Órómai

Premontrei

Esztergomi

Trident/X. Pius

Liturgia Horarum

Népzsolozsma

 

 

 

 

 

Himn.: Ad cenam

 

I. rész:  in ecclesia majore

Kyrie

Kyrie

Kyrie

Kyrie

Ps. 109.

a. Alleluja

a. Alleluja

a. Angelus autem Do-

a. Angelus autem

Venerunt ad  mo- 109

a. Alleluja Ps. 109-111

Ps. 110

a. Alleluja

a. Alleluja

a. Erat autem aspectus

a. Et ecce terraemotus

Venite et videte 113A

 

Alleluja

Alleluja

V) Dominus regna- V) Parata sedes

V) Elevaverunt

 

Ps. 111.

a. Alleluja

a. Alleluja

a. Prae timore autem

a. Erat autem aspectus

a. Prae trimore Ps 112

a. Respondens Ps 113

Ait Jesus: Nolite

Canticum Ap. 19.

 

 

 

Graduale:

Haec dies

Graduale:

Haec dies

Ant. Haec dies

Lecio Zsid. 10.

Ant. Haec dies

Graduale:

Haec dies

Alleluja

Alleluja

V) Pascha nostrum

V) Epulemur

Alleluja

V) Pascha no-

V) Epulemur

Alleluja

V) Pascha no-

V) Epulemur

Alleluja

V) Pascha no-

V) Epulemur

Magnificat

Cito euntes

Et respicientes

Et dicebant ad

Et respicientes

Cum esset sero

Pascha nostrum

Oratio

 

Concede… ut qui  re-

 

Deus qui hodierna die… vota

 

Deus qui hodierna die… vota

 

Deus qui hodierna die… vota

Preces

Or. Deus qui hodierna… qui resur-

 

Deus qui hodierna die… vota

II. rész:

„ad fontes”

 

 

 

 

 

 

Processziós antifona

a. In die resurrectionis

Vidi aquam

Vidi aquam

Ps 112

(Ps 113)

a. Alleluja

a. Alleluja

a. Alleluja

a. Respondens autem

a. Cito euntes

a. Alleluja Ps. 113

Alleluja

Alleluja

V) O Kiriosz V) Ke gar estereosen

Alleluja

V) Nonne cor nostrum

Alleluja

Nonne cor nostrum

 

Am. Venite et videte

Versiculus:  Quo-niam apud te est

Versiculus: Quo-

niam apud te est

 

Praesta…  qui resur-

Deus qui credentes

Deus qui omnes in Christo rena-

Deus qui omnes in Christo rena-

„ad crucem”

Processziós antifona

 

a. Vidi aquam

„in redeundo”

A. Christus resurgens

„in reversione”

A. Christus resurgens

„in reversione”

Christus resurgens

Ps 113

a. Alleluja

Alleluja

Alleluja

V) Venite exulte-

V) Praeoccupemus

 

Am. Scio quod. Magt.

Versiculus:

Dicite in nationibus

Versiculus:

In resurrectione tua

Versiculus:

Dicite in nationibus

Oratio

Praesta… qui gratiam

Deus qui nos fecisti

Praesta… qui resurrectionis

Deus qui nos fecisti

 

Megjegyzések a fenti táblázathoz:

 

Az órómai vesperás a Lateráni bazilika ősi szertartásrendje. A zsoltárok között díszes (a nyolcad napjai alatt változó) Allelujákat énekel a schola, közülük az egyik mindig görög nyelvű. A vesperás három szakaszból áll: az elsőt a bazilikában, a másodikat a keresztelő kápolnában, a harmadikat a „Sanctus Andreas ad Crucem” kápolnában énekelték. Minden szakaszt körmeneti antifona kezd, Magnificat és oráció fejez be. A vesperás végén a pápa háromféle bort osztott az énekeseknek. (Részletes elemzés: „Die altrömische Vesper der Osterwoche”. In: Stäblein, B.: Die Gesänge des altrömi­schen Graduale Vat. lat. 5319. Monumenta Monodica Medii Aevi Band II. Bärenreiter Kassel, Basel, etc.: 84*–140*. A 84* oldalon további irodalom.)

 

A középkori vesperás (melyet itt a premontrei és az esztergomi változat szemléltet) két szakaszból áll (tulajdonképpeni vesperás és körmenet a keresztkúthoz), sőt a premontrei zsolozsma „Dicite in nationibus - quia Dominus regnavit a ligno” verzukulusában még ott van az emléke a győztes szent kereszthez vezetett körmenetnek és stációnak is.

 

A tridenti és az azt követő X. Pius-féle breviáriumban (mivel előzménye a bazilikák nyilvános liturgiáját nem ismerő kurizális offícium volt), már nincs körmenet a keresztkúthoz. A vesperás rendje hasonlít a szokásoshoz, csupán a capitulum, responzórium, himnusz elmaradása, illetve az azok helyén álló Graduale – Alleluja mutatja a vesperás régiségét.

 

A Liturgia Horarumban a szerkezet megegyezik a rendes évközi vecsernyével, csak a responzórium breve helyén van „antifona”. A breviárium bevezetője azonban ezt írja a 213. pontban: „Diligentissime, ubi viget, servetur particularis traditio celebrandi, die Paschae, eas Vesperas baptismales, in quibus, dum cantantur psalmi, fit processio ad fontes.” Azaz: a lehető legszorgosabban tartsák meg, ahol él, a „keresztségi vesperás” sajátságos húsvéti szertartási hagyományát, melyben a zsoltárok éneklése közben körmenetet vezetnek a keresztkúthoz.

 

A Népzsolozsma ennek az ajánlásnak megfeleőn felújította az ünnepélyes nagyvecsernyét. A plébániai használat lehetőségeit figyelembe véve mindkét szakasz zsoltárait egyetlen alleluja-antifona alá helyezte (a második részben csak a 113. zsoltár első, közvetlenül húsvéti jelentésű szakaszát tartalmazza). Egyébként egészében megfelel az esztergomi vesperásnak, kivéve a premontrei zsolozsmából átvett „Nonne cor nostrtum” alleluját és a szent keresztről szóló verzikulust. A dallamok a pasztorális célnak megfelelően rövidebbek, s ugyancsak könnyebben tanítható alleluját kapott a Magnificat (eredetileg az esztergomi zsolozsma canticumának antifonája). A könyv további (ad libitum) könnyítésekre is lehetőséget kínál annak érdekében, hogy elősegítse e fontos liturgikus esemény bevezetését. Azt is javasolja, hogy ahol nincs keresztkút, vagy annak meglátogatása akadályba ütközik, a szentsírhoz vezessen a körmenet, hiszen a keresztségben „Krisztus halálába temetkeztünk, hogy vele együtt támadjunk fel” (vö. Róm 6, 4 és Kol 2, 12).