrizni méltóztassék, alája vetve neki a fejedelemségeket és hatalmakat, és adja, hogy békés és nyugodalmas életet élvén, magasztaljuk a mindenható Atya Istent.

Könyörögjünk V) Hajtsunk térdet. R) Álljatok föl!

Mindenható örök Isten, ki dicsőségedet Krisztusban minden nemzetnek kinyilatkoztattad, őrizd irgalmasságod műveit, hogy Egyházad az egész földön elterjedve, neved megvallásában állhatatos hittel megmaradjon. Ugyanazon Urunk. R) Amen.

 

II. Könyörögjünk szentséges pápánkért, N.-ért is, hogy a mi Urunk Istenünk, ki őt a püspökség rendjébe kiválasztotta, épségben és erőben őrizze meg Egyházának, az Isten szent népének kormányzására.

Könyörögjünk V) Hajtsunk térdet. R) Álljatok föl!

Mindenható örök Isten, kinek ítéletén alapszik a világmindenség: tekints kegyelmesen esdekléseinkre, s tartsd meg kegyességeddel választott legfőbb pásztorunkat, hogy a keresztény nép, melyet tekintélyeddel kormányoznak, az ily nagy pápa alatt hitének érdemeiben gyarapodjék. A mi Urunk. R) Amen.

 

III. Könyörögjünk valamennyi püspökért, és áldozópapért, szerpapért, alszerpapért, gyertyavivőért, ördögűzőért, olvasóért, ajtóőrért, hitvallóért, szűzért, özvegyért s Istennek egész szent népéért.

Könyörögjünk V) Hajtsunk térdet. R) Álljatok föl!

Mindenható örök Isten, kinek Lelke megszenteli és kormányozza az Egyház egész testét, hallgass meg minket, midőn annak minden rendjéért esedezünk, hogy kegyelmed ajándékából neked minden osztály híven szolgáljon. A mi Urunk. R) Amen.

 

IV. Könyörögjünk legkeresztényibb uralkodónkért N.-ért is, hogy Urunk Istenünk vesse neki alá a barbár népeket, nekünk folytonos békességünkre.

Könyörögjünk V) Hajtsunk térdet. R) Álljatok föl!

Mindenható örök Isten, kinek kezébe van a mindenek fölött való hatalom és minden országlásnak joga, tekints jóságosan a római császárra, hogy a népeket, melyek kegyetlenségükben bizakodnak, jobbodnak ereje megtörtje. A mi Urunk. R) Amen.

 

(A fenti helyett 1896-tól kezdve ezt imádkozták:)

Könyörögjünk dicsőséges apostoli királyunkért, N.- ért is, hogy Urunk Istenünk adja neki trónjának szolgálatára a bölcsességet, hogy azzal a reá bízott népet igazságosságban és szentségben kormányozza, Isten dicsőségére és a mi folytonos békességünkre.

Könyörögjünk V) Hajtsunk térdet. R) Álljatok föl!

Mindenható örök Isten, ki örök hatalommal uralkodsz minden ország fölött, tekints jóságosan a magyar királyságra, hogy királya is igazságosan uralkodjék, a nép is hűségesen engedelmeskedjék, s neved dicsőségére és az ország nyugalmára közös akarattal jámboran törekedjenek. A mi Urunk. R) Amen.

 

V. Könyörögjünk hittanulóinkért is, hogy a mi Urunk Istenünk nyissa meg szívüket-fülüket, és az irgalom kapuját, hogy az újjászületés fürdője által minden bűnük bocsánatát megnyervén ők is a mi Urunk Jézus Krisztusban tagok legyenek.

Könyörögjünk V) Hajtsunk térdet. R) Álljatok föl!

Mindenható örök Isten, ki Egyházadat mindig új sarjadékkal szaporítod, gyarapítsd hittanulóink hitét és értelmét, hogy a keresztség forrásában újjászületve, fogadott fiaid közé számíttassanak. A mi Urunk. R) Amen.

 

VI. Könyörögjünk, kedveseim, a mindenható Atya Istenhez, hogy tisztítsa meg a világot minden tévelytől, távolítsa el a betegségeket, hárítsa el az éhséget, nyissa föl a börtönöket, oldja föl a bilincseket, engedjen az utazóknak visszatérést, a betegeknek gyógyulást, a hajózóknak biztos kikötőbe jutást.

Könyörögjünk V) Hajtsunk térdet. R) Álljatok föl!

Mindenható örök Isten, szomorúak vigasztalása, sanyargatottak erőssége, jussanak színed elé a bármely bajból hozzád kiáltók esedezései, hogy mindnyájan örvendezhessenek annak, hogy szükségeikben irgalmaddal megsegítetted őket. A mi Urunk. R) Amen.

 

VII. Könyörögjünk az eretnekekért és szakadárokért is, hogy a mi Urunk Istenünk szabadítsa meg őket minden tévtantól, és a szent és apostoli katholikus Anyaszentegyház kebelébe visszavezetni méltóztassék.

Könyörögjünk V) Hajtsunk térdet. R) Álljatok föl!

Mindenható örök Isten, ki mindenkit üdvözítesz, és senkit sem akarsz elkárhoztatni, tekints az ördögi ravaszsággal megejtett lelkekre, hogy minden eretnek tévedést letéve, a tévelygők szíve megjavuljon, és igazságod egységébe visszatérjen. A mi Urunk. R) Amen.

 

VIII. Könyörögjünk a hűtlen zsidókért is, hogy a mi Urunk Istenünk távolítsa el a leplet szívükről, és ők is megismerjék a mi Urunkat, Jézus Krisztust. (Itt nincs felszólítás, és térdet sem hajtanak, mert ezen a napon az imádás jelét gúnynak használták.)

Mindenható, örök Isten, ki a hűtlen zsidóktól sem tagadod meg irgalmasságodat, hallgasd meg könyörgéseinket, melyeket e nép vakságának elhárításáért neked fölajánlunk, hogy megismerve igazságodnak világát, Krisztust, kibontakozzanak a sötétségből. Ugyanazon a mi Urunk. R) Amen.

 

IX. Könyörögjünk a pogányokért is, hogy a mindenható Isten távolítsa el szívükből a gonoszságot, hogy elhagyván bálványaikat, térjenek meg az élő, igaz Istenhez, s az ő egyetlen Fiához, Jézus Krisztushoz, a mi Urunkhoz és Istenünkhöz.

Könyörögjünk V) Hajtsunk térdet. R) Álljatok föl!

Mindenható, örök Isten, ki a bűnösöknek nem halálát, hanem mindig életét keresed, fogadd kegyelmesen imádságunkat, és mentsd meg őket a bálványozástól s gyűjtsd Anyaszentegyházad kebelébe, neved dicséretére és dicsőségére. A mi Urunk. R) Amen.


3.4.3. Az új liturgia szerint (MP)

 

Conferentiae Episcopales praevidere possunt acclamationem populi ante orationem sacerdotis, vel statuere ut servetur tradita invitatio diaconi „Flectamus genua – Levate” cum genuflexione omnium ad orationem in silentio.

 

I. Pro sancta Ecclesia

Oremus, dilectissimi nobis, pro Ecclesia sancta Dei, ut eam Deus et Dominus noster pacificare, adunare et custodire dignetur toto orbe terrarum, detque nobis, quietam et tranquillam vitam degentibus, glorificare Deum Patrem omnipotentem. – Oratio in silentio. Deinde sacerdos: Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriam tuam omnibus in Christo gentibus revelasti: custodi opera misericordia: tua: ut Ecclesia tua, toto orbe diffusa, stabili fide in confessione tui nominis perseveret. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

 

II. Pro Papa

Oremus et pro beatissimo Papa nostro N., ut Deus et Dominus noster, qui elegit eum in ordine episcopatus, salvum atque incolumem custodiat Ecclesiae suae sanctae, ad regendum populum sanctum Dei. – Omnipotens sempiterne Deus, cuius iudicio universa fundantur, respice propitius ad preces nostras, et electum nobis Antistitem tua pietate conserva, ut christiana plebs, quae te gubernatur auctore, sub ipso Pontifice, fidei sua meritis augeatur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

 

III. Pro omnibus ordinibus gradibusque ftdelium

Oremus et pro Episcopo nostro N., pro omnibus Episcopis, presbyteris, diaconis et pro omnibus ordinibus Ecclesiae, et universa plebe fidelium. – Omnipotens sempiterne Deus, cuius Spiritu totum corpus Ecclesiae sanctificatur et regitur, exaudi nos pro universis ordinibus supplicantes, ut, gratiae tuae munere, ab omnibus tibi fideliter serviatur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

 

IV. Pro catechumenis

Oremus et pro catechumenis (nostris), ut Deus et Dominus noster adaperiat aures praecordiorum ipsorum ianuamque misericordiae, ut, per lavacrum regenerationis accepta remissione omnium peccatorum, et ipsi inveniantur in Christo Iesu Domino nostro. – Omnipotens sempiterne Deus, qui Ecclesiam tuam nova semper prole fecundas, auge fidem et intellectum catechumenis (nostris), ut, renati fonte baptismatis, adoptionis tuae filiis aggregentur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

 

V. Pro unitate Christianorum

Oremus et pro universis fratribus in Christum credentibus, ut Deus et Dominus noster eos, veritatem facientes, in una Ecclesia sua congregare et custodire dignetur. – Omnipotens sempiterne Deus, qui dispersa congregas et congregata conservas, ad gregem Filii tui placatus intende, ut, quos unum baptisma sacravit, eos et fidei iungat integritas et vinculum societ caritatis. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

 

VI. Pro Iudaeis

Oremus et pro Iudaeis, ut, ad quos prius locutus est Dominus Deus noster, eis tribuat in sui nominis amore et in sui foederis fidelitate proficere. – Omnipotens sempiterne Deus, qui promissiones tuas Abraham eiusque semini contulisti, Ecclesiae tae preces clementer exaudi, ut populus acquisitionis prioris ad redemptionis mereatur plenitudinem pervenire. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

 

VII. Pro iis qui in Christum non credunt

Oremus et pro iis qui in Christum non credunt, ut, luce Sancti Spiritus illustrati, viam salutis et ipsi valeant introire. – Omnipotens sempiterne Deus, fac ut qui Christum non confitentur, coram te sincero corde ambulantes, inveniant veritatem, nosque, mutuo proficientes semper amore et ad tuae vitae mysterium plenius percipiendum sollicitos, perfectiores effice tuae testes caritatis in mundo. Per Christum Dominum nostrum. Amen

 

VIII. Pro iis qui in Deum non credunt

Oremus et pro iis qui Deum non agnoscunt, ut, quae recta sunt sincero corde sectantes, ad ipsum Deum pervenire mereantur. – Omnipotens sempiterne Deus, qui cunctos homines condidisti, ut te semper desiderando quaererent et inveniendo quiescerent, praesta quaesumus, ut inter noxia quaeque obstacula omnes, tuae signa pietatis et in te credentium testimonium bonorum operum percipientes, te solum verum Deum nostrique generis Patrem gaudeant confiteri. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

 

IX. Pro rempublicam moderantibus

Oremus et pro omnibus rempublicam moderantibus, ut Deus et Dominus noster mentes et corda eorum secundum voluntatem suam dirigat ad veram omnium pacem et libertatem. – Omnipotens sempiterne Deus, in cuius manu sunt hominum corda et iura populorum respice benignus ad eos, qui nos in potestate moderantur, ut ubique terrarum et pacis securitas et gentium prosperitas et religionis libertas, te largiente, consistant. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

 

X. Pro tribulatis

Oremus, dilectissimi nobis, Deum Patrem omnipotenten ut cunctis mundum purget erroribus, morbos auferat, famem depellat, aperiat carceres, vincula solvat, viatoribus securitatem, peregrinantibus reditum, infirmantibus sanitatem atque morientibus salutem indulgeat. – Omnipotens sempiterne Deus, maestorum consolatio, laborantium fortitudo, perveniant ad te preces de quacumque tribulatione clamantium, ut omnes sibi in necessitatibus suis misericordiam tuam gaudeant affuisse. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

 


3.4.4. MP fordítása (MM)

 

Püspöki konferenciák előírhatják a nép akklamácóját a pap könyörgése előtt, és arról is dönthetnek, hogy megmaradjon-e a diakónus hagyományos felszólítása a letérdelésre és csendes imádkozásra: „Boruljunk térdre! – Álljatok fel!”

 

I. AZ ANYASZENTEGYHÁZÉRT

Az Isten Egyházáért imádkozzunk, testvérek, hogy Urunk, Istenünk vezesse békében, növelje egységben, s az egész világon tartsa meg épségben, és adja meg nekünk, hogy békés nyugalomban éljünk, és dicsőíthessük a mindenható Atyaistent! – Csendben imádkoznak, majd a pap folytatja: Mindenható, örök Isten, te örök dicsőségedet Krisztus Urunkban minden népnek megmutattad: őrizd meg a megváltás művét, hogy Egyházad az egész világon elterjedjen, és állhatatos hittel kitartson neved megvallásában. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 

II. A PÁPÁÉRT

A Szentatyáért, N. pápáért imádkozzunk, testvérek, az Úristen kiváltságos helyre emelte őt a püspöki rendben. Az Egyház javára tartsa meg jó egészségben és erőben, hogy tovább kormányozhassa Isten szent népét. – Mindenható, örök Isten, te irányítasz mindent a világon: hallgasd meg irgalmasan könyörgésünket, és tartsd meg kegyesen Szentatyánkat; segíts, hogy a keresztény nép gondviselésed kormányzásával ennek a pápának vezetése alatt gyarapodjék hitben és érdemekben. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 

III. A PAPSÁGÉRT ÉS A HÍVEKÉRT

Most N. püspökünkért és minden püspökért, az áldozópapokért, a szerpapokért és az Egyházban szolgálatot teljesítő hívekért imádkozzunk, testvérek, valamint Isten egész népéért. – Mindenható, örök Isten, Szentlelked megszenteli és vezeti Egyházad minden tagját: hallgass meg minket, amikor a papságért és az összes hívekért hozzád esedezünk, hogy kegyelmed segítségével mindnyájan hűségesen szolgáljunk néked. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 

IV. A KERESZTELENDŐKÉRT

A keresztség előtt állókért imádkozzunk, testvérek: az Úristen nyissa meg szívüket, és tárja fel előttük a kegyelem kapuját, hogy újjászületve a keresztség vizében, bűneik bocsánatát elnyerjék, és immár ők is a mi Urunk Jézus Krisztusban éljenek. – Mindenható, örök Isten, Egyházadat mindig új tagokkal gyarapítod: növeld a keresztelendőkben a hitet és igazságaid megértését; add, hogy a keresztség vizében újjászületve gyermekeid közé kerüljenek. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 

V. A KERESZTÉNYEK EGYSÉGÉÉRT

Most imádkozzunk összes testvéreinkért, akik Krisztusban hisznek, hogy Urunk és Istenünk őket igaz tetteik útján — az egyetlen Egyházba gyűjtse össze, és őrizze. – Mindenható, örök Isten, ami szétszóródott, te összegyűjtöd, és amit összegyűjtöttél, megőrzöd: tekints kegyesen Fiad nyájára, és add, hogy a hit osztatlan épsége és a szeretet köteléke egyesítse azokat, akiket megszentelt az egy keresztség. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 

VI. A ZSIDÓKÉRT

A zsidókért is imádkozzunk, testvérek, hogy azok, akikhez előbb szólott Urunk Istenünk, őt egyre jobban szeressék, és állhatatosan őrizzék a szövetségi hűséget. – Mindenható, örök Isten, te ígéreteidet Ábrahámnak és utódainak adtad: hallgasd meg kegyesen Egyházad könyörgését, hogy az Ószövetség választott népe eljuthasson a megváltás teljességére. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 

VII. AZOKÉRT, AKIK NEM HISZNEK KRISZTUSBAN

Most azokért imádkozzunk, akik nem hisznek Krisztusban! A Szentlélek világossága töltse el őket, hogy megtalálják ők is az üdvösség útját. – Mindenható, örök Isten, add, hogy azok, akik még nem hisznek Krisztusban, őszinte szívvel járjanak előtted, és találják meg az igazságot; mi pedig a kölcsönös szeretetben mindig előbbre haladjunk, és isteni életed titkának mélyebb megértésére vágyakozva tökéletesebb tanúságot tegyünk a világban isteni szeretetedről. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 

VIII. AZOKÉRT, AKIK NEM HISZNEK ISTENBEN

Most azokért imádkozunk, akik nem hisznek Istenben, hogy őszinte szívvel az igazságot keresve megtalálják Istent, és kegyelmével eljussanak hozzá! – Mindenható, örök Isten, te úgy alkottál meg minden embert, hogy vágyakozó szívvel keressen téged, és csak benned találja meg nyugalmát: kérünk, add, hogy az emberek minden akadály ellenére örömmel valljanak igaz Istennek és az emberi nem atyjának, és mindenki felismerje atyai jóságod jeleit, valamint híveid jótetteinek tanúságtételét. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 

IX. A. VILÁGI VEZETŐKÉRT

Az államfőkért és a hatóságokért imádkozzunk, testvérek: az Úristen irányítsa értelmüket és szívüket, hogy szándéka szerint szolgálják mindenki szabadságát és az áldott békét. – Mindenható, örök Isten, kezedben van az emberek sorsa és megszabod a népek jogait: tekints kegyesen azokra, akik fölöttünk hatalmat gyakorolnak, és add, hogy az igazi békesség, a vallás szabadsága és a népek jóléte megvalósuljon az egész világon. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 

X. A SZENVEDŐKÉRT

Most azért imádkozzunk, kedves testvéreim, a mindenható Istenhez, hogy tisztítsa meg a világot minden tévelytől, a betegséget tartsa távol tőlünk, az éhínséget űzze el, a börtönöket nyissa meg, a bilincseket oldja fel, az utazóknak adjon biztonságot és szerencsés érkezést,  a betegeknek gyógyulást, a haldoklóknak pedig örök életet. – Mindenható, örök Isten, szomorúak vigasztalója, bajbajutottak erőssége: jusson el hozzád könyörgésünk, amikor a sokféle bajból hozzád kiáltunk: érezzük mindnyájan boldog örömmel, hogy a megpróbáltatások idején velünk van irgalmas jóságod. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.


3.4.5. MP fordítása (MP szövegének fordítása PK szerint; lásd dallammal is: Mel/3.3.)

 

A pap az oltárnál állva, vagy a szédesznél, vagy az ambónál összetett kézzel mondja a könyörgés ünnepélyes felhívását (szándékot).

A szándék éneklését állva hallgatjuk. Azután a diakonus a „Boruljunk térdre” felszólítással a népet letérdelésre és csendes imára hívja fel (idősebbek, nehézkes mozgásúak leülnek). Kis szünet után mondja: „Álljatok fel”. - Erre mind felállnak. A pap kitárt karokkal mondja magát a könyörgést.

Helyes, ha a régebbi magyar szokást követve a könyörgés alatt is térden maradunk. Ez esetben a diakonus az „Álljatok fel” akklamációt nem az alább jelölt helyen mondja, hanem a könyörgés végén énekli.

 

I. AZ ANYASZENTEGYHÁZÉRT

Könyörögjünk, szeretteim az Isten szent Egyházáért, hogy az Isten, a mi Urunk adjon neki az egész földkerekségen békességet, egységet és védelmet, és engedje meg nekünk, hogy nyugodalmas és háborítatlan napokat élvén, dicsőítsük a mindenható Atyaistent.

Könyörögjünk! Diakonus: Boruljunk térdre! (Csend.) Álljatok fel!

Mindenható, mindörökkévaló Isten, aki dicsőségedet minden népek számára feltártad Krisztusban, őrizd meg irgalmasságodnak műveit, hogy az egész világon elterjedt Egyházad a te nevednek megvallásában szilárd hittel kitartson. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. H.: Amen.

 

Vagy az esztergomi rítusnak megfelelően így (a következőkben is):

Könyörögjünk! Diakonus: Boruljunk térdre!

Mindenható, mindörökkévaló Isten, aki dicsőségedet minden népek számára feltártad Krisztusban, őrizd meg irgalmasságodnak műveit, hogy az egész világon elterjedt Egyházad a te nevednek megvallásában szilárd hittel kitartson.

Diakonus: Álljatok fel! *

Pap: A mi Urunk, Jézus Krisztus által. H.: Amen.

 

II. A PÁPÁÉRT

Könyörögjünk szentséges pápánkért is, N.-ért, hogy az Isten, a mi Urunk, ki őt kiválasztva a püspökök rendjébe emelte, tartsa is meg jó erőben és épségben szent Egyháza számára, és Isten szent népének kormányzására.

Könyörögjünk! Diakonus: Boruljunk térdre! (Csend.) Álljatok fel!

Mindenható, mindörökkévaló Isten, kinek döntésein alapszik minden, figyelj jóindulattal a mi kéréseinkre, és választott főpapodat atyai kegyességeddel megőrizzed, hogy a krisztusi nép, melyet a te gondviselésed kormányoz, e főpap alatt hitének érdemeiben növekedjék. * A mi Urunk, Jézus Krisztus által. R) Amen.

 

III. A PAPSÁGÉRT ÉS A HÍVEKÉRT

Könyörögjünk püspökünkért is, N.-ért, az összes püspökért, papokért, szerpapokért és minden egyházi rendért, és mind az egész hívő népért.

Könyörögjünk! Diakonus: Boruljunk térdre! (Csend.) Álljatok fel!

Mindenható, mindörökkévaló Isten, kinek Lelke az Egyház egész testét megszenteli és irányítja, hallgass meg minket, amikor a különféle egyházi rendekért tehozzád esedezünk, hogy a te kegyelmednek adománya révén mindezek tenéked hűséggel szolgáljanak. * A mi Urunk, Jézus Krisztus által. R) Amen.

 

IV. A KERESZTELENDŐKÉRT

Könyörögjünk azokért, akik a keresztségre készülve a hitet tanulják, hogy az Isten, a mi Urunk benső hallásukat nyissa meg, és az irgalmasság kapuját tárja fel nékik, hogy az újjászületés fürdője által minden bűnük bocsánatát elnyerve, ők is Urunk, Jézus Krisztus testének tagjaivá váljanak.

Könyörögjünk! Diakonus: Boruljunk térdre! (Csend.) Álljatok fel!

Mindenható, mindörökkévaló Isten, ki Egyházadat mindig új sarjadékokkal teszed termékennyé, növeld a hittanulókban a hitet és az értést, hogy a keresztség kútforrásából újjászületve, a fogadott fiak közösségéhez csatlakozzanak. * A mi Urunk, Jézus Krisztus által. R) Amen.

 

V. A KERESZTÉNYEK EGYSÉGÉÉRT

Könyörögjünk mindazon testvérekért, akik Krisztusban hisznek, hogy az igaz cselekedeteket műveljék, s őket az Isten, a mi Urunk, egyetlen Egyházba kegyesen összegyűjtse, és ott oltalmazza.

Könyörögjünk! Diakonus: Boruljunk térdre! (Csend.) Álljatok fel!

Mindenható, mindörökkévaló Isten, aki a szétszórtakat összegyűjtöd, és az összegyűjtötteket megőrized, tekints jóindulattal a te Fiadnak nyájára, hogy akiket megszentelt az egyetlen keresztség, azokat kösse össze a hit csorbítatlan teljessége és tegye egymás társaivá a szeretet köteléke. * A mi Urunk, Jézus Krisztus által. R) Amen.

 

VI. A ZSIDÓKÉRT

Könyörögjünk a zsidó népért is, hogy akikhez előbb szólott a mi Urunk, Istenünk, azoknak ő adja meg, hogy nevének szeretetében és szövetségének hűségében mind előbbre lépjenek.

Könyörögjünk! Diakonus: Boruljunk térdre! (Csend.) Álljatok fel!

Mindenható, mindörökkévaló Isten, aki ígéreteidet Ábrahámnak és az ő ivadékának adtad, hallgasd meg kegyelmesen Egyházad kéréseit, hogy az előszörre választott nép elérkezhessen a megváltás teljességére. * A mi Urunk, Jézus Krisztus által. R) Amen.

 

VII. AZOKÉRT, AKIK NEM HISZNEK KRISZTUSBAN

Könyörögjünk azokért is, akik nem hisznek Krisztusban, hogy a Szentlélek fényességével megvilágosítva rá tudjanak ők is lépni az üdvösség útjára.

Könyörögjünk! Diakonus: Boruljunk térdre! (Csend.) Álljatok fel!

Mindenható, mindörökkévaló Isten, tedd meg, hogy akik Krisztust nem vallják, azok őszinte szívvel járva teelőtted, megtalálják az igazságot, mi pedig, a kölcsönös jóindulatban mindig előbbre jutva és a te életed misztériumát mind teljesebben felfogva, szeretetednek tökéletesebb tanúivá váljunk e világban. * A mi Urunk, Jézus Krisztus által. R) Amen.

 

VIII. AZOKÉRT, AKIK NEM HISZNEK ISTENBEN

Könyörögjünk azokért is, akik nem ismerték fel az Istent, hogy őszinte szívvel kövessék azt, ami helyes, és eljuthassanak magához az Istenhez.

Könyörögjünk! Diakonus: Boruljunk térdre! (Csend.) Álljatok fel!

Mindenható, mindörökkévaló Isten, aki minden egyes embert magad alkottál, azért, hogy vágyakozva mindenkor téged keressen, és téged megtalálva megnyugodjék, biztosítsd, kérünk, hogy a sokféle ártalmas akadály ellenére mindenki felfogja atyai jóságod jeleit és a benned hívők jócselekedeteinek tanúságát, és eljusson oda, hogy téged, egyetlen igazi Istent, a mi emberi nemünknek atyját, megvalljon, s ebben örömre találjon. * A mi Urunk, Jézus Krisztus által. R) Amen.

 

IX. A VILÁGI VEZETŐKÉRT

Könyörögjünk azokért is, akik a közügyeket irányítják, hogy elméjüket és szívüket az Isten, a mi Urunk, az ő akarata szerint vezesse, mindenki igazi békéjének és szabadságának javára.

Könyörögjünk! Diakonus: Boruljunk térdre! (Csend.) Álljatok fel!

Mindenható, mindörökkévaló Isten, kinek kezében nyugszik az emberek szíve és a népek jogrendje, tekints le jóságosan azokra, akik minket hatalommal vezetnek, hogy a te bőkezű ajándékod jóvoltából a földkerekségen mindenütt szilárdan álljon a béke biztonsága, a nemzetek virágzása és a vallásnak szabadsága. * A mi Urunk, Jézus Krisztus által. R) Amen.

 

X. A SZENVEDŐKÉRT

Könyörögve kérjük, szeretteim, a mindenható Atyaistent, hogy a tévelygésektől tisztítsa meg mind az egész világot, a járványokat tartsa távol, az éhínséget űzze el, a börtönöket nyissa meg, a bilincseket oldja fel, a vándoroknak adjon biztonságos utazást, a zarándokoknak hazaérkezést, a gyengélkedőknek gyógyulást, a haldoklóknak pedig üdvösséget.

Könyörögjünk! Diakonus: Boruljunk térdre! (Csend.) Álljatok fel!

Mindenható, mindörökkévaló Isten, szomorúaknak vigasztalója, fáradozóknak erőssége, jusson el hozzád az esdeklés, mellyel sokféle bajtól szorongatva tehozzád kiáltunk, hogy mindenki örvendezhessen annak, amikor szükségében a te irgalmasságodat maga mellett érezheti. * A mi Urunk, Jézus Krisztus által. R) Amen.


3.5. Domine Jesu Christe Deus verus de Deo vero

Domine Jesu Christe Deus verus de Deo vero, qui pro redemptione generis humani serpentina suasione decepti mundum erroribus implicatum illuminare et crucis patibulum subire voluisti, ut lignum ligno vinceres, et peccati hereditariam mortem morte potentissime superares: exuadi nos miseros et indignos ante oculos tuae benignissime majestatis adorantes te, et benedicentes nomen tuum sanctum atque terribile; et concede nobis miseris te puro corde sapere, te laudare, te praedicare, et per vexillum sanctae crucis istius quam hodie in tuo nomine adoraturi advenimus mentes nostras corporaque sanctifica, scuto fidei tuae nos circumtege, galeam salutis nobis impone, gladio spirituali accinge, ut contra hostem nequissimum bellaturi et tuae miserationis muniamur auxilio, et salutiferae crucis vexillo cinctique tuo sancto nomine insigniti ab hostis perfidi sint incursione securi. Qui vivis. (STR, csendes könyörgés  a kereszt előtti hódolat közben, 1.)


3.6. Deus qui Moysi famulo tuo

Deus qui Moysi famulo tuo in via squalentis heremi serpentem aeneum in media populi multuitudine ad liberandas letali veneno infectas animas exaltari jussisti, ut si quis mortifero vulnere inflictus ad eum respiceret et venenum exitiale evaderet et optatae salutis vitam adispisceretur, significans teipsum futurum post curricula pro tui salute plasmatis crucis extollendum patibulo, ut quos diabolus armis invidiae captivaverat, tua desiderabilis passio ad patriam revocaret, concede nobis miseris et peccatoribus et omnibus tuo cruore mercatis, qui hodie sanctam passionem supplices venerantur lignumque vitae adorant, ut diaboli insidias te adjuvante vincamus, et aeternae vitae participes esse mereamur. Per te Jesu Christe... (STR, csendes könyörgés  a kereszt előtti hódolat közben, 2.)


3.7. Domine Jesu Christe, qui nos per crucis passionem

Domine Jesu Christe, qui nos per crucis passionem hodierna die a diabolica servitute liberasti, ut quo die hominem consideras, eodem die et reformares, exaudi nos miseros et peccatores coram hoc signaculo crucis confitentes et deprecantes, ut hujus venerabilis et vitalis ligni tuitione munitis, et hostis nequissimi ignea tela repellere, et ab inflictis evacuari vulneribus, et ad vitam aeternam valeamus pervenire. Qui cum Deo Patre... (STR, csendes könyörgés  a kereszt előtti hódolat közben, 3.)


3.8. Deus, qui pro nobis Filium tuum crucis patibulum (complenda)

Deus, qui pro nobis Filium tuum crucis patibulum subire voluisti, ut inimici a nobis expelleres potestatem, concede nobis famulis tuis, ut resurrectionis gratiam consequamur. Per eundem Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat... (STR, a nagypénteki szertartás záró könyörgése)

Isten, ki úgy akartad, hogy Fiad vállalja érettünk a kereszt kínzóeszközét, és ezáltal rólunk az ellenség hatalmát elűzd, engedd meg nekünk, szolgáidnak, hogy a feltámadás kegyelmét is elérhessük. Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, ki veled él…


3.9. Omnipotens… qui nos Christi tui beata morte (complenda)

Omnipotens et misericors Deus, qui Christi tui beata passione et morte nos reparasti: conserva in nobis operam misericordiae tuae; ut, hujus mysterii participatione, perpetua devotione vivamus. Per eumdem Christum Dominum nostrum. (XIIP, 2. zárókönyörgés)

Omnipotens sempiterne Deus, qui nos Christi tui beata morte et resurrectione reparasti, conserva in nobis opus misericordiae tuae, ut huius mysterii participatione perpetua devotione vivamus. Per Christum Dominum nostrum. Amen. (MP, zárókönyörgés)

Mindenható örök Isten, te Jézus Krisztusnak áldott halálával és föltámadásával megváltottál minket, folytasd bennünk irgalmad művét, hogy ebben a szent misztériumban részesedve, neked szentelt áldozat legyen egész életünk. Krisztus, a mi Urunk által. – Amen. (MM fordítása, onnan PK is)


3.10. Super populum tuum, quaesumus (complenda)

Super populum tuum, quaesumus, Domine, qui mortem Filii tui in spe suae resurrectionis recoluit,[27] benedictio copiosa descendat, indulgentia veniat, consolatio tribuatur, fides sancta succrescat, redemptio sempiterna firmetur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. (XIIP: 1. zárókönyörgés; MP: oratio super populum; a nép fölé kiterjesztett kézzel)

A te néped, Urunk, szent Fiad halálát saját föltámadásának reményében ünnepelte. Kérünk, áradjon rá bőséges áldásod, nyerjen bocsánatot, részesüljön vigasztalásban, szent hite növekedjék, és jusson el az örök üdvösségre. Krisztus, a mi Urunk által. – Amen. (MM fordítása, onnan PK is)


 


4. A HÚSVÉTI NAGYVIGÍLIA


4.1. A tűzszentelés orációi


4.1.1. Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus, in nomine tuo

Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus in nomino tuo et Filii tui Domini nostri Jesu Christi bene- + dicimus hunc ignem cum cera, et omnibus alimoniis ejus sanctificamus et ligno crucis Christi Filii tui vivi altissimi signamus, ut intus vel foris accensus, quod nocet non incendat, sed omnia adversus hominum necessaria calescat, sive illuminet, et quae ex hoc igne fuerint conflata vel calefacta, sint benedicta et omni humanae saluti utilia, ut non cum Dathan et Abyron ignem tibi offerentibus alienum incendamur, sed cum Aaron pontifice et filiis ejus Eleazaro et Ithamaro hostias tibi pacificas, Spiritus Sancti igne assatas immolare valeamus, ut semper ejusdem Spiritus Sancti igne vitia nostra ure, cordaque luce scientiae tuae illumina, et animas nostras calore fidei clarifica. Per eundem... in unitate ejusedem Spiritus Sancti... (STR, a tűz megáldása)


4.1.2. Omnipotens sempiterne Deus, mundi Conditor

Omnipotens sempiterne Deus, mundi Conditor, luminis siderumque fabricator, per cujus ineffabilem potentiam omnis claritas sumpsit exordium, te in tuis operibus invocamus, aperi nobis, quaesumus, labia nostra ad confitendum nomini tuo, et ad laudem gloriae tuae, ut digne celebrare mereamur sacrum officium tuum, quia in hac sacratissima noctis vigilia de donis tuis cereum tuae suppliciter offerimus majestati. Per Dominum... (STR, a tűz megáldása, második oráció)

Mindenható Úristen, a világ teremtője, a világosságnak és mind a csillagoknak alkotója, kinek szóval kifejezhetetlen hatalma által vette minden fényesség kezdetét, téged idézünk le saját teremtményeidre: nyisd meg ajkunkat, hogy nevedet magasztaljuk és dicsőségednek dicséretet mondjunk, hogy méltóképpen megülhessük ezt a szent szertartást, melyben a legszentebb éjszakának virrasztása alatt saját ajándékodból a húsvéti gyertyát felajánljuk néked. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. – Amen. (PK fordítása)


4.1.3. Deus, qui per Filium tuum, angularem scilicet lapidem / Deus qui per Filium tuum claritatis

Deus, qui per Filium tuum, angularem scilicet lapidem, claritatis[28] tuae ignem fidelibus contulisti: productam e silice, nostris profuturum usibus, novum hunc ignem sancti- + fica: et concede nobis; ita per haec festa paschalia caelestibus desideriis inflammari; ut ad perpetuae claritatis, puris mentibus, valeamus festa pertingere[29]. Per eundem Christum, Dominum nostrum. Amen. (STR, a tűz megáldása, harmadik oráció; = TRID, első oráció)

Deus, qui per Filium tuum claritatis tuae ignem fidelibus contulisti, novum hunc ignem sancti- + fica: et concede nobis; ita per haec festa paschalia caelestibus desideriis inflammari; ut ad perpetuae claritatis, puris mentibus, valeamus festa pertingere. Per Christum Dominum nostrum. Amen. (MP, a tűz megáldása, egyetlen oráció)

Könyörögjünk. Isten, ki híveidnek Fiad, mint szegletkő által világosságod tüzét adtad, szenteld + meg ezt a kovából ütött s használatunkra szolgáló új tüzet és engedd, hogy e húsvéti ünnepek által a mennyei vágyak úgy felgyúljanak bennünk, hogy az örök fényesség ünnepeire tiszta lélekkel eljuthassunk. Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen. (SzXF fordítása)

Isten, aki Fiad, vagyis a Szegletkő által adtad meg híveidnek a te fényességed tüzét, szenteld meg ezt az új tüzet, és engedd nekünk, hogy a Húsvét megünneplése által a mennyei vágyak fellángoljanak bennünk, s így az el nem múló fényesség örök ünnepére tiszta elmével eljuthassunk. Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen. (PK fordítása)


4.1.4. Domine Deus… lumen indeficiens

Domine Deus noster, Pater omnipotens, exaudi nos lumen indeficiens, tu sancte Conditor omnium luminum: bene- + dic, quaesumus, hoc lumen, quod a te sanctificatum atque benedictum est, qui illuminas omnem mundum: ut ab eo lumine incendamur et illuminemur scilicet igne caritatis tuae: quo Moysen illuminasti, et hoc lumen tribue cordibus nostris, ut ad vitam pervenire mereamur. Per Christum, Dominum nostrum. Amen. (STR, a tűz megáldása, negyedik oráció)

Domine Deus, Pater omnipotens, lumen indefíciens, qui es conditor omnium luminum: bene- + dic hoc lumen, quod a te sanctificatum atque benedictum est, qui illuminasti omnem mundum: ut ab eo lumine accendamur, atque illuminemur igne claritatis tuae: et sicut illuminasti Moysen exeuntem de Aegypto, ita illumines corda, et sensus nostros; ut ad vitam et lucem aeternam pervenire mereamur. Per Christum, Dominum nostrum. Amen. (TRID, a tűz megáldása, második oráció)

Úristen, mindenható Atya, enyészhetetlen fény, s minden világosság alkotója, áldd + meg ezt a tüzet, mely általad, ki az egész világot megvilágosítottad, megszentelést és áldást nyert, hogy e tűz lángra gyújtson, és fényességed tüzével megvilágosítson minket; és miként megvilágosítottad az Egyiptomból kiköltöző Mózest, úgy világosítsd meg szívünket és értelmünket is, hogy méltók lehessünk eljutni az örök élet világosságára. Krisztus Urunk által. Amen. (SzXF fordítása)


4.1.5. Domine sancte… benedicentibus nobis hunc ignem

Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus: benedicentibus nobis hunc ignem in nomine tuo, et unigeniti Fili tui Dei ac Domini nostri Jesu Christi, et Spiritus Sancti, cooperari digneris; et adjuva nos contra ignita tela inimici, et illustra gratia caelesti[30]: Qui vivis et regnas cum eodem Unigenito tuo, et Spiritu Sancto, Deus: per omnia saecula saeculorum. Amen. (STR, a tűz megáldása, ötödik oráció = TRID, harmadik oráció)

Könyörögjünk. Szentséges Úr, mindenható Atya, örök Isten, méltóztassál együtt cselekedni velünk, kik e tüzet megáldjuk egyszülött Fiad, a mi Urunk s Istenünk, Jézus Krisztus és a Szentlélek nevében, és oltalmazz meg minket az ellenség tüzes nyilai ellen, és világosíts meg mennyei kegyelmeddel: Ki élsz és uralkodol ugyanazon Egyszülötteddel s a Szentlélekkel egyetemben, Isten, mindörökkön örökké. R) Amen. (SzXF fordítása)


4.1.6. Veniat, quaesumus, omnipotens Deus

Veniat, quaesumus, omnipotens Deus, super hoc incensum larga tuae bene- + dictionis infusio: et hunc nocturnum splendorem invisibilis regenerator accende; ut non solum sacrificium, quod hac nocte litatum est, arcana luminis tui admixtione refulgeat; sed in quocumque loco ex hujus sanctificationis mysterio aliquid fuerit deportatum, expulsa diabolicae fraudis nequitia, virtus tuae majestatis assistat. Per Christum Dominum nostrum. Amen. (STR, TRID, a tömjéncsomók megáldása)

Szálljon le, kérünk, mindenható örök Isten, áldásodnak + teljessége erre a tömjénre, s gyújtsd meg, ó láthatatlan megújítónk, ez éjjeli fényt, hogy ne csak ez éjjel bemutatott áldozatunk tündököljék világosságod titkos hozzájárulása által, hanem mindenütt, ahová csak visznek valamit e megszentelésnek misztériumából, távozzék a gonosz lélek csalárdságának fondorlata, és működjék Fölséged ereje. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. R. Amen. (SzXF fordítása)

Jöjjön le, kérünk, mindenható Isten, ezekre a tömjénszemekre bőséges áldásod áradása, és ennek az éjszakának fényét te gyújtsd meg nekünk, láthatatlan újjáteremtő, hogy ez a fényáldozat, melyet ezen az éjszakán meggyújtunk, a te titokzatos világosságod hozzávegyülésével kapja meg ragyogását, házainkban pedig, ahová a megszentelő jelből egy részt elviszünk, űzze el az ördög csalárdságát, és közvetítse fenségednek erejét. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen. (PK fordítása)


4.1.7. Akklamációk

Az évszám felírása a húsvéti gyertya keresztjének függőleges szárára: Christus heri et hodie, a kereszt vízszintes szárára: Principium et Finis, Alpha és Omega: Alpha et Omega, az évszám első jegye: Ipsius sunt tempora, második jegye: et saecula, harmadik jegye:ipsi gloria et imperium, negyedik jegye: per universa aeternitatis saecula. Amen.

Az öt tömjéncsomó behelyezése:1 Per sua sancta vulnera 2 gloriosa 3 custodiat 4 et conservet nos 5 Christus Dominus Amen.

A gyertya meggyújtása: Lumen Christi gloriose resurgentis dissipet tenebras cordis et mentis.

(XIIP, MP)

 

Az évszám felírása a húsvéti gyertya keresztjének függőleges szárára:Jézus Krisztus tegnap és ma, Ő a Kezdet és a Vég, Ő az Alfa és az Ómega, övé az idő, és övé az örökkévalóság, övé a dicsőség és a hatalom mindörökkön örökké Amen.

Az öt tömjéncsomó behelyezése:1 Szent és dicsőséges 2 sebhelyei által 3 őrizzen 4 és védjen meg minket 5 az Úr Krisztus.

A gyertya meggyújtása: A dicsőségesen feltámadt Krisztus világossága oszlassa szét szívünk és elménk homályát.           

(MM fordítása, onnan PK is)


4.2. Exsultet

Latin szövegét és PK fordítását a hozzájuk tartozó dallamokkal lásd: Mel/4/2.

 

SzXF fordítása: Ujjongjon immár az ég angyalainak serege, vigadozzanak a mennyei karok, és az ily nagy király győzelmi diadalát harsogja az üdv trombitája. Örvendezzék az ily nagy világossággal elárasztott és az örök király dicsőségének fényével megvilágosított föld is, s az egész föld kereksége tudja meg, hogy eltűnt sötétsége. Örvendjen az ily nagy világosság ragyogásával ékesített Anyaszentegyház is, és visszhangozzék a népek hangos kiáltásától e lak. Ezért ti is, kérlek titeket, köröttem álló kedves testvéreim, esedezzetek e szent világosság oly csodálatos fényénél velem együtt a mindenható Isten irgalmáért: hogy aki engem érdemtelenül az Egyház szolgái közé fölvenni méltóztatott, világosságának fényével elárasszon és engedje, hogy elzengjem e húsvéti gyertya dicséretére szolgáló öröméneket; a mi Urunk Jézus Krisztus, az ő Fia által, ki vele él és uralkodik a Szentlélekkel egyetemben, Isten, mindörökkön örökké. R) Amen.

V) Az Úr legyen veletek. R) És a te lelkeddel. V) Emeljük fel szívünket. R) Felemeltük az Úrhoz. V) Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. R. Méltó és igazságos.

Valóban méltó, és igazságos, hogy elménk és szívünk egész hevével s nyelvünk minden képességével zengedezzük a láthatatlan, mindenható Atya Isten és az ő Egyszülött Fia, a mi Urunk Jézus Krisztus dicséretét, ki érettünk lerótta az örök Atyának Ádám tartozását, és szent vérével eltörölte az első vétek adóslevelét. Mert ezek ama húsvét ünnepei, melyeken azt az igaz Bárányt megölték, kinek vére a hívek szívét megszenteli. Ez az az éj, melyen az Egyiptomból először kiszabadított atyáinkat, Izrael fiait száraz lábbal engedted átmenni a Veres-tengeren. Ez tehát az az éj, mely a tűzoszlop fényével szétoszlatta a bűn sötétségét. Ez az az éj, mely ma Krisztusnak az egész világon elszéledt s a világ gonoszságaitól és a bűnök homályától külön választott híveit visszavezeti a kegyelem állapotába, és a szentekkel egyesíti. Ez az az éj, melyben Krisztus szétrombolta a halál bilincseit, s a poklon diadalt aratva, föltámadott. Mert mit használt volna születnünk, ha nem lett volna megváltásunk. Ó mily csodálatos irántunk való jóságod, a te kegyességed, Ó megbecsülhetetlen, szerelmes szeretet! ki, hogy a szolgát megváltsad, Fiadat halálra adtad! Ó Ádám valóban szükséges bűne, melyet eltörölt Krisztus halála! Ó szerencsés vétek, mely ily nagy és ekkora fölségű Megváltót érdemelt! Ó valóban boldog éj, mely egymaga volt méltó tudni az időt és az órát, melyben Krisztus halottaiból föltámadott. Ez az az éj, melyről írva áll: És az éjjel oly világos lesz, mint a nappal, és az éj világosságot derít rám gyönyöreimben. Ennek az éjnek megszentelő ereje elűzi a gonoszságot, lemossa a bűnöket, és visszaszerzi az elesetteknek az ártatlanságot, a szomorúaknak a vigasztalást; elűzi a gyűlölséget, kieszközli az egyetértést, s megalázza a birodalmakat. (Most a diákonus kereszt alakban a tömjéncsomókat a húsvéti gyertyába illeszti, azután folytatja az éneket:)

Ennek az éjnek kegyelmében fogadd tehát szent Atyánk, e tömjénnek esti áldozatát, melyet Szentegyházad a méhek művéből, e húsvéti gyertyának ünnepélyes fölajánlásával szolgáinak keze által neked bemutat. Ámde már ismerjük e viaszoszlop dicsőségét, melyet az Isten tiszteletére a fellobbanó tűz meggyújt. (Ekkor a diákonus a háromágú gyertyatartón égő gyertyák egyikével meggyújtja a húsvéti gyertyát.)

Mely ámbár részekre oszlik, kölcsönvett fényéből mindazonáltal semmit sem veszít; mivel az az olvadó viasz táplálja, melyet a méhkirálynő készített e drágalátos szövétnek anyagául. (Ezután meggyújtják az oltár gyertyáit, és a diákonus folytatja:)

Ó, valóban boldog éj! mely az egyiptomiakat kifosztotta és a zsidókat gazdaggá tette; az az éj, melyben a mennyeiek a földiekkel, az isteniek az emberiekkel egyesülnek. Kérünk azért, Urunk, téged, hogy ez a neved tiszteletére fölszentelt viaszgyertya szüntelen világítson az éj sötétségének szétoszlatására. Fogadd kellemes illatként, hogy a mennyei világosságokkal egyesüljön, és így lángja elhasson a hajnali csillaghoz, ahhoz a hajnali csillaghoz, aki alkonyatot nem ismer; ahhoz, ki halottaiból föltámadott és teljes fényében fölragyogott az emberi nem előtt. Azért kérünk téged, Urunk, hogy minket, szolgáidat és az egész egyházi rendet s az ájtatos népet szentséges Atyánkkal, N. pápával, főpásztorunkkal, N-el együtt, napjainkban békességet engedvén, e húsvéti ünnepek örömeiben folytonos őrködéssel igazgatni, kormányozni és megtartani méltóztassál. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által: ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egyetemben, Isten, mindörökkön örökké. R) Amen:

 

MM fordítását lásd a misekönyvben.


4.3. Az olvasmányos rész bevezetése


4.3.1. Moníció és kezdő oráció

Vigiliam sollemniter ingressi, fratres carissimi, quieto corde nunc verbum Dei audiamus. Meditemur, quomodo Deus populum suum elapsis temporibus salvum fecerit, et novissime nobis Filium suum miserit Redemptorem. Oremus, ut Deus noster hoc paschale salvationis opus ad plenam redemptionem perficiat. (MP)

Kedves Testvéreim! Miután ünnepélyesen elkezdtük húsvéti vigíliánkat, figyelmes lélekkel hallgassuk meg Isten igéjét. Elmélkedjünk azon, miként mentette meg népét Isten a régmúlt időkben, az idők teljességében pedig hogyan küldte el szent Fiát Megváltónkul. (MM, onnan PK is)


4.3.2. Deus qui divitias misericordiae

Deus, qui divitias misericordiae tuae in hac praecipue nocte largiris, propitiare universo ordini sacerdatalis officii, et omnes gradus famulatus nostri perfecta delictorum remissione sanctifica, ut ministraturos regeneratrici gratiae tuae nulli esse obnocios patiaris offensum. Per Christum Dominum nostrum. (STR, oráció az olvasmányok előtt)

Könyörögjünk. Isten, ki irgalmasságod gazdag ajándékait főképpen ezen az éjszakán osztod ki közöttünk, légy kegyes hajlandósággal az itt szolgálattevő papsághoz és az oltárnál segédkezők minden rendjéhez: add meg bűneik teljes bocsánatát, és szenteld meg őket, hogy kegyelmed művének szolgálata során semmiben elmarasztalhatók ne legyenek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. (PK fordítása)


4.4. Olvasmányok

Vö. Komm/6.9


4.4.1. I. olvasmány a Teremtés könyvéből (1,1-2,3)

Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld pedig puszta és üres volt és sötétség volt a mélység színén: és Isten lelke lebegett a vizek színén. És mondta Isten: „Legyen világosság!” És lett világosság. És látta Isten, hogy a világosság jó, és elválasztotta Isten a világosságot a sötétségtől. És nevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig nevezte éjjelnek. És lett este és lett reggel: első nap.

És mondta Isten: „Legyen boltozat a vizek közepén, hogy elválassza a vizeket egymástól.” És megalkotta Isten a boltozatot, és elválasztotta a vizeket, melyek a boltozat alatt voltak, azoktól a vizektől, melyek a boltozat fölött voltak; és úgy lett. És nevezte Isten a boltozatot égnek. És lett este és lett reggel: második nap.

És mondta Isten: „Gyűljenek össze az ég alatt levő vizek egy helyre, hogy látható legyen a száraz.” És úgy lett. És nevezte Isten a szárazat földnek, az összegyűlt vizeket pedig nevezte tengernek. És látta Isten, hogy jó. És mondta Isten: „Hozzon a föld sarjat, magtermő füvet, gyümölcsfát, amely gyümölcsöt terem a maga faja szerint, amelyben benne van a magva a földön.” És úgy lett. És hajtott a föld sarjat, magtermő füvet a maga faja szerint, és gyümölcstermő fát, melyben a magva benne van a maga faja szerint. És látta Isten, hogy jó. És lett este és reggel: harmadik nap.

És mondta Isten: „Legyenek világítótestek az égboltozaton, hogy elválasszák a nappalt az éjjeltől, és szolgáljanak jelekül és időjelzőkül a napok és az évek számára. És legyenek világítók az égboltozaton, hogy világítsanak a földre!” És úgy lett. És alkotta Isten a két nagy világítót, a nagyobbik világítót, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világítót, hogy uralkodjék éjjel, meg a csillagokat. És elhelyezte őket Isten az égboltozaton, hogy világítsanak a földre. És hogy uralkodjanak nappal és éjjel, és hogy elválasszák a világosságot a sötétségtől. És látta Isten, hogy jó. És lett este és reggel: negyedik nap.

És mondta Isten: „Nyüzsögjenek a vizek élőlények sokaságától és röpködjenek a madarak a föld fölött, az égboltozaton”. És teremtette Isten a nagy tengeri szörnyetegeket, és mind az élőlényeket, melyekkel nyüzsögtek a vizek, a maguk faja szerint. És látta Isten, hogy jó. Ekkor megáldotta őket Isten, mondván: „Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek meg a vizeket a tengerekben, a madarak pedig sokasodjanak a földön.” És lett este és reggel: ötödik nap. Ekkor mondta Isten: „Teremjen a föld élőlényt a maga faja szerint, barmot, csúszómászót és szárazföldi vadat a maga faja szerint!” És úgy lett. És Isten megteremtette a szárazföldi vadat a maga faja szerint, meg a barmot a maga faja szerint és minden földi csúszómászót a maga faja szerint. És látta Isten, hogy jó.

Ekkor mondta Isten: „Alkossunk embert a mi képünkre, hasonlatosságunkra, hogy uralkodjék a tenger halain és az ég madarain és a barmokon, meg az egész földön és minden csúszómászón, amely a földön mozog!” És teremtette Isten az embert az ő képére. Isten képére teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket. És megáldotta őket Isten, és szólott hozzájuk Isten: „Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hódítsátok meg, és uralkodjatok a tenger halain és az ég madarain, és minden állaton, ami csak mozog a földön.” És szólott Isten: „Íme, odaadtam nektek minden magtermő füvet, amely az egész föld színén van, és minden fát, amelynek gyümölcse magot terem: tiétek legyen eledelül. A föld minden vadjának és az ég minden madarának és mindennek, ami a földön mászik, amelyben élő lélek van, mind a zöld füvet adtam eledelül.” És így lett. És látta Isten mindazt, amit alkotott, és íme, nagyon jó volt. És lett este és reggel: hatodik nap.

Így bevégeztetett az ég és a föld, és minden seregük. És a hetedik napon Isten bevégezte művét, melyet alkotott, és megnyugodott a hetedik napon minden művétől, amelyet alkotott. Ekkor megáldotta Isten a hetedik napot és megszentelte, mert ezen megnyugodott Isten minden művétől, amelyet teremtett és alkotott.

Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.


4.4.2. II. olvasmány a Kivonulás könyvéből  (14,15-15,1)

És szólott az Úr Mózeshez: „Szólj Izrael fiaihoz, és induljanak! Te pedig emeld fel botodat, és nyújtsd ki karodat a tenger fölé, és hasítsd ketté, és Izrael fiai menjenek be a tengerbe száraz földön. És én íme, megkeményítem az egyiptomiak szívét, és utánuk nyomulnak, és dicsőséget szerzek a Fáraón és egész seregén, szekérhadán és lovasain. És megtudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az Úr, midőn dicsőséget szerzek a Fáraón, szekérhadán és lovasain.”

És elvonult Isten angyala, aki előbb Izrael tábora előtt haladt és ment, és elvonult a felhőoszlop előlük, és megállott nyomukban. És Egyiptom tábora és Izrael tábora közé került, és ott volt a felhő és a sötétség: és az bevilágította az éjszakát és nem közeledett az egyik tábor a másikhoz egész éjjel. És kinyújtotta Mózes karját a tenger fölé egész éjjel, és szárazzá tette a tengert, és meghasadtak a vizek, és Izrael bement a tenger közepébe száraz földön, és a vizek falként álltak mellettük jobbkezük felől és balkezük felől. És az egyiptomiak üldözőbe vették őket, és utánuk nyomultak a Fáraó minden lova, szekérhada és lovasa a tenger közepébe. És történt a reggeli őrváltás idején, hogy letekintett az Úr Egyiptom táborára tűz- és felhőoszlopban, és összezavarta Egyiptom táborát. És lehullatta hadiszekereinek kerekeit, és nehézséggel vonszoltatta: és szólottak az egyiptomiak: Meneküljünk Izrael elől, mert az Úr harcol értük az egyiptomiakkal.

És szólott az Úr Mózeshez: „Nyújtsd ki karodat a tenger fölé, és térjenek vissza a vizek az egyiptomiakra, szekérhadukra és lovasaikra.” És kinyújtotta Mózes karját a tenger fölé, és visszatért a tenger reggeltájban állandó helyére, az egyiptomiak pedig futottak feléje, és az Úr az egyiptomiakat belesodorta a tenger közepébe. És visszatértek a vizek, és elborították a szekérhadat és a lovasokat a Fáraó egész seregével, amely utánuk nyomult a tengerbe; nem maradt meg közülük egy sem. De Izrael fiai száraz földön vonultak át a tenger közepében, és a víz falként állott mellettük jobbfelől és balfelől. És megmentette aznap az Úr Izraelt az egyiptomiak kezéből és Izrael látta az egyiptomiakat holtan a tenger partján. És meglátta Izrael a hatalmas kezet, amellyel cselekedett az Úr az egyiptomiakon és félte a nép az Urat, és hitt az Úrban, és Mózesben, az ő szolgájában.

Akkor énekelte Mózes Izrael fiaival ezt a dalt az Úrnak, és szóltak, mondván: (Tractus)


4.4.3. III. olvasmány Izajás próféta könyvéből (5,1-7)

Hadd énekeljem el kedvesemnek énekét az én szerelmesem szőlőjéről. Szőlője volt szerelmesemnek igen termékeny hegytetőn. Sövénnyel körülvette, a köveket kiszedte belőle, és szépen beültette. Közepén tornyot épített, és sajtót vágott ki benne. És várta, hogy szőlőt hozzon, és vadszőlőt hozott.

Nos hát, Jeruzsálem lakói és Júda férfiai, tegyetek igazságot köztem és szőlőm közt! Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, és nem tettem meg vele? Talán, hogy azt vártam, hogy szőlőt hozzon, és vadszőlőt hozott? Most íme, tudtotokra adom, mit teszek majd szőlőmmel: Lerontom sövényét, hadd szaggassák szerte, lerombolom falát, hadd tapossák össze. És elhagyottá teszem: nem metszik meg és nem kapálják meg, hadd verje föl a bozót és a tövis. És meghagyatom a felhőknek, hogy esőt ne hullassanak reá. Bizony a seregek Urának szőlője Izrael háza, és Júda férfia az ő gyönyörű ültetése. Azt vártam, hogy cselekedete igaz legyen, és íme, gonosz; hogy igazságot szolgáltasson, és íme, jajveszékelést okoz. Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.        


4.4.4. IV. olvasmány Izajás próféta könyvéből (55,1-11)

Ti szomjazók, jöjjetek a vizekhez mindnyájan, s akiknek nincsen pénzetek, siessetek, vegyetek és egyetek; jöjjetek, vegyetek pénz nélkül és minden ellenérték nélkül bort és tejet. Miért fordítjátok a pénzt arra, ami nem kenyér, és keresményeteket arra, ami jól nem laktat? Hallgassatok, hallgassatok reám, s akkor jót esztek és kövér ételekben gyönyörködhettek. Hajtsátok hozzám fületeket, jöjjetek hozzám, hallgassatok ide, s akkor élni fog lelketek. És én örök szövetséget kötök veletek, a Dávidnak megígért állandó irgalmasság szerint. Íme, tanúul adtam őt a népeknek, vezérül és parancsolóul a nemzeteknek. Íme, hívsz majd oly nemzetet, melyet nem ismertél, és a nemzetek, melyek nem is ismertek téged, hozzád sietnek, az Úrért, a te Istenedért, Izrael Szentjéért, ki megdicsőített téged.

Keressétek az Urat, míg megtalálható, hívjátok őt segítségül, míg közel van. Hagyja el útját az istentelen, gondolatait a gonosz férfiú, és térjen vissza az Úrhoz, ki megkönyörül rajta; és Istenünkhöz, mert kész ő a megbocsátásra. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és a ti utaitok nem az én utaim, úgymond az Úr. Mert amennyivel magasabbak az egek a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, az én gondolataim a ti gondolataitoknál. És amint lehull a zápor és a hó az égből, és oda többé vissza nem tér, hanem megitatja a földet, megöntözi és megtermékenyíti, és magot ad a magvetőnek és kenyeret az evőnek: úgy lesz az én igém is, mely szájamból kimegy. Nem tér az hozzám vissza eredménytelenül, hanem végbeviszi mindazt, amit akarok, és végrehajtja azt, amire küldöm. Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.


4.5. Könyörgések az olvasmányok után[31]


4.5.1. Deus qui mirabiliter creasti

Oremus. Flectamus genua. Levate. (Mindegyiknél!)

Deus qui mirabiliter creasti hominem[32] et mirabilius redemisti: da nobis, quaesumus, contra oblectamenta peccati, mentis ratione persistere; ut mereamur ad aeterna gaudia[33] pervenire. Per Dominum nostrum. (STR 1. oráció, TRID 1. oráció, MP 1. oráció ad libitum)

Isten, ki az embert csodálatosan teremtetted és még csodálatosabban megváltottad, add, kérünk hogy a bűn csábításainak eltökélt akarattal ellentálljunk, és így az örökkétartó örömökre eljuthassunk. A mi Urunk. (SzXF fordítása)

Isten, te csodálatosan teremtetted, és még csodálatosabban megváltottad az embert. Kérünk, segíts minket, hogy öntudatos lélekkel szálljunk szembe a bűn csábításaival, és így eljussunk az örök életre. (MM fordítása)

Isten, aki csodálatra méltó módon megteremtetted az embert, és még csodálatosabban megváltottad, add meg nekünk, kérünk, hogy a bűnnek csábításával szemben egész lelkületünk meggyőződésével helytállhassunk, s ezáltal az örök örömekre eljutni méltók lehessünk. Krisztus, a mi Urunk által. – Amen. (PK fordítása)


4.5.2. Deus incommutabilis virtus

Deus, incommutabilis virtus et lumen aeternum: respice propitius ad totius Ecclesiae tuae mirabile sacramentum, et opus salutis humanae, perpetuae dispositionis effectu, tranquillius operare; totusque mundus experiatur et videat, dejecta erigi, inveterata renovari, et per ipsum redire omnia in integrum, a quo sumpsere principium: Dominum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat. (TRID 2. oráció, MP 7. oráció ad libitum)

Isten, változhatatlan erő és örök világosság, tekints kegyesen egész Egyházad csodálatos misztériumára, s az emberi nem üdvösségének művét örök terveid szerint megbékélve hajtsd végre; hogy így az egész világ lássa és tapasztalja, hogy a lesújtottakat felemeled, az elavultakat megújítod s minden helyreáll, az által, akitől ered, Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által: Ki veled él. (SzXF fordítása)

Istenünk, fogyhatatlan erő és nem szűnő világosság, tekints kegyesen az egész Egyház szent közösségére, és örök végzésed szerint vezesd el biztos kézzel az üdvösségre. Hadd lássa és tapasztalja meg az egész világ, hogy a megvetett magasra kerül, az elavult megújul, és egészen tökéletessé épül Krisztusban, aki mindennek kezdete. (MM fordítása)


4.5.3. Deus, fidelium Pater summe

Deus, fidelium Pater summe, qui in toto orbe terrarum, promissionis tuae filios diffusa adoptionis gratia multiplicas: et per paschale sacramentum, Abraham puerum tuum universarum, sicut jurasti, gentium efficis patrem; da populis tuis digne ad gratiam tuae vocationis introire. Per Dominum. (TRID 3. oráció)

Deus, Pater summe fidelium, qui promissionis tuae filios diffusa adoptionis gratia in toto orbe terrarum multiplicas, et per paschale sacramentum Abraham puerum tuum universarum, sicut jurasti, gentium efficis patrem; da populis tuis digne ad gratiam tuae vocationis intrare. Per Dominum. (MM 2. oráció)

Isten, minden hívő legfőbb Atyja, ki az ígéret fiait szent kegyelmed bősége által az egész föld kerekségén megsokasítod, s a húsvéti misztériumok által esküd szerint szolgádat Ábrahámot, valamennyi nép atyjává teszed, add, hogy népeid méltók legyenek arra a kegyelemre, mellyel őket örökségedbe meghívtad. A mi Urunk. (SzXF fordítása)

Istenünk, híveid mennyei Atyja, te ígéreted szerint a fogadott fiúság kiáradó kegyelmével az egész földkerekségen megsokasítod gyermekeidet, – és a húsvéti áldozat által szolgádat, Ábrahámot esküd szerint minden nemzet atyjává teszed: add, hogy népeid kegyelmi hívásod útjára lépjenek. (MM fordítása)


4.5.4. Deus cujus antiqua miracula

Deus, cujus antiqua miracula in praesenti quoque saeculo coruscare sentimus: praesta quaesumus, ut sicut priorem populum, ab Aegyptis liberasti, hoc ad salutem gentium per aquas baptismatis opereris. Per Dominum nostrum. (STR 2. oráció)

Deus, cujus antiqua miracula etiam nostris saeculis coruscare sentimus: dum, quod uni populo, a persecutione Aegyptiaca liberando, dexterae tuae potentia contulisti, id in salutem gentium per aquam regenerationis operaris: praesta; ut in Abrahae filios et in Israeliticam dignitatem, totius mundi transeat plenitudo. Per Dominum nostrum. (TRID 4. oráció, MP 3. oráció ad libitum)

Isten, kinek hajdani csodáit korunkban is látjuk tündökölni, midőn az újjászületés vize által a népek üdvösségére azt eszközlöd, amit erős karoddal egy népnek az egyiptomiak üldözésétől való megszabadítására műveltél, engedd, hogy Ábrahám fiainak és a választott népnek méltósága az egész világ teljességére átmenjen. A mi Urunk. (SzXF fordítása)

Istenünk, régi csodatetteid ma is tündöklő fényben ragyognak előttünk, mert amit hatalmas kézzel egyetlen nép javára cselekedtél, hogy megszabadítsd a fáraó üldözésétől, ugyanazt teszed az újjászületés vize által a nemzetek üdvösségére. Kérünk, juttasd el az egész világot választott népednek, Ábrahám igazi fiainak méltóságára. (MM fordítása)

Isten, kinek hajdani csodatettei a mi napjainkban is változatlan tündökléssel ragyognak, kérünk, hogy miképpen első népedet az egyiptomiak kezéből megszabadítottad, azonképpen cselekedjél ma is a keresztség vize által minden nép üdvösségére. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. (PK fordítása)


4.5.5. Omnipotens… multiplica

Omnipotens sempiterne Deus, multiplica in honorem nominis tui, quod patrum fidei spopondisti: et promissionis filios sacra adoptione dilata; ut, quod priores Sancti non dubitaverunt futurum, Ecclesia tua magna jam ex parte cognoscat impletum. Per Dominum nostrum. (TRID 5. oráció, MP 4. oráció)

Örök, mindenható Isten, szaporítsd szent neved dicsőségére azt, mit atyáink hitéért megígértél, s terjeszd el az Ígéret fiait szent örökbefogadás által, hogy aminek bekövetkezéséről az ősidők szentjei nem kételkedtek, azt Egyházad immár nagyrészt teljesültnek lássa. A mi Urunk. (SzXF fordítása)

Mindenható, örök Isten, neved dicsőségére sokasítsd meg azt, amit az ősatyák hitére megígértél: Növeld az ígéret fiainak számát a gyermekké fogadás szent kegyelme által, hogy Egyházad egyre inkább lássa mindennak beteljesedését, aminek jövendő bekövetkezésében az ősatyák sohase kételkedtek. (MM fordítása)


4.5.6. Deus qui Ecclesiam tuam semper

Deus, qui Ecclesiam tuam semper gentium vocatione multiplicas: concede propitius; ut, quos aqua baptismatis abluis, continua protectione tuearis. Per Dominum nostrum. (STR 4. oráció, TRID 6. oráció, MP 6. oráció)

Isten, ki Egyházadat a népek meghívása által mindenkor gyarapítod, engedd kegyesen, hogy akiket a keresztség vizével lemosol, azokat folytonos oltalmaddal oltalmazd. A mi Urunk. (SzXF fordítása)

Istenünk, te a nemzetek meghívásával mindenkor gyarapítod Egyházadat. Oltalmazd szüntelen segítségeddel azokat, akiket a keresztvízzel tisztára mosol. (MM fordítása)

Isten, ki Egyházadat a népek meghívása által mindenkor gyarapítod, engedd kegyesen, hogy akiket a keresztség vizével lemosol, azokat folytonos oltalmazásod meg is őrizze. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. (PK fordítása)


4.5.7. Deus qui nos ad celebrandum

Deus, qui nos ad celebrandum paschale sacramentum utriusque Testamenti paginis instruis; da nobis intellegere misericordiam tuam; ut ex perceptione praesentium munerum firma sit exspectatio futurorum. Per Dominum. (STR 3. oráció, TRID 7. oráció, MP 7. oráció ad libitum)

Isten, ki minket a húsvéti misztérium megülésére mindkét szövetség lapjain tanítasz; engedd megismernünk irgalmasságodat, hogy a jelenleg nyert adományok jövendő javaknak bizalommal teljes várására buzdítsanak. A mi Urunk. (SzXF fordítása)

Istenünk, te az Ó- és Újszövetség könyveivel oktatsz minket, hogy méltón ünnepeljük Húsvét szent titkát. Kérünk, segíts megértenünk irgalmasságodat, és mostani ajándékaid erősítsenek meg az eljövendők várására. (MM fordítása)

Könyörögjünk. Isten, ki a húsvéti misztérium megünneplésére minket mindkét szövetség szent írásai által oktatsz, add megértenünk irgalmasságodat, hogy befogadván jelenvaló adományaidat, szilárd legyen várakozásunk az eljövendőkre. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. (PK fordítása)


4.5.8. Deus qui in omnibus Ecclesiae tuae filiis

Deus, qui in omnibus Ecclesiae tuae filiis, sanctorum Prophetarum voce manifestasti, in omni loco dominationis tuae, satorem te bonorum seminum, et electorum palmitum esse cultorem: tribue populis tuis, qui et[34] vinearum apud te nomine censentur et segetum, ut, spinarum et tribulorum squalore resecato, digna efficiantur fruge fecundi. Per Dominum nostrum. (TRID 8. oráció)

Isten, ki a szent próféták szavai által Egyházadnak valamennyi fiain megmutattad, hogy uralkodásod minden helyén jó magvak vetője és kiváló szőlővesszők művelője vagy; add népeidnek, kiket szőlődnek és vetésednek is szoktál nevezni, hogy a tövisek és bojtorjánok gyomjait magukból kiirtsák, és bő termésre méltók legyenek. A mi Urunk Jézus Krisztus. (SzXF fordítása)


4.5.9. Omnipotens… qui in omnium operum tuorum

Omnipotens sempiterne Deus, qui in omnium[35] operum tuorum dispensatione mirabilis es: intellegant redempti tui, non fuisse excellentius, quod initio[36] factus est mundus, quam quod in fine saeculorum Pascha nostrum immolatus est Christus: Qui tecum vivit et regnat. (TRID 9. oráció, MP 1. oráció ad libitum)

Örök mindenható Isten, ki minden műved elrendezésében csodálatos vagy, lássák át megváltottaid, hogy kezdetben a világ teremtése, nem volt fölségesebb mű, mint az, midőn az idők teljében húsvéti bárányunk, Krisztus magát föláldozta: Ki veled él. (SzXF fordítása)

Mindenható, örök Isten, te minden végzésedben csodálatra méltó vagy. Segítsd megváltott népedet annak megértésére, hogy az egész világot megteremtened nem volt fönségesebb, mint az idők teljességében áldozatul adnod Krisztust, a mi húsvéti Bárányunkat. (MM fordítása)


4.5.10. Deus qui diversitatem gentium

Deus, qui diversitatem gentium[37] in confessione tui nominis adunasti: da nobis et velle et posse, quae praecipis; ut, populo ad aeternitatem vocato, una sit fides mentium et pietas actionum. Per Dominum nostrum. (TRID 10. oráció)

Isten, ki a különböző népeket neved megvallásában egyesítetted, engedd nekünk, hogy akarjuk, és meg is tehessük, amiket parancsolsz, és így az örök boldogságra meghívott népek a hitben és jócselekedetekben egyek legyenek. A mi Urunk. (SzXF fordítása)


4.5.11. Deus celsitudo humilium

Deus, celsitudo humilium et fortitudo rectorum, qui per sanctum Moysen, puerum tuum, ita erudire populum, tuum sacri carminis tui decantatione voluisti, ut illa legis iteratio fieret etiam nostra directio: excita in omnem justificatarum gentium plenitudinem potentiam tuam et da laetitiam, mitigando terrorem; ut omnium peccatis tua remissione deletis, quod denuntiatum est in ultionem, transeat in salutem. Per Dominum nostrum. (TRID 11. oráció)

Isten, az alázatosak fölmagasztalója s az igazak erőssége, ki szent szolgád, Mózes által elrendelted, hogy népedet szent éneked zengedezése által úgy oktattassák, hogy ez a törvény ismétlése nekünk is irányul szolgáljon, ébreszd föl hatalmadat az összes megigazult népek fölé, s enyhítvén fenyegetésedet, nyújts vigasztalást, hogy mindnyájunknak bűneit megbocsátásoddal eltörlöd, és amivel bűnhődésünkre fenyegettél, az üdvösségünkre váljék. A mi Urunk. (SzXF fordítása)


4.5.12. Omnipotens… spes unica mundi

Omnipotens sempiterne Deus, spes unica mundi, qui Prophetarum tuorum praeconio praesentium temporum declarasti mysteria: auge populi tui vota placatus; quia in nullo fidelium, nisi ex tua inspiratione, proveniunt quarumlibet incrementa virtutum. Per Dominum. (TRID 12. oráció, MP 5. oráció)

Mindenható örök Isten, a világ egyetlen reménye, ki prófétáid jövendölése által kinyilatkoztattad a jelen idők titkait, ébreszd föl kegyesen népedben a jó után való vágyat, mivel híveid közül senki sem haladhat semmiféle erényben, hacsak szent ihletésed nem ösztönzi. A mi Urunk. (SzXF fordítása)

Mindenható, örök Isten, az egész világ egyetlen reménysége, te prófétáid jövendöléseiben az Újszövetség titkait hirdetted előre. Erősítsd meg kegyesen néped jóakaratát, mert híveidben csak sugallatod segítségével növekedhetnek az erények. (MM fordítása)


4.5.13. Deus qui primis temporibus

Deus qui primis temporibus impleta miracula novi testamenti luce reserasti, ut et Mare Rubrum forma sacri fontis exsisteret, et plebs a servitute liberata christiani populi sacramenta praeferret, da, ut omnes gentes, Israelis privilegium merito fidei consecutae, Spiritus tui participatione regerentur. Per Christum Dominum nostrum. (MP 3. oráció ad libitum)

Istenünk, te az Újszövetség fényénél kinyilatkoztattad az ősi időkben művelt csodák igazi jelentését, hogy a Vörös-tenger vize a keresztség forrását, a szolgaságból szabadult nép pedig a keresztény nép megszentelődésének szent titkát jelképezte. Add, hogy minden nemzet elnyerje a kiválasztottság kiváltságát, és Szentlelkedből részesedve újjászülessék. (MM fordítása)


4.6. A litánia

A litániák magyarul, dallammal: Mel/4.4

 

STR:

Kyrie eleison. Christe. Kyrie. Christe audi nos. Christe exaudi nos.

Sancta Maria. R) Ora pro nobis. Sancte Michael – S. Raphael – Omnes sancti angeli et archangeli – S. Johannes Baptista – Omnes sancti Patriarchae et Prophetae – S. Petre – S. Paule – S. Andra – S. Johannes – S. Jacobe  – Omnes apostoli et evangelistae  – S. Stephane  – S. Adalberte  – S. Georgi  – S. Laurenti  – S. Venceslae  – Omnes sancti martyes  – S. Silvester  – S. Gregori  – S. Martine  – S. Nicolae  – S. rex Stephane  – S. Emerice  – S. Ladislae  – Omnes sancti confessores  – S. Felicitas  – S. Perpetua  – S. Agatha  – S. Agnes  – S. Margaretha  – Omnes sancti virgines  –  Omnes sancti.

Propitius esto R) Parce nobis Domine.  Propitius esto R) Libera nos Domine.  Ab omni malo. R) Libera. Ab insidiis diaboli  – In die judicii  –

Peccatores R) Te rogamus audi nos. Ut pacem dones  – Ut sanitatem nobis dones  – (a pap/püspök intonálja háromszor:) UT FONTEM ISTUM BENEDICERE ET CONSECRARE DIGNERIS  – Ut Ecclesiam tuam regere et defendere digneris  – Ut episcopum nostrum misericorda et pietas tua custodiat  – Ut regem nostrum et omnem exercitum ejus sub tua protectione custodire digneris  – Ut sanctum populum Christianum pretiosissimo sanguine tuo redemptum conservare digneris  – Ut nos exaudire digneris  – Ut nos custodire digneris  –

Agne Dei R) Parce nobis Domine. Agne Dei R) Exaudi nos nobis Domine. Agne Dei R) Miserere nobis. Christe audi nos. Christe exaudi nos.

Magyarul dallammal lásd: Mel/4.4.1

 

TRID:

Kyrie eleison. Christe. Kyrie. Christe audi nos. Christe exaudi nos.

Pater de caelis Deus R) Miserere nobis. Filius Redemptor mundi – Spiritus Sancte Deus  –  Sancta Trinitas, unus Deus  –

Sancta Maria. R) Ora pro nobis. Sancta Dei Genitrix  –  Sancta Virgo virginum, – Sancte Michael – S. Gabriel  –  S. Raphael – Omnes sancti angeli et archangeli – Omnes sancti beatorum spirituum ordines  –  S. Johannes Baptista – S. Joseph  –  Omnes sancti Patriarchae et Prophetae – S. Petre – S. Paule – S. Andra – S. Johannes – Omnes apostoli et evangelistae  – Omnes sancti discipuli Domini  –  S. Stephane  – S. Laurenti  – S. Vincenti – Omnes sancti martyes  – S. Silvester  – S. Gregori  – S. Augustine – Omnes sancti confessores  – Omnes sancti doctores  –  S. Antoni  –  S. Benedicte  –  S. Dominice  –  S. Francisce  –  Omnes sancti sacerdotes et levitae  –  Omnes sancti monachi et eremitae  –  S. Maria Magdalena – S. Agnes  – S. Caecilia  –  S. Agatha  –  S. Anastasia  – Omnes sancti virgines  et viduae – Omnes sancti et sanctae Dei R) intercedite pro nobis.

Propitius esto R) Parce nobis Domine.  Propitius esto R) Exaudi nos Domine. Propitius esto R) Libera nos Domine.  Ab omni malo. R) Libera. A morte perpetua  – Per mysterium sanctae incarnationis tuae  –  Per adventum tuum  –  Per nativitatem tuam  –  Per baptismum et sanctum jejunium tuum  –  Per crucem et passionem tuam  –  Per mortem et sepulturam tuam  –  Per sanctam resurrectionem tuam  –  Per admirabilem ascensionem tuam  –  Per adventum Spiritus Sancti Paracliti  – In die judicii  –

Peccatores R) Te rogamus audi nos. Ut nobis parces  –  Ut Ecclesiam tuam sanctam regere et conservare digneris  –  Ut domnum apostolicum et omnes ecclesiasticos ordines in sancta religione conservare digneris  –  Ut inimicos sanctae Ecclesiae humiliare digneris  –  Ut regibus et principibus christianis pacem et veram concordiam donare digneris  –  Ut nosmetipsos in tuo sancto servitio confortare et conservare digneris  –  Ut omnnibus benefactoribus nostris sempiterna bona retribuas  –  Ut fructus terrae dare et conservare digneris  –  Ut omnibus fidelibus defunctis requiem aeternam donare digneris  –  Ut nos exaudire digneris  –

Agnus Dei qui tollis peccata mundi R) Parce nobis Domine. Agnus Dei… R) Exaudi nos nobis Domine. Agnus Dei… R) Miserere nobis. Christe audi nos. Christe exaudi nos.

 

Fordítás (SzXF)

Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atya Isten R) irgalmazz nekünk! Megváltó Fiú Isten, R. Szentlélek Úristen, R. Szentháromság egy Isten, R.

Szentséges szűz Mária R) Könyörögj(etek) értünk. Istennek szent anyja R. Szüzeknek szent Szüze R. Szent Mihály R. Szent Gábor R. Szent Ráfael R. Mindnyájan szent angyalok és főangyalok R. Mindnyájan dicsőült szentek lelkei R. Keresztelő Szent János R. Szent József R. Mindnyájan szent patriárkák és próféták R. Szent Péter R. Szent Pál R. Szent András R. Szent János R. Mindnyájan szent apostolok és evangélisták R. Mindnyájan, Krisztusnak szent tanítványai R. Szent István R. Szent Lőrinc R. Szent Vince R. Mindnyájan szent vértanuk R. Szent Szilveszter R. Szent Gergely R. Szent Ágoston R. Mindnyájan szent püspökök és hitvallók R. Mindnyájan szent tanítók R. Szent Antal R. Szent Benedek R. Szent Domonkos R. Szent Ferenc R. Mindnyájan szent papok és leviták R. Mindnyájan szent szerzetesek és remeték R. Szent Mária Magdolna R. Szent Ágnes R. Szent Cecília R. Szent Ágota R. Szent Anasztázia R. Mindnyájan szent szüzek és özvegyek R. Istennek minden szentjei R.

Légy irgalmas! R. Uram, kegyelmezz nekünk! Légy irgalmas! R. Uram, hallgass meg minket! Minden gonosztól R. Ments meg, Uram, minket! Minden bűntől R. Az örök haláltól R. Megtestesülésed szent titka által R. Eljöveteled által R. Születésed által R. Keresztséged és szent böjtölésed által R. Kereszted és kínszenvedésed által R. Halálod és temetésed által R. Szentséges föltámadásod által R. Csodálatos mennybemeneteled által R. A vigasztaló Szentlélek eljövetele által R. Az ítélet napján R.

Mi bűnösök R. Kérünk téged, hallgass meg. Hogy nekünk irgalmazni méltóztassál R. Hogy Anyaszentegyházadat kormányozni és megerősíteni méltóztassál R. Hogy a római pápát s az egész papi rendet a szent vallásban megtartani méltóztassál R. Hogy az Anyaszentegyház ellenségeit megalázni méltóztassál R. Hogy a keresztény királyoknak és fejedelmeknek békességet és igaz egyetértést adni méltóztassál R. Hogy minket szent szolgálatodban megerősíteni és megtartani méltóztassál R. Hogy minden velünk jótevőknek örökkévaló javaidat adni méltóztassál R. Hogy a földnek bő termését megadni és megtartani méltóztassál R. Hogy a megholt híveknek örök nyugodalmat adni méltóztassál R. Hogy minket meghallgatni méltóztassál R.

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk, Uram! Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket, Uram! Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk, Uram! Krisztus hallgass minket! Krisztus hallgass meg minket!

 

MP:

Kyrie eleison. Christe. Kyrie.

Sancta Maria, Mater Dei R) Ora pro nobis. Sancte Michael  – Sancti angeli Dei – S. Joannes Baptista – S. Joseph – S. Petre et Paule – S. Andra – S. Joannes – S. Maria Magdalena – S. Stephane  – S. Ignati Antiochene – S. Laurenti  – Perpetua et Felicitas –  S. Agnes – S. Gregori  – S. Augustine – S. Athanasi –  S. Basili –  S. Martine – S. Francisce  et Dominice – S. Francisce Xavier –  S. Joannes Maria Vianney – S. Catharina Senensis –  S. Teresia de Avila – Omnes sancti et sanctae Dei –

Propitius esto R) Libera nos Domine.  Ab omni malo. R) Libera. A morte perpetua  – Per incarnationem tuam  – Per mortem et resurrectionem tuam  – Per effusionem Spiritus Sancti –

Peccatores R) Te rogamus audi nos. Ut hos electos per gratiam Baptismi regenerare digneris –  Ut hunc fontem regenerandis tibi filiis gratia tua sanctificare digneris – Jesu Fili Dei vivi –

Christe audi nos. Christe exaudi nos.


4.7. A keresztkút megszentelése


4.7.1. Omnipotens… ad devotionem populi renascentis

Omnipotens sempiterne Deus, respice propitius ad devotionem populi renascentis, qui, sicut cervus, aquarum tuarum expetit fontem: et concede propitius; ut fidei ipsius sitis, baptismatis mysterio, animam corpusque sanctificet. Per Dominum. Amen. (TRID: mielőtt a pap a keresztkúthoz lép)

Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, tekints kegyesen újraszülető néped ájtatosságára, mely mint a szarvas, vizeid forrása után eped: és engedd kegyesen, hogy a hit utáni szomja, a keresztség misztériumában lelkét és testét megszentelje. A mi Urunk. (SzXF fordítása)


4.7.2. Omnipotens… adesto magnae pietatis tuae mysteriis

Omnipotens sempiterne Deus, adesto magnae pietatis tuae mysteriis, adesto sacramentis: et ad creandos[38] novos populos, quos tibi fons baptismatis parturit, spiritum adoptionis emitte; ut, quod nostrae humilitatis gerendum est ministerio, tuae virtutis impleatur effectu. Per Dominum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus. (STR, TRID, a prefáció előtt)

Mindenható örök Isten, állj mellettünk atyai nagy jóságod misztériumában, állj mellettünk a szentségekben; és küldd le az örökbefogadás Lelkét, hogy újjáteremtse az új népeket, melyeket neked a keresztkút szül; és amit most csekélységünk e szolgálatban, cselekszik, teljék meg erőd hatásával, Jézus Krisztus a te Fiad által: Ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egyetemben Isten... (SzXF fordítása)

Mindenható, örök Isten, légy jelen, mikor a kegyességedből kapott misztérium megvalósul, légy jelen e szentségekben, és hogy új népet teremts, akiket a keresztkút szül életre neked, küldd el ide a gyermekké fogadás Lelkét, hogy amit szerény szolgálatunk e misztériumban most művelni fog, azt a te erőd töltse el valódi hatékonysággal. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. – Amen. (PK fordítása)


4.7.3. Moníciók

(„A pap intelmet intéz a jelenlevőkhöz ezekkel vagy hasonló szavakkal”:)

(Ha keresztelendők vannak jelen:) Precibus nostris, carissimi, fratrum nostrorum beatam spem unanimes adjuvemus, ut Pater omnipotens ad fontem regenerationis euntes omni misericordiae suae auxilio prosequatur. (Ha nincsenek jelen keresztelendők:) Dei Patris omnipotentis gratiam, carissimi, super hunc fontem supplices invocemus, ut qui ex eo renascentur adoptionis filiis in Christo aggregentur. (MP) 

Szeretteim! Egy szívvel-lélekkel erősítsük testvéreink boldog reménységét, hogy a mindenható Atya irgalmasságának minden támogatása kísérje őket, amikor az újjászületés forrásához járulnak. – Kedves Testvéreim! Könyörögve kérjük a mindenható Atyaisten kegyelmét erre a keresztkútra, hogy akik belőle újjászületnek, Krisztusban Isten gyermekeivé legyenek. (MM fordítása)

Testvéreim! Élő hittel, imádságos lélekkel vegyünk részt a keresztvíz megszentelésének ünnepi szertartásában, hogy ebből az újonnan fakadt isteni forrásból majd sokan elnyerjék bűneik bocsánatát és az örök életet. (PK)


4.7.4. A Prefáció

Vö. Komm/6.13

 

TRID, MS:

Vere dignum et justum est, aequum et salutare nos tibi semper et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus: Qui invisibili potentia sacramentorum tuorum mirabiliter operaris effectum: Et licet nos tantis mysteriis exsequendis simus indigni: Tu tamen gratiae tuae dona non deserens, etiam ad nostras preces aures tuae pietatis inclinas. Deus, cujus Spiritus super aquas inter ipsa mundi primordia ferebatur: ut jam tunc virtutem sanctificationis aquarum natura conciperet. Deus, qui, nocentis mundi crimina per aquas abluens, regenerationis speciem in ipsa diluvii effusione signasti: ut, unius ejusdemque elementi mysterio, et finis esset vitiis et origo virtutibus. Respice, Domine, in faciem Ecclesiae tuae, et multiplica in ea regenerationes tuas, qui gratiae tuae affluentis impetu laetificas civitatem tuam: fontemque baptismatis aperis toto orbe terrarum gentibus innovandis: ut, tuae majestatis imperio, sumat Unigeniti tui gratiam de Spiritu Sancto.

(A vizet kereszt alakban elválasztva:) Qui hanc aquam regenerandis hominibus praeparatam, arcana sui numinis admixtione fecundet: ut, sanctificatione concepta ab immaculato divini fontis utero, in novam renata creaturam, progenies caelestis emergat: Et quo aut sexus in corpore aut aetas discernit in tempore, omnes in unam pariat gratia mater infantiam. Procul ergo hinc, jubente te, Domine, omnis spiritus immundus abscedat: procul tota nequitia diabolicae fraudis absistat. Nihil hic loci habeat contrariae virtutis admixtio: non insidiando circumvolet: non latendo subrepat: non inficiendo corrumpat.

(A vizet megérintve:) Sit haec sancta et innocens creatura libera ab omni impognatoris incursu, et totius nequitiae purgata discessu. Sit fons vivus, aqua regenerans, unda purificans: ut omnes hoc lavacro salutifero diluendi, operante in eis Spiritu Sancto, perfectae purgationis indulgentiam consequantur.

(Háromszor keresztet vetve a keresztkútra:) Inde benedico te, creatura aquae, per Deum + vivum, per Deum + verum, per Deum + sanctum: per Deum, qui te in principio verbo separavit ab arida: cujus Spiritus super te ferebatur.

(A vizet szétválasztva a négy világtáj felé széthinti:) Qui te de paradisi fonte manare fecit, et in quatuor fluminibus totam terram rigare praecepit. Qui te in deserto amaram, suavitate indita, fecit esse potabilem, et sitienti populo de petra produxit. Be- + nedico te et per Iesum Christum, Filium ejus unicum, Dominum nostrum: qui te in Cana Galileae signo admirabili sua potentia convertit in vinum. Qui pedibus super te ambulavit : et a Ioanne in Iordane in te baptizatus est. Qui te una cum sanguine de latere suo produxit: et discipulis suis jussit, ut credentes baptizarentur in te, dicens: Ite, docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.

(Prózában mondja): Haec nobis praecepta servantibus, tu, Deus omnipotens, clemens adesto: tu benignus aspira. (Háromszor a vízre lehel:) Tu has simplices aquas tuo ore benedicito: ut praeter naturalem emundationem, quam lavandis possunt adhibere corporibus, sint etiam purificandis mentibus efficaces.

 

(Az égő húsvéti gyertyát háromszor a vízbe bocsátva háromszor énekli prefáció-tónusban:) Descendat in hanc plenitudinem fontis virtus Spiritus Sancti. (A Lélek = Pszi Ψ alakjában háromszor a vízre lehel:) Totamque[39] hujus aquae substantiam regenerandi fecundet effectu. (A gyertyát kiemelve folytatja:) Hic omnium peccatorum maculae deleantur: hic natura ad imaginem tuam condita, et ad honorem sui reformata principii, cunctis vetustatis squaloribus emundetur: ut omnis homo sacramentum hoc regenerationis ingressus, in verae innocentiae novam infantiam renascatur. (Olvasva fejezi be:) Per Dominum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: qui venturus est judicare vivos et mortuos, et saeculum per ignem. Amen.

(Ezután vesz a vízből és a népre hinti, egy szolgálattevő pedig egy edényben kiemel a vízből, hogy azt a házakba elvihessék.)

 

A szentelés befejezése TRID szerint:

(A pap kereszt alakban a vízbe önt a katekumenek olajából:) Sanctificetur et fecundetur fons iste Oleo salutis renascentibus ex eo, in vitam aeternam. Amen.

(Ugyanígy a vízbe önt a krizmából:) Infusio Chrismatis Domini nostri Jesu Christi, et Spiritus Sancti Paracliti, fiat in nomine sanctae Trinitatis. Amen.

(Mindkét ampullát kezébe veszi, és kereszt alakban a szent olajból is, a krizmából is a vízbe önt:) Commixtio Chrismatis sanctificationis, et Olei unctionis, et Aquae baptismatis, pariter fiat in momine Pa- + tris, et Fi- + lii, et Spiritus + Sancti. Amen. (Majd elkeveri az olajat a vízzel. Ha vannak keresztelendők most megkereszteli őket.)

 

A szentelés befejezése STR szerint:

(A pap krizmát önt kereszt alakban a vízbe, mondván:)

MS: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti Paracliti sancti- + ficetur et fecundetur de hoc oleo salutifero et chrismate fons iste ad abluenda crimine, et ad regenerandas animas in vitam aeternam.

 

(SzXF fordítása:) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvösséges, hogy mi neked mindenkor és mindenhol hálát adjunk, szentséges Úr, mindenható Atya, örök Isten: Ki szentségeidet láthatatlan hatalommal csodálatosan hathatóssá teszed: És jóllehet, mi ily nagy misztérium végrehajtására méltatlanok vagyunk, te mégis, kegyelmed ajándékozását abba nem hagyod, hanem a mi könyörgésünkre is atyai jósággal meghallgatsz minket. Isten, kinek lelke már a világ kezdetekor a vizek fölött lebegett, hogy a víz természete már akkor elnyerje a megszentelés erejét; Isten, ki a vétkes világ bűneit vízzel lemosva, már a vízözön hullámaiban megmutattad az újjászületés előképét: hogy ugyanazon elem misztériuma által, mind a gonoszságok véget érjenek, mind az erények feltámadjanak: tekints, Urunk, Egyházadra és sokasítsd benne újjászületéseidet, aki országodat kiáradó kegyelmed hatalmával megörvendezteted, és a keresztkutat az egész földkerekségen a népek megújítására megnyitod: hogy Fölségednek parancsára megkapja a Szentlélektől Egyszülötted malasztját. (A pap kereszt alakban elválasztja a kezével a vizet, aztán folytatja:)

Ő termékenyítse meg ezt az emberek újjászületésére készített vizet, isteni erejének titokteljes hozzáadása által; hogy megszentelést nyerve, az isteni kegyelemforrásnak öléből új teremtmények szülessenek újra, és mennyei nemzetség merüljön föl; és akiket megkülönböztet vagy a nem a testre, vagy a kor az időre nézve, azokat mindmegannyit a kegyelem, mint édesanya, egyetlen gyermeksereggé szülje. Messzire távozzék tehát, Urunk, a te parancsodra innen minden tisztátalan lélek; legyen távol az ördögi cselszövény minden gonoszsága. Ne keveredhessék ide ellenséges erő; ne röpködjön leselkedve, ne alattomoskodjék lappangva, ne rontson fertőzve. (A vizet kezével érinti:) Legyen e teremtmény szent és bűntelen; ment az ellenség minden támadásától és tiszta minden gonoszság távozása folytán. Legyen élő forrás, újjászülő víz: hogy, tisztító hullám, hogy mindazok, akik majd ebben az üdvöthozó fürdőben mosakodnak, bennük a Szentlélek működvén, a tökéletes megtisztulás kegyelmét vegyék.

(Háromszor keresztet vet a kút fölé): Megáldalak tehát víznek teremtménye, az élő + Isten, az igaz + Isten, a szent + Isten által: Isten által, ki téged kezdetben szavával a szárazföldtől elválasztott, akinek Lelke fölötted lebegett. (Itt a vizet kezével szétválasztja, s a világ négy tája felé széthinti:) Aki téged a paradicsomi forrásból fakasztott és neked meghagyta, hogy négy folyamban az egész földet megöntözzed. Ki téged a pusztában keserűségedből megédesítve ihatóvá tett s a szomjazó népnek a sziklából fakasztott. Megál- + dalak Jézus Krisztus, az ő egyszülött Fia, a mi Urunk által is; ki téged a galileai Kánában bámulandó csoda által hatalmával borrá változtatott át. Ki lábával rajtad járt, és kit János a Jordánban benned megkeresztelt; ki téged vérrel együtt oldalából ontott és ki tanítványainak megparancsolta, hogy a hívőket benned megkereszteljék, mondván: Elmenvén, tanítsatok minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.

(Olvasva folytatja:) Midőn e parancsokat megtartjuk, légy te, mindenható Isten, kegyesen velünk: te ihless meg jóságosan. (Háromszor kereszt alakban rálehel a vízre, és azt mondja:) Áldd meg saját száddal ezt az egyszerű vizet: hogy a természetes tisztításon kívül, mielőtt a mosakodók testét megtisztítja, hathatós legyen a lelkek megtisztítására is.

(Itt a pap háromszor belemártja a húsvéti gyertyát a vízbe, és mindig magasabb hangon énekli:) Szálljon le a kút teljességébe a Szentléleknek ereje. (A gyertyát vízben tartva háromszor rálehel pszi Ψ alakban a vízre:) És e víz teljes lényegét termékenyítse meg az újjászületés eszközlésével. (Ezután kiemeli a gyertyát a vízből, és folytatja:) Itt töröltessék el minden bűnnek szennye: itt tisztuljon meg ez a te képedre teremtett és ősi állapotának méltóságába visszahelyezett természet minden régi szennyétől; hogy minden ember, aki az újjászületés e szentségét fölveszi, az igazi ártatlanság új gyermekségére újjászülessék. (Olvasva:) A mi Urunk Jézus Krisztus a te Fiad által, ki eljő majd eleveneket és holtakat, és a világot tűz által megítélni. R) Amen.

(Most a pap meghinti a jelenlévőket a megszentelt vízzel, a templomszolga pedig ad belőle azoknak, akik kívánnak. Azután a pap kereszt alakban beleönt a vízbe egy keveset a keresztelendők olajából e szavakkal:) Szenteltessék és termékenyíttessék meg e kút az üdvösség olaja által azok számára, kik belőle az örök életre újjászületnek. R) Amen.

(A krizmából is önt hasonló módon:) A mi Urunk Jézus Krisztus és a vigasztaló Szentlélek krizmájának e vízbeöntése történjék a Szentháromság nevében. R) Amen.

(Most mindkét olajból egyszerre önt a keresztvízbe és mondja:) A megszentelés krizmájának, a megkenés olajának és a keresztvíznek vegyülése történjék hasonlóképpen az Atyá- + nak és a Fiú- + nak és a Szent- + léleknek nevében. R) Amen. (Végül összekeveri az olajakat a vízzel.)

 

PK fordítását dallammal együtt lásd Mel/4.5.1.


4.7.5. Szentelő könyörgés és a keresztségi fogadás megújítása

(MP szerint a Prefáció helyett a következő szövegek hangzanak el:)

Deus, qui invisibili potentia per sacramentorum signa mirabilem operaris effectum, et creaturam aquae multis modis praeparasti, ut baptismi gratiam demonstraret; Deus, cuius Spiritus super aquas inter ipsa mundi primordia ferebatur, ut iam tunc virtutem sanctificandi aquarum natura conciperet; Deus, qui regenerationis speciem in ipsa diluvii effusione signasti, ut unius eiusdemque elementi mysterio et finis esset vitiis et origo virtutum; Deus, qui Abrahae filios per Mare Rubrum sicco vestigio transire fecisti, ut plebs, a Pharaonis servitute liberata, populum baptizatorum praefiguraret; Deus, cuius Filius, in aqua Iordanis a Ioanne baptizatus, Sancto Spiritu est inunctus, et, in cruce pendens, una cum sanguine aquam de latere suo produxit, ac, post resurrectionem suam, discipulis iussit: „Ite, docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti”: respice in faciem Ecclesiae tuae, eique dignare fontem baptismatis aperire. Sumat haec aqua Unigeniti tui gratiam de Spiritu Sancto, ut homo, ad imaginem tuam conditus, sacramento baptismatis a cunctis squaloribus vetustatis ablutus, in novam infantiam ex aqua et Spiritu Sancto resurgere mereatur. (Et immittens, pro opportunitate, cereum paschalem in aquam semel vel ter, prosequitur:) Descendat, quesumus, Domine, in hanc plenitudinem fontis per Filium tuum virtus Spiritus Sancti, (et tenens cereum in aqua prosequitur:)  ut omnes, cum Christo consepulti per baptismum in mortem, ad vitam cum ipso resurgant. Per Christum Dominum nostrum. R). Amen.

(Deinde tollitur cereus de aqua, populo acclamante:) Benedicite, fontes, Domino, laudate et superexaltate eum in saecula (vel aliam acclamationem proferente). (Singuli catechumeni abrenuntiant diabolo et  interrogantur de fide et baptizantur. Catechumeni vero adulti statim post baptismum, si adest Episcopus vel sacerdos facultate confirmandi gaudens, confirmantur. Si vero non adsunt baptizandi, neque fons baptismalis benedicendus est, sacerdos aquam benedicit sequenti oratione:) Dominum Deum nostrum, fratres carissimi, suppliciter exoremus, ut hanc creaturam aqum benedicere dignetur, super nos aspergendam in nostri memoriam baptismi. Ipse autem nos renovare dignetur, ut fideles Spiritui, quem accepimus, maneamus. (Et post brevem pausam orationis in silentio prosequitur, iunctis manibus:) Domine Deus noster, populo tuo hac nocte sacratissima vigilanti adesto propitius; et nobis, mirabile nostrae creationis opus, sed et redemptionis nostrae mirabilius, memorantibus, hanc aquam benedicere tu dignare. Ipsam enim tu fecisti, ut et arva fecunditate donaret; et levamen corporibus nostris munditiamque praeberet. Aquam etiam tum ministram misericordiae condidisti: nam per ipsam solvisti tui populi servitutem illiusque sitim in deserto sedasti; per ipsam novum foedus nuntiaverunt prophetae, quod eras cum hominibus initurus; per ipsam denique, quam Christus in Iordane sacravit, corruptam naturae nostrae substantiam in regenerationis lavacro renovasti. Sit igitur haec aqua nobis suscepti baptismatis memoria, et cum fratribus nostris, qui sunt in Paschate baptizati, gaudia nos tribuas sociare. Per Christum Dominum nostrum. R) Amen.

Renovatio promissionum baptismalium. (Ritu baptismi et confirmationis expleto, vel si hic non habuit locum, post benedictionem aquae, omnes, stantes et candelas accensas in manibus gestantes, promissionem fidei baptismalis renovant. Sacerdos his vel similibus verbis fideles alloquitur:) Per paschale mysterium, fratres carissimi, in baptismo consepulti sumus cum Christo, ut cum eo in novitate vitae ambulemus. Quapropter, quadragesimali observatione absoluta, sancti baptismatis promissiones renovemus, quibus olim Satan et operibus eius abrenuntiavimus, et Deo in sancta Ecclesia catholica servire promisimus. Quapropter: Abrenuntiatis Satanae? R) Abrenuntio. Et omnibus operibus eius? Abrenuntio. Et omnibus pompis eius? Abrenuntio. (Vel:) Abrenuntiatis peccato, ut in libertate filiorum Dei vivatis? R) Abrenuntio. Abrenuntiatis seductionibus iniquitatis, ne peccatum vobis dominetur? Abrenuntio. Abrenuntiatis Satanee, qui est auctor et princeps peccati? Abrenuntio. (Deinde sacerdos prosequitur:) Creditis in Deum Patrem omnipotentem, creatorem caeli et terne? Credo. Creditis in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, natum ex Maria Virgine, passum et sepultum, qui a mortuis resurrexit et sedet ad dexteram Patris? Credo. Creditis in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem et vitam aeternam? Credo. (Et sacerdos concludit:) Et Deus omnipotens, Pater Domini nostri Iesu Christi, qui nos regeneravit ex aqua et Spiritu Sancto, quique nobis dedit remissionem peccatorum,  ipse nos custodiat gratia sua, in Christo Iesu Domino nostro, in vitam aeternam. Amen. (Sacerdos aspergit populum aqua benedicta, omnibus cantantibus:) Ant. Vidi aquam egredientem de templo, a latere dextro, alleluia; et omnes, ad quos pervenit aqua ista, salvi facti sunt et dicent: alleluia, alleluia.

 

(MM fordítása:)

Istenünk, te láthatatlan erőddel a szentségi jelekben csodálatos dolgokat művelsz, és a víz által számos tanítást adtál, hogy megértsük a keresztség kegyelmét. A te Lelked, Istenünk, a vizek fölött lebegett a teremtés kezdetén, hogy a víznek már akkor megszentelő erőt adjon. Az újjászületés módját pedig a vízözön által jelezted előre, Istenünk, hogy egyazon víznek titokzatos ereje vessen véget a bűnnek, és legyen az erényes élet kezdete. Te, Istenünk, száraz lábbal vezetted át a Vörös-tengeren Ábrahám fiait, hogy a fáraó rabigájából szabaduló néped a megkereszteltek előképe legyen. Szent Fiadra pedig, amikor a Jordán vizében megkeresztelkedett, leszállott a Szentlélek ereje; majd, midőn a kereszten függött, a vérrel együtt oldalából víz fakadt, és feltámadása után tanítványainak parancsba adta: „Menjetek, tanítsatok minden népet, megkeresztelvén őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében!" Most tekints Egyházadra kegyesen, és jóságod nyissa meg számára a keresztség forrását! A Szentlélek adja meg ennek a víznek egyszülött Fiad kegyelmét, s az ember, akit képmásodra alkottál, a keresztség által az ősbűn szennyétől tisztára mosva, vízből és Szentlélekből új életre szülessék! (Most, ha jónak látja, a húsvéti gyertyát egyszer vagy háromszor a vízbe meríti, és közben folytatja:) Add, Urunk, hogy Fiad által szálljon le ebbe a vízbe a Szentlélek ereje, (a gyertyát a vízben tartva, folytatja:), hogy mindazok, akik Krisztus halálába temetkeznek a keresztség vizében, életre is keljenek Ővele, Krisztus, a mi Urunk által. R) Ámen. (A húsvéti gyertyát most kiemelik a vízből, miközben a nép a következő felkiáltást énekli:) Ti, forrásvizek, áldjátok az Istent, dicsérjétek és magasztaljátok mindörökkön-örökké! (A keresztelendők egyenként ellene mondanak a sátánnak, a kérdésekre hitvallást tesznek, és részesülnek a keresztség szentségében. A felnőtt keresztelendők, ha püspök van jelen, vagy olyan pap, aki bérmálhat, a keresztség után tüstént részesülnek a bérmálás szentségében is.)

(Ha nincsenek jelen keresztelendők, és keresztkutat sem kell megáldani, a pap a következő könyörgés kíséretében áldja meg a vizet:) Esedezve kérjük, kedves testvéreim, Istenünket, Urunkat, hogy áldja meg kegyesen ezt a vizet, melyet keresztségünk emlékére hintünk magunkra: és adjon nekünk jóságosan megújult életet, hogy hűségesek maradjunk szent Lelkéhez, akit tőle kaptunk. (Itt rövid szünetet tartunk, és közben csendesen imádkozunk. A pap összetett kézzel folytatja:) Add kegyelmedet, Urunk, Istenünk, e húsvéti szent éjszakán virrasztó népednek: hogy amikor megemlékezünk csodálatos teremtő és még csodálatosabb megváltó művedről, jóságod tegye áldottá ezt a vizet számunkra! Mert arra teremtetted, hogy termékenységet adjon földünknek, felüdítse testünket, és tisztára mossa. És irgalmas szereteted szolgálatára is vizet rendeltél, mert víz által oldottad meg a Vörös-tengernél néped rabságának bilincsét, és szomját is vízzel oltottad a pusztában. A próféták azt az újszövetséget hirdették, amelyet az emberekkel víz által akartál megkötni, megromlott emberi természetünket végül is újjá alkottad az újjászületés fürdőjében a víz által, amelyet a Jordán folyóban Krisztus megszentelt. E víz legyen keresztségünk felvételének emléke, és együtt örvendjünk testvéreinkkel, akik világszerte ma részesülnek a szentségben. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 

A keresztségi fogadalom megújítása. (A keresztség és bérmálás szertartásának végeztével, vagy ha az most nem volt, akkor a víz megáldása után, mindnyájan felállnak, kezükben égő gyertyával, és megújítják a keresztségi fogadásukat. A pap ezekkel vagy hasonló szavakkal szól a hívekhez:) Kedves Testvéreim! A húsvét szent titka által a keresztségben mindnyájan eltemetkeztünk Krisztussal együtt, hogy vele együtt járjunk az élet útján. Most, a nagyböjt negyven szent napjának megtartása után újítsuk meg keresztségi fogadásunkat. Ebben egykor ellene mondottunk a Sátánnak és minden cselekedetének, és megígértük, hogy a katolikus Anyaszentegyházban Istennek szolgálunk. Éppen ezért most megkérdezem: Ellene mondotok-e az ördögnek? R) Ellene mondunk. És minden cselekedetének? R) Ellene mondunk. És minden csábításának? R) Ellene mondunk. (Vagy ehelyett így is kérdezhet:) Ellene mondotok-e a bűnnek, hogy Isten gyermekeinek szabadságában éljetek? R) Ellene mondunk. Ellene mondotok-e a gonoszság csábításainak, hogy a bűn sohase uralkodjék rajtatok? R) Ellene mondunk. Ellene mondotok-e az ördögnek, aki a bűn szerzője és fejedelme? R) Ellene mondunk.  (Azután így folytatja a pap:) Hisztek-e a mindenható Atyaistenben, a menny és a föld Teremtőjében? R) Hiszünk. Hisztek-e Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, meghalt és eltemették, de feltámadt a halálból, és dicsőségesen uralkodik az Atya jobbján? R) Hiszünk. Hisztek-e a Szentlélekben, a katolikus anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a test feltámadásában és az örök életben? R) Hiszünk. (A pap ezután így fejezi be:) A mindenható Atyaisten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki új életet adott nekünk vízből és Szentlélekből, és megbocsátotta bűneinket, őrizzen meg minket kegyelmével a mi Urunkban, Jézus Krisztusban az örök életre. R) Amen. (A pap meghinti a népet a megáldott vízzel, miközben mindnyájan éneklik:) Vízforrást láttam fakadni a templom jobb oldalán, alleluja, mindazok, akikhez elért a víz, üdvösséget nyertek, és így énekeltek: alleluja, alleluja!


4.8. A mise


4.8.1. Deus, qui hanc sacratissimam noctem (collecta)

Deus, qui hanc sacratissimam noctem gloria Dominicae Resurrectionis illustras: conserva in nova familiae tuae progenie adoptionis spiritum, quem dedisti; ut, corpore et mente renovati, puram tibi exhibeant servitutem. Per eundem Dominum. (TRID, STR)

Deus, qui hanc sacratissimam noctem gloria Dominicae Resurrectionis illustras: excita in Ecclesia tua adoptionis spiritum, ut corpore et mente renovati, puram tibi exhibeamus servitutem. Per eundem Dominum. (MP)

Isten ki e szentséges éjt Urunk föltámadásának dicsőségével világossá tetted, tartsd fenn családod új sarjadékában a fiúvá fogadás lelkét, melyben részesítetted, hogy testben és lélekben megújulván, neked tisztán szolgálhasson. Ugyanazon a mi Urunk... (SzXF fordítása)

Isten, ki ezt a szent eseményekkel teli éjszakát az Úr feltámadásának fényével bevilágítod, éleszd fel Egyházadban a gyermekké fogadottság lelkét, hogy testben és lélekben egyaránt megújulva, neked tiszta szolgálatot mutassunk be. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké. Amen. (PK fordítása)


4.8.2  Szentlecke: Róm. 6, 3-11.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a Rómaiakhoz írt leveléből. Nem tudjátok, hogy mind, akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusban, az ő halálában keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk tehát vele együtt a halálban a keresztség által, hogy amint az Atya dicsősége feltámasztotta Krisztust halottaiból, éppúgy mi is új életet éljünk. Ha ugyanis egybenőttünk vele halálának hasonlatosságában, úgy majd a föltámadásában is. Tudjuk azt, hogy a mi régi emberünk azért feszíttetett meg vele együtt, hogy a bűn teste lerontassék, s ne szolgáljunk többé a bűnnek. Mert aki meghalt, az felszabadult a bűn alól. Ha tehát meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy Krisztussal élni is fogunk, mert tudjuk, hogy Krisztus, miután feltámadt halottaiból, már nem hal meg, sem a halál többé nem uralkodik rajta. Mert halála egyszer s mindenkorra halál volt a bűnnek, az élete azonban élet az Istennek. Ekként ti is úgy tekintsétek magatokat, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.

 

A Máté 28, 1-7. evangéliumot lásd dallamát az énekeknél: Mel/4.7.2.


4.8.3. Suscipe, quaesumus, Domine et plebis tui (secreta)

Suscipe, quaesumus, Dómine et plebis tui et tuorum hostias renatorum, ut in confessione tui nominis coadunati et baptismate renovati sempiternam beatitudinem consequantur.  Per Dominum. (STR)

Fogadd el, kérünk Urunk népednek, egyszersmind a tőled most újjászületetteknek áldozati adományait, hogy akik neved megvallásában egyesültek és a keresztségben megújultak, az örökké tartó boldogságra eljussanak.


4.8.4. Suscipe quaeumus, Domine preces (secreta)

Suscipe, quaesumus, Domine preces populi tui cum oblationibus hostiarum: ut paschalibus initiata mysteriis; ad aeternitatis nobis medelam te operante, proficiant. Per Dominum. (TRID, XIIP, MP)

Urunk kérünk, fogadd néped könyörgéseit az áldozati adományok fölajánlásával együtt; hogy a húsvéti misztériumok által megszentelve, segítségeddel nekünk orvosságul szolgáljanak az örök életre. A mi Urunk... (SzXF fordítása)

Kérünk, Urunk, Istenünk, fogadd el néped könyörgését és bemutatott adományait, hogy a húsvéti misztériumokba beavatva gyógyulást nyerjünk, és eljussunk az örök életre. Krisztus, a mi Urunk által. (MM fordítása)

Népednek könyörgéseit, kérünk, Urunk, fogadd el az áldozati adományok felajánlásával együtt, és tedd, hogy amik a húsvéti misztériumok részévé válnak, azok a te működésed folytán legyenek nekünk örök életre szóló orvossággá. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen. (PK fordítása)


4.8.5. Prefáció és Infra Actionem

Vere dignum et justum est, aequum et salutare: Te quidem, Domine omni tempore, sed in hac potissimum nocte/die gloriosius praedicare, cum Pascha nostrum immolatus est Christus. Ipse enim verus est Agnus, qui abstulit peccata mundi. Qui mortem nostram moriendo destruxit et vitam resurgendo reparavit. Et ideo[40] cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus cumque omni militia caelestis exercitus hymnum gloriae tuae canimus, sine fine dicentes: SANCTUS.

Infra Actionem:. Communicantes, et diem/noctem sacratissimam celebrantes Resurrectionis Domini nostri Jesu Christi secundum carnem: sed et memoriam venerantes, in primis gloriosae semper Virginis Mariae, Genetricis ejusdem Dei et Domini nostri Jesu Christi, etc.

Hanc igitur oblationem servitutis nostrae sed et cunctae familiae tuae, quam tibi offerimus pro his quoque, quos regenerare dignatus es ex aqua et Spiritu Sancto tribuens eis remissionem omnium peccatorum, quaesumus, Domine, ut placatus accipias, etc. (STR, TRID, XIIP, MP)

 

(SzXF fordítása:)

Valóban méltó és igazságos, illő és üdvösséges, hogy téged, Urunk, mindenkor, de különösen ezen az éjszakán/napon ünnepélyesebben magasztaljunk, amelyen a mi húsvéti Bárányunk, Krisztus feláldoztatott. Mert ő az igazi bárány, ki elveszi a világ bűneit, ki halálával megsemmisítette a mi (örök) halálunkat, és feltámadásával az életet visszaszerezte. Ezért az angyalokkal és főangyalokkal, a trónálló és uralkodó égiekkel, és a mennyei seregnek egész csapatával dicsőséged himnuszát énekeljük, szünet nélkül zengve: SZENT…

A szentek egyességében a mi Urunk Jézus Krisztus feltámadásának szentséges éjszakáját/napját ünnepelve, mindenekelőtt tisztelettel megemlékezünk a dicsőséges, mindenkoron Szűz Máriáról, ugyanazon Jézus Krisztusnak, Istenünknek és Urunknak szülőanyjáról, etc.

Szolgáidnak tehát, és egyszersmind egész családodnak ezt az áldozatát, melyet felajánlunk neked azokért is, akiket a vízből és Szentlélekből újjáteremteni kegyeskedtél, megadva nekik minden bűnük bocsánatát, kérünk, Urunk, fogadd megengesztelődötten, etc.

 

(MM fordítása, onnan PK is:)

Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, különösen ezen a szent éjszakán, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti Bárány. Mert ő az igazi Bárány, aki elvette a világ bűneit, halálunkat halálával megtörte, és föltámadásával új életet szerzett nekünk. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagy világ örvendezve ujjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok a te dicsőség himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik: SZENT…

Amikor most megünnepeljük a mi Urunk, Jézus Krisztus testi feltámadásának szent éjszakáját, a szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk midenekelőtt a dicsőséges, mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk, Jézus Krisztus édesanyjáról, etc.


4.8.6. Spiritum nobis, Domine, tuae caritatis infunde (Postcommunio)

Spiritum nobis, Domine, tuae caritatis infunde: ut quos sacramentis paschalibus satiasti, tua facias pietate concordes. Per Dominum... in unitate ejusdem. (STR, TRID, XIIP, MP)

Öntsd belénk, Urunk, szereteted lelkét; hogy akiket a húsvéti szentségekkel gazdaggá tettél, azok kegyességedből szívükben is eggyé legyenek. A mi Urunk...  (SzXF fordítása)

Kérünk, Urunk, Istenünk, áraszd szívünkbe szereteted Szentlelkét, hogy akiket húsvéti szentségeiddel tápláltál, azoknak szívét forrassza eggyé atyai jóságod. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. (MM fordítása)

A te szeretetednek lelkét öntsd belénk, Urunk, hogy akiket a húsvéti szentségekkel jóllakattál, azokat atyai jóságoddal tedd szívükben is egyetértőkké. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen. (PK fordítása)

 5. HÚSVÉT


5.1. Körmenet, ételszentelés


5.1.1. Deus qui ad aeternam vitam (a szenteltvízhintés orációja)

Deus, qui ad aeternam vitam in Christi resurrectione nos reparas, imple pietatis tuae ineffabile sacramentum, ut cum in majestate sua Salvator noster advenerit, quos fecisti baptismo regenerari, facias beata immortalitate vestiri. Per eundem Dominum. (STR)

Isten, ki minket Krisztus feltámadásában az örök élet számára helyreállítottál, teljesítsd be atyai jóságodnak e kimondhatatlan misztériumát, hogy amikor Üdvözítőnk majd teljes fenségében megérkezik, a boldog halhatatlanság ruhájába öltöztess bennünket. Ugyanazon a mi Urunk…


5.1.2. Concede… ut qui festa paschalia

Concede quaesumus omnipotens Deus, ut qui festa Paschalia agimus, caelestibus desideriis accensi, fontem vitae sitiamus, Jesum Christum Dominum nostrum. Amen.

Engedd meg, kérünk, mindenható Isten, hogy mi, akik a Húsvétnak ünnepét üljük, mennyei vágyra gyúlva szomjazzuk az örök élet forrását, a mi Urunkat, Jézus Krisztust, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. (ÉE 403. sz.)


5.1.3. Deus qui paschale nobis remedium (első körmeneti oráció)

Deus, qui paschale nobis remedium contulisti, intercedente beato Adalberto martyre tuo populum tuum caelesti dono prosequere, ut inde in perpetuum gaudeat, unde nunc temporaliter exsultat. Per Christum. (STR)

Isten, ki a húsvét orvosszerét megadtad nekünk,  Szent Adalbert vértanúd közbenjárására  továbbra is kísérj minket mennyből jövő adományoddal, hogy amin most földi időnkben ujjongunk, abból származzék számunkra az el nem múló öröm is. Krisztus Urunk által.


5.1.4. Suscipe… et per resurrectionem (második körmeneti oráció)

Suscipe, Domine, preces nostras, et per resurrectionem Filii tui Domini nostri Jesu Christi a cunctis malis liberemur, et intercedente beato Adalbereto martyre tuo, muro custodiae hoc sanctum ovile circumda,  ut omni adversitate depulsa, hoc semper domicilium sit incolumitatis et pacis. Per eundem Dominum. (STR)

Fogadd el, Urunk, könyörgéseinket: hadd szabaduljunk meg Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus feltámadása által minden gonosztól; és boldogságos Adalbert vértanúdnak közbenjárására vedd körül e szent aklot őrizetednek védfalával, hogy minden ellenséges erő eltávozván, az mindenkor az épség és békesség otthona legyen. Ugyanazon mi Urunk…


5.1.5. Ételszentelés

P.: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

H.: Amen.

P.: Segítségünk az Úr nevében!

H.: Aki az eget és a földet alkotta.

P.: Az Úr legyen veletek!

H.: És a te lelkeddel!

P.: Könyörögjünk! Kérünk Istenünk, áraszd + ki áldásod bőséges kegyelmét erre az eledelre. Add, hogy üdvösséges tápláléka legyen a benned hívőknek, akik hálaadással veszik azt magukhoz a mi Urunk, Jézus Krisztus feltámadásának emlékezetére. Aki veled él és uralkodik, mindörökkön örökké. Amen.

P.: Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus, te vagy az angyalok eledele és az örök élet kenyere. Kérünk áldd meg + ezt a húsvéti kalácsot, mint a pusztában az öt árpakenyeret megáldottad. Add, hogy, aki ebből hívő lélekkel eszik, az testének erőt, lelkének üdvösséget nyerjen belőle, általad, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.

(Az ételeket meghinti szenteltvízzel és megtömjénezi.)

(PK)


5.2. A mise


5.2.1. Deus, qui hodierna die per Unigenitum tuum (collecta)

Deus, qui hodiérna die per Unigénitum tuum, aeternitatis nobis aditum devicta morte reserasti: vota nostra, quae praeveniendo aspiras, etiam adjuvando prosequere. Per eumdem Dominum nostrum Jesum Christum... (STR, TRID, XIIP)

Könyörgés. Isten, ki a mai napon Egyszülötted által a halált legyőzted és az örökkévalóság kapuját számunkra megnyitottad: fogadásainkat, melyeket előző kegyelmeddel te sugalltál, segítő kegyelmeddel kísérd. Ugyanazon a mi Urunk... (SzXF fordítása)


5.2.2. Deus… ut qui resurrectionis (collecta)

Deus, qui hodierna die, per Unigenitum tuum, aeternitatis nobis aditum, devicta morte, reserasti, da nobis, quaesumus, ut qui resurrectionis dominicae sollemnia colimus, per innovationem tui Spiritus in lumine vitae resurgamus. Per Dominum. (MP)

Istenünk, te a mai napon Egyszülötted által legyőzted a halált, és kitártad előttünk az örökkévalóság kapuját. Krisztus Urunk feltámadását ünnepelve kérünk, teremts újjá minket Szentlelked erejével, hogy új életre támadjunk. A mi Urunk… (MM, onnan PK is)


5.2.3. Suscipe, quaesumus, Domine, preces populi tui

STR, TRID, XIIP: Lásd a vigília-misében: Text/4.8.4.


5.2.4. Sacrificia, Domine, paschalibus gaudiis (super oblata)

Sacrificia, Domine, paschalibus gaudiis exsultantes offerimus, quibus Ecclesia tua mirabiliter renascitur et nutritur. Per Christum. (MP)

Urunk, Istenünk, ujjongó örömmel ajánljuk fel áldozatunkat, amely által csodálatosan újjászületik és növekszik Egyházad. Krisztus, ami Urunk által. Amen. (MM fordítása, onnan PK is)


5.2.5. Prefáció és Infra Actionem

STR, TRID, XIIP, MP: Lásd a vigília-misében: Text/4.8.5.


5.2.6. Spíritum nobis, Dómine, tuae caritátis infúnde (postcommunio)

STR, TRID, XIIP: Lásd a vigília-misében: Text/4.8.6.


5.2.7. Perpetuo, Deus, Ecclesiam tuam (postcommunio)

Perpetuo, Deus, Ecclesiam tuam pio favore tuere, ut, paschalibus renovata mysteriis, ad resurrectionis perveniat claritatem. Per Christum. (MP)

Istenünk, örök jóságoddal oltalmazd Egyházadat, hogy Húsvét szent titkának ünneplése által megújulva eljusson a dicsőséges feltámadásra. Krisztus a mi Urunk által. Amen. (MM, onnan PK is)


5.2.8. Huszár Gál húsvét reggeli collectája

Isten, mi mennyei szent Atyánk, ki a te mihozzánk való nagy szerelmedből, a te egyetlen egy fiadot a mi váltságunkért a keresztfának oltárán halálra adád és az ő diadalmas feltámadása által minket az ellenségnek hatalmától megszabadítál: alázatossággal könyörgünk teneked, adjad minekünk a te Szent Lelkedet, hogy mi is a bűnöknek minden nap meghaljunk, új életben éljünk, és a te szent Fiadnak dicsőséges feltámadásáért, az örök életben is részesek lehessünk. Ki teveled él és uralkodik a Szent Léleknek egyességében mind örökkön örökké, Ámen.

 
[1] MS: ordine dispositionis

[2] MS: designetur

[3] MS: quodammodo: hiányzik.

[4] MS: multitudo beata

[5] MS: rebus humanis condolens

[6] MS: citius esset pugnaturus

[7] TRID: „vel aliarum” helyett: ceterarumque

[8] TRID: „tua” hiányzik

[9] TRID: populo tuo

[10] E verzikulus sem TRID-ben, sem XII. Pius misszáléjában nem szerepel.

[11] TRID, XIIP: quaesumus officio servitutis nostrae

[12] TRID, XIIP: discipulis tuis pedes lavare dignatus es,

[13] TRID, XIIP: sicut hic nobis, et a nobis exteriora abluuntur inquinamenta…

[14] MS. Az összes könyörgésekben az Oremus pro... szakasz után: „Oremus. Flectamus genua” (= Boruljunk térdre) és csak a konklúzió („Per Dominum”) előtt mondják: „Levate”. Más szóval: a közösség az orátiót térdenállva hallgatja.

[15] MS: et: hiányzik.

[16] MS: pro: hiányzik.

[17] MS: rege nostro.

[18] MS. ad christianum benignum imperium.

[19] MS: itt és alább is: cathecuminis.

[20] MS: et ipsi digni inveniantur in Christo...

[21] XII Pius: Pro fidelium necessitatibus.

[22] XII Pius: Pro unitate Ecclesiae.

[23] XII Pius: Pro conversione Judaeorum.

[24] Itt nincs „Orémus”, sem a térdre borulásra való felszólítás (mivel – a liturgiamagyarázók szerint – Jézus szenvedésekor a zsidók a gúny kifejezésére használták a térdhajtást). A XII. Pius-féle rend szerint azonban ugyanúgy térdet hajtunk, mint a többi könyörgésben.

[25] MS: quas tibi pro illius...

[26] XII. Pius: Pro conversione infidelium.

[27] XIIP-ban: …Filii tui devóta mente recóluit, benedictio…

[28] STR: caritatis

[29] STR: ut ad perpetua festa purgatis mentibus pertingere valeamus.

[30] STR itt végződik: et adjuva nos, qui vivis...

[31] A forrásjelzés utáni szám azt mutatja, hogy hányadik olvasmányhoz kapcsolódik az adott rítus szerint az oráció. STR eredeti formájában csak 4 olvasmány és 4 könyörgés szerepel; az esztergomi nyomtatott missalék későbbi kiadásai mind a 12 tételt tartalmazzák, a jegyzeteket ennek alapján adjuk. Az említett négy könyörgésben a régi misszálék változatai is a későbi nyomtatott szövegekkel egyeznek.

[32] STR: hominem creasti

[33] STR: ad gaudia aeterna

[34] STR: ut.

[35] STR: omni. MP: Omnipotens… qui es in omnium… mirabilis, intellegant.

[36] STR: in initio.

[37] STR: omnium gentium.

[38] TRID: recreandos.

[39] MS: Et totam hujus aquae

[40] MP: a zárószakasz ehelyett: Quapropter profusis paschalibus gaudiis totus in orbe terrarum mundus exsultat. Sed et supernae virtute atquae angelicae potestates hymnum gloriae tuae concinunt, sine fine dicentes: SANCTUS